Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


DEPARTAMENTUL DE FORMARE A PROFESORILOR

GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2020‐2022, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/ PREȘCOLAR

REZULTATE COLOCVIU ADMITERE ‐ SESIUNEA FEBRUARIE 2020
Specializare
a in care
susţine
gradul

Nr. Coordonator Coordonator Rezultatul


Numele şi prenumele Unitatea şcolară Tema
crt. propus aprobat colocviului

1 Albeanu D. Alexe Monica Anne- învăţământ Școala Gimnazială Managementul clasei de elevi. Stiluri și Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
Marie primar nr.195/București strategii de intervenție Făt Făt
2 Alexandru I. Mariana Oana învăţământ Școala Primară Just 4 Personalitatea cadrului didactic și impactul Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
primar Kids/București asupra managementului clasei Csorba Făt
3 Alexe G. iancu Mariana Elena învăţământ Grădinița Castel, Cerințe psihopedagogice și metodce ale Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București integrării jocului didactic în activitățile Manolescu Marin Manolescu
experențiale
4 Anca M. Floriceanu Tudorița învăţământ Grădinița nr. 2, loc. Jocuri didactice pentru activitățile Conf.univ.dr. Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar Moara-Vlăsiei, jud. Ilfov obligaorii Nicoleta Duță Nicoleta Duță
5 Anghel D. Murat Andreea Irina învăţământ Școala Gimnazială nr. 1, Modalități de îmbogățire a vocabularului Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar loc. Pantelimon, jud. Ilfov elevilor în lecțiile de limba și literatura Molan Vasile Molan
română

6 Anghel I. Pîrvan Veronica învăţământ Școala Gimnazială nr. Evaluarea formativă - modalități de Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
Marilena preşcolar 1/loc. Singureni/jud. valorificare în învățământul preșcolar Csorba Diana Csorba
Giurgiu
7 Anton I. Florea Elena Renata învăţământ Grădinița Trestieni/jud. Folosirea jocului didactic pentru Conf.univ.dr. Valeriu Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar Giurgiu dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Marinescu Valeriu Marinescu
vocabularului preșcolarului
8 Antonescu P. Stoica Anișoara învăţământ Grădinița Pisicile Contribuția jocului la procesul de Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
preşcolar Aristocrate/ București socializare a preșcolarului Csorba Camelia Rădulescu
9 Apostol I. Hudac Elena Ionela învăţământ Școala Gimnazială Principii și strategii de implementare ale Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar nr.308/București educației outdoor Csorba Diana Csorba
10 Armășelu G. Anghel Mihaela învăţământ Școala Gimnazială nr. Formarea competențelor de comunicare la Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
Roxana primar 125/București elevii din clasele I-IV Bizdună Bizdună
11 Asmarandei P. Popescu Emilia învăţământ Liceul Teoretic Școala Cu activitățile extracurriculare la drum! Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
Cristina primar Mea/ București Csorba Diana Csorba
12 Avram A. Mădălina învăţământ Grădinița nr. 116, Alternative educaționale în învățământul Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București preșcolar - specific și rol formator/analiză Crenguța Oprea Crenguța Oprea
comparativă
13 Baciu M. Mihaela Liliana învățământ Gr. Nr. 273/ București Jocul ca activitate fundamentală la vârsta Prof.gr. I Carmen Conf.univ.dr. ADMIS
preșcolar preșcolarității Tică Nicoleta Duță
14 Băeșu R. Mihai Nicoleta învăţământ Grădinița Fulg de Nea, Evoluția jocului de construcție la vârsta Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
Florentina preşcolar București preșcolară Manolescu Laura Ciolan
15 Băjan D. Cucui Viorica Nicoleta învăţământ Școala Gimnazială Eficiența utilizării metodelor didactice în Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
primar nr.195/București planul învățării Făt Făt
16 Bălan M. Anton Iulia Laura învăţământ Școala Gimnazială Eficientizarea instruirii. Aplicații pentru Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
primar nr.181/București învățământul primar Făt Făt
17 Balea ( Balea-Szuhan) D. învăţământ Școala Gimnazială Utilizarea strategiei lucrului în grup în Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
Zenovia - Oana primar SEB/București realizarea învățării interactive - Științe ale Csorba Diana Csorba
educației
18 Bălosu S. Neață Ionela Mioara învăţământ Scoala Gimnaziala nr. Metode alternative- expresia modernizării Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar 1/loc. Vânătorii Mici/Jud. evaluării școlare. Manolescu Marin Manolescu
Giurgiu
19 Bălțatu C. Valentina învăţământ Grădinița nr. 225, Folosirea jocului didactic în activitățile de Prof.univ.dr. Marin Lector univ. dr. ADMIS
preşcolar București cunoaștere a mediului Manolescu Camelia Rădulescu
20 Barbu (Diță) E. Eliza Ana-Maria învățământ Șc. Gimnazială Al. Folosirea jocului didactic în activitățile de Prof.gr. I Carmen Conf. univ. dr. ADMIS
preșcolar Odobescu Chiajna/ Ilfov cunoaștere a mediului Tică Laura Ciolan
21 Bătrînu (Ciobanu) M. Liliana învățământ Gr. Fulg de Nea/ Metode și procedee folosite în activitățile Conf.univ.dr. Mihail ABSENT
preșcolar București matematice ce se desfășoară sub formă de Roșu
joc didactic
22 Bebereche Dorobanțu Cătălina învăţământ Liceul Teoretic Radu Evaluarea inițială-evaluarea formativă- Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
Maria primar Popescu/loc. Popești- evaluarea finală. Strategii complementare Manolescu Laura Ciolan
Leordeni/jud. Ilfov
23 Berceanu Ș. Ioana Mădălina învăţământ Grădinița nr. 1/loc. Jocul didactic - mijloc de evaluare în Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar Copăceni/jud. Ilfov activitățile integrate din grădinița Csorba Diana Csorba
24 Bîscoveanu S. Negru Alina învăţământ Scoala Gimnaziala nr. Posibilități și limite de integrare a Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
Nicoleta primar 1/loc. Vânătorii Mici/Jud. metodelor interactive în procesul didactic Manolescu Marin Manolescu
Giurgiu
25 Bodeanu I. Oprea Simona învăţământ Școala Gimnazială nr. 1/ Jocul didactic în activitățile de evaluare Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
Marinela primar loc. Jilava/jud. Ilfov din ciclul primar Csorba Camelia Rădulescu
26 Bogoi G. Mihai Claudia învăţământ Școala Gimnazială Activități pe grupe și activități în echipe de Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
primar nr192/București elevi la limba și literatura română Petrescu Petrescu
27 Borangic (Mihalea) G. Nicoleta învățământ Gr. Nr. 111/ București Contribuția activităților de cunoașterea Prof.gr. I Carmen Conf. univ. dr. ADMIS
preșcolar mediului în dezvoltarea intelectuală și la Tică Laura Ciolan
formarea personalității preșcolarilor
28 Borgovan (Pavel) I. Elena Alina învățământ Gr. Nr. 218/ București Educația ecologică în învățământul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar preșcolar Tică Tică
29 Bratu M. Ene Liliana Mirela învăţământ Școala Gimnazială nr. Jocuri didactice folosite în ciclul primar Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar 179/București Csorba Diana Csorba
30 Bucur (Lupu) G. Adriana învățământ Gr. Nr. 187/ București Educația ecologică în învățământul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar preșcolar Tică Tică
31 Bucurescu V. Stan Nicoleta învăţământ Grădinița Voinicel, Jud. Jocul didactic în activitățile psihomotrice Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar Călărași din învățământul preșcolar Manolescu Marin Manolescu
32 Călin N. Dan Daniela învăţământ Grădinița Ciupercuța, Folosirea jocului didactic pentru Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Bizdună Bizdună
vocabularului preșcolarului
33 Ceoranu T. Bogză Daniela învăţământ Școala Gimnazială nr. Filmele educaționale pentru elevi și Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
Claudia primar 46/București integrarea lor în dezvoltare Csorba Ruxandra Chircă
34 Cercel A. Cernea Iulia Roxana învăţământ Grădinița nr. 185, Alternative educaționale în învățământul Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București preșcolar - specific și rol formator/analiză Manolescu Marin Manolescu
comparativă.
35 Chirulescu R. Moise Lăcrămioara învăţământ Școala Gimnazială Formarea deprinderilor de ortografie și Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
Alina primar nr.113/București punctuație la elevii din ciclul primar Petrescu Petrescu
36 Chițescu N. Adriana Georgiana învățământ Gr. Nr. 248/ București Folosirea jocului didactic în activitățile de Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar cunoaștere a mediului Tică Tică
37 Chivu (Barbu) G. Camelia învățământ Gr. Nr. 24/ București Jocul didactic matematic în învățământul Conf.univ.dr. Mihail Conf.univ.dr. ADMIS
Cristina preșcolar preșcolar Roșu Mihail Roșu
38 Ciobanu I. Darie Laura Mirela învăţământ Școala Gimnazială Jocul didactic la copii preșcolari cu Lect.univ.dr. Lect.univ.dr. ADMIS
special Specială Sf. deficiențe de intelect Foloștină Ruxandra Foloștină
Nicolae/București Ruxandra
39 Cîrjaliu Chirigiu F. Elida Alina învăţământ Școala Gimnazială Prof. Strategii de intervenție ale cadrului Prof.univ.dr. Ion- Prof.univ.dr. Ion- ADMIS
primar Ion Vișoiu, loc. Chitila, didactic în situații de criză educațională la Ovidiu Pânișoară Ovidiu Pânișoară
jud. Ilfov ciclul primar
40 Cîrligea I. Munteanu Alina - învăţământ Grădinița Rază de Soare, Jocul didactic în activitățile integrate Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
Ștefania preşcolar loc. Urziceni, jud. Manolescu Marin Manolescu
Ialomița
41 Cîrnu Alina Denisa învăţământ Grădinița Castel, Strategii de optimizare a valorififcării Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București rezultatelor evaluării din învățământul Manolescu Marin Manolescu
preșcolar
42 Cîrstea O. Bujor Nicoleta învăţământ Școala Gimnazială Literatura de aventuri și valorificarea Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
primar Regele Mihai I/București acesteia în ciclul prmar Petrescu Petrescu

43 Comândaru V. Mariana învăţământ Grădinița Voinicel, Jud. Proiectarea, realizarea și valorificarea Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar Călărași activităților evaluative prin joc didactic Manolescu Marin Manolescu
44 Constantin G. Țigănoaia Elena învăţământ Grădinița Tinkerbell/loc. Dezvoltarea gândirii logico-matematice la Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
Nicoleta preşcolar Voluntari/jud. Ilfov preșcolari Petrescu Petrescu
45 Constantin N. Vasile Mariana învăţământ Grădinița nr. 178, Adaptarea coilului preșcolar la mediul Conf.univ.dr. Adina Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București grădiniței Pescaru Adina Pescaru
46 Cosac (Eftimie) D. Daniela Oana învățământ Șc. Gimnazială Modalități de integrare a copiilor cu Prof.gr. Floare Prof.gr. Floare ADMIS
special Specială/Târgoviște/ cerințe educative speciale în școalae masă Manolescu Manolescu
Dâmbovița
47 Cristea C. Erofelia învăţământ Școala Gimnazială King Folosirea activităților din domeniul Limbă Lect.univ.dr. Camelia Lect.univ.dr. ADMIS
preşcolar George/București și Comunicare pentru formarea Rădulescu Camelia Rădulescu
deprinderilor de exprimare
48 Cristian M. Marilena învățământ Șc. Gimnazială Specială Particularități ale comunicării la Prof.gr. Floare Prof.gr. Floare ADMIS
special nr. 1/Călărași/ Călărași preșcolarii cu autism Manolescu Manolescu
49 Culcea S. Comnea Florentina învăţământ Grădinița nr. 2/ loc. Folosirea jocului didactic pentru Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
Cătălina preşcolar Oltenița/jud. Călărași dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Molan Vasile Molan
vocabularului preșcolarului
50 Curpăn I. Turungiu Diana învăţământ Colegiul Național de Strategii de optimizare a rezultatelor Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
Mihaela primar Muzică G.Enescu, elevilor la evaluarea națională - clasa a IV - Manolescu Marin Manolescu
București a. Dezvoltarea competențelor evaluative
ale cadrelor didactice
51 Custură M. Tudor Ionica învăţământ Grădinița nr. 138, Jocul didactic în activitățile de educare a Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
Angelica preşcolar București limbajului - metodă și formă de organizare Bizdună Bizdună
a activităților instructiv - educative în
grădinița de copii
52 Dan G. Ionela învăţământ Școala Gimnazială nr. Jocul- premisă a dezvoltării gândirii critice Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
primar 116/București la școlarul mic Csorba Cristian Bucur
53 Dan V. Gabriela învăţământ Sc. Gimnazială nr. 1 Metode și procedee didactice utilizate în Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
primar Plătărești/ Călărași vederea formării și consolidării noțiunilor Tică Tică
științifice despre natură
54 Danciu C. Teodora Georgiana învățământ Gr. Colț de Rai/ București Educația ecologică în învățământul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar preșcolar Tică Tică
55 Deaconescu E. Bacargiu Eleonora învăţământ Școala Gimnazială Formarea deprinderilor intelectuale la Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
Lucia primar Vasile școlarul mic Manolescu Marin Manolescu
Alecsandri/București
56 Dincă L. Tudosă Marina Leliana învăţământ Grădinița nr. 242, Metodologii didactice în învățământul Prof.univ.dr. Ioan Prof.univ.dr. Ioan ADMIS
preşcolar București preșcolar - perspective modulare inovative Neacșu Neacșu

57 Dobrinoiu (Necula) I. Simona învățământ Gr. Nr. 274/ București Integrarea experiențelor simple în Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar activitățile de cunoaștere a mediului Tică Tică
58 Dobrotă I. Briciu Oana Elena învăţământ Școala Gimnazială Studierea personalităților istorice și a Prof.gr. I dr. Vasile Prof.gr. I dr. Vasile ADMIS
primar nr.80/București personajelor de legendă în vederea Păsăilă Păsăilă
formării valorilor morale și etnologice la
elevii din clasele primare
59 Drăghici (Stan) Simona Daniela învățământ Șc. Gimnazială Specială Jocul didactic în terapia educațională Prof.gr. Floare Prof.gr. Floare ADMIS
special nr. 4/București complexă și integrată Manolescu Manolescu
60 Drăghici D. Daniela Alexandra învăţământ Grădinița nr. 211, Îmbogățirea practicii didactice din Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București învățământul de masă cu metode și Crenguța Oprea Crenguța Oprea
mijloace preluate din alternativa
Montessori
61 Drăghici O. Vespe Ioana învăţământ Școala Gimnazială nr. Metode de activizare a elevilor la clasă Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar 20/București Csorba Diana Csorba
62 Dragomir Niculae N. Claudia învăţământ Școala Gimnazială Complexitatea relației dintre stările Prof.univ.dr.Doru Prof.univ.dr.Doru ADMIS
special Specială Sf. conflictuale și integrarea educațională a Vlad Popovici Vlad Popovici
Nicolae/București elevilor cu CES
63 Dragu I. Popescu Rodica învăţământ Școala Gimnazială Cultivarea gustului pentru lectură la elevii Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
Loredana primar nr.311/București din ciclul primar Molan Vasile Molan
64 Dumitrașcu V. Rohrmann învăţământ Grădinița Scufița Roșie, Optimizarea parteneriatului grădiniță - Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
Simona preşcolar București familie Făt Făt
65 Dumitrescu (Zaharia-Dumitrescu) învățământ Gr. Dumbrava Minunată/ Modalități de gestionare a relațiilor dintre Conf.univ.dr. Laura Conf.univ.dr. ADMIS
I. Ionela Cristina preșcolar București profesorul pentru învățământul preșcolar și Ciolan Laura Ciolan
părinți în contextul educației timpurii

66 Enache C. Nastasia învăţământ Școala Gimnazială Incluziunea școlară ca factor facilitator al Prof.univ.dr.Doru Prof.univ.dr.Doru ADMIS
special Specială Sf. dezvoltării copilului cu CES Vlad Popovici Vlad Popovici
Nicolae/București
67 Enescu C. Gabriela învăţământ Școala gimnazială Aspecte ale relației dintre memorie și Lect.univ.dr. Lect.univ.dr. ADMIS
special specială pentru deficienți însușirea deprinderilor de scris/ citit la Agheană Viorel Agheană Viorel
de vedere/București copilul cu deficință de vedere

68 Florea V. Mariana învăţământ Școala gimnazială nr. 3, Strategii interactive de personalizare a Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar loc. Popești-Leordeni, demersului didactic Csorba Diana Csorba
jud. Ilfov
69 Fulga M. Elena Adriana învăţământ Grădinița nr. 137, Creativitate și inteligență emoțională Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București pentru comunicarea Sinelui Csorba Diana Csorba
70 Gagelea D. Andrei Mirela învăţământ Grădinița nr. 137, Raportul dintre abordarea non-formală și Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București formală în învățământul preșcolar Csorba Diana Csorba
71 Gheorghe C. Costache Violeta învăţământ Școala Gimnazială nr. Metode și tehnici de predare-învățare Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar 20/București interactive pentru stimularea creativității Csorba Diana Csorba
elevilor în ciclul primar
72 Gheorghe P. Zamfir Angela învăţământ Grădinița nr.4/loc. Metodologia activităților de povestire în Conf.univ.dr. Valeriu Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar Ghionea/jud. Giurgiu învățământul preșcolar Marinescu Valeriu Marinescu
73 Gheorghiceanu M. Ilina Lavinia învăţământ Școala Gimnazială Structura socio-afectivă a grupurilor Prof.univ.dr. Ion- Lector univ. dr. ADMIS
Andreea primar Ștefan cel Mare, loc. formale de elevi - premisă a dezvoltării Ovidiu Pânișoară Ruxandra Chircă
Alexandria, jud. psiho-emoționale a copilului
Teleorman
74 Ghimpețeanu P. Andreea învăţământ Șc. Gimnazială Kids Cultivarea interesului pentru cunoașterea, Prof.gr. I Carmen Conf. univ. dr. ADMIS
primar Club/ Roșu/ Ilfov ocrotirea și protejarea naturii la școlarul Tică Laura Ciolan
mic
75 Ghiță M. Mariana învăţământ Grădinița nr. 3, loc. Periș, Colaborare și mediere între familie, copil Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar jud. Ilfov și profesor pentru învățământul preșcolar Csorba Diana Csorba

76 Ghiță M. Popescu Cornelia învăţământ Grădinița nr. 170, Valențe formative ale basmului în Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București educarea limbajului preșcolarilor Molan Vasile Molan
77 Gorgon C. Marin Elena învăţământ Școala Gimnazială Jocuri didactice folosite la disciplina Prof.univ.dr. Ion- Lector univ. dr. ADMIS
primar nr.153/București Comunicare în limba română Ovidiu Pânișoară Ruxandra Chircă
78 Gurgu M. Bouleanu Alina Elena învăţământ Grădinița nr. 71, Colaborare și mediere între familie, Prof.univ.dr. Marin Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București grădiniță, scoală, copil și profesor pentru Manolescu Adina Pescaru
învățământul preșcolar/primar
79 Haită C. Marilena Florentina învățământ Gr. Ciupercuța/ București Metode de învățământ utilizate în cadrul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar activităților de cunoașterea mediului Tică Tică
80 Hanganu V. Alina Elena învăţământ Grădinița nr. 231, Efectul tehnologiilor informaționale asupra Lect.univ.dr. Cristian Lect.univ.dr. ADMIS
preşcolar București atitudinilor și comportamentelor Bucur Cristian Bucur
preșcolarilor
81 Hangiu M. Drăgan Andreea învăţământ Școala Gimnazială Metodologia predării elementelor de Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
Loredana primar nr.168/București construcție a comunicării (morfologia Molan Vasile Molan
părților de vorbire în învățământul primar)

82 Hurlui V. Barbu Lidia învăţământ Școala Gimnazială Strategii didactice folosite pentru formarea Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar nr.197/București deprinderilor de citire și scriere la clasa I Molan Vasile Molan

83 Ilie I. Alexe Mirela Carmen învăţământ Școala Gimnazială Școala- reprezentare psihosocială a Prof.univ.dr. Marin Conf.univ.dr. ADMIS
primar nr.1/loc. Lehliu Gară/jud. elevilor Manolescu Adina Pescaru
Călărași
84 Ilie P. Leaotă Ana Daniela învăţământ Liceul Teoretic Nicolae Modalități de integrare a copiilor cu Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
primar Iorga/București cerințe educative speciale în școala publică Csorba Cristian Bucur

85 Iliescu (Văcăreanu) C. Cristina învățământ Gr. Nr. 42/ București Metode și instrumente în procesul de Conf.univ.dr. Laura Conf.univ.dr. ADMIS
Mariana preșcolar socializare a copilului la vârsta preșcolară Ciolan Laura Ciolan

86 Lungu M. Ion Liliana învăţământ Grădinița Junior/loc. Stimularea imaginației creatoare la Prof.gr. I dr. Adrian Prof.gr. I dr. ADMIS
preşcolar Slobozia/jud. Ialomița preșcolari prin diversificarea tehnicilor de Curcan Adrian Curcan
lucru în activitățile plastice
87 Lungu M. Neața Victoria Anca învăţământ Grădinița Ciupercuța, Folosirea basmului pentru dezvoltarea Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București limbajul copiilor preșcolari Bizdună Bizdună
88 Maftei A. Stan Ligia învăţământ Școala Gimnazială nr. Evaluarea digitală în învățământul primar Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar 49/București Manolescu Marin Manolescu
89 Manache A. Șerban Alina învăţământ Grădinița nr. 274, Optimizarea strategiilor de evaluare a Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București preșcolarilor Manolescu Marin Manolescu
90 Manciu (Popescu) T. Lavinia învățământ Gr. Nr. 7/ București Contribuția activităților de cunoașterea Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
Cristina preșcolar mediului în dezvoltarea intelectuală și la Tică Tică
formarea personalității preșcolarilor
91 Marin I. Dobre Adina Ionela învăţământ Școala Gimnazială Strategii de însușire a normelor de Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar nr.128/București ortografie și punctuație la clasele III-IV Molan Vasile Molan
92 Marin Ș. Anghel Elena Anca învăţământ Școala Gimnazială Eficiența metodelor didactice în practica Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
primar nr.92/București instruirii Făt Făt
93 Mateescu I.Neagu Aura Elena învăţământ Complexul Educațional Pregătirea elevilor și a cadrelor didactice Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar Lauder-Reut pentru evaluarea educațională Manolescu Marin Manolescu
94 Mihai I. Epure Iulia Stela învăţământ Școala Gimnazială nr. Jocul didactic în activitățile de evaluare Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar 1/loc.Băcani/jud. Vaslui din ciclul primar Manolescu Marin Manolescu
95 Mihai T. Cristea Marieta învăţământ Școala Gimnazială Evaluarea inițială-evaluarea formativă- Prof.univ.dr. Marin Lector univ. dr. ADMIS
primar nr.2/loc. Gruiu/jud. Ilfov evaluarea finală. Strategii complementare Manolescu Camelia Rădulescu

96 Minciună Brăslașu C. Mădălina învăţământ Școala Gimnazială nr. 1, Cultivarea gustului pentru lectură la elevii Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
Georgiana primar loc. Cornetu, jud. Ilfov din ciclul primar Petrescu Petrescu
97 Mitran V. David Daniela învăţământ Școala Gimnazială Stimularea creativității verbale la elevii de Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
primar Leonardo da clasa I Petrescu Petrescu
Vinci/București
98 Mitu (Frumosu) D. Aurelia învăţământ Sc. Gimnazială nr. 206/ Strategii de activizare a elevilor în lecțiile Conf.univ.dr. Mihail Conf.univ.dr. ADMIS
Iuliana primar București de matematică Roșu Mihail Roșu
99 Mocanu P. Mihaela Mariana învăţământ Școala Gimnazială Sf. Evaluarea la limba și literatura română Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar Silvestru/București Molan Vasile Molan
100 Modreanu G. Marica Ana-Maria învăţământ Grădinița nr. 62, Metode și tehnici de dezvoltare socio- Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
preşcolar București emoțională la vârsta preșcolară Făt Făt
101 Moga D. Elena Cornelia învăţământ Grădinița nr. 233, Folosirea jocului didactic pentru Conf.univ.dr. Valeriu Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Marinescu Valeriu Marinescu
vocabularului preșcolarului
102 Moga N. Catrina Mirela învăţământ Grădinița Spiridușii, Folosirea basmului pentru dezvoltarea Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București limbajul copiilor preșcolari Bizdună Bizdună
103 Moisescu I. Duican Elena Raluca învăţământ Școala Gimnazială Învățarea. Modele, mecanisme, teorii și Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar SEB/București aplicații educaționale (domeniul Științe ale Csorba Diana Csorba
educației)
104 Morgan P.V. Gabriela învăţământ Grădinița nr. 229, Folosirea textului narativ în învățământul Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București preșcolar Bizdună Bizdună
105 Nanu Ș. Ghera Alexandra învăţământ Școala Gimnazială Evaluarea centrată pe competențe - Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar nr.115/București expresie a tranziției de la pedagogia prin Manolescu Marin Manolescu
obiective la educația cognitivă
106 Neacșu A. Onofrei Oana Nicoleta învăţământ Grădinița Albinuța, Jocul didactic în activitățile obligatorii Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
preşcolar București Manolescu Laura Ciolan
107 Neacșu N. Romică Florin învăţământ Liceul Teoretic Dante Tehnici și instrumente de evaluare în ciclul Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar Alighieri/București primar Csorba Diana Csorba
108 Neagoe I. Mărgineanu Elena învăţământ Școala Gimnazială Modalități de educație estetică la vârsta Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
preşcolar nr.88/București preșcolară Petrescu Petrescu
109 Neagu Despa G. Ionela Doinița învăţământ Liceul Teoretic nr. 1, loc. Interdisciplinaritatea, principiul de Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar Periș, jud. Ilfov organizare al experiențelor de învățare la Csorba Diana Csorba
școlarul mic
110 Neagu P. Maria învăţământ Școala Gimnazială Literatura de aventuri și valorificarea Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
primar nr.97/București acesteia în ciclul prmar Petrescu Petrescu
111 Necula G. Ivașcă Carmen învăţământ Școala Gimnazială Managementul clasei de elevi. Prof.univ.dr. Ion- Lector univ. dr. ADMIS
primar nr.129/București Dimensiunea normativă și socială Ovidiu Pânișoară Ruxandra Chircă
112 Necula P. Liliana învăţământ Grădinița nr. 1/loc. Organizarea activităților liber alese în Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar Măgurele/jud. Ilfov grădiniță Csorba Diana Csorba
113 Nedelea I. Reich Camelia învăţământ Grădinița nr. 225, Folosirea jocului didactic pentru Prof.univ.dr. Ion- Lector univ. dr. ADMIS
Mădălina preşcolar București dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Ovidiu Pânișoară Ruxandra Chircă
vocabularului preșcolarului
114 Nedica P. Cocârneață Georgica învăţământ Grădinița nr. 178, Evaluarea nivelului exprimării copiilor Conf.univ.dr. Adina Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București Pescaru Adina Pescaru
115 Negoiță A. Botezan Paula învăţământ Școala Primară nr. 1/loc. Strategii instructiv-educative de Conf.univ.dr. Conf.univ.dr. ADMIS
Mihaela primar Clinciu/jud. Călărași diferențiere și individualizare a învățării în Nicoleta Duță Nicoleta Duță
ciclul primar
116 Neniu Daniela învăţământ Școala Gimnazială nr. Starea de bine a copilului în ciclul Lect.univ.dr. irina Lect.univ.dr. irina ADMIS
primar 206/București primar:principii, condiții, actori, resurse Moțățăianu Moțățăianu
117 Nichifor A. Culea Ștefania învăţământ Grădinița nr. 137, Activități pentru educarea limbajului Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
preşcolar București copilului preșcolar Csorba Ruxandra Chircă
118 Nichifor Tudor Argentina învăţământ Școala Gimnazială Metodologia activităților de povestire în Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar nr.40/București învățământul preșcolar Molan Vasile Molan
119 Niculae G. Anghel Verginia învăţământ Școala Gimnazială Evaluarea inițială-evaluarea formativă- Prof.univ.dr. Marin Prof. univ. dr. ADMIS
primar nr.192/București evaluarea finală. Strategii complementare Manolescu Crenguța Oprea

120 Nișcoveanu Vîlceanu Verginia învăţământ Școala Gimnazială Jocul didactic în învățământul primar Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
Iuliana primar nr.117/București Făt Făt
121 Nițu G. Daniela învăţământ Școala Gimnazială Modalități de stimulare a creativității prin Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
primar nr.66/București orele de limba română Petrescu Petrescu
122 Nor N. Ionica învățământ Gr. Nr. 218/ București Metode de învățământ utilizate în cadrul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar activităților de cunoașterea mediului Tică Tică
123 Olteanu M. Ducan Ioana învăţământ Grădinița Spiridușii, Organizarea activităților integrate care au Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București ca obiectiv dezvoltarea limbajului Bizdună Bizdună
124 Oncescu G. Silvia învăţământ Grădinița nr. 137, Motivația învățării la elevii de vârstă Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
preşcolar București școlară mică Csorba Ruxandra Chircă
125 Ovedenie M. Stefănescu Mădălia învăţământ Școala Gimnazială nr. Folosirea jocului didactic pentru Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
Felicia preşcolar 1/loc. Berceni/jud. Ilfov dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Bizdună Bizdună
vocabularului preșcolarului
126 Păduraru C. Botin Lăcrămioara învăţământ Grădinița Dumbrava Eficiența jocului didactic în activitățile de Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
Ionela preşcolar Minunată, București învățare la vârsta preșcolară Făt Făt
127 Paladi (Olteanu) G. Oana Mirela învățământ Gr. Nr. 42/ București Metode de învățământ utilizate în cadrul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar activităților de cunoașterea mediului Tică Tică
128 Pană S. Cojocaru Maria învăţământ Școala Gimnazială nr. Strategii de optimizare a progreselor Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar 97/București elevilor în activitățile interdisciplinare din Manolescu Marin Manolescu
învățământul primar
129 Panaite M. Minodora învăţământ Școala Gimnazială Step Modalități de stimulare a creativității prin Prof.univ.dr. Marin Prof. univ. dr. ADMIS
primar by Step/București orele de limba și literatura română Manolescu Crenguța Oprea
130 Paraschiv (Costescu) P. Dorina învățământ Gr. Nr. 111/ București Folosira jocului didactic în activitățile de Prof.gr. I Carmen Conf.univ.dr. ADMIS
Gabriela preșcolar cunoaștere a mediului Tică Nicoleta Duță
131 Pascu P. Cotigă Florina învăţământ Școala Gimnazială Serbarea școlară - mijloc de educație Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
preşcolar nr.13/București estetică Manolescu Nicoleta Duță
132 Pătrașcu G. Simionescu Marinela învăţământ Liceul de Arte Ionel Strategii de optimizare a integrării jocului Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar Perlea/loc. Slobozia/jud. didactic în activitățile de evaluare din Manolescu Marin Manolescu
Ialomița ciclul primar
133 Păun M. Măslină Nicoleta învăţământ Liceul Teoretic M. Folosirea mijloacelor de învățământ în Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar Kogălniceanu, loc. orele de limba și literatura română Molan Vasile Molan
Snagov, jud. Ilfov
134 Pene P. Mitu Alina - Nicoleta învăţământ Grădinița nr. 7, București Educație, familie si drepturile copilului de Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar vârstă timpurie Manolescu Marin Manolescu
135 Pepenel G. Oiță G. Milica învăţământ Școala Gimnazială nr. 1, Jocul didactic în activitățile de evaluare Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
primar loc Aprozi, jud. Călărași din ciclul primar Manolescu Nicoleta Duță
136 Perete E. Ramona Rodica învăţământ Școala Gimnazială Impactul evaluării prin calificative asupra Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar nr.7/București elevilor și părinților Manolescu Marin Manolescu
137 Perianu A.F. Baboiu Alina învăţământ Grădinița nr. 255, Metode alternative în activitatea de Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
Valentina preşcolar București evaluare a preșcolarilor Manolescu Marin Manolescu
138 Peșu I. Manuela Daniela învăţământ Grădinița Junior, Folosirea jocului didactic pentru Conf.univ.dr. Vasile ABSENT
preşcolar loc.Slobozia/jud. Ialomița dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Molan
vocabularului preșcolarului
139 Petrache I. Dumitru Gabriela învăţământ Grădinița nr. 225, Folosirea jocului didactic pentru Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
preşcolar București dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Petrescu Petrescu
vocabularului preșcolarului
140 Petrache S. Chișcă Carmen învăţământ Grădinița nr. 111, Dezvoltarea socio-afectivă a preșcolarilor Lect.univ.dr. Cristian Lect.univ.dr. ADMIS
Rodica preşcolar București prin activitățile la alegere Bucur Cristian Bucur
141 Petre C. Oșca Maria Ruxandra învăţământ Grădinița nr. 24, Dezvoltarea socio-afectivă a preșcolarilor Conf.univ.dr. Diana Prof. univ. dr. ADMIS
preşcolar București prin activitățile la alegerea copiilor Csorba Crenguța Oprea

142 Petrea G. Bratu Simona Daniela învăţământ Centrul Școlar pentru Strategii de interacțiune didactică în Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
special Educație Incluzivă/loc. recuperarea copiilor cu cerințe educative Csorba Diana Csorba
Brăila/jud. Brăila speciale
143 Petrescu I. Iorgulescu Elena învăţământ Școala Gimnazială Serbarea școlară - formă de învățare și Conf.univ.dr. Conf.univ.dr. ADMIS
primar Grigore Ghica mijloc de educare morală, artistică și Nicoleta Duță Nicoleta Duță
Voievod/București estetică
144 Piciu C. Iosif Ileana învăţământ Grădinița nr. 1, loc. Jocuri didactice pentru activitățile Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar Budești, jud. Călărași obligaorii - aplicații pentru managementul Csorba Adina Pescaru
grupei de preșcolari

145 Pietreanu - Mihalcea F. (Cristea) învăţământ Școala Gimnazială Dezvoltarea competențelor socio- Prof.univ.dr. Ion- Prof.univ.dr. Ion- ADMIS
Ileana preşcolar Genesis/București emoționale prin activități de joc în Ovidiu Pânișoară Ovidiu Pânișoară
învățământul preșcolar
146 Pîrvu T. Nicoleta învățământ Gr. MAPN nr. 2/ Folosirea jocului didactic în activitățile de Prof.gr. I Carmen Conf.univ.dr. ADMIS
preșcolar București cunoaștere a mediului înconjurător Tică Nicoleta Duță
147 Poeșteanu (Neagu) Elena învățământ Gr. Albinuța/ București Educația ecologică în învățământul Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar preșcolar Tică Tică
148 Popa (Nedelcu) C. Cătălina învățământ Gr. Nr. 217/ București Observarea, metoda de cunoaștere a Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
Monica preșcolar mediului și de dezvoltare a operațiilor Tică Tică
logice ale gândirii preșcolarilor
149 Popa (Stancu) F. Mirela învățământ Grădinița Ulmi/ Giurgiu Metode și procedee folosite în activitățile Conf.univ.dr. Mihail Conf.univ.dr. ADMIS
Florentina preșcolar matematice ce se desfășoară sub formă de Roșu Mihail Roșu
joc didactic
150 Popa I. Valentina învățământ Gr. Nr. 273/ București Mass media și promovarea activitîților Conf.univ.dr. Laura Conf.univ.dr. ADMIS
preșcolar instructiv educative la vârsta preșcolarității Ciolan Laura Ciolan

151 Popescu C. Vlad Camelia Ioana învăţământ Școala Gimnazială Rolul jocului terapeutic în dezvoltarea Lect.univ.dr. Lect.univ.dr. ADMIS
special Specială nr. 1/ loc. cognitivă a copiilor cu CES integrați în Valentina Vartic Valentina Vartic
Călărași/jud.Călărași școala de masă
152 Popescu S. Iancu Alina învăţământ Grădinița Floare Albastră, Rolul jocurilor și activităților alese de Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
preşcolar București copii în dezvoltarea capacităților de Csorba Irina Moțățăianu
comunicare a preșcolarului
153 Posea C. Nicoleta Elena învăţământ Grădinița nr. 2/loc. Educația părinților și jocul copilului de Conf.univ.dr. Diana Prof. univ. dr. ADMIS
preşcolar Voluntari/jud. Ilfov vârstă timpurie Csorba Crenguța Oprea
154 Preda (Radu) V. Aura învățământ Grădinița Icoana/ Giurgiu Metode și procedee folosite în activitățile Conf.univ.dr. Mihail Conf.univ.dr. ADMIS
preșcolar matematice ce se desfășoară sub formă de Roșu Mihail Roșu
joc didactic
155 Preda Z. Vasile Nela-Silvia învăţământ Scoala Gimnaziala N. Modernizarea evaluării în învățământul Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar Lahovari/loc. primar prin metode alternative de evaluare Manolescu Marin Manolescu
Trestieni/Jud. Giurgiu
156 Proteasa C. Maria Loredana învăţământ Grădinița Floare Albastră, Modernizarea procesului instructiv- Lect.univ.dr. Anca ABSENT
preşcolar București educativ din grădiniță prin intermediul Petrescu
tehnologiei didactice și a abordării
interdisciplinare steam
157 Radu S. Ion Elena învăţământ Școala Gimnazială Relații educaționale în clasa de elevi Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
primar nr.51/București Manolescu Nicoleta Duță
158 Răduță (Baciu) I. Simona învățământ Gr. Nr. 2 Voluntari/ Ilfov Serbarea școlară - mijloc de educație Conf.univ.dr. Laura Conf.univ.dr. ADMIS
Nicoleta preșcolar estetică Ciolan Laura Ciolan
159 Rîmboacă Olteanu F. Florina învăţământ Grădinița Steluța, Folosirea jocului didactic în activitățile de Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București cunoaștere a mediului Csorba Diana Csorba
160 Rîncă M. Măcioacă Cerasela învăţământ Școala Gimnazială Rolul managementului clasei în Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
Elena primar nr.7/București optimizarea practicilor de instruire Făt Făt
161 Ristea I. Florina Felicia învăţământ Școala Gimnazială Teaching&Coaching în context non-formal Lect.univ.dr. Mioara Conf. univ. dr. ADMIS
primar nr.81/București Clius Laura Ciolan
162 Rizea (Rădăcină) T. Alina învățământ Gr. Ciupercuța/ București Forme de organizare a activităților de Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
Mihaela preșcolar cunoaștere a mediului în învățământul Tică Tică
preșcolar
163 Rizoiu M. Pestrițu Alina Niculina învăţământ Grădinița Spiridușii, Obținerea calității în activitățile din Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București domeniul Limbă și Comunicare Bizdună Bizdună
164 Rotaru G. Dragne Daniela învăţământ Liceul Teoretic Radu Valențe formativ- educative ale tradițiilor Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
Floricica primar Popescu, loc. Popești- naționale în școala contemporană Csorba Diana Csorba
Leordeni, jud. Ilfov
165 Rotaru I. Maria Bogdana învăţământ Liceul Teoretic Școala Informația - sursă inepuizabilă. Utilizarea Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar Mea/ București aplicațiilor on-line și a device-urilor în Csorba Diana Csorba
activitatea didactică la clasele I-IV

166 Rusu M. Humă M. Ionela învăţământ Grădinița nr. 111, Modalități de educare a creativitășii la Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București vârsta preșcolară Manolescu Marin Manolescu
167 Saghin G. Daniela învăţământ Școala Gimnazială loc. Strategii didactice folosite pentru formarea Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar Bărbulești, jud. Ialomița deprinderilor de citire și scriere la clasa I Molan Vasile Molan
168 Sandu D. Olteanu Daniela învăţământ Grădinița nr. 3, loc. Periș, Strategii pentru integrarea socio-afectivă a Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar jud. Ilfov copilului în mediul grădiniței Csorba Diana Csorba
169 Sîrbu I.L. Elena Laura învăţământ Școala Primară Just Strategii de intervenție ale cadrului Lect.univ.dr. Cristian Lect.univ.dr. ADMIS
primar 4Kids/București didactic în situații de criză educațională la Bucur Cristian Bucur
ciclul primar
170 Sasu V. Bucur Cristina învăţământ Grădinița nr. 35, Dezvoltarea socio-emoțională a copilului Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
preşcolar București la vârsta preșcolară Făt Făt
171 Sava Ș. Nedelcu Mirela învăţământ Centrul Școlar pentru Metodologia învățării conceptului de Conf.univ.dr. Diana Lector univ. dr. ADMIS
special Educație Incluzivă/loc. număr la elevii cu cerințe educative Csorba Cristian Bucur
Brăila/jud. Brăila speciale
172 Scurei A.S. Costache Monica învăţământ Școala Gimnazială nr. Relația profesor-elev în condițiile Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
Alexandra primar 179/București învățământului contemporan Csorba Diana Csorba
173 Șerban Alexe Sonia Florentina învăţământ Grădinița nr. 268, Jocul didactic matematic în învățământul Conf.univ.dr. Conf.univ.dr. ADMIS
preşcolar București preșcolar Cosmina Mironov Cosmina Mironov
174 Șerban I. Truță Valentina învăţământ Școala Primară Just 4 Predarea integrată a limbii române la Conf.univ.dr. Diana Prof. univ. dr. ADMIS
primar Kids/București clasele II-IV Csorba Crenguța Oprea
175 Șilțer G. Roxana Violeta învăţământ Școala Gimnazială Step Rolul autonomiei și modalități de Conf.univ.dr. Conf.univ.dr. ADMIS
primar by Step/București dezvoltare a acesteia în educarea elevului Nicoleta Duță Nicoleta Duță
din învățământului primar
176 Sîrbu (Gavrilă) C. Daniela învățământ G.P.P. Junior Slobozia/ Folosirea jocului didactic în activitățile de Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
Nicoleta preșcolar Ialomița cunoaștere a mediului Tică Tică
177 Sofronie V. Mirela Cristina învăţământ Școala Gimnazială Sf. Evaluarea la limba și literatura română Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar Andrei/București Molan Vasile Molan
178 Spînu Miclea Simona învăţământ Grădinița nr. 1/loc. Valențe formative ale basmului în Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
preşcolar Pantelimon/jud. Ilfov dezvoltarea limbajului copiilor preșcolari Petrescu Petrescu
179 Spoeală C. Maria Oana învăţământ Școala Gimnazială Mihai Disciplinarea elevilor - o provocare a Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar Botez/București profesorilor de astăzi Csorba Adina Pescaru
180 Stancea (Zanfira) F. Elena învățământ Gr. Nr. 218/ București Folosirea jocului didactic în activitățile de Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar cunoaștere a mediului Tică Tică
181 Stanciu G. Hârlea Ștefania Corina învăţământ Grădinița nr. 252, Alternativa Step by Step în învățământul Prof.univ.dr. Marin Conf. univ. dr. ADMIS
preşcolar București preprimar românesc - specificitate, Manolescu Nicoleta Duță
avantaje, dezavantaje, influențe

182 Stanciu N. Mustea Maria învăţământ Liceul Teoretic Dimitrie Tehnici și instrumente de evaluare în ciclul Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar Bolintineanu primar Manolescu Marin Manolescu
183 Stancu A. Alexandra Georgiana învățământ Gr. Nr. 111/ București Folosirea cunoștințelor însușite în Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar activitățile de cunoaștere a mediului pentru Tică Tică
formarea deprinderilor de igienă sanitară
la copiii preșcolari
184 Ștefainschi M. Doina Elena învăţământ Școala Gimnazială Modalități de stimulare a creativității prin Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar nr.97/București orele de limba și literatura română Molan Vasile Molan
185 Stoian N. Badac Ionela Adriana învăţământ Grădinița Trestieni, jud. Modalități de pregătire a copiilor Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar Giurgiu preșcolari în vederea adaptării optime la Manolescu Marin Manolescu
activitatea școlară
186 Stoian Ș. Teodora învățământ Gr. Nr. 248/ București Jocurile didactice în activitățile Conf.univ.dr. Laura Conf.univ.dr. ADMIS
preșcolar experiențiale Ciolan Laura Ciolan
187 Stoica (Gorcea) M. Mihaela învățământ Gr. MAPN nr. 2/ Integrarea experiențelor simple în Prof.gr. I Carmen Prof.gr. I Carmen ADMIS
preșcolar București activitățile de cunoaștere a mediului Tică Tică
188 Stoica N. Brașoveanu Ramona învăţământ Grădinița nr. 206, Dezvoltarea abilităților de comunicare prin Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
Emilia preşcolar București jocuri de socializare Făt Făt
189 Stoica N. Gheorghe Claudia învăţământ Școala Gimnazială nr. Stimularea motivației pentru învățare la Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
Mihaela primar 308/București școlarii mici Csorba Diana Csorba
190 Tălmaciu G. Voinea Letiția Ioana învăţământ Școala Gimnazială Strategii de intervenție în situația de criză Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
primar nr.195/București educațională.Ghid practic Făt Făt
191 Tănase N. Stanciu Georgiana învăţământ Școala Gimnazială nr. Abordare de tip integrat - dimensiune de Prof.univ.dr. Marin Lector univ. dr. ADMIS
primar 165/București învățare în învățământul primar Manolescu Camelia Rădulescu
192 Tarău I. Ciutacu Geta învăţământ Centrul Școlar pentru Relația adaptare curriculară-evaluarea Conf.univ.dr. Conf.univ.dr. ADMIS
special Educație Incluzivă/loc. randamentului școlar la elevii cu deficență Marilena Bratu Marilena Bratu
Brăila/jud. Brăila de intelect integrați în învățământul de
masă
193 Tarcă V. Cosmina învăţământ Colegiul Național de Arte Strategii de stimulare a creativității în Conf.univ.dr. Silvia Conf.univ.dr. Silvia ADMIS
primar Dinu Lipatti învățământul primar Făt Făt
194 Țencu C. Nicoleta Valentina învăţământ Grădinița nr. 218, Strategii de optimizare a evaluărilor Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București inițiale în învățământul preșcolar Manolescu Marin Manolescu
195 Țetcu I. Dăncescu Oana învăţământ Școala Gimnazială Lectura suplimentară a elevilor Conf.univ.dr. Valeriu Conf.univ.dr. ADMIS
primar nr.3/loc. Giurgiu/jud. Marinescu Valeriu Marinescu
Giurgiu
196 Tihan Ș. Niculae Ana Ionica învăţământ Grădinița nr. 71, Aspecte ale utilizării instrumentelor și Prof.gr. I Valentina Prof.gr. I Valentina ADMIS
preşcolar București pseudoinstrumentelor (jucării)muzicale în Gavrilă Gavrilă
activitățile muzicale din grădinița de copii

197 Tihnea I. Andreea Laura învăţământ Grădinița Smart Folosirea jocului didactic pentru Lect.univ.dr. Camelia Lect.univ.dr. ADMIS
preşcolar Steps/București dezvoltarea, fixarea și nuanțarea Rădulescu Camelia Rădulescu
vocabularului preșcolarului
198 Toma N. V. Stancu Monica învăţământ Școala Gimnazială Metode alternative de evaluare în ciclul Prof.univ.dr. Marin Prof. univ. dr. ADMIS
primar nr.156/București primar Manolescu Crenguța Oprea
199 Topală V. Emilia Mădălina învăţământ Grădinița nr. 216, Comunicarea și dezvoltarea emoțională a Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București preșcolarilor Bizdună Bizdună
200 Trăistaru G. Mihai Elena Eugenia învăţământ Grădinița nr. 233, Valențe formative ale basmului în Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București educarea limbajului copiilor Bizdună Bizdună
201 Tudor (Ciurea) O. Diana învățământ Grădinița Mary Poppins/ Rolul alternativelor educaționale în Conf.univ.dr. Laura Conf.univ.dr. ADMIS
Luminița preșcolar București dezvoltarea senzorială a preșcolarului. Ciolan Laura Ciolan
Modalități de aplicare în învățământul
tradițional
202 Tudor G.M.Defta Andreea învăţământ Grădinița nr. 24, Modalități de disciplinare a preșcolarilor. Conf.univ.dr. Diana Prof. univ. dr. ADMIS
Alexandra preşcolar București Disciplină și indisciplină Csorba Crenguța Oprea
203 Tudor N. Năstase Andreea Maria învăţământ Grădinița Dumbrava Activități specifice învățământului Prof.univ.dr. Marin Lector univ. dr. ADMIS
preşcolar Minunată/jud. Ialomița preșcolar pentru formarea deprinderilor de Manolescu Camelia Rădulescu
comunicare
204 Tudoran V. Balea Mihaela învăţământ Școala Gimnazială Strategii de evaluare a creativității elevilor Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar nr.3/loc. Buftea/jud. Ilfov din ciclul primar Manolescu Marin Manolescu

205 Tudorache D. David Niculina învăţământ Școala Gimnazială nr. 1, Metode , tehnici și instrumente de evaluare Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
Florența primar loc. Perișoru, jud. folosite în clasele primare Petrescu Petrescu
Călărași
206 Turcu (Oncică) V. Clarisa Alina învăţământ Sc. Gimnazială nr. 200/ Jocul didactic matematic în învățământul Conf.univ.dr. Mihail Conf.univ.dr. ADMIS
primar București primar Roșu Mihail Roșu
207 Ursuleasa V. Tache Irina Liliana învăţământ Grădinița nr. 187, Jocul didactic folosit în activitățile Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. ADMIS
preşcolar București matematice în grădiniță Crenguța Oprea Crenguța Oprea
208 Văcaru(Nicoroiu) V. Roxana învățământ Șc. Gimnazială Specificul comunicării la elevul cu Prof.gr. Floare Prof.gr. Floare ADMIS
Mihaela special Specială/Târgoviște/ deficiență mintală Manolescu Manolescu
Dâmbovița
209 Vasile I. Călin Elisabeta învăţământ Școala Gimnazială nr. Importanța conservării și promovării Conf.univ.dr. Diana Prof.gr. I Valentina ADMIS
primar 179/București tradițiilor și obiceiurilor populare Csorba Gavrilă
românești în școala românească
210 Velica D. Zisu Eugenia Carmen învăţământ Grădinița nr. 216, Folosirea basmului pentru dezvoltarea Prof.gr. I Maria Prof.gr. I Maria ADMIS
preşcolar București limbajul copiilor preșcolari Bizdună Bizdună
211 Verdeș G. Mihăilă Maria învăţământ Grădinița Modalități de optimizare a procesului de Lect.univ.dr. Camelia Lect.univ.dr. ADMIS
preşcolar Ioanid/București comunicare între familie, grădiniță, copil Rădulescu Camelia Rădulescu
și profesor pentru învățământul preșcolar

212 Vodă F. Pavelescu Tudorița învăţământ Școala gimnazială nr 1/ Modalități de abordare a textelor narative Conf.univ.dr. Vasile Conf.univ.dr. ADMIS
primar loc. Chirnogi/jud. din clasele II-IV în vederea parcurgerii Molan Vasile Molan
Călărași conținuturilor
213 Voicu I. Gabriela Alina învăţământ Școala Gimnazială Pia Strategii moderne de evaluare în Prof.univ.dr. Marin Prof.univ.dr. ADMIS
primar Brătianu/București învățământul primar Manolescu Marin Manolescu
214 Vulpeanu S. Știrbu Anca Ionela învăţământ Școala Gimnazială Avram Tranziție de la învățământul primar la cel Conf.univ.dr. Diana Conf.univ.dr. ADMIS
primar Iancu/București gimnazial - șanse și dificultăți Csorba Diana Csorba
215 Zaharia M. Muntiu Zoica învăţământ Liceul Teoretic Radu Rolul familiei în dezvoltarea progresivă a Lect.univ.dr. Cristian Lect.univ.dr. ADMIS
primar Petrescu/loc. Popești- competențelor la școlarii mici Bucur Cristian Bucur
Leordeni/jud. Ilfov
216 Zahiu I. Negru Elodia Dana învăţământ Școala Gimnazială Strategii de însușire a normelor de Lect.univ.dr. Anca Lect.univ.dr. Anca ADMIS
primar nr.124/București ortografie și punctuație la clasele a III-a și Petrescu Petrescu
a IV-a
217 Zorzoliu P. Dincă Alina Irina învăţământ Grădinița nr. 225, Personalitatea cadrului didactic și impactul Prof.univ.dr. Ioan Prof.univ.dr. Ioan ADMIS
preşcolar București asupra managementului grupei de Neacșu Neacșu
preșcolari

S-ar putea să vă placă și