Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „N. Stoleru” Baia- Structura 2


Data: 21. II. 2017
Clasa: a-III-a
Prof. înv. primar: Băișanu Mariana
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învăţare: Trăsături morale ale persoanei
Subiectul: Respectul și lipsa de respect
Tipul lecţiei: predare-învățare

Competenţe specifice
2.1. explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;
2.2. recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;
3.1. relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

Obiective operaţionale:
Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili:
O1: să răspundă corect la întrebări pe baza textului audiat/citit;
O2: să citească expresiv, corect, conștient, cursiv, un text la prima vedere;
O3: să identifice comportamente pozitive/negative ;
O4: să dea exemple de proverbe ce ilustrează respectul/lipsa de respect;
O5: să scrie cuvinte cu sens asemănător/opus pentru cuvintele respect, lipsa de respect;
O6: să descrie o situație ce ilustrează respectul/lipsa de respect;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul , explozia stelară,cvintetul;
Mijloace de învăţământ: manual, caietele elevilor, calculator, videoproiector, prezentare ppt a textelor, flipchart, fișe de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:

 Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014
 Educație civică, manual pentru clasa a III-a, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis;
 Didactica Educației civice, curs pentru studenții de la PIPP, Prof. Elvira Rotundu;
DEMERS DIDACTIC

Momentele Conținut instructiv - educativ STRATEGII DIDACTICE Evaluare


lecției
Metode si Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment Pregătirea materialelor necesare pentru buna desfășurare a Conversația Frontal Capacitatea de
organizatoric lecției. organizare a
1 min elevilor
2.Verificarea Se verifică tema scrisă prin citirea de către elevi a acesteia Explicatia Planșă Frontal Capacitatea de
temei şi a apoi se verifică cunoștințele dobândite în lecția anterioară Conversaţia Flipchart a explica
cunoștințelor plecând de la proverbul:„O vorbă rea rănește mai mult proverbul
anterioare decât sabia ascuțită.”(citatul va fi scris pe o planșă).
5 min. Planșa este afișată pe flipchart și se discută mesajul scris.
Se pun întrebări cu privire la lecția ,,Bunătate și răutate”
-Ce înseamnă a fi bun? Dar rău?
-Cum se demonstrează bunătatea/răutatea?

3.Captarea Se citeste poezia „Salutul” de Aurora Luchian: Lectura Poezia Frontal Capacitatea de
atenţiei Dimineaţa când eu plec, învățătoarei ,,Salutul,, a răspunde la
3 min. Iată-n uşă mă opresc, de Aurora întrebări pe
Şi salut, cald, cu plăcere: Luchian baza poeziei
-V-am pupat! La revedere!

Dar la prânz mă-ntorc acasă,


Mulţumită, bucuroasă!
Şi-o salut frumos pe buna:
-Buni-am venit! Sărut-mâna!

Ziua iar s-a isprăvit!


De la joacă am venit;
Soarele coboară "scara",
Şi salut cu: Bună seara!
Prin întrebări successive, conduc elevii să descopere titlul
lecției ,,RESPECTUL ȘI LIPSA DE RESPECT,,.
- Ce face fetiţa din poezie?(…salută) Conversaţia
- Când salută ea? (…dimineaţa, la prânz şi seara.)
- Cum este ea în acest caz? (…o fetiţă respectuoasă.)
4.Anunțarea Se anunţă tema activității si obiectivele urmărite într-o Explicația Tabla Frontal Capacitatea de
temei şi a manieră accesibilă elevilor. Caietul receptare a
obiectivelor Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: ,,Respectul - lipsa de unui mesaj oral
1 min. respect”
5.Dirijarea Se cere unui elev să citească textele despre respect/lipsa Conversația Videoproiector Frontal Capacitatea de
învățării de respect prezentat PPT. a citi un text la
20 min. Se poartă discuții pe baza textelor citite; întrebări de tipul: prima vedere
- De ce își scoteau copiii căciulile din cap atunci când
își întâlneau învățătorul ? Individual
- Cum răspundea domnul Creangă la gestul lor? Capacitatea de
- Ce exprimă salutul? identifica un
-Cui i se cuvine respect? De ce? comportament
-Cum se poate exprima respectul față de semeni? pozitiv/corect
-Selectarea unor cuvinte și expresii cu sens
asemănător/opus pentru respect/lipsă de respect. Capacitatea de
- Explicarea unor expresii: identifica
- a pune la respect: a impune o atitudine cuvinte cu sens
respectuoasă; Explicația asemănător/
- a ține la respect: a nu lăsa pe cineva să devină opus
prea familiar;
- cu tot respectul meu: cu deosebită considerație;
-Oglinda tablei se va completa după fiecare expresie Tabla Individual
discutată. (anexa 1) Caietul
Activitate pe grupe (Copacul valorilor) Capacitatea de
Într-un coșuleț vor fi mere pe care sunt scrise trăsături Conversatia Fișe de lucru Pe grupe a lucra pe
pozitive, fapte bune și trăsături negative, fapte rele. Exercițiul Lipici grupe
Fiecare copil va alege câte două mere pe care le va lipi Capacitatea de
astfel:merele bune (arată trăsături pozitive, fapte bune) în a selecta
copac și cele rele (trăsături negative, fapte rele) jos, lângă acțiunile
copac (anexa 2) pozitive de
cele negative
Fiecare echipă își va desemna un reprezentant care va
prezenta rezultatele grupei sale. Se va desemna grupa
câștigătoare – cea care aranjează bine toate merele.
Discuții generalizatoare:
Ce poate reprezenta copacul? (o familie, un grup, o
comunitate)
Dar merele (oamenii cu trăsăturile lor pozitive și
negative) ?
Ce facem cu merele de jos? (Încercăm să schimbăm
trasaturile negative , arătăm că sunt greșite, le răspundem
cu bunătate).
6. Obținerea Se completează planșa,,RESPECTUL” (anexa 3) Explozia Fișă de lucru Frontal Capacitatea de
performanței  Ce presupune? stelară Pe grupe a identifica
10 min.  Față de cine ne manifestăm respectul? trăsături
 Când ești respectuos? morale şi
 Cum ne arătăm respectul? comporta-
 Cine trebuie să fie respectuos? mentele care
ne ajută să
câştigăm
respectul celor
din jur
7. Retenţia şi Împart elevilor fișe de lucru în grup conținând un Cvintetul O foaie Pe grupe Capacitatea de
transferul cvintet(Anexa 4) ce trebuie completat cu informațiile Stilou a realiza un
8 min. potrivite și explic elevilor sarcinile. cvintet
1.Am vorbit despre.....................( un cuvânt)
2. Manifestăm respect pentru ..................( 2 cuvinte)
3. Când manifestăm respect? ( o propoziție – 3 cuvinte)
4. Cum ne manifestăm respectul?( 3 cuvinte)
5. Pentru că îl simțim , respectul este un ..........(un cuvânt)
8. Încheierea - Tema pentru acasă: ex. 1,7 / pag. 10. Explicația frontal Capacitatea de
activității - Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au înțelegere a
2 min. participat la desfășurarea lecției si asupra unui mesaj oral
comportamentului pe toată perioada acesteia. Se
încurajeaza elevii mai puțin activi pentru obținerea unor
rezultate mai bune.
ANEXA 1

RESPECTUL - LIPSA DE RESPECT

Respectul înseamnă prețuire, considerație, admirație, stimă față de o anumită persoană. Se manifestă prin vorbe, gesturi, mimică
și fapte.
Respectul poate fi față de: propria persoană, părinți, colegi, familie, profesori, munca altei persoane, părerea altei persoane,
tradiții și obiceiuri, patrie, lucrurile din jur, mediul înconjurător.
Lipsa de respect înseamnă desconsiderarea celor din jur.
- a pune la respect: a impune o atitudine respectuoasă;
- a ține la respect: a nu lăsa pe cineva să devină prea familiar;
- cu tot respectul meu: cu deosebită considerație;

PROVERBE:
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!
Respectă-te pe tine însuţi.
Cine nu respectă nu e respectat.
„Ca să fii respectat, începe prin a te respecta.” — Tudor Arghezi
ANEXA 2

GRUPA 1

1. Ascult pe cineva fără să întrerup.


2. Îl mint pe cel cu care discut.
3. Am încredere în colegul meu.
4. Nu-i apreciez calitățile colegului.
5. Îmi ajut întodeauna colegii.
6. Salut fără să scot căciula de pe cap.
7. Cedez locul, în mijlocul de transport, unei persoane mai în vârstă.
8. Nu mă interesează părerea celorlalți.

GRUPA 2

1. Îmi ajut întodeauna colegii.


2. Vorbesc tare ca să ma pot face înțeles.
3. Îmi țin promisiunile.
4. Nu am grija de lucrurile împrumutate, deoarece nu sunt ale mele.
5. Sunt punctual la ore.
6. Vorbesc politicos numai cu anumite persoane.
7. Contează să salut, nu cum salut.
8. Nu mint niciodată.

GRUPA 3

1. Îl întrerup pe cel cu care discut, pentru a-mi spune părerea.


2. Răspunzi obraznic.
3. Nu-l mint pe cel cu care discut.
4. Nu am încredere în colegul meu.
5. Apreciez calitățile colegului meu.
6. Salut întodeauna, atunci când intru în sala de clasă.
7. Nu cedez locul, în mijlocul de transport, unei persoane mai învârstă.
8. Nu-mi țin promisiunile.
ANEXA 4

..............................................

.............................................. .................................................

........................................ ................................................... ..........................................

............................................. ..................................................

.................................................

1. AM VORBIT DESPRE ................ (1 CUVÂNT)

2. MANIFESTĂM RESPECT PENTRU............( 2 CUVINTE).

3. CÂND MANIFESTĂM RESPECT? (PROPOZIȚIE – 3 CUVINTE)

4. CUM NE MANIFESTĂM RESPECTUL? (2 CUVINTE).

5. PENTRU CĂ ÎL SIMȚIM, RESPECTUL ESTE UN..............(1 CUVÂNT)

S-ar putea să vă placă și