Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 2017
Educatoare:
Grădinița
Grupa: mare
Domeniul experiențial: Limbă și comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Mijloc de realizare: Memorizare
Subiectul: ”Cartea”, de Virgil Carianopol
Tipul de activitate: predare-învățare
Scopul: Formarea deprinderii de a reda independent fragmente sau integral poezia însuşită.
Îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor, exersarea memoriei.
Obiective operaționale:
O1: Să numească elementele principale din imagini;
O2: Să-si precizeze sensul cuvintelor şi expresiilor noi: ”orișicine”, ”înțeleaptă”,
”făclie”;
O3: Să înțeleagă conținutul poeziei și mesajul transmis;
O4: Să reţină, pe cât posibil, versurile poeziei;
O5: Să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de cărţi;

Strategia didactică:
a) Metode, procedee, tehnici didactice: conversația, observația, explicația, recitarea
model, descrierea;

b) Mijloace de învățământ: carte din carton, imagini;


c) Forme de organizare a activității: frontală;
d) Resurse: umane: 8 copii;
temporale: 30-35 minute.
e) Bibliografie:

 Angelica Hobjilă ,Didactica activităților de educare a limbajului.

1
2
Strategia didactică

Nr Secvențele activității Ob Conținutul Metode Mijloace de Forme de Evaluare


. . instructiv - educativ Procedee învățățămân organizare
crt op. Tehnici t a activității
.
1 Moment organizatoric Pregătirea materialelor necesare
activității. Intrarea organizata a
copiilor in sala de grupa.
2 Captarea atenției Se va face prin dezlegarea a Conversația Frontală Evaluez capacitatea
două ghicitori despre carte. copiilor de a-și aminti
ceea ce au învățat în
,,Are foi şi nu e pom, lecțiile anterioare.
Îţi vorbeşte şi nu-i om
Dă exemple sfaturi multe
Celor ce vor s-o asculte
Ghici cine-i?”

,,Cine este o comoară


De poveşti şi poezii
Si părinţii –n fiece seară
O citesc pentru copii.”

După ce copiii vor răspunde la


ghicitori, le voi adresa câteva
întrebări despre carte.
3 Anunțarea temei Astăzi vom învăța o poezie Conversația Frontală
nouă. Poezia se numește „Cartea”
de Virgil Carianopol, pentru că ori
de câte ori avem nevoie de un
sfat, de informaţii ne ducem la
carte; de asemenea, este bine să
ne amintim cum trebuie păstrate

3
şi mânuite cărţile. Dacă veți
reuși să învățați poezia cu
intonație, la final veți putea
merge să vă jucați ”De-a
bibliotecarii”.

4 Familiarizarea copiilor Voi prezenta copiilor o carte Conversația Frontală Evaluez capacitatea
cu conținutul poeziei mare ce conține poezia ilustrată copiilor de a numi
O1 pe care o vom învăța astăzi. Carte elementele
Se discută pe baza imaginilor: principale din planșa
Ce observați în această imagine? prezentată.
Odată cu interpretarea
elementelor de pe planșă, se va Observația Imagine
face și explicarea cuvintelor noi. Descrierea
„orișicine”- oricine;
”înțeleaptă”- deșteaptă, știutoare;
”făclie”- flacără, văpaie
O2 (luminează calea). Explicația
5 Recitarea model După ce se anunță tema
activitaă tții, se va recita poezia Recitarea
model: model Planșă Frontală
CARTEA
de Virgil Carianopol

I. Cartea e ca mama
noastră
Ea ne-nvaţă ce e bine,
Tot ce trebuie să facem
Și să ştie orişicine.

II. Ea dă sfaturi, tuturor,


Înţeleaptă, ajutor..
Pentru toţi ce vor să-i
ceară

4
Dă lumină, tuturor…
III. Are-nţelepciunea
veche.
E făclie-n univers.
Ea vă luminează drumul
Pentru că aveţi de mers !
6 Învățarea poeziei de În această secvență, dupa ce se Evaluez capacitatea
catre copii recită poezia și după ce se copiilor de a
explică toate elementele de pe memora poezia și de
planșă, vom repeta poezia în cor, a o recita în fața
O3 cu ajutorul educatoarei. În primă colegilor.
fază, pentru prima strofă, vom Conversația Frontală
scoate un copil în față, pentru a
recita primul vers al poeziei, iar
după aceasta vom spune prima Memorarea
strofa cu întreg colectivul de
copii.
În a II-a fază, vom scoate un alt
copil în fața clasei care va recita
prima și a doua strofă a poeziei,
dupa care vom face același lucru
cu întreg colectivul.
În a III-a fază, vom mai scoate
un ultim copil în fața clasei cu
care vom recita toate cele trei
strofe ale poeziei, după care vom
recita poezia întreagă cu toți
copiii.

5
7 Fixarea temei Succesiune de întrebări:
Ce poezie am învățat astăzi? Evaluez capacitatea
V-a placut poezia? Conversaţia Frontală copiilor de
De ce este importantă cartea memorizare a titlului
pentru noi? și temei poeziei.
Deoarece ați fost atenți și ați
recitat poezia cu intonație, puteți
merge la centrul joc de rol și vă
puteți juca ”De-a bibliotecarii”.
Unul din voi va fi bibliotecarul,
iar ceilalți copii vor fi cititorii
care vor împrumuta cărțile.
8 Încheierea activității În această etapă se fac Conversația Frontală
aprecierile și copiii vor fi
recompensați- vor primi fiecare
câte un semn de carte.

6
Anexă 1

CARTEA
de Virgil Carianopol

Cartea e ca mama noastră


Ea ne-nvaţă ce e bine,
Tot ce trebuie să facem
Și să ştie orişicine.

Ea dă sfaturi, tuturor,
Înţeleaptă, ajutor..
Pentru toţi ce vor să-i ceară
Dă lumină, tuturor…

Are-nţelepciunea veche.
E făclie-n univers.
Ea vă luminează drumul
Pentru că aveţi de mers !

7
8