Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 16.11.2016
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. Nr.14 Târgovişte
EDUCATOARE: Gheorghiţa TORCICĂ
Nivel II - Grupa mare
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
SUBTEMA: ,,Orașul care educă”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Plimbare prin orașul meu”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP+ALA1+ADE)
TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă (însușire şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi)
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
 Activități de dezvoltare personală - Întâlnirea de dimineață
 Jocuri și activități didactice alese (etapa I):
Știință: ,,Jucării muzicale"
Artă: ,,Instrumente muzicale pentru orchestrăˮ - lipire
Construcții: ,,Sală de spectacole”
 Activităţi pe domenii experienţiale:
Domeniul estetic și creativ (Educație muzicală):
a) Joc cu text și cânt :,,Castelul” - repetare
b) Cântec ,,A plecat mama la piață” - predare
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual;
SCOP:
- Dezvoltarea capacității de a recepta și transmite mesaje mijlocite de limbajul muzical;
- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE - La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
- să execute corect exercițiile de respirație, ritmice și melodice;
- să utilizeze elemente ale limbajului non-verbal (mimica și gestica);
- să execute mișcări sugerate din textul jocului muzical;
- să intoneze corect, expresiv și omogen în colectiv și grupuri mici;
- să lipească materiale din natură şi materiale refolosibile pe diferite siluete (instrumente muzicale).

1
STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode si procedee: Amestecă-Îngheaţă-Formează perechi, conversația, observația, explicația, problematizarea,
demonstrația, exerciţiul, jocul de rol, munca în perchi și echipă, analiza produselor activității.
b. Material didactic: ecusoane, chitară, laptop, prezentare PPT ,,În lumea instrumentelor muzicale”, siluete reprezentând
instrumente muzicale, materiele din natură și materiale refolosibile, lipici, pensule, semințe, nisip, pietre, scoici, role de carton, sticle,
borcane, recompense, cuburi din lemn.
EVALUARE:
- Evaluare continuă prin aprecieri;
- Verificare orală, observarea permanentă a comportamentului, analiza și corectarea imediată a răspunsurilor.
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
DURATA: 2 ore.

BIBLIOGRAFIE:

1. Culea, L. (2009). Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie - O provocare?. Pitești: Editura Diana.
2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) (2008). Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului.
3. Gavra, R. (2008). Totul...pentru copil - Ghid pentru educatoare şi directori. Pitești: Editura Diana.
4. Mosor, E., Tomescu, V. (2005). Metodica educației muzicale pentru învățământul preșcolar.
5. Preda V. (2005). Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti: Editura Miniped.
6. Walsh K.B., Hansen K.A., Kaufmann R. (1999). Crearea claselor după necesităţile copililui. București: Editura C.E.D.P. Step
by Step.
7. Tomşa Gh. (2005). Pedagogie preşcolară şi şcolară. Bucureşti: Editura V&I Integral.

2
SCENARIUL ZILEI

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așază pe pernițe în cerc.


Rutină: Întâlnirea de dimineață:
Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul porneşte de la educatoare şi este
continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, dându-şi din mână în mână o baghetă. În continuare se
citește Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. Un copil merge la panoul de prezență și așază
fotografiile în coș. Apoi se poartă o scurtă discuție despre anotimp, urmată de completarea Calendarului naturii, ajutaţi de
întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,În ce lună ne aflăm?”, ,,În ce zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”.
Prezența: copiii vor veni în față, își va căuta poza și o va așeza în rubricacelor prezenți. Un copil va așeza pozele copiilor
absenți.
Noutatea zilei - Se va realiza prin prezentarea unei cutii (,,cutia magică”), pe care educatoarea a găsit-o de dimineață pe masă.
Educatoarea deschide cutia magică și descoperă ce anume ascunde aceasta: o chitară.
Mesajul zilei - Preșcolarii sunt rugați să închidă ochii pentru a se pregăti să pornească la un drum imaginar, într-o călătorie prin
oraș. La semnalul educatoarei, copiii deschid ochii și privesc surpriza: film educativ ,,Călătorie în lumea instrumentelor muzicale”.
După vizionarea filmulețului, copiilor li se solicită să formeze grupuri de câte doi. Fiecare grup discută despre imaginea
descoperită pe ecusonul din pieptul partenerului: diferite instrumente muzicale. Copiii lucrează în echipă, se consultă și vor face
predicții referitoare la tema activității.
Activitatea continuă cu împărtășirea cu ceilalți care se va desfășura printr-un joc intitulat ,,Adevărat-Fals! (instrumentele
muzicale și sunetele lor).
Activitatea de educație muzicală începe cu exercițiile de respirație, apoi cu cele ritmice și melodice, după care se anunță
mijlocul de realizare și tema activității.
Educatoarea execută cântecul anunțat în întregime de 1-2 ori.
Adresează câteva întrebări copiilor despre conținut și împreună cu Pufuleț reia intonarea primei strofe. Cere copiilor să cânte
împreună cântecul la comanda dată (strofa I).
Reia apoi intonarea primei strofe cu ritmizarea prin bătăi succesive de palme a refrenului, precizând copiilor că bătăile din
palme au durate diferite. Se cântă și a doua strofă și se ritmizează refrenul. Se execută în întregime cântecul cu ritmizarea refrenului.
A plecat mama la piață S-a întâlnit cu-n șoricel A uitat de șoricel.
I. A plecat mama la piață, Și l-a apucat de coadă Refren: la la la...
Cu pisica după ea, Și-apoi s-a jucat cu el. IV. Ce te-ai speriat, pisico,
Ca să ia într-o cofiță, Refren: la la la... Și pe gard te-ai cocoțat
Lapte, carne și cafea. III. A ieșit dintr-o ogradă Dă-te jos, nu-ți fie frică
Refren: la la la... Azorică, un cățel Sunt cățel civilizat.
II. Dar pe drum pisica noastră Și pisica speriată Refren: la la la ...

3
V. Fugi de-aicea Azorică, Refren: la la la... Totdeauna s-a spălat.
Că nu ești civilizat, VI. Cu codița-ntre picioare Refren: la la la...
Ești murdar pe gât, pe față Azorică a plecat
Și-n urechi nu te-ai spălat!" Și de atuncea înainte

Ne urcăm cu toții în Trenulețul veseliei și vom trece pe la fiecare centru, intuind materialele puse la dispoziție și descoperind
sarcinile corespunzătoare fiecărui centru.
La Centrul Artă, copiii vor executa exerciții de încălzire a mușchilor mâinii. Apoi vor decora instrumente muzicale, lipind
diverse materiale, combinându-le între ele.
La Centrul Știință, copiii vor realiza ,,Jucării muzicale", dar mai întâi vor pipăi, mirosi, denumi și discuta despre materialele
puse la dispoziție.
În Centrul Construcții, vor realiza din cuburile din lemn o sală de spectacole.
Fiecare copil își va alege centrul preferat. După gruparea pe centre, înainte de a începe lucrul, se vor face câteva exerciții de
încălzire a mușchilor mici ai mâinii. Se amintește copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activități – să vorbim în șoaptă
pentru a nu deranja, să lucrăm frumos, să cooperăm pentru realizarea lucrărilor.
În timp ce lucrează, copiii se bucură de monitorizarea și sprijinul educatoarei la nevoie.
După terminarea activității pe centre se realizează analiza produselor activității din fiecare sector, copiii fiind felicitați.
Educatoarea le propune copiilor jocul-concurs ,,Orchestra veseliei” în care preșcolarii vor cânta cântecele pe care le știu. Copiii
vor ,,bate” ritmul cântecelor, folosindu-se de obiectele pe care le-au realizat ori cu care s-au jucat în centre.
Se fac aprecieri finale asupra modului de desfășurare a activității, copiii fiind recompensați.

4
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTE Metode şi Mijloace de  Forma de EVALUARE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC procedee învăţământ  organizare
DIDACTICE
Sunt asigurate condiţiile necesare Conversaţia   Frontal Observarea
I. Moment desfăşurării optime a activităţii didactice:       comportamentului
organizatoric -aerisirea sălii de grupă;       iniţial al copiilor.
-aranjarea mobilierului corespunzător lucrului      
individual, pe grupe şi frontal;  
-pregătirea materialelor didactice;
-organizarea colectivului de copii pentru
« Întâlnirea de dimineaţă »
Se realizează cu ajutorul filmului educativ - Problematizarea Ecusoane Pe grupe Observarea
II. Captarea ,,Instrumentele muzicale și sunetele lor”. După Conversația Laptop, comportamentului
atenţiei vizionarea filmulețului, copiilor li se solicită să Amestecă Prezentare copiilor;
formeze grupuri de câte doi. Fiecare grup Îngheaţă- PPT Stimularea
discută despre imaginea descoperită pe Formează Chitară interesului pentru
ecusonul din pieptul partenerului: vioară, pian, perechi. activitate;
tobă. Copiii lucrează în echipă, se consultă și
vor face predicții referitoare la tema activității. Aprecieri verbale.
Se anunță copiii că vor desfășura activitatea
III. Anunţarea numită ,,Orchestra veselă”, în care vor Conversaţia Frontal Observarea
temei şi a interpreta cântece, vor realiza din materialele comportamentului
obiectivelor puse la dispoziție diferite jucării muzicale și vor copiilor
construi o sală de spectacole. Cu ajutorul
produselor realizate în centre vor prezenta un
spectacol invitaților.

5
Activitatea de educație muzicală începe cu Demonstrația Frontal Observarea
IV.Dirijarea exercițiile de respirație, apoi cu cele ritmice și Audiția sistematică
învăţării melodice, după care se anunță mijlocul de
realizare și tema activității.
1. Exerciții de respirație
Suflăm păpădia - Să ne imaginăm că avem în
fața noastră o păpădie și că trebuie să suflăm tot
puful.
Demonstrez exercițiul ,,Suflăm păpădia”.
Solicit copiilor să execute și ei exercițiul.
Insp. Sssssssss... 6 timpi
2. Exerciții ritmice
Bate ca mine - Voi bate din palme și voi
solicita să bată exact ca mine. Bătăile vor fi
însoțite de rostirea silabei ,,ta”.
3. Exerciții melodice
Cântă ca și mine - Voi cânta două măsuri si
voi solicita copiilor să cânte ca și mine.
,,Astăzi vom fi ,,Orchestra veseliei” și vom
învăța cântecul ,,A plecat mama la piață”.
Educatoarea execută cântecul anunțat în
întregime de 1-2 ori. Adresează câteva întrebări Conversaţia
copiilor despre conținut și împreună cu Pufuleț
reia intonarea primei strofe. Explicaţia
Cere copiilor să cânte împreună cântecul la Demonstrația
comanda dată (strofa I). Exercițiul
Reia apoi intonarea primei strofe cu ritmizarea
prin bătăi succesive de palme a refrenului,
precizând copiilor că bătăile din palme au
durate diferite. Se cântă și a doua strofă și se
ritmizează refrenul. Se execută în întregime Aprecieri verbale
cântecul cu ritmizarea refrenului.
V.Obţinerea Conversaţia Siluete din Individual Observarea
performanţei şi Copiii formează un trenuleț și pornesc spre carton Pe grupe sistematică
asigurarea centre. Se intuiesc materialele descoperite la Explicaţia reprezentând

6
feedback-ului centre. Prezentarea este însoțită de explicațiile Demonstrația instrumente Aprecieri verbale
educatoarei referitoare la sarcinile de rezolvat, Exercițiul muzicale,
specificul unor materiale și rezultatele care se materiale din
doresc a fi obținute. natură și
La Centrul Artă, copiii vor executa exerciții materiale
de încălzire a mușchilor mâinii. Apoi vor refolosibile
decora instrumente muzicale, lipind diverse pensule,
materiale puse la dispoziție, combinându-le lipici;
între ele. Nisip, scoici,
La Centrul Știință, copiii vor realiza pietre,
,,Jucării muzicale", dar mai întâi vor pipăi, semințe,
mirosi, denumi și discuta despre materialele borcane,
puse la dispoziție. sticle, role de
În Centrul Construcții, vor realiza din hârtie, PET-
cuburile din lemn o sală de spectacole. uri;
Copiii se vor așeza la centrul pe care îl preferă Cuburi din
cu precizarea că se pot roti după ce realizează lemn.
sarcina la un centru.
Hai să-ncepem lucrul
Şi s-avem mult spor!
Voi îndruma activitatea în centre, dirijând
activitatea în centrul Artă, urmărind ca și în
celelalte centre să fie atinse obiectivele stabilite.
Se apreciază activitatea copiilor la fiecare
centru de interes.
Lucrul noi l-am terminat
Să vedem ce-am realizat
Centrele le vizităm
Munca s-o evaluăm.
VI.Asigurarea Pentru că au recunoscut toate Explicația Obiecte Frontal Analiza produselor
retenției și instrumentele muzicale și au realizat un decor Demonstrația sonore Pe grupe activității
transferului frumos cu ajutorul lucrărilor practice realizate Exercițiul Individual
de ei, educatoarea le propune copiilor să Jocul de rol Aprecieri verbale
desfășoare jocul ,,Orchestra veseliei” în care
preșcolarii vor cânta cântecele pe care le știu

7
(Castelul, A plecat mama la piață). Copiii
vor ,,bate” ritmul cântecelor, folosindu-se de
obiectele pe care le-au realizat ori cu care s-au
jucat în centre.
Încheierea activităţii se face prin aprecieri Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale
VII. Încheierea asupra desfăşurării activităţii şi asupra și prin recompense
activităţii comportamentului copiilor la activitate.
La sfârșitul activității copiii sunt răsplătiți cu
aplauze și diplome.

S-ar putea să vă placă și