Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “Floare de Colț” Beiuș

ANUL ȘCOLAR
2019/2020
NIVEL I

ED. COSTEA MARIANA


ARGUMENT

În primii 7 ani de viață copiii se dezvoltă într-un ritm foarte alert și au nevoie de un aport
alimentar bogat și hrănitor pentru dezvoltarea lor fizică, comportamentală și intelectuală. Sunt
esențiale atât activitățile educative cât și cele distractive legate de alimentația sănătoasă.
Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor sănătoase.
În această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își dezvoltă abilitățile fizice de
bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare. Experiențele pe care copiii le acumulează în
acești ani constituie baza obișnuințelor pe care și le vor consolida pe parcursul întregii vieți,
a stilului de viață pe care îl vor adopta. Este important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și
educative în legătură cu alimentația sănătoasă și cu activitățile fizice, pentru a învăța cum să trăiască
sănătos – mâncând suficiente fructe și legume, luând micul dejun zilnic, bând apă și făcând mișcare.
Aceste comportamente îi ajută să crească și să se dezvolte armonios,sa aibă vitalitate și putere de
învățare și să rămână sănătoși pe parcursul vieții.
Am propus această disciplină ca activitate opţională deoarece am considerat că va
contribui la asigurarea sănătăţii copiilor atât în timpul anilor de şcoală cât şi după
terminarea acestora . Astfel, mai întâi am dorit să transmitem copiilor informaţiile accesibile
despre alcătuirea şi componentele corpului uman , despre păstrarea igienei personale şi
evitarea unor accidente şi pericole pentru sănătate .
Apoi pe bază de exerciţii variate – de observare, de comunicare, jocuri de rol şi
de simulare, jocuri didactice, teme de reflecţie şi de imaginaţie, precum şi sarcini aplicative –
am urmărit formarea şi consolidarea unor deprinderi şi obişnuinţe de activitate organizată, de
odihnă armonioasă, de alimentaţie corectă şi igienică.
Prin toată activitatea noastră, vom căuta să formăm şi să educăm grupul de copii în aşa fel
încât să poată deveni un factor educativ atât pentru el cât şi pentru grupul din care face parte –
familie , colegi, prieteni.

Durata opționalului: 1 an școlar


Număr de activități pe săptămână: 1 activitate pe săptămână
Durata unei activități: 10-15minute
Grupa: mică B (Mămăruțele)
Autor: Ed. Costea Mariana
Domenii implicate: DLC, DEC,DS, DPM, DOS.
COMPETENTE GENERALE:

I. Cunoaşterea noţiunilor legate de corpul uman în vederea dezvoltării armonioase


a
organismului.
II. Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, de odihnă şi recreere.
III. Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii.
IV. Educarea deprinderilor de a păstra curate şi în bună stare îmbrăcămintea, precum şi dotările
colective ale grădiniţei.

COMPETENȚE SPECIFICE:
I.1. Cunoașterea schemei corporale umane.
I.2. Cunoașterea alimentelor care menţin sănătatea organismului, diferenţiindu-le pe cele
dăunătoare.
I.3. Cunoașterea alimentelor ce conțin vitaminele principale.

II.1. Cunoașterea principalelor reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din
proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale.
II.2. Cunoașterea regulilor de igienă personală şi consecinţele nerespectării acestora.

III.1. Înțelegerea faptului că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna.
III.2. Identificarea propriei stări de sănătate privindu-se în oglindă.

IV.1. Întelegerea necesității curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera.


IV.2. Formarea deprinderilor igienico-sanitare corecte.
IV.3. Utilizarea şerveţelului în scopuri precise (în timpul mesei).
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. ,,Acesta sunt eu”
2. ,,Chipul prietenului meu “
3. ,,Ce ne spune oglinda?”
4. ,,Prietenii”
5. ,,Povestea măseluţei negre”
6. ,,Dinţi frumoşi şi sănătoşi”
7. ,,Sfatul periuţei de dinţi”
8. ,,La spălător”
9. ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi”
10. ,,Maricica”
11. ,,Periem hăinuţele de praf”
12. ,,Ia priviţi cum fac eu treabă”
13. ,,Ce sunt microbii?”
14. ,,Microbii, duşmanii noştri”
15. ,,Cum să ne ferim de boli”
16. ,,Alimente bogate în vitamine”
17. ,,Salvat de vitamine”
18. ,,Salata de fructe sau de legume”
19. ,,Prietenii sănătăţii”
20. ,,Cum mâncăm?”
21. ,,Şerveţelul”
22. ,,Luăm masa la cămin”
23. ,,Moș Ene, prietenul copiilor”
24. ,,Sună ceasul la ora ...8, 12, 16…; Ce facem?”
25. ,,Daca vreau sa cresc voinic, fac gimnastica de mic”
26. ,,Aer, soare şi mişcare/,,Sănătate şi vigoare”
27. ,,Gimnastica de înviorare”
28. ,,Soarele străluceşte în clasa noastră”
29. ,,Primim musafirii de Paşte”
30. ,,Unde nu intră soarele pe fereastră nu intră soarele pe uşă”
31. ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”
32. Concurs ,, Cine știe câștigă!”

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII - o activitate /săptămână

I. Noțiuni elementare de anatomie și fiziologie.


1.Corpul uman – părți componente -2 activități
2 .Starea de sănătate / boală -1 activitate
II. Igiena personală
1.Igiena cavității bucale -4 activități
2.Igiena mâinilor, a unghiilor -1activitate
3.Igiena corpului -2 activități
4.Igiena îmbrăcămintei, încălțămintei, a camerei -2 activități
5.Boli cauzate de lipsa igienei -3 activități
6. Alimentele sănătoase -5 activități
7. Igiena în timpul mesei -2 activități
III. Activitate și odihnă
1.Regimul de activitate și odihnă în perioada copilăriei -2 activități
2.Sportul și sănătatea -3 activități
3. Mediul și sănătatea -3 activități
4. Sănătatea– bunul cel mai de preţ -2 activități
MODALITĂȚI DE EVALUARE:
 desen
 activitate practică
 joc de mişcare
 joc de rol
 concurs
 aprecieri verbale
 recompense
Forme de organizare:
 Activități frontale
 Activități pe grupuri mici
 Activități individuale

METODE ȘI MIJLOACE DE REALIZARE


METODE DIDACTICE: observaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire,
problematizarea, explicaţia , exercițiul, demonstrația, memorizarea, expunerea narativă.
MIJLOACE DE REALIZARE: observare, desen, joc didactic, convorbire, memorizare, activitate
gospodărească, povestea educatoarei, modelaj, joc muzical, joc de rol, jocuri de mișcare în aer liber.

BIBLIOGRAFIE:

1. M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura


Medicală, Bucureşti, 1979
2. Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică in grădiniţă” Ed.
Eurobit, Timişoara, 1996
3. Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000
PLANIFICAREA TEMELOR OPŢIONALULUI
ACTIVITAȚI DE
NR. ÎNVĂȚARE
CRT. CONȚINUTURI COMPETENȚE EVALUARE
SĂPTĂMÂNA

1. Corpul uman – Cunoașterea schemei ,,Acesta sunt eu” Desen


părți componente corporale umane convorbire
SĂPTĂMÂNA 1
Cunoașterea schemei ,,Chipul prietenului Desen
corporale umane. meu “ observare
SĂPTĂMÂNA 2
,,Ce ne spune oglinda?”
2. Starea de sănătate Identificarea propriei stări Joc-exerciţiu Aprecieri
/ boală de sănătate privindu-se în SĂPTĂMÂNA 3 verbale
oglindă. ,,Prietenii” de
3. Igiena cavității Cunoașterea principalelor Dan Faur Joc de mișcare
bucale reguli de igienă personală, memorizare ,,Periuța
dovedind aceasta şi prin SĂPTĂMÂNA 4 buclucașă”
folosirea din proprie
iniţiativă a obiectelor
sanitare personale.

Cunoașterea principalelor Activitate


reguli de igienă personală, ,,Povestea măseluţei practică
dovedind aceasta şi prin negre”
folosirea din proprie povestea educatoarei
iniţiativă a obiectelor SĂPTĂMÂNA 5
sanitare personale.

Cunoașterea principalelor ,,Dinţi frumoşi şi Activitate


reguli de igienă personală, sănătoşi” practică
dovedind aceasta şi prin convorbire
folosirea din proprie SĂPTĂMÂNA 6
iniţiativă a obiectelor
sanitare personale.
Cunoașterea regulilor de ,,Sfatul periuţei de Joc de rol ,,La
igienă personală şi dinţi” dentist”
consecinţele nerespectării memorizare
acestora. SĂPTĂMÂNA 7
3. Igiena mâinilor, a Cunoașterea regulilor de ,,La spălător” Activitate
unghiilor igienă personală şi lectură după imagini practică
consecinţele nerespectării
acestora. SĂPTĂMÂNA 8

4. Igiena corpului Formarea deprinderilor ,,Arată-mi ce şi cum pot Activitate


igienico-sanitare corecte. folosi” practică
joc didactic
SĂPTĂMÂNA 9
Cunoașterea regulilor de ,,Maricica” Aprecieri
igienă personală şi povestirea educatoarei verbale
consecinţele nerespectării SĂPTĂMÂNA 10
acestora.
5. Igiena Întelegerea necesității ,,Periem hăinuţele de Activitate
îmbrăcămintei, curăţeniei, păstrându-şi praf” practică
încălțămintei, a curate corpul, hainele, SĂPTĂMÂNA 11
camerei camera.
Întelegerea necesității ,,Ia priviţi cum fac eu Activitate
curăţeniei, păstrându-şi treabă” practică
curate corpul, hainele, de E. Blaghinina
camera. memorizare
SĂPTĂMÂNA 12
6. Boli cauzate de Cunoașterea regulilor de ,,Ce sunt microbii?” Concurs ,,
lipsa igienei igienă personală şi întâlnire cu asistenta Cine știe
consecinţele nerespectării medicală câștigă!”
acestora; SĂPTĂMÂNA 13

Cunoașterea regulilor de ,,Microbii, duşmanii


igienă personală şi noştri” Activitate
consecinţele nerespectării citire de imagini practică
acestora. SĂPTĂMÂNA 14

Cunoașterea alimentelor ,,Cum să ne ferim de Joc senzorial


care menţin sănătatea boli” ,,Ghici ce ai
organismului, convorbire gustat?”
diferenţiindu-le pe cele SĂPTĂMÂNA 15
dăunătoare
7. Alimentele Cunoașterea alimentelor ,,Alimente bogate în Joc de rol ,,La
sănătoase ce conțin vitaminele vitamine” joc piață”
principale. didactic
SĂPTĂMÂNA 16
Cunoașterea alimentelor ,,Salvat de vitamine” Aprecieri
ce conțin vitaminele povestire creată de verbale
principale. educatoare
SĂPTĂMÂNA 17
Cunoașterea alimentelor ,,Salata de fructe sau de Aprecieri
ce conțin vitaminele legume” verbale
principale. activitate practică
SĂPTĂMÂNA 18
,,Prietenii sănătăţii” Joc senzorial
Cunoașterea alimentelor joc didactic ,,Ghici ce ai
ce conțin vitaminele SĂPTĂMÂNA 19 gustat?”
principale.

Cunoașterea alimentelor ,,Cum mâncăm?” de Desen ,,Fructul


care menţin sănătatea Silvia Dima preferat”
organismului, povestea educatoarei
diferenţiindu-le pe cele SĂPTĂMÂNA 20
dăunătoare.
8 Bune maniere în 9. Regimul Utilizarea şerveţelului în Întelegerea
timpul mesei de scopuri precise (în faptului că
activitate timpul mesei) după o
și odihnă Utilizarea şerveţelului în activitate
în perioada scopuri precise (în solicitantă
copilăriei timpul mesei) sunt necesare
şi binevenite jocul şi ,,Şerveţelul” desen SĂPTĂMÂNA 23 Activitate
odihna. decorativ practică
SĂPTĂMÂNA 21
,,Luăm masa la cămin” Aprecieri
joc de rol SĂPTĂMÂNA verbale
22
,,Moș Ene, prietenul Joc distractiv
copiilor” ,, Așa da, așa
discuții libere nu!”

Întelegerea faptului că ,,Sună ceasul la ora ...8, Joc distractiv


după o activitate 12, 16…; Ce facem?” ,,Martinică-i
solicitantă sunt necesare joc didactic somnoros!”
şi binevenite jocul şi SĂPTĂMÂNA 24
odihna.
10. Sportul și Întelegerea faptului că ,,Daca vreau sa cresc Jocuri de
sănătatea după o activitate voinic, fac gimnastica mișcare
solicitantă sunt necesare de mic”
şi binevenite jocul şi lectură după imagini
odihna. SĂPTĂMÂNA 25

Întelegerea faptului că ,,Aer, soare şi mişcare/ Jocuri de


după o activitate Sănătate şi vigoare” mişcare în
solicitantă sunt necesare convorbire curtea
şi binevenite jocul şi SĂPTĂMÂNA 26 grădiniţei
odihna.

Întelegerea faptului că ,,Gimnastica de Jocuri de


după o activitate înviorare” de Ana mişcare în
solicitantă sunt necesare Ruse memorizare curtea
şi binevenite jocul şi SĂPTĂMÂNA 27 grădiniţei
odihna. ,,Soarele străluceşte în
11 Mediul și Întelegerea necesității clasa noastră” Activitate
sănătatea curăţeniei, păstrându-şi citire de imagini practică
curate corpul, hainele, SĂPTĂMÂNA 28
camera.

Întelegerea necesității ,,Primim musafirii de Activitate


curăţeniei, păstrându-şi Paşte” practică
curate corpul, hainele, lectură după imagini
camera. SĂPTĂMÂNA 29

Întelegerea necesității ,,Unde nu intră soarele Activitate


curăţeniei, păstrându-şi pe fereastră nu intră practică
curate corpul, hainele, soarele pe uşă”
camera. lectură după imagini
SĂPTĂMÂNA 30
12. Sănătatea, bunul Întelegerea necesității ,,Minte sănătoasă în Aprecieri
cel mai de preţ curăţeniei, păstrându-şi corp sănătos” verbale
curate corpul, hainele, convorbire
camera. SĂPTĂMÂNA 31
Întelegerea necesității ,, Cine știe câștigă!” Aprecieri
curăţeniei, păstrându-şi concurs verbale
curate corpul, hainele, SĂPTĂMÂNA 32 Recompense
camera.

S-ar putea să vă placă și