Sunteți pe pagina 1din 2

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINTA INSTALATII SANITARE SI DE

STINGERE INCENDIU

La întocmirea proiectului de instalații sanitare se vor respecta prescripțiile din


următoarele standarde și normative:

Legea 10 Legea calității în construcții – modificată cu Legea 123/2007;


Legea 265 Lege Pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;
Legea 307 Apărarea împotriva incendiilor;
Legea 319 Lege privind securitatea și sănătatea în muncă
Legea 481 Lege privind protecția civilă;
Normativ C56 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de
instalații aferente construcțiilor;
Normativ I9 Normativ privind proiectarea și execuția instalațiilor sanitare;
Normativ NP 003 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă;
Normativ P118/2 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a
II –a Instalații de stingere;
Normativ C16 Normativ pentru executarea lucrărilor pe timp friguros;
Normativ C 204 Normativul cadrul privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj a
utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii;
H.G. 300 Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru
șantierele temporare sau mobile;
H.G. 537 Hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la
normele de prevenire și stingere a incendilor;
HG 1146 Cerineţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
Lista MTCT Lista standardelor române care transpun standarde europene
armonizate și a specificațiilor tehnice recunoscute în domeniul
produselor pentru constructii;
STAS 297/2 Culori și indicatoare de securitate. Reprezentări;
STAS 1343/0 Alimentare cu apă. Determinarea cantităților de apă de
alimentare;
STAS 1478 Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale;
STAS 1795 Canalizare interioară;
STAS 1504 Distanțe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor și
accesoriilor lor;
STAS 1540 Obiecte sanitare ceramice. Lavoare. Dimensiuni;
STAS 2066 Obiecte sanitare ceramice. Vase de closet. Dimensiuni principale;
STAS 2308 Alimentare cu apă și canalizări. Capac și ramă de fontă pentru
cămine de vizitare;
STAS 3051 Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de
canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare;
STAS 6002 Alimentare cu apă. Cămine pentru branșament de apă;
STAS 6686 Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porțelan sanitar. Condiții
tehnice generale de calitate;
STAS 6675/1 Țevi din policlorură de vinil. Condiții tehnice;
STAS 7174 Fitinguri din policlorură de vinil pentru îmbinare prin lipire;
STAS 7656 Ţevi din oţel, sudate longitudinal, pentru instalaţii;
STAS 9827/5 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte,
canale, cabluri;
STAS 10110 Alimentare cu apă. Stații de pompare;
STAS 10400/1 Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil;
STAS 10400/2 Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil.
Lungimi de construcţie;
SR 1343-1 Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă
pentru localități urbane și rurale;
SR EN 671-1 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 1: Hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigide;
SR EN 671-2 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate;
SR EN 10025-1 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1:
Condiţii tehnice generale de livrare;
SR EN 10224/A1 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor
apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare;
SR EN 10311 Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru
transportul lichidelor apoase inclusiv apa potabilă;
SR EN-14384 Hidranți de incendiu supraterani;
SR EN-14339 Hidranți de incendiu subterani;
SR EN ISO 9001 Sisteme de managementul calității. Cerințe;
DIN 8078 Țevi din polipropilenă;
ISO 3213 Țevi din polipropilenă. Efectul timpului și presiuni asupra
rezistenței;
NTPA-002/2002 Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate din rețelele
de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;
NTPA-001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a
apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii
naturali.