Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” VASILATI
Tel :0242532700 ; fax :0242532632
e-mail : scoalavasilati@gmail.com

Nr......................../...................................

PROGRAMĂ ACTIVITATE OPȚIONALĂ


-Mă îngrijesc de mic, să cresc mare și voinic-
Educație pentru sănătate
An școlar 2020-2021

Denumirea opționalului: Mă îngrijesc de mic, să cresc mare și voinic


Durata: 1an (1h /saptamana)
Nivel: 2(5-6 ani)
Grupa : MARE
Tipul opționalului: la nivelul mai multor domenii experențiale

Domenii experențiale vizate: (DLC, DEC,DS, DPM, DOS)

Prof. învățământ preșcolar: Ghiță Nicoleta Bianca

I.ARGUMENT

În primii 6 ani de viață copiii se dezvoltă într-un ritm foarte alert și au nevoie de un aport
alimentar bogat și hrănitor pentru dezvoltarea lor fizică, comportamentală și intelectuală. Sunt
esențiale atât activitățile educative cât și cele distractive legate de alimentația sănătoasă.
Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor sănătoase. În
această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își dezvoltă abilitățile
fizice de bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare. Experiențele pe care copiii le
acumulează în acești ani constituie baza obișnuințelor pe care și le vor consolida pe parcursul
întregii vieți, a stilului de viață pe care îl vor adopta. Este important ca cei mici să trăiască
experiențe plăcute și educative în legătură cu alimentația sănătoasă și cu activitățile fizice,
pentru a învăța cum să trăiască sănătos – mâncând suficiente fructe și legume, luând micul
dejun zilnic, bând apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi ajută să crească și să se
dezvolte armonios,sa aibă vitalitate și putere de învățare și să rămână sănătoși pe parcursul
vieții. Am propus această disciplină ca activitate opţională deoarece am considerat că va
contribui la asigurarea sănătăţii copiilor atât în timpul anilor de şcoală cât şi după terminarea
acestora . Astfel, mai întâi am dorit să transmitem copiilor informaţiile accesibile despre
alcătuirea şi componentele corpului uman , despre păstrarea igienei personale şi evitarea unor
accidente şi pericole pentru sănătate . Apoi pe bază de exerciţii variate – de observare, de
comunicare, jocuri de rol şi de simulare, jocuri didactice, teme de reflecţie şi de imaginaţie,
precum şi sarcini aplicative – am urmărit formarea şi consolidarea unor deprinderi şi
obişnuinţe de activitate organizată, de odihnă armonioasă, de alimentaţie corectă şi igienică.
Prin toată activitatea noastră, vom căuta să formăm şi să educăm grupul de copii în aşa fel
încât să poată deveni un factor educativ atât pentru el cât şi pentru grupul din care face parte –
familie , colegi, prieteni.

DOMENIILE DE DEZVOLTARE

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE

Nr. Crt. Dimensiuni ale dezvoltării


1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea
personală

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ

Nr. Crt. Dimensiuni ale dezvoltării


1. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
2. Autocontrol și expresivitate emoțională
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

Nr. Crt. Dimensiuni ale dezvoltării


1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
3. Activare și manifestare a potențialului creativ

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII


ȘI SCRIERII

Nr. Crt. Dimensiuni ale dezvoltării


1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Nr. Crt. Dimensiuni ale dezvoltării


1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de
probleme și cunoașterea mediului apropiat
3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

COMPORTAMENTE URMĂRITE

 Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală;


 Să aplice corect normele igienico-sanitare;
 Să recunoască comportamentele sănătoase si comportamentele de risc;
 Să folosească corect obiectele de igienă personală;
 Să recunoască principalele reguli de igienă personală (si să le aplice);
 Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare);
 Să recunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale;
 Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare(valabilitatea
acestora).
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. ,,Acesta sunt eu”

2. ,,Chipul prietenului meu “

3. ,,Ce ne spune oglinda?”

4. ,,Prietenii”

5. ,,Povestea măseluţei negre”

6. ,,Dinţi frumoşi şi sănătoşi”

7. ,,Sfatul periuţei de dinţi”

8. ,,La spălător”

9. ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi”

10. ,,Maricica”

11. ,,Periem hăinuţele de praf”

12. ,,Ia priviţi cum fac eu treabă”

13. ,,Ce sunt microbii?”

14. ,,Microbii, duşmanii noştri”

15. ,,Cum să ne ferim de boli”

16. ,,Alimente bogate în vitamine”

17. ,,Salvat de vitamine”

18. ,,Salata de fructe sau de legume”

19. ,,Prietenii sănătăţii”

20. ,,Cum mâncăm?”

21. ,,Şerveţelul”

22. ,,Luăm masa la cămin”


23. ,,Moș Ene, prietenul copiilor”

24. ,,Sună ceasul la ora ...8, 12, 16…; Ce facem?”

25. ,,Daca vreau sa cresc voinic, fac gimnastica de mic”

26. ,,Aer, soare şi mişcare/,,Sănătate şi vigoare”

27. ,,Gimnastica de înviorare”

28. ,,Soarele străluceşte în clasa noastră”

29. ,,Primim musafirii de Paşte”

30. ,,Unde nu intră soarele pe fereastră nu intră soarele pe uşă”

31. ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”

32. Concurs ,, Cine știe câștigă!”

CONȚINUTURI

I. Noțiuni elementare de anatomie și fiziologie.

1.Corpul uman – părți componente

2 .Starea de sănătate / boală

II. Igiena personală

1.Igiena cavității bucale

2.Igiena mâinilor, a unghiilor

3.Igiena corpului

4.Igiena îmbrăcămintei, încălțămintei, a camerei

5.Boli cauzate de lipsa igienei

6. Alimentele sănătoase

7. Igiena în timpul mesei


III. Activitate și odihnă

1.Regimul de activitate și odihnă în perioada copilăriei

2.Sportul și sănătatea

3. Mediul și sănătatea

4. Sănătatea– bunul cel mai de preţ

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

 desen
 activitate practică
 joc de mişcare
 joc de rol
 concurs
 aprecieri verbale
 recompense

BIBLIOGRAFIE:

1. M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura


Medicală, Bucureşti, 1979

2. Bartoş E., Hagiu G., ,,Consultaţii pentru activitatea metodică in grădiniţă” Ed. Eurobit,
Timişoara, 1996

3. Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.
crt./ Tema Obiective Evaluare
saptamana
1. Cunoașterea schemei corporale - observarea
,,Acesta sunt eu” umane. sistematica a
convorbire prescolarilor
05-09.10.2020

Cunoașterea schemei corporale


2. umane. -interpretare poezie
-interpretare cantec
12-16.10.2020 ,,Chipul prietenului -recompense
meu “-observare

3. Identificarea propriei stări de -observarea


19-23.10.2020 ,,Ce ne spune sănătate privindu-se în oglindă comportamentului
oglinda?” Joc- curent
exerciţiu -recompense

4. Cunoașterea principalelor reguli -interpretare cantec


02-06.11.2020 ,,Prietenii” de Dan de igienă personală, dovedind -interpretare poezie
Faur memorizare aceasta şi prin folosirea din -recompense
proprie iniţiativă a obiectelor
sanitare personale.

5. ,,Povestea
măseluţei negre”
09-13.11.2020 povestea Cunoașterea principalelor reguli
educatoarei de igienă personală, dovedind
aceasta şi prin folosirea din
proprie iniţiativă a obiectelor
sanitare personale.

Cunoașterea principalelor reguli


,,Dinţi frumoşi şi de igienă personală, dovedind
6. sănătoşi” aceasta şi prin folosirea din -interpretare poezie
16-20.11.2020 convorbire proprie iniţiativă a obiectelor -recunoasterea
sanitare personale. fructelor de pe
jetoane
7.
,,Sfatul periuţei de Cunoașterea regulilor de igienă
dinţi” memorizare personală şi consecinţele -interpretare cantec
23-27.11.2020 nerespectării acestora. -recunoasterea
legumelor de pe
jetoane

8. Cunoașterea regulilor de igienă


,,La spălător” personală şi consecinţele -recunoasterea
30.11- lectură după nerespectării acestora. culorilor
04.12.2020 imagini -interpretare poezii
-recompense

9. Formarea deprinderilor igienico- -recunoasterea


07-11.12.2020 ,,Arată-mi ce şi sanitare corecte. legumelor,
cum pot folosi” joc fructelor si culorilor
didactic -recompense

Cunoașterea regulilor de igienă


10. ,,Maricica” personală şi consecinţele -recunoasterea
povestirea nerespectării acestora. obiectelor din
14-18.12.2020 educatoarei bucatarie
-recitare poezie

11. ,,Periem hăinuţele Întelegerea necesității curăţeniei,


21-22.12.2020 de praf” păstrându-şi curate corpul,
hainele, camera.

12. ,,Ia priviţi cum fac Întelegerea necesității curăţeniei,


11-15.01.2021 eu treabă” de E. păstrându-şi curate corpul, -interpretare cantec
Blaghinina hainele, camera. -recunoasterea
memorizare animalelor de pe
jetoane
-recompense

Cunoașterea regulilor de igienă


13. personală şi consecinţele
18-22.01.2021 ,,Ce sunt microbii?” nerespectării acestora.

-recunoasterea
animalelor de pe
jetoane
-recompense
-interpretare cantec
-interpretare poezie

14. ,,Microbii, Cunoașterea regulilor de igienă -interpretare cantec


25-29.01.2021 duşmanii noştri” personală şi consecinţele -recitare poezie
citire de imagini nerespectării acestora. -recompense

SEMESTRUL II

-recitare poezie
15. ,,Cum să ne ferim Cunoașterea regulilor de igienă -folosirea
08-12.02.2021 de boli” convorbire personală şi consecinţele materialului
nerespectării acestora. imagini,jetoane

,,Alimente bogate Cunoașterea alimentelor care -interpretare cantece


16. în vitamine” joc menţin sănătatea organismului, -interpretare poezie
didactic diferenţiindu-le pe cele
15-19.02.2021 dăunătoare.

17.
22-26.02.2021
,,Salvat de
vitamine” povestire
creată de
educatoare

18. ,,Salata de fructe Cunoașterea alimentelor care -interpretare cantec


01-05.03.2021 sau de legume” menţin sănătatea organismului, -recunoasterea
activitate practică diferenţiindu-le pe cele florilor de pe jetoane
dăunătoare.

19. ,,Prietenii sănătăţii” Cunoașterea alimentelor care -recitare poezii


joc didactic menţin sănătatea organismului, -recompense
diferenţiindu-le pe cele
08-12.03.2021 dăunătoare.

20. Utilizarea şerveţelului în scopuri -observarea


,,Cum mâncăm?” precise (în timpul mesei) sistematica
15-19.03.2021 de Silvia Dima -interpretare cantece
povestea - joc didactic
educatoarei - recompense
21.
22.26.03.2021 Utilizarea şerveţelului în scopuri
,,Şerveţelul” desen precise (în timpul mesei)
decorativ

22. Întelegerea faptului că după o


,,Moș Ene, activitate solicitantă sunt
prietenul copiilor” necesare şi binevenite jocul şi -recunoasterea
discuții libere odihna imaginilor de pe
29.03- jetoane
01.04.2021 -interpretare cantec

22. ,,Sună ceasul la Întelegerea faptului că după o -recitare poezie


12-16.04.2021 ora ...8, 12, 16…; activitate solicitantă sunt -recompense
Ce facem?” joc necesare şi binevenite jocul şi
didactic odihna
23. ,,Daca vreau sa
19.23.04.2021 cresc voinic, fac
gimnastica de mic” Întelegerea faptului că după o -recitare poezie
lectură după activitate solicitantă sunt -recompense
imagini necesare şi binevenite jocul şi
odihna

-observarea
comportamentului
curent
24. Întelegerea faptului că după o -interpretare cantec
26-29.04.2021 ,,Aer, soare şi activitate solicitantă sunt -recompense
mişcare/ Sănătate şi necesare şi binevenite jocul şi
vigoare” convorbire odihna

25. -recunoasterea
10-14.05.2021 ,,Gimnastica de mijloacelor de
înviorare” de Ana Întelegerea necesității curăţeniei, transport
Ruse memorizare păstrându-şi curate corpul, -recompense
hainele, camera

26.
17-21.05.2021 ,,Soarele străluceşte imbracamintei de pe
în clasa noastră” jetoane
citire de imagini -recompense
-interpretare cantec

Întelegerea necesității curăţeniei,


27. ,,Unde nu intră păstrându-şi curate corpul,
soarele pe fereastră hainele, camera
24-28.05.2021 nu intră soarele pe -recitare poezie
uşă” lectură după -recompense
imagini

Întelegerea necesității curăţeniei,


păstrându-şi curate corpul, -recunoasterea orelor
28. ,,Minte sănătoasă în hainele, camera pe jetoane
31.05- corp sănătos” - recitare poezie
04.06.2021 convorbire

29.
Întelegerea necesității curăţeniei, -recitare poezie
07-11.06.2021 Ce am învățat? păstrându-şi curate corpul, -recompense
hainele, camera

Întelegerea necesității curăţeniei,


30. păstrându-şi curate corpul, -recitare poezii
14-18.06.2021 ,, Cine știe câștigă!” hainele, camera -interpretare cantece
concurs -recompense

S-ar putea să vă placă și