Sunteți pe pagina 1din 15

Grădinița cu Program Prelungit nr.

1 – Vișeu de Sus

TEMA SĂPTĂMÂNII:
„În lumea insectelor”
TEMA ZILEI:
„ Călătorim
„ alături de albinuța
Maia””

GRUPA MIJLOCIE
Educ. MIHAELA COZNEAC

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: I
GRUPA:mijlocie
TEMA DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA SĂPTĂMÂNII: „In lumea insectelor”
TEMA ZILEI: „ Călătorim alături de albinuța Maia”
TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare, verificare
FORMA DE REALIZARE: frontal, pe centre, individual
MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (ADP+DLC+DOS+ALA1+ALA2)
SCOP:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, valorificând cunoştinţe acumulate, de
înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale;
 Participarea la activităţi de grup, în calitate de vorbitor şi auditor; Implicarea în activităţi
socio- umane având ca scop finalizarea temei propuse;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față
de sine și față de ceilalți;
 Dezvoltarea spiritului de echipă în vederea realizării unei activităţi recreative, de
destindere şi bună dispoziţie a copiilor;
 Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să asculte cu atenţie conţinutul poveştii;
 să reţină titlul poveștii și numele personajelor întâlnite în poveste;
 să răspundă corect și în propoziţii la întrebările educatoarei;
 să utilizeze tehnici de lucru specifice activităţii practice și să selecteze materiale şi unelte
puse la dispoziţie pentru realizarea unor lucrări practice;
 să relaţioneze între ei pentru realizarea temei;
 Să redea teme plastice specifice picturii și să compună în mod original și personal spațiul
plastic;
 să manipuleze materiale în vederea realizării temei propuse;
 Să modeleze diverse forme folosind instrumente şi materiale variate;
 Să amestece miere cu apă şi lămâie în pahare, folosind linguriţa;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


DLC- EDUCAREA LIMBAJULUI: „Aventura albinuței Maia”- poveste
creată de educatoare
DOS- ACTIVITATE PRACTICĂ: „Fluturi și flori în Ținutul Primăverii”-
activitate practică
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1:
JOC DE ROL : ”Dulciuri pentru gâze”
”Limonadă cu miere pentru prietenii de joacă”
ARTĂ: ”Fluturașii- prietenii noștrii”(pictură prin tehnica ștampilării cu buretele, cu dopul de
plută)
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2: „ Petrecere în Ținutul Primăverii”
”Fluturașul meu”- joc muzical
”Albinuța a zburat”- joc distractiv
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:
 conversaţia, observaţia, problematizarea, munca în echipă, individual, explicaţia,
demonstraţia, metode active de grup (turul galeriei, Diamantul), jocul, aprecierea.
Resurse materiale:
DLC- Educarea limbajului: siluete de albine/ bondari, stup, flori, plicuri cu indicii;
DOS- Activitate practică: plicuri cu elemente pentru confecționarea Fluturilor/florilor,
aracet, bețișoare, șervețele
Joc de rol - Biscuiți sfărmați, nucă de cocos, tăvițe, apă plată, felii de lâmâie, pahare pentru suc,
miere, paie pt. băut;
Artă: - Siluete de fluturi, dopuri de plută, burete, acuarele, șervețele;
Joc distractiv: - decor- elemente sugestive pentru realizarea petrecerii, produsul muncii de la
activitățile desfășurate pe sectoare, baloane, mijloace audio-video;
Resurse temporale: pe durata unei zile
Resurse umane: grupa de copii, educatoarea grupei

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru învăţământ preşcolar 3- 6/7 ani – 2008
- Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Florica Mitu,
Ştefania Antonovici, ed. a- II-a, Ed. Humanitas Educational, 2007
- Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Magdalena Dumitrana, Vol. I, II, Editura
Compania, 1999
- Activitatea integrată din grădiniţă”Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar,,Editura Didactică Publishing House,2008
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1.MOMENT Asigurarea condiţilor optime necesare
ORGANIZATORIC desfăşurării activităţii;
Pregătirea materialelor necesare la fiecare
centru de activitate;
Asigurarea unui climat educaţional
favorabil.
2.DESFĂŞURAREA ”Fluturi, flori, bine-ați venit!”- întâlnirea de - evaluarea
ACTIVITĂŢII dimineață acţional-
I. - Salutul - Conversația pragmatică
INTRODUCEREA - Prezenţa copiilor ( salutul)
ÎN ACTIVITATE - Completarea Calendarului Naturii ( ziua,
data, luna, anul, date despre vreme şi
anotimpul primăvara)
II. CAPTAREA În grupă intră o albinuță care ne aduce o - Elementul
ATENŢIEI scrisoare și mai multe plicuri. Citim surpriză
scrisoarea și aflăm că albina Maia și-a
pierdut căsuța în Ținutul Primăverii datorită
vântului năzdrăvan care a suflat cu putere.
Învârtită de nenumărate ori, a amețit și a
uitat ce poate să facă ca să-și găsească o - Conversația
nouă căsuță. Îi roagă pe copiii să o ajute în
căutarea unei noi căsuțe, deoarece povestea
ei a fost împrăștiată de vântul cel năzdrăvan
în mai multe plicuri, a uitat ce trebuie să
facă. Copii vor rezolva sarcinile din fiecare
plic și astfel o pot ajuta. Plicurile se deschid
pe rând urmărind indiciile din plicul
anterior.
Maia le promite că dacă reușesc să o ajute,
vor organiza o petrecere mare, de bun- venit
în căsuța ei nouă.
III. ANUNŢAREA Le spun copiilor că astăzi vom vom asculta - și-au însușit
TEMEI ŞI A povestea albinuței Maia și o vom ajuta să-și sarcina pentru
OBIECTIVELOR găsească o căsuță. Ca să o putem ajuta pe - Conversația realizarea
Maia trebuie să fim foarte atenți la poveste , obiectivelor
la indiciile din fiecare plic și să rezolvăm
corect toate sarcinile. Dacă vă veți
descurca foarte bine Maia va avea și ea, la
fel ca și toți copiii, o căsuță și ne vom distra
de minune la petrecere.
Tranziție ”Haide după mine”
IV. DIRIJAREA Voi prezenta conţinutul poveştii clar,
ÎNVĂȚĂRII coerent, corect şi expresiv cu un ton şi o
mimică adecvată, deschizând plicul cu Se urmărește inte-
numărul 1. Resul și atenția ma-
1. Albina Maia locuiește în Ținutul - Povestirea nifestată de copii
Primăverii. în timpul expunerii
2. Vântul năzdrăvan pornește o furtună. - Explicaţia poveștii
3. Maia își pierde căsuța și pleacă în
căutarea ei. - Conversaţia
4. Se întâlnește cu bondarul Buzu și cei
trei copii ai lui cărora Maia le cere
ajutor în căutarea unei noii căsuțe.
-Demonstraţia
5. Buzu o trimite în Ținutul Fluturilor.
6. Maia îl roagă pe Buzu să o lase să
stea la el în căsuță.
7. Copiii lucrează pentru a-l convinge
pe bondarul Buzu să o primească pe
Maia la el în stup.

V. OBȚINEREA Din plicul nr.1 aflăm că în Ținutul


PERFORMANȚEI Fluturilor, florile și fluturii s-au ascuns de
vântul năzdrăvan, iar Maia ne roagă să-i
găsim. - Conversația
Cu TRANZIȚIA ”Luați seama bine”
ajungem în Ținutul Fluturilor și îi anunț pe -sunt atenți la
copii că noi ne vom transforma în fluturi și etapele de lucru și
flori, cu ajutorul măștilor pe care le vom ordinea lor, pentru
confecționa, pentru a o ajuta pe Maia. - Explicația reușita lucrărilor
În funcție de ecusonul primit dimineață,
fiecare își va confecționa o mască(Fluture,
Floare).
Se realizează intuirea materialului:
-Ce aveți pe măsuțe?( carton colorat, lipici) -copiii lucrează
-Cu ajutorul lor vom realiza „Ținutul - Observația ordonat respectând
Fluturilor”! etapele de lucru;
Se trece la observarea fiecărui model pe -cooperează între
care îl au de executat (mască de ei și se ajută pentru
floare/fluture, din ce elemente se realizează, Demonstrația îndeplinirea
ce culoare au materialele folosite) și se sarcinilor de lucru;
explică modul de realizare al lucrării;
Este solicitat un copil de la fiecare echipă să
repete etapele de lucru.
Se realizează exercițiile de încălzire a
mușchilor mici ai mâilor.
Se trece la realizarea propriu-zisă a - Lucrul
lucrărilor. individual
În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi
indrumă, stimulându-le încrederea în forțele
proprii și încurajându-i. - Conversația
La finalizarea măștilor trecem la citirea
plicului numărul 2 din care aflăm că Maia
este fericită că am ajutat-o să-i găsească pe
fluturi și flori, dar i-ar plăcea foarte mult să - Conversația
locuiască în stup și nu pe o floare. De aceea
zboară la Buzu să-l roage să o primească la
el în căsuță.
VI. ASIGURAREA Tranziție
RETENŢIEI ŞI A Deschidem plicul numărul 3 și aflăm că - Conversația
TRANSFERULUI Buzu este de acord să locuiască cu ei în stup, - Problemati-
dacă îi dovedește că este harnică, știe să zarea - Rețin sarcinile pe
gătească dulciuri pentru cei trei copii și dacă care le au de
reușeste să le aducă prieteni de joacă. realizat
Anunţ centrele de interes deschise şi temele - Explicația - urmăresc ca
ce le vor realiza: fiecare să realizeze
JOC DE ROL cel puţin o temă de
”Dulciuri pentru gâze” - Munca în la centrele
”Limonadă cu miere pentru prietenii de echipă deschise;
joacă”
ARTĂ
”Fluturașii- prietenii noștrii”(pictură prin - Munca
tehnica ștampilării cu buretele, cu dopul de individuală
plută)

La finalizarea muncii la sectoare, rodul


muncii noastre îl ducem bondarului Buzu și
deschidem plicul cu numărul 4. Din plic
aflăm că este mulțumit văzându-i pe cei trei - Realizarea
copii fericiți alături de noii prieteni de joacă, corectă a
și o primește pe Maia în stup dacă îi diamantulu
răspunde corect la întrebări privind Ținutul i
Primăverii.
- În ce Anotimp ne aflăm? - diamantul
- Spune două insecte harnice!
- Enumeră trei căsuțe de insecte!
- 2 păsări călătoare ce se întorc în
anotimpul primăvara
- Ce se întâmplă cu copacul în
anotimpul primăvara?
ÎNCHEIEREA Deschidem plicul cu numărul 5 din care - Conversația
ACTIVITĂŢII aflăm că Buzu este încântat să vadă cât de - Participă
isteți suntem, ce ușor am reușit să rezolvăm activ, se
sarcinile și este foarte fericit să o primească implică,
la el în stup pe albinuța Maia. - Joc muzical pentru a se
Maia organizează o petrecere la care vor crea un
mânca, vor cânta, vor dansa și se vor juca. climat de
Invitați speciali: Fluturii și Florile! bună
dispoziție.
EVALUAREA Activitatea se finalizează în zona petrecerii - Expunerea - Evaluare
ACTIVITĂŢII cu aprecierea activităților copiilor, impresii - Turul orală
despre ceea ce le-a plăcut în această zi. Ca galeriei pozitivă
recompensă copiii își vor lua acasă măștile - Acordarea
confecționate. recompenselor
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu întâlnirea de dimineață, ”Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit/ În


semicerc ne adunăm/ Și frumos ne salutăm”.
Copiii se așează pe scăunele în formă de semicerc pe ritmul cântecelului „Hello,good
morning” , după care se salută folosind tehnica comunicării rotative. Salutul începe de la mine și este
continuat de către toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă, folosind drept
apelativ imaginea de pe ecuson.
După ce ne-am salutat frumos le îndrept atenția copiilor spre Calendarul naturii :
”Ziua, luna, anul,/ Anotimpul ni-l arată.
Deci calendarul naturii,/ Să-l completăm îndată!”
- În ce anotimp suntem?(este indicat anotimpul printr-o săgeată roșie)
- Cum este vremea astăzi?(este așezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă)
- Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?( este așezat jetonul care indică îmbrăcămintea
corespunzătoare)
Prezența se realizează într-o manieră interactivă, copiii fiind solicitați să-și așeze poza pe cele
două flori puse la dispoziție , în funcție de starea de spirit a fiecăruia. Copiii veseli își vor așeza poza
pe floarea de culoare roșie , iar cei triști pe floarea de culoare albastră. Pozele copiilor care lipsesc vor
rămâne pe masă, după care le adresez următoarea întrebare:”- Câți fluturași poznași,mititei și drăgălași
lipsesc azi de la grădiniță?”
La noutatea zilei în grupă primim o cutie iar pe cutie este așezată o albină. Aceasta ne aduce o
scrisoare din care aflăm că se numește Maia și își caută căsuța. Ea vine din Ținutul Primăverii, unde vântul
a suflat foarte tare și povestea ei a fost împrăștiată în multe plicuri. Fiecare plic ne dă indicii ca să o ajutăm
în căutarea căsuței.
Anunț tema zilei și obiectivele propuse , pe înțelesul copiilor, iar cu ajutorul tranziției ”Haide după
mine”, facem puțină gimnastică, după care intrăm în cele două domenii experiențiale propuse DLC+ DOS.
Le spun copiilor că astăzi vom asculta o poveste care se numește ”Aventura albinuței Maia”, o vom
ajuta pe albinuța Maia să-și găsească o căsuță urmărind indiciile din fiecare plic. Înainte de a începe
expunerea poveștii,copiii se așează pe scăunele cu cântecul ”Bate toba ,bum,bum,bum!”(tranziție).
Copiii ascultă povestea spusă de educatoare, urmăresc imaginiile și indiciile date de către albinuța
Maia:
Plicul 1- Povestea ”Aventura albinuței Maia”
Maia: Ținutul fluturilor este pustiu. Mă ajutați să-mi caut căsuța? Voi confecționați măști de fluturi și
măști de flori.
Plicul 2- Fluturi și flori, adevărați veți fii,
Plicul cu numărul 3 îl veți citi!
Cu tranziția ”Luați seama bine” desfășurăm activitatea practică, în care copiii își vom
confecționa măști de fluture sau de floare, în funcție de ecusonul de pe piept.
Tranziție : ”Înspre baie ne-ndreptăm,/ Ca să ne spălăm,
Dăm cu apă și săpun/ Mai curați suntem acum!”
Rutină:”Mititei și hărnicei”(deprinderea de a așeza lucrurile la locul lor și de a face curat pe masa
de lucru).
Plicul 3- ”Chiar aici de ați ajuns,
Căutăm un nou răspuns!
Dulciuri de veți pregăti
Plicul cu numărul 4 îl veți putea citi!”
Din plicul cu numărul 3 primim sarcina de a o ajuta pe Maia să pregătească dulciuri și
limonadă pentru copiii bondarului la sectorul Joc de Rol, și de asemenea să le aducă prieteni de
joacă la sectorul Artă, să picteze prin tehnica ștampilării cu buretele și cu dopul de plută fluturași.
Plicul 4- ”Buzu acum dorește, ca să vă încerce,
Întrebări v-a pregătit, răspunsuri aveți de găsit.
Dacă vă veți descurca, Maia în stup atunci va sta!”
Copiii au de completat Diamantul, prin răspunsul corect la șase întrebări.
Plicul 5- La plicul 5 tu ai ajuns, indicii multe ai parcurs,
Maia căsuță își găsește și Buzu cu drag o primește!
Maia mult vă mulțumește, la petrecere vă poftește!”

Trecem la partea a doua a jocurilor liber alese cu tranziția :


„Luaţi seama bine
Cum ne aşezăm
Ochii toţi la mine
Şi acum plecăm
Cu Maia să ne jucăm”
Maia organizează o petrecere ca să le mulțumească tuturor de ajutor. Copiii vor cânta și dansa pe
jocul muzical ”Fluturașul meu”, se vor distra la ”Albinuța a zburat”- joc distractiv.
Albinuța Maia le mulțumește că au fost alături de ea în aventura de a-și găsi o casă,
recompensându-i cu baloane și mărturisindu-le că fără ajutorul lor nu ar fi reușit.
ANEXA 1

Aventura albinuței Maia

Odată, demult, pe când Zâna Primăverii locuia încă pe pământ, în grădina ei plină de flori
de liliac, lalele, lăcrimioare, zambile, narcise și alte flori albastre, o albinuță, zbura cât era ziua de
mare să adune nectarul din flori și să-l transporte în căsuța ei.
Într-o zi, o furtună a cuprins Ținutul Primăverii, vântul cel năzdrăvan a început să sufle
cu putere și a prins-o pe Maia în vârtejul lui. Maia s-a răsucit de nenumărate ori și a aterizat pe o
frunză de lalea. Și-a scuturat de câteva ori antenuțele, s-a ridicat, s-a uitat în jur să vadă pe cineva
cunoscut, dar nimic .... căsuța ei nu era de găsit. S-a plimbat ea câteva zile singurică printre flori
sperând să dea de frumoasa ei căsuță, întrebând fluturi și albine dacă nu cumva au văzut-o.
Rătăcind ea pe acolo, a ajuns la bondarul cu trei copiii. Bondarul se numea Buzu iar copiii
săi purtau numele de Bizi, Bozo și Bezi.
Albinuța l-a întrebat:
- Bondarule, poți nu ai cumva o căsuță pentru mine?
Atunci bondarul i-a răspuns:
- Nu am nici o căsuță pentru tine, dar sunt convins că în ținutul fluturilor o să găsești o
căsuță frumoasă.
Albinuța Maia i-a mulțumit și a pornit spre ținutul fluturilor. Când a ajuns acolo ce să
afle? Nici fluturii, nici florile nu erau de găsit. Aceștia au auzit și ei de vântul cel năzdrăvan și s-au
ascuns ca să nu-l întâlnească.
Maia a zburat înapoi la bondarul Buzu și l-a rugat să o lase să stea la el. Bondarul a fost de
acord cu condiția ca ea, albina Maia să fie harnică, să le pregătească mâncare celor trei copii, să
aibă grijă de ei, să se joace împreună și să le aducă noi prieteni de joacă copiilor.
Maia a pregătit dulciuri și limonadă pentru copiii și i-a invitat pe fluturași să se joace
împreună cu copiii diferite jocuri în grădina primăverii. Bondarul Buzu a fost foarte mulțumit
văzându-i pe cei trei copii ai lui fericiți alături de noii prieteni de joacă, așa că s-a hotărât să o
primească pe albinuța Maia la ei în stup și să-i ofere un adăpost.
Drept mulțumire, Maia a organizat o petrecere în cinstea bondarului Buzu și a celor trei
copii, la care a invitat toate florile și toate insectele din Ținutul Primăverii.

ANEXA 2

ECUSOANE
ANEXA3

SCRISOARE DE LA ALBINUȚA MAIA

BUNĂ DIMINEAȚA COPII!


MĂ NUMESC MAIA, SUNT O ALBINUȚĂ HARNICĂ, ÎMI
PLACE FOARTE MULT SĂ CULEG NECTARUL ȘI POLENUL DIN
FLORI.
ȘTIȚI VOI CE MI S-A ÎNTÂMPLAT?
VÂNTUL CEL NĂZDRĂVAN A SUFLAT FOARTE TARE ȘI
M-A LĂSAT FĂRĂ CĂSUȚĂ. AM VENIT LA VOI TRIMISĂ DE
BUBURUZA PINO. EA MI-A SPUS CĂ AȚI AJUTAT-O SĂ SCAPE
DE PAIANJENUL CEL RĂU IAR EU AZI AM NEVOIE DE
AJUTORUL VOSTRU.
MĂ AJUTAȚI SĂ-MI GĂSESC O CĂSUȚĂ?
SĂ ȘTIȚI CĂ POVESTEA MEA ESTE SIMPLĂ, DAR DRUMUL
PÂNĂ LA CĂSUȚĂ ESTE COMPLICAT. AM ADUS CU MINE O
CUTIE FERMECATĂ. ÎN CUTIE AVEȚI INDICII CA SĂ MĂ
PUTEȚI AJUTA.