Sunteți pe pagina 1din 5

BUNĂTATEA OPUSĂ RĂUTĂŢII BUNĂTATEA OPUSĂ RĂUTĂŢII

Băiatul cu ghiozdan portocaliu Băiatul cu ghiozdan portocaliu


Băiatul cu ghiozdan portocaliu l-a invitat astăzi pe Mircea, colegul său de Băiatul cu ghiozdan portocaliu l-a invitat astăzi pe Mircea, colegul său de
bancă, pe la el. I-a promis că-i va arăta ceva foarte amuzant. bancă, pe la el. I-a promis că-i va arăta ceva foarte amuzant.
După ce și-a făcut temele, Mircea s-a dus acasă la băiatul cu ghiozdan După ce și-a făcut temele, Mircea s-a dus acasă la băiatul cu ghiozdan
portocaliu. portocaliu.
— Hai, Mircea, mergem în grădină să-ţi arăt ceva amuzant şi apoi luăm — Hai, Mircea, mergem în grădină să-ţi arăt ceva amuzant şi apoi luăm
mingea şi mergem în parc. mingea şi mergem în parc.
În grădină s-au urcat într-un pom. Acolo se afla un cuib de păsărele. În grădină s-au urcat într-un pom. Acolo se afla un cuib de păsărele.
Băiatul cu ghiozdan portocaliu a rupt o rămurică şi a început să împingă cu ea Băiatul cu ghiozdan portocaliu a rupt o rămurică şi a început să împingă cu ea
cuibul. Puişorii au început să ciripească foarte tare. cuibul. Puişorii au început să ciripească foarte tare.
— Ha, ha, ha! Vezi ce frică le este? Nu e amuzant? — Ha, ha, ha! Vezi ce frică le este? Nu e amuzant?
— Nu mi se pare amuzant. Hai să mergem în parc! Lasă puişorii în pace! — Nu mi se pare amuzant. Hai să mergem în parc! Lasă puişorii în pace!
Gândeşte-te cum te-ai simţi dacă ai fi în locul lor. Gândeşte-te cum te-ai simţi dacă ai fi în locul lor.
Au mers în parc cu mingea. Acolo s-au întâlnit cu o colegă de clasă care Au mers în parc cu mingea. Acolo s-au întâlnit cu o colegă de clasă care
mânca îngheţată. Băiatul cu ghiozdan portocaliu i-a aruncat mingea în faţă. mânca îngheţată. Băiatul cu ghiozdan portocaliu i-a aruncat mingea în faţă.
Fetei i-a căzut îngheţata. Fetei i-a căzut îngheţata.
— Hei, ai făcut-o intenţionat! i-a spus Mircea. — Hei, ai făcut-o intenţionat! i-a spus Mircea.
— Cine ajunge primul în capătul celălalt al parcului e cel mai tare! a — Cine ajunge primul în capătul celălalt al parcului e cel mai tare! a
strigat băiatul cu ghiozdan portocaliu în timp ce a început să alerge, călcând strigat băiatul cu ghiozdan portocaliu în timp ce a început să alerge, călcând
panseluţele. panseluţele.
Într-un târziu, Mircea ajunge lângă el. Într-un târziu, Mircea ajunge lângă el.
— Nu-mi place să mă joc cu tine. Ai fost răutăcios şi cu puişorii şi cu — Nu-mi place să mă joc cu tine. Ai fost răutăcios şi cu puişorii şi cu
colega noastră. Iar panseluţele... n-a mai rămas nimic din ele. Acum îmi dau colega noastră. Iar panseluţele... n-a mai rămas nimic din ele. Acum îmi dau
seama de ce colegii evită să se joace cu tine. Dacă vrei să fim prieteni trebuie seama de ce colegii evită să se joace cu tine. Dacă vrei să fim prieteni trebuie
să-ţi schimbi comportamentul. să-ţi schimbi comportamentul.
S-au despărţit supăraţi. S-au despărţit supăraţi.
A doua zi băiatul cu ghiozdan portocaliu i-a spus lui Mircea: A doua zi băiatul cu ghiozdan portocaliu i-a spus lui Mircea:
— Le-am dus firimituri puişorilor, i-am cerut scuze colegei noastre şi i- — Le-am dus firimituri puişorilor, i-am cerut scuze colegei noastre şi i-
am cumpărat o îngheţată. Cu panseluţele... nu ştiu cum s-o rezolv. am cumpărat o îngheţată. Cu panseluţele... nu ştiu cum s-o rezolv.
— Mergem azi în parc şi te ajut să plantăm câteva. Apoi ne jucăm cu — Mergem azi în parc şi te ajut să plantăm câteva. Apoi ne jucăm cu
mingea. mingea.

1. Care dintre băieți a dovedit răutate? 1. Care dintre băieți a dovedit răutate?
2. Față de cine și-a manifestat băiatul cu ghiozdanul portocaliu răutatea? 2. Față de cine și-a manifestat băiatul cu ghiozdanul portocaliu răutatea?
3. Când și-a schimbat acesta comportamentul? 3. Când și-a schimbat acesta comportamentul?
4. Ce trăsături morale consideri că avea Mircea? 4. Ce trăsături morale consideri că avea Mircea?
5. Scrieți pe două coloane cuvintele care caracterizează bunătatea/răutatea: 5. Scrieți pe două coloane cuvintele care caracterizează bunătatea/răutatea:
mincinos, milos, drept, leneș, neiertător, bland, îngâmfat, grijuliu mincinos, milos, drept, leneș, neiertător, bland, îngâmfat, grijuliu
6. Enumeră câte două comportamente prin care ne putem arăta bunătatea față 6. Enumeră câte două comportamente prin care ne putem arăta bunătatea față
de: o altă persoană, animale, mediul înconjurător. de: o altă persoană, animale, mediul înconjurător.
RESPECTUL ŞI LIPSA DE RESPECT RESPECTUL ŞI LIPSA DE RESPECT

Fetiţa cu ciorăpeii roz Fetiţa cu ciorăpeii roz

Fetiţa cu ciorăpeii roz intră pe uşa clasei cu viteză. Nici n-a observat că Fetiţa cu ciorăpeii roz intră pe uşa clasei cu viteză. Nici n-a observat că
în graba ei a lovit o colegă. Se aşază în bancă şi tocmai când îşi scotea în graba ei a lovit o colegă. Se aşază în bancă şi tocmai când îşi scotea
rechizitele din ghiozdan a intrat doamna învăţătoare rechizitele din ghiozdan a intrat doamna învăţătoare
— Bună dimineaţa, copii! — Bună dimineaţa, copii!
— Bună dimineaţaaa! — Bună dimineaţaaa!
Fetiţa cu ciorăpeii roz nici măcar nu s-a ridicat de pe scaun, iar despre Fetiţa cu ciorăpeii roz nici măcar nu s-a ridicat de pe scaun, iar despre
salut nici nu mai poate fi vorba. La fel s-au petrecut faptele şi la finalul orei. salut nici nu mai poate fi vorba. La fel s-au petrecut faptele şi la finalul orei.
La sfârşitul orelor, a dat buzna pe uşa scolii şi s-a aşezat lângă o baltă care La sfârşitul orelor, a dat buzna pe uşa scolii şi s-a aşezat lângă o baltă care
tocmai se formase de la ploaie. Avea în plan să-şi stropească doar câteva tocmai se formase de la ploaie. Avea în plan să-şi stropească doar câteva
colege pe care nu le considera „de nasul ei". colege pe care nu le considera „de nasul ei".
Dar tocmai a apărut bunicul ei. Fără să îl salute, îl întreabă: Dar tocmai a apărut bunicul ei. Fără să îl salute, îl întreabă:
— Mi-ai cumpărat umbrelă? — Mi-ai cumpărat umbrelă?
— Nu! Vânzătoarea a spus că nu vinde umbrele pentru fetiţe cărora le — Nu! Vânzătoarea a spus că nu vinde umbrele pentru fetiţe cărora le
lipseşte respectul. Vino sub umbrela mea! lipseşte respectul. Vino sub umbrela mea!
Ruşinată, fetiţa cu ciorăpeii roz a lăsat capul în jos şi a păşit sub umbrela Ruşinată, fetiţa cu ciorăpeii roz a lăsat capul în jos şi a păşit sub umbrela
bunicului. bunicului.


1. Faţă de cine şi-a manifestat lipsa de respect fetiţa cu ciorăpeii roz?

1. Faţă de cine şi-a manifestat lipsa de respect fetiţa cu ciorăpeii roz?
Încercuieşte răspunsul corect. Încercuieşte răspunsul corect.
a) vânzătoare, bunic, doamna învăţătoare a) vânzătoare, bunic, doamna învăţătoare
b) colegă, doamna învăţătoare, bunic b) colegă, doamna învăţătoare, bunic
2. Enumeră faptele care evidenţiază lipsa de respect a fetiţei cu ciorăpeii roz. 2. Enumeră faptele care evidenţiază lipsa de respect a fetiţei cu ciorăpeii roz.
3. Ce crezi că s-a întâmplat după ce fetiţa a intrat sub umbrela bunicului? 3. Ce crezi că s-a întâmplat după ce fetiţa a intrat sub umbrela bunicului?
Scrie un final al povestirii. Scrie un final al povestirii.
4. Ce sfaturi i-ai da fetiţei cu ciorăpeii roz? 4. Ce sfaturi i-ai da fetiţei cu ciorăpeii roz?
5.Subliniază cuvintele cu sens asemănător cuvântului ,,respect” și alcătuiește 5.Subliniază cuvintele cu sens asemănător cuvântului ,,respect” și alcătuiește
cu acestea enunțuri:cinste, stimă, curaj, prețuire, iubire, considerație. cu acestea enunțuri:cinste, stimă, curaj, prețuire, iubire, considerație.
6. Scrie enunțuri din care să reiasă respectul față de: părinți, frați, bunici, 6. Scrie enunțuri din care să reiasă respectul față de: părinți, frați, bunici,
colegi, necunoscuți. colegi, necunoscuți.
7. Scrie pe câte o steluță cum îți poți manifesta respectful față de cineva. 7. Scrie pe câte o steluță cum îți poți manifesta respectful față de cineva.
8. Completează spațiile punctuate: 8. Completează spațiile punctuate:
Respectul îl manifestăm prin …………………………………………… Respectul îl manifestăm prin ……………………………………………
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
CURAJUL, FRICA ŞI LAŞITATEA CURAJUL, FRICA ŞI LAŞITATEA

Trei prieteni Trei prieteni

Fabi, Petre şi Andu sunt trei prieteni, elevi în clasa a treia. Fabi, Petre şi Andu sunt trei prieteni, elevi în clasa a treia.
Într-o după-amiază de sâmbătă, cei trei prieteni au plecat să bată Într-o după-amiază de sâmbătă, cei trei prieteni au plecat să bată
mingea într-o poieniţă de la marginea satului. Jocul lor preferat s-a înfiinţat mingea într-o poieniţă de la marginea satului. Jocul lor preferat s-a înfiinţat
imediat. Mingea zbura într-o parte şi-n alta ca un zmeu înaripat, dar la un imediat. Mingea zbura într-o parte şi-n alta ca un zmeu înaripat, dar la un
moment dat, o rafală de vânt a purtat-o în depărtare. moment dat, o rafală de vânt a purtat-o în depărtare.
Văzând că mingea a dispărut fără urmă, băieţii au început s-o caute Văzând că mingea a dispărut fără urmă, băieţii au început s-o caute
îngrijoraţi. Deodată, în faţa lor a apărut o groapă adâncă pe fundul căreia se îngrijoraţi. Deodată, în faţa lor a apărut o groapă adâncă pe fundul căreia se
odihnea nemişcată, mingea. odihnea nemişcată, mingea.
Fabi nu se gândi prea mult şi sări în groapă după minge, o aruncă afară Fabi nu se gândi prea mult şi sări în groapă după minge, o aruncă afară
dar el nu mai reusi să iasă de acolo. dar el nu mai reusi să iasă de acolo.
Petre se aplecă pe marginea gropii, îi întinse o mână lui Fabi, dar căzu Petre se aplecă pe marginea gropii, îi întinse o mână lui Fabi, dar căzu
şi el în groapă. şi el în groapă.
Andu nu zăbovi nicio clipă şi se îndepărtă în fugă de groapă. Cei doi Andu nu zăbovi nicio clipă şi se îndepărtă în fugă de groapă. Cei doi
colegi de joacă strigau disperaţi după el: colegi de joacă strigau disperaţi după el:
— Hei, Andu! Unde fugi? Vino să ne ajuţi! Nu fi laş! — Hei, Andu! Unde fugi? Vino să ne ajuţi! Nu fi laş!
Pe cei doi îi cuprinse frica. Începură să strige cât puteau de tare: Pe cei doi îi cuprinse frica. Începură să strige cât puteau de tare:
— Ajutor! Ajutor! Am căzut în groapă! — Ajutor! Ajutor! Am căzut în groapă!
Peste câteva minute, Andu apăru împreună cu tatăl său şi îi ajutară pe Peste câteva minute, Andu apăru împreună cu tatăl său şi îi ajutară pe
cei doi să iasă din groapă. cei doi să iasă din groapă.
Aceştia se grăbiră să-şi ceară scuze. Aceştia se grăbiră să-şi ceară scuze.
— Noi credeam că ai fugit şi ne-ai abandonat. Te rugăm să ne ierţi! — Noi credeam că ai fugit şi ne-ai abandonat. Te rugăm să ne ierţi!
— Altă dată să fiţi atenţi prin ce fel de locuri vă jucaţi, căci vă puteţi — Altă dată să fiţi atenţi prin ce fel de locuri vă jucaţi, căci vă puteţi
accidenta, spuse tatăl lui Andi. accidenta, spuse tatăl lui Andi.

 
1. Alege variant corectă: 1. Alege variant corectă:
Cine a dat dovadă de curaj? a) Fabi b) Petre c) Andu Cine a dat dovadă de curaj? a) Fabi b) Petre c) Andu
Andu a dat dovadă de lașitate? a) Da b) Nu Andu a dat dovadă de lașitate? a) Da b) Nu
2. Cei doi băieţi căzuţi în groapă erau îndreptăţiţi să le fie frică? 2. Cei doi băieţi căzuţi în groapă erau îndreptăţiţi să le fie frică?
Argumentează-ţi răspunsul! Argumentează-ţi răspunsul!
3.Pe care dintre cei trei prieteni îi apreciezi mai mult? De ce? 3.Pe care dintre cei trei prieteni îi apreciezi mai mult? De ce?
4. Dacă te-ai fi aflat în locul lui Andu, cum ai fi procedat? 4. Dacă te-ai fi aflat în locul lui Andu, cum ai fi procedat?
5. Dați exemple de situații asemănătoare prin care ați dat dovadă de curaj. 5. Dați exemple de situații asemănătoare prin care ați dat dovadă de curaj.
MODESTIA SI LIPSA DE MODESTIE MODESTIA SI LIPSA DE MODESTIE

O colegă lăudăroasă O colegă lăudăroasă


Fata vecinilor se opri în faţa noastră şi, fără să Fata vecinilor se opri în faţa noastră şi, fără să
salute, îi spuse pe un ton ridicat colegei sale: salute, îi spuse pe un ton ridicat colegei sale:
— Am luat locul întâi la concursul de alergări! Ți-am spus eu că — Am luat locul întâi la concursul de alergări! Ți-am spus eu că
voi fi prima! voi fi prima!
Apoi s-a îndepărtat ridicând uşor nasul în vânt, ca şi cum nu ar fi Apoi s-a îndepărtat ridicând uşor nasul în vânt, ca şi cum nu ar fi
auzit când colega ei a felicitat-o. auzit când colega ei a felicitat-o.
Cei care ne aflam în grupul de „ascultători", copii, părinţi și Cei care ne aflam în grupul de „ascultători", copii, părinţi și
bunici, ne-am privit nedumeriţi. bunici, ne-am privit nedumeriţi.
A doua zi, la şcoală, fata vecinilor nu mai înceta să se laude cu A doua zi, la şcoală, fata vecinilor nu mai înceta să se laude cu
performanţele sale la alergări. Nici nu mai dorea să se joace în timpul performanţele sale la alergări. Nici nu mai dorea să se joace în timpul
pauzei cu toţi colegii. Îi considera mai ,,slabi" decât ea. Timpul a pauzei cu toţi colegii. Îi considera mai ,,slabi" decât ea. Timpul a
trecut şi a sosit sfârşitul anului şcolar. La finalul anului şcolar, trecut şi a sosit sfârşitul anului şcolar. La finalul anului şcolar,
doamna învăţătoare a amintit performanţele tuturor elevilor. Unii doamna învăţătoare a amintit performanţele tuturor elevilor. Unii
dintre ei obţinuseră premii la şah, alţii la concursul de biciclete, alţii dintre ei obţinuseră premii la şah, alţii la concursul de biciclete, alţii
la concursul de matematică, iar alţii la cel de desen. la concursul de matematică, iar alţii la cel de desen.
Fata vecinilor a rămas surprinsă. Nu ştia că şi alţi colegi aveau Fata vecinilor a rămas surprinsă. Nu ştia că şi alţi colegi aveau
performanţe. O părere de rău o cuprinse. Oare de ce nu se jucase cu performanţe. O părere de rău o cuprinse. Oare de ce nu se jucase cu
aceştia? Oare de ce nu se jucase cu toţi colegii? aceştia? Oare de ce nu se jucase cu toţi colegii?


1. Ce trăsătură o caracterizează pe fata vecinilor?

1. Ce trăsătură o caracterizează pe fata vecinilor?
a) politicoasă b) modestă c) lipsa de modestie a) politicoasă b) modestă c) lipsa de modestie
2. Ce părere ai despre modul cum fata s-a adresat colegei sale? 2. Ce părere ai despre modul cum fata s-a adresat colegei sale?
3. Scrie finalul povestirii aşa cum ţi-l imaginezi. 3. Scrie finalul povestirii aşa cum ţi-l imaginezi.
4. Scrie într-un enunț care este învățătura proverbului ,,Lauda de sine 4. Scrie într-un enunț care este învățătura proverbului ,,Lauda de sine
nu miroase a bine!”. nu miroase a bine!”.
5. Încercuiește varianta corectă: 5. Încercuiește varianta corectă:
A fi modest înseamnă : a) a fi cumpătat b) a fi moderat A fi modest înseamnă : a) a fi cumpătat b) a fi moderat
c) a fi decent d) a fi mofturos c) a fi decent d) a fi mofturos
6. Identifică și transcrie din text cuvinte care arată : modestie, lipsă de 6. Identifică și transcrie din text cuvinte care arată : modestie, lipsă de
modestie. modestie.
JOC DE ROL Realizați un dialog dintre un copil modest și unul lăudăros. JOC DE ROL Realizați un dialog dintre un copil modest și unul lăudăros.
ÎNCREDEREA/ NEÎNCREDEREA ÎN SINE ȘI ÎN CEILALŢI ÎNCREDEREA/ NEÎNCREDEREA ÎN SINE ȘI ÎN CEILALŢI

Un gest binevenit Un gest binevenit


Anul trecut, Gabriel s-a îmbolnăvit tare, după ce Anul trecut, Gabriel s-a îmbolnăvit tare, după ce
jucase fotbal pe o vreme ploioasă. jucase fotbal pe o vreme ploioasă.
A stat două săptămâni în spital, iar apoi a mai stat acasă încă do- A stat două săptămâni în spital, iar apoi a mai stat acasă încă do-
uă săptămâni, perioadă în care nimeni nu se mai înţelegea cu el. De- uă săptămâni, perioadă în care nimeni nu se mai înţelegea cu el. De-
-abia se atingea de mâncare, la insistentenţele mamei sale. Degeaba -abia se atingea de mâncare, la insistentenţele mamei sale. Degeaba
sora sa mai mică încerca să-l mai înveselească şi să-1 antreneze cu jo- sora sa mai mică încerca să-l mai înveselească şi să-1 antreneze cu jo-
curi, căci prefera să vizioneze singur desenele animate. curi, căci prefera să vizioneze singur desenele animate.
Doamna învăţătoare 1-a vizitat de mai multe ori acasă şi 1-a în- Doamna învăţătoare 1-a vizitat de mai multe ori acasă şi 1-a în-
curajat. Dar cum pleca dumneaei, Gabriel revenea la starea posomo- curajat. Dar cum pleca dumneaei, Gabriel revenea la starea posomo-
râtă de dinainte. Se gândea că va rămâne în urmă la învăţătură. râtă de dinainte. Se gândea că va rămâne în urmă la învăţătură.
Într-o după-amiază a fost vizitat de mai mulţi colegi, dar el şi-a Într-o după-amiază a fost vizitat de mai mulţi colegi, dar el şi-a
vârât capul sub pernă şi n-a mai vrut să stea de vorbă cu niciunul. A- vârât capul sub pernă şi n-a mai vrut să stea de vorbă cu niciunul. A-
tunci, un coleg maiobținer
în urma vorbăreţ, se apropie de patul său şi îi zise: tunci, un coleg mai vorbăreţ, se apropie de patul său şi îi zise:
— Noi, colegii tăi, împreună cu doamna învăţătoare, te aşteptăm — Noi, colegii tăi, împreună cu doamna învăţătoare, te aşteptăm
la şcoală şi te vom ajuta să recuperezi lecturile pierdute. Trebuie să ai la şcoală şi te vom ajuta să recuperezi lecturile pierdute. Trebuie să ai
încredere in forţele proprii şi în toţi cei care îţi vor binele! încredere in forţele proprii şi în toţi cei care îţi vor binele!
Gabriel a rămas impresionat de gestul colegilor şi din clipa a- Gabriel a rămas impresionat de gestul colegilor şi din clipa a-
ceea, comportamentul său s-a schimbat. A doua zi s-a prezentat la ceea, comportamentul său s-a schimbat. A doua zi s-a prezentat la
şcoală vesel şi încrezător. şcoală vesel şi încrezător.

 
1. Din ce cauză Gabriel nu mai avea încredere în nimeni? 1. Din ce cauză Gabriel nu mai avea încredere în nimeni?
2. Care sunt persoanele în care ar fi trebuit să aibă încredere? 2. Care sunt persoanele în care ar fi trebuit să aibă încredere?
3. Ce înseamnă să ai încredere în tine însuți? 3. Ce înseamnă să ai încredere în tine însuți?
4. Transcrie propoziția care ne arată îndemnul colegului său. 4. Transcrie propoziția care ne arată îndemnul colegului său.
5. Care sunt persoanele în care tu poți avea încredere? 5. Care sunt persoanele în care tu poți avea încredere?
6. Găsește exemple de personae în care nu poți avea încredere. 6. Găsește exemple de personae în care nu poți avea încredere.
7. Cum l-ai încuraja pe un coleg de clasă care și-ar pierde încrederea în 7. Cum l-ai încuraja pe un coleg de clasă care și-ar pierde încrederea în
sine în urma obținerii unui calificativ foarte slab. sine în urma obținerii unui calificativ foarte slab.
8. Te-ai aflat în situația de-ați pierde încrederea în tine? Dacă da, 8. Te-ai aflat în situația de-ați pierde încrederea în tine? Dacă da,
povestește povestește
această situație. această situație.