Sunteți pe pagina 1din 9

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 TITU
GRUPA MARE

PLANIFICAREA
ACTIVITATII OPTIONALE
MICII SANITARI

Educatoare
Stanciu Daniela
Vlad Angela

AN SCOLAR 2016-2017
Programa pentru optional

ARIA CURRICULARA : OM SI SOCIETATE


DISCIPLINA : EDUCATIE PENTRU SANATATE
TEMA : “MICII SANITARI”
DURATA: 2016-2017
NIVELUL DE VARSTA: 5-6/7 ANI

ARGUMENT

Opţionalul propus are în vedere aria curricularǎ “ Om şi societate” din care


derivǎ, sub aspectul importanţei ce se acordǎ formǎrii şi dezvoltǎrii la copil a unor
atitudini pozitive faţǎ de aplicarea normelor igienico-sanitare, fixarea unor reguli
minime de igienǎ şi protecţie a vieţii , deci a sǎnǎtǎţii personale.
Grǎdiniţa creeazǎ condiţii optime instruirii şi educǎrii copiilor în spiritul
regulilor de igienǎ, contribuind la dezvoltarea deprinderilor igienice şi
transformarea lor ulterioarǎ în obişnuinţe .
Prin abordarea interdisciplinarǎ a temelor propuse prin forme variate şi
atractive optionalul urmǎreşte fixarea cunoştinţelor şi deprinderiilor igienice
dobândite de copii în mod plǎcut.
Deprinderile repetate zilnic, se transformă în obişnuinţe, care apoi nu se mai
execută sub îndemnul părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe.

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea si aplicarea corecta a normelor de igiena personala
2. Dezvoltarea interesului pentru a cunoaşte cât mai multe lucruri despre igiena personala
3. Cunoaşterea consecinţelor nerespectării normelor de igiena

OBIECTIVE DE REFERINTA
1.1 Sa cunoasca părtile componente ale corpului uman si organele de simţ.
1.2 Să cunoască şi să respecte normele de igiena personala
1.3 Aplicarea corecta a regulilor igienico-sanitare
2.1 Sa cunoasca obiectele de igienă individuala
2.2 Să foloseasca corect obiectele de igiena personala
2.3 Formarea si consolidarea deprinderilor de igiena personala, igiena muncii ,de odihnă si
recreere.
3.1 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate si boală, în vederea unei dezvoltării
armonioase
3.2 Să cunoască cauzele care duc la imbolnaviri
Să cunoască şi să respecte normele de igiena personala

SEMESTRUL I
CONTINUTURILE INVATARII-O ACTIVITATE PE SAPTAMANA

1) „Acesta este colegul meu!” – observare


2) ,,Importanta igienei personale ‘’ - convorbire
3) ,,Prietenii curateniei”- Memorizare
4) ,,La spalator” – Joc exercitiu
5) “Şerveţelul” – joc exerciţiu
6) ,,In tara copiilor cu dintii cariati ”- Povestea educatoarei
7) “Stomatologul” - memorizare
8) ,,Comoara din fructe ” – Convorbire
9) ,,Micii sportivi ” – Convorbire
10) “Dulce sau acru” - Joc 3ersonal3
11) “Sănătate” – de la toate- Lectură după imagini
12) ,,Cumpǎrǎm sau preparǎm sucuri naturale ?”- Experiment
13) “Ia priviți cum face eu treabă”- Memorizare
14) ,, Periem hăinuţele de praf”- Activitate practic-gospodărească
15) „Ghici ghicitoarea mea”- Concurs de ghicitori

TOTAL-15 ACTIVITATI

SEMESTRUL II

CONTINUTURILE INVATARII -1 ACTIVITATE PE SAPTAMANA


1) ,,Ingrijim papusa ‘’ –Joc exercitiu
2) ,,Cum să ne ferim de boli ?”- Convorbire
3) “Statia curateniei”-Joc didactic
4) ,,Suntem medici”- Exercitiu 3ersonal
5) „Cum folosim periuta de dinti”-Activitate practica
6) “Dis de dimineata”- Cantec
7) “De ce ma spal?” – Memorizare
8) ,,Dinţi frumoşi şi sănătoşi” –convorbire
9) “Singurel ma ingrijesc” – Lectura dupa imagini
10) “Ce este şi la ce foloseşte?”- Joc – exerciţiu
11) “Maricica – de LuizaVladescu
12) “Cand si cum mancam?” – Convorbire
13) ,,Sună ceasul la ora …8, 12, 16… ; Ce facem ?”- joc exercitiu
14) “Saculetul fermecat” – Joc didactic
15) “Strângem păpădie si musetel” – Activitatăţi 3ersonal- gospodăreşti
16) “Facem gimnastică” - de Emilia Căldăraru- Memorizare
17) „Prietenii sănătății’’- Activitate practică

TOTAL -17 ACTIVITATI


VALORI SI ATITUDINI :

- atitudini pozitive față de igiena personală;


- folosirea zilnică a obiectelor de igienă personală ( periuța de dinți, săpun, pieptan)
- crearea unui program zilnic de realizare a igienei personale;
- dobândirea unor deprinderi ȋn utilizarea obiectelor de igienă personală;
- atitudini negative fată de consecințele nerespectării igienei personale.

SUGESTII METODOLOGICE

-MIJLOACE ,MODALIATI DE REALIZARE A CONTINUTURILOR : observări, memorizări,


lecturi ale educatoarei, convorbiri, lecturi după imagini, jocuri, plimbări.

STANDARDE MINIME DE PERFORMANTA :

4. Cunoasterea si aplicarea corecta a normelor de igiena personala

-să enumere norme de igienă ȋnvățate

2. Dezvoltarea interesului pentru a cunoaşte cât mai multe lucruri despre igiena personala

-să numească pe baza imaginilor date obiectele de igiena personala ( importana si mod de
folosire)
3. Cunoaşterea consecinţelor nerespectării normelor de igiena

- să precizeze cauzele imbolnavirilor

BIBLIOGRAFIE:

 M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător


metodic, Editura Medicală, Bucureşti, 1979
 Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică în grădiniţă” Ed.
Eurobit, Timişoara, 1996
 Peneş Marcela, ,,Igiena 4ersonal” Editura Ana, Bucureşti, 2000
 Revista Învatamantul Preşcolar 1-2/2006 pagina 206
 Educaţie sanitarǎ –Carte educativǎ pentru preşcolari şi scolari mici
ERC PRESS , 1998
 ‘’Cum sǎ fiu sǎnǎtos ?‘’ Constanţa Cucinic
 ‘’ABC-ul sǎnǎtǎţii ‘’ Ed. V&INTEGRAL , Bucureşti 2000
 “Activitǎţi opţionale pentru învǎţǎmântul preşcolar”-Ghid Metodologic
SEMESTRUL I
TEMA MIJLOACE DE
NR DATA OBIECTIVE CONTINUTURI REALIZARE
CRT
1. 29.09.2016 1.1 Sa cunoasca părtile
-aspectul fizic (statura , culoarea Observare
componente ale corpului „Acesta este colegul meu!”
ochilor , culoarea parului )
uman si organele de simţ.
2 06.10.2016 2.1 Sa cunoasca obiectele de - obiectele de igiena personala “Importanta igienei Convorbire
igienă individuala (rolul si importanta acestora) personale”
3 13.10..2016 1.2 Să cunoască şi să - norme de igiena ,,Prietenii curateniei” Memorizare
respecte normele de igiena
personala
4 20.10.2016 1.2 Să cunoască şi să - norme de igiena “La spalator” Joc exercitiu
respecte normele de igiena
personala
5. 27.10.2016 1.2 Să cunoască şi să -norme de igienă “Şerveţelul” Joc exercitiu
respecte normele de igiena
personala
6 10.11.2016 3.2 Să cunoască cauzele care - igiena personala (ingrijirii “In ţara copiilor cu dintii Povestea educatoarei
duc la carierea dinţilor danturii ) cariaţi”
7 17.11.2016 1.2 Să cunoască şi să -igiena danturii “Stomatologul” Memorizare
respecte normele de igiena
personala
8 24.11.2016 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -consumul fructelor –(rolul lor si ,,Comoara din fructe ” Convorbire
legate de sănătate si boală, în efectele consumului de fructe
vederea unei dezvoltării asupra organismului )
armonioase
9 01.12.2016 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -rolul sportului pentru dezvoltarea ‘’Micii sportivi’’ Convorbire
legate de sănătate si boală, în armonioasa a organismului
vederea unei dezvoltării
armonioase
10 08.12.2013 1.1 Sa cunoasca părtile -organele de simt Dulce sau acru Joc senzorial
componente ale corpului
uman si organele de simţ.
11 15.12.2016 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -piramida alimentelor (alimentele Sănătate - de la toate Lectură după imagini
legate de sănătate si boală, în de baza si cum trebuie
vederea unei dezvoltării consummate)
armonioase
12 22.12.2016 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -prepararea si consumul sucurilor ,,Cumpǎrǎm sau preparǎm Experiment
legate de sănătate si boală, în naturale sucuri naturale ?”
vederea unei dezvoltării
armonioase
13 12.01.2017 1.2 Să cunoască şi să - deprinderi de ordine si curatenie « Ia priviţi cum fac eu Memorizare
Ia priviti cum fac eu treaba SIMTURILE Prietenii curateniei
Fac curat si mama face DE CE MĂ SPĂL
Noua ordinea ne place Eu cu ochii dragi copii Apa. mana si sapunul de Marconi Ionescu
Plapuma poftim ma asteapta Vad papusi si jucarii Numai trei. doar parcam unul.
S-o fac neteda si dreapta Cu urechile oricand Chiar de este frig afară
Aud fiece cuvant Spala-ntai perechile Eu mă spăl până la brâu,
Pun o pinza peste perne Limba si cu cerul gurii Ochii si urechile. Că imi povestea bunicul
Praful nu se mai asterne Imi spun gustul prajiturii Spala corpul jumatate. C-aşa se spăla la râu.
Jucarii veniti degraba Degetele-mi spun si ele Si pe fata si pe spate.
Ia priviti cum fac eu treaba De sunt moi chiflele mele Bucuroasa, periuta El n-avea chiuvetă-n casă,
Iar cu nasu-adeseori Spala dintii uta. uta. N-avea baie, n-avea duş.
Sorb parfumul tot din flori. Dar cum proceda atunci,
Am să vă arăt acuş.

Se spăla întâi pe mâini


Ca să-şi poată spăla faţa,
Gât, urechi şi suţiori,
Apoi toată suprafaţa.

Dacă nu te speli la timp,


Arăţi urât şi miroşi!
Şi degeaba-ţi mai pui haine,
Bluze şi pantofi frumoşi.
SEMESTRUL II

NR DATA OBIECTIVE CONTINUTURI TEMA MIJLOACE DE REALIZARE


CRT
1 16.02.2017 2.3 Formarea si consolidarea - obiectele de igiena personala Ingrijim papusa Joc exercitiu
deprinderilor de igiena (mod de folosire)
personala, igiena muncii ,de
odihnă si recreere.
2 23.02.2017 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -importanta controlului medical ,,Cum să ne ferim de boli ?” Convorbire
legate de sănătate si boală, în
vederea unei dezvoltării
armonioase
3 02.03.2017 2.3 Formarea si consolidarea - obiectele de igiena personala ,,Staţia curǎţeniei” Joc didactic
deprinderilor de igiena
personala, igiena muncii ,de
odihnă si recreere.
4 09.03.2017 3.1 Cunoaşterea noţiunilor
legate de sănătate si boală, în
-acordarea primului ajutor „Suntem medici” -exercitiu practic
vederea unei dezvoltării
armonioase
5 16.03.2017 2.2 Să foloseasca corect - obiectele de igiena personala “Cum folosim periuţa de Activitate practică
obiectele de igiena personala (periuta de dinti) dinţi?”
6 23.03.2017 1.2 . Să cunoască şi să respecte -norme de igiena personala ,,Dis de dimineaţǎ ” Cântec
normele de igiena personala
7 30.03.2017 2.3 Formarea si consolidarea -igiena personala De ce ma spal? de Marconi Memorizare
deprinderilor de igiena Ionescu,
personala, igiena muncii ,de
odihnă si recreere.
8 06.04.2017 3.2 Să cunoască cauzele care -importanta igienei orale Dinţi frumoşi şi sănătoşi” Convorbire
duc la imbolnaviri
9 13.04.2017 2.3 Formarea si consolidarea -norme de igiena personala “Singurel ma ingrijesc” Lectura dupa imagini
deprinderilor de igiena
personala, igiena muncii ,de
odihnă si recreere.
10 04.05.2017 2.1 Sa cunoasca obiectele de - obiectele de igiena personala “Ce este şi la ce foloseşte?” Joc - exerciţiu
igienă individuala (rolul si modul de utilizare al
2.2 Să foloseasca corect acestora)
obiectele de igiena personala
11 11.05.2017 2.3 Formarea si consolidarea -igiena corporala “Maricica” – de Luiza Lectura educatorei
deprinderilor de igiena Vlădescu
personala, igiena muncii ,de
odihnă si recreere.
12 18.05.2017 3.2 Să cunoască cauzele care -mesele principale (importanta “Cand si cum mancam?” Convorbire
duc la imbolnaviri acestora)
13 25.05.2017 1.2 . Să cunoască şi să respecte -programul zilnic ,,Sună ceasul la ora ...8, 12, joc distractiv
normele de igiena personala 16…; Ce facem?”

14 01.06.2017 2.2 Să foloseasca corect -utilizarea obiectelor de uz ,,Sǎculeţul fermecat” Joc didactic
obiectele de igiena personala personal
15 08.06.2017 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -importanta plantelor medicinale “Strângem păpădie si Activitatăţe practic-
legate de sănătate si boală, în musetel” gospodăreasca
vederea unei dezvoltării
armonioase
16 3.1 Cunoaşterea noţiunilor -rolul exercitiilor fizice in “Facem gimnastică”- de Memorizare
legate de sănătate si boală, în mentinerea sanatatii Emilia Căldăraru
vederea unei dezvoltării
armonioase
17 15.06.2017 2.1 Sa cunoasca obiectele de
igienă individuala - obiectele de igiena personala „Prietenii sănătății” Realizarea unui afis

S-ar putea să vă placă și