Sunteți pe pagina 1din 19

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

33
Constanţa, Str. Prelungirea Liliacului Nr. 12
Telefon 0341 44 00 33
gradinita33cta@yahoo.com Grupa
ZUM-ZUM

PROIECT TEMATIC

”Lumea animalelor”

,,ANIMALELE
ÎMPART CU NOI
PRIVILEGIUL DE A
AVEA SUFLET”
(Pitagora)

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE


PĂMÂNT”
GRUPA MIJLOCIE: „ZUM-ZUM”
DURATA : 3 SĂPTĂMÂNI - 14.03 - 28.02.2014
DIRECŢII DE DEZVOLTARE:
 „PRIETENII DIN OGRADĂ”
 „FARMECUL PĂDURII”
 „ANIMALE DIN ALTE ZONE”

EDUCATOARE:
Prof. NINA CIUBOTĂRAŞU
Prof. ADRIANA MEREUŢĂ

”LUMEA ANIMALELOR”
ARGUMENT
După cum ştim toţi copiii sunt fascinaţi de lumea animalelor, fie ele domestice, sălbatice sau de
pe alte continente. De aceea, copiii, au tot timpul de povestit câte ceva despre animalele cu care se
întâlnesc în ograda bunicilor, la circ sau la Zoo. Văzând fericirea cu care povestesc lucruri noi,
minunate, din lumea animalelor am hotarât împreună cu copiii derularea unui proiect tematic având ca
temă lumea necuvântătoarelor .

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
ŞTIINŢĂ :
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii) şi interdependenţa
dintre ele;
 să-şi îmbogăţească cunoştinţelor referitoare la animale şi însusirile lor;
 să descrie elemente specifice animalelor (mediu de viaţă, alcătuire, înmulţire,);
 să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând
cunoştinţele dobândite;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate,
 să-şi exerseze curiozitatea pentru investigarea şi înţelegerea mediului;
 să numere de la 1 la 4, recunoscând grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare, identificând
poziţia unui obiect într-un şir numeric, utilizând numeralul cardinal şi ordinal.
LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la cele de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să-şi exerseze capacităţile de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;
 să ia parte la discuţii în mici grupe informale;
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza celor acumulate utilizând un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical.
OM ŞI SOCIETATE:
 să identifice şi să găsească mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse ;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură prin îndoire, decupare, lipire.
ESTETIC ŞI CREATIV:
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului, picturii, desenului, în redarea unor teme
plastice;
 să diferenţieze auditiv durata/ înălţimea sunetelor muzicale;
 să intoneze cântece pentru copii
PSIHOMOTRIC:
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
 să fie apt să utilizeze deprinderile motrice de bază şi utilitar-aplicative însuşite în diferite contexte;
 să manifeste, în timpul activităţii, atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, de fair-
play.

”LUMEA ANIMALELOR”
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee utilizate:


Observarea spontană şi dirijată, jocul, explicaţia, demonstraţia, povestirea, problematizarea, exerciţiul,
conversația euristică, învăţarea în grupuri mici, munca pe echipe, turul galeriei, schimbă perechea,
brainwriting-ul;
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri mici
RESURSE
a) Materiale:
- enciclopedia pentru copii, atlas, cărţi cu imagini despre animale, planşe cu mediul de viaţă, aparat
de fotografiat., glob pământesc, jetoane, cărţi de poveşti, siluete, mulaje animale, imagini, fotografii,
jocuri cu şi despre animale, DVD-uri cu filmuleţe tematice, CD-uri educaţionale, CD-uri cu jocuri,
prezentări PowerPoint
b) Umane: copiii, educatoarele, părinţii copiilor
c) De timp: trei săptămâni
CENTRUL TEMATIC:
Va fi amenajat la intrarea în grupă. Aici se vor aranja cărţi tematice, atlas zoologic şi enciclopedia
copiilor, postere, jocuri de masă adecvate temei, DVD-uri, CD-uri educaţionale, CD-uri cu jocuri,
mulaje de animale cu scopul de a stârni curiozitatea copiilor. Pe parcursul derulării proiectului, centrul
tematic se va îmbogăţi cu materiale aduse de către părinţi sau confecţionate de copii(măşti), educatoare
şi părinţi.
EVALUAREA PROIECTULUI:
 expoziţii cu lucrările artistico-plastice şi practice realizate de copii pe parcursul proiectului;
 portofoliile copiilor, fotografii realizate în timpul desfăşurării proiectului;
 realizarea unui poster care să cuprindă animalele care au fost studiate(ppt).

INVENTAR DE PROBLEME
CE ȘTIM ? CE NU ȘTIM SI VREM SĂ AFLĂM?
- animalele domestice, păsările de curte - care sunt partile componente ale corpului
traiesc pe lângă casa omului; animalelor
- animalele salbatice traiesc în pădure; - care sunt mediile de viață ale animalelor;
- recunosc animale domestice, - caracteristici ale diferitelor animale, hrană,
salbatice, păsări de curte; adăpost;
- omul ajută animalele; -cum trebuie să ne ferim de boli pe care le
- au nevoie de hrană transmit animalele;
- onomatopee - de ce trăiesc unele animale în grădina zoologică

CENTRE DE INTERES/MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

”LUMEA ANIMALELOR”
Construcţii: Artă: Bibliotecă:
 lego  creioane colorate  cărţi şi reviste cu animale
 cuburi  acuarele, pensule  cărţi de poveşti
 beţişoare  plastelină, planşete  Enciclopedie
 personaje miniatură  lipici/ aracet  fişe, jetoane, planşe.
 hârtie colorată  DVD-uri şi CD-uri
Jocuri de masă: Jocu de rol: Ştiinţă:
 - seturi jetoane/ imagini  animale de pluş sau  mulaje cu animale în
 domino cu animale din plastic miniatură
 puzzle-uri ( animale)  costume adecvate  imagini animale
 jocuri: ”Din jumătăţi intreg”,  măşti (animale)  CD-uri,softuri educaţionale
”Jocul umbrelor”, ”Ce  trusă doctor
mănâncă?”

Bibliografie:

1. Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Metode interactive de
grup -ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves, Bucureşti, 2002
2. Culea, I., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Activitatea integrată din grădiniţă, Ed.
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
3. Toma, Georgeta; Petre, Daniela; Ristoiu, Maruţa; Anghel, Magdalena, Suport pentru
aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Delta Cart
Educaţional, Piteşti, 2009
4. *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti, 2008
5. www.didactic.ro

”LUMEA ANIMALELOR”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT”
SUBTEMA: „PRIETENII DIN OGRADĂ”
14-18.03.2016
Ziua Data Activităţi de învăţare tura I
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Larmă în ogradă”
„Cum ne jucăm cu animalele?”- deprinderi de igienă; Tema săptămânii
Calendarul naturii şi prezenţa; Mă pregătesc pentru activităţi
ALA: Bibliotecă: „Hrană pentru animale”- grafisme- linia orizontală
14.03 Joc de rol: „De-a veterinarul”
Construcţii: „Adăposturi pentru animale”
2014
Luni Joc senzorial:”Recunoaşte glasul animalului”
ADE: DLC
- lectură după imagini: „În ograda bunicilor”
“Fapte bune”– poezie(ppt)
„Șoarecele și pisica”- joc de mișcare
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ”Cel mai bun prieten al omului”
„Cum ne jucăm cu animalele?”- deprinderi de igienă;
Mă pregătesc pentru activităţi;
Calendarul zilei
Gimnastica de inviorare
ALA: Ştiinţă: “Animale mari şi mici în curte la bunici”
Artă: ”Oița”- dactilopictură
15.03 Joc de masă: “Din jumătăţi intreg!”
Marţi Joc distractiv: “Mustățile pisicii”
ADE: DŞ, DEC
- observare„Pisica”
- sunete înalte şi joase:
 „Azi Grivei e mânios„ -cântec;
 „A plecat mama la piață”- joc cu text și cânt

Joc de mişcare: „Câinele ciufulit”


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: “Animalul meu preferat”;
„Cum ne jucăm cu animalele?”- deprinderi de igienă;
Mă pregătesc pentru activităţi;
Miercuri
16.03 Calendarul zilei;
Gimnastica de înviorare
Activitate integrată: “Prietenii din curte” -DŞ, DPM

”LUMEA ANIMALELOR”
ALA: Bibliotecă: “Miaunica” de Demostene Botez - poezie
Construcții: ,,Pisica”-mozaic
Joc de masă: “Cu ce se hrănesc?”(asocieri)
Joc distractiv: “Pisica şi şoarecii”
ADE:, - joc didactic: ”Numără și potrivește”
– DM- târâre, deplasare pe palme şi genunchi „Grivei trece pe sub gard”
CM- viteză “Șoarecele și pisica”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Cine ne dă lapte?”;
„Cum ne jucăm cu animalele?” - deprinderi de igienă;
„Cum protejăm animalele”
Calendarul zilei
17.03 ALA: Ştiinţă: „Spune ce ai pipăit?”(ex. senzorial- blană)
Joi
Bibliotecă: Mare-mic(antonime)
Joc de rol: “De-a medicul veterinar”
ADE: DEC- pictură (culori calde, tonuri) „Cuşca lui Grivei”
Joc distractiv: “Fiecare pui cu mama lui!”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Capra și oaia”
Calendarul zilei; „Învăţăm să protejăm”
Gimnastica de înviorare
Activitate opţională: ”Bucurie și culoare” – tehnica folosirii hârtiei mototolite
”Vaza cu flori”
18.03 Activitate integrată: „Întămplări cu animale”
Vineri ALA: Ştiinţă: “Să hrănim animalele “ (fişe individuale)
Joc de masă: „Alegeți și grupați”- animale domestice
Bibliotecă: „Hai să facem o poveste!”(pov. creată după ilustrații)
ADE: DOS: „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago - lectura educatoarei
Program distractiv: „Ștafeta cățeilor”
Ziua Data Activităţi de învăţare tura II
ADP: “Igiena după ce mă joc cu animalele”- educație pentru sănătate
”Cum îngrijim animalele de companie?”
14.03 ALA: Joc de masă: „Loto cu animale”
Luni
Artă: “Osul căţelusului” – modelaj
2014
Joc senzorial: „Cine face aşa?”
ADE: poezie: ”Pedeapsa mâței”- de Elena Farago
„Căţeluşul şi pisica”- cântec
ADP: “Igiena după ce mă joc cu animalele”
”Cum îngrijim animalele de companie?”
ALA: Ştiinţă: Ordonează mulțimile în șir crescător(descrescător)
Marţi 15.03 Construcţii: “Cuşca câinelui”(mozaic magnetic)
ADE: „Povestea puişorului îngâmfat” –ppt- povestirea educatoarei;
Joc de mişcare: “Pisica şi şoriceii”

ADP: “Igiena după ce mă joc cu animalele”


Poveste cu „te rog frumos”-deprinderi de adresare
Miercuri „Cum protejăm animalele”
16.03 ALA: Joc de masă: Selectăm imagini cu animale domestice

”LUMEA ANIMALELOR”
Bibliotecă:
Ştiinţă: „Spune ce ai pipăit?”(ex. senzorial- blană, fulgi, lână)
ADE: joc didactic: ”Unde s-a ascuns Lăbuș?”(poziții spațiale)
Joc: Ce-ţi sugerează culoarea?
ADP: “Igiena după ce mă joc cu animalele”
Poveste cu „te rog frumos”-deprinderi de adresare
„Cum protejăm animalele”
17.03 ALA: Bibliotecă: „Puișorul cafeniu” de Otilia Cazimir
Joi
Joc de rol: „De-a veterinarii”
ADE:„Cine a venit?” – joc didactic
Educ. pentru sănătate: “Igiena personală după ce mă joc cu animalele”
ADP: “Igiena după ce mă joc cu animalele”
Poveste cu „te rog frumos”-deprinderi de adresare
„Cum protejăm animalele”
ALA: Joc de masă: „Mama îşi caută puiul” –fişe de lucru
18.03
Vineri Artă: „Cuşca lui Azor” - îndoire şi lipire
„Ghici, ghicitoarea mea!” -ghicitori despre păsări şi animale
ADE: Joc exerciţiu: „Cine spune mai departe?”(animale şi mediul lor de viaţă)
Cântec: “Un motan cât un pisoi”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT”


SUBTEMA: „FARMECUL PĂDURII”
Ziua Data Activităţi de învăţare tura I
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Facem cunoștință cu prietenii din pădure”;
”Când venim și când plecăm, nu uităm să salutăm”- deprinderi de
comportare
civilizată
Mă pregătesc pentru activităţi
Tema săptămânii
21.03 Calendarul naturii şi prezenţa
Luni Activitate integrată:
ALA: Ştiinţă: „Animale sălbatice din ţara noastră”
Joc de rol: „De-a fermierii”
Construcţii: „Adăposturi pentru animale”
ADE: DLC - „Coada ursoaicei” de E. Jianu - povestea educatoarei
Joc distractiv: “Pisica şi şoricelul”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Cum vorbesc animalele”
”Când venim și când plecăm, nu uităm să salutăm”
Mă pregătesc pentru activităţi
22.03 Calendarul zilei
Marţi
Activitate integrată „Animalele pădurii”
ALA: Bibliotecă: “Citim imagini din enciclopedii cu animale“
„Mâncare pentru animale”- grafisme- combinații de linii

”LUMEA ANIMALELOR”
Joc de masă: „Alege şi grupează”-sortare-imagini cu animale
Artă: „Hrană pentru animale” -modelaj (nuci, ghindă, alune)
ADE: DŞ, DEC
- lectură după imagini „Tainele pădurii”
- sunete înalte şi joase:
 „Vulpea”- cântec
 „Azi Grivei e mânios” -repetare

Joc de mişcare: „Raţele şi vânătorii”


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Care este animalul tău preferat?”
”Când venim și când plecăm, nu uităm să salutăm”
Gimnastica de înviorare
Activitate integrată: „Farmecul pădurii”
ALA: Ştiinţă: „Ce știm despre animalele sălbatice şi mediul lor de viaţă”
Joc de rol: „De-a veterinarii”
Construcţii: „Cabana pădurarului”-beţişoare
Miercuri 23.03 ADE: DŞ, DPM
- act. cu material individual - ”Ordonează grupele de animale de la
grupa cu cele mai puține la grupa cu cele mai multe”
– DM: repetarea târârii cu deplasare pe palme şi genunchi - „Lupii la
stână”
- CM- viteză
Joc: ”Schimbați locurile”
Ghicitori despre animale
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Iubesc animalele pentru că…”
Calendarul zilei; „Învăţăm să protejăm”
ALA: Bibliotecă: „Poezii despre animale sălbatice”
Joc de masă: "Fiecare pui cu mama lui!” –fişe de lucru
24.03 Ştiinţă: “Cutia cu surprize”(ex. senzorial)
Joi
Joc muzical “Iepuraşul Ţup”
ADE: DEC - pictură – pata de culoare: ”Veverița” - tehnica folosirii hârtiei
mototolite
Joc de mişcare: „Vulpea şi gâştele”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Animale care hibernează”
”Când venim și când plecăm nu uităm să salutăm”
Calendarul zilei; „Învăţăm să protejăm”
Gimnastica de înviorare
Activitate opţională: ”Bucurie și culoare” – exersarea tehnicilor învățate
25.03 ”Vine primăvara”
Vineri ALA: Ştiinţă: “Cine are grijă de animalele pădurii?”
Construcţii: „Drumul spre casa pădurarului”- material din natură
Artă: „Animale din pădure” (desen cu şabloane)
ADE: DOS: “Vulpea” – îndoituri de hârtie
Joc distractiv: „Veverița și aluna”

Ziua Data Activităţi de învăţare tura II

”LUMEA ANIMALELOR”
ADP: ”Când venim și când plecăm nu uităm să salutăm”
“Suntem mari”-deprinderi de ordine şi disciplină
„Învăţăm să protejăm”
21.03 ALA: Joc de rol: “De-a medicii veterinari”
Luni
Construcţii: “Vizuina vulpii”,“Bârlogul ursului”; mozaic magnetic
ADE: ”Animalele sălbatice și hrana lor”
Joc de mişcare: “Lupii şi vânatorul”
ADP: ”Când venim și când plecăm nu uităm să salutăm”
“Suntem mari”-deprinderi de ordine şi disciplină
ALA: Bibliotecă: ”Turtița” = poveste populară
Marţi 22.03 Artă: “Vulpea și iepurele”-colorat în contur
Modelaj: ”Pești pentru cumătra vulpe”
ADE: Joc didactic : “Animalele şi puii lor”
Joc de mişcare: “Printre copaci”
ADP: ”Când venim și când plecăm nu uităm să salutăm”
“Suntem mari”-deprinderi de ordine şi disciplină
23.03 ALA: Ştiinţă: ”Ce fac animalele sălbatice în timpul iernii”- discuţii libere
Miercuri
Joc de masă: Domino/ puzzle cu animale
ADE: „Animale și adăposturi”–fişe de lucru
Joc muzical: “Veveriţa”
ADP: ”Când venim și când plecăm, nu uităm să salutăm”
“Suntem mari”-deprinderi de ordine şi disciplină
24.03 ALA: Joc de rol: ”De-a pădurarii
Joi Bibliotecă: „La Zoo”- lectură după imagini
ADE: Interpretare omogenă - Cântec: “Vulpe, tu mi-ai luat gâsca”
Joc de mişcare: „Vulpea şi gâştele”
ADP: ”Când venim și când plecăm, nu uităm să salutăm”
“Suntem mari”-deprinderi de ordine şi disciplină
ALA: Artă: ”Ursul”- colaj (fire textile, lână, boabe de piper, orez...)
25.03
Vineri Joc de masă: „Unde e locul lor?” –fişe de lucru
ADE: DOS: “Vulpea”- finalizarea și expunerea lucrărilor
Joc distractiv: “Ursul doarme”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT”


SUBTEMA: „ANIMALE DIN ALTE ZONE”

Ziua Data Activităţi de învăţare tura I


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Plecǎm în cǎlǎtorie”
28.03 „Ce este jungla”; Tema săptămânii;
Calendarul zilei - fenomene observate.
Luni 2016
Gimnastica de înviorare, prezenṭa.
Activitate integrată: „Calatorie în junglǎ”

”LUMEA ANIMALELOR”
ALA: Bibliotecă: „Animale din zonele calde”-citire de imagini;
„Pete pe girafǎ”- grafisme- linia curba închisǎ
Joc de rol: „De-a gradina zoologicǎ”
Construcţii: „ Maṣini pentru transportul animalelelor”
ADE: DLC:”Animalele din junglǎ”- lecturǎ dupǎ imagini
„ Girafa bea apǎ”- joc de miṣcare
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: “Animalul cel mai puternic”
„Cum ajutǎm animalele rǎnite”;
Calendarul zilei – ce se întâmplǎ afarǎ?;
Gimnastica de înviorare; Pregǎtirea pentru activitate.
ALA: Ştiinţă: “Ce mǎnânca animalele din junglǎ?”
Construcţii: ,,Locul de joacǎ pentru puii animalelor ”
29.03
Marţi Joc de masă: “A cui este umbra?”
ADE: DS - „Elefantul” – observare
DEC- înălțimea sunetelor
 „Vulpea”- repetare
 „Masă bună„ - joc cu text si cânt

Vizionare ppt.-”Animalele din zonele calde”


ADP: Întâlnireade dimineaţă: ” Regele animalelor din junglǎ?”;
„Cum trǎiesc animalele în junglǎ”;
Calendarul zilei- observaṭii personale asupra vremii;
Gimnastica de înviorare: ”Creṣtem mari ṣi sǎnǎtoṣi”
ALA: Bibliotecă: „Animalele ṣi puii lor”- lecturǎ dupǎ imagini;
Arta: „Girafa- picturǎ - tehnica hârtiei mototolite
Miercuri 30.03 Joc de masă: “Cu ce se hrǎneṣte?”
ADE: DS „ Biblioteca” - joc logic
DPM - DM - târâre pe abdomen cu sprijin în antebrațe și împingere în
vârful
picioarelor – joc: „Șarpele își trage coada ”
- CM - vitezǎ – joc: ”Cursa în junglă”
Joc distractiv: „ Elefantul din hârtie”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Ce mǎnâncǎ animalele din junglǎ?” ;
„Cum putem ajuta animalele”
Calendarul zilei - soare sau nori;
ALA: Ştiinţă: „Elefǎnṭelul curios” -comportamente ale animalelelor;
Joi
Bibliotecă: Poveṣti cu animale – “Leul ṣi cǎṭeluṣa” de L.N.Tolstoi;
31.03
Joc de rol: “De-a medicul veterinar”;
ADE: DEC- pictură - tehnica obṭinerii petei de culoare prin ṣtampilare
–„Mǎsti de animale”
Joc senzorial: „Chici cine a venit la noi?”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:„Cum ne purtǎm cu animalele”; „Oamenii ajutǎ
animalele”
01.04
Vineri Calendarul zilei: semne ale anotimpului primavara;
Gimnastica de înviorare

”LUMEA ANIMALELOR”
ALA: Ştiinţă: “ Prietenii Pǎmântului”
Construcţii: „Parcul zoo”
Bibliotecă: „Hai sǎ facem o poveste”- lecturǎ dupǎ imagini
ADE: DOS - Colaj- „Parcul zoo”( îndoire, lipire, mototolire);
Activitate opṭionalǎ: „Copacul înflorit”- tehnica dirijării jetului de aer(suflat cu
paiul)
Program distractiv: „ Carnaval în junglǎ”.
Ziua Data Activităţi de învăţare tura II
ADP: ”Totu-i calm și liniștit când e ora de dormit”- deprinderea de a păstra liniștea
Poveste cu „te rog frumos”- deprinderi de adresare
28.03
ALA: Ştiinţă: „Curiozităţi din junglă”(ppt)
Luni 2016 Joc de masă: „Alege şi grupează”-selectare de imagini cu animale sălbatice
ADE: DLC: “Eu spun una , tu spui multe” – joc didactic
Joc de mişcare: „Cine-i mai iute?”
ADP: Poveste cu „te rog frumos”- deprinderi de adresare
ALA: Bibliotecă: “Întâmplări cu animale”-pov. creată după ilustraţii
29.03 Artă: „Peştişori coloraţi” (desen)
Marţi
ADE: -joc didactic “Aşază-mă la locul potrivit”
„Broscuţele”- joc muzical
ADP: ”Totu-i calm și liniștit când e ora de dormit”- deprinderea de a păstra liniștea
ALA: Ştiinţă: „Despre animalele din junglă şi mediul lor de viaţă” – fişe de lucru
Joc de masă: „Labirint”
30.03 Joc de mişcare: „Pinguinul”
Miercuri
ADE: ”Formează grupe de animale de acelaşi fel și le ordonează de la
grupa cu cele mai puține la grupa cu cele mai multe”
Joc ”Culorile”- orientare în spaţiu şi viteză de reacţie
“Ghici, ghicitoarea mea!” (ghicitori ilustrate)
ADP: Poveste cu „te rog frumos”- deprinderi de adresare
ALA: Ştiinţă: „ Animale sălbatice şi zonele în care trăiesc”
Bibliotecă: grafisme- combinații de linii
Joi 31.03 Joc de masă: „Poveşti cu animale”-puzzle
ADE: DEC „Dungile zebrei” - dactilopictură
Joc distractiv: “Ghiceşte cine lipseşte”
ADP: ”Totu-i calm și liniștit când e ora de dormit”- deprinderea de a păstra liniștea
Poveste cu „te rog frumos”- deprinderi de adresare;
ALA: Ştiinţă: Ştiaţi că... ?
01.04
Vineri Bibliotecă: „Găseşte hrana potrivită fiecărui animal” - fișe de lucru
ADE: DOS: „Animalele planetei” (conv.)
Joc distractiv: “Unde a ascuns veveriţa alunele?”

”LUMEA ANIMALELOR”
ANEXE

COADA URSOAICEI de Eugen JIANU

Ursoaica s-a privit in oglinda izvorului si, plina de mirare, a vazut ca n-avea coada!
- Mor-mor, a mormait ea. Mindrete mare cum sunt si taman eu sa n-am coada! Ia sa plec eu prin
padure si sa-mi rostuiesc una. Cit mai faloasa!
N-a umblat mult ca a dat peste vulpe.
- Cumatra, a intrebat-o ursoaica, n-ai vrea sa-mi imprumuti coada matale?
- Nu pot, spuse vulpea. Fara ea m-ar ride ciinii. Asa, cand ma gonesc, eu tusti, fac coada intr-o
parte, ei crezind ca am iuat-o si eu intr-acolo, alearga si intra cu fruntile in copaci, iar eu in asta
timp am ajuns, hat departe.
Asa ca ursoaica a plecat intr-alta parte. Si s-a intilnit cu veverita.
- Veverite a luat-o ursoaica mai pe departe. N-ai vrea sa-mi dai coada ta, s-o port si eu o zi, nu
mai mult...
- Nu pot! Daca as sta bearca, ar pune jderul laba pe mine. Ca eu cand sar din copac in copac, cu
coada ma ajut. Ea imi tine echilibrul si ma ajuta sa cad mereu in picioare!
A plecat din nou ursoaica hotarita sa nu se lase pagubita. In poiana s-a oprit in dreptul calului care
pastea.
- Calule, rogu-te, fii bun, imprumuta-mi coada ta aleasa.
- Nu ma pot lipsi, ursoaica, nici macar o clipa de coada, ca ea ma fereste.de muste si de tauni...
Tot umblind asa, a ajuns ursoaica pe malul riului. Acolo a dat peste vidra, iesita la pescuit.
- Vidro, tie ti-e de vreun folos coada? Ti-o trebui acolo, in imparatia apelor tale?
- Pai cum altfel? Coada ma ajuta la inotat; cu ea cirmesc...
A ridicat ursoaica ochii catre crengisul si frunzisul copacilor si al tufanilor. Acolo, multime mare de
pasari si pasaruici de tot felul, si mai mari si mai mici, fiecare cu coada ei.
- Zau ca nu pot sa-ti dau coada mea, i-a raspuns gaita cea guresa. E cirma mea cand ma aflu in
zbor!
- Nici eu nu ma pot lipsi de coada, a adaugat cioca-nitoarea. Pe ea ma sprijin cand ma catar in
copaci si bat cu ciocul prin scoarta lor ca sa-mi agonisesc yiermusii.
- Mie imi foloseste deopotriva si cand zbor si cand ma preumblu in sus si-n jos pe trunchiul
copacilor adunind ouale de ginganii, a mai zis si pitigoiul.
- Hm, a mai mormait ursoaica, se vede treaba ca am sa ramin bearca. la sa ma duc eu la bufnită,
inteleapta padurii.
Dar cum pasea catre scorbura bufnitei, a dat peste iepure.
- Iepuras dragalas, imprumuta-mi o lecuta coada ma-taluta!
- Bupuros. Numai ca n-am coada! La ce mi-ar folosi? S-o tirii dupa mine cand aierg incoace si
incolo? Pai mai mult m-ar incurca . Si-ar pune degraba gheara pe mine toti cei care imi jinduiesc
blana. Asa ca mai bine fara coada! Uite, poate vecina caprioara sa te ajute...
- V-am auzit vorba adineauri, dar nici eu n-am coada. La ce mi-ar folosi! in locu! coditei am o pata
alba. Ea e semnul pentru iezii mei cand ma urmeaza prin desisurile padurii: se tin dupa albeata si

”LUMEA ANIMALELOR”
nu se- ratacesc!
A ajuns ursoaica la scorbura bufnitei. A stat acolo pana seara fiindca peste zi bufnita nu iese la
lumina. A ascultat pasul ursoaicei, apoi i-a zis:

- Toate cele ale padurii si ale vietatilor ei au rosturile for. Tie la ce ti-ar folosi coada? La agonisitul
demancarii? Nu! La aparatul. Impotriva vrajmasilor? Nici atita! La umblat? Deloc! Atunci? Numai
asa, de fudulie? Paunul e singura faptura care isi poarta coada de frumusete; din pri-
i cina asta o tine toata ziua infoiata! Si tot din pricina asta I? se si sfadeste cit e ziua de mare cu
celalalt falos al ograzii: curcanul; fiecare infoindu-se in pene. Ba, daca stau si ma gindesc bine, si
cozile lor au un rost pe lumea asta: le jumulesc oamenii ca sa-si faca podoabe pe la cusmi si pa-
larii! Ce zici, ursoaico, ti-ar fi la indemana o coada pe care s-o porti zi de zi infoiata si sa se tina
oamenii dupa tine, doar-doar or apuca sa prinda o pana din ea, iar tu sa fugi pe unde vezi cu ochii
ca sa te feresti?
- Ba, a mai mormait ursoaica si a plecat intr-ale ei. Tot fara de coada. Si cand s-a oprit la unda
izvorului sa-si mai astimpere setea, ca doar umblase, nu gluma, dupa o coada, s-a vazut oglindita
in ape.
- la te uita ce bine imi sta asa fara de coada! Si cum as fi purtat-o daca as fi rostuit una! Pe
spate? Pe laturi? Hm, mai mare risul. Mor-mor-mor, sa nu mai aud pe cineva pomenindu-mi de
coada...

COADA VEVERITEI de Eugen Jianu

Stiti voi de ce si de cand isi poarta Rita-Veverita, si dupa ea toate suratele, coada infoiata? Nu?!
Atunci sa va spun eu: intr-o buna dimineata, aidoma celei de acum, i-a venit pofta Ritei-Veveritei
sa manance niste zmeura din aceea mare, rosie si-nmiresmata. Numai gandindu-se la ea, si-i lasa
gura apa! Stia ea in dunga poienii un tufaris de zmeura, asa ca, iute-iute, hai intr-acolo. Numai ca,
ce sa vezi: in dimineata aceea si mos Martin, ursul batran poftise zmeura. Astfel ca, atunci cand a
ajuns Rita-Veverita la zmeuris, I-a gasit acolo, ospatandu-se in voia lui cea mai buna. Tufa de
zmeura era mare, zmeura multa, mos Martin nu se arata deranjat, dimpotriva - si ce-arfi putut
avea el cu o fiinta atat de mica? - incat Rita-Veverita s-a apucat si ea sa manance. Ospata si cu
coada ochiului tragea la urs: mare-mare, cat o suta de veverite si poate chiar mai mult! Blana
castanie avea si el; asisderea ochi negri, urechi si bot ascutite. Hm! Pai ursul asta e tot un soi de
veverita, numai ca mai mare la trup! Si masurandu-l asa, baga Rita-Veverita de seama ca ursul n-
are coada.
- Hm! chicoti ea, ursul mare coada n-are si eu mica am codica. Si-nca ce codica: stufoasa si
matasoasa.
Ursul n-o lua in seama, isi vedea de-ale lui.
- Hm! chicoti din nou Rita-Veverita. Asa? Si-si infoie codita. Nu de alta, dar ca s-o poata oricine
vedea!
Ei, si de atunci isi poarta veveritele coada stufoasa, falindu-se cu ea.

”LUMEA ANIMALELOR”
”LUMEA ANIMALELOR”
”LUMEA ANIMALELOR”
”LUMEA ANIMALELOR”
POEZII DESPRE ANIMALE

Dungi negre şi dungi albite,


Vă asigur, nu-s vopsite!
Unică e blana mea,
Şi-s mândră c-arăt aşa!
Cine sunt, v-aţi dumirit?
Sunt o zebră, negreşit!

Înaltă, am eleganţă,
Mă hrănesc de la distanţă,
Lungi picioare, gâtul lung,
Şi prin vârf de pomi ajung.
Ca să nu faceţi o gafă,
Să v-ajut, sunt o girafă!

Sunt feroce şi vânez,


Tot ce prind, eu savurez!
Salturi mari în alergare,
Pete negre blana are,
Trăiesc liber, nu am "gard"
Sunt temutul leopard!

Puternic, dungat şi dur,


Ia priviţi cum fac un tur
La turma de căprioare!
Pe care să o prind oare?
Cred c-am stat cam mult la sfat
Eu sunt tigrul cel dungat!

Am tone. Oh, nu-s zmeoaie,


Fac mişcări lente, greoaie,
Am trompă ajutătoare,
Duce la gură mâncare,
Sunt paşnic, reliefant,
Şi mă numesc elefant!

”LUMEA ANIMALELOR”
Puisorul motat de Elena Farago

Puii mamii, pui, pui, pui,


Are closca sapte pui:
Cinci pestriti, unul baltat,
Numai unul e motat
Si curat si încaltat.

- Spune-mi, puiule, si mie


De ce-ti face numai tie
Mama ta, ciorapi si ghete,
Si îti leaga mot în plete?

Oare fratiorii tai


Sunt asa de prosti si rai,
Sau ca poate mama ta
O fi lenesa, ori rea?

Spune puiul: - Mama mea


Nu-i nici lenesa, nici rea,
Dar e trista, vai de ea,
Caci îi fac rusine multa
Fratii mei si n-o asculta,
Ca de-i cheama, fug pe-afara,
Si de-i prinde, plâng si zbiara,
Si de-aceea-s nespalati
Si desculti si nemotati.

Dar eu stau cu mama mea


Si mi-e drag s-ascult de ea;
Si de-aceea sunt motat
Ca-s cuminte si curat.

”LUMEA ANIMALELOR”
”LUMEA ANIMALELOR”