Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experențial:Limbă și comunicare

Tema anuală de studiu:Cum este, a fost și va fi pe Pământ?

Tema săptămânii:Călătorie prin oraș

Tema zilei:„Semaforul”

Tipul activității:predare-învățare

Mod de realizare:memorizare

Durată:10-15 min

Scop: Formarea deprinderii de a reproduce voluntar și logic poezia „ Semaforul”

Obiective operaționale:

O1-să denumească obiectele pe baza imaginilor.

O2- să explice semnificația fiecărei culori a semaforului

O3- să reproducă poezia „Semaforul”

Strategii didactice:

 Metode și procedee:conversația, explicația, demonstrația, recitarea model, expunerea,


exercițiul
 Mijloace didactice:poezia „ Semaforul”, imagini cu semafor
 Forma de organizare:frontal, individual, pe grupe
Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru buna desfășurare a activității. Observarea
organizatoric • aerisirea sălii de grupă comportamentului
• aranjarea scăunelelor în semicerc copiilor
• pregătirea materialului necesar
2.Captarea Atenția și interesul copiilor vor fi captate cu ajutorul unei Conversația Imagine cu Frontal Observarea
atenției imagini cu un semafor. semafor comportamentului
-Ce am eu în imagine?(un semafor) copiilor
-Ce culori are?(roșu, galben, verde) Aprecieri verbale
-Unde îl întâlnim?(lângă trecerea de pietoni)
3.Anunțarea Anunț titlul poeziei ”Semaforul” , după care enunț obiectivele: Conversația Frontal Observarea
temei și a ”Astăzi , copii , vom învăța o poezie despre semafor în care este comportamentului
obiectivelor vorba despre semafor și despre culorile acestora. Explicația copiilor
4.Dirijarea Voi reda cât mai expresiv conţinutul poeziei.Concomitent cu Demonstrația Poezia „
învățării poezia, voi prezenta obiectele prezente şi sugestive din imagini Semaforul”
şi voi explica cuvintele necunoscute.
Semaforul Explicația Frontal

Toți copiii pot să vadă


Stopul de la colț de stradă Expunerea
Trei ochi are și-i arată Planșe cu
Rând pe rând, nu toți deodată semafor
Fiecare ochi vorbește:
Ochiul roșu te oprește
Ochiul galben când apare Observarea
Spune:„Stați în așteptare” comportamentului
Ochiul verde vrea să zică copiilor
„Treci acuma, fără frică!”

• Familiarizarea cu conținutul poeziei


O1 Se va prezenta copiilor obiectele din imagine pentru a se Explicația
familiariza cu acestea. Conversația Individual
Se discută cu preșcolarii conținutul poeziei pentru a facilita Aprecieri verbale
înțelegerea acesteia: Pe grupe
-V-a plăcut poezia?
O2 -Despre ce este vorba în poezie? Frontal
-Ce semnifică culoarea verde?
-Dar culoarea roșu? Dar galben?

• Învățarea poeziei de către copii


Poezia va fi memorată pe unităţi logice. Se va repeta prima
unitate, apoi se va trece la următoarea, care va fi repetată Exercițiul
împreună cu prima,iar în final ultima unitate,urmată de
repetarea poeziei în întregime pentru fixarea în memorie a
fragmentelor logice în succesiunea lor firească.
O3 Fragmentele poeziei vor fi reproduse individual, în grupuri mici
şi frontal.

În final, poezia este recitată integral de 1 – 2 copii


5.Obținerea Se face un concurs între fete și băieți pentru a vedea care grupă Conversația Frontal Observarea
performanței a memorat mai bine poezia. Explicația comportamentului
copiilor
Aprecieri verbale
6.Concluzii și Se fac aprecieri generale și individuale asupra desfășurării Conversația Frontal Aprecieri verbale
aprecieri activității