Sunteți pe pagina 1din 32

Registrul naţional al programelor de formare continuă acreditate

Actualizat la data de martie 2020


Orice neconcordanţă poate fi semnalată la adresa angelica.baroiu@edu.gov.ro

acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Asociaţia Uniunea Profesorilor de Str. Moţilor, Nr.1, Tel.: 0744.18.69.81, Abordarea jocurilor logice şi a elementelor de Competenţe Profesori din învăţământul primar şi
Alba Alba Iulia 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Informatică din România Bl. S1H, Ap.5 Fax: 035.840.18.80 programare pentru şcolari TIC/digitale gimnazial

Strategii Personal didactic de predare şi personal


Str. Gabriel Tel.: 025.882.61.47;
Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor de dicactice de didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Alba Alba Alba Iulia Bethlen, Nr. 7, 035.888.22.26, Fax: 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
evaluare predare-învăţare- îndrumare şi de control din învățământul
510009, 025.883.31.01
evaluare preuniversitar

Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77;


Casa Corpului Didactic Personal didactic de predare din
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: Educație pentru caracter și leadership 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2024 5 ani Categoria 2 15 60 ore
„Alexandru Gavra” Arad învățământul preuniversita
310106 025.728.24.41

Strategii
Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77; Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Învățarea activă și managementul dicactice de
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore învățământul preuniversitar - nivel
„Alexandru Gavra” Arad performanței în învățământul gimnazial predare-învăţare-
310106 025.728.24.41 gimnazial
evaluare

Personal didactic de predare și personal


Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic Egalitate de didactic cu funcții de conducere, de
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: Managementul unei școli incluzive 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
„Alexandru Gavra” Arad şanse şi gen îndrumare şi de control din învățământul
310106 025.728.24.41
preuniversitar
Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic Personal didactic de predare din
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: Educație parentală 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
„Alexandru Gavra” Arad învățământul preuniversitar
310106 025.728.24.41

Strategii
Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77; Învățarea activă și managementul
Casa Corpului Didactic dicactice de Personal didactic de predare din
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: performanței în învățământul preșcolar și 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 2 25 100 ore
„Alexandru Gavra” Arad predare-învăţare- învățământul preșcolar și primar
310106 025.728.24.41 primar
evaluare

Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77;


Casa Corpului Didactic Personalizarea învățării în contextul Personal didactic de predare din
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2022 3 ani Categoria 2 25 100 ore
„Alexandru Gavra” Arad diversității mediului educațional învățământul preuniversitar
310106 025.728.24.41
Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77; Management şi
Casa Corpului Didactic Personal didactic de predare din
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: Dascălul - vector activ al comunităţii 4737/09.08.2019 leadership în 10.08.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
„Alexandru Gavra” Arad învățământul preuniversitar
310106 025.728.24.41 educaţie

Strategii
Str. Mucius Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic dicactice de Personal didactic de predare din
Arad Arad Scaevola, Nr.9, 025.721.46.70, Fax: Profesor pentru o Şcoală prietenoasă 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
„Alexandru Gavra” Arad predare-învăţare- învățământul preuniversitar
310106 025.728.24.41
evaluare

Personal didactic de predare, personal


Tel./fax: Sistemul de control intern managerial Managementul
Asociația Grupul pentru Integrare Str. Unirii, Nr. 5, didactic auxiliar și personal didactic cu
Argeş Piteşti 034.841.48.88; Tel.: performant în unitățile de învățământ 5026/04.09.2018 calităţii 05.09.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Europeană Et. 3, Camera 1 funcții de conducere, de îndrumare şi de
074.358.80.91 preuniversitar educaţiei
control din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


didactic auxiliar (mediatori școlari,
Str. I.C.Brătianu, Tel.: 024.822.05.20, Educația incluzivă - dimensiuni, provocări, Egalitate de bibliotecari, documentariști) și personal
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 62 ore
Nr. 45, 110121 Fax: 024.822.05.20 soluții pentru o școală a diversității şanse şi gen didactic cu funcții de conducere, de
îndrumare şi de control din învățământul
preuniversitar

Page 1 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii
Str. I.C.Brătianu, Tel.: 024.822.05.20, Metode activ-participative în educație, dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 62 ore
Nr. 45, 110121 Fax: 024.822.05.20 centrate pe nevoile elevilor predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Personal didactic de predare și personal


Str. I.C.Brătianu, Tel.: 024.822.05.20, Strategii și metode de utilizare a Competenţe
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 2 25 103 ore didactic auxiliar din învățământul
Nr. 45, 110121 Fax: 024.822.05.20 instrumentelor TIC în educație TIC/digitale
preuniversitar

Strategii
Str. I.C.Brătianu, Tel.: 024.822.05.20, Abilități și competențe privind evaluarea la dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 1 30 123 ore
Nr. 45, 110121 Fax: 024.822.05.20 examene și concursuri naționale predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Centrul Judeţean de Resurse şi B-dul Eroilor, Nr. 4- Competenţe aprofundate de integrare a Egalitate de Personal didactic de predare din
Argeş Piteşti Tel.: 034.873.04.42 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Asistenţă Educaţională Argeş 6 elevilor romi în şcoală şanse şi gen învățământul preuniversitar
Str. Doaga, Nr. 11, Tel./fax: Management şi
Universitatea din Piteşti, Centru Management Sistemic Preuniversitar Personal didactic de predare din
Argeş Piteşti Corp A, Et. I, Cam. 034.845.31.97; Tel.: 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2022 3 ani Categoria 1 30 120 ore
de Formare Continuă Muntenia Performant (MSPP) învățământul preuniversitar
109, 110441 072.406.73.67 educaţie
Str. Doaga, Nr. 11, Tel./fax: Management şi
Universitatea din Piteşti, Centru Calitate în învățământ prin Management Personal didactic de predare din
Argeş Piteşti Corp A, Et. I, Cam. 034.845.31.97; Tel.: 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
de Formare Continuă Muntenia Educațional și Leadership (CMEL) învățământul preuniversitar
109, 110441 072.406.73.67 educaţie

Personal didactic de predare, personal


Universitatea din Piteşti, Tel./fax: Managementul
Str. Târgu din Calitate în sistemul de control intern didactic auxiliar și personal didactic cu
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; 3343/16.03.2018 calităţii 17.03.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Vale, Nr. 1, 110040 managerial din instituțiile școlare funcții de conducere, de îndrumare și de
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 educaţiei
control din învățământul peruniversitar

Personal didactic de predare, personal


Universitatea din Piteşti, Tel./fax:
Str. Târgu din Soluții de eLearning pentru formarea Competenţe didactic auxiliar și personal didactic cu
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Vale, Nr. 1, 110040 specialiștilor în educație TIC/digitale funcții de conducere, de îndrumare și de
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23
control din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare din


Universitatea din Piteşti, Tel./fax: PAŞI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ -
Str. Târgu din Proiectare învățământul preșcolar (care urmează să
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; program de pregătire pentru gradul didactic 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
Vale, Nr. 1, 110040 curriculară susțină examenul pentru obținerea
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 II, învăţământul preşcolar
gradului didactic II)
Personal didactic de predare din
Universitatea din Piteşti, Tel./fax: PAŞI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ -
Str. Târgu din Proiectare învățământul primar (care urmează să
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; program de pregătire pentru gradul didactic 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
Vale, Nr. 1, 110040 curriculară susțină examenul pentru obținerea
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 II, învăţământul primar
gradului didactic II)

Universitatea din Piteşti, Tel./fax: Personal didactic de predare, personal


Str. Târgu din Psihopedagogia diversității, interculturalitate Egalitate de
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore didactic itinerant și personal didactic de
Vale, Nr. 1, 110040 și educație incluzivă şanse şi gen
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 sprijin din învățământul preuniversitar

Universitatea din Piteşti, Tel./fax: Personal didactic de predare, personal


Str. Târgu din Strategii de abordare și prevenire a situațiilor Egalitate de
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore didactic itinerant și personal didactic de
Vale, Nr. 1, 110040 de risc din educație şanse şi gen
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 sprijin din învățământul preuniversitar

Universitatea din Piteşti, Tel./fax: Personal didactic de predare, personal


Str. Târgu din Self-managementul învăţării şi motivaţiei
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore didactic itinerant și personal didactic de
Vale, Nr. 1, 110040 sustenabile în educaţie
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 sprijin din învățământul preuniversitar

Universitatea din Piteşti, Tel./fax: Personal didactic de predare, personal


Str. Târgu din Schimbări curriculare şi formarea de
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore didactic itinerant și personal didactic de
Vale, Nr. 1, 110040 comportamente prosociale în educaţia de azi
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 sprijin din învățământul preuniversitar

Page 2 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Management şi
Universitatea din Piteşti, Tel./fax: Personal didactic de predare, personal
Str. Târgu din consiliere
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Argeş Piteşti 034.845.31.00; Mentorat și coaching pentru profesia didactică 3189/07.02.2020 06.02.2025 5 ani Categoria 3 15 60 ore didactic itinerant și personal didactic de
Vale, Nr. 1, 110040 pentru cariera
Ştiinţe Sociale şi Psihologie 034.845.31.23 sprijin din învățământul preuniversitar
didactică

Universitatea din Piteşti,


Personal didactic de predare din
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Tel./fax: Competențe didactice pentru o carieră de
Str. Târgu din Proiectare învățământul gimnazial și liceal (care
Ştiinţe Sociale şi Psihologie, Argeş Piteşti 034.845.31.00; succes – program de formare continuă pentru 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 15 60 ore
Vale, Nr. 1, 110040 curriculară urmează să susțină examenul pentru
Departamentul pentru Pregătirea 034.845.31.23 gradul didactic II (gimnaziu, liceu)
obținerea gradului didactic II)
Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Strategii Personal didactic de predare și personal


Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, dicactice de didactic cu funcții de conducere, de
Bacău Bacău contextelor profesionale didactice și a 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 predare-învăţare- îndrumare și de control din învățământul
inspecției școlare
evaluare preuniversitar

Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Integrarea tehnologiei cloud în designul Competenţe Personal didactic din învățământul
Bacău Bacău 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 23 90 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 educaţional TIC/digitale preuniversitar

Strategii
Personal didactic de predare şi personal
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Îmbunătăţirea competenţelor de lectură dicactice de
Bacău Bacău 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 2 20 80 ore didactic auxiliar (bibliotecari) din
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 utilizând metode şi procedee moderne predare-învăţare-
învățământul preuniversitar
evaluare

Personal didactic de predare, personal


Proiectarea, desfășurarea și evaluarea
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Competenţe didactic auxiliar, personal didactic cu
Bacău Bacău activităților de învățare utilizând platforme 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 TIC/digitale funcții de conducere, de îndrumare și de
virtuale.Wand.education
control din învățământul preuniversitar

Educaţie
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Formal, nonformal și informal în didactica nonformală, Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 4586/09.08.2017 10.08.2022 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 modernă extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
Voluntariatul ca formă de parteneriat. Educaţie pentru
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Personal didactic de predare din
Bacău Bacău Educație pentru cetățenie activă și 3019/08.01.2018 cetăţenie 09.01.2022 4 ani Categoria 2 27 110 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 învățământul preuniversitar
responsabilă democratică
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Tradiții și obiceiuri ale minorităților din Educaţie Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 3088/16.01.2019 17.01.2024 5 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 România. Repere istorice interculturală învățământul preuniversitar
Management şi
Orientări contemporane privind
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, consiliere Personal didactic de predare din
Bacău Bacău profesionalizarea carierei didactice la 3161/13.02.2019 14.02.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 pentru cariera învățământul primar
învățământul primar
didactică
Management şi
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Personal didactic de predare din
Bacău Bacău Managementul comunicării eficiente în școală 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2024 5 ani Categoria 2 24 95 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 învățământul preuniversitar
educaţie
Personal didactic de predare și personal
Management şi
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, didactic cu funcții de conducere, de
Bacău Bacău Expert în evaluarea cadrelor didactice 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 îndrumare şi de control din învățământul
educaţie
preuniversitar
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Parteneriatul școală - familie - comunitate - un nonformală, Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 3161/13.02.2019 14.02.2024 5 ani Categoria 2 25 100 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 succes al procesului educațional extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală

Page 3 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Creativitate și inovare în procesul instructiv- dicactice de Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 3161/13.02.2019 14.02.2024 5 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 educativ predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Strategii
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Metode interactive de predare - învățare dicactice de Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 1 25 103 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 centrate pe elev predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Strategii
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Formarea competenţelor elevilor prin dicactice de Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 Fax: 023.452.39.88 utilizarea metodelor alternative predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE Tel.: 023.434.41.49; Învățăm împreună. Progresăm împreună. Personal didactic din învățământul
Târgu
PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE Bacău Str. Tişeşti, Nr. 137 074.476.08.50; Fax: Program de pregătire pentru personalul care 3088/16.01.2019 Altele 17.01.2022 3 ani Categoria 3 10 40 ore preuniversitar, care lucrează cu persoane
Ocna
PENITENCIARE, Târgu Ocna 023.434.41.51 lucrează cu persoane sancționate penal private de libertate

Management şi
Universitatea „Vasile Alecsandri” Calea Mărășești, Tel.: 023.458.89.35; Management educațional și comunicare Personal didactic de predare din
Bacău Bacău 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 1 22 89 ore
din Bacău Nr. 57, 600115 074.515.78.52 instituțională învățământul preuniversitar
educaţie
Educaţie
Str. Nufărului, nonformală, Personal didactic de predare din
Asociația EDU4YOU, Oradea Bihor Oradea Tel.: 075.287.41.02 Educația nonformală și tehnologia informației 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 25 103 ore
Nr.123K, 410341 extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
Personal didactic de predare şi personal
Str. Nufărului, Metode şi strategii pentru o şcoală sigură, fără
Asociația EDU4YOU, Oradea Bihor Oradea Tel.: 075.287.41.02 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore didactzic auxiliar din învățământul
Nr.123K, 410341 bullying
preuniversitar
Str. Mihai
Tel.: 025.941.25.69, ENGLEZA PAS CU PAS, dezvoltarea Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Eminescu, Nr. 11, 5670/18.12.2017 Altele 19.12.2022 5 ani Categoria 3 22 89 ore
Fax: 025.947.69.48 competenţelor de comunicare în limba engleză învățământul preuniversitar
410019
Personal didactic de predare, personal
Str. Mihai
Tel.: 025.941.25.69, Educaţie pentru didactic auxiliar și profesori
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Eminescu, Nr. 11, Educaţie pentru sănătate în şcoala românească 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 3 16 64 ore
Fax: 025.947.69.48 sănătate documentariști din învățământul
410019
preuniversitar

Consiliere şi
Str. Mihai Personal didactic de predare și profesori
Tel.: 025.941.25.69, orientare şcolară
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Eminescu, Nr. 11, Consiliere și orientare în mediul școlar 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore documentariști din învățământul
Fax: 025.947.69.48 şi în domeniul
410019 preuniversitar
carierei

Str. Mihai Personal didactic de predare din


Tel.: 025.941.25.69, Egalitate de
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Eminescu, Nr. 11, Educația în școală pentru toți 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 25 100 ore învățământul preuniversitar, profesori
Fax: 025.947.69.48 şanse şi gen
410019 documentariști
Str. Mihai Management şi
Tel.: 025.941.25.69, Managementul performant în instituțiile de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Eminescu, Nr. 11, 3189/07.02.2020 leadership în 06.02.2023 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Fax: 025.947.69.48 învățământ preuniversitar învățământul preuniversitar
410019 educaţie

Personal didactic de predare şi personal


Str. Mihai
Tel.: 025.941.25.69, Strategiile comunicării la nivelul unității de didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Eminescu, Nr. 11, 3189/07.02.2020 Altele 06.02.2024 4 ani Categoria 2 16 64 ore
Fax: 025.947.69.48 învățământ îndrumare şi de control din învățământul
410019
preuniversitar, profesori documentariști

Managementul
Fundaţia Cultural Umanitară Str. Bârsei, Nr. Tel.: 025.943.35.32, Personal didactic de predare din
Bihor Oradea Managementul clasei 3904/05.06.2018 calităţii 06.06.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore
„Henri Coandă” din Oradea 16/A, 410423 Fax: 025.946.51.13 învățământul preuniversitar
educaţiei

Page 4 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
B-dul Management şi
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- Tel.: 026.323.70.94, Personal didactic de predare din
Bistriţa Independentei, Nr. Management și leadership în 12 Pași 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 1 30 122 ore
Năsăud Năsăud Fax: 026.323.49.16 învățământul preuniversitar
24, 420080 educaţie

Consiliere şi
B-dul
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- Tel.: 026.323.70.94, orientare şcolară Personal didactic de predare din
Bistriţa Independentei, Nr. Sinergii – Comunicare, Colaborare, Consiliere 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 62 ore
Năsăud Năsăud Fax: 026.323.49.16 şi în domeniul învățământul preuniversitar
24, 420080
carierei

B-dul Personal didactic de predare, personal


Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- Tel.: 026.323.70.94, ACTOR - Alege Competențele Transversale
Bistriţa Independentei, Nr. 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore didactic itinerant și personal didactic de
Năsăud Năsăud Fax: 026.323.49.16 pentru Obținerea Reușitei profesionale
24, 420080 sprijin din învățământul preuniversitar
B-dul Personal didactic de predare, personal
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- Tel.: 026.323.70.94, Consolidarea competențelor didactice pentru Educaţia
Bistriţa Independentei, Nr. 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 2 25 100 ore didactic itinerant și personal didactic de
Năsăud Năsăud Fax: 026.323.49.16 promovarea educației încluzive copiilor cu CES
24, 420080 sprijin din învățământul preuniversitar
B-dul Mihai
Tel.: 023.151.75.56; Curriculum - modele de proiectare și Proiectare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
023.151.75.56 implementare (CMPI) curriculară învățământul preuniversitar
710717
B-dul Mihai CRED - Curriculum relevant, educaţie
Tel.: 023.151.75.56; Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
023.151.75.56 curriculară învățământul primar
710717 învăţământ primar
B-dul Mihai CRED - Curriculum relevant, educaţie
Tel.: 023.151.75.56; Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
023.151.75.56 curriculară învățământul gimnazial
710717 învăţământ gimnazial
B-dul Muncii, Nr. Tel.: 036.845.24.73; Managementul stresului în context Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Asociaţia Educaţională Zece Plus Braşov Braşov 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 2 15 60 ore
22A 075.236.55.05 educaţional sănătate învățământul preuniversitar
Management şi
B-dul Muncii, Nr. Tel.: 036.845.24.73; Personal didactic de predare din
Asociaţia Educaţională Zece Plus Braşov Braşov Managementul organizației școlare 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2023 4 ani Categoria 2 30 120 ore
22A 075.236.55.05 învățământul preuniversitar
educaţie
Asociaţia Generală a Cadrelor Valorizarea instituţiei de învăţământ prin
Str. Pictor Valeriu Tel./fax: Personal didactic din învăţământul
Didactice din România Braşov Braşov optimizarea şi eficientizarea comunicării şi 4475/06.07.2016 - 07.07.2020 4 ani Categoria 2 19 76 ore
Maximilian, Nr.2 026.833.61.90 preuniversitar
„Dăscălimea Română" relaţionării
Educaţie
Asociaţia Generală a Cadrelor
Str. Pictor Valeriu Tel./fax: Competențe - cheie prin activitățile nonformală, Personal didactic de predare din
Didactice din România Braşov Braşov 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 2 24 96 ore
Maximilian, Nr.2 026.833.61.90 nonformale și extracurriculare extraşcolară şi învățământul preuniversitar
„Dăscălimea Română"
informală
Educaţie
Asociaţia Generală a Cadrelor
Str. Pictor Valeriu Tel./fax: nonformală, Personal didactic din învățământul
Didactice din România Braşov Braşov Integritate și etică în școala românească 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 27 108 ore
Maximilian, Nr.2 026.833.61.90 extraşcolară şi preuniversitar
„Dăscălimea Română"
informală
Asociaţia Generală a Cadrelor
Str. Pictor Valeriu Tel./fax: Egalitate de Personal didactic de predare din
Didactice din România Braşov Braşov Jocul didactic în școala incluzivă 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 22 88 ore
Maximilian, Nr.2 026.833.61.90 şanse şi gen învățământul preuniversitar
„Dăscălimea Română"
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Prevenirea consumului de droguri la Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3256/15.02.2017 16.02.2021 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 adorescenţi sănătate învăţământul preuniversitar
Dezvoltare
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Proiecte europene pentru parteneriate şi durabilă şi Personal didactic din învățământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 mobilităţi provocările preuniversitar
globalizării

Personal didactic de predare, personal


Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Educaţia didactic auxiliar și personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Educație incluzivă 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 3 22 89 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 copiilor cu CES funcții de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul peruniversitar

Page 5 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Personal didactic de predare, personal


Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Competenţe didactic auxiliar și personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Utilizarea avansată a instrumentelor TIC 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 TIC/digitale funcții de conducere, de îndrumare şi de
control din învățământul preuniversitar

Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Abordare metodică pentru activitate integrată Proiectare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 în învățământul primar curriculară învățământul primar
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Tehnici de intervenție educațională în Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 reintegrarea școlară şanse şi gen învățământul preuniversitar
Educaţie
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, nonformală, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Învățarea experiențială - secretul succesului 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Dascălul - facilitator al învățării permanente 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 şanse şi gen învățământul preuniversitar
Educaţie
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Strategii de susținere a tranziției elevilor pe nonformală, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 3 20 80 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 parcursul școlarității extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
CRED - Curriculum relevant, educaţie
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 curriculară învățământul primar
învăţământ primar
CRED - Curriculum relevant, educaţie
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 curriculară învățământul gimnazial
învăţământ gimnazial
Str. Iuliu Maniu, Tel.: 026.847.21.69, Dispozitivele mobile ca instrumente Competenţe Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3189/07.02.2020 06.02.2025 5 ani Categoria 3 15 60 ore
Nr. 52, 500091 Fax: 026.847.21.69 educaționale TIC/digitale învățământul preuniversitar

Educaţie Personal didactic de predare, personal


Asociația CENTRUL
Str. Graţiei, Nr. 21, Oratoria didactică și susținerea prezentărilor nonformală, didactic auxiliar și personal didactic cu
EDUCAȚIONAL PRACTIC, Brăila Brăila Tel.: 076.908.85.05 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 3 10 40 ore
Camera 2 în public extraşcolară şi funcții de conducere, de îndrumare şi de
Brăila
informală control din învățământul preuniversitar

Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, INFORMATICA ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Abilitare Cadre didactice care predau Informatică și
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 1 15 60 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 – CLASA a V-a curriculară TIC în învățământul preuniversitar
Managementul
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Asigurarea calității în educație 5026/04.09.2018 calităţii 05.09.2023 5 ani Categoria 2 16 64 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 învățământul preuniversitar
educaţiei
Personal didactic de predare și personal
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, Tehnici Informaționale și de Comunicare – Competenţe
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 22 90 ore didactic auxiliar din învățământul
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 nivel avansat TIC/digitale
preuniversitar
Personal didactic de predare și personal
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, Marketing didactic cu funcții de conducere, de
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Managementul proiectelor 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 3 22 89 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 educaţional îndrumare şi de control din învățământul
preuniversitar
Management şi
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Management educațional 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2023 5 ani Categoria 1 30 124 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 învățământul preuniversitar
educaţie
Management şi
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Management și comunicare 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2023 5 ani Categoria 1 30 120 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 învățământul preuniversitar
educaţie
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Protecția datelor personale 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 3 11 42 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 învățământul preuniversitar

Page 6 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare şi personal
Str. Griviţei, Nr. Tel.: 023.961.52.61, didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Educație media la școală și în societate 3189/07.02.2020 Altele 06.02.2024 4 ani Categoria 2 10 40 ore
328, 810040 Fax: 023.961.10.60 îndrumare şi de control din învățământul
preuniversitar
Agenţia de Administrare a Reţelei Str. Ivanovici
Tel./fax: Competenţe Personal didactic de predare din
Naţionale de Informatică pentru Bucureşti Sector 1 Mendeleev, Nr. 21- Folosirea mijloacelor TIC în educaţie 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
021.317.11.75 TIC/digitale învățământul preuniversitar
Educaţie şi Cercetare 25

Strategii
B-dul Mărăşeşti,
Asociația MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; dicactice de Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 Nr. 42, Bl. 1, Sc. 3, Organizatorii grafici în acțiune 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
București 074.503.90.70 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Et. 1, Ap. 69
evaluare

B-dul Mărăşeşti,
Asociația MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; Educaţia Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 Nr. 42, Bl. 1, Sc. 3, Managementul educației incluzive 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 20 81 ore
București 074.503.90.70 copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Et. 1, Ap. 69

Strategii
B-dul Mărăşeşti, Utilizarea strategiilor de instruire integrată Personal didactic de predare din
Asociația MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; dicactice de
Bucureşti Sector 4 Nr. 42, Bl. 1, Sc. 3, pentru creșterea performanțelor cognitive ale 3189/07.02.2020 06.02.2025 5 ani Categoria 1 25 103 ore învățământul preuniversitar - profesori
București 074.503.90.70 predare-învăţare-
Et. 1, Ap. 69 elevilor la disciplina Matematică cu specializarea Matematică
evaluare

Management şi
B-dul Mărăşeşti,
Asociația MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; Mentor în educație - aspecte privind succesul consiliere Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 Nr. 42, Bl. 1, Sc. 3, 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 3 25 103 ore
București 074.503.90.70 debutanților ăn școala modernă pentru cariera învățământul preuniversitar
Et. 1, Ap. 69
didactică
B-dul Mărăşeşti, Managementul
Asociația MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 Nr. 42, Bl. 1, Sc. 3, CEAC - între obligativitate și necesitate 3189/07.02.2020 calităţii 06.02.2024 4 ani Categoria 1 20 80 ore
București 074.503.90.70 învățământul preuniversitar
Et. 1, Ap. 69 educaţiei

Strategii
Asociaţia „Centrul Step by Step Str. Ghe. Dem. Tel.: 031.710.29.29
dicactice de Personal didactic de predare din
pentru Educaţie şi Dezvoltare Bucureşti Sector 3 Teodorescu, Nr. 16 /30, Fax: Să gândim logic împreună cu copiii 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 10 42 ore
predare-învăţare- învățământul primar
Profesională", Bucureşti bis 021.316.67.74
evaluare

Strategii
Asociaţia „Centrul Step by Step Str. Ghe. Dem. Tel.: 031.710.29.29
dicactice de Personal didactic de predare din
pentru Educaţie şi Dezvoltare Bucureşti Sector 3 Teodorescu, Nr. 16 /30, Fax: Aventura cunoaşterii în lumea reală şi digitală 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 3 10 42 ore
predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Profesională", Bucureşti bis 021.316.67.74
evaluare

Asociaţia „Institutul pentru


Str. G-ral Tel./fax: Comunicare eficientă pentru un climat Personal didactic de predare din
Dezvoltarea Evaluării în Bucureşti Sector 1 5670/18.12.2017 Altele 19.12.2020 3 ani Categoria 3 10 40 ore
Berthelot, Nr. 38 021.313.96.42 educațional propice învățării învățământul preuniversitar
Educaţie”
Asociaţia „Societatea Naţională Management şi
Tel.: 021.455.18.80, Dezvoltare instituțională prin educație de Personal didactic de predare din
Spiru Haret pentru Educaţie, Bucureşti Sector 2 Str. Italiană, Nr. 28 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2021 4 ani Categoria 1 25 100 ore
Fax: 021.317.70.04 calitate învățământul preuniversitar
Ştiinţă şi Cultură” educaţie

Strategii
Asociaţia „Societatea Naţională
Tel.: 021.455.18.80, Învățământ de calitate centrat pe beneficiarii dicactice de Personal didactic de predare din
Spiru Haret pentru Educaţie, Bucureşti Sector 2 Str. Italiană, Nr. 28 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 3 25 100 ore
Fax: 021.317.70.04 educației predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Ştiinţă şi Cultură”
evaluare

Asociaţia „Societatea Naţională


Tel.: 021.455.18.80, Metode și instrumente pentru incluziune Egalitate de Personal didactic de predare din
Spiru Haret pentru Educaţie, Bucureşti Sector 2 Str. Italiană, Nr. 28 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 3 25 100 ore
Fax: 021.317.70.04 școlară şanse şi gen învățământul preuniversitar
Ştiinţă şi Cultură”
Asociaţia „SOL MENTIS" Str. Finlanda, Nr. Educație Personal didactic din învățământul
Bucureşti Sector 2 Tel.: 0754.39.50.66 Învăţând să trăim împreună 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 3 13 52 ore
Bucureşti 31, Sc. 1, Ap.1 interculturală preuniversitar

Page 7 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Tel.: 0734.21.88.55; Consiliere şi


Asociația Centrul de Comunicare Consiliere pentru dezvoltarea personală,
Str. Leopardului, E-mail: orientare şcolară Personal didactic de predare din
și Dezvoltare Umană Phoenix, Bucureşti Sector 5 asistenţă psihologică şi orientare 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
Nr. 23B asociatia.phoenix@ şi în domeniul învățământul preuniversitar
București psihopedagogică
yahoo.com carierei

Asociația de Terapie
Str. Vulturilor, Nr. Educaţia Personal didactic din învățământul
Comportamentală Aplicată Bucureşti Sector 3 Tel.: 076.720.69.79 TND -Tulburări de neurodezvoltare 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 22 90 ore
35 copiilor cu CES preșcolar și primar
(ATCA)
Str. Viitorului, Nr.
Comunicarea eficientă și
Asociația EDUCATION FOR 197, Bl. 42B, Sc. A, Tel.: 073.100.11.22; Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 2 soluționarea/negocierea conflictelor în mediul 3088/16.01.2019 Altele 17.01.2023 4 ani Categoria 2 13 52 ore
CHANGE , București Et. 5, Ap. 20, Fax: 031.104.34.68 învățământul preuniversitar
educațional
Camera 2
Str. Viitorului, Nr.
Educaţie pentru
Asociația EDUCATION FOR 197, Bl. 42B, Sc. A, Tel.: 073.100.11.22; Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 2 Învățând să trăim împreună 4482/15.07.2019 cetăţenie 16.07.2023 4 ani Categoria 3 13 52 ore
CHANGE , București Et. 5, Ap. 20, Fax: 031.104.34.68 învățământul preuniversitar
democratică
Camera 2
Str. Justiţiei, Nr. 47- Google Educator Nivelul 1 (GEN 1) - Competenţe Personal didactic de predare din
Asociația EDUSFERA, București Bucureşti Sector 4 Tel.: 078.820.02.10 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
49, Ap. 2 Intermediari TIC/digitale învățământul preuniversitar
Management şi
Asociația EUROEDUCAȚIE, Şos. Olteniţei, Nr. Managementul instituțiilor de învățământ Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 Tel.: 021.334.43.24 3343/16.03.2018 leadership în 17.03.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
București 135 preuniversitar învățământul preuniversitar
educaţie
Management şi
Asociația EUROEDUCAȚIE, Şos. Olteniţei, Nr. Școala românească în contextul Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 Tel.: 021.334.43.24 3706/21.05.2018 leadership în 22.05.2023 5 ani Categoria 1 30 120 ore
București 135 descentralizării învățământul preuniversitar
educaţie
Tel./fax: Personal didactic de predare și personal
Asociaţia Excelenţa în Educaţie şi B-dul Aviatorilor, Competenţe
Bucureşti Sector 1 031.104.11.74; Tel.: Tehnici de utilizare IT în curriculum școlar 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore didactic auxiliar din învățământul
Formare Continuă , Bucureşti Nr. 18, Et. 1, Ap. 4 TIC/digitale
075.825.55.60 preuniversitar

Strategii
Tel./fax:
Asociaţia Excelenţa în Educaţie şi B-dul Aviatorilor, Strategii de instruire diferențiată. Evaluarea și dicactice de Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 1 031.104.11.74; Tel.: 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Formare Continuă , Bucureşti Nr. 18, Et. 1, Ap. 4 dinamica performanțelor școlare ale elevilor predare-învăţare- învățământul preuniversitar
075.825.55.60
evaluare

Dezvoltare
Str. Vlad Dracu,
Asociația FOUR CHANGE, Tel.: 072.332.64.61; Metode alternative de dezvoltare a abilităților durabilă şi Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 3 Nr. 11, Bl. C14, Ap. 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 3 8 32 ore
București 074.660.70.31 de viață la clasă provocările învățământul preuniversitar
87
globalizării
Tel./fax:
Str. Delea Nouă, 037.118.40.67; Tel.: Educaţia Profesori pentru învățământul preșcolar
Asociația Help Autism , București Bucureşti Sector 3 Integrarea copiilor cu autism în învăţământ 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Nr. 36 076.526.67.49; copiilor cu CES și primar
074.542.13.88

Consiliere şi Personal didactic de predare şi personal


Resursele personale ale elevilor și
Asociația Institutul de Str. Vulturilor, Nr. Tel.: 073.392.64.67; orientare şcolară didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 3 valorificarea lor în școală - perspectiva 3189/07.02.2020 06.02.2025 5 ani Categoria 2 20 80 ore
Neuropsihologie din București 46 072.363.84.04 şi în domeniul îndrumare şi de control din învățământul
psihologică
carierei preuniversitar

Tel.: 0733.91.77.57, Personal didactic de predare și personal


Managementul
Asociaţia pentru dezvoltare Str. Theodor E-mail: Implementarea standardelor de control intern didactic cu funcții de conducere, de
Bucureşti Sector 1 5026/04.09.2018 calităţii 05.09.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
durabilă în educaţie Aman, Nr.14 info.adde@yahoo.c managerial în unitățile școlare îndrumare și de control din învățământul
educaţiei
om preuniversitar
Tel.: 0733.91.77.57,
Asociaţia pentru dezvoltare Str. Theodor E-mail: Integrarea instrumentelor TIC în procesul Competenţe Personal didactic din învățământul
Bucureşti Sector 1 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
durabilă în educaţie Aman, Nr.14 info.adde@yahoo.c educaţional TIC/digitale preuniversitar
om

Page 8 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Tel.: 0733.91.77.57, Personal didactic de predare, personal


Educaţie pentru
Asociaţia pentru dezvoltare Str. Theodor E-mail: Stop bullying prin educație pentru cetățenie didactic auxiliar și personal didactic cu
Bucureşti Sector 1 4482/15.07.2019 cetăţenie 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
durabilă în educaţie Aman, Nr.14 info.adde@yahoo.c democratică în unitățile școlare funcții de conducere, de îndrumare şi de
democratică
om control din învățământul preuniversitar

Tel.: 0724.25.47.97; Educaţie


Asociația pentru Dezvoltarea Şos. Pantelimon, Personal didactic de predare din
E-mail: Prevenirea consumului de droguri la nonformală,
Serviciilor Sociale și Educaționale Bucureşti Sector 2 Nr. 287, Bl. 10, Sc. 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 3 10 42 ore învățământul preuniversitar - nivelul
contact@asociatiaca adolescenți prin intervenții active în școală extraşcolară şi
CATHARSIS B, Et. 9, Ap. 74 gimnazial și nivelul liceal
tharsis.ro informală
Tel.: 0724.25.47.97; Educaţie
Asociația pentru Dezvoltarea Şos. Pantelimon, Fenomenul violenței: de la delimitări Personal didactic de predare din
E-mail: nonformală,
Serviciilor Sociale și Educaționale Bucureşti Sector 2 Nr. 287, Bl. 10, Sc. conceptuale, la prevenire și intervenții 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 3 15 63 ore învățământul preșcolar, primar,
contact@asociatiaca extraşcolară şi
CATHARSIS B, Et. 9, Ap. 74 eficiente gimnazial și liceal
tharsis.ro informală

Tel.: 072.179.08.40, Educaţia Personal didactic de predare, personal


Asociaţia pentru Educație și Identificarea și intervenția educațională de
Intrarea Geneva, e-mail: copiilor şi didactic auxiliar și personal didactic cu
Știință "KLEINE SCHULE", Bucureşti Sector 1 specialitate în activitățile cu copiii supradotați 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Nr. 1 simona.mitrea@kle tinerilor cu funcții de conducere, de îndrumare și de
București (cu abilități înalte)
ine-schule.ro aptitudini înalte control din învățământul preuniversitar

Asociaţia pentru Promovarea Str. Izbiceni, Nr. Personal didactic de predare din
Aplicarea TIC în procesul de predare-învățare- Competenţe
Meşteşugurilor şi Artelor Bucureşti Sector 1 104, Sc. A, Parter, Tel.: 0728.98.43.33 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore învățământul preuniversitar - nivelul
evaluare TIC/digitale
Tradiţionale (APMAT) Ap. 2 primar și nivelul gimnazial
Asociaţia pentru Promovarea Str. Izbiceni, Nr. Implementarea tehnologiei în programe Personal didactic de predare din
Competenţe
Meşteşugurilor şi Artelor Bucureşti Sector 1 104, Sc. A, Parter, Tel.: 0728.98.43.33 educațioanle inovative de prevenire a 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 17 70 ore învățământul preuniversitar - nivelul
TIC/digitale
Tradiţionale (APMAT) Ap. 2 abandonului școlar primar și nivelul gimnazial
Str. Trestiana, Nr.
Asociația PROACTA EDU, Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 4 1A, Bl. 8A, Sc. B, Tel.: 072.020.66.36 Profesor și Părinte Azi 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 3 20 80 ore
București învățământul preuniversitar
Et. 1, Ap. 64

Strategii
Șos. Sălaj, Nr. 365, dicactice de Personal didactic de predare din
Asociația PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 Metode de predare centrate pe elev 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 1 15 60 ore
Bl. 19, Et. 2, Ap. 24 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Șos. Sălaj, Nr. 365, Managementul Personal didactic de predare din


Asociația PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 Managementul clasei de elevi 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
Bl. 19, Et. 2, Ap. 24 clasei de elevi învățământul preuniversitar

Educaţie
Șos. Sălaj, Nr. 365, Educația elevilor prin activități nonformală, Personal didactic din învățământul
Asociația PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Bl. 19, Et. 2, Ap. 24 extracurriculare extraşcolară şi preuniversitar
informală

Strategii
Șos. Sălaj, Nr. 365, Evaluarea elevilor în învățământul dicactice de Personal didactic de predare din
Asociația PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 1 15 60 ore
Bl. 19, Et. 2, Ap. 24 preuniversitar predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Tel.: 0767.11.88.71,
Strategii
Str. Louis Blanc, Fax: 031.710.74.92, E-
Asociația Română de Dezbateri, Strategii inovative de predare a disciplinei dicactice de Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 1 Nr. 2, Bl. I1, Sc. 2, mail: 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Oratorie și Retorică, București opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Et. 8, Ap. 40 contact@ardordebat
evaluare
e.org

Personal didactic de predare, personal


Asociaţia Română de Str. Pritvorului, Managementul Diversității în Școala
Egalitate de didactic auxiliar și personal didactic cu
Psihopedagogie Aplicată, Bucureşti Sector 4 Nr. 21, Bl. 19, Ap. Tel.: 072.494.69.69 Incluzivă. Metodologii contemporane de 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 3 10 40 ore
şanse şi gen funcții de conducere, de îndrumare şi de
Bucureşti 42 intervenție educațional- terapeutică
control din învățământul preuniversitar

Page 9 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic cu funcții de conducere,
B-dul Vasile Milea, de îndrumare şi de control din
Managementul
Asociația TRANSFORMAREA Nr. 2I, Ayash Calitate și eficiență în sistemul de control învățământul preuniversitar, membrii
Bucureşti Sector 6 Tel.: 075.515.99.59 3995/10.05.2019 calităţii 11.05.2023 4 ani Categoria 1 20 82 ore
PRIN FORMARE, București Center, Parter, intern managerial CEAC, responsbilii de comisii metodice
educaţiei
Corp 3, Birou 1 din unitățile de învățământ
preuniversitar
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; Management şi
Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Management și leadership educațional 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
învățământul preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27 educaţie

Strategii
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Învățarea productivă - Învățarea în lumea dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 11 45 ore
reală predare-învăţare- învăţământul preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
evaluare

Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; Personal didactic de predare și personal


Egalitate de
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Managementul comunicării școală - familie 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învățământul
şanse şi gen
Nr.315, 60043 021.313.49.27 preuniversitar
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Abordarea creativă a curriculumului în Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2021 3 ani Categoria 1 12 48 ore
învățământul preșcolar curriculară învățământul preșcolar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; Personal didactic de predare și personal
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Educație financiară 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore didactic auxiliar din învățământul
Nr.315, 60043 021.313.49.27 preuniversitar
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Abordarea integrată a curriculumului în Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 1 22 90 ore
învățământul primar curriculară învățământul primar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; CRED - Curriculum relevant, educaţie
Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
curriculară învățământul primar
Nr.315, 60043 021.313.49.27 învăţământ primar
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; CRED - Curriculum relevant, educaţie
Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
curriculară învățământul gimnazial
Nr.315, 60043 021.313.49.27 învăţământ gimnazial
Personal didactic de predare din
învățământul preuniversitar (nivel
Str. Splaiul Tel./fax:
Centrul de Proiecte Educaționale Noile educații – abordări inovative prin primar și gimnazial) și personal didactic
Bucureşti Sector 6 Independenței, Nr. 021.305.55.00, 3343/16.03.2018 Altele 17.03.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
și Sportive București - PROEDUS disciplina ”Pregătiți pentru viață” cu funcții de conducere, de îndrumare și
291-293 Interior 1130
de control din învățământul
preuniversitar

Consiliere şi
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Str. Spiru Haret, Tel.: 021.311.11.62, Jobs - Formarea pentru orientare în carieră a orientare şcolară Personal didactic de predare din
Învăţământului Profesional şi Bucureşti Sector 1 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 12 48 ore
Nr. 12 Fax: 021.312.54.98 elevilor şi în domeniul învăţământul preuniversitar
Tehnic
carierei

Personal didactic de predare şi personal


Str. General
Centrul Naţional de Evaluare şi Tel.: 021.314.44.11, Program de formare continuă pentru experții didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 1 Berthelot, Nr. 26, 5612/19.12.2019 Altele 18.12.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore
Examinare Fax: 021.310.32.07 evaluatori de manuale - CEEM îndrumare şi de control din învățământul
010168
preuniversitar
Personal didactic de predare și personal
Managementul calității educației pentru Managementul
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, didactic cu funcții de conducere, de
Bucureşti Sector 5 obținerea performanței în învățământul 3937/19.04.2019 calităţii 20.04.2023 4 ani Categoria 1 20 80 ore
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 Fax: 021.312.58.37 îndrumare și de control din învățământul
preuniversitar educaţiei
preuniversitar
Personal didactic de predare și personal
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, didactic cu funcții de conducere, de
Bucureşti Sector 5 Managementul educației pentru timpul liber 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 3 20 80 ore
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 Fax: 021.312.58.37 îndrumare și de control din învățământul
preuniversitar

Page 10 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Personal didactic de predare, personal


Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, Managementul protecției datelor cu caracter didactic auxiliar și personal didactic cu
Bucureşti Sector 5 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 Fax: 021.312.58.37 personal funcții de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare și personal


Management şi
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, Rolul leadershipului în managementul didactic cu funcții de conducere, de
Bucureşti Sector 5 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 Fax: 021.312.58.37 organizației îndrumare şi de control din învățământul
educaţie
preuniversitar
Tel.: 021.315.40.39;
Fundaţia „Copiii noştri” din Calea Victoriei, Nr. 0787.60.67.14, Fax: Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 1 Tendinţe moderne în educaţia parentală 5031/26.08.2016 - 27.08.2020 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Bucureşti 153, Bl. D4, Sc. 2 031.780.39.53, învăţământul preuniversitar
www.fcn.org.ro
Tel.: 021.315.40.39; Educaţie
Fundaţia „Copiii noştri” din Calea Victoriei, Nr. 0787.60.67.14, Fax: Dezvoltarea socio-emoțională a copilului - nonformală, Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 1 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Bucureşti 153, Bl. D4, Sc. 2 031.780.39.53, baza integrării școlare și sociale extraşcolară şi învățământul preuniversitar
www.fcn.org.ro informală
Cadre didactice din învățământul
Istoria romilor în curriculumul școlar -
Fundația Agenția de Dezvoltare Str. Slobozia, Nr. Tel.: 021.210.05.39; Abilitare preuniversitar, nivel gimnazial și nivel
Bucureşti Sector 4 Competențe ale cadrelor didactice pentru 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 1 10 40 ore
Comunitară Împreună, București 31 021.211.34.29 curriculară liceal, care predau discipline socio-
predare
umane
Personal didactic de predare din
Fundația Agenția de Dezvoltare Str. Slobozia, Nr. Tel.: 021.210.05.39; Educaţie
Bucureşti Sector 4 Educație interculturală 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore învățământul preuniversitar, nivel
Comunitară Împreună, București 31 021.211.34.29 interculturală
gimnazial și nivel liceal

B-dul Lascăr Personal didactic de predare din


Tel.: 075.308.12.98; Dezvoltare și evaluare competențelor elevilor Competenţe
Fundația ORANGE Bucureşti Sector 1 Catargiu, Nr. 47-53, 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 12 48 ore învățământul preuniversitar, nivelurile
077.383.86.85 prin utilizarea instrumentelor digitale TIC/digitale
Et. 10, Birou E13 primar, gimnazial și liceal

Personal didactic de predare din


Strategii
B-dul Lascăr Instrumente digitale în predarea Matematicii învățământul preuniversitar, nivelurile
Tel.: 075.308.12.98; dicactice de
Fundația ORANGE Bucureşti Sector 1 Catargiu, Nr. 47-53, în învățământul gimnazial; noi valențe în 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 1 17 68 ore primar, gimnazial și liceal, care are
077.383.86.85 predare-învăţare-
Et. 10, Birou E13 învățare specializarea Matematică sau predă
evaluare
disciplina Matematică

Dezvoltare Personal didactic de predare, personal


B-dul Nerva
Fundaţia pentru Dezvoltarea Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în durabilă şi didactic auxiliar și personal didactic cu
Bucureşti Sector 3 Traian, Nr. 21, Tel.: 075.823.10.13 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 20 80 ore
Societăţii Civile contextul dezvoltării durabile provocările funcții de conducere, de îndrumare și de
031044
globalizării control din învățământul preuniversitar

Fundația ROMANIAN ANGEL Integrarea școlară a copiilor cu cerințe Educaţia Personal didactic de predare din
Bucureşti Sector 3 Str. Rodiei, Nr. 52 Tel.: 021.323.68.68 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 2 25 100 ore
APPEAL, București educaționale speciale (CES) copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Tel.: 021.222.91.01;
Fundaţia WORLD VISION Str. Rotaşului, Nr. 037.274.46.48; Şcoala Părinţilor - dezvoltare de competenţe Personal didactic din învăţământul
Bucureşti Sector 1 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 3 5 22 ore
România 7 037.274.46.49 Fax: pentru educaţia parentală preuniversitar
021.224.29.72
Tel.: 021.222.91.01;
A.R.T. - Rolul cadrelor didactice în formarea
Fundaţia WORLD VISION Str. Rotaşului, Nr. 037.274.46.48; Personal didactic din învăţământul
Bucureşti Sector 1 adorescenţelor pentru participarea lor activă 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 3 5 22 ore
România 7 037.274.46.49 Fax: preuniversitar
în comunitate
021.224.29.72
Str. Știrbei Vodă, Tel.: 021.313.64.91, Alege înțelept! Strategii de reducere a Managementul Personal didactic de predare din
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sector 1 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 15 64 ore
Nr. 37 Fax: 021.312.14.47 violenței în școală clasei de elevi învățământul preuniversitar
Str. Știrbei Vodă, Tel.: 021.313.64.91, Curriculum în context. Adaptări didactice Abilitare Personal didactic de predare din
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sector 1 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 37 Fax: 021.312.14.47 pentru elevi în risc de abandon școlar curriculară învățământul preuniversitar

Page 11 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii
Str. Știrbei Vodă, Tel.: 021.313.64.91, CRED - Curriculum relevant, educaţie dicactice de Personal didactic de predare din
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sector 1 3166/14.02.2019 15.02.2023 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 37 Fax: 021.312.14.47 deschisă pentru toţi. Formare nivel I predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Personal didactic de predare şi personal


Tel.: 021.311.49.21; Comunicare, Informare, Dezvoltare, Educație pentru
Institutul Român petru Drepturile Piața C.A. Rosetti, didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 2 072.266.45.98; Fax: Conștientizare. Educația pentru drepturile 3189/07.02.2020 drepturile 06.02.2024 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Omului Nr. 4, Et. 7 îndrumare şi de control din învățământul
021.311.49.23 copilului copilului
preuniversitar
B-dul Unirii, nr. 43- Tel.: 021.321.00.50; Managementul Personal didactic de predare din
Organizaţia „Salvaţi Copiii” Bucureşti Sector 3 Profesori competenți pentru copil și familie 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
45 072.731.78.19 clasei de elevi învățământul preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal
B-dul Unirii, nr. 43- Tel.: 021.321.00.50; Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă Competenţe
Organizaţia „Salvaţi Copiii” Bucureşti Sector 3 3189/07.02.2020 06.02.2025 5 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învățământul
45 072.731.78.19 a internetului (FUCSI) TIC/digitale
preuniversitar

Strategii
Societatea de Ştiinţe Matematice Str. Academiei, Nr. Tel.: 021.314.46.53, dicactice de Profesori care predau Matematica din
Bucureşti Sector 1 Şcoala de vară a SSMR 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
din România 14, 010014 Fax: 021. 312.40.72 predare-învăţare- învățământul gimnazial și liceal
evaluare

Universitatea Naţională de Artă Tel.: 021.252.74.57;


Str. Matei Personal didactic de predare din
Teatrală şi Cinematografică Bucureşti Sector 2 072.301.12.76; Fax: Teatru aplicat pentru copii și adolescenți 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Voievod, Nr. 75-77 învățământul preuniversitar
„I.L.Caragiale” Bucureşti 021.252.58.81
Universitatea Naţională de
Str. Constantin Tel.: 021.316.41.07;
Educaţie Fizică şi Sport din Proiectare Personal didactic de predare: institutori
Bucureşti Sector 6 Noica, Nr. 140, 072.261.36.16; Fax: Joc și mișcare pentru școlari mici 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 1 20 82 ore
Bucureşti, Centrul de Formare şi curriculară și profesori din învățământul primar
060057 021.312.04.00
Dezvoltare Profesională

Universitatea Naţională de Strategii Personal didactic de predare din


Str. Constantin Tel.: 021.316.41.07;
Educaţie Fizică şi Sport din Educaţie fizică şi sport pentru învăţământul dicactice de învățământul preuniversitar, absolvenţi
Bucureşti Sector 6 Noica, Nr. 140, 072.261.36.16; Fax: 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 122 ore
Bucureşti, Centrul de Formare şi preşcolar predare-învăţare- cu studii universitare de licenţă în
060057 021.312.04.00
Dezvoltare Profesională evaluare domeniul Educaţiei fizice şi sportului

CRED - Curriculum relevant, educaţie


Casa Corpului Didactic Str. Independentei, Tel.: 023.871.85.04, Abilitare Personal didactic de predare din
Buzău Buzău deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Nr. 42, 120204 Fax: 023.871.85.04 curriculară învățământul primar
învăţământ primar
CRED - Curriculum relevant, educaţie
Casa Corpului Didactic Str. Independentei, Tel.: 023.871.85.04, Abilitare Personal didactic de predare din
Buzău Buzău deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Nr. 42, 120204 Fax: 023.871.85.04 curriculară învățământul gimnazial
învăţământ gimnazial

Asociația KREATIV RESEARCH - Str. Petru Maior, Tel./fax: Personal didactic de predare și personal
Caraş-
Centrul de studii media și Reşiţa Nr. 2, Bl. 800, Et. 1, 025.522.2030; Tel.: Educație media 5026/04.09.2018 Altele 05.09.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore didactic auxiliar din învățământul
Severin
cercetări sociale, Ocna de Fier Cam. 135, 320100 072.230.62.01 preuniversitar

Asociația KREATIV RESEARCH - Str. Petru Maior, Tel./fax:


Caraş- Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Centrul de studii media și Reşiţa Nr. 2, Bl. 800, Et. 1, 025.522.2030; Tel.: Educație ecologică. Eco-life 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 25 100 ore
Severin mediu învățământul preuniversitar
cercetări sociale, Ocna de Fier Cam. 135, 320100 072.230.62.01

Casa Corpului Didactic Caraş- Caraş- Str. Bega, Nr. 1, Tel.: 025.521.80.29, Educaţie Personal didactic de predare din
Reşiţa Educație multiculturală 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Severin Severin 320059 Fax: 025.520.60.05 interculturală învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Caraş- Caraş- Str. Bega, Nr. 1, Tel.: 025.521.80.29, Personal didactic de predare din
Reşiţa Educație financiară 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Severin Severin 320059 Fax: 025.520.60.05 învățământul preuniversitar
Universitatea „Eftimie Murgu”
Management şi
din Reşiţa, Departamentul pentru Caraş- Piaţa Traian Vuia, Tel.: 073.058.30.30; Management educaţional şi dezvoltare Personal didactic de predare din
Reşiţa 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2021 3 ani Categoria 1 25 100 ore
Pregătirea Personalului Didactic Severin Nr. 1-4, 320085 Fax: 025.520.75.01 profesională învățământul preuniversitar
educaţie
(D.P.P.D.)

Page 12 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax:
Str. Zefirului, Nr.
024.231.73.87, E- Educaţie Personal didactic de predare din
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 1, Bl. 18, Sc.1, Et. 1, Patriotism și interculturalitate europeană 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
mail: interculturală învățământul preuniversitar
Ap. 7
egomundi11@yaho
o.com
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax:
Str. Zefirului, Nr.
024.231.73.87, E- Inteligența emoțională și dezvoltarea Personal didactic de predare din
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 1, Bl. 18, Sc.1, Et. 1, 3995/10.05.2019 Altele 11.05.2023 4 ani Categoria 2 30 120 ore
mail: profesională a cadrelor didactice învățământul preuniversitar
Ap. 7
egomundi11@yaho
o.com
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax:
Str. Zefirului, Nr. Management şi
024.231.73.87, E- Inovare și schimbare în managementul Personal didactic de predare din
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 1, Bl. 18, Sc.1, Et. 1, 4737/09.08.2019 leadership în 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
mail: instituțiilor de învățământ învățământul preuniversitar
Ap. 7 educaţie
egomundi11@yaho
o.com
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax:
Str. Zefirului, Nr. Management şi
024.231.73.87, E- Eficientizarea managementului instituțiilor de Personal didactic de predare din
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 1, Bl. 18, Sc.1, Et. 1, 4737/09.08.2019 leadership în 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
mail: învățământ preuniversitar învățământul preuniversitar
Ap. 7 educaţie
egomundi11@yaho
o.com
Cadre didactice din învățământul
Str. Sloboziei, Nr. Tel.: 024.231.27.93,
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi EuroManager 2020 3633/12.04.2016 - 13.04.2020 4 ani Categoria 1 30 120 ore preuniversitar aspirante la funcții de
28, 910014 Fax: 024.231.27.93
conducere, de îndrumare și de control
Personal didactic auxiliar cu atribuții în
domeniul resurselor umane (secretari de
școală, administratori financiari,
Str. Sloboziei, Nr. Tel.: 024.231.27.93, Managementul resurselor umane din
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3019/08.01.2018 Altele 09.01.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore contabili), personal didactic cu funcții de
28, 910014 Fax: 024.231.27.93 învățământul preuniversitar
conducere, de îndrumare și de control -
directori din unitățile de învățământ
preuniversitar
Str. Sloboziei, Nr. Tel.: 024.231.27.93, Dezvoltarea practicilor incluzive în Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
28, 910014 Fax: 024.231.27.93 învățământul preuniversitar şanse şi gen învățământul preuniversitar
Str. Sloboziei, Nr. Tel.: 024.231.27.93, Comunicarea didactică, vector al succesului Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
28, 910014 Fax: 024.231.27.93 școlar învățământul preuniversitar

Consiliere şi
Str. Sloboziei, Nr. Tel.: 024.231.27.93, Consiliere, dezvoltare personală și orientare în orientare şcolară Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
28, 910014 Fax: 024.231.27.93 carieră a elevilor şi în domeniul învățământul gimnazial și liceal
carierei

Str. Sloboziei, Nr. Tel.: 024.231.27.93, Personal didactic de predare din


Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi Educatorul parental și școala părinților 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
28, 910014 Fax: 024.231.27.93 învățământul preuniversitar

Strategii
Asociaţia „Lectura şi scrierea Str. Luceafărului, Tel./fax:
Cluj- dicactice de Cadre didactice din învățământul
pentru dezvoltarea gândirii Cluj Nr. 6, Ap. 22, 0264.459.87.80; Tel.: Literație și gândire critică pentru învățare 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
Napoca predare-învăţare- secundar
critice” 400343 074.539.76.12
evaluare

Personal didactic de predare și personal


Asociația de Consiliere și Cluj- Piaţa 14 Iulie, Nr. Competențe digitale pentru o educație de Competenţe
Cluj Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învățământul
Psihoterapie Online din România Napoca 18 calitate TIC/digitale
preuniversitar

Page 13 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Consiliere şi
Personal didactic de predare și personal
Asociația de Consiliere și Cluj- Piaţa 14 Iulie, Nr. Metode și strategii de prevenire/reducere a orientare şcolară
Cluj Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învățământul
Psihoterapie Online din România Napoca 18 absenteismului și abandonului școlar şi în domeniul
preuniversitar
carierei

Consiliere şi
Personal didactic de predare și personal
Asociația de Consiliere și Cluj- Piaţa 14 Iulie, Nr. Intervenție, asistență și consiliere pentru orientare şcolară
Cluj Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învățământul
Psihoterapie Online din România Napoca 18 dezvoltarea personală a elevilor şi în domeniul
preuniversitar
carierei

Asociația de Consiliere și Cluj- Piaţa 14 Iulie, Nr. Strategii de instruire și metode de evaluare Educaţia Personal didactic de predare din
Cluj Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Psihoterapie Online din România Napoca 18 adecvate cerințelor educaționale speciale copiilor cu CES învățământul preuniversitar

Asociația de Consiliere și Cluj- Piaţa 14 Iulie, Nr. Abordarea incluzivă a evaluării școlare în Educaţia Personal didactic de predare din
Cluj Tel.: 074.479.45.69 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 3 15 60 ore
Psihoterapie Online din România Napoca 18 cazul elevilor cu CES copiilor cu CES învățământul preuniversitar

Intervenția sistemică în educație pentru


Asociația Română pentru Cluj- Str. Teleorman, Nr. Tel.: 0745.29.71.21, Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Cluj sănătate - Abordare medicală, psiho- 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 18 70 ore
Cercetare și Inovație, Cluj-Napoca Napoca 46, Ap.32 Fax: 0364.41.89.91 sănătate învăţământul preuniversitar
sociologică și pedagogică
Educaţie
Asociația Română pentru Cluj- Str. Teleorman, Nr. Tel.: 0745.29.71.21, Educația prin cunoașterea funcționării nonformală, Personal didactic de predare din
Cluj 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 17 70 ore
Cercetare și Inovație, Cluj-Napoca Napoca 46, Ap.32 Fax: 0364.41.89.91 creierului extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală

Asociația Română pentru Cluj- Str. Teleorman, Nr. Tel.: 0745.29.71.21, Practica integrării și incluziunii copiilor cu Educaţia Personal didactic de predare din
Cluj 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 18 70 ore
Cercetare și Inovație, Cluj-Napoca Napoca 46, Ap.32 Fax: 0364.41.89.91 C.E.S. copiilor cu CES învățământul preuniversitar

Educaţie
Asociația Română pentru Cluj- Str. Teleorman, Nr. Tel.: 0745.29.71.21, nonformală, Personal didactic de predare din
Cluj Tehnici inovative de educaţie 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 3 12 50 ore
Cercetare și Inovație, Cluj-Napoca Napoca 46, Ap.32 Fax: 0364.41.89.91 extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
Asociația Specialiștilor în Terapia Personal didactic de predare și personal
Str. Floreşti, Nr. Aplicaţii PEAFC: Evaluarea şi Antrenarea Educaţia
Tulburărilor de Limbaj din Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 20 84 ore didactic auxiliar din învățământul
190A, Bl. C7, Ap. 5 Fluenţei în Vorbire şi Citit/Scris copiilor cu CES
România - ASTTLR preuniversitar
Asociația Specialiștilor în Terapia
Str. Floreşti, Nr. Intervenții logopedice specifice: mobilizarea Educaţia Personal didactic de predare din
Tulburărilor de Limbaj din Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 3 15 60 ore
190A, Bl. C7, Ap. 5 orofacială copiilor cu CES învățământul preuniversitar
România - ASTTLR
Asociația Specialiștilor în Terapia
Str. Floreşti, Nr. Educaţia Personal didactic de predare din
Tulburărilor de Limbaj din Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 Tulburările de voce-evaluare și intervenție 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
190A, Bl. C7, Ap. 5 copiilor cu CES învățământul preuniversitar
România - ASTTLR
Asociația Specialiștilor în Terapia Personal didactic de predare şi personal
Str. Floreşti, Nr. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în Educaţia
Tulburărilor de Limbaj din Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore didactzic auxiliar din învățământul
190A, Bl. C7, Ap. 5 tulburările din spectrul autist - TSA copiilor cu CES
România - ASTTLR preuniversitar
Adaptarea strategiilor educationale - factor
Str. Septimiu
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, esenţial în reducerea absenteismului și Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 prevenirea fenomenului de părăsire timpurie clasei de elevi învățământul preuniversitar
400457
a școlii
Educaţie Personal didactic de predare, personal
Str. Septimiu
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Managementul strategic și operațional al nonformală, didactic auxiliar (bibliotecari, pedagogi
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 activităților educative extraşcolară şi școlari, mediatori școlari) din
400457
informală învățământul preuniversitar

Strategii
Str. Septimiu
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Metodele didactice între artă și rigorile dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 13 53 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 predării predare-învăţare- învățământul preuniversitar
400457
evaluare

Page 14 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Septimiu Management şi
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Personal didactic din învățământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, Comunicare și leadership 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 preuniversitar
400457 educaţie
Str. Septimiu
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, Educație socială – curriculum și competențe 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 curriculară învățământul preuniversitar
400457
Str. Septimiu Management şi
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, Manager pentru școala viitorului 3706/21.05.2018 leadership în 22.05.2021 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 învățământul preuniversitar
400457 educaţie
Str. Septimiu
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, Educație financiară 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 învățământul preuniversitar
400457
Str. Septimiu CRED - Curriculum relevant, educaţie
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 curriculară învățământul primar
400457 învăţământ primar
Str. Septimiu CRED - Curriculum relevant, educaţie
Cluj- Tel.: 026.459.39.45, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Albini, Nr. 91, deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Napoca Fax: 026.459.39.45 curriculară învățământul gimnazial
400457 învăţământ gimnazial
Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj Napoca, Facultatea de Personal didactic de predare și personal
Cluj- Str. Sindicatelor, Tel.: 026.440.53.37, Dezvoltare profesională în domeniul educației Educaţia
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 3 22 88 ore didactic auxiliar din învățământul
Napoca Nr. 7, 400029 Fax: 026.459.05.59 incluzive/speciale copiilor cu CES
Departamentul de Psihologie preuniversitar incluziv/special
Specială
Învățarea integrată – Pregătiți pentru Viață, Personal didactic de predare și personal
Asociaţia „Life-Learning Tel.: 072.482.91.54; Adolescență și Autocunoaștere. Aplicații Proiectare didactic cu funcții de conducere, de
Constanţa Constanţa Str. Onești, Nr. 41 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 1 15 60 ore
Education", Constanța 074.018.50.20 practice pentru dirigenție și disciplinele curriculară îndrumare şi de control din învățământul
opționale preuniversitar
Tel.: 0721.26.96.02,
Str. Fragilor, Nr. Valorizarea instituţiei de învăţământ prin
Asociaţia pentru cultură şi E-mail: Competenţe Personal didactic de predare din
Constanţa Constanţa 11, Bl. P2, Sc. D, utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiilor 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 13 60 ore
educaţie - DALI, Constanţa editura_dali@yaho TIC/digitale învățământul preuniversitar
Ap. 75 şi comunicării
o.com
Tel.: 0721.26.96.02,
Str. Fragilor, Nr. Management şi
Asociaţia pentru cultură şi E-mail: Educație interculturală prin management și Personal didactic de predare din
Constanţa Constanţa 11, Bl. P2, Sc. D, 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
educaţie - DALI, Constanţa editura_dali@yaho leadership școlar învățământul preuniversitar
Ap. 75 educaţie
o.com
Tel.: 0721.26.96.02,
Str. Fragilor, Nr.
Asociaţia pentru cultură şi E-mail: Strategii de prevenire și combatere a violenței Managementul Personal didactic de predare din
Constanţa Constanţa 11, Bl. P2, Sc. D, 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
educaţie - DALI, Constanţa editura_dali@yaho în mediul școlar clasei de elevi învățământul preuniversitar
Ap. 75
o.com

Tel.: 0721.26.96.02, Personal didactic de predare, personal


Str. Fragilor, Nr.
Asociaţia pentru cultură şi E-mail: Educație didactic auxiliar şi personal didactic cu
Constanţa Constanţa 11, Bl. P2, Sc. D, Antreprenor XXI 3189/07.02.2020 06.02.2023 3 ani Categoria 2 15 60 ore
educaţie - DALI, Constanţa editura_dali@yaho antreprenorială funcţii de conducere, de îndrumare şi de
Ap. 75
o.com control din învățământul preuniversitar

Tel.: 0721.26.96.02, Strategii


Str. Fragilor, Nr. Îmbunătățirea calității procesului de
Asociaţia pentru cultură şi E-mail: dicactice de Personal didactic de predare din
Constanţa Constanţa 11, Bl. P2, Sc. D, învățământ prin utilizarea eficientă a 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 24 96 ore
educaţie - DALI, Constanţa editura_dali@yaho predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Ap. 75 strategiilor didactice interactive
o.com evaluare

Personal didactic de predare, personal


Educaţie pentru
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, didactic auxiliar, personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa Educație pentru cetățenie democratică 4586/09.08.2017 cetăţenie 10.08.2020 3 ani Categoria 2 11 44 ore
900562 Fax: 024.161.54.68 funcții de conducere, de îndrumare și de
democratică
control din învățământul preuniversitar

Page 15 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Management şi
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, Management educațional pentru o școală Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
900562 Fax: 024.161.54.68 europeană învățământul preuniversitar
educaţie
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa Educație financiară 3088/16.01.2019 Altele 17.01.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
900562 Fax: 024.161.54.68 învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, didactic auxiliar şi personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa Prevenţie şi abandon şcolar 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2022 3 ani Categoria 2 15 60 ore
900562 Fax: 024.161.54.68 funcţii de conducere, de îndrumare şi de
control din învățământul preuniversitar

Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, Educaţie pentru o dezvoltare sănătoasă a Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 3 10 42 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 adorescentului sănătate învățământul gimnazial şi liceal
127, 130023
Educaţia
Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, copiilor şi Personal didactic de predare din
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Educaţie de calitate pentru o şcoală a tuturor 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 3 12 50 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 tinerilor cu învățământul preuniversitar
127, 130023
aptitudini înalte
Str. Calea Cadre didactice din învăţământul
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69,
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Educație financiară 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore preuniversitar care doresc să predea
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69
127, 130023 cursuri opţionale de Educaţie financiară
Personal didactic de predare și personal
Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, didactic cu funcții de conducere, de
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Managementul comunicării în mediul şcolar 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 îndrumare și de control din învățământul
127, 130023
preuniversitar

Strategii
Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, dicactice de Personal didactic de predare din
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Eficientizarea învățării prin utilizarea artelor 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 12 50 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 predare-învăţare- învățământul primar
127, 130023
evaluare

Strategii
Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, dicactice de Personal didactic de predare din
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Metode interactive de predare-învățare 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
127, 130023
evaluare

Personal didactic de predare și personal


Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, Competenţe didactic cu funcții de conducere, de
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Integrarea TIC în procesul educaţional 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 TIC/digitale îndrumare şi de control din învățământul
127, 130023
preuniversitar
Str. Calea Personal didactic de predare și personal
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu Educaţia
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 42 ore didactic de sprijin din învățământul
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 cerințe educaționale speciale copiilor cu CES
127, 130023 preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal
Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, Creativitate și inovare în procesul instructiv- didactic cu funcţii de conducere, de
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 3 25 100 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 educativ îndrumare şi de control din învățământul
127, 130023
preuniversitar
Str. Calea
Casa Corpului Didactic Tel.: 024.522.05.69, Personal didactic de predare din
Dâmbovița Târgoviște Domnească, Nr. Parteneriatul şcoală - familie - comunitate 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Dâmboviţa Fax: 024.522.05.69 învățământul preuniversitar
127, 130023
Str. Constantin
Management şi
Argentoianu, Nr. Tel.: 035.180.73.78; Personal didactic de predare din
Asociația AD REM, Craiova Dolj Craiova Management educațional 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
29, Bl. AT3, Sc. 3, 076.962.19.43 învățământul preuniversitar
educaţie
Ap. 44

Page 16 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Profesori de Limba şi literatura română
Tel.: 037.130.82.73;
care predau la nivel liceal, inspectori şi
072.336.66.33, Fax:
Curriculumul pentru Limba şi literatura metodişti ai ISJ pentru Limba şi
Asociaţia Culturală SEBASTIAN, Str. Ștefan cel 037.225.21.25, E- Abilitare
Dolj Craiova română - de la perspectivele teoretice la 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 1 30 122 ore literatura română , profesori metodişti di
Sucursala Craiova Mare, Nr. 79 mail: curriculară
abordările personalizate CCD-uri, cu specializarea Limba şi
office_acsebastian
literatura română , inspectori de
@yahoo.com
specialitate
Management şi
Str. Eugeniu Leadership și management pentru un Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Carada Nr.19 învățământ performant învățământul preuniversitar
educaţie
Str. Eugeniu Managementul stresului în organizațiile Managementul Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Carada Nr.19 școlare clasei de elevi învățământul preuniversitar
Str. Eugeniu Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
Carada Nr.19 adolescentului sănătate învățământul gimnazial și liceal
Metode europene de progres și inovare în Management şi
Str. Eugeniu Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 educație prin management și leadership 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Carada Nr.19 învățământul preuniversitar
performant educaţie
Str. Eugeniu Managementul Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 Managementul comunicării în mediul școlar 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Carada Nr.19 clasei de elevi învățământul preuniversitar

Strategii
Str. Eugeniu Formarea competențelor elevilor prin dicactice de Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Carada Nr.19 utilizarea metodelor alternative predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Management şi
Str. Eugeniu Dezvoltare profesională în societatea consiliere Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Carada Nr.19 cunoașterii pentru cariera învățământul preuniversitar
didactică

Strategii
Str. Eugeniu dicactice de Personal didactic de predare din
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 Eficiența în practica evaluării 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Carada Nr.19 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Strategii
Str. C.D.
Asociația ECO-WORLD 2010, Tel./fax: dicactice de Personal didactic de predare din
Dolj Craiova Fortunescu, Nr. Profesor în mileniul III 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Craiova 035.140.40.59 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
17A
evaluare

Str. C.D.
Asociația ECO-WORLD 2010, Tel./fax: Marketing Personal didactic de predare din
Dolj Craiova Fortunescu, Nr. Dezvoltarea și promovarea organizației școlare 3995/10.05.2019 11.05.2020 2 ani Categoria 2 25 102 ore
Craiova 035.140.40.59 educaţional învățământul preuniversitar
17A
Str. 1 Decembrie Management şi
Asociția START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Personal didactic de predare din
Dolj Craiova 1918, Nr.17, Bl. P2, Leadership și management educațional 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 24 95 ore
FORMARE, Craiova Fax: 035.146.67.64 învățământul preuniversitar
Sc. 1, Ap. 16; educaţie
Str. 1 Decembrie
Asociția START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Proiectare Personal didactic de predare din
Dolj Craiova 1918, Nr.17, Bl. P2, Inovații curriculare în învățământul primar 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 22 91 ore
FORMARE, Craiova Fax: 035.146.67.64 curriculară învățământul primar
Sc. 1, Ap. 16;
Educaţie
Str. 1 Decembrie
Asociția START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Educație nonformală și tehnici alternative de nonformală, Personal didactic din învățământul
Dolj Craiova 1918, Nr.17, Bl. P2, 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 16 64 ore
FORMARE, Craiova Fax: 035.146.67.64 învățare extraşcolară şi primar
Sc. 1, Ap. 16;
informală
Str. 1 Decembrie
Asociția START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Oportunități egale în educație prin valorizarea Egalitate de Personal didactic din învățământul
Dolj Craiova 1918, Nr.17, Bl. P2, 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 21 84 ore
FORMARE, Craiova Fax: 035.146.67.64 instruirii diferențiate şanse şi gen primar
Sc. 1, Ap. 16;

Page 17 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. 1 Decembrie
Asociția START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Managementul Personal didactic de predare din
Dolj Craiova 1918, Nr.17, Bl. P2, Managementul comunicării în mediul didactic 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 1 25 104 ore
FORMARE, Craiova Fax: 035.146.67.64 clasei de elevi învățământul preuniversitar
Sc. 1, Ap. 16;
Management şi
Str. Ion Maiorescu, Tel.: 025.142.11.59, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Dolj Dolj Craiova Management educațional 3343/16.03.2018 leadership în 17.03.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr.6, 200760 Fax: 025.159.51.74 învățământul preuniversitar
educaţie
Personal didactic de predare, profesori
Str. Ion Maiorescu, Tel.: 025.142.11.59, Managementul din centre și cabinete de asistență
Casa Corpului Didactic Dolj Dolj Craiova Managementul conflictelor în mediul școlar 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 2 21 87 ore
Nr.6, 200760 Fax: 025.159.51.74 clasei de elevi psihopedagogică, din învățământul
preuniversitar
Eficiența managementului calității și a Managementul Personal didactic de predare, membri ai
Str. Ion Maiorescu, Tel.: 025.142.11.59,
Casa Corpului Didactic Dolj Dolj Craiova sistemului de control managerial în unitățile 3706/21.05.2018 calităţii 22.05.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore CA, CEAC și ai comisiilor din cadrul
Nr.6, 200760 Fax: 025.159.51.74
de învățământ preuniversitar educaţiei SCMI din învățământul preuniversitar
Management şi
Centrul Naţional de Training Str. Doljului, Nr. Tel.: 077.083.61.92, LEADERSCHOOL - Management, leadership, Personal didactic de predare din
Dolj Craiova 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
EDUEXPERT, Craiova 47, Bl. K 2, Ap. 8 Fax: 035.181.55.24 comunicare învățământul preuniversitar
educaţie

Strategii
Centrul Naţional de Training Str. Doljului, Nr. Tel.: 077.083.61.92, dicactice de Personal didactic de predare din
Dolj Craiova CREATIVE TEACHER 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 3 15 60 ore
EDUEXPERT, Craiova 47, Bl. K 2, Ap. 8 Fax: 035.181.55.24 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Strategii
Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98;
Str. Al.I. Cuza, Nr. Formarea constructivistă a profesorilor dicactice de Personal didactic de predare din
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 1 23 92 ore
13, 200585 (PROFCONSTRUCT) predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88
evaluare

TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A


Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98;
Str. Al.I. Cuza, Nr. CADRELOR DIDACTICE – program de Proiectare Personal didactic de predare din
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
13, 200585 pregătire pentru gradul didactic II, învățământ curriculară învățământul primar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88
primar
TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A
Personal didactic de predare din
Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; CADRELOR DIDACTICE – program de
Str. Al.I. Cuza, Nr. Proiectare învățământul preuniversitar, cu
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: pregătire pentru gradul didactic II, profesori - 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
13, 200585 curriculară specializările Limba engleză sau Limba
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 Limba engleză, profesori – Limba și literatura
română
română

Strategii
Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98;
Str. Al.I. Cuza, Nr. Formarea profesorilor în domeniul cercetării dicactice de Personal didactic de predare din
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
13, 200585 educaționale (CERED) predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88
evaluare

TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A


Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98;
Str. Al.I. Cuza, Nr. CADRELOR DIDACTICE – program de Proiectare Personal didactic de predare din
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
13, 200585 pregătire pentru gradul didactic II, învățământ curriculară învățământul preșcolar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88
preșcolar

Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98;


Str. Al.I. Cuza, Nr. Formarea profesorilor pentru educaţia copiilor Educaţia Personal didactic de predare din
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 25 100 ore
13, 200585 cu CES (CESFORM) copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88

Managementul integrării și educării copiilor


Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Educaţia Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi cu cerințe educaționale speciale - ADHD, în 5026/04.09.2018 05.09.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore
800222 Fax: 023.646.58.60 copiilor cu CES învățământul preuniversitar
sistemul educațional de masă
Personal didactic de predare din
Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Egalitate de învățământul primar și gimnazial, care
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi A doua șansă la educație, o nouă șansă la viață 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
800222 Fax: 023.646.58.60 şanse şi gen lucrează cu elevii din programele A doua
șansă

Page 18 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii
Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Educația bazată pe competențe în școli dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
800222 Fax: 023.646.58.60 incluzive predare-învăţare- învățământul preșcolar și primar
evaluare

Strategii Personal didactic de predare și personal


Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, dicactice de didactic cu funcții de conducere, de
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi Competențele curriculare și jocul didactic 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 1 10 40 ore
800222 Fax: 023.646.58.60 predare-învăţare- îndrumare şi de control din învățământul
evaluare preuniversitar

Universitatea „Dunărea de Jos” Strategii Personal didactic de predare și personal


Tel./fax: Incluziune, consiliere și TIC – motivare și
din Galaţi, Departamentul pentru B-dul Domneasca, dicactice de didactic cu funcții de conducere, de
Galaţi Galaţi 033.613.01.09; inovare în procesul educațional din medii 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 12 48 ore
Pregătirea Personalului Didactic Nr. 47 predare-învăţare- îndrumare și de control din învățământul
023.646.13.53 defavorizate
(D.P.P.D.) evaluare preuniversitar

Universitatea „Dunărea de Jos” Personal didactic de predare și personal


Tel./fax: Şcoală incluzivă, comunicare interculturală şi
din Galaţi, Departamentul pentru B-dul Domneasca, Educaţie didactic cu funcții de conducere, de
Galaţi Galaţi 033.613.01.09; parteneriate inovative în medii educaționale 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 12 48 ore
Pregătirea Personalului Didactic Nr. 47 interculturală îndrumare și de control din învățământul
023.646.13.53 defavorizate
(D.P.P.D.) preuniversitar
Universitatea „Dunărea de Jos” Personal didactic de predare și personal
Tel./fax: Management şi
din Galaţi, Departamentul pentru B-dul Domneasca, didactic cu funcții de conducere, de
Galaţi Galaţi 033.613.01.09; Manager creativ pentru școala incluzivă 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2024 5 ani Categoria 2 12 48 ore
Pregătirea Personalului Didactic Nr. 47 îndrumare şi de control din învățământul
023.646.13.53 educaţie
(D.P.P.D.) preuniversitar
Str. Victoriei, Nr. Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Gorj Gorj Târgu Jiu Tel.: 025.324.08.88 Educație financiară 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
132 - 134 învățământul preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal
Str. Victoriei, Nr. Educația pentru sănătate - ramură a culturii Educaţie pentru
Casa Corpului Didactic Gorj Gorj Târgu Jiu Tel.: 025.324.08.88 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 3 15 60 ore didactic auxiliar din învățământul
132 - 134 umane sănătate
preuniversitar
Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, Tel.: 026.637.21.39, Educație preșcolară diferențiată în Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Harghita Harghita 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 11 44 ore
Ciuc 530241 Fax: 026.637.16.48 interacțiune cu mediul social şanse şi gen învățământul preșcolar
Tel./fax:
037.131.92.10;
Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, Profesorul modern - noi roluri şi competenţe. Personal didactic din învăţământul
Harghita 026.637.13.77; 4475/06.07.2016 - 07.07.2020 4 ani Categoria 2 11 42 ore
Maghiare din România Ciuc 530241 Metodele schimbării preuniversitar
026.631.28.52;
026.637.16.48
Tel./fax:
037.131.92.10;
Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, Dezvoltarea competenţelor prin transmiterea Educaţie Personal didactic din învăţământul
Harghita 026.637.13.77; 3256/15.02.2017 16.02.2021 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Maghiare din România Ciuc 530241 tradiţiilor populare interculturală preuniversitar
026.631.28.52;
026.637.16.48
Tel./fax:
Strategii
037.131.92.10;
Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, dicactice de Personal didactic de predare din
Harghita 026.637.13.77; Învățarea prin joc 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 10 42 ore
Maghiare din România Ciuc 530241 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
026.631.28.52;
evaluare
026.637.16.48

Asociația „Centrul Regional Strategii


pentru Ocuparea Forței de Str. 22 Decembrie, Tel.: 072.992.31.78, dicactice de Personal didactic de predare din
Hunedoara Petroşani Profesorul pedagog: calitate prin educație 5046/06.09.2018 07.09.2021 3 ani Categoria 1 21 84 ore
Muncă și Protecție Socială", Nr. 1, 332020 075.188.74.26 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Petroșani evaluare

Strategii
Str. George Tel.: 025.423.24.52;
Casa Corpului Didactic Dezvoltarea competenţelor pentru programul dicactice de Personal didactic de predare din
Hunedoara Deva Bariţiu, Nr. 2, 025.423.26.22, Fax: 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 20 82 ore
Hunedoara A doua şansă predare-învăţare- învățământul preuniversitar
330165 025.423.24.52
evaluare

Page 19 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare şi personal
Str. George Tel.: 025.423.24.52; Management şi
Casa Corpului Didactic didactic cu funcţii de conducere, de
Hunedoara Deva Bariţiu, Nr. 2, 025.423.26.22, Fax: Management și leadership în educație 3189/07.02.2020 leadership în 06.02.2024 4 ani Categoria 1 16 65 ore
Hunedoara îndrumare şi de control din învățământul
330165 025.423.24.52 educaţie
preuniversitar
Dezvoltare
Str. George Tel.: 025.423.24.52;
Casa Corpului Didactic durabilă şi Personal didactic de predare din
Hunedoara Deva Bariţiu, Nr. 2, 025.423.26.22, Fax: Educația incluzivă, educație comunitară 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 20 82 ore
Hunedoara provocările învățământul preuniversitar
330165 025.423.24.52
globalizării
Educaţie
Tel.: 025.456.44.71;
B-dul Păcii, Bl. 5, Proiecte de învățare prin servicii aduse nonformală, Personal didactic de predare din
Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni Hunedoara Lupeni 072.267.05.36; Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Ap. 9, 335600 comunității extraşcolară şi învățământul preuniversitar
035.478.01.64
informală
Tel./fax: Cadre didactice din învățământul
Sindicatul Învățământului Str. Gheorghe
Hunedoara Deva 025.421.16.42; Întotdeauna caracterul 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 12 48 ore preșcolar, primar și gimnazial, membri
Preuniversitar Județul Hunedoara Barițiu, Nr. 2
025.423.23.50 de sindicat
Personal didactic de predare şi personal
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Educaţia didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia Şcoala incluzivă 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 3 22 89 ore
920023 Fax: 024.323.42.05 copiilor cu CES îndrumare şi de control din învățământul
preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Egalitate de didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia Managementul abandonului şcolar 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 3 22 89 ore
920023 Fax: 024.323.42.05 şanse şi gen îndrumare şi de control din învățământul
preuniversitar
Management şi
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Management educațional în sistem Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2020 3 ani Categoria 1 22 89 ore
920023 Fax: 024.323.42.05 descentralizat învăţământul preuniversitar
educaţie
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Managementul emoțiilor. Strategii de Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 89 ore
920023 Fax: 024.323.42.05 prevenire a violenței în mediul școlar clasei de elevi învățământul preuniversitar
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia Educație financiară 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
920023 Fax: 024.323.42.05 învățământul preuniversitar
Management şi
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Managementul resurselor umane în Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia 3995/10.05.2019 leadership în 11.05.2022 3 ani Categoria 1 22 89 ore
920023 Fax: 024.323.42.05 instituțiile de învățământ preuniversitar învățământul preuniversitar
educaţie
Tel./fax:
Asociația EDUCATION FIRST, Șos. Bîrnova, Nr. 023.270.90.17; Managementul Personal didactic de predare din
Iași Iaşi Managementul clasei de elevi 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 22 89 ore
Iași 100H 072.668.77.92; clasei de elevi învățământul preuniversitar
073.060.51.84

Strategii Personal didactic de predare și personal


Asociația Română de Literație, Valea Str. Ghiocelului, Tel./fax: Citesc pentru a învăța - Strategii de literație dicactice de didactic cu funcții de conducere, de
Iaşi 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 1 23 92 ore
Iași Lupului Nr. 2 033.211.00.19 în procesul de predare-învățare predare-învăţare- îndrumare și de control din învățământul
evaluare preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Strategii
didactic cu funcții de conducere, de
Asociația Română de Literație, Valea Str. Ghiocelului, Tel./fax: Citesc, înțeleg, aplic! Strategii de predare dicactice de
Iaşi 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 23 92 ore îndrumare şi de control din învățământul
Iași Lupului Nr. 2 033.211.00.19 pentru învățare vizibilă predare-învăţare-
preuniversitar și membri CA din
evaluare
instituțiile de educație
Management şi
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Tel.: 023.221.04.24, Personal didactic de predare din
Iaşi Iaşi Managementul proiectelor educaţionale 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2022 5 ani Categoria 3 22 89 ore
Haret” Iaşi Nr.2 A, 700116 Fax: 023.226.77.31 învățământul preuniversitar
educaţie

Consiliere şi
10 Axiome ale educaţiei parentale - Ghid Personal didactic de predare şi personal
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Tel.: 023.221.04.24, orientare şcolară
Iaşi Iaşi pentru educaţia intergeneraţională şi 5670/18.12.2017 19.12.2022 5 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învăţământul
Haret” Iaşi Nr.2 A, 700116 Fax: 023.226.77.31 şi în domeniul
dezvoltare personală preuniversitar
carierei

Page 20 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Tel.: 023.221.04.24, Managementul Strategiilor Nonformale în nonformală, Personal didactic de predare din
Iaşi Iaşi 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
Haret” Iaşi Nr.2 A, 700116 Fax: 023.226.77.31 Educație extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Tel.: 023.221.04.24, Dezvoltarea competențelor prin activități în nonformală, Personal didactic de predare din
Iaşi Iaşi 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 3 10 42 ore
Haret” Iaşi Nr.2 A, 700116 Fax: 023.226.77.31 aer liber extraşcolară şi învățământul preuniversitar
informală
Personal didactic de predare şi personal
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Tel.: 023.221.04.24, Managementul comunicării și stresului
Iaşi Iaşi 3189/07.02.2020 Altele 06.02.2024 4 ani Categoria 2 22 89 ore didactic auxiliar din învățământul
Haret” Iaşi Nr.2 A, 700116 Fax: 023.226.77.31 organizațional
preuniversitar
Centrul Judeţean de Resurse şi B-dul Socola, Nr. Tel./fax: Managementul situațiilor de criză Managementul Personal didactic de predare din
Iaşi Iaşi 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Asistenţă Educaţională Iaşi 110 023.226.76.96 educațională clasei de elevi învățământul preuniversitar
Managementul procesului de incluziune
Centrul Judeţean de Resurse şi B-dul Socola, Nr. Tel./fax: Educaţia Personal didactic de predare din
Iaşi Iaşi școlară a elevilor cu cerințe educaționale 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 3 22 89 ore
Asistenţă Educaţională Iaşi 110 023.226.76.96 copiilor cu CES învățământul preuniversitar
speciale
Management şi
Mentoratul între teorie și practică -
Str. Florilor, Nr. Tel.: 023.225.28.50; consiliere Personal didactic de predare din
Fundaţia EuroEd din Iaşi Iaşi Iaşi responsabilizarea profesorului față de 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore
1C, 700513 Fax: 023.225.29.02 pentru cariera învățământul preuniversitar
problematica abandonului şcolar
didactică
Tel./fax:
023.221.03.10, Tel.:
Universitatea „Apollonia” din Management şi
Str. Muzicii, Nr. 2, 0746.06.89.95, E- Personal didactic de predare din
Iaşi, Facutatea de Ştiinţe ale Iaşi Iaşi Management educaţional eficient 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2021 4 ani Categoria 1 25 100 ore
700399 mail: învățământul preuniversitar
Comunicării educaţie
secretariat@univap
ollonia.ro
Tel.: 072.472.81.31, Personal didactic de predare şi personal
Str. Ştefan cel
Fax: 031.425.07.31, E- Competenţe didactic cu funcţii de conducere, de
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Mare, Nr. 46, Utilizarea TIC în procesul de predare învăţare 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 22 90 ore
mail: office@go- TIC/digitale îndrumare şi de control din învățământul
Parter, Camera 1
ahead.ro preuniversitar

Tel.: 072.472.81.31, Consiliere şi Personal didactic de predare, personal


Str. Ştefan cel
Fax: 031.425.07.31, E- Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor orientare şcolară didactic auxiliar şi personal didactic cu
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Mare, Nr. 46, 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 90 ore
mail: office@go- şi elevilor şi în domeniul funcţii de conducere, de îndrumare şi de
Parter, Camera 1
ahead.ro carierei control din învățământul preuniversitar

Tel.: 072.472.81.31, Personal didactic de predare şi personal


Str. Ştefan cel
Fax: 031.425.07.31, E- Strategii de prevenire şi combatere a didactic cu funcţii de conducere, de
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Mare, Nr. 46, 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
mail: office@go- fenomenului bullying îndrumare şi de control din învățământul
Parter, Camera 1
ahead.ro preuniversitar

Tel.: 072.472.81.31, Consiliere şi Personal didactic de predare şi personal


Str. Ştefan cel
Fax: 031.425.07.31, E- Consilierea elevilor în vederea orientării orientare şcolară didactic cu funcţii de conducere, de
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Mare, Nr. 46, 4737/09.08.2019 10.08.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
mail: office@go- şcolare şi profesionale de succes şi în domeniul îndrumare şi de control din învățământul
Parter, Camera 1
ahead.ro carierei preuniversitar

Tel.: 072.472.81.31,
Str. Ştefan cel
Fax: 031.425.07.31, E- Metode de eficientizare a activității Competenţe Personal didactic auxiliar din
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Mare, Nr. 46, 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 22 90 ore
mail: office@go- profesionale prin utilizare TIC TIC/digitale învăţământul preuniversitar
Parter, Camera 1
ahead.ro

Page 21 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare (nivelurile
primar și gimnazial), personal didactic cu
funcții de conducere, de îndrumare și de
control (directori, directori adjuncți,
Str. Ciutaciu, Nr. Tel.: 074.125.94.14; Școală activă pentru copiii din mediile Egalitate de inspectori coordonatori pentru proiecte și
Asociația INFINITEDU, Ilfov Ilfov Domneşti 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 20 85 ore
95-97 075.511.40.93 dezavantajate şanse şi gen programe educaționale, inspectori
responsabili pentru A doua șansă ,
inspectori responsabili cu monitorizarea
privind accesul la educație), personal de
sprijin din învățământul preuniversitar
Tel.: 031.421.72.59;
Asociația pentru Intervenție Str. Dragoş Vodă, Tehnici de analiză comportamentală aplicată Educaţia Personal didactic de predare din
Ilfov Voluntari 073.174.95.32; 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 3 8 32 ore
Terapeutică în Autism, București Nr. 2 în tulburările de spectru autist copiilor cu CES învățământul preuniversitar
075.305.58.52
Asociația Preuniversitaria Str. Rozelor, Nr. 1, Educație pentru sănătate și tehnici de acordare Educaţie pentru Personal didactic din învățământul
Ilfov Periş Tel.: 072.187.35.40 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 22 90 ore
Formare Continuă, Ilfov 077015 a primului ajutor sănătate preuniversitar
Asociația Preuniversitaria Str. Rozelor, Nr. 1, Strategii didactice în abordarea copiilor cu Educaţia Personal didactic de predare din
Ilfov Periş Tel.: 072.187.35.40 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Formare Continuă, Ilfov 077015 CES în învățământul preuniversitar copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Asociația Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Tel.: 072.419.12.85; Marketing Personal didactic de predare din
Ilfov Bragadiru Managementul proiectelor educaționale 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Ilfov Nr. 14C 074.173.95.94 educaţional învățământul preuniversitar
Asociația Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Tel.: 072.419.12.85; Educație incluzivă - Strategii de identificare și Educaţia Personal didactic de predare din
Ilfov Bragadiru 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Ilfov Nr. 14C 074.173.95.94 intervenție copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Asociația Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Tel.: 072.419.12.85; Marketing Personal didactic de predare din
Ilfov Bragadiru Marketing educațional 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Ilfov Nr. 14C 074.173.95.94 educaţional învățământul preuniversitar
Asociația Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Tel.: 072.419.12.85; DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie Managementul Personal didactic de predare din
Ilfov Bragadiru 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Ilfov Nr. 14C 074.173.95.94 postmodernă) clasei de elevi învățământul preuniversitar
Personal didactic de predare și personal
Str. Subl. Petre Tel.: 021.350.14.02, Competenţe
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Tehnici informaționale computerizate 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 22 90 ore didactic auxiliar din învățământul
Ionel, Nr. 2, 77030 Fax: 021.350.14.02 TIC/digitale
preuniversitar
Educaţie pentru
Str. Subl. Petre Tel.: 021.350.14.02, Modelarea caracterului la preșcolari și la Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti 3706/21.05.2018 cetăţenie 22.05.2021 3 ani Categoria 3 12 48 ore
Ionel, Nr. 2, 77030 Fax: 021.350.14.02 școlari învățământul preșcolar și primar
democratică
Str. Subl. Petre Tel.: 021.350.14.02, Utilizarea avansată a intrumentelor TIC în Competenţe Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 2 23 90 ore
Ionel, Nr. 2, 77030 Fax: 021.350.14.02 activitatea didactică TIC/digitale învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Management şi
Str. Subl. Petre Tel.: 021.350.14.02, didactic auxiliar și personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Comunicarea în situații de criză 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Ionel, Nr. 2, 77030 Fax: 021.350.14.02 funcții de conducere, de îndrumare şi de
educaţie
control din învățământul preuniversitar

Consiliere şi Personal didactic de predare, personal


Str. Subl. Petre Tel.: 021.350.14.02, orientare şcolară didactic auxiliar şi personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Ionel, Nr. 2, 77030 Fax: 021.350.14.02 şi în domeniul funcţii de conducere, de îndrumare şi de
carierei control din învățământul preuniversitar

Consiliere şi Personal didactic de predare, personal


Str. Subl. Petre Tel.: 021.350.14.02, Evaluarea psiho-aptitudinală a orientare şcolară didactic auxiliar şi personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Ionel, Nr. 2, 77030 Fax: 021.350.14.02 copiilor/elevilor în educație şi în domeniul funcţii de conducere, de îndrumare şi de
carierei control din învățământul preuniversitar

Asociaţia Centrul Naţional pentru


Str. Victor Babeș, Personal didactic de predare din
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 Educația părinților în avantajul elevilor 4586/09.08.2017 Altele 10.08.2020 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Nr. 21/35 învățământul preuniversitar
EUROSTUDY
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, Competenţe Personal didactic de predare din
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 TIC în procesul educaţional 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 21/35 TIC/digitale învățământul preuniversitar
EUROSTUDY

Page 22 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Asociaţia Centrul Naţional pentru Management şi
Str. Victor Babeș, Personal didactic din învățământul
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 Resurse umane în managementul educațional 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 21/35 preuniversitar
EUROSTUDY educaţie
Management şi
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, consiliere Personal didactic de predare din
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 Mentor în învățământul preuniversitar 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Nr. 21/35 pentru cariera învățământul preuniversitar
EUROSTUDY
didactică
Management şi
Casa Corpului Didactic Str. Petofi Sandor, Tel.: 026.227.59.35, Management pentru prezentul şi viitorul Personal didactic de predare din
Maramureş Baia Mare 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2020 3 ani Categoria 1 30 122 ore
Maramureş Nr. 12 – 14, 430165 Fax: 026.227.66.73 şcolii - MPPVŞ învățământul preuniversitar
educaţie
Cadre didactice din învățământul
Casa Corpului Didactic Str. Petofi Sandor, Tel.: 026.227.59.35, preuniversitar care doresc să predea
Maramureş Baia Mare Educație financiară 3019/08.01.2018 Altele 09.01.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Maramureş Nr. 12 – 14, 430165 Fax: 026.227.66.73 discipline opționale din domeniul
educație financiară
Personal didactic de predare, profesori
Educaţie
Informare, comunicare documentare în documentariști, personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Str. Petofi Sandor, Tel.: 026.227.59.35, nonformală,
Maramureş Baia Mare centrele de documentare și informare și în 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 2 15 62 ore funcții de conducere, de îndrumare și de
Maramureş Nr. 12 – 14, 430165 Fax: 026.227.66.73 extraşcolară şi
bibliotecile școlare control, documentariști și bibliotecari din
informală
învățământul preuniversitar
Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord
Str. Victoriei, Nr. Personal didactic de predare din
din Baia Mare, Departamentul de Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 Cercetare pedagogică și inovație în învățământ 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
76, Et. 2, Camera 36 învățământul preuniversitar
Specialitate cu Profil
Psihopedagogic
Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord
Str. Victoriei, Nr. Interdisciplinaritate și transdisciplinaritate în Proiectare Personal didactic de predare din
din Baia Mare, Departamentul de Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
76, Et. 2, Camera 36 proiectarea curriculară curriculară învățământul preuniversitar
Specialitate cu Profil
Psihopedagogic
Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord
Str. Victoriei, Nr. Personal didactic de predare din
din Baia Mare, Departamentul de Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 Consilierea părinților 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2022 3 ani Categoria 2 30 120 ore
76, Et. 2, Camera 36 învățământul preuniversitar
Specialitate cu Profil
Psihopedagogic
Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord
Str. Victoriei, Nr. Perspective moderne în abordarea Proiectare Personal didactic de predare din
din Baia Mare, Departamentul de Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
76, Et. 2, Camera 36 interdisciplinară STEM curriculară învățământul preuniversitar
Specialitate cu Profil
Psihopedagogic
Educaţie
Drobeta Str. Mareşal
Asociația DOCEO, Drobeta Turnu- Proiectarea, managementul și evaluarea nonformală, Personal didactic de predare din
Mehedinţi Turnu Alexandru Tel.: 0749.11.42.41 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Severin activităților extracurriculare extraşcolară şi învățământul preuniversitar
Severin Averescu, Nr. 42
informală
Personal didactic de predare, personal
Tel.: 074.531.53.32;
Târgu Str. Progresului, Managementul conflictelor și tehnici de Managementul didactic auxiliar, personal didactic cu
Asociaţia ASERTIV, Târgu Mureş Mureş 036.543.01.46, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Mureş Nr. 11/1 comunicare eficientă clasei de elevi funcții de conducere, de îndrumare și de
036.580.74.61
control
Personal didactic de predare, personal
Tel.: 074.531.53.32;
Târgu Str. Progresului, Managementul stresului - educație pentru un Educaţie pentru didactic auxiliar, personal didactic cu
Asociaţia ASERTIV, Târgu Mureş Mureş 036.543.01.46, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Mureş Nr. 11/1 stil de viață sănătos sănătate funcții de conducere, de îndrumare și de
036.580.74.61
control
Management şi
Asociaţia C.N.F. Str. Muzeului, Nr. Mentoratul didactic - calea spre o carieră de consiliere Personal didactic de predare din
Mureş Albeşti Tel.: 026.577.63.83 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
TRANSILVANIA, Albeşti, Mureş 45 succes pentru cariera învățământul preuniversitar
didactică

Page 23 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare și personal
Managementul
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Managementul calității serviciilor didactic cu funcții de conducere, de
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş 5670/18.12.2017 calităţii 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 educaționale în organizațiile școlare îndrumare şi de control din învățământul
educaţiei
preuniversitar
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Noi perspective didactice în abordarea Abilitare Profesori de Limba și literatura română
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 genului liric curriculară din gimnaziu și liceu
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Egalitate de gen și antreprenoriat în școală 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 şanse şi gen învățământul preuniversitar
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Învingerea stresului și furiei, comunicarea Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 eficientă/asertivă cu copilul clasei de elevi învățământul preuniversitar
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Școala incluzivă - Școala prietenoasă 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 şanse şi gen învățământul preuniversitar

Strategii
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Dezvoltare personală a elevilor prin metode dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 interactive predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Consiliere şi
Târgu Str. Victor Babeş, Tel.: 026.526.08.80, Dezvoltarea personală și a stimei de sine a orientare şcolară Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Mureş Nr. 11, 540343 Fax: 026.526.25.74 copiilor şi în domeniul învățământul preuniversitar
carierei

Universitatea „Dimitrie
Tel.: 074.450.51.93; Programul de dezvoltare a competențelor
Cantemir” din Târgu Mureş, Târgu Str. Bodoni Educaţia Personal didactic de predare din
Mureş Tel./fax: didactico-metodologice pentru educația 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 25 100 ore
Departamentul pentru Pregătirea Mureş Sandor, Nr. 3-5 copiilor cu CES învățământul preuniversitar
036.540.11.25 incluzivă (DCDMEI)
Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Universitatea „Dimitrie
Tel.: 074.450.51.93; Program de dezvoltare de competențe
Cantemir” din Târgu Mureş, Târgu Str. Bodoni Egalitate de Personal didactic de predare din
Mureş Tel./fax: complementare pentru educația incluzivă 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 2 30 120 ore
Departamentul pentru Pregătirea Mureş Sandor, Nr. 3-5 şanse şi gen învățământul preuniversitar
036.540.11.25 (DCCEI)
Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Universitatea „Dimitrie
Tel.: 074.450.51.93; Program de dezvoltare a competențelor de
Cantemir” din Târgu Mureş, Târgu Str. Bodoni Egalitate de Personal didactic de predare din
Mureş Tel./fax: proiectare și intervenție în educația incluzivă 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 2 30 120 ore
Departamentul pentru Pregătirea Mureş Sandor, Nr. 3-5 şanse şi gen învățământul preuniversitar
036.540.11.25 (DCPIEI)
Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Universitatea „Dimitrie
Tel.: 074.450.51.93; Program de dezvoltare a competențelor
Cantemir” din Târgu Mureş, Târgu Str. Bodoni Educaţia Personal didactic de predare din
Mureş Tel./fax: psihopedagogice fundamentale pentru 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Departamentul pentru Pregătirea Mureş Sandor, Nr. 3-5 copiilor cu CES învățământul preuniversitar
036.540.11.25 educația incluzivă (DCPPEI)
Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Universitatea „Dimitrie
Tel.: 074.450.51.93; Program de dezvoltare a abilităților practice
Cantemir” din Târgu Mureş, Târgu Str. Bodoni Proiectare Personal didactic de predare din
Mureş Tel./fax: pentru educația incluzivă prin activități de 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Departamentul pentru Pregătirea Mureş Sandor, Nr. 3-5 curriculară învățământul preuniversitar
036.540.11.25 laborator – DAPLEI
Personalului Didactic (D.P.P.D.)

Strategii
Asociaţia Naţională a Mentorilor Str. Mărăţiei, Nr. Modernizarea procesului de predare-învățare-
Piatra Tel.: 023.327.88.19; dicactice de Personal didactic de predare din
de Dezvolare Profesională Neamţ 118, Bl. A14, Sc. B, evaluare centrat pe formare de competențe 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 1 20 83 ore
Neamţ 074.562.13.10 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
(ANMEDEP), Piatra Neamţ Ap. 22 (COMPETENȚE XXI)
evaluare

Management şi
Piatra Str. Petru Rareş, Tel.: 023.322.38.85, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Neamţ Neamţ Managementul performanței în instituții 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Neamţ Nr. 24, 610118 Fax: 023.322.38.85 învățământul preuniversitar
educaţie

Page 24 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii
Piatra Str. Petru Rareş, Tel.: 023.322.38.85, Metode interactive de predare - învățare - dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Neamţ Neamţ 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Neamţ Nr. 24, 610118 Fax: 023.322.38.85 evaluare predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Strategii
Personal didactic, personal itinerant și de
Piatra Str. Petru Rareş, Tel.: 023.322.38.85, dicactice de
Casa Corpului Didactic Neamţ Neamţ Școala incluzivă - Școala atractivă 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore sprijin (inclusiv mediatori școlari) din
Neamţ Nr. 24, 610118 Fax: 023.322.38.85 predare-învăţare-
învățământul preuniversitar
evaluare

Str. Aleea Florilor,


Repere de aplicare a Curriculumului pentru Proiectare Personal didactic de predare din
Asociația SENTIRE, Slatina Olt Slatina Nr. 5, Bl. B2, Sc. C, Tel.: 072.622.93.66 3937/19.04.2019 20.04.2022 3 ani Categoria 1 30 120 ore
educație timpurie curriculară învățământul preșcolar
Ap. 1
Str. Aleea Florilor,
Competenţe Personal didactic de predare din
Asociația SENTIRE, Slatina Olt Slatina Nr. 5, Bl. B2, Sc. C, Tel.: 072.622.93.66 Informatică și TIC în educație 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 30 120 ore
TIC/digitale învățământul preuniversitar
Ap. 1
Management şi
Str. Victoriei, Nr.
Asociaţia EUROTOPMANAGER, consiliere Personal didactic de predare din
Olt Slatina 9, Bl. 9, Sc. A, Ap. Tel.: 074.433.01.69 Abilitarea profesorilor metodişti 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Slatina pentru cariera învățământul preuniversitar
8, 230008
didactică
Str. Garoafei, Nr.5, Management şi
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Leadership şi management în organizaţiile Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 şcolare învățământul preuniversitar
Ap. 12 educaţie
Management şi
Str. Garoafei, Nr.5,
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Abilitarea corpului de profesori metodişti consiliere Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 pentru învăţământul preuniversitar pentru cariera învățământul preuniversitar
Ap. 12
didactică
Str. Garoafei, Nr.5,
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Marketing Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, Management de proiect 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 educaţional învățământul preuniversitar
Ap. 12
Str. Garoafei, Nr.5,
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, Educație financiară pentru o școală modernă 5026/04.09.2018 Altele 05.09.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 învățământul preuniversitar
Ap. 12
Str. Garoafei, Nr.5, Management şi
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, Managementul organizației școlare 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 învățământul preuniversitar
Ap. 12 educaţie
Str. Garoafei, Nr.5,
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Compasiune și acțiune - program de prevenire Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 a bullying-ului în școală învățământul preuniversitar
Ap. 12
Educaţie
Str. Garoafei, Nr.5,
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, nonformală, Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, Educație nonformală pentru o școală altfel 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 extraşcolară şi învățământul preuniversitar
Ap. 12
informală
Str. Garoafei, Nr.5,
Asociaţia PROEURO-CONS, Tel.: 076.017.29.61, Educație incluzivă - provocări și dileme Educaţia Personal didactic de predare din
Olt Slatina Bl. 7, Sc. A, Parter, 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Slatina Fax: 034.971.01.06 pentru o școală incluzivă a viitorului copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Ap. 12

Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Managementul instruirii diferenţiate în şcoală 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 2 30 120 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 clasei de elevi învățământul preuniversitar

Management şi
Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, consiliere Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Mentoring în procesul educaţional 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 30 120 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 pentru cariera învățământul preuniversitar
didactică
Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, Educaţie de calitate pentru copiii care provin Egalitate de Personal didactic din învățământul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 25 100 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 din medii dezavantajate şanse şi gen preuniversitar

Page 25 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic din învăţământul
Management şi
Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, Profesionalizarea managementului în preuniversitar aspirant la Corpul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 învăţământul preuniversitar Naţional de Experţi în Management
educaţie
Educaţional
Dezvoltare
Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, Managementul dezvoltării durabile în durabilă şi Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 educație provocările învățământul preuniversitar
globalizării

Strategii
Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Strategii didactice inovative 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

CRED - Curriculum relevant, educaţie


Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 curriculară învățământul primar
învăţământ primar
CRED - Curriculum relevant, educaţie
Str. Ionaşcu, Nr. Tel.: 024.940.61.03, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
38, 230081 Fax: 024.940.61.03 curriculară învățământul gimnazial
învăţământ gimnazial
Personal didactic de predare și personal
Str. Democraţiei, Tel.: 024.457.73.38, Tehnologii Informaţionale Computerizate Competenţe
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore didactic auxiliar din învățământul
Nr. 35, 100559 Fax: 024.457.10.15 (TIC) TIC/digitale
preuniversitar
Management şi
Str. Democraţiei, Tel.: 024.457.73.38, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Management și comunicare în învățământ 3343/16.03.2018 leadership în 17.03.2021 3 ani Categoria 2 30 120 ore
Nr. 35, 100559 Fax: 024.457.10.15 învățământul preuniversitar
educaţie
Managementul
Str. Democraţiei, Tel.: 024.457.73.38, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Asigurarea calității în unitățile școlare 5046/06.09.2018 calităţii 07.09.2022 4 ani Categoria 2 12 48 ore
Nr. 35, 100559 Fax: 024.457.10.15 învățământul preuniversitar
educaţiei
Personal didactic de predare, personal
Str. Democraţiei, Tel.: 024.457.73.38, Competenţe
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Instrumente multimedia în şcoală 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore didactic auxiliar din învăţământul
Nr. 35, 100559 Fax: 024.457.10.15 TIC/digitale
preuniversitar
Tel.: 024.457.35.40;
B-dul București, 0723.59.80.89, Fax: Management şi Personal didactic de predare și personal
Universitatea Petrol – Gaze din Dezvoltarea competențelor de cercetatre ale
Nr. 39, Corp I, Et. 024.457.58.74, E- consiliere didactic cu funcții de conducere, de
Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Prahova Ploieşti cadrelor didactice în vederea obținerii 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
II, Camera 8, mail: pentru cariera îndrumare și de control din învățământul
Educaţiei gradului didactic I
100680 estan10@yahoo.co didactică preuniversitar
m
Tel.: 024.457.35.40;
B-dul București, 0723.59.80.89, Fax: Educaţie
Universitatea Petrol – Gaze din
Nr. 39, Corp I, Et. 024.457.58.74, E- Provocări și constrângeri în educația nonformală, Personal didactic de predare din
Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Prahova Ploieşti 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 25 102 ore
II, Camera 8, mail: nonformală extraşcolară şi învățământul preuniversitar
Educaţiei
100680 estan10@yahoo.co informală
m
Tel.: 024.457.35.40;
B-dul București, 0723.59.80.89, Fax: Strategii
Universitatea Petrol – Gaze din
Nr. 39, Corp I, Et. 024.457.58.74, E- Facilitarea învățării elevilor: deprinderi dicactice de Personal didactic de predare din
Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Prahova Ploieşti 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 25 102 ore
II, Camera 8, mail: fundamentale, strategii didactice predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Educaţiei
100680 estan10@yahoo.co evaluare
m
Personal didactic de predare la nivel
Str. 1 Decembrie Tel: 036.180.10.65, Educația incluzivă pentru copiii proveniți din Egalitate de preșcolar și primar, care lucrează cu copii
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
1918, Nr.6, 440010 Fax: 036.180.10.64 medii defavorizate (EICMD) şanse şi gen și familii care provin din medii
defavorizate sau grupuri vulnerabile

Page 26 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Modelarea comportamentului psiho-
Str. 1 Decembrie Tel: 036.180.10.65, Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare emoţional - drumul spre prevenirea şi 4737/09.08.2019 10.08.2022 3 ani Categoria 2 15 60 ore
1918, Nr.6, 440010 Fax: 036.180.10.64 clasei de elevi învățământul preuniversitar
combaterea violenţei
Învățători/institutori/profesori pentri
învățământul primar, care predau la
Strategii
clasele cu predare în limbile
Str. 1 Decembrie Tel: 036.180.10.65, Perspective asupra predării și evaluării limbii dicactice de
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 1 15 60 ore minorităților naționale și profesori care
1918, Nr.6, 440010 Fax: 036.180.10.64 române ca limbă nematernă predare-învăţare-
predau Limba și literatura română la
evaluare
clasele de gimnaziu și liceu, cu predare în
limbile minorităților naționale
Profesori cu specializarea Limba și
Str. 1 Decembrie Tel: 036.180.10.65, Perfecționarea predării Limbii și literaturii Abilitare
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 1 15 60 ore literatura română din învățământul
1918, Nr.6, 440010 Fax: 036.180.10.64 române din perspectiva noului curriculum curriculară
preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal
Managementul
Str. 1 Decembrie Tel: 036.180.10.65, Implementarea și gestionarea sistemului de didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare 3189/07.02.2020 calităţii 06.02.2023 3 ani Categoria 2 30 120 ore
1918, Nr.6, 440010 Fax: 036.180.10.64 control intern managerial îndrumare şi de control din învățământul
educaţiei
preuniversitar
Management şi
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Management educațional și dezvoltare în consiliere Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 1 30 120 ore
450059 Fax: 037.287.36.14 carieră pentru cariera învăţământul preuniversitar
didactică

Strategii
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău Strategii eficiente de evaluare 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 1 25 102 ore
450059 Fax: 037.287.36.14 predare-învăţare- învăţământul preuniversitar
evaluare

Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Elaborarea și implementarea unui curriculum Proiectare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 20 80 ore
450059 Fax: 037.287.36.14 la decizia școlii curriculară învăţământul preuniversitar
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Integrarea copiilor cu cerințe educaționale Educaţia Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 3 20 83 ore
450059 Fax: 037.287.36.14 speciale (CES) în învățământul de masă copiilor cu CES învățământul preuniversitar
Personal didactic de predare și personal
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, didactic cu funcții de conducere, de
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău Cultura emoțională în cariera didactică 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
450059 Fax: 037.287.36.14 îndrumare şi de control din învățământul
preuniversitar
Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Integrarea resurselor text și imagine într-un Competenţe Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 16 64 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 demers de cercetare documentară TIC/digitale învățământul preuniversitar

Strategii
Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Abordarea interdisciplinară a conținuturilor dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 curriculare în învățământul preuniversitar predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Strategii
Personal didactic de predare din
Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, dicactice de
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu Atelierul de învățare prin joc și explorare 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 18 72 ore învățământul preșcolar, primar și
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 predare-învăţare-
gimnazial
evaluare

Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Copilul cu implant cohlear, integrat în Educaţia Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 3 6 27 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 învățământul de masă copiilor cu CES învățământul preșcolar și primar
Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Diminuarea riscului de absenteism și de Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 părăsire timpurie a școlii clasei de elevi învățământul preuniversitar
Personal didactic de predare din
Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari Educaţia
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 3 10 41 ore învățământul preșcolar și primar,
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 și școlarii mici copiilor cu CES
logopezi școlari
Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Managementul clasei de elevi – strategii Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 13 54 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 eficiente clasei de elevi învățământul preuniversitar

Page 27 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Prevenirea consumului de droguri: de la teorie Educaţie pentru Profesori consilieri școlari, cadre diactice
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 12 50 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 la practică sănătate din învățământul gimnazial și liceal

Str. Turismului, Tel.: 026.923.02.59, Educaţia Personal didactic de predare din


Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu Educație timpurie incluzivă 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
Nr. 15, 550020 Fax: 026.923.02.59 copiilor cu CES învățământul preșcolar
Centrul pentru Formarea Piaţa Regele Educatoare, învățători și profesori din
Tel./fax: Utilizarea multimedia în predarea
Continuă în Limba Germană, Sibiu Mediaş Ferdinand, Nr. 25, 5031/26.08.2016 - 27.08.2020 4 ani Categoria 2 5 20 ore învăţământul preuniversitar care predau
026.983.17.24 disciplinelor în limba germană
Mediaş 551002 în limba germană

Strategii
Centrul pentru Formarea Piaţa Regele
Tel./fax: Sensibilizare lingvistică la discipline predate dicactice de Personal didactic de predare din
Continuă în Limba Germană, Sibiu Mediaş Ferdinand, Nr. 25, 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 5 20 ore
026.983.17.24 în limba germană predare-învăţare- învățământul preuniversitar
Mediaş 551002
evaluare

Calea Dumbrăvii, Strategii


Universitatea „Lucian Blaga” din Personal didactic de predare și personal
Nr. 34, Parter, Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii dicactice de
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio- Sibiu Sibiu Tel.: 072.230.72.32 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 2 21 84 ore de sprijin din învățământul
Camera 001D, critice predare-învăţare-
Umane preuniversitar
550324 evaluare

Calea Dumbrăvii,
Universitatea „Lucian Blaga” din Personal didactic de predare și personal
Nr. 34, Parter, Educaţia
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio- Sibiu Sibiu Tel.: 072.230.72.32 Școala incluzivă în societatea actuală 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 3 21 84 ore de sprijin din învățământul
Camera 001D, copiilor cu CES
Umane preuniversitar
550324

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Resurse educaţionale-Tehnologie şi Competenţe Personal didactic de predare din
Suceava Suceava 4586/09.08.2017 10.08.2022 5 ani Categoria 2 22 89 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 creativitate TIC/digitale învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare şi personal


Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Egalitate de
Suceava Suceava Parteneriatul şcoală - comunitate 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore didactic auxiliar din învățământul
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 şanse şi gen
preuniversitar
Managementul
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Personal didactic de predare din
Suceava Suceava Managementul calității în educație 3019/08.01.2018 calităţii 09.01.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 învățământul preuniversitar
educaţiei

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Egalitate de Personal didactic de predare din
Suceava Suceava Campionul comunității 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 şanse şi gen învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare și personal


Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Managementul
Suceava Suceava Comunicare, Negociere, Mediere în Educație 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 89 ore didactic auxiliar din învățământul
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 clasei de elevi
preuniversitar

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Creativitate și inovare în procesul instructiv- Personal didactic de predare din
Suceava Suceava 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 3 22 91 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 educativ învățământul preuniversitar

Educaţie
Personal didactic de predare și personal
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Comunicare în limba engleză pentru cariera nonformală,
Suceava Suceava 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore didactic auxiliar din învățământul
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 didactică extraşcolară şi
preuniversitar
informală
Personal didactic de predare și personal
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Competenţe
Suceava Suceava TIC în curriculumul școlar 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 2 21 87 ore didactic auxiliar din învățământul
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 TIC/digitale
preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Managementul
Suceava Suceava Medierea conflictelor în mediul școlar 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 22 89 ore didactic auxiliar din învățământul
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 Fax: 023.052.33.46 clasei de elevi
preuniversitar

Strategii
Str. Mihail
Asociaţia de Prietenie Româno- Tel.: 024.731.79.95, dicactice de Personal didactic de predare din
Teleorman Alexandria Kogălniceanu, Nr. Abordări interactive în procesul educațional 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 1 15 60 ore
Franceză ,,ROMFRA", Alexandria Fax: 034.740.15.46 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
46-48, 140044
evaluare

Page 28 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Mihail
Asociaţia de Prietenie Româno- Tel.: 024.731.79.95, Egalitate de Personal didactic de predare din
Teleorman Alexandria Kogălniceanu, Nr. Educațe incluzivă 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Franceză ,,ROMFRA", Alexandria Fax: 034.740.15.46 şanse şi gen învățământul preuniversitar
46-48, 140044
Casa Corpului Didactic Str. Carpați, Nr. 15, Tel./Fax: Personal didactic de predare din
Teleorman Alexandria Educație financiară 3904/05.06.2018 Altele 06.06.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Teleorman 140059 024.731.56.36 învățământul preuniversitar

Consiliere şi
Casa Corpului Didactic Str. Carpați, Nr. 15, Tel./Fax: Consilierea și orientarea școlară - drumul către orientare şcolară Personal didactic de predare din
Teleorman Alexandria 5046/06.09.2018 07.09.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Teleorman 140059 024.731.56.36 succesul profesional şi în domeniul învățământul preuniversitar
carierei

Casa Corpului Didactic Str. Carpați, Nr. 15, Tel./Fax: Personal didactic din învățământul
Teleorman Alexandria Educația părinților 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2020 2 ani Categoria 2 22 90 ore
Teleorman 140059 024.731.56.36 preuniversitar
CRED - Curriculum relevant, educaţie
Casa Corpului Didactic Str. Carpați, Nr. 15, Tel./Fax: Abilitare Personal didactic de predare din
Teleorman Alexandria deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Teleorman 140059 024.731.56.36 curriculară învățământul primar
învăţământ primar
CRED - Curriculum relevant, educaţie
Casa Corpului Didactic Str. Carpați, Nr. 15, Tel./Fax: Abilitare Personal didactic de predare din
Teleorman Alexandria deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Teleorman 140059 024.731.56.36 curriculară învățământul gimnazial
învăţământ gimnazial
Management şi
Str. Torontalului, Tel.: 072.344.49.55, Managementul carierei și dezvoltării consiliere Personal didactic de predare din
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Nr. 15, Sc. A, Ap. 5 Fax: 025.624.43.93 personale pentru cariera învățământul preuniversitar
didactică
Personal didactic de predare și personal
Management şi
Str. Torontalului, Tel.: 072.344.49.55, didactic cu funcții de conducere, de
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara Managementul programelor educaționale 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 3 25 100 ore
Nr. 15, Sc. A, Ap. 5 Fax: 025.624.43.93 îndrumare și de control din învățământul
educaţie
preuniversitar
Personal didactic de predare și personal
Management şi
Str. Torontalului, Tel.: 072.344.49.55, didactic cu funcții de conducere, de
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara Managementul organizației școlare 3706/21.05.2018 leadership în 22.05.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Nr. 15, Sc. A, Ap. 5 Fax: 025.624.43.93 îndrumare și de control din învățământul
educaţie
preuniversitar
Managementul Personal didactic cu funcții de conducere,
Str. Torontalului, Tel.: 072.344.49.55,
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara Managementul calității 3189/07.02.2020 calităţii 06.02.2023 3 ani Categoria 2 30 120 ore de îndrumare şi de control din
Nr. 15, Sc. A, Ap. 5 Fax: 025.624.43.93
educaţiei învățământul preuniversitar

Strategii
Str. Piata Iancu
Tel.: 025.649.04.52, Comunicare şi interactivitate în procesul de dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 10 40 ore
Fax: 025.649.04.52 predare-învăţare predare-învăţare- învățământul preuniversitar
300029
evaluare

Personal didactic de predare, personal


Str. Piata Iancu Managementul implementării și dezvoltării Managementul
Tel.: 025.649.04.52, didactic auxiliar și personal didactic cu
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, sistemului de control intern în unitățile 3904/05.06.2018 calităţii 06.06.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Fax: 025.649.04.52 funcții de conducere, de îndrumare și de
300029 subordonate Ministerului Educației Naționale educaţiei
control din învățământul preuniversitar

Dezvoltare
Str. Piata Iancu Dezvoltarea abilităților de implicare activă a
Tel.: 025.649.04.52, durabilă şi Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, școlii în domeniul siguranței apei și a 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Fax: 025.649.04.52 provocările învățământul preuniversitar
300029 sistemelor de sanitație
globalizării
Educaţie
Str. Piata Iancu
Tel.: 025.649.04.52, nonformală, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, Educația nonformală în școala contemporană 3937/19.04.2019 20.04.2022 3 ani Categoria 3 20 80 ore
Fax: 025.649.04.52 extraşcolară şi învățământul preuniversitar
300029
informală
Str. Piata Iancu CRED - Curriculum relevant, educaţie
Tel.: 025.649.04.52, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 3997/14.05.2019 13.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Fax: 025.649.04.52 curriculară învățământul primar
300029 învăţământ primar

Page 29 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Management şi
Str. Piata Iancu
Tel.: 025.649.04.52, consiliere Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, Autocontrolul și acceptarea propriei persoane 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Fax: 025.649.04.52 pentru cariera învățământul preuniversitar
300029
didactică
Personal didactic de predare și personal
Str. Piata Iancu Educaţie pentru
Tel.: 025.649.04.52, didactic cu funcții de conducere, de
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, Educație pentru Democrație 4482/15.07.2019 cetăţenie 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Fax: 025.649.04.52 îndrumare şi de control din învățământul
300029 democratică
preuniversitar
Str. Piata Iancu CRED - Curriculum relevant, educaţie
Tel.: 025.649.04.52, Abilitare Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Huniade, Nr. 3, deschisă pentru toţi. Formare nivel II- 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Fax: 025.649.04.52 curriculară învățământul gimnazial
300029 învăţământ gimnazial
Str. Treboniu Cadre didactice care predau Informatică
Fundația EOS – Educating for an Informatică și TIC prin jocuri și aplicații Competenţe
Timiş Timişoara Laurian, Nr. 5, Ap. Tel.: 074.477.06.87 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 11 42 ore și TIC în învățământul gimnazial sau
Open Society , Timișoara colaborative TIC/digitale
5 liceal
Str. Treboniu
Fundația EOS – Educating for an Competențe de proiectare și modelare Competenţe Personal didactic din învățământul
Timiş Timişoara Laurian, Nr. 5, Ap. Tel.: 074.477.06.87 3189/07.02.2020 06.02.2024 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Open Society , Timișoara algoritmică utilizând Micro:bit TIC/digitale preuniversitar
5

Personal didactic de predare, personal


Fundaţia pentru Cultură şi Managementul clasei de elevi - gestionarea
Str. Păunescu Managementul didactic auxiliar şi personal didactic cu
Învăţământ Ioan Slavici , Timiş Timişoara Tel.: 074.552.17.10 situaţiilor de criză educaţională în clasa de 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
Podeanu, Nr. 144 clasei de elevi funcţii de conducere, de îndrumare şi de
Timişoara elevi
control din învățământul preuniversitar

Educaţie
Cadre didactice din învățământul
Str. Alunişului, Tel: 024.051.66.56, Abilități de viață la adolescenți - prevenirea nonformală,
Casa Corpului Didactic Tulcea Tulcea Tulcea 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore preuniversitar, profesori diriginți,
Nr. 7 Fax: 024.051.13.79 consumului de droguri extraşcolară şi
consilieri școlari
informală
Str. Alunişului, Tel: 024.051.66.56, Abilitarea cadrelor didactice pentru Egalitate de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Tulcea Tulcea Tulcea 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Nr. 7 Fax: 024.051.13.79 programul A doua șansă şanse şi gen învățământul preuniversitar
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Educație incluzivă în învățământul Educaţia Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 preuniversitar copiilor cu CES învățământul preuniversitar
730178
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Competenţe Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Tehnologia informației și a comunicațiilor 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Fax: 033.541.90.48 TIC/digitale învățământul preuniversitar
730178
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Promovarea valorilor naționale și europene în Educaţie Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Fax: 033.541.90.48 învățământul preuniversitar interculturală învățământul preuniversitar
730178
Str. Ştefan cel Managementul
Tel.: 023.531.72.79, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Managementul calității în educație 5026/04.09.2018 calităţii 05.09.2022 4 ani Categoria 1 22 90 ore
Fax: 033.541.90.48 învățământul preuniversitar
730178 educaţiei

Strategii
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Învățarea prin proiecte educaționale 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 predare-învăţare- învățământul preuniversitar
730178
evaluare

Strategii
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Metode active de predare-învățare-evaluare în dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 învățământul preuniversitar predare-învăţare- învățământul preuniversitar
730178
evaluare

Strategii
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Elemente inovative de didactică dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 transdisciplinară predare-învăţare- învățământul preuniversitar
730178
evaluare

Page 30 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Ştefan cel Management şi
Tel.: 023.531.72.79, Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Managementul comunicării instituționale 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 învățământul preuniversitar
730178 educaţie
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Utilizarea instrumentelor TIC în proiectarea Competenţe Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 2 19 75 ore
Fax: 033.541.90.48 didactică TIC/digitale învățământul preuniversitar
730178

Consiliere şi
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, orientare şcolară Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Modern și eficient în activitatea dirigintelui 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 şi în domeniul învățământul preuniversitar
730178
carierei

Str. Ştefan cel


Tel.: 023.531.72.79, Educaţie pentru Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Educaţia pentru sănătate şi prim ajutor 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 sănătate învățământul preuniversitar
730178
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Managementul clasei de elevi 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 clasei de elevi învățământul preuniversitar
730178
Str. Ştefan cel
Tel.: 023.531.72.79, Managementul Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Mare, Nr. 37, Motivația învățării la elevi 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Fax: 033.541.90.48 clasei de elevi învățământul preuniversitar
730178

Strategii
Râmnicu B-dul Nicolae Tel.: 035.043.15.21, Comunicare în limba engleză în mediul dicactice de Personal didactic de predare din
Casa Corpului Didactic Vâlcea Vâlcea 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Vâlcea Bălcescu, Nr.28 Fax: 035.042.13.98 educațional predare-învăţare- învățământul preuniversitar
evaluare

Personal didactic de predare și personal


Asociația RENATO , Jariștea - Educația incluzivă prin parteneriat școală- Egalitate de
Vrancea Jariştea Str. Principală Tel.: 072.409.50.98 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore didactic auxiliar din învățământul
Vrancea comunitate şanse şi gen
preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Asociația RENATO , Jariștea - Competenţe didactic auxiliar și personal didactic cu
Vrancea Jariştea Str. Principală Tel.: 072.409.50.98 Competențe TIC în educație 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Vrancea TIC/digitale funcții de conducere, de îndrumare şi de
control din învățământul preuniversitar

Management şi
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Management educaţional – competenţe cheie Personal didactic de predare din
Vrancea Focşani 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 2 25 102 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 Fax: 023.722.33.72 în învăţământul preuniversitar învăţământul preuniversitar
educaţie

Personal didactic de predare, personal


Management şi
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Comunicare și management în școli didactic auxiliar și personal didactic cu
Vrancea Focşani 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 Fax: 023.722.33.72 defavorizate funcții de conducere, de îndrumare şi de
educaţie
control din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Egalitate de didactic auxiliar și personal didactic cu
Vrancea Focşani Pro-mediere în școli dezavantajate 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 Fax: 023.722.33.72 şanse şi gen funcții de conducere, de îndrumare şi de
control din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Școală incluzivă-dimensiuni, provocări, Egalitate de didactic auxiliar și personal didactic cu
Vrancea Focşani 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 Fax: 023.722.33.72 soluții şanse şi gen funcții de conducere, de îndrumare şi de
control din învățământul preuniversitar

Page 31 of 32
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Personal didactic de predare, personal


Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Competenţe didactic auxiliar și personal didactic cu
Vrancea Focşani Tehnici de Informare și Comunicare 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 20 82 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 Fax: 023.722.33.72 TIC/digitale funcții de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal


Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Educaţie incluzivă prin colaborarea şcoală - Educaţia didactic auxiliar și personal didactic cu
Vrancea Focşani 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 Fax: 023.722.33.72 comunitate copiilor cu CES funcții de conducere, de îndrumare şi de
control din învățământul preuniversitar

Page 32 of 32

S-ar putea să vă placă și