Sunteți pe pagina 1din 26

Registrul naţional al programelor de formare continuă acreditate

Actualizat la data de 1 septembrie 2019


Orice neconcordanţă poate fi semnalată la adresa angelica.baroiu@edu.gov.ro

acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Asociaţia Uniunea Profesorilor de Str. Moţilor, Nr.1, Bl. Tel.: 0744.18.69.81, Fax: Personal didactic de predare şi personal didactic
Alba Alba Iulia Competenţe digitale cu resurse deschise TI@C 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Informatică din România S1H, Ap.5 035.840.18.80 auxiliar din învăţământul preuniversitar
Asociaţia Uniunea Profesorilor de Str. Moţilor, Nr.1, Bl. Tel.: 0744.18.69.81, Fax: Abordarea jocurilor logice şi a elementelor de Competenţe
Alba Alba Iulia 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore Profesori din învăţământul primar şi gimnazial
Informatică din România S1H, Ap.5 035.840.18.80 programare pentru şcolari TIC/digitale
Tel.: 025.882.61.47;
Str. Gabriel Bethlen, Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Alba Alba Alba Iulia 035.888.22.26, Fax: Animaţie socio-educativă 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 3 16 64 ore
Nr. 7, 510009, preuniversitar
025.883.31.01

Tel.: 025.882.61.47; Strategii dicactice Personal didactic de predare şi personal didactic cu


Str. Gabriel Bethlen, Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor de
Casa Corpului Didactic Alba Alba Alba Iulia 035.888.22.26, Fax: 4737/09.08.2019 de predare- 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Nr. 7, 510009, evaluare
025.883.31.01 învăţare-evaluare învăţământul preuniversitar

Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: Calitatea în evaluare şi examinare (CEE) 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 preuniversitar
025.728.24.41

Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: Educaţie pentru caracter și leadership 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2024 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 preuniversita
025.728.24.41

Tel.: 025.728.10.77; Strategii dicactice


Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Învăţarea activă și managementul performanţei Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: 3861/04.04.2019 de predare- 05.04.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 în învăţământul gimnazial preuniversitar - nivel gimnazial
025.728.24.41 învăţare-evaluare

Tel.: 025.728.10.77; Personal didactic de predare și personal didactic cu


Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Egalitate de şanse
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: Managementul unei școli incluzive 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Gavra” Arad Nr.9, 310106 şi gen
025.728.24.41 învăţământul preuniversitar

Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: Educaţie parentală 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 preuniversitar
025.728.24.41

Tel.: 025.728.10.77; Strategii dicactice


Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Învăţarea activă și managementul performanţei Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: 3861/04.04.2019 de predare- 05.04.2022 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 în învăţământul preșcolar și primar preșcolar și primar
025.728.24.41 învăţare-evaluare

Tel.: 025.728.10.77;
Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Personalizarea învăţării în contextul diversităţii Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2022 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 mediului educaţional preuniversitar
025.728.24.41
Tel.: 025.728.10.77; Management şi
Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: Dascălul - vector activ al comunităţii 4737/09.08.2019 leadership în 10.08.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 preuniversitar
025.728.24.41 educaţie

Tel.: 025.728.10.77; Strategii dicactice


Casa Corpului Didactic „Alexandru Str. Mucius Scaevola, Personal didactic de predare din învăţământul
Arad Arad 025.721.46.70, Fax: Profesor pentru o Şcoală prietenoasă 4737/09.08.2019 de predare- 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Gavra” Arad Nr.9, 310106 preuniversitar
025.728.24.41 învăţare-evaluare

Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar


Sistemul de control intern managerial
Asociaţia Grupul pentru Integrare Str. Unirii, Nr. 5, Et. 3, Tel./fax: 034.841.48.88; Managementul și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Argeş Piteşti performant în unităţile de învăţământ 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Europeană Camera 1 Tel.: 074.358.80.91 calităţii educaţiei îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar
preuniversitar
Str. I.C.Brătianu, Nr. Tel.: 024.822.05.20, Fax: Competenţe digitale şi tehnici moderne de Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 25 103 ore
45, 110121 024.822.05.20 comunicare în context european preuniversitar
Str. I.C.Brătianu, Nr. Tel.: 024.822.05.20, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti Leadership-ul şi succesul managerial 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 30 128 ore
45, 110121 024.822.05.20 preuniversitar

Page 1 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
(mediatori școlari, bibliotecari, documentariști) și
Str. I.C.Brătianu, Nr. Tel.: 024.822.05.20, Fax: Educaţia incluzivă - dimensiuni, provocări, Egalitate de şanse
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 62 ore personal didactic cu funcţii de conducere, de
45, 110121 024.822.05.20 soluţii pentru o școală a diversităţii şi gen
îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar

Strategii dicactice
Str. I.C.Brătianu, Nr. Tel.: 024.822.05.20, Fax: Metode activ-participative în educaţie, centrate Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 62 ore
45, 110121 024.822.05.20 pe nevoile elevilor preuniversitar
învăţare-evaluare

Str. I.C.Brătianu, Nr. Tel.: 024.822.05.20, Fax: Strategii și metode de utilizare a instrumentelor Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 2 25 103 ore
45, 110121 024.822.05.20 TIC în educaţie TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar

Strategii dicactice
Str. I.C.Brătianu, Nr. Tel.: 024.822.05.20, Fax: Abilităţi și competenţe privind evaluarea la Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Argeş Argeş Piteşti 3995/10.05.2019 de predare- 11.05.2023 4 ani Categoria 1 30 123 ore
45, 110121 024.822.05.20 examene și concursuri naţionale preuniversitar
învăţare-evaluare

Centrul Judeţean de Resurse şi Competenţe aprofundate de integrare a elevilor Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Argeş Piteşti B-dul Eroilor, Nr. 4-6 Tel.: 034.873.04.42 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Asistenţă Educaţională Argeş romi în şcoală şi gen preuniversitar
Str. Doaga, Nr. 11, Management şi
Universitatea din Piteşti, Centru de Tel./fax: 034.845.31.97; Management Sistemic Preuniversitar Performant Personal didactic de predare din învăţământul
Argeş Piteşti Corp A, Et. I, Cam. 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2022 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Formare Continuă Muntenia Tel.: 072.406.73.67 (MSPP) preuniversitar
109, 110441 educaţie
Str. Doaga, Nr. 11, Management şi
Universitatea din Piteşti, Centru de Tel./fax: 034.845.31.97; Calitate în învăţământ prin Management Personal didactic de predare din învăţământul
Argeş Piteşti Corp A, Et. I, Cam. 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
Formare Continuă Muntenia Tel.: 072.406.73.67 Educaţional și Leadership (CMEL) preuniversitar
109, 110441 educaţie
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Universitatea din Piteşti, Facultatea
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Calitate în sistemul de control intern managerial Managementul și personal didactic cu funcţii de conducere, de
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 din instituţiile școlare calităţii educaţiei îndrumare și de control din învăţământul
Sociale şi Psihologie
peruniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Universitatea din Piteşti, Facultatea
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Soluţii de eLearning pentru formarea Competenţe și personal didactic cu funcţii de conducere, de
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 specialiștilor în educaţie TIC/digitale îndrumare și de control din învăţământul
Sociale şi Psihologie
preuniversitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea PAŞI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ - Personal didactic de predare din învăţământul
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Proiectare
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti program de pregătire pentru gradul didactic II, 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore preșcolar (care urmează să susţină examenul pentru
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 curriculară
Sociale şi Psihologie învăţământul preşcolar obţinerea gradului didactic II)
Universitatea din Piteşti, Facultatea PAŞI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ - Personal didactic de predare din învăţământul primar
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Proiectare
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti program de pregătire pentru gradul didactic II, 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore (care urmează să susţină examenul pentru obţinerea
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 curriculară
Sociale şi Psihologie învăţământul primar gradului didactic II)
Universitatea din Piteşti, Facultatea Personal didactic de predare, personal didactic
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Psihopedagogia diversităţii, interculturalitate și Egalitate de şanse
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore itinerant și personal didactic de sprijin din
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 educaţie incluzivă şi gen
Sociale şi Psihologie învăţământul preuniversitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea Personal didactic de predare, personal didactic
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Strategii de abordare și prevenire a situaţiilor de Egalitate de şanse
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore itinerant și personal didactic de sprijin din
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 risc din educaţie şi gen
Sociale şi Psihologie învăţământul preuniversitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea Personal didactic de predare, personal didactic
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Self-managementul învăţării şi motivaţiei
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore itinerant și personal didactic de sprijin din
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 sustenabile în educaţie
Sociale şi Psihologie învăţământul preuniversitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea Personal didactic de predare, personal didactic
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Schimbări curriculare şi formarea de
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Argeş Piteşti 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2024 5 ani Categoria 3 15 60 ore itinerant și personal didactic de sprijin din
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 comportamente prosociale în educaţia de azi
Sociale şi Psihologie învăţământul preuniversitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea
de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Competenţe didactice pentru o carieră de succes Personal didactic de predare din învăţământul
Str. Târgu din Vale, Tel./fax: 034.845.31.00; Proiectare
Sociale şi Psihologie, Departamentul Argeş Piteşti – program de formare continuă pentru gradul 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 15 60 ore gimnazial și liceal (care urmează să susţină examenul
Nr. 1, 110040 034.845.31.23 curriculară
pentru Pregătirea Personalului didactic II (gimnaziu, liceu) pentru obţinerea gradului didactic II)
Didactic (D.P.P.D.)
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax:
Bacău Bacău Competenţe TIC și profesorul secolului XXI 3114/01.02.2016 - 02.02.2020 4 ani Categoria 2 28 110 ore Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88
Educaţie pentru
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax:
Bacău Bacău Educaţia pentru cetăţenie activă 3256/15.02.2017 cetăţenie 16.02.2010 3 ani Categoria 2 22 89 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88
democratică

Page 2 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii dicactice
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Educaţie şi performanţă în învăţământul Personal didactic din învăţământul profesional şi
Bacău Bacău 3256/15.02.2017 de predare- 16.02.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 profesional şi tehnic tehnic preuniversitar
învăţare-evaluare

Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva Strategii dicactice Personal didactic de predare și personal didactic cu
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax:
Bacău Bacău contextelor profesionale didactice și a inspecţiei 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88
școlare învăţare-evaluare învăţământul preuniversitar

Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Integrarea tehnologiei cloud în designul Competenţe
Bacău Bacău 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 2 23 90 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 educaţional TIC/digitale

Strategii dicactice
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură utilizând Personal didactic de predare şi personal didactic
Bacău Bacău 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2021 4 ani Categoria 2 20 80 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 metode şi procedee moderne auxiliar (bibliotecari) din învăţământul preuniversitar
învăţare-evaluare

Personal didactic de predare, personal didactic


Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităţilor
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Competenţe auxiliar, personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bacău Bacău de învăţare utilizând platforme 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 TIC/digitale îndrumare și de control din învăţământul
virtuale.Wand.education
preuniversitar
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Formal, nonformal și informal în didactica nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 4586/09.08.2017 10.08.2022 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 modernă extraşcolară şi preuniversitar
informală
Educaţie pentru
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Voluntariatul ca formă de parteneriat. Educaţie Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 3019/08.01.2018 cetăţenie 09.01.2022 4 ani Categoria 2 27 110 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 pentru cetăţenie activă și responsabilă preuniversitar
democratică
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Tradiţii și obiceiuri ale minorităţilor din Educaţie Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 3088/16.01.2019 17.01.2024 5 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 România. Repere istorice interculturală preuniversitar
Orientări contemporane privind Management şi
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax:
Bacău Bacău profesionalizarea carierei didactice la 3161/13.02.2019 consiliere pentru 14.02.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88
învăţământul primar cariera didactică
Management şi
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău Managementul comunicării eficiente în școală 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2024 5 ani Categoria 2 24 95 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 preuniversitar
educaţie
Management şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax:
Bacău Bacău Expert în evaluarea cadrelor didactice 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88
educaţie învăţământul preuniversitar
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Parteneriatul școală - familie - comunitate - un nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 3161/13.02.2019 14.02.2024 5 ani Categoria 2 25 100 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 succes al procesului educaţional extraşcolară şi preuniversitar
informală

Strategii dicactice
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Creativitate și inovare în procesul instructiv- Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2024 5 ani Categoria 2 22 89 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 educativ preuniversitar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Metode interactive de predare - învăţare centrate Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 3937/19.04.2019 de predare- 20.04.2024 5 ani Categoria 1 25 103 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 pe elev preuniversitar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice
Casa Corpului Didactic „Grigore Str. Oituz, Nr. 24, Tel.: 023.452.39.88, Fax: Formarea competenţelor elevilor prin utilizarea Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 3937/19.04.2019 de predare- 20.04.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
Tăbăcaru” Bacău 600266 023.452.39.88 metodelor alternative preuniversitar
învăţare-evaluare

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE Tel.: 023.434.41.49; Învăţăm împreună. Progresăm împreună.


Personal didactic din învăţământul preuniversitar, care
PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE Bacău Târgu Ocna Str. Tişeşti, Nr. 137 074.476.08.50; Fax: Program de pregătire pentru personalul care 3088/16.01.2019 Altele 17.01.2022 3 ani Categoria 3 10 40 ore
lucrează cu persoane private de libertate
PENITENCIARE, Târgu Ocna 023.434.41.51 lucrează cu persoane sancţionate penal
Management şi
Universitatea „Vasile Alecsandri” Calea Mărășești, Nr. Tel.: 023.458.89.35; Management educaţional și comunicare Personal didactic de predare din învăţământul
Bacău Bacău 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 1 22 89 ore
din Bacău 57, 600115 074.515.78.52 instituţională preuniversitar
educaţie
Educaţie
Str. Nufărului, nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia EDU4YOU, Oradea Bihor Oradea Tel.: 075.287.41.02 Educaţia nonformală și tehnologia informaţiei 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 25 103 ore
Nr.123K, 410341 extraşcolară şi preuniversitar
informală

Page 3 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Nufărului, Metode şi strategii pentru o şcoală sigură, fără Personal didactic de predare şi personal didactzic
Asociaţia EDU4YOU, Oradea Bihor Oradea Tel.: 075.287.41.02 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Nr.123K, 410341 bullying auxiliar din învăţământul preuniversitar
Str. Mihai Eminescu, Tel.: 025.941.25.69, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Perspective actuale în abordarea curriculară 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 16 65 ore
Nr. 11, 410019 025.947.69.48 preuniversitar
Str. Mihai Eminescu, Tel.: 025.941.25.69, Fax: ENGLEZA PAS CU PAS, dezvoltarea Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea 5670/18.12.2017 Altele 19.12.2022 5 ani Categoria 3 22 89 ore
Nr. 11, 410019 025.947.69.48 competenţelor de comunicare în limba engleză preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Str. Mihai Eminescu, Tel.: 025.941.25.69, Fax: Educaţie pentru
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Educaţie pentru sănătate în şcoala românească 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 3 16 64 ore și profesori documentariști din învăţământul
Nr. 11, 410019 025.947.69.48 sănătate
preuniversitar
Consiliere şi
Str. Mihai Eminescu, Tel.: 025.941.25.69, Fax: orientare şcolară Personal didactic de predare și profesori
Casa Corpului Didactic Bihor Bihor Oradea Consiliere și orientare în mediul școlar 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Nr. 11, 410019 025.947.69.48 şi în domeniul documentariști din învăţământul preuniversitar
carierei

Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Str. Bârsei, Nr. Tel.: 025.943.35.32, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Bihor Oradea Managementul clasei 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore
Coandă” din Oradea 16/A, 410423 025.946.51.13 calităţii educaţiei preuniversitar

Management şi
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- B-dul Independentei, Tel.: 026.323.70.94, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Bistriţa Management și leadership în 12 Pași 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 1 30 122 ore
Năsăud Năsăud Nr. 24, 420080 026.323.49.16 preuniversitar
educaţie
Consiliere şi
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- B-dul Independentei, Tel.: 026.323.70.94, Fax: orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Bistriţa Sinergii – Comunicare, Colaborare, Consiliere 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 62 ore
Năsăud Năsăud Nr. 24, 420080 026.323.49.16 şi în domeniul preuniversitar
carierei
Personal didactic de predare, personal didactic
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- B-dul Independentei, Tel.: 026.323.70.94, Fax: ACTOR - Alege Competenţele Transversale
Bistriţa 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore itinerant și personal didactic de sprijin din
Năsăud Năsăud Nr. 24, 420080 026.323.49.16 pentru Obţinerea Reușitei profesionale
învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic
Casa Corpului Didactic Bistriţa - Bistriţa- B-dul Independentei, Tel.: 026.323.70.94, Fax: Consolidarea competenţelor didactice pentru Educaţia copiilor
Bistriţa 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 2 25 100 ore itinerant și personal didactic de sprijin din
Năsăud Năsăud Nr. 24, 420080 026.323.49.16 promovarea educaţiei încluzive cu CES
învăţământul preuniversitar
Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj Napoca, Facultatea de Bistriţa- Abordări inovative în didacticile specifice Personla didactic de predare din învăţământul
Năsăud Str. Grănicerilor, Nr. 7 Tel.: 026.336.13.93 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Năsăud învăţământului primar şi preşcolar preşcolar şi primar
Extensia Universităţii Năsăud
Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj Napoca, Facultatea de Bistriţa- Management şi comunicare în instituţiile Personal didactic de predare din învăţământul
Năsăud Str. Grănicerilor, Nr. 7 Tel.: 026.336.13.93 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Năsăud educaţionale preuniversitar
Extensia Universităţii Năsăud
B-dul Mihai
Tel.: 023.151.75.56; Asigurarea calităţii în educaţie prin valorizarea
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 3 12 48 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
023.151.75.56 resurselor umane (ACEVRU)
710717
B-dul Mihai
Tel.: 023.151.75.56; Curriculum - modele de proiectare și Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
023.151.75.56 implementare (CMPI) curriculară preuniversitar
710717
B-dul Mihai
Tel.: 023.151.75.56; CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
023.151.75.56 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară
710717
B-dul Mihai CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă
Tel.: 023.151.75.56; Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Botoşani Botoşani Botoşani Eminescu, Nr.40, pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
023.151.75.56 curriculară gimnazial
710717 gimnazial
Educaţie Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Asociaţia CENTRUL Str. Graţiei, Nr. 21, Oratoria didactică și susţinerea prezentărilor în nonformală, și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Brăila Brăila Tel.: 076.908.85.05 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 3 10 40 ore
EDUCAȚIONAL PRACTIC, Brăila Camera 2 public extraşcolară şi îndrumare şi de control din învăţământul
informală preuniversitar
Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: INFORMATICA ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU – Abilitare Cadre didactice care predau Informatică și TIC în
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 1 15 60 ore
810040 023.961.10.60 CLASA a V-a curriculară învățământul preuniversitar

Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Asigurarea calităţii în educaţie 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 16 64 ore
810040 023.961.10.60 calităţii educaţiei preuniversitar

Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: Tehnici Informaţionale și de Comunicare – nivel Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 22 90 ore
810040 023.961.10.60 avansat TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar

Page 4 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare și personal didactic cu
Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: Marketing
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Managementul proiectelor 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 3 22 89 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
810040 023.961.10.60 educaţional
învăţământul preuniversitar
Management şi
Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Management educaţional 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2023 5 ani Categoria 1 30 124 ore
810040 023.961.10.60 preuniversitar
educaţie
Management şi
Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Management și comunicare 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2023 5 ani Categoria 1 30 120 ore
810040 023.961.10.60 preuniversitar
educaţie
Str. Griviţei, Nr. 328, Tel.: 023.961.52.61, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Brăila Brăila Brăila Protecţia datelor personale 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 3 11 42 ore
810040 023.961.10.60 preuniversitar
Tel.: 036.845.24.73; Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia Educaţională Zece Plus Braşov Braşov B-dul Muncii, Nr. 22A Managementul stresului în context educaţional 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 2 15 60 ore
075.236.55.05 sănătate preuniversitar
Management şi
Tel.: 036.845.24.73; Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia Educaţională Zece Plus Braşov Braşov B-dul Muncii, Nr. 22A Managementul organizaţiei școlare 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2023 4 ani Categoria 2 30 120 ore
075.236.55.05 preuniversitar
educaţie
Asociaţia Generală a Cadrelor Valorizarea instituţiei de învăţământ prin
Str. Pictor Valeriu
Didactice din România „Dăscălimea Braşov Braşov Tel./fax: 026.833.61.90 optimizarea şi eficientizarea comunicării şi 4475/06.07.2016 - 07.07.2020 4 ani Categoria 2 19 76 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Maximilian, Nr.2
Română" relaţionării
Educaţie
Asociaţia Generală a Cadrelor
Str. Pictor Valeriu Competenţe - cheie prin activităţile nonformale nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Didactice din România „Dăscălimea Braşov Braşov Tel./fax: 026.833.61.90 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 2 24 96 ore
Maximilian, Nr.2 și extracurriculare extraşcolară şi preuniversitar
Română" informală
Educaţie
Asociaţia Generală a Cadrelor
Str. Pictor Valeriu nonformală,
Didactice din România „Dăscălimea Braşov Braşov Tel./fax: 026.833.61.90 Integritate și etică în școala românească 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 27 108 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Maximilian, Nr.2 extraşcolară şi
Română" informală
Asociaţia pentru Educaţia
B-dul Griviţei, Nr.47, Profesorul mileniului al treilea în faţa reformelor
Permanentă a Adulţilor Braşov Braşov Tel: 0744.77.78.38 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 22 90 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Bl.32, Sc.B, Ap.34 educaţionale
EDUCADULT Braşov
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Curriculum şi management pentru învăţământul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 15 60 ore
52, 500091 026.847.21.69 primar preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar -
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Management strategic, operaţional şi marketing
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 22 89 ore învăţământ tehnic şi profesional, învăţământ liceal şi
52, 500091 026.847.21.69 educaţional
vocaţional
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Prevenirea consumului de droguri la adorescenţi 3256/15.02.2017 16.02.2021 4 ani Categoria 3 10 40 ore
52, 500091 026.847.21.69 sănătate preuniversitar
Dezvoltare
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Proiecte europene pentru parteneriate şi durabilă şi
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
52, 500091 026.847.21.69 mobilităţi provocările
globalizării
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Educaţia copiilor și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Educaţie incluzivă 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 3 22 89 ore
52, 500091 026.847.21.69 cu CES îndrumare și de control din învăţământul
peruniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Competenţe și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Utilizarea avansată a instrumentelor TIC 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 22 89 ore
52, 500091 026.847.21.69 TIC/digitale îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Abordare metodică pentru activitate integrată în Proiectare
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 1 15 60 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
52, 500091 026.847.21.69 învăţământul primar curriculară
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Tehnici de intervenţie educaţională în Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
52, 500091 026.847.21.69 reintegrarea școlară şi gen preuniversitar
Educaţie
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Învăţarea experienţială - secretul succesului 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
52, 500091 026.847.21.69 extraşcolară şi preuniversitar
informală
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov Dascălul - facilitator al învăţării permanente 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
52, 500091 026.847.21.69 şi gen preuniversitar

Page 5 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Educaţie
Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Strategii de susţinere a tranziţiei elevilor pe nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 3 20 80 ore
52, 500091 026.847.21.69 parcursul școlarităţii extraşcolară şi preuniversitar
informală

Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
52, 500091 026.847.21.69 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară

CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă


Str. Iuliu Maniu, Nr. Tel.: 026.847.21.69, Fax: Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Braşov Braşov Braşov pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
52, 500091 026.847.21.69 curriculară gimnazial
gimnazial
Personal cu funcţii de conducere, de îndrumare și de
Tel.: 021.410.65.50 -
Academia Naţională de Informaţii OSCINT pentru Management Educaţional control din învăţământul preuniveristar, membri ai
Bucureşti Sector 1 Str. Odăii, Nr.20-22 interior: 1140 / 1139; 5990/16.12.2015 - 17.12.2019 4 ani Categoria 1 25 89 ore
„Mihai Viteazul” din Bucureşti Preuniversitar consiliilor de administraţie ale unităţilor de
Fax: 021.310.47.50
învăţământ, membri ai corpului naţional de experţi
Agenţia de Administrare a Reţelei
Str. Ivanovici Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Naţionale de Informatică pentru Bucureşti Sector 1 Tel./fax: 021.317.11.75 Folosirea mijloacelor TIC în educaţie 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Mendeleev, Nr. 21-25 TIC/digitale preuniversitar
Educaţie şi Cercetare

B-dul Mărăşeşti, Nr. Strategii dicactice


Asociaţia MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 4 42, Bl. 1, Sc. 3, Et. 1, Organizatorii grafici în acţiune 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
București 074.503.90.70 preuniversitar
Ap. 69 învăţare-evaluare

B-dul Mărăşeşti, Nr.


Asociaţia MOMENTUL CRITIC, Tel.: 075.511.40.93; Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 4 42, Bl. 1, Sc. 3, Et. 1, Managementul educaţiei incluzive 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 20 81 ore
București 074.503.90.70 cu CES preuniversitar
Ap. 69
Tel.: 0734.21.88.55; E-
Asociaţia Centrul de Comunicare și
Str. Leopardului, Nr. mail: Abordări Teoretico-Practice ale Tulburării de Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvoltare Umană Phoenix, Bucureşti Sector 5 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
23B asociatia.phoenix@yah Învăţare preuniversitar
București
oo.com
Tel.: 0734.21.88.55; E- Consiliere şi
Asociaţia Centrul de Comunicare și Consiliere pentru dezvoltarea personală,
Str. Leopardului, Nr. mail: orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvoltare Umană Phoenix, Bucureşti Sector 5 asistenţă psihologică şi orientare 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
23B asociatia.phoenix@yah şi în domeniul preuniversitar
București psihopedagogică carierei
oo.com

Asociaţia de Terapie Educaţia copiilor


Bucureşti Sector 3 Str. Vulturilor, Nr. 35 Tel.: 076.720.69.79 TND -Tulburări de neurodezvoltare 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 22 90 ore Personal didactic din învăţământul preșcolar și primar
Comportamentală Aplicată (ATCA) cu CES

Str. Viitorului, Nr.


Asociaţia EDUCATION FOR Tel.: 073.100.11.22; Fax: Comunicarea eficientă și soluţionarea/negocierea Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 2 197, Bl. 42B, Sc. A, Et. 3088/16.01.2019 Altele 17.01.2023 4 ani Categoria 2 13 52 ore
CHANGE , București 031.104.34.68 conflictelor în mediul educaţional preuniversitar
5, Ap. 20, Camera 2

Str. Viitorului, Nr. Educaţie pentru


Asociaţia EDUCATION FOR Tel.: 073.100.11.22; Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 2 197, Bl. 42B, Sc. A, Et. Învăţând să trăim împreună 4482/15.07.2019 cetăţenie 16.07.2023 4 ani Categoria 3 13 52 ore
CHANGE , București 031.104.34.68 preuniversitar
5, Ap. 20, Camera 2 democratică

Str. Justiţiei, Nr. 47-49, Google Educator Nivelul 1 (GEN 1) - Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia EDUSFERA, București Bucureşti Sector 4 Tel.: 078.820.02.10 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Ap. 2 Intermediari TIC/digitale preuniversitar
Management şi
Asociaţia EUROEDUCAȚIE, Managementul instituţiilor de învăţământ Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 4 Şos. Olteniţei, Nr. 135 Tel.: 021.334.43.24 3343/16.03.2018 leadership în 17.03.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
București preuniversitar preuniversitar
educaţie
Management şi
Asociaţia EUROEDUCAȚIE, Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 4 Şos. Olteniţei, Nr. 135 Tel.: 021.334.43.24 Școala românească în contextul descentralizării 3706/21.05.2018 leadership în 22.05.2023 5 ani Categoria 1 30 120 ore
București preuniversitar
educaţie
Dezvoltare
Str. Vlad Dracu, Nr. Tel.: 072.332.64.61; Metode alternative de dezvoltare a abilităţilor de durabilă şi Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia FOUR CHANGE, București Bucureşti Sector 3 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 3 8 32 ore
11, Bl. C14, Ap. 87 074.660.70.31 viaţă la clasă provocările preuniversitar
globalizării

Tel./fax: 037.118.40.67;
Str. Delea Nouă, Nr. Educaţia copiilor
Asociaţia Help Autism , București Bucureşti Sector 3 Tel.: 076.526.67.49; Integrarea copiilor cu autism în învăţământ 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore Profesori pentru învăţământul preșcolar și primar
36 cu CES
074.542.13.88

Page 6 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Tel.: 0724.25.47.97; E- Educaţie
Asociaţia pentru Dezvoltarea Şos. Pantelimon, Nr.
mail: Prevenirea consumului de droguri la adolescenţi nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Serviciilor Sociale și Educaţionale Bucureşti Sector 2 287, Bl. 10, Sc. B, Et. 9, 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 3 10 42 ore
contact@asociatiacatha prin intervenţii active în școală extraşcolară şi preuniversitar - nivelul gimnazial și nivelul liceal
CATHARSIS Ap. 74 informală
rsis.ro
Tel.: 0724.25.47.97; E- Educaţie
Asociaţia pentru Dezvoltarea Şos. Pantelimon, Nr.
mail: Fenomenul violenţei: de la delimitări nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Serviciilor Sociale și Educaţionale Bucureşti Sector 2 287, Bl. 10, Sc. B, Et. 9, 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 3 15 63 ore
contact@asociatiacatha conceptuale, la prevenire și intervenţii eficiente extraşcolară şi preșcolar, primar, gimnazial și liceal
CATHARSIS Ap. 74 informală
rsis.ro
Str. Trestiana, Nr. 1A,
Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROACTA EDU, București Bucureşti Sector 4 Bl. 8A, Sc. B, Et. 1, Ap. Tel.: 072.020.66.36 Profesor și Părinte Azi 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 3 20 80 ore
preuniversitar
64

Strategii dicactice
Șos. Sălaj, Nr. 365, Bl. Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 Metode de predare centrate pe elev 5026/04.09.2018 de predare- 05.09.2021 3 ani Categoria 1 15 60 ore
19, Et. 2, Ap. 24 preuniversitar
învăţare-evaluare

Șos. Sălaj, Nr. 365, Bl. Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 Managementul clasei de elevi 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
19, Et. 2, Ap. 24 clasei de elevi preuniversitar
Educaţie
Șos. Sălaj, Nr. 365, Bl. nonformală,
Asociaţia PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 Educaţia elevilor prin activităţi extracurriculare 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 3 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
19, Et. 2, Ap. 24 extraşcolară şi
informală

Strategii dicactice
Șos. Sălaj, Nr. 365, Bl. Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROFEDU, București Bucureşti Sector 5 Tel.: 075.439.50.66 Evaluarea elevilor în învăţământul preuniversitar 4482/15.07.2019 de predare- 16.07.2022 3 ani Categoria 1 15 60 ore
19, Et. 2, Ap. 24 preuniversitar
învăţare-evaluare

Tel.: 0767.11.88.71, Fax:


Str. Louis Blanc, Nr. 2, Strategii dicactice
Asociaţia Română de Dezbateri, 031.710.74.92, E-mail: Strategii inovative de predare a disciplinei Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 1 Bl. I1, Sc. 2, Et. 8, Ap. 4482/15.07.2019 de predare- 16.07.2023 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Oratorie și Retorică, București contact@ardordebate.or opţionale Dezbateri, Oratorie și Retorică preuniversitar
40 învăţare-evaluare
g

Personal didactic cu funcţii de conducere, de


B-dul Vasile Milea,
Asociaţia TRANSFORMAREA PRIN Calitate și eficienţă în sistemul de control intern Managementul îndrumare şi de control din învăţământul
Bucureşti Sector 6 Nr. 2I, Ayash Center, Tel.: 075.515.99.59 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 1 20 82 ore
FORMARE, București managerial calităţii educaţiei preuniversitar, membrii CEAC, responsbilii de comisii
Parter, Corp 3, Birou 1
metodice din unităţile de învăţământ preuniversitar

Asociaţia „Centrul Step by Step Strategii dicactice


Str. Ghe. Dem. Tel.: 031.710.29.29 /30,
pentru Educaţie şi Dezvoltare Bucureşti Sector 3 Să gândim logic împreună cu copiii 3088/16.01.2019 de predare- 17.01.2023 4 ani Categoria 3 10 42 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
Teodorescu, Nr. 16 bis Fax: 021.316.67.74
Profesională", Bucureşti învăţare-evaluare

Asociaţia „Centrul Step by Step Strategii dicactice


Str. Ghe. Dem. Tel.: 031.710.29.29 /30, Personal didactic de predare din învăţământul
pentru Educaţie şi Dezvoltare Bucureşti Sector 3 Aventura cunoaşterii în lumea reală şi digitală 4737/09.08.2019 de predare- 10.08.2023 4 ani Categoria 3 10 42 ore
Teodorescu, Nr. 16 bis Fax: 021.316.67.74 preuniversitar
Profesională", Bucureşti învăţare-evaluare

Asociaţia „Institutul pentru Str. G-ral Berthelot, Comunicare eficientă pentru un climat Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 1 Tel./fax: 021.313.96.42 5670/18.12.2017 Altele 19.12.2020 3 ani Categoria 3 10 40 ore
Dezvoltarea Evaluării în Educaţie” Nr. 38 educaţional propice învăţării preuniversitar
Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Management şi
Tel.: 021.455.18.80, Fax: Dezvoltare instituţională prin educaţie de Personal didactic de predare din învăţământul
Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Bucureşti Sector 2 Str. Italiană, Nr. 28 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2021 4 ani Categoria 1 25 100 ore
021.317.70.04 calitate preuniversitar
Cultură” educaţie

Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Strategii dicactice


Tel.: 021.455.18.80, Fax: Învăţământ de calitate centrat pe beneficiarii Personal didactic de predare din învăţământul
Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Bucureşti Sector 2 Str. Italiană, Nr. 28 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2021 4 ani Categoria 3 25 100 ore
021.317.70.04 educaţiei preuniversitar
Cultură” învăţare-evaluare

Asociaţia „Societatea Naţională Spiru


Tel.: 021.455.18.80, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Bucureşti Sector 2 Str. Italiană, Nr. 28 Metode și instrumente pentru incluziune școlară 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 3 25 100 ore
021.317.70.04 şi gen preuniversitar
Cultură”
Str. Finlanda, Nr. 31, Educaţie
Asociaţia „SOL MENTIS" Bucureşti Bucureşti Sector 2 Tel.: 0754.39.50.66 Învăţând să trăim împreună 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 3 13 52 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Sc. 1, Ap.1 interculturală

Asociaţia CENTRUL DE EVALUARE Calea Dorobanţilor,


Învăţarea ştiinţelor - abordări metodologice Cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu
ŞI ANALIZE EDUCAȚIONALE Bucureşti Sector 1 Nr. 134-138, Bl.11, Sc. Fax: 031.101.96.88 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 20 80 ore
moderne specializarea Chimie, Fizică, Biologie
Bucureşti B, Et.7, Ap.70, 010572

Page 7 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Asociaţia Excelenţa în Educaţie şi B-dul Aviatorilor, Nr. Tel./fax: 031.104.11.74; Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Bucureşti Sector 1 Tehnici de utilizare IT în curriculum școlar 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Formare Continuă , Bucureşti 18, Et. 1, Ap. 4 Tel.: 075.825.55.60 TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar

Strategii dicactice
Asociaţia Excelenţa în Educaţie şi B-dul Aviatorilor, Nr. Tel./fax: 031.104.11.74; Strategii de instruire diferenţiată. Evaluarea și Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 1 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Formare Continuă , Bucureşti 18, Et. 1, Ap. 4 Tel.: 075.825.55.60 dinamica performanţelor școlare ale elevilor preuniversitar
învăţare-evaluare

Personal didactic de predare, personal didactic auxilar


Tel.: 073.391.77.57, E-
Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Str. Theodor Aman, Comunicare eficientă şi medierea conflictelor în şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 1 mail: 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
în educaţie Nr.14 mediul şcolar îndrumare şi de control din învăţământul
info.adde@yahoo.com
preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxilar
Tel.: 073.391.77.57, E-
Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Str. Theodor Aman, Managementul achiziţiilor publice la nivelul şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 1 mail: 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
în educaţie Nr.14 unităţilor de învăţământ preuniversitar îndrumare şi de control din învăţământul
info.adde@yahoo.com
preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxilar
Tel.: 073.391.77.57, E-
Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Str. Theodor Aman, Managementul clasei de elevi în contextul şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 1 mail: 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
în educaţie Nr.14 utilizării de metode şi tehnologii interactive îndrumare şi de control din învăţământul
info.adde@yahoo.com
preuniversitar

Tel.: 0733.91.77.57, E- Personal didactic de predare și personal didactic cu


Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Str. Theodor Aman, Implementarea standardelor de control intern Managementul
Bucureşti Sector 1 mail: 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
în educaţie Nr.14 managerial în unităţile școlare calităţii educaţiei
info.adde@yahoo.com învăţământul preuniversitar

Tel.: 0733.91.77.57, E-
Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Str. Theodor Aman, Integrarea instrumentelor TIC în procesul Competenţe
Bucureşti Sector 1 mail: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
în educaţie Nr.14 educaţional TIC/digitale
info.adde@yahoo.com

Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar


Tel.: 0733.91.77.57, E- Educaţie pentru
Asociaţia pentru dezvoltare durabilă Str. Theodor Aman, Stop bullying prin educaţie pentru cetăţenie și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 1 mail: 4482/15.07.2019 cetăţenie 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
în educaţie Nr.14 democratică în unităţile școlare îndrumare şi de control din învăţământul
info.adde@yahoo.com democratică
preuniversitar
Tel.: 072.179.08.40, e- Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Identificarea și intervenţia educaţională de Educaţia copiilor
Asociaţia pentru Educaţie și Știinţă mail: și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 1 Intrarea Geneva, Nr. 1 specialitate în activităţile cu copiii supradotaţi 3343/16.03.2018 şi tinerilor cu 17.03.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
"KLEINE SCHULE", București simona.mitrea@kleine- îndrumare și de control din învăţământul
(cu abilităţi înalte) aptitudini înalte
schule.ro preuniversitar
Asociaţia pentru Promovarea
Str. Izbiceni, Nr. 104, Aplicarea TIC în procesul de predare-învăţare- Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Meşteşugurilor şi Artelor Bucureşti Sector 1 Tel.: 0728.98.43.33 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Sc. A, Parter, Ap. 2 evaluare TIC/digitale preuniversitar - nivelul primar și nivelul gimnazial
Tradiţionale (APMAT)
Asociaţia pentru Promovarea Implementarea tehnologiei în programe
Str. Izbiceni, Nr. 104, Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Meşteşugurilor şi Artelor Bucureşti Sector 1 Tel.: 0728.98.43.33 educaţioanle inovative de prevenire a 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 17 70 ore
Sc. A, Parter, Ap. 2 TIC/digitale preuniversitar - nivelul primar și nivelul gimnazial
Tradiţionale (APMAT) abandonului școlar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Managementul Diversităţii în Școala Incluzivă.
Asociaţia Română de Psihopedagogie Str. Pritvorului, Nr. Egalitate de şanse și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 4 Tel.: 072.494.69.69 Metodologii contemporane de intervenţie 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 3 10 40 ore
Aplicată, Bucureşti 21, Bl. 19, Ap. 42 şi gen îndrumare şi de control din învăţământul
educaţional- terapeutică
preuniversitar
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Şcoala incluzivă - şcoală pentru toţi 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Personal didactic de predare şi personal didactic
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Managementul proiectelor educaţionale 3256/15.02.2017 Altele 16.02.2020 3 ani Categoria 3 20 80 ore
auxiliar din învăţământul preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; Management şi
Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Management și leadership educaţional 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27 educaţie

Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; Strategii dicactice


Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Învăţarea productivă - Învăţarea în lumea reală 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2020 3 ani Categoria 3 11 45 ore
preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27 învăţare-evaluare

Page 8 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Egalitate de şanse Personal didactic de predare și personal didactic
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Managementul comunicării școală - familie 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
şi gen auxiliar din învăţământul preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Abordarea creativă a curriculumului în Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2021 3 ani Categoria 1 12 48 ore
învăţământul preșcolar curriculară preșcolar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Personal didactic de predare și personal didactic
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: Educaţie financiară 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore
auxiliar din învăţământul preuniversitar
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
Abordarea integrată a curriculumului în Abilitare
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 1 22 90 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
învăţământul primar curriculară
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60;
CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară
Nr.315, 60043 021.313.49.27
Str. Splaiul Tel.: 021.314.46.60; CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă
Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Bucureşti Bucureşti Sector 6 Independenţei, 021.313.49.01, Fax: pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
curriculară gimnazial
Nr.315, 60043 021.313.49.27 gimnazial
Str. Splaiul
Centrul de Proiecte Educaţionale și Tel./fax: 021.305.55.00, Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 6 Independenţei, Nr. 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Sportive București - PROEDUS Interior 1130 de elevi preuniversitar
291-293
Personal didactic de predare din învăţământul
Str. Splaiul
Centrul de Proiecte Educaţionale și Tel./fax: 021.305.55.00, Noile educaţii – abordări inovative prin preuniversitar (nivel primar și gimnazial) și personal
Bucureşti Sector 6 Independenţei, Nr. 3343/16.03.2018 Altele 17.03.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Sportive București - PROEDUS Interior 1130 disciplina ”Pregătiţi pentru viaţă” didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare și de
291-293
control din învăţământul preuniversitar
Consiliere şi
Centrul Naţional de Dezvoltare a Str. Spiru Haret, Nr. Tel.: 021.311.11.62, Fax: Jobs - Formarea pentru orientare în carieră a orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 1 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 12 48 ore
Învăţământului Profesional şi Tehnic 12 021.312.54.98 elevilor şi în domeniul preuniversitar
carierei
Managementul calităţii educaţiei pentru Personal didactic de predare și personal didactic cu
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, Fax: Managementul
Bucureşti Sector 5 obţinerea performanţei în învăţământul 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 1 20 80 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 021.312.58.37 calităţii educaţiei
preuniversitar învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare și personal didactic cu
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, Fax:
Bucureşti Sector 5 Managementul educaţiei pentru timpul liber 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 3 20 80 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 021.312.58.37
învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, Fax: Managementul protecţiei datelor cu caracter și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 5 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 021.312.58.37 personal îndrumare și de control din învăţământul
preuniversitar
Management şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
Federaţia Sindicatelor Libere din B-dul Regina Tel.: 021.315.16.95, Fax: Rolul leadershipului în managementul
Bucureşti Sector 5 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Învăţământ Elisabeta, Nr. 32 021.312.58.37 organizaţiei
educaţie învăţământul preuniversitar
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, nivel
Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Tel.: 021.210.05.39; Istoria romilor în curriculumul școlar - Abilitare
Bucureşti Sector 4 Str. Slobozia, Nr. 31 4482/15.07.2019 16.07.2022 3 ani Categoria 1 10 40 ore gimnazial și nivel liceal, care predau discipline socio-
Comunitară Împreună, București 021.211.34.29 Competenţe ale cadrelor didactice pentru predare curriculară
umane
Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Tel.: 021.210.05.39; Educaţie Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 4 Str. Slobozia, Nr. 31 Educaţie interculturală 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Comunitară Împreună, București 021.211.34.29 interculturală preuniversitar, nivel gimnazial și nivel liceal
Fundaţia ROMANIAN ANGEL Integrarea școlară a copiilor cu cerinţe Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 3 Str. Rodiei, Nr. 52 Tel.: 021.323.68.68 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 2 25 100 ore
APPEAL, București educaţionale speciale (CES) cu CES preuniversitar
Tel.: 021.315.40.39;
Fundaţia „Copiii noştri” din Calea Victoriei, Nr. 0787.60.67.14, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 1 Tendinţe moderne în educaţia parentală 5031/26.08.2016 - 27.08.2020 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Bucureşti 153, Bl. D4, Sc. 2 031.780.39.53, preuniversitar
www.fcn.org.ro
Tel.: 021.315.40.39; Educaţie
Fundaţia „Copiii noştri” din Calea Victoriei, Nr. 0787.60.67.14, Fax: Dezvoltarea socio-emoţională a copilului - baza nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Bucureşti Sector 1 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Bucureşti 153, Bl. D4, Sc. 2 031.780.39.53, integrării școlare și sociale extraşcolară şi preuniversitar
www.fcn.org.ro informală

Page 9 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Dezvoltare Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Fundaţia pentru Dezvoltarea B-dul Nerva Traian, Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor în durabilă şi și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Bucureşti Sector 3 Tel.: 075.823.10.13 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 20 80 ore
Societăţii Civile Nr. 21, 031044 contextul dezvoltării durabile provocările îndrumare și de control din învăţământul
globalizării preuniversitar
Tel.: 021.222.91.01;
037.274.46.48; Şcoala Părinţilor - dezvoltare de competenţe
Fundaţia WORLD VISION România Bucureşti Sector 1 Str. Rotaşului, Nr. 7 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 3 5 22 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
037.274.46.49 Fax: pentru educaţia parentală
021.224.29.72
Tel.: 021.222.91.01;
A.R.T. - Rolul cadrelor didactice în formarea
037.274.46.48;
Fundaţia WORLD VISION România Bucureşti Sector 1 Str. Rotaşului, Nr. 7 adorescenţelor pentru participarea lor activă în 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 3 5 22 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
037.274.46.49 Fax:
comunitate
021.224.29.72
Str. Știrbei Vodă, Nr. Tel.: 021.313.64.91, Fax: Alege înţelept! Strategii de reducere a violenţei Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sector 1 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 15 64 ore
37 021.312.14.47 în școală clasei de elevi preuniversitar
Str. Știrbei Vodă, Nr. Tel.: 021.313.64.91, Fax: Curriculum în context. Adaptări didactice pentru Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sector 1 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 1 15 60 ore
37 021.312.14.47 elevi în risc de abandon școlar curriculară preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Știrbei Vodă, Nr. Tel.: 021.313.64.91, Fax: CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Personal didactic de predare din învăţământul
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti Sector 1 3166/14.02.2019 de predare- 15.02.2023 4 ani Categoria 1 15 60 ore
37 021.312.14.47 pentru toţi. Formare nivel I preuniversitar
învăţare-evaluare

Institutul Naţional pentru Studierea


Holocaustul, combaterea rasismului şi Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care
Holocaustului din România „Elie Bucureşti Sector 2 B-dul Dacia, Nr.89 Tel./fax: 021.318.09.39 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 3 22 89 ore
discriminării predau discipline din aria curriculară Om şi societate
Wiesel”
Tel.: 021.321.00.50; Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Organizaţia „Salvaţi Copiii” Bucureşti Sector 3 B-dul Unirii, nr. 43-45 Profesori competenţi pentru copil și familie 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
072.731.78.19 clasei de elevi preuniversitar

Strategii dicactice
Societatea de Ştiinţe Matematice din Str. Academiei, Nr. 14, Tel.: 021.314.46.53, Fax: Profesori care predau Matematica din învățământul
Bucureşti Sector 1 Şcoala de vară a SSMR 3904/05.06.2018 de predare- 06.06.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
România 010014 021. 312.40.72 gimnazial și liceal
învăţare-evaluare

Universitatea din Bucureşti,


Str. Academiei, Nr. 14, Tel.: 021.314.35.08, Fax: Cadre didactice din sistemul de învăţământ
Facultatea de Matematică şi Bucureşti Sector 1 Tehnici alternative în predarea matematicii 5990/16.12.2015 - 17.12.2019 4 ani Categoria 1 25 100 ore
010014 021.315.69.90 preuniveristar, cu specializarea Matematică
Informatică
Universitatea Naţională de Artă Tel.: 021.252.74.57;
Str. Matei Voievod, Personal didactic de predare din învăţământul
Teatrală şi Cinematografică Bucureşti Sector 2 072.301.12.76; Fax: Teatru aplicat pentru copii și adolescenţi 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2024 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Nr. 75-77 preuniversitar
„I.L.Caragiale” Bucureşti 021.252.58.81
Universitatea Naţională de Educaţie
Tel.: 021.316.41.07;
Fizică şi Sport din Bucureşti, Centrul Str. Constantin Noica, Proiectare Personal didactic de predare: institutori și profesori
Bucureşti Sector 6 072.261.36.16; Fax: Joc și mișcare pentru școlari mici 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 1 20 82 ore
de Formare şi Dezvoltare Nr. 140, 060057 curriculară din învăţământul primar
021.312.04.00
Profesională
Universitatea Naţională de Educaţie
Tel.: 021.316.41.07; Strategii dicactice Personal didactic de predare din învăţământul
Fizică şi Sport din Bucureşti, Centrul Str. Constantin Noica, Educaţie fizică şi sport pentru învăţământul
Bucureşti Sector 6 072.261.36.16; Fax: 4737/09.08.2019 de predare- 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 122 ore preuniversitar, absolvenţi cu studii universitare de
de Formare şi Dezvoltare Nr. 140, 060057 preşcolar
021.312.04.00 învăţare-evaluare licenţă în domeniul Educaţiei fizice şi sportului
Profesională
Casa Corpului Didactic Str. Independentei, Tel.: 023.871.85.04, Fax:
Buzău Buzău Tehnici informaţionale computerizate 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 25 100 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Nr. 42, 120204 023.871.85.04
Pregătirea candidaţilor pentru examenul de
Casa Corpului Didactic Str. Independentei, Tel.: 023.871.85.04, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Buzău Buzău definitivare şi concursul de titularizare în 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 15 60 ore
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Nr. 42, 120204 023.871.85.04 preuniversitar
învăţământul preuniversitar

Casa Corpului Didactic Str. Independentei, Tel.: 023.871.85.04, Fax: CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Buzău Buzău 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Nr. 42, 120204 023.871.85.04 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară

CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă


Casa Corpului Didactic Str. Independentei, Tel.: 023.871.85.04, Fax: Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Buzău Buzău pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
„I.Ghe.Dumitraşcu” Buzău Nr. 42, 120204 023.871.85.04 curriculară gimnazial
gimnazial
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax:
Str. Zefirului, Nr. 1, Educaţie Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 024.231.73.87, E-mail: Patriotism și interculturalitate europeană 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Bl. 18, Sc.1, Et. 1, Ap. 7 interculturală preuniversitar
egomundi11@yahoo.co
m

Page 10 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax:
Str. Zefirului, Nr. 1, Inteligenţa emoţională și dezvoltarea Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 024.231.73.87, E-mail: 3995/10.05.2019 Altele 11.05.2023 4 ani Categoria 2 30 120 ore
Bl. 18, Sc.1, Et. 1, Ap. 7 profesională a cadrelor didactice preuniversitar
egomundi11@yahoo.co
m
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax: Management şi
Str. Zefirului, Nr. 1, Inovare și schimbare în managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 024.231.73.87, E-mail: 4737/09.08.2019 leadership în 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Bl. 18, Sc.1, Et. 1, Ap. 7 instituţiilor de învăţământ preuniversitar
egomundi11@yahoo.co educaţie
m
Tel.: 024.233.44.70,
0731.28.04.67, Fax: Management şi
Str. Zefirului, Nr. 1, Eficientizarea managementului instituţiilor de Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Călăraşi Călăraşi 024.231.73.87, E-mail: 4737/09.08.2019 leadership în 10.08.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Bl. 18, Sc.1, Et. 1, Ap. 7 învăţământ preuniversitar preuniversitar
egomundi11@yahoo.co educaţie
m
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Str. Sloboziei, Nr. 28, Tel.: 024.231.27.93, Fax:
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi EuroManager 2020 3633/12.04.2016 - 13.04.2020 4 ani Categoria 1 30 120 ore aspirante la funcţii de conducere, de îndrumare și de
910014 024.231.27.93
control
Personal didactic auxiliar cu atribuţii în domeniul
resurselor umane (secretari de școală, administratori
Str. Sloboziei, Nr. 28, Tel.: 024.231.27.93, Fax: Managementul resurselor umane din
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3019/08.01.2018 Altele 09.01.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore financiari, contabili), personal didactic cu funcţii de
910014 024.231.27.93 învăţământul preuniversitar
conducere, de îndrumare și de control - directori din
unităţile de învăţământ preuniversitar
Str. Sloboziei, Nr. 28, Tel.: 024.231.27.93, Fax: Dezvoltarea practicilor incluzive în învăţământul Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
910014 024.231.27.93 preuniversitar şi gen preuniversitar
Str. Sloboziei, Nr. 28, Tel.: 024.231.27.93, Fax: Comunicarea didactică, vector al succesului Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
910014 024.231.27.93 școlar preuniversitar
Consiliere şi
Str. Sloboziei, Nr. 28, Tel.: 024.231.27.93, Fax: Consiliere, dezvoltare personală și orientare în orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
910014 024.231.27.93 carieră a elevilor şi în domeniul gimnazial și liceal
carierei
Str. Sloboziei, Nr. 28, Tel.: 024.231.27.93, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Călăraşi Călăraşi Călăraşi Educatorul parental și școala părinţilor 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
910014 024.231.27.93 preuniversitar
Asociaţia KREATIV RESEARCH -
Str. Petru Maior, Nr. 2,
Centrul de studii media și cercetări Caraş- Tel./fax: 025.522.2030; Personal didactic de predare și personal didactic
Reşiţa Bl. 800, Et. 1, Cam. 135, Educaţie media 5026/04.09.2018 Altele 05.09.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
sociale, Severin Tel.: 072.230.62.01 auxiliar din învăţământul preuniversitar
320100
Ocna de Fier
Asociaţia KREATIV RESEARCH -
Str. Petru Maior, Nr. 2,
Centrul de studii media și cercetări Caraş- Tel./fax: 025.522.2030; Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Reşiţa Bl. 800, Et. 1, Cam. 135, Educaţie ecologică. Eco-life 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 25 100 ore
sociale, Severin Tel.: 072.230.62.01 mediu preuniversitar
320100
Ocna de Fier
Casa Corpului Didactic Caraş- Caraş- Str. Bega, Nr. 1, Tel.: 025.521.80.29, Fax: Educaţie Personal didactic de predare din învăţământul
Reşiţa Educaţie multiculturală 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Severin Severin 320059 025.520.60.05 interculturală preuniversitar
Casa Corpului Didactic Caraş- Caraş- Str. Bega, Nr. 1, Tel.: 025.521.80.29, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Reşiţa Educaţie financiară 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Severin Severin 320059 025.520.60.05 preuniversitar
Universitatea „Eftimie Murgu” din
Abordări actuale şi de perspectivă în curriculum,
Reşiţa, Departamentul pentru Caraş- Piaţa Traian Vuia, Nr. Tel.: 073.058.30.30; Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Reşiţa instruire, evaluare în activitatea curentă a 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 22 90 ore
Pregătirea Personalului Didactic Severin 1-4, 320085 025.520.75.01 preuniversitar
cadrelor didactice
(D.P.P.D.)
Universitatea „Eftimie Murgu” din
Management şi
Reşiţa, Departamentul pentru Caraş- Piaţa Traian Vuia, Nr. Tel.: 073.058.30.30; Fax: Management educaţional şi dezvoltare Personal didactic de predare din învăţământul
Reşiţa 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2021 3 ani Categoria 1 25 100 ore
Pregătirea Personalului Didactic Severin 1-4, 320085 025.520.75.01 profesională preuniversitar
educaţie
(D.P.P.D.)
Asociaţia de Consiliere și Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Cluj Cluj-Napoca Piaţa 14 Iulie, Nr. 18 Tel.: 074.479.45.69 Competenţe digitale pentru o educaţie de calitate 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Psihoterapie Online din România TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar
Consiliere şi
Asociaţia de Consiliere și Metode și strategii de prevenire/reducere a orientare şcolară Personal didactic de predare și personal didactic
Cluj Cluj-Napoca Piaţa 14 Iulie, Nr. 18 Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Psihoterapie Online din România absenteismului și abandonului școlar şi în domeniul auxiliar din învăţământul preuniversitar
carierei

Page 11 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Consiliere şi
Asociaţia de Consiliere și Intervenţie, asistenţă și consiliere pentru orientare şcolară Personal didactic de predare și personal didactic
Cluj Cluj-Napoca Piaţa 14 Iulie, Nr. 18 Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Psihoterapie Online din România dezvoltarea personală a elevilor şi în domeniul auxiliar din învăţământul preuniversitar
carierei
Asociaţia de Consiliere și Strategii de instruire și metode de evaluare Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca Piaţa 14 Iulie, Nr. 18 Tel.: 074.479.45.69 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Psihoterapie Online din România adecvate cerinţelor educaţionale speciale cu CES preuniversitar
Asociaţia de Consiliere și Abordarea incluzivă a evaluării școlare în cazul Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca Piaţa 14 Iulie, Nr. 18 Tel.: 074.479.45.69 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 3 15 60 ore
Psihoterapie Online din România elevilor cu CES cu CES preuniversitar
Intervenţia sistemică în educaţie pentru sănătate -
Asociaţia Română pentru Cercetare și Str. Teleorman, Nr. 46, Tel.: 0745.29.71.21, Fax: Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca Abordare medicală, psiho-sociologică și 4586/09.08.2017 10.08.2020 3 ani Categoria 3 18 70 ore
Inovaţie, Cluj-Napoca Ap.32 0364.41.89.91 sănătate preuniversitar
pedagogică
Educaţie
Asociaţia Română pentru Cercetare și Str. Teleorman, Nr. 46, Tel.: 0745.29.71.21, Fax: nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca Educaţia prin cunoașterea funcţionării creierului 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 17 70 ore
Inovaţie, Cluj-Napoca Ap.32 0364.41.89.91 extraşcolară şi preuniversitar
informală
Asociaţia Română pentru Cercetare și Str. Teleorman, Nr. 46, Tel.: 0745.29.71.21, Fax: Practica integrării și incluziunii copiilor cu Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 18 70 ore
Inovaţie, Cluj-Napoca Ap.32 0364.41.89.91 C.E.S. cu CES preuniversitar
Educaţie
Asociaţia Română pentru Cercetare și Str. Teleorman, Nr. 46, Tel.: 0745.29.71.21, Fax: nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca Tehnici inovative de educaţie 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 3 12 50 ore
Inovaţie, Cluj-Napoca Ap.32 0364.41.89.91 extraşcolară şi preuniversitar
informală
Asociaţia Specialiștilor în Terapia
Str. Floreşti, Nr. 190A, Aplicaţii PEAFC: Evaluarea şi Antrenarea Educaţia copiilor Personal didactic de predare și personal didactic
Tulburărilor de Limbaj din România - Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 20 84 ore
Bl. C7, Ap. 5 Fluenţei în Vorbire şi Citit/Scris cu CES auxiliar din învăţământul preuniversitar
ASTTLR
Asociaţia Specialiștilor în Terapia
Str. Floreşti, Nr. 190A, Intervenţii logopedice specifice: mobilizarea Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Tulburărilor de Limbaj din România - Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 3 15 60 ore
Bl. C7, Ap. 5 orofacială cu CES preuniversitar
ASTTLR
Asociaţia Specialiștilor în Terapia
Str. Floreşti, Nr. 190A, Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Tulburărilor de Limbaj din România - Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 Tulburările de voce-evaluare și intervenţie 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Bl. C7, Ap. 5 cu CES preuniversitar
ASTTLR
Asociaţia Specialiștilor în Terapia
Str. Floreşti, Nr. 190A, Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în Educaţia copiilor Personal didactic de predare şi personal didactzic
Tulburărilor de Limbaj din România - Cluj Floreşti Tel.: 074.707.81.41 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Bl. C7, Ap. 5 tulburările din spectrul autist - TSA cu CES auxiliar din învăţământul preuniversitar
ASTTLR

Strategii dicactice
Asociaţia „Lectura şi scrierea pentru Str. Luceafărului, Nr. Tel./fax: 0264.459.87.80;
Cluj Cluj-Napoca Literaţie și gândire critică pentru învăţare 3088/16.01.2019 de predare- 17.01.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore Cadre didactice din învăţământul secundar
dezvoltarea gândirii critice” 6, Ap. 22, 400343 Tel.: 074.539.76.12
învăţare-evaluare

Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax:


Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca Tabla interactivă - resursă educaţională 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 22 90 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Nr. 91, 400457 026.459.39.45
Adaptarea strategiilor educationale - factor
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: esenţial în reducerea absenteismului și Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a clasei de elevi preuniversitar
școlii
Educaţie
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: Managementul strategic și operaţional al nonformală,
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 15 60 ore (bibliotecari, pedagogi școlari, mediatori școlari) din
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 activităţilor educative extraşcolară şi
informală
învăţământul preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca Metodele didactice între artă și rigorile predării 5670/18.12.2017 de predare- 19.12.2021 4 ani Categoria 2 13 53 ore
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 preuniversitar
învăţare-evaluare

Management şi
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax:
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca Comunicare și leadership 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Nr. 91, 400457 026.459.39.45
educaţie
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca Educaţie socială – curriculum și competenţe 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 curriculară preuniversitar
Management şi
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca Manager pentru școala viitorului 3706/21.05.2018 leadership în 22.05.2021 3 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 preuniversitar
educaţie
Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca Educaţie financiară 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 preuniversitar

Page 12 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară

CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă


Str. Septimiu Albini, Tel.: 026.459.39.45, Fax: Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Cluj Cluj Cluj-Napoca pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr. 91, 400457 026.459.39.45 curriculară gimnazial
gimnazial
Str. Constanţei, Nr.
Fundaţia Noi Orizonturi , Cluj- Tel.: 0748.12.69.94, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Cluj Cluj-Napoca 12, Corp B, Ap. 1, Strategii ale învăţării experienţiale 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Napoca 035.478.01.64 preuniversitar
400152
Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj Napoca, Facultatea de Personal didactic de predare și personal didactic
Str. Sindicatelor, Nr. Tel.: 026.440.53.37, Fax: Dezvoltare profesională în domeniul educaţiei Educaţia copiilor
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj Cluj-Napoca 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 3 22 88 ore auxiliar din învăţământul preuniversitar
7, 400029 026.459.05.59 incluzive/speciale cu CES
Departamentul de Psihologie incluziv/special
Specială

Învăţarea integrată – Pregătiţi pentru Viaţă, Personal didactic de predare și personal didactic cu
Asociaţia „Life-Learning Education", Tel.: 072.482.91.54; Proiectare
Constanţa Constanţa Str. Onești, Nr. 41 Adolescenţă și Autocunoaștere. Aplicaţii practice 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 1 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Constanţa 074.018.50.20 curriculară
pentru dirigenţie și disciplinele opţionale învăţământul preuniversitar

Tel.: 0721.26.96.02, E-
Valorizarea instituţiei de învăţământ prin
Asociaţia pentru cultură şi educaţie - Str. Fragilor, Nr. 11, mail: Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Constanţa Constanţa utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiilor şi 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 13 60 ore
DALI, Constanţa Bl. P2, Sc. D, Ap. 75 editura_dali@yahoo.co TIC/digitale preuniversitar
comunicării
m
Tel.: 0721.26.96.02, E-
Management şi
Asociaţia pentru cultură şi educaţie - Str. Fragilor, Nr. 11, mail: Educaţie interculturală prin management și Personal didactic de predare din învăţământul
Constanţa Constanţa 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
DALI, Constanţa Bl. P2, Sc. D, Ap. 75 editura_dali@yahoo.co leadership școlar preuniversitar
educaţie
m
Tel.: 0721.26.96.02, E-
Asociaţia pentru cultură şi educaţie - Str. Fragilor, Nr. 11, mail: Strategii de prevenire și combatere a violenţei în Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Constanţa Constanţa 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
DALI, Constanţa Bl. P2, Sc. D, Ap. 75 editura_dali@yahoo.co mediul școlar clasei de elevi preuniversitar
m
Personal didactic de predare, personal didactic
Educaţie pentru
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, Fax: auxiliar, personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa Educaţie pentru cetăţenie democratică 4586/09.08.2017 cetăţenie 10.08.2020 3 ani Categoria 2 11 44 ore
900562 024.161.54.68 îndrumare și de control din învăţământul
democratică
preuniversitar
Management şi
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, Fax: Management educaţional pentru o școală Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
900562 024.161.54.68 europeană preuniversitar
educaţie
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa Educaţie financiară 3088/16.01.2019 Altele 17.01.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
900562 024.161.54.68 preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Str. Soveja, Nr. 17, Tel.: 024.161.54.53, Fax: şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Constanţa Prevenţie şi abandon şcolar 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2022 3 ani Categoria 2 15 60 ore
900562 024.161.54.68 îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar

Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Educaţie pentru o dezvoltare sănătoasă a Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 3 10 42 ore
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 adorescentului sănătate gimnazial şi liceal

Educaţia copiilor
Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Educaţie de calitate pentru o şcoală a tuturor 5670/18.12.2017 şi tinerilor cu 19.12.2021 4 ani Categoria 3 12 50 ore
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 preuniversitar
aptitudini înalte

Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Educaţie financiară 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 doresc să predea cursuri opţionale de Educaţie financiară

Personal didactic de predare și personal didactic cu


Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax:
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Managementul comunicării în mediul şcolar 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Nr. 127, 130023 024.522.05.69
învăţământul preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax:
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Eficientizarea învăţării prin utilizarea artelor 5046/06.09.2018 de predare- 07.09.2022 4 ani Categoria 3 12 50 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
Nr. 127, 130023 024.522.05.69
învăţare-evaluare

Page 13 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii dicactice
Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Metode interactive de predare-învăţare 3088/16.01.2019 de predare- 17.01.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 preuniversitar
învăţare-evaluare

Personal didactic de predare și personal didactic cu


Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Competenţe
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Integrarea TIC în procesul educaţional 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 TIC/digitale
învăţământul preuniversitar

Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu Educaţia copiilor Personal didactic de predare și personal didactic de
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 42 ore
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 cerinţe educaţionale speciale cu CES sprijin din învăţământul preuniversitar

Personal didactic de predare şi personal didactic cu


Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Creativitate și inovare în procesul instructiv-
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 3 25 100 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 educativ
învăţământul preuniversitar

Str. Calea Domnească, Tel.: 024.522.05.69, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Dâmboviţa Târgoviște Parteneriatul şcoală - familie - comunitate 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Nr. 127, 130023 024.522.05.69 preuniversitar

Str. Constantin Management şi


Tel.: 035.180.73.78; Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia AD REM, Craiova Dolj Craiova Argentoianu, Nr. 29, Management educaţional 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
076.962.19.43 preuniversitar
Bl. AT3, Sc. 3, Ap. 44 educaţie

Management şi Personal didactic cu funcţii de conducere, de


Asociaţia ECO-WORLD 2010, Str. C.D. Fortunescu,
Dolj Craiova Tel./fax: 035.140.40.59 Management educaţional competitiv 3256/15.02.2017 leadership în 16.02.2020 3 ani Categoria 1 30 122 ore îndrumare şi de control din învăţământul
Craiova Nr. 17A
educaţie preuniversitar

Strategii dicactice
Asociaţia ECO-WORLD 2010, Str. C.D. Fortunescu, Personal didactic de predare din învăţământul
Dolj Craiova Tel./fax: 035.140.40.59 Profesor în mileniul III 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2020 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Craiova Nr. 17A preuniversitar
învăţare-evaluare

Asociaţia ECO-WORLD 2010, Str. C.D. Fortunescu, Marketing Personal didactic de predare din învăţământul
Dolj Craiova Tel./fax: 035.140.40.59 Dezvoltarea și promovarea organizaţiei școlare 3995/10.05.2019 11.05.2020 2 ani Categoria 2 25 102 ore
Craiova Nr. 17A educaţional preuniversitar
Tel.: 037.130.82.73; Profesori de Limba şi literatura română care predau la
072.336.66.33, Fax: Curriculumul pentru Limba şi literatura română - nivel liceal, inspectori şi metodişti ai ISJ pentru Limba
Asociaţia Culturală SEBASTIAN, Str. Ștefan cel Mare, Abilitare
Dolj Craiova 037.225.21.25, E-mail: de la perspectivele teoretice la abordările 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 1 30 122 ore şi literatura română , profesori metodişti di CCD-uri,
Sucursala Craiova Nr. 79 curriculară
office_acsebastian@ya personalizate cu specializarea Limba şi literatura română , inspectori
hoo.com de specialitate
Management şi
Str. Eugeniu Carada Leadership și management pentru un învăţământ Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr.19 performant preuniversitar
educaţie
Str. Eugeniu Carada Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 Managementul stresului în organizaţiile școlare 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr.19 clasei de elevi preuniversitar
Str. Eugeniu Carada Educaţie pentru o dezvoltare sănătoasă a Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 20 80 ore
Nr.19 adolescentului sănătate gimnazial și liceal
Metode europene de progres și inovare în Management şi
Str. Eugeniu Carada Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 educaţie prin management și leadership 3161/13.02.2019 leadership în 14.02.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr.19 preuniversitar
performant educaţie
Str. Eugeniu Carada Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 Managementul comunicării în mediul școlar 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Nr.19 clasei de elevi preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Eugeniu Carada Formarea competenţelor elevilor prin utilizarea Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Nr.19 metodelor alternative preuniversitar
învăţare-evaluare

Management şi
Str. Eugeniu Carada Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 Dezvoltare profesională în societatea cunoașterii 3161/13.02.2019 consiliere pentru 14.02.2023 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr.19 preuniversitar
cariera didactică

Strategii dicactice
Str. Eugeniu Carada Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia DOMINOU Craiova Dolj Craiova Fax: 025.151.02.32 Eficienţa în practica evaluării 3861/04.04.2019 de predare- 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Nr.19 preuniversitar
învăţare-evaluare

Str. 1 Decembrie 1918, Management şi


Asociţia START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Dolj Craiova Nr.17, Bl. P2, Sc. 1, Ap. Leadership și management educaţional 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 24 95 ore
FORMARE, Craiova 035.146.67.64 preuniversitar
16; educaţie

Page 14 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. 1 Decembrie 1918,
Asociţia START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Fax: Proiectare
Dolj Craiova Nr.17, Bl. P2, Sc. 1, Ap. Inovaţii curriculare în învăţământul primar 3019/08.01.2018 09.01.2021 3 ani Categoria 2 22 91 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
FORMARE, Craiova 035.146.67.64 curriculară
16;
Educaţie
Str. 1 Decembrie 1918,
Asociţia START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Fax: Educaţie nonformală și tehnici alternative de nonformală,
Dolj Craiova Nr.17, Bl. P2, Sc. 1, Ap. 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 16 64 ore Personal didactic din învăţământul primar
FORMARE, Craiova 035.146.67.64 învăţare extraşcolară şi
16; informală
Str. 1 Decembrie 1918,
Asociţia START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Fax: Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea Egalitate de şanse
Dolj Craiova Nr.17, Bl. P2, Sc. 1, Ap. 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 21 84 ore Personal didactic din învăţământul primar
FORMARE, Craiova 035.146.67.64 instruirii diferenţiate şi gen
16;
Str. 1 Decembrie 1918,
Asociţia START PENTRU Tel.: 0737.56.16.94, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Dolj Craiova Nr.17, Bl. P2, Sc. 1, Ap. Managementul comunicării în mediul didactic 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 1 25 104 ore
FORMARE, Craiova 035.146.67.64 clasei de elevi preuniversitar
16;
Management şi
Str. Ion Maiorescu, Tel.: 025.142.11.59, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Dolj Dolj Craiova Management educaţional 3343/16.03.2018 leadership în 17.03.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore
Nr.6, 200760 025.159.51.74 preuniversitar
educaţie
Personal didactic de predare, profesori din centre și
Str. Ion Maiorescu, Tel.: 025.142.11.59, Fax: Managementul
Casa Corpului Didactic Dolj Dolj Craiova Managementul conflictelor în mediul școlar 3706/21.05.2018 22.05.2022 4 ani Categoria 2 21 87 ore cabinete de asistenţă psihopedagogică, din
Nr.6, 200760 025.159.51.74 clasei de elevi
învăţământul preuniversitar
Eficienţa managementului calităţii și a Personal didactic de predare, membri ai CA, CEAC și
Str. Ion Maiorescu, Tel.: 025.142.11.59, Fax: Managementul
Casa Corpului Didactic Dolj Dolj Craiova sistemului de control managerial în unităţile de 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore ai comisiilor din cadrul SCMI din învăţământul
Nr.6, 200760 025.159.51.74 calităţii educaţiei
învăţământ preuniversitar preuniversitar
Management şi
Centrul Naţional de Training Str. Doljului, Nr. 47, Tel.: 077.083.61.92, Fax: LEADERSCHOOL - Management, leadership, Personal didactic de predare din învăţământul
Dolj Craiova 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
EDUEXPERT, Craiova Bl. K 2, Ap. 8 035.181.55.24 comunicare preuniversitar
educaţie

Strategii dicactice
Centrul Naţional de Training Str. Doljului, Nr. 47, Tel.: 077.083.61.92, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Dolj Craiova CREATIVE TEACHER 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2022 3 ani Categoria 3 15 60 ore
EDUEXPERT, Craiova Bl. K 2, Ap. 8 035.181.55.24 preuniversitar
învăţare-evaluare

Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; Cadre didactice (educatoare, învăţători, institutori,
Str. Al.I. Cuza, Nr. 13, Resurse în Şcoala pentru Toţi: Activism, Respect,
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore profesori) din învăţământul preuniversitar din medii
200585 Toleranţă (Re-START)
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 defavorizate

Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; Strategii dicactice


Str. Al.I. Cuza, Nr. 13, Formarea constructivistă a profesorilor Personal didactic de predare din învăţământul
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 5046/06.09.2018 de predare- 07.09.2023 5 ani Categoria 1 23 92 ore
200585 (PROFCONSTRUCT) preuniversitar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 învăţare-evaluare

Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A


Str. Al.I. Cuza, Nr. 13, Proiectare
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: CADRELOR DIDACTICE – program de pregătire 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
200585 curriculară
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 pentru gradul didactic II, învăţământ primar

TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A


Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; Personal didactic de predare din învăţământul
Str. Al.I. Cuza, Nr. 13, CADRELOR DIDACTICE – program de pregătire Proiectare
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore preuniversitar, cu specializările Limba engleză sau
200585 pentru gradul didactic II, profesori - Limba curriculară
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 Limba română
engleză, profesori – Limba și literatura română

Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; Strategii dicactice


Str. Al.I. Cuza, Nr. 13, Formarea profesorilor în domeniul cercetării Personal didactic de predare din învăţământul
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: 4482/15.07.2019 de predare- 16.07.2023 4 ani Categoria 1 25 100 ore
200585 educaţionale (CERED) preuniversitar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 învăţare-evaluare

Universitatea din Craiova, Tel.: 025.141.43.98; TREPTE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A


Str. Al.I. Cuza, Nr. 13, Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Departamentul pentru Pregătirea Dolj Craiova 025.142.25.67, Fax: CADRELOR DIDACTICE – program de pregătire 4482/15.07.2019 16.07.2024 5 ani Categoria 1 25 100 ore
200585 curriculară preșcolar
Personalului Didactic (D.P.P.D.) 025.141.16.88 pentru gradul didactic II, învăţământ preșcolar

Managementul integrării și educării copiilor cu


Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Fax: Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi cerinţe educaţionale speciale - ADHD, în 5026/04.09.2018 05.09.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore
800222 023.646.58.60 cu CES preuniversitar
sistemul educaţional de masă
Personal didactic de predare din învăţământul primar
Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Fax: Egalitate de şanse
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi A doua șansă la educaţie, o nouă șansă la viaţă 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore și gimnazial, care lucrează cu elevii din programele A
800222 023.646.58.60 şi gen
doua șansă

Page 15 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Strategii dicactice
Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi Educaţia bazată pe competenţe în școli incluzive 3861/04.04.2019 de predare- 05.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
800222 023.646.58.60 preșcolar și primar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice Personal didactic de predare și personal didactic cu


Str. Gării, Nr. 35, Tel.: 023.641.47.49, Fax:
Casa Corpului Didactic Galaţi Galaţi Galaţi Competenţele curriculare și jocul didactic 4482/15.07.2019 de predare- 16.07.2022 3 ani Categoria 1 10 40 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
800222 023.646.58.60
învăţare-evaluare învăţământul preuniversitar

Universitatea „Dunărea de Jos” din


Incluziune, consiliere și TIC – motivare și Strategii dicactice Personal didactic de predare și personal didactic cu
Galaţi, Departamentul pentru B-dul Domneasca, Nr. Tel./fax: 033.613.01.09;
Galaţi Galaţi inovare în procesul educaţional din medii 5026/04.09.2018 de predare- 05.09.2023 5 ani Categoria 2 12 48 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Pregătirea Personalului Didactic 47 023.646.13.53
defavorizate învăţare-evaluare învăţământul preuniversitar
(D.P.P.D.)
Universitatea „Dunărea de Jos” din
Şcoală incluzivă, comunicare interculturală şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
Galaţi, Departamentul pentru B-dul Domneasca, Nr. Tel./fax: 033.613.01.09; Educaţie
Galaţi Galaţi parteneriate inovative în medii educaţionale 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 12 48 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Pregătirea Personalului Didactic 47 023.646.13.53 interculturală
defavorizate învăţământul preuniversitar
(D.P.P.D.)
Universitatea „Dunărea de Jos” din
Management şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
Galaţi, Departamentul pentru B-dul Domneasca, Nr. Tel./fax: 033.613.01.09;
Galaţi Galaţi Manager creativ pentru școala incluzivă 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2024 5 ani Categoria 2 12 48 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Pregătirea Personalului Didactic 47 023.646.13.53
educaţie învăţământul preuniversitar
(D.P.P.D.)
Str. Victoriei, Nr. 132 - Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Gorj Gorj Târgu Jiu Tel.: 025.324.08.88 Educaţie financiară 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
134 preuniversitar
Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Tel.: 025.321.43.07, Fax: Management şi
din Târgu-Jiu, Departamentul pentru
Gorj Târgu Jiu Calea Eroilor, Nr. 30 025.321.82.22, Management strategic şi leadership educaţional 3256/15.02.2017 leadership în 16.02.2020 3 ani Categoria 1 22 89 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Pregătirea Personalului Didactic
dppd@utgjiu.ro educaţie
(D.P.P.D.)
Universitatea „Constantin Brâncuşi”
Tel.: 025.321.43.07, Fax: Management şi
din Târgu-Jiu, Departamentul pentru
Gorj Târgu Jiu Calea Eroilor, Nr. 30 025.321.82.22, Managementul şi dinamica organizaţiilor şcolare 3256/15.02.2017 leadership în 16.02.2020 3 ani Categoria 1 20 80 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Pregătirea Personalului Didactic
dppd@utgjiu.ro educaţie
(D.P.P.D.)
Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, Tel.: 026.637.21.39, Fax: Educaţie preșcolară diferenţiată în interacţiune Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Harghita Harghita 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 11 44 ore
Ciuc 530241 026.637.16.48 cu mediul social şi gen preșcolar

Tel./fax: 037.131.92.10;
Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, 026.637.13.77; Profesorul modern - noi roluri şi competenţe.
Harghita 4475/06.07.2016 - 07.07.2020 4 ani Categoria 2 11 42 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Maghiare din România Ciuc 530241 026.631.28.52; Metodele schimbării
026.637.16.48

Tel./fax: 037.131.92.10;
Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, 026.637.13.77; Dezvoltarea competenţelor prin transmiterea Educaţie
Harghita 3256/15.02.2017 16.02.2021 4 ani Categoria 3 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Maghiare din România Ciuc 530241 026.631.28.52; tradiţiilor populare interculturală
026.637.16.48

Tel./fax: 037.131.92.10;
Strategii dicactice
Uniunea Cadrelor Didactice Miercurea Str. Topliţa, Nr. 20, 026.637.13.77; Personal didactic de predare din învăţământul
Harghita Învăţarea prin joc 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2020 3 ani Categoria 2 10 42 ore
Maghiare din România Ciuc 530241 026.631.28.52; preuniversitar
învăţare-evaluare
026.637.16.48

Asociaţia „Centrul Regional pentru Strategii dicactice


Str. 22 Decembrie, Nr. Tel.: 072.992.31.78, Personal didactic de predare din învăţământul
Ocuparea Forţei de Muncă și Hunedoara Petroşani Profesorul pedagog: calitate prin educaţie 5046/06.09.2018 de predare- 07.09.2021 3 ani Categoria 1 21 84 ore
1, 332020 075.188.74.26 preuniversitar
Protecţie Socială", Petroșani învăţare-evaluare

Tel.: 025.423.24.52; Strategii dicactice


Str. George Bariţiu, Dezvoltarea competenţelor pentru programul A Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Hunedoara Hunedoara Deva 025.423.26.22, Fax: 4737/09.08.2019 de predare- 10.08.2023 4 ani Categoria 2 20 82 ore
Nr. 2, 330165 doua şansă preuniversitar
025.423.24.52 învăţare-evaluare

Educaţie
Tel.: 025.456.44.71;
B-dul Păcii, Bl. 5, Ap. Proiecte de învăţare prin servicii aduse nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni Hunedoara Lupeni 072.267.05.36; Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
9, 335600 comunităţii extraşcolară şi preuniversitar
035.478.01.64 informală

Page 16 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Sindicatul Învăţământului Str. Gheorghe Bariţiu, Tel./fax: 025.421.16.42; Cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar și
Hunedoara Deva Întotdeauna caracterul 3861/04.04.2019 Altele 05.04.2023 4 ani Categoria 3 12 48 ore
Preuniversitar Judeţul Hunedoara Nr. 2 025.423.23.50 gimnazial, membri de sindicat

Personal didactic de predare şi personal didactic cu


Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Fax: Educaţia copiilor
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia Şcoala incluzivă 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 3 22 89 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
920023 024.323.42.05 cu CES
învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare şi personal didactic cu
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Fax: Egalitate de şanse
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia Managementul abandonului şcolar 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 3 22 89 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
920023 024.323.42.05 şi gen
învăţământul preuniversitar
Management şi
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Fax: Management educaţional în sistem Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2020 3 ani Categoria 1 22 89 ore
920023 024.323.42.05 descentralizat preuniversitar
educaţie
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Fax: Managementul emoţiilor. Strategii de prevenire a Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 89 ore
920023 024.323.42.05 violenţei în mediul școlar clasei de elevi preuniversitar
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia Educaţie financiară 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 3 15 62 ore
920023 024.323.42.05 preuniversitar
Management şi
Str. Lacului, Nr. 19, Tel.: 024.323.42.05, Fax: Managementul resurselor umane în instituţiile Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Ialomiţa Ialomiţa Slobozia 3995/10.05.2019 leadership în 11.05.2022 3 ani Categoria 1 22 89 ore
920023 024.323.42.05 de învăţământ preuniversitar preuniversitar
educaţie

Strategii dicactice Personal didactic de predare și personal didactic cu


Valea Citesc pentru a învăţa - Strategii de literaţie în
Asociaţia Română de Literaţie, Iași Iaşi Str. Ghiocelului, Nr. 2 Tel./fax: 033.211.00.19 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2021 4 ani Categoria 1 23 92 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
Lupului procesul de predare-învăţare
învăţare-evaluare învăţământul preuniversitar

Personal didactic de predare, personal didactic cu


Strategii dicactice
Valea Citesc, înţeleg, aplic! Strategii de predare pentru funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Asociaţia Română de Literaţie, Iași Iaşi Str. Ghiocelului, Nr. 2 Tel./fax: 033.211.00.19 3161/13.02.2019 de predare- 14.02.2023 4 ani Categoria 2 23 92 ore
Lupului învăţare vizibilă învăţământul preuniversitar și membri CA din
învăţare-evaluare
instituţiile de educaţie
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Nr.2 Tel.: 023.221.04.24, Fax: Strategii de integrare a elevilor cu dificultăţi de Personal didactic de predare şi personal didactic
Iaşi Iaşi 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 1 22 89 ore
Haret” Iaşi A, 700116 023.226.77.31 adaptare şcolară auxiliar din învăţământul preuniversitar
Management şi
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Nr.2 Tel.: 023.221.04.24, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Iaşi Iaşi Managementul proiectelor educaţionale 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2022 5 ani Categoria 3 22 89 ore
Haret” Iaşi A, 700116 023.226.77.31 preuniversitar
educaţie
Consiliere şi
10 Axiome ale educaţiei parentale - Ghid pentru
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Nr.2 Tel.: 023.221.04.24, Fax: orientare şcolară Personal didactic de predare şi personal didactic
Iaşi Iaşi educaţia intergeneraţională şi dezvoltare 5670/18.12.2017 19.12.2022 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Haret” Iaşi A, 700116 023.226.77.31 şi în domeniul auxiliar din învăţământul preuniversitar
personală carierei
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Nr.2 Tel.: 023.221.04.24, Fax: Managementul Strategiilor Nonformale în nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Iaşi Iaşi 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
Haret” Iaşi A, 700116 023.226.77.31 Educaţie extraşcolară şi preuniversitar
informală
Educaţie
Casa Corpului Didactic „Spiru Str. Octav Botez, Nr.2 Tel.: 023.221.04.24, Fax: Dezvoltarea competenţelor prin activităţi în aer nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Iaşi Iaşi 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 3 10 42 ore
Haret” Iaşi A, 700116 023.226.77.31 liber extraşcolară şi preuniversitar
informală
Centrul Judeţean de Resurse şi Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Iaşi Iaşi B-dul Socola, Nr. 110 Tel./fax: 023.226.76.96 Managementul situaţiilor de criză educaţională 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Asistenţă Educaţională Iaşi clasei de elevi preuniversitar

Centrul Judeţean de Resurse şi Managementul procesului de incluziune școlară Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Iaşi Iaşi B-dul Socola, Nr. 110 Tel./fax: 023.226.76.96 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 3 22 89 ore
Asistenţă Educaţională Iaşi a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale cu CES preuniversitar

Mentoratul între teorie și practică - Management şi


Str. Florilor, Nr. 1C, Tel.: 023.225.28.50; Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Fundaţia EuroEd din Iaşi Iaşi Iaşi responsabilizarea profesorului faţă de 4586/09.08.2017 consiliere pentru 10.08.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore
700513 023.225.29.02 preuniversitar
problematica abandonului şcolar cariera didactică
Tel.: 023.224.22.15,
Str. Bârnova, Nr.
S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L., Iaşi Iaşi Iaşi 072.668.77.92; Fax: Şcoala incluzivă şi pedagogia diversităţii 3114/01.02.2016 - 02.02.2020 4 ani Categoria 2 15 62 ore Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
100H, 700285
023.221.90.13
Tel./fax: 023.221.03.10,
Tel.: 0746.06.89.95, E- Management şi
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, Str. Muzicii, Nr. 2, Personal didactic de predare din învăţământul
Iaşi Iaşi mail: Management educaţional eficient 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2021 4 ani Categoria 1 25 100 ore
Facutatea de Ştiinţe ale Comunicării 700399 preuniversitar
secretariat@univapollo educaţie
nia.ro

Page 17 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Personal didactic de predare (nivelurile primar și


gimnazial), personal didactic cu funcţii de conducere,
de îndrumare și de control (directori, directori adjuncţi,
Tel.: 074.125.94.14; Școală activă pentru copiii din mediile Egalitate de şanse inspectori coordonatori pentru proiecte și programe
Asociaţia INFINITEDU, Ilfov Ilfov Domneşti Str. Ciutaciu, Nr. 95-97 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 20 85 ore
075.511.40.93 dezavantajate şi gen educaţionale, inspectori responsabili pentru A doua
șansă , inspectori responsabili cu monitorizarea
privind accesul la educaţie), personal de sprijin din
învăţământul preuniversitar

Tel.: 031.421.72.59;
Asociaţia pentru Intervenţie Str. Dragoş Vodă, Nr. Tehnici de analiză comportamentală aplicată în Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Ilfov Voluntari 073.174.95.32; 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 3 8 32 ore
Terapeutică în Autism, București 2 tulburările de spectru autist cu CES preuniversitar
075.305.58.52
Asociaţia Preuniversitaria Formare Str. Rozelor, Nr. 1, Educaţie pentru sănătate și tehnici de acordare a Educaţie pentru
Ilfov Periş Tel.: 072.187.35.40 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 22 90 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Continuă, Ilfov 077015 primului ajutor sănătate
Asociaţia Preuniversitaria Formare Str. Rozelor, Nr. 1, Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Ilfov Periş Tel.: 072.187.35.40 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 3 20 80 ore
Continuă, Ilfov 077015 în învăţământul preuniversitar cu CES preuniversitar
Asociaţia Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Nr. Tel.: 072.419.12.85; Marketing Personal didactic de predare din învăţământul
Ilfov Bragadiru Managementul proiectelor educaţionale 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Ilfov 14C 074.173.95.94 educaţional preuniversitar
Asociaţia Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Nr. Tel.: 072.419.12.85; Educaţie incluzivă - Strategii de identificare și Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Ilfov Bragadiru 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Ilfov 14C 074.173.95.94 intervenţie cu CES preuniversitar
Asociaţia Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Nr. Tel.: 072.419.12.85; Marketing Personal didactic de predare din învăţământul
Ilfov Bragadiru Marketing educaţional 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Ilfov 14C 074.173.95.94 educaţional preuniversitar
Asociaţia Profesională COGNITA, Str. Mărăcineni, Nr. Tel.: 072.419.12.85; DOCENDO DISCIMUS (Pedagogie Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Ilfov Bragadiru 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Ilfov 14C 074.173.95.94 postmodernă) clasei de elevi preuniversitar

Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 072.472.81.31, Fax: Personal didactic de predare şi personal didactic cu
Competenţe
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Nr. 46, Parter, Camera 031.425.07.31, E-mail: Utilizarea TIC în procesul de predare învăţare 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 22 90 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
TIC/digitale
1 office@go-ahead.ro învăţământul preuniversitar

Consiliere şi Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar


Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 072.472.81.31, Fax:
Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi orientare şcolară şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Nr. 46, Parter, Camera 031.425.07.31, E-mail: 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 90 ore
elevilor şi în domeniul îndrumare şi de control din învăţământul
1 office@go-ahead.ro carierei preuniversitar

Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 072.472.81.31, Fax: Personal didactic de predare şi personal didactic cu
Strategii de prevenire şi combatere a
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Nr. 46, Parter, Camera 031.425.07.31, E-mail: 4737/09.08.2019 Altele 10.08.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
fenomenului bullying
1 office@go-ahead.ro învăţământul preuniversitar

Consiliere şi
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 072.472.81.31, Fax: Personal didactic de predare şi personal didactic cu
Consilierea elevilor în vederea orientării şcolare orientare şcolară
Asociaţia GO-AHEAD, Ilfov Ilfov Tunari Nr. 46, Parter, Camera 031.425.07.31, E-mail: 4737/09.08.2019 10.08.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
şi profesionale de succes şi în domeniul
1 office@go-ahead.ro carierei
învăţământul preuniversitar

Str. Subl. Petre Ionel, Tel.: 021.350.14.02, Fax: Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Tehnici informaţionale computerizate 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Nr. 2, 77030 021.350.14.02 TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar
Educaţie pentru
Str. Subl. Petre Ionel, Tel.: 021.350.14.02, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Modelarea caracterului la preșcolari și la școlari 3706/21.05.2018 cetăţenie 22.05.2021 3 ani Categoria 3 12 48 ore
Nr. 2, 77030 021.350.14.02 preșcolar și primar
democratică
Str. Subl. Petre Ionel, Tel.: 021.350.14.02, Fax: Utilizarea avansată a intrumentelor TIC în Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti 3706/21.05.2018 22.05.2021 3 ani Categoria 2 23 90 ore
Nr. 2, 77030 021.350.14.02 activitatea didactică TIC/digitale preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Management şi
Str. Subl. Petre Ionel, Tel.: 021.350.14.02, Fax: și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Comunicarea în situaţii de criză 4482/15.07.2019 leadership în 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Nr. 2, 77030 021.350.14.02 îndrumare şi de control din învăţământul
educaţie
preuniversitar
Consiliere şi Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Str. Subl. Petre Ionel, Tel.: 021.350.14.02, Fax: orientare şcolară şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Ilfov Ilfov Brăneşti Dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Nr. 2, 77030 021.350.14.02 şi în domeniul îndrumare şi de control din învăţământul
carierei preuniversitar
Str. Maracineni, Nr. Tel.: 0724.19.12.85; Personal didactic de predare din învăţământul
S.C. Emafil Profesional S.R.L-D Ilfov Bragadiru Managementul educaţional performant 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 1 15 60 ore
14.C, Vila 3 0741.73.95.94 preuniversitar
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, Nr. Comunicarea şi negocierea conflictelor în
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
21/35 managementul educaţional
EUROSTUDY

Page 18 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, Nr. Particularităţile proiectării şi predării simultane Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 3 23 100 ore
21/35 la nivel primar şi gimnazial preuniversitar
EUROSTUDY
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, Nr. Intervenţie şi metode de lucru pentru copii cu Educaţia copiilor
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 3256/15.02.2017 16.02.2020 3 ani Categoria 3 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
21/35 dificultaţi de învăţare cu CES
EUROSTUDY
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, Nr. Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 Educaţia părinţilor în avantajul elevilor 4586/09.08.2017 Altele 10.08.2020 3 ani Categoria 3 15 60 ore
21/35 preuniversitar
EUROSTUDY
Asociaţia Centrul Naţional pentru
Str. Victor Babeș, Nr. Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 TIC în procesul educaţional 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
21/35 TIC/digitale preuniversitar
EUROSTUDY
Asociaţia Centrul Naţional pentru Management şi
Str. Victor Babeș, Nr.
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 Resurse umane în managementul educaţional 5046/06.09.2018 leadership în 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
21/35
EUROSTUDY educaţie
Asociaţia Centrul Naţional pentru Management şi
Str. Victor Babeș, Nr. Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvoltarea Resurselor Umane Maramureş Baia Mare Tel.: 0754.39.50.66 Mentor în învăţământul preuniversitar 3088/16.01.2019 consiliere pentru 17.01.2022 3 ani Categoria 2 20 80 ore
21/35 preuniversitar
EUROSTUDY cariera didactică
Management şi
Str. Petofi Sandor, Nr. Tel.: 026.227.59.35, Fax: Management pentru prezentul şi viitorul şcolii - Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Maramureş Maramureş Baia Mare 5670/18.12.2017 leadership în 19.12.2020 3 ani Categoria 1 30 122 ore
12 – 14, 430165 026.227.66.73 MPPVŞ preuniversitar
educaţie
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care
Str. Petofi Sandor, Nr. Tel.: 026.227.59.35, Fax:
Casa Corpului Didactic Maramureş Maramureş Baia Mare Educaţie financiară 3019/08.01.2018 Altele 09.01.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore doresc să predea discipline opţionale din domeniul
12 – 14, 430165 026.227.66.73
educaţie financiară

Educaţie Personal didactic de predare, profesori documentariști,


Informare, comunicare documentare în centrele
Str. Petofi Sandor, Nr. Tel.: 026.227.59.35, Fax: nonformală, personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Maramureş Maramureş Baia Mare de documentare și informare și în bibliotecile 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 2 15 62 ore
12 – 14, 430165 026.227.66.73 extraşcolară şi îndrumare și de control, documentariști și bibliotecari
școlare informală din învăţământul preuniversitar

Universitatea Tehnică din Cluj-


Napoca, Centrul Universitar Nord Str. Victoriei, Nr. 76, Personal didactic de predare din învăţământul
Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 Cercetare pedagogică și inovaţie în învăţământ 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
din Baia Mare, Departamentul de Et. 2, Camera 36 preuniversitar
Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Universitatea Tehnică din Cluj-


Napoca, Centrul Universitar Nord Str. Victoriei, Nr. 76, Interdisciplinaritate și transdisciplinaritate în Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
din Baia Mare, Departamentul de Et. 2, Camera 36 proiectarea curriculară curriculară preuniversitar
Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Universitatea Tehnică din Cluj-


Napoca, Centrul Universitar Nord Str. Victoriei, Nr. 76, Personal didactic de predare din învăţământul
Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 Consilierea părinţilor 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2022 3 ani Categoria 2 30 120 ore
din Baia Mare, Departamentul de Et. 2, Camera 36 preuniversitar
Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Universitatea Tehnică din Cluj-


Napoca, Centrul Universitar Nord Str. Victoriei, Nr. 76, Perspective moderne în abordarea Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Maramureş Baia Mare Tel.: 026.221.81.32 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 1 30 120 ore
din Baia Mare, Departamentul de Et. 2, Camera 36 interdisciplinară STEM curriculară preuniversitar
Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Educaţie
Drobeta Str. Mareşal
Asociaţia DOCEO, Drobeta Turnu- Proiectarea, managementul și evaluarea nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Mehedinţi Turnu Alexandru Averescu, Tel.: 0749.11.42.41 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 20 80 ore
Severin activităţilor extracurriculare extraşcolară şi preuniversitar
Severin Nr. 42 informală
Tel.: 074.531.53.32; Personal didactic de predare, personal didactic
Str. Progresului, Nr. Managementul conflictelor și tehnici de Managementul
Asociaţia ASERTIV, Târgu Mureş Mureş Târgu Mureş 036.543.01.46, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore auxiliar, personal didactic cu funcţii de conducere, de
11/1 comunicare eficientă clasei de elevi
036.580.74.61 îndrumare și de control
Tel.: 074.531.53.32; Personal didactic de predare, personal didactic
Str. Progresului, Nr. Managementul stresului - educaţie pentru un stil Educaţie pentru
Asociaţia ASERTIV, Târgu Mureş Mureş Târgu Mureş 036.543.01.46, Fax: 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore auxiliar, personal didactic cu funcţii de conducere, de
11/1 de viaţă sănătos sănătate
036.580.74.61 îndrumare și de control

Page 19 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Management şi
Asociaţia C.N.F. TRANSILVANIA, Mentoratul didactic - calea spre o carieră de Personal didactic de predare din învăţământul
Mureş Albeşti Str. Muzeului, Nr. 45 Tel.: 026.577.63.83 4737/09.08.2019 consiliere pentru 10.08.2023 4 ani Categoria 2 25 100 ore
Albeşti, Mureş succes preuniversitar
cariera didactică
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Inovaţie şi performanţă în managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 1 23 90 ore
11, 540343 026.526.25.74 instituţiilor de educaţie preuniversitar
Personal didactic de predare și personal didactic cu
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Managementul calităţii serviciilor educaţionale Managementul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
11, 540343 026.526.25.74 în organizaţiile școlare calităţii educaţiei
învăţământul preuniversitar
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Noi perspective didactice în abordarea genului Abilitare Profesori de Limba și literatura română din gimnaziu
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
11, 540343 026.526.25.74 liric curriculară și liceu
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş Egalitate de gen și antreprenoriat în școală 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
11, 540343 026.526.25.74 şi gen preuniversitar
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Învingerea stresului și furiei, comunicarea Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
11, 540343 026.526.25.74 eficientă/asertivă cu copilul clasei de elevi preuniversitar
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş Școala incluzivă - Școala prietenoasă 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
11, 540343 026.526.25.74 şi gen preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Dezvoltare personală a elevilor prin metode Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş 3088/16.01.2019 de predare- 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 90 ore
11, 540343 026.526.25.74 interactive preuniversitar
învăţare-evaluare

Consiliere şi
Str. Victor Babeş, Nr. Tel.: 026.526.08.80, Fax: Dezvoltarea personală și a stimei de sine a orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Mureş Mureş Târgu Mureş 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
11, 540343 026.526.25.74 copiilor şi în domeniul preuniversitar
carierei
Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Programul de dezvoltare a competenţelor
din Târgu Mureş, Departamentul Str. Bodoni Sandor, Tel.: 074.450.51.93; Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Mureş Târgu Mureş didactico-metodologice pentru educaţia 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 25 100 ore
pentru Pregătirea Personalului Nr. 3-5 Tel./fax: 036.540.11.25 cu CES preuniversitar
incluzivă (DCDMEI)
Didactic (D.P.P.D.)
Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Program de dezvoltare de competenţe
din Târgu Mureş, Departamentul Str. Bodoni Sandor, Tel.: 074.450.51.93; Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Mureş Târgu Mureş complementare pentru educaţia incluzivă 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 2 30 120 ore
pentru Pregătirea Personalului Nr. 3-5 Tel./fax: 036.540.11.25 şi gen preuniversitar
(DCCEI)
Didactic (D.P.P.D.)
Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Program de dezvoltare a competenţelor de
din Târgu Mureş, Departamentul Str. Bodoni Sandor, Tel.: 074.450.51.93; Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Mureş Târgu Mureş proiectare și intervenţie în educaţia incluzivă 3161/13.02.2019 14.02.2022 3 ani Categoria 2 30 120 ore
pentru Pregătirea Personalului Nr. 3-5 Tel./fax: 036.540.11.25 şi gen preuniversitar
(DCPIEI)
Didactic (D.P.P.D.)
Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Program de dezvoltare a competenţelor
din Târgu Mureş, Departamentul Str. Bodoni Sandor, Tel.: 074.450.51.93; Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Mureş Târgu Mureş psihopedagogice fundamentale pentru educaţia 3937/19.04.2019 20.04.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
pentru Pregătirea Personalului Nr. 3-5 Tel./fax: 036.540.11.25 cu CES preuniversitar
incluzivă (DCPPEI)
Didactic (D.P.P.D.)
Universitatea „Dimitrie Cantemir”
Program de dezvoltare a abilităţilor practice
din Târgu Mureş, Departamentul Str. Bodoni Sandor, Tel.: 074.450.51.93; Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Mureş Târgu Mureş pentru educaţia incluzivă prin activităţi de 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 1 30 120 ore
pentru Pregătirea Personalului Nr. 3-5 Tel./fax: 036.540.11.25 curriculară preuniversitar
laborator – DAPLEI
Didactic (D.P.P.D.)

Asociaţia Naţională a Mentorilor de Modernizarea procesului de predare-învăţare- Strategii dicactice


Str. Mărăţiei, Nr. 118, Tel.: 023.327.88.19; Personal didactic de predare din învăţământul
Dezvolare Profesională (ANMEDEP), Neamţ Piatra Neamţ evaluare centrat pe formare de competenţe 3904/05.06.2018 de predare- 06.06.2021 3 ani Categoria 1 20 83 ore
Bl. A14, Sc. B, Ap. 22 074.562.13.10 preuniversitar
Piatra Neamţ (COMPETENȚE XXI) învăţare-evaluare

Management şi
Str. Petru Rareş, Nr. Tel.: 023.322.38.85, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Neamţ Neamţ Piatra Neamţ Managementul performanţei în instituţii 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
24, 610118 023.322.38.85 preuniversitar
educaţie

Strategii dicactice
Str. Petru Rareş, Nr. Tel.: 023.322.38.85, Fax: Metode interactive de predare - învăţare - Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Neamţ Neamţ Piatra Neamţ 3904/05.06.2018 de predare- 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
24, 610118 023.322.38.85 evaluare preuniversitar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice Personal didactic, personal itinerant și de sprijin


Str. Petru Rareş, Nr. Tel.: 023.322.38.85, Fax:
Casa Corpului Didactic Neamţ Neamţ Piatra Neamţ Școala incluzivă - Școala atractivă 3904/05.06.2018 de predare- 06.06.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore (inclusiv mediatori școlari) din învăţământul
24, 610118 023.322.38.85
învăţare-evaluare preuniversitar

Page 20 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii

Str. Aleea Florilor, Nr. Repere de aplicare a Curriculumului pentru Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia SENTIRE, Slatina Olt Slatina Tel.: 072.622.93.66 3937/19.04.2019 20.04.2022 3 ani Categoria 1 30 120 ore
5, Bl. B2, Sc. C, Ap. 1 educaţie timpurie curriculară preșcolar

Str. Aleea Florilor, Nr. Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia SENTIRE, Slatina Olt Slatina Tel.: 072.622.93.66 Informatică și TIC în educaţie 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 30 120 ore
5, Bl. B2, Sc. C, Ap. 1 TIC/digitale preuniversitar

Management şi
Asociaţia EUROTOPMANAGER, Str. Victoriei, Nr. 9, Bl. Personal didactic de predare din învăţământul
Olt Slatina Tel.: 074.433.01.69 Abilitarea profesorilor metodişti 4737/09.08.2019 consiliere pentru 10.08.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
Slatina 9, Sc. A, Ap. 8, 230008 preuniversitar
cariera didactică

Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 0760172961, Fax:


Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina Educaţie nonformală pentru o şcoală altfel 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06

Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării


Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 0760172961, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina unui mentorat de calitate în învăţământul 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 15 60 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 preuniversitar
preuniversitar
Management şi
Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 076.017.29.61, Fax: Leadership şi management în organizaţiile Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 1 30 120 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 şcolare preuniversitar
educaţie

Management şi
Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 076.017.29.61, Fax: Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina 5670/18.12.2017 consiliere pentru 19.12.2021 4 ani Categoria 2 10 40 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 învăţământul preuniversitar preuniversitar
cariera didactică

Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 076.017.29.61, Fax: Marketing Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina Management de proiect 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 educaţional preuniversitar

Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 076.017.29.61, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina Educaţie financiară pentru o școală modernă 5026/04.09.2018 Altele 05.09.2022 4 ani Categoria 3 15 60 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 preuniversitar

Management şi
Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 076.017.29.61, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina Managementul organizaţiei școlare 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 preuniversitar
educaţie

Str. Garoafei, Nr.5, Bl. Tel.: 076.017.29.61, Fax: Compasiune și acţiune - program de prevenire a Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia PROEURO-CONS, Slatina Olt Slatina 3937/19.04.2019 Altele 20.04.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
7, Sc. A, Parter, Ap. 12 034.971.01.06 bullying-ului în școală preuniversitar

Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Managementul instruirii diferenţiate în şcoală 4586/09.08.2017 10.08.2021 4 ani Categoria 2 30 120 ore
230081 024.940.61.03 clasei de elevi preuniversitar
Management şi
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Mentoring în procesul educaţional 4586/09.08.2017 consiliere pentru 10.08.2020 3 ani Categoria 2 30 120 ore
230081 024.940.61.03 preuniversitar
cariera didactică
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: Educaţie de calitate pentru copiii care provin din Egalitate de şanse
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 25 100 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
230081 024.940.61.03 medii dezavantajate şi gen
Management şi Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: Profesionalizarea managementului în
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore aspirant la Corpul Naţional de Experţi în Management
230081 024.940.61.03 învăţământul preuniversitar
educaţie Educaţional
Dezvoltare
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: durabilă şi Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Managementul dezvoltării durabile în educaţie 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
230081 024.940.61.03 provocările preuniversitar
globalizării

Strategii dicactice
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina Strategii didactice inovative 3343/16.03.2018 de predare- 17.03.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
230081 024.940.61.03 preuniversitar
învăţare-evaluare

Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
230081 024.940.61.03 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară

CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă


Str. Ionaşcu, Nr. 38, Tel.: 024.940.61.03, Fax: Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Olt Olt Slatina pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
230081 024.940.61.03 curriculară gimnazial
gimnazial
Str. Democraţiei, Nr. Tel.: 024.457.73.38, Fax: Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Tehnologii Informaţionale Computerizate (TIC) 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore
35, 100559 024.457.10.15 TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar

Page 21 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Management şi
Str. Democraţiei, Nr. Tel.: 024.457.73.38, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Management și comunicare în învăţământ 3343/16.03.2018 leadership în 17.03.2021 3 ani Categoria 2 30 120 ore
35, 100559 024.457.10.15 preuniversitar
educaţie

Str. Democraţiei, Nr. Tel.: 024.457.73.38, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Asigurarea calităţii în unităţile școlare 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 12 48 ore
35, 100559 024.457.10.15 calităţii educaţiei preuniversitar

Str. Democraţiei, Nr. Tel.: 024.457.73.38, Fax: Competenţe Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Casa Corpului Didactic Prahova Prahova Ploieşti Instrumente multimedia în şcoală 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
35, 100559 024.457.10.15 TIC/digitale din învăţământul preuniversitar
Tel.: 024.457.35.40;
Universitatea Petrol – Gaze din B-dul București, Nr. Dezvoltarea competenţelor de cercetatre ale Management şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
0723.59.80.89, Fax:
Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Prahova Ploieşti 39, Corp I, Et. II, cadrelor didactice în vederea obţinerii gradului 3019/08.01.2018 consiliere pentru 09.01.2022 4 ani Categoria 1 30 120 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
024.457.58.74, E-mail:
Educaţiei Camera 8, 100680 didactic I cariera didactică învăţământul preuniversitar
estan10@yahoo.com
Tel.: 024.457.35.40; Educaţie
Universitatea Petrol – Gaze din B-dul București, Nr.
0723.59.80.89, Fax: nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Prahova Ploieşti 39, Corp I, Et. II, Provocări și constrângeri în educaţia nonformală 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 25 102 ore
024.457.58.74, E-mail: extraşcolară şi preuniversitar
Educaţiei Camera 8, 100680 informală
estan10@yahoo.com
Tel.: 024.457.35.40;
Universitatea Petrol – Gaze din B-dul București, Nr. Strategii dicactice
0723.59.80.89, Fax: Facilitarea învăţării elevilor: deprinderi Personal didactic de predare din învăţământul
Ploieşti, Departamentul Ştiinţele Prahova Ploieşti 39, Corp I, Et. II, 3904/05.06.2018 de predare- 06.06.2022 4 ani Categoria 2 25 102 ore
024.457.58.74, E-mail: fundamentale, strategii didactice preuniversitar
Educaţiei Camera 8, 100680 învăţare-evaluare
estan10@yahoo.com
Management şi
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău Management educaţional și dezvoltare în carieră 4586/09.08.2017 consiliere pentru 10.08.2021 4 ani Categoria 1 30 120 ore
450059 037.287.36.14 preuniversitar
cariera didactică

Strategii dicactice
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău Strategii eficiente de evaluare 5670/18.12.2017 de predare- 19.12.2021 4 ani Categoria 1 25 102 ore
450059 037.287.36.14 preuniversitar
învăţare-evaluare

Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Fax: Elaborarea și implementarea unui curriculum la Proiectare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău 5670/18.12.2017 19.12.2021 4 ani Categoria 2 20 80 ore
450059 037.287.36.14 decizia școlii curriculară preuniversitar
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Fax: Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău 3861/04.04.2019 05.04.2022 3 ani Categoria 3 20 83 ore
450059 037.287.36.14 speciale (CES) în învăţământul de masă cu CES preuniversitar
Personal didactic de predare și personal didactic cu
Str. Unirii, Nr. 2, Tel.: 026.066.13.96, Fax:
Casa Corpului Didactic Sălaj Sălaj Zalău Cultura emoţională în cariera didactică 4482/15.07.2019 Altele 16.07.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
450059 037.287.36.14
învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare la nivel preșcolar și
Str. 1 Decembrie 1918, Tel: 036.180.10.65, Fax: Educaţia incluzivă pentru copiii proveniţi din Egalitate de şanse
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore primar, care lucrează cu copii și familii care provin din
Nr.6, 440010 036.180.10.64 medii defavorizate (EICMD) şi gen
medii defavorizate sau grupuri vulnerabile

Str. 1 Decembrie 1918, Tel: 036.180.10.65, Fax: Modelarea comportamentului psiho-emoţional - Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Satu Mare Satu Mare Satu Mare 4737/09.08.2019 10.08.2022 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr.6, 440010 036.180.10.64 drumul spre prevenirea şi combaterea violenţei clasei de elevi preuniversitar

Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Integrarea resurselor text și imagine într-un Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 3904/05.06.2018 06.06.2022 4 ani Categoria 2 16 64 ore
15, 550020 026.923.02.59 demers de cercetare documentară TIC/digitale preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 de predare- 05.09.2023 5 ani Categoria 1 15 60 ore
15, 550020 026.923.02.59 curriculare în învăţământul preuniversitar preuniversitar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu Atelierul de învăţare prin joc și explorare 5026/04.09.2018 de predare- 05.09.2023 5 ani Categoria 2 18 72 ore
15, 550020 026.923.02.59 preșcolar, primar și gimnazial
învăţare-evaluare

Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Copilul cu implant cohlear, integrat în Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 3 6 27 ore
15, 550020 026.923.02.59 învăţământul de masă cu CES preșcolar și primar
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
15, 550020 026.923.02.59 timpurie a școlii clasei de elevi preuniversitar
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 5026/04.09.2018 05.09.2021 3 ani Categoria 3 10 41 ore
15, 550020 026.923.02.59 școlarii mici cu CES preșcolar și primar, logopezi școlari
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu Managementul clasei de elevi – strategii eficiente 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 13 54 ore
15, 550020 026.923.02.59 clasei de elevi preuniversitar
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la Educaţie pentru Profesori consilieri școlari, cadre diactice din
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 12 50 ore
15, 550020 026.923.02.59 practică sănătate învăţământul gimnazial și liceal

Page 22 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Turismului, Nr. Tel.: 026.923.02.59, Fax: Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Sibiu Sibiu Sibiu Educaţie timpurie incluzivă 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
15, 550020 026.923.02.59 cu CES preșcolar
Piaţa Regele
Centrul pentru Formarea Continuă în Utilizarea multimedia în predarea disciplinelor Educatoare, învăţători și profesori din învăţământul
Sibiu Mediaş Ferdinand, Nr. 25, Tel./fax: 026.983.17.24 5031/26.08.2016 - 27.08.2010 4 ani Categoria 2 5 20 ore
Limba Germană, Mediaş în limba germană preuniversitar care predau în limba germană
551002

Piaţa Regele Strategii dicactice


Centrul pentru Formarea Continuă în Sensibilizare lingvistică la discipline predate în Personal didactic de predare din învăţământul
Sibiu Mediaş Ferdinand, Nr. 25, Tel./fax: 026.983.17.24 4737/09.08.2019 de predare- 10.08.2023 4 ani Categoria 2 5 20 ore
Limba Germană, Mediaş limba germană preuniversitar
551002 învăţare-evaluare

Universitatea „Lucian Blaga” din Calea Dumbrăvii, Nr. Strategii dicactice


Învăţarea interactivă și dezvoltarea gândirii Personal didactic de predare și personal de sprijin din
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio- Sibiu Sibiu 34, Parter, Camera Tel.: 072.230.72.32 5046/06.09.2018 de predare- 07.09.2023 5 ani Categoria 2 21 84 ore
critice învăţământul preuniversitar
Umane 001D, 550324 învăţare-evaluare

Universitatea „Lucian Blaga” din Calea Dumbrăvii, Nr.


Educaţia copiilor Personal didactic de predare și personal de sprijin din
Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio- Sibiu Sibiu 34, Parter, Camera Tel.: 072.230.72.32 Școala incluzivă în societatea actuală 5046/06.09.2018 07.09.2023 5 ani Categoria 3 21 84 ore
cu CES învăţământul preuniversitar
Umane 001D, 550324

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Suceava Suceava Resurse educaţionale-Tehnologie şi creativitate 4586/09.08.2017 10.08.2022 5 ani Categoria 2 22 89 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 TIC/digitale preuniversitar
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare şi personal didactic
Suceava Suceava Parteneriatul şcoală - comunitate 5670/18.12.2017 19.12.2020 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 şi gen auxiliar din învăţământul preuniversitar

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Suceava Suceava Managementul calităţii în educaţie 3019/08.01.2018 09.01.2022 4 ani Categoria 2 30 120 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 calităţii educaţiei preuniversitar

Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Suceava Suceava Campionul comunităţii 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 şi gen preuniversitar
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Managementul Personal didactic de predare și personal didactic
Suceava Suceava Comunicare, Negociere, Mediere în Educaţie 3088/16.01.2019 17.01.2022 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 clasei de elevi auxiliar din învăţământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Creativitate și inovare în procesul instructiv- Personal didactic de predare din învăţământul
Suceava Suceava 3161/13.02.2019 Altele 14.02.2023 4 ani Categoria 3 22 91 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 educativ preuniversitar
Educaţie
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Comunicare în limba engleză pentru cariera nonformală, Personal didactic de predare și personal didactic
Suceava Suceava 3861/04.04.2019 05.04.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 didactică extraşcolară şi auxiliar din învăţământul preuniversitar
informală
Casa Corpului Didactic „George Str. Aleea Nucului, Tel.: 023.052.33.16, Fax: Competenţe Personal didactic de predare și personal didactic
Suceava Suceava TIC în curriculumul școlar 3995/10.05.2019 11.05.2022 3 ani Categoria 2 21 87 ore
Tofan” Suceava Nr. 10, 720018 023.052.33.46 TIC/digitale auxiliar din învăţământul preuniversitar

Str. Mihail Strategii dicactice


Asociaţia de Prietenie Româno- Tel.: 024.731.79.95, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Teleorman Alexandria Kogălniceanu, Nr. 46- Abordări interactive în procesul educaţional 5026/04.09.2018 de predare- 05.09.2023 5 ani Categoria 1 15 60 ore
Franceză ,,ROMFRA", Alexandria 034.740.15.46 preuniversitar
48, 140044 învăţare-evaluare

Str. Mihail
Asociaţia de Prietenie Româno- Tel.: 024.731.79.95, Fax: Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Teleorman Alexandria Kogălniceanu, Nr. 46- Educaţe incluzivă 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Franceză ,,ROMFRA", Alexandria 034.740.15.46 şi gen preuniversitar
48, 140044
Str. Carpaţi, Nr. 15, Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Teleorman Teleorman Alexandria Tel./Fax: 024.731.56.36 Educaţie financiară 3904/05.06.2018 Altele 06.06.2022 4 ani Categoria 3 15 62 ore
140059 preuniversitar
Consiliere şi
Str. Carpaţi, Nr. 15, Consilierea și orientarea școlară - drumul către orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Teleorman Teleorman Alexandria Tel./Fax: 024.731.56.36 5046/06.09.2018 07.09.2021 3 ani Categoria 2 15 60 ore
140059 succesul profesional şi în domeniul preuniversitar
carierei
Str. Carpaţi, Nr. 15,
Casa Corpului Didactic Teleorman Teleorman Alexandria Tel./Fax: 024.731.56.36 Educaţia părinţilor 5046/06.09.2018 Altele 07.09.2020 2 ani Categoria 2 22 90 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
140059

Str. Carpaţi, Nr. 15, CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Teleorman Teleorman Alexandria Tel./Fax: 024.731.56.36 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
140059 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară

CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă


Str. Carpaţi, Nr. 15, Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Teleorman Teleorman Alexandria Tel./Fax: 024.731.56.36 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
140059 curriculară gimnazial
gimnazial
Management şi
Str. Torontalului, Nr. Tel.: 072.344.49.55, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara Managementul carierei și dezvoltării personale 3019/08.01.2018 consiliere pentru 09.01.2022 4 ani Categoria 2 25 100 ore
15, Sc. A, Ap. 5 025.624.43.93 preuniversitar
cariera didactică

Page 23 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Management şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
Str. Torontalului, Nr. Tel.: 072.344.49.55, Fax:
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara Managementul programelor educaţionale 3019/08.01.2018 leadership în 09.01.2022 4 ani Categoria 3 25 100 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
15, Sc. A, Ap. 5 025.624.43.93
educaţie învăţământul preuniversitar
Management şi Personal didactic de predare și personal didactic cu
Str. Torontalului, Nr. Tel.: 072.344.49.55, Fax:
Asociaţia „Didactikos” Timişoara Timiş Timişoara Managementul organizaţiei școlare 3706/21.05.2018 leadership în 22.05.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore funcţii de conducere, de îndrumare și de control din
15, Sc. A, Ap. 5 025.624.43.93
educaţie învăţământul preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: Comunicare şi interactivitate în procesul de Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara 4586/09.08.2017 de predare- 10.08.2020 3 ani Categoria 2 10 40 ore
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 predare-învăţare preuniversitar
învăţare-evaluare

Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar


Managementul implementării și dezvoltării
Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: Managementul și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara sistemului de control intern în unităţile 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 calităţii educaţiei îndrumare și de control din învăţământul
subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale
preuniversitar
Dezvoltare
Dezvoltarea abilităţilor de implicare activă a
Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: durabilă şi Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara școlii în domeniul siguranţei apei și a sistemelor 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 provocările preuniversitar
de sanitaţie globalizării
Educaţie
Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: nonformală, Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Educaţia nonformală în școala contemporană 3937/19.04.2019 20.04.2022 3 ani Categoria 3 20 80 ore
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 extraşcolară şi preuniversitar
informală

Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă Abilitare
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara 3995/10.05.2019 11.05.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore Personal didactic de predare din învăţământul primar
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ primar curriculară

Management şi
Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Autocontrolul și acceptarea propriei persoane 4482/15.07.2019 consiliere pentru 16.07.2022 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 preuniversitar
cariera didactică

Educaţie pentru Personal didactic de predare și personal didactic cu


Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax:
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara Educaţie pentru Democraţie 4482/15.07.2019 cetăţenie 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52
democratică învăţământul preuniversitar
CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă
Str. Piata Iancu Tel.: 025.649.04.52, Fax: Abilitare Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Timiş Timiş Timişoara pentru toţi. Formare nivel II- învăţământ 4737/09.08.2019 10.08.2024 5 ani Categoria 1 30 120 ore
Huniade, Nr. 3, 300029 025.649.04.52 curriculară gimnazial
gimnazial
Fundaţia EOS – Educating for an Str. Treboniu Laurian, Informatică și TIC prin jocuri și aplicaţii Competenţe Cadre didactice care predau Informatică și TIC în
Timiş Timişoara Tel.: 074.477.06.87 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 11 42 ore
Open Society , Timișoara Nr. 5, Ap. 5 colaborative TIC/digitale învăţământul gimnazial sau liceal
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Fundaţia pentru Cultură şi Str. Păunescu Managementul clasei de elevi - gestionarea Managementul şi personal didactic cu funcţii de conducere, de
Timiş Timişoara Tel.: 074.552.17.10 4737/09.08.2019 10.08.2023 4 ani Categoria 3 22 89 ore
Învăţământ Ioan Slavici , Timişoara Podeanu, Nr. 144 situaţiilor de criză educaţională în clasa de elevi clasei de elevi îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar
Tel: 024.051.66.56, Fax: Personal didactic de predare şi personal didactic
Casa Corpului Didactic Tulcea Tulcea Tulcea Str. Alunişului, Nr. 7 Iniţiere în utilizarea instrumentelor TIC în şcoală 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 2 25 102 ore
024.051.13.79 auxilar din învăţământul preuniversitar
Educaţie
Tel: 024.051.66.56, Fax: Abilităţi de viaţă la adolescenţi - prevenirea nonformală, Cadre didactice din învăţământul preuniversitar,
Casa Corpului Didactic Tulcea Tulcea Tulcea Str. Alunişului, Nr. 7 3343/16.03.2018 17.03.2022 4 ani Categoria 3 10 40 ore
024.051.13.79 consumului de droguri extraşcolară şi profesori diriginţi, consilieri școlari
informală
Tel: 024.051.66.56, Fax: Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A Egalitate de şanse Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Tulcea Tulcea Tulcea Str. Alunişului, Nr. 7 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 10 40 ore
024.051.13.79 doua șansă şi gen preuniversitar
Râmnicu B-dul Nicolae Tel.: 035.043.15.21, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vâlcea Vâlcea Managementul educaţional strategic 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 1 22 89 ore
Vâlcea Bălcescu, Nr.28 035.042.13.98 preuniversitar

Strategii dicactice
Râmnicu B-dul Nicolae Tel.: 035.043.15.21, Fax: Comunicare în limba engleză în mediul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vâlcea Vâlcea 3019/08.01.2018 de predare- 09.01.2021 3 ani Categoria 2 22 89 ore
Vâlcea Bălcescu, Nr.28 035.042.13.98 educaţional preuniversitar
învăţare-evaluare

Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax:


Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Educaţie incluzivă între teorie şi practică 6217/23.12.2016 - 22.12.2019 3 ani Categoria 2 25 100 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Nr. 37, 730178 033.541.90.48
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Managementul instituţiei şcolare 3136/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 1 25 107 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 preuniversitar
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Strategii de prevenire a consumului de droguri şi
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui 3137/25.01.2017 - 24.01.2020 3 ani Categoria 3 15 60 ore Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 a violenţei în mediul şcolar

Page 24 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Educaţie incluzivă în învăţământul Educaţia copiilor Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 3 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 preuniversitar cu CES preuniversitar
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Tehnologia informaţiei și a comunicaţiilor 3343/16.03.2018 17.03.2021 3 ani Categoria 2 25 100 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 TIC/digitale preuniversitar
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Promovarea valorilor naţionale și europene în Educaţie Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui 3904/05.06.2018 06.06.2021 3 ani Categoria 2 22 90 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 învăţământul preuniversitar interculturală preuniversitar

Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Managementul calităţii în educaţie 5026/04.09.2018 05.09.2022 4 ani Categoria 1 22 90 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 calităţii educaţiei preuniversitar

Strategii dicactice
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Învăţarea prin proiecte educaţionale 3706/21.05.2018 de predare- 22.05.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 preuniversitar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Metode active de predare-învăţare-evaluare în Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui 3706/21.05.2018 de predare- 22.05.2022 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 învăţământul preuniversitar preuniversitar
învăţare-evaluare

Strategii dicactice
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Elemente inovative de didactică Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui 3706/21.05.2018 de predare- 22.05.2022 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 transdisciplinară preuniversitar
învăţare-evaluare

Management şi
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Managementul comunicării instituţionale 3937/19.04.2019 leadership în 20.04.2023 4 ani Categoria 1 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 preuniversitar
educaţie
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Utilizarea instrumentelor TIC în proiectarea Competenţe Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui 3937/19.04.2019 20.04.2023 4 ani Categoria 2 19 75 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 didactică TIC/digitale preuniversitar
Consiliere şi
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: orientare şcolară Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Modern și eficient în activitatea dirigintelui 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 şi în domeniul preuniversitar
carierei
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Educaţie pentru Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Educaţia pentru sănătate şi prim ajutor 3995/10.05.2019 11.05.2023 4 ani Categoria 3 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 sănătate preuniversitar
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Managementul clasei de elevi 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 clasei de elevi preuniversitar
Str. Ştefan cel Mare, Tel.: 023.531.72.79, Fax: Managementul Personal didactic de predare din învăţământul
Casa Corpului Didactic Vaslui Vaslui Vaslui Motivaţia învăţării la elevi 4482/15.07.2019 16.07.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Nr. 37, 730178 033.541.90.48 clasei de elevi preuniversitar
Asociaţia RENATO , Jariștea - Educaţia incluzivă prin parteneriat școală- Egalitate de şanse Personal didactic de predare și personal didactic
Vrancea Jariştea Str. Principală Tel.: 072.409.50.98 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 22 90 ore
Vrancea comunitate şi gen auxiliar din învăţământul preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Asociaţia RENATO , Jariștea - Competenţe și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Vrancea Jariştea Str. Principală Tel.: 072.409.50.98 Competenţe TIC în educaţie 3088/16.01.2019 17.01.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Vrancea TIC/digitale îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar
Management şi
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Fax: Management educaţional – competenţe cheie în Personal didactic de predare din învăţământul
Vrancea Focşani 4586/09.08.2017 leadership în 10.08.2020 3 ani Categoria 2 25 102 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 023.722.33.72 învăţământul preuniversitar preuniversitar
educaţie
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Management şi
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Fax: și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Vrancea Focşani Comunicare și management în școli defavorizate 5026/04.09.2018 leadership în 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 023.722.33.72 îndrumare şi de control din învăţământul
educaţie
preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Fax: Egalitate de şanse și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Vrancea Focşani Pro-mediere în școli dezavantajate 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 023.722.33.72 şi gen îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Fax: Egalitate de şanse și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Vrancea Focşani Școală incluzivă-dimensiuni, provocări, soluţii 5026/04.09.2018 05.09.2023 5 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 023.722.33.72 şi gen îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Fax: Competenţe și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Vrancea Focşani Tehnici de Informare și Comunicare 5046/06.09.2018 07.09.2022 4 ani Categoria 2 20 82 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 023.722.33.72 TIC/digitale îndrumare și de control din învăţământul
preuniversitar

Page 25 of 26
acreditare
Data

Nr. ani

C.P.T.
Domeniul Categorie
Furnizor program Judeţ Localitate Adresă Date de contact Denumire program O.M. nr./ data expirării Nr. ore Grup ţintă
tematic program
acreditarii
Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar
Casa Corpului Didactic „Simion Str. Eroilor, Nr. 2, Tel.: 023.722.33.72, Fax: Educaţie incluzivă prin colaborarea şcoală - Educaţia copiilor și personal didactic cu funcţii de conducere, de
Vrancea Focşani 3161/13.02.2019 14.02.2023 4 ani Categoria 2 15 60 ore
Mehedinţi” Vrancea 620034 023.722.33.72 comunitate cu CES îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar

Page 26 of 26