Sunteți pe pagina 1din 12

PROGRAMA DE OPŢIONAL

“MUZICĂ ȘI MIȘCARE”

ARIA CURRICULARĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
(GIMNASTICĂ AEROBICĂ)

Nivel 1, GRUPA MIJLOCIE


ARGUMENT

Modelarea completă a corpului şi formarea unei ţinute frumoase şi corecte pot începe
încă din copilărie. Cunoscută fiind predispoziţia copiilor preşcolari pentru mişcare, este
recomandată familiarizarea lor încă de la această etapă de vârstă cu elemente simple de
gimnastică aerobică, datorită avantajelor pe care le poate aduce acest tip de activitate. Creşterea
capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a copiilor se va realiza prin trezirea interesului pentru
desfăşurarea unui scurt program aerobic.
Desfăşurarea cu regularitate a cel mult 20 de minute zilnic de exerciţii, înainte de
activităţile comune, asigura consumul excesului de energie al copiilor,conducând la succesul
desfăşurării activităţilor intelectuale ulterioare.
Cadrul organizat, executarea sistematică, corectă, sub îndrumarea educatoarei, a
mişcărilor şi elementelor de gimnastică aerobică, duc cu siguranţă la disciplinarea şi dezvoltarea
fizică şi psihică a copiilor.
Mişcările simple se efectuează pe grupe de muşchi începând cu partea superioară a
corpului: gât, umeri, braţe, abdomen, talie, fesieri, picioare. Activitatea cuprinde în final paşi de
dans, antrenând mai multe grupe de muşchi.
Mişcările simple sau complexe, combinate, pe grupe de muşchi, precum şi stimularea
unei respiraţii corecte (inspiraţie pe nas,expiraţie pe gură) asigura funcţionarea optimă a
aparatului cardio-respirator. Acest lucru îl consider absolute necesar pentru copii în vederea
dobândirii unei sănătăţi optime.
Desfăşurarea exerciţiilor se face în sala de grupă sau în aer liber, prin asigurarea unui
fond muzical ritmat, constant, fără variaţii bruşte de ritm. Copiii pot fi dispuşi în cerc, dacă
numărul este mare, pentru a fi urmăriţi în executarea corectă a exerciţiilor. Cu un număr mai mic
de copii se poate lucra în semicerc sau în coloană de gimnastică.
Gimnastica aerobică îmbină într-un mod plăcut sportul cu arta, motricitatea cu
îndemânarea şi coordonarea cu simţul estetic.Obiectivele principale sunt dezvoltarea armonioasă
a corpului, întărirea sănătăţii fizice şi psihice prin mişcarea şi educarea calităţilor motrice.
Ca dezvoltare fizică:
-se sporeşte rezistenta împotriva bolilor cardio vasculare
-se măreşte rezistenţa fizică a copilului şi se previn leziunile musculare
-se sporeşte coordonarea şi echilibrul
-se diminuează / înlătura tendinţele de supraponderabilitate
-copiii vor adopta o ţinută corectă, elegantă
Ca dezvoltare psihică:
-creşte încrederea în forţele proprii;
-se dezvolta simţul disciplinei; se îmbină în cel mai ingenios mod disciplina cu distracţia. Copiii
vor învăţa să accepte regulile şi vor fi răsplătiţi pentru fiecare reuşită a lor;
-li se va dezvolta simţul de competiţie, de autodepasire. De asemenea, apartenenţa la grup le va
insufla şi spiritul de echipă.
Gimnastica aerobică dezvoltă la copii şi simţul muzical şi ritmul, asigură mobilitate şi
graţie în mişcări şi o ţinută corectă.
Luând în considerare particularităţile psiho-motrice ale vârstei preşcolare mici (3-4 ani),
am considerat eficientă organizarea unei activităţi opţionale cu specific motric, iar consideraţia
pe care o am pentru creaţiile din folclorul copiilor, m-a inspirat să împletesc mişcarea cu
ritmurile cântecelor şi a jocurilor aparţinând acestei specii literare.

OBIECTIVE CADRU:

ü Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ


utilitare.
ü Cultivarea simţului estetic, a ritmicităţii şi a muzicalităţii
ü Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea
deprinderilor igienico-sanitare
ü Dezvoltarea forţei şi rezistenţei a elasticităţii musculare şi a mobilităţii
articulare
ü Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului prin
elemente de gimnastică ritmică şi aerobică
COMPETENȚE
ü Folosirea corectă a respiraţiei
ü Adoptarea şi păstrarea unei ţinute corecte în mişcare şi în repaus;
ü Dovedirea faptului că posedă reprezentările propriei scheme
corporale, răspunzând adecvat la diferite comenzi motrice, secvenţial
sau în succesiune
ü Executarea elementelor de gimnastică aerobică, mobilizând diferite
segmente ale corpului- izolat (pe grupe de muşchi) sau în coordonare
şi dezvoltarea expresivității mişcării;
ü Reproducerea corectă a comenzilor primite dovedind că poseda
deprinderi motrice de bază;
ü Executarea conştientă şi armonioasă, în funcţie de sarcina dată;
ü Înțelegerea şi executarea mişcărilor care necesită o orientare spaţială
şi temporală (poziţii, direcţii, succesiuni în spaţiu şi timp) în funcţie
de ritmul muzicii.
ü Executarea unor exerciţii de grup sau individuale pentru evoluţia
armonioasă a propriului corp
ü Depunerea de eforturi uniforme şi variabile cu durate prelungite
progresiv

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

ü exerciţii de reglare a respiraţiei;


ü jocuri dinamice cu durate progresive;
ü exerciţii de gimnastică ritmică şi aerobică;
ü exerciţii de corectare a ţinutei;
ü exerciţii după model;
ü jocuri de adoptări de poziţii pe baza prezentării şi a exemplificării;
ü exerciţii şi jocuri pentru formarea poziţiei corecte;
ü exerciţii pentru fiecare segment al corpului;
ü exerciții cu adoptări de poziţii şi declanşări de mişcări la diferite
semnale;
ü jocuri de exersare a unor elemente pe ritmuri diferite;
ü concursuri vizând corectitudinea şi expresivitatea mişcărilor;
ü exerciţii de control şi autocontrol în oglindă;
ü exerciții de înlănţuire a elementelor învăţate în linii ritmice;
ü jocuri de exersare separată sau globală a elementelor acrobatice pe
fond muzical;

CONȚINUTURI:

1. Capacitatea de organizare:
• formaţii de adunare în linie pe un rând;
• formaţiile de deplasare în coloană câte unul;
• poziţiile de drepţi şi pe loc repaus;
• întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta;
• pornire cu mers pe loc şi oprire (pornire şi oprire din mers);
• trecerea din linie pe un rând la formaţiile de semicerc şi cerc.

2. Dezvoltarea armonioasă:
• poziţiile: stând depărtat, pe genunchi, şezând, culcat;
• mişcări: duceri ale braţelor (înainte, sus, lateral); ale palmelor pe şold,
pe umeri, la ceafă;
• îndoiri şi întinderi ale braţelor, ale trunchiului, ale picioarelor;
• răsuciri ale gâtului, ale trunchiului;
• rotiri ale corpului şi ale braţelor;
• postura corectă, graţioasă

3. Calităţi motrice de bază:


• viteză de reacţie, de execuţie şi de deplasare în ritmuri diferite;
• îndemânare;
• forţă (forţă dinamică segmentară);
• rezistenţă (rezistenţa generală la eforturi aerobe).

4. Deprinderi motrice de bază:


• mers obişnuit cu ţinută corectă şi coordonare de braţe; mers în
coloană;
• săritură (sărituri pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de pe unul şi
ambele picioare, sărituri din ghemuit în ghemuit.

5. Deprinderi sportive elementare:


- Cu specific de gimnastică ritmică şi acrobatică:
• cumpănă pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol, semisfoară,
rulare laterală, rulare pe abdomen şi piept,
- Cu specific de gimnastică aerobică şi ritmică:
• exerciţii pentru cap-gât;
• exerciţii pentru braţe;
• exerciţii pentru trunchi combinate cu mişcări de braţe şi picioare.

STRATEGII DIDACTICE:

a)MIJLOACE DE REALIZARE:

-exerciții fizice
-jocuri de mișcare
-concursuri
b)METODE ȘI PROCEDEE:

-explicația
-demonstrația
-instructajul
-exercițiul
-exersarea
-jocul

c)MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

-saltele
-mijloace audio
-panglici din hârtie creponată
-oglindă
-păpușă de mânuit

Modalităţi de evaluare:

· concursuri
· exerciții fizice individuale
· observarea comportamentului
· jocuri de mișcare
· joc de rol
· jocuri distractive

Bibliografie:
1. Revista „Învăţământul preşcolar” Nr.2/2007
2. http://www.nextdoorfitness.ro/servicii-dance_fun_aerobic_pentru_copii.html
3. „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar”, Bucureşti 2009
4. Crețu c.c., Ciucurel C, Petre, D, Ivan A., Ghid privind desfășurarea
activităților de educație fizică în grădiniță, Editura Tiparg, 2007
5. Dragomirescu G, Kun S, Bojin E., Metodica educației fizice în grădinița de
copii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
6. C.Brad, M.Tudoran, ,,Melc, melc, codobelc...”, Editura Şcoala Vremii Arad
2009
7. E.Vasilescu „ Literatura pentru copii”, Editura Bucuresti, 1998
8. D.Agrigoroae - Cartea copiilor-folclor literar, ed. ADAN, P. Neamţ, 2005
9. F.Cioban –Folclorul copiilor, Editura Napoca Star, 2006
10. Antologie de cântece, poezii şi povestiri din folclorul copiilor

Semestrul I
Data Tema și mijlocul de realizare Obiective operaționale Evaluarea
24.09 Fond muzical: Rățuștele mele – Să execute corect diferite forme de mers prin Concurs: Racul
2018 exerciții cu variante de mers ( pe păstrarea poziţiei corespunzătoare a corpului şi a ( mersul cu spatele)
vârfuri, pe călcâi, în cadență, pas braţelor;
de galop, cu dreptul în față) cu
exerciții de respirație corectă
Formație de lucru: în cerc
01.10. Fond muzical: Bună dimineața – Să execute corect exerciţiile de alergare păstrând Joc de mișcare:
2018 exerciții de alergare pe loc cu poziţia corectă a corpului şi a braţelor ( îndoirea Căluții nărăvași
oprire și pornire la semnal și braţelor şi mişcarea lor pe lângă corp);
exerciții de respirație corectă Să respire corect : să inspire pe nas şi să expire pe
Formație de lucru: în linie gură;

08.10. Fond muzical:Bate vântul Să execute corect exerciţiile pentru braţe şi umeri Eu știu mai bine:
2018 frunzele – exerciții pentru din ce în ce mai complexe exerciții fizice
membrele superioare ( morișca, (întinderi,îndoiri,răsuciri) individuale
foarfeca, brațe scurte-brațe lungi Să execute mişcările în funcţie de ritmul muzicii
etc.)
Formație de lucru: semicerc
15.10 Fond muzical:A plecat mama la Să execute corect miscarile de îndoire a Observarea
2018 piață – exerciții de flexare a genunchilor combinate cu exerciţii pentru braţe comportamentului
genunchilor pe ritm cu legănări de Să-şi însuşească corect schema corporală copiilor în timpul
brațe execuției
Formație de lucru: în linie
22.10. Fond muzical:Un motan cât un Să execute corect exerciţiile care solicită muschii Joc de rol
2018 pisoi – exerciții pentru mușchii pectorali şi dorsali în funcţie de ritmul muzicii De-a gimnaștii
gâtului și trunchiului ( răsuciri, (întinderi,răsuciri,aplecări fata-spate, stânga-
întinderi, aplecări față-spate, dreapta)
stânga-dreapta) Să execute corect miscarile combinate cu exerciţii
Formație de lucru: în coloană pentru gât

05.11. Fond muzical:Chipul meu – Să execute corect exerciţiile care solicită muşchii Joc de mișcare
2018 complex de exerciții pentru toate tuturor segmentelor corpului, în funcţie de ritmul Medalia
segmentele corpului muzicii
Formație de lucru:în semicerc Să păstreze corectă poziţia corpului în timpul
mişcărilor

12.11. Fond muzical:Degețelele – Să execute corect după model exerciţiile care Observarea
2018 exerciții de întoarceri și deplasări solicită muşchii picioarelor în funcţie de ritmul comportamentului
prin săritură muzicii (genoflexiuni,sărituri,întoarceri din copiilor
Formație de lucru:în linie sărituri etc.)
19.11. Fond muzical:Drag mi-e jocul Să respecte pe cât posibil ritmul muzicii Joc de rol Noi
2018 românesc – joc de mișcare Să fie capabil să combine exerciţiile de bază cu suntem români
( învățarea unor elemente ale elemente de dans
dansului popular: ridicare pe
vârfuri, pas lateral, răsuciri etc.)
Formație de lucru: în cerc
26.11. Fond muzical:Taraful Chiț – Să execute corect mișcările ce solicit mușchii Exerciții fizice
2018 exerciții de întindere,răsuciri și mâinilor și picioarelor, pe ritmul impus de fondul individuale
pliere a membrelor superioare și muzical
inferioare
Formație de lucru: în cerc

03.12. Fond muzical:Grivei e mânios – Să execute exerciţii de dezvoltare fizică generală Observarea
2018 exerciții pentru toate segmentele cu numărarea timpilor după executarea model a comportamentului
corpului după modelul educatoarei educatoarei copiilor
prin numărare 1,2,3
Formație de lucru: în linie
10.12. Fond muzical:Ariciul – exerciții Să respecte pozițiile încercând coordonarea Concurs:Atenție la
2018 pentru toate segmentele corpului di elementelor de gimnastică la poziția în care stau comandă
diferite poziții: stand depărtat,
șezând, culcat în față și pe spate,
sprijin pe genunchi și palme, la
saltea
17.12. Fond muzical:Vine rața – complex Să fie capabil să combine diferite mişcări Observarea
2018 de exerciții pentru toate segmentele complexe ale corpului prin adaptarea lor la ritmul comportamentului
corpului impus copiilor
Formație de lucru: în cerc
14.01. Fond muzical:Săniuța – exerciții Să respecte indicațiile educatoarei pentru Exerciții fizice
2019 acrobatice la saltea ( cumpăna pe executarea corectă a elementelor de gimnastică individuale
un genunchi, semisfoara, acrobatică
rostogoliri într-o parte și în alta)
21.01. Fond orrect: Renul lui Moș Să manifeste progresiv capacitatea de a executa Observarea
2019 Crăciun – exerciții de corectare a orrect mişcările în număr crescut de repetări comportamentului
ținutei prin creșterea numărului de copiilor
executări a exercițiilor
Formație de lucru: în linie
28.01. Fond muzical:Boroboață, Ceasul Să manifeste progresiv capacitatea de a executa Concurs: Cel mai
2019 – Joc de mișcare executarea unor corect mişcările în numar crescut de repetări rezistent copil
elemente de gimnastică cu număr
crescut de repetări

Formație de lucru: în linie

Semestrul II
11.02. Fond muzical:Vulpe tu mi-ai Să încerce să-și păstreze echilibrul corpului, Concurs: Trecem
furat gâsca – Joc de mișcare exersând mersul pe o linie desenată podul
2019
Acrobații: elemente de echilibru
cu legănări de trunchi și brațe Să coordoneze mersul în echilibru cu legănările
de brațe și trunchi și schimbările de ritm
Formație de lucru: în coloană
18.02. Fond muzical:Ce petrecere Să execute corect mișcările impuse de ritmul Joc de mișcare
frumoasă – exerciții pentru toate cântecului și semnalele sonore Broscuțe
2019
segmentele corpului pe ritmul dansatoare
melodiei punctate de semnale
sonore ale educatoarei
Formație de lucru:în linie
25.02. Fond muzical:Iepurași fugiți Să execute corect săriturile urmând toți pașii Observarea
acum – Concurs Sunt cel mai descriși: de flexare, desprindere, aterizare comportamentului
2019
rapid deplasare prin săritură pe un copiilor
picior și pe două picioare
Formație de lucru: în coloană
04.03. Fond muzical:Vine, vine Să execute corect exercițiile pentru toate Concurs: Fete
primăvara – complex de exerciții segmentele corporale vizate, cu respectarea contra băieți
2019
de gimnastică în diferite formații formațiilor de lucru
Formații de lucru: în linie,
semicerc, cerc, coloană
11.03. Fond muzical:Mămica mea – Să-și corecteze si să-și îmbunătățească execuția Observarea
exerciții pentru toate segmentele exercițiilor prin autoverificarea în oglindă a comportamentului
2019
corpului de autocontrol în oglindă mișcării copilor
individual
18.03. Fond muzical:Înfloresc grădinile Să parcurgă traseul în cel mai scurt timp Joc distractiv: Podul
– Parcurs aplicativ Drumul executând mișcările corect pentru realizarea de piatră
2019
stricat: ocolire de obstacole, sarcinii
strecurare printre obstacole,
aplecare pe sub obstacole
Formație de lucru: în coloană
25.03. Fond muzical:Când primăvara Să execute corect elementele de tracțiune și Exerciții fizice
va veni –exerciții de încălzire a împingere prin solicitarea tuturor grupelor de individuale
2019
mușchilor corpului, Joc de mișcare mușchi
Scoate-mă din cerc- elemente de
tracțiune și împingere
01.04. Fond muzical:Într-o poieniță – Să reproducă elementele de gimnastică prezentate Joc de rol De-a
exerciții pentru toate segmentele de păpușa din fața lor pe ritmul cântecului Scufița Roșie
2019
corpului după modelul păpușii
Formație de lucru: în semicerc
08.04. Fond muzical: Dacă vesel se Să fie capabili să execute mișcări proprii ale Joc distractiv
trăiește Concurs Fă și tu ca mine segmentului de trunchi numit de educatoare
2019 Prinde coada
Formație de lucru: pe două Să reproducă mișcările colegilor aflați în fața lor
coloane, față-n față șarpelui

15.04. Fond muzical:În pădurea cu Să-şi menţină o poziţie corectă a corpului Concurs: Cel mai
alune – exerciții de întindere a Să execute corect mișcările de întindere elastic copil
2019
mușchilor dorsali, abdominali și
fesieri prin executarea de exerciții
la sol ( ridicări de mâini și
picioare, întoarceri etc.)
06.05. Fond muzical:Elefantul Cici – Să execute corect exercițiile pentru toate Observarea
complex de exerciții segmentele corporale vizate, cu respectarea comportamentului
2019
ritmului impus de cântec copiilor în timpul
Formație de lucru: în linie execuției
13.05. Fond muzical:Vino mai cu soare Să fie capabil să combine exerciţiile de bază cu Joc de rol: De-a
– Joc de mișcare Micii dansatori: elemente de dans balul vienez
2019
complex de exerciții pe pas de vals
Formație de lucru: în semicerc
20.05. Fond muzical:Puișorul Joc de Să mențină pozițiile impuse cât mai mult timp Joc distractiv
mișcare Respectă poziția –
2019 Să respecte schemele corporale impuse Statuile
elemente de echilibru cu creșterea
timpului de așteptare
Formație de lucru: în linie
27.05. Fond muzical:Chiț, chit, miau, Să-şi formeze o ţinută corporală corectă; Joc de mișcare:
miau – exerciții pentru toate Să execute corect mişcările diferitelor segmente Trenulețul
2018
segmentele corpului ale corpului. mișcător
Formație de lucru: în semicerc
03.06. Fond muzical:Baloane colorate – Să execute corect elemente de gimnastică ritmică Concurs: Prinde
exerciții de gimnastică ritmică cu panglica
2019 Să folosească corect panglica
panglici
Formație de lucru:în semicerc
10.06. Fond muzical:O lume minunată - Să execute acţiuni cu grad de complexitate din ce Observarea
Minispectacol cu repetarea în ce mai mare (combinaţii de mişcări cu grad comportamentului
2019
exercițiilor învățate în timpul crescut de dificultate) copiilor
anului Să depună efort fizic susţinut pe o durată de timp
din ce în ce mai mare
Formație de lucru: în semicerc

S-ar putea să vă placă și