Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT TEMATIC

,,PRIMAVARĂ,BINE AI VENIT!’’

ARGUMENT

Într-o dimineaţă, un copil a sosit la grădiniţă foarte nedumerit şi supărat, întrebându-mă


de ce se topeşte zăpada. Supărarea lui era, de fapt, din pricina faptului că nu mai putea merge la
săniuş. I-am răspuns că zăpada se topeşte deoarece iarna nu mai are putere, venindu-i momentul
să predea ștafeta primăverii, anotimp care aduce cu sine bucuria de a readuce totul la viaţă.
În urma celor spuse am stârnit şi mai mult curiozitatea micuţilor adresându-mi şi alte
întrebări (ce se întâmplă cu vieţuitoarele? dar cu mediul înconjurător? care sunt vestitorii
primăverii? cum se trezeşte natura la viaţă? care sunt activităţile omului? etc.), întrebări care m-
au determinat să propun copiilor studierea primăverii în cadrul unui proiect tematic. Astfel
proiectul tematic „PRIMĂVARĂ,BINE AI VENIT!” urmează a se desfăţura pe parcursul a 5
săptămâni, perioadă în care sperăm să dezvăluim cât mai mult din secretele acestui anotimp.

A sosit primavara, fiica cea mai tanară si mai frumoasă a anului. Toată lumea a prins viată si
totul are culoare. Florile-ti încălzesc sufletul cu tandreţea, gingăşia şi culoarea lor. Mii de gaze
si gandaci zboară fericiti purtati de adierea lină a vantului, zumzetele harnicilor albinute se aud
pretutindeni, copiii aleargă fericiti si profită de vremea bună. Peste tot e forfotă mare căci, vor
să-i ureze prințesei Primăverii un călduros: “Bine ai venit!”

Curiozitatea noastră este mare si de aceea , vă invităm sa fiti alaturi de noi pe parcursul
perioadei in care vom cauta să descoperim: PRIMAVARA ȘI FRUMUSEȚILE EI.

Vă rugăm să participțti alături de noi la adunarea materialelor necesare în dezlegarea


enigmelor acestei teme. Dorim să ne ajutati cu imagini, cărţi, C.D.-uri cu vestitorii primăverii,
să observam mai bine, insecte, flori specifice acestui anotimp, pentru a invăta cât mai multe.

Vă multumesc:

copiii grupei mici si


doamna educatoare
TEMA DE STUDIU: “CĂND/CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?’’

PROIECT TEMATIC: “PRIMĂVARĂ,BINE AI VENIT!”

SUBTEMELE PROIECTULUI:

1. “ADIE VÂNT DE ĂPRIMĂVARĂ’’


2. “OASPEȚI DRAGI-BINE ATI VENIT!’’
3.“MICII GRĂDINARI”
4. “BUCHETUL PRIMĂVERII”
5.”PALETA DE CULORI A PRIMĂVERII”–evaluare proiect tematic

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENTIALE

Domeniul Limbã şi comunicare:

 Dezvoltarea capacitãţii de exprimare oralã, de înţelegere si utilizare corectã a semnificaţiei


structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
Domeniul Ştiinţelor

 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un


vocabular adecvat;
 Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
 Dezvoltarea capacitãţi de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurãtor, precum şi stimularea
curiozitãtii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul
înconjurător;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea
educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.
Domeniul Om şi societate:

 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;


 Formarea unei atitudini pozitive faţã de mediul înconjurãtor;
 Formarea deprinderilor practic-gospodãreşti şi utilizarea vocabularului specific.
Domeniul Estetic şi creativ:

 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea de desene, picturi, modelaje;


 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
Domeniul Psihomotric:

 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;


 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate;
OBIECTIVE DE REFERINŢÃ PE DOMENII EXPERENŢIALE

Domeniul Limbã şi comunicare:


 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi
în calitate de auditor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

Domeniul ştiinţe:

 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii
prin punere în corespondenţă;
 Să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi
interdependenţa dintre ele;
 Să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
Domeniul om şi societate:

 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând
deprinderile de lucru însuşite;

 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

Domeniu estetic şi creativ:

 Să redea teme plastice specifice desenului;


 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse
alese de el
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale
 Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale, corespunzătoare
specificului de vârstă al copilului preşcolar;
 Să intoneze cântece pentru copii.
 Să cânte acompaniaţi de educatoare
 Să acompanieze ritmic cântecele.
 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia

Domeniul psihomotric:

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play

RESURSE:

UMANE

-educatoarea, copiii, parintii

MATERIALE

-culegeri cu texte literare, cărti ilustrate pentru copii, flori, fructe legume timpurii de primavară,
planse cu imagini specifice anotimpului,, fise individuale de lucru, cd. muzical, combina muzicala,
materiale puse la dispozitie de catre parinti, caiete speciale pentru activitati

PROCEDURALE

-conversatia, observarea spontana și dirijată, demonstratia, explicatia, experimentul, jocul,


povestirea, exercitiul, problematizarea, brainstormingul, munca independentă, lucrul in echipa,
verificarea.

DE TIMP

- 5 saptamani

EVALUARE

- aprecieri verbale, individuale şi de grup

- expoziţie cu lucrările copiilor.


HARTA PROIECTULUI

OASPETI
DRAGI BINE
ADIE VÂNT ATI VENIT!
DE
PRIMĂVARĂ

PRIMĂVARĂ,BIN
E AI VENIT!

PALETA DE
CULORI A BUCHETUL
PRIMĂVERII PRIMĂVERII

MICII
GRĂDINA
RI
CENTRE
DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:

BIBLIOTECA CONSTRUCŢII ARTĂ


- cărţi şi reviste, - cuburi din plastic, - creioane colorate, carioca,
- fişe de lucru, - vitocomburi, tempera, pensule,
- enciclopedii, atlase - pătratul Tangram, - plastilină, suport de lucru,
- imagini cu caracteristici ale - forme geometrice din - hărtie, foarfece,
anotimpului primăvara, plastic - cărţi de colorat,
- jetoane, - fişe,
- creioane colorate, carioca, - panou pentru expunerea
coli A4 lucrărilor

JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ


- marionete, - imagini, - puzzle,
- jetoane, - enciclopedii, - joc cu cifre,
- păpuşi, - flori naturale - fişe de lucru,
- accesorii pentru realizarea - jetoane, - jetoane,
jocului de rol - calendarul naturii
-ghivece cu pământ

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SÃ AFLÃM?

- că vremea este capricioasă - de ce se încălzeşte?


- că afară se încălzeşte - ce se întâmplă afară cu iarba, copacii,
păsările?
- că începe să înverzească natura
- ce fac păsările în timpul primăverii?
- că ne îmbrăcăm mai subţire
- ce fac oamenii, copiii?
- că vin păsările călătoare
- cum apar florile şi componenţa lor
- că înfloresc flori, copaci
- cum se îngrijesc florile
- că sărbătorim ziua mărţişorului şi a mamei
- cum se plantează răsaduri şi seminţe de
- că se plantează răsaduri şi seminţe de legume legume?
- că animalele şi insectele prind viaţă
“ADIE VÂNT DE PRIMĂVARĂ”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP: Intalnirea de dimineata :”Surprizele primăverii”;Invatam sa spunem “Bine ati
venit!”;Gimnastica de inviorare
LUNI RUTINE: “La activităţi atenţi să fim, de vrem multe ca să ştim!”;
TRANZITII: “Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!”(joc cu text si cant)
05.03.2012 ALA1: Bibliotecă: “Citim imagini de primăvară”; joc de rol : “ De-a florăria”;
ADE: DȘ+DEC-Activitate integrată
DS :”Primavara iar se-arata” -observare în natură
DEC :,,Copacul înflorit’’pictură
ALA 2:,, De la un pomișor la altul’’-joc distractiv
ADP;Întâlnirea de dimineață ,,Îmi place primăvara’’-conversa’ii
Rutine:,,,Microbii zboar[ prin aer’’-deprinderi de a pune mâna la gură
MARȚI Tranziții:,,Mirosim o floare’’-joc exercițiu
ALA1:
06.03.2012 Știință :,,De ce se topește zăpada?’’-experiment
Joc de rol :,, De-a gospodinele’’
ADE:
DȘ ,,Să facem buchețele de ghiocei’’-verificarea numerației în concentrul 1-3
(exerciții cu material individual)
ALA 2:Joc de mișcare :,,Prin grădini și prin livezi’’-joc de mișcare
ADP: ID – “In prag de primavara”; calendarul naturii, perzenţa;
RUTINE:“Intai tu, apoi eu”;
MIERCURI TRANZITII:”Schimba fata”-joc distractiv
ALA1: Artă: “Fire de iarbă”-desen; Joc de masă: puzzle aspecte de primavara;
07.03.2012 ADE-DLC ,,Ghiocelul’’-memorizare’’
DEC ,,Vine,vine primăvara’’
ALA 2:,,Vântul mișcă crengile’’-joc imitativ
ADP: ID – “Sunt fericit ca esti colega mea”; calendarul naturii, prezenţa; ;
RUINE:”Un zambet pentru o fetita”-deprinderea de a relationa
JOI TRANZITII “Bate, bate la podea!”-joc ritmic
ALA1: Bibliotecă: “Codiţa ghiocelului” – exerciţii grafice
08.03.2012 Constructii:”Băncuțe pentru parc”
ADE: DOS:,,Am sădit un pomișor’’-activitate practică
ALA 2:,, Uriașul și piticii’’ -joc distractiv
ADP: ID – “Zâmbete de primăvară!”; calendarul naturii, prezenţa
VINERI RUTINE “Pregătim clasa pentru activităţi”;
TRANZITII:”Ghiocelul trist, ghiocelul vesel”-joc de atentie
09.03.2012 ALA: Construcţii: “Poduri peste ape dezgheţate”; Bibliotecă: ghicitori despre
primăvară;
ADE-DPM: “Sunt un copil puternic” – transport de obiecte individual şi în grup
ALA 2:,,Pomii din parcul școlii’’-plimbare cu observarea naturii

“BUCHETUL PRIMĂVERII”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP:ID-Un zambet, o floare, o raza de soare”
RUTINE:Cu manuta asta mica, iti ofer o floricica-deprinderea de a oferi flori
TRANZITII:Culegem flori-joc de miscare
LUNI ALA1:BIBLIOTECA: “Sol de primavara”citire de imagini ARTA: “Laleaua”-
26.03.2012 colorare ; JOC DE ROL: “La florarie”
ADE: DS“Laleaua”-observare
DEC“Laleaua”-dactilopictura
ALA 2 :Jocuri de mișcare în aer liber:,,Hai la joacă afară!’’
ADP: ID-Zambile parfumate
RUTINE:Cu manuta asta mica iti ofer o floricica-deprinderea de a oferi flori
TRANZITII:Randuri, randuri ghiocei, cate doi si cate trei-mers in formative de doi
MARȚI si trei
27.03.2012 ALA1:JOC DE MASA-puzzle flori in multe culori ;CONSTRUCTII-tarabe pentru
flori
ADE- DOS “Cand oferim flori?”-convorbire
ALA 2:,,Sărim peste gărduțul grădinii ‘’ -joc de mișcare
ADP:ID-“Salutare primavara, timp frumos bine-ai venit!”
RUTINE:”De dragul primaverii”(deprinderea de a proteja natura)
MIERCURI TRANZITII:”In poiana”-joc cu text si cant
28.03.2012 ALA:BIBLIOTECA:”Firul ierbii”-exercitiu grafic ARTA: Ghivece pentru flori-
modelaj
ADE-DS “Buchetele de lalele”-exercitiu cu material individual
ALA 2:,, ,,Buchețelele’’-joc de mișcare
ADP:ID-“Aceasta este mama mea”
Rutine:”Mama draga te iubesc!-deprinderea de a-si manifesta dragostea fata de
mama
JOI TRANZITII:”Mama draga azi e ziua ta, uite o floare si inima mea”-mers cu
29.03.2012 recitare
ALA: BIBLIOTECA:”Felicitari pentru mama”-exercitiu grafic;
STIINTA: “Ce floare ai mirosit?”joc sensorial
ADE DLC+DEC
“Inima mamei”-lectura educatoarei
“Azi ii cant maicutei mele”-cantece dedicate mamei
ADP:-ID” Salutare mandră floare”
RUTINE:”Verde să ocrotesti,mult si bine să traiesti”-deprinderea de aproteja
VINERI natura
30.03.2012 TRANZITII:”Iarba verde, iarba deasa cine iesi primul din casa?joc de miscare
ALA1: CONSTRUCTII-“Ronduri pentru flori” JOC DE ROL-“De-a gradinarii”
ADE:DPM”Plantam rasaduri”-deplasare pe palme si genunchi
ALA 2:,,Joc de atenție ,Ce lipsește?’’

“OASPETI DRAGI -BINE ATI VENIT!”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP: ID – “Bine aţi venit dragi păsărele!”; calendarul naturii, prezenţa;
RUTINE:”De dragul primaverii”-deprinderea de a proteja natura
TRANZITII “Rândunica-şi caută cuibul” joc de mişcare:
ALA1: BIBLIOTECA: “Vreau să ştiu despre păsările călătoare!”; CONSTRUCTII:
LUNI “Căsuţe pentru păsărele”;
12.03.2012 ADE: Activitate integrată: “Bun venit, dragi păsărele!” – DS+DEC
DS: “Barza şi rândunica” - observare
DEC: “ Barza” – predare cântec
ALA2: ,,Zborul rândunelelor către cuib -joc imitativ
ADP: ID – “Copiii iubesc păsărelele”;
RUTINE:”De dragul primaverii”-deprinderea de a proteja natura
MARȚI TRANZITII:Randunica-si intinde aripile-joc de miscare
13.03.2012 ALA1:JOC DE MASA: “Caută umbra!”; ARTA: “Cuiburi de păsări”-modelaj;
ADE: DLC : “Vestitorii primăverii” de V. Alecsandri – memorizare
ALA 2:,,Rândunica campioană’’ -joc de mișcare și sportiv’’

ADP: ID – “Dacă le iubim, cum le îngrijim?”; calendarul naturii, prezenţa;


RUTINE:”Cuiburi protejate, pasari salvate”-deprinderea de aajuta micile vietuitoare
TRANZITII: “Barza şi broaştele” joc cu text şi cânt
MIERCURI ALA1: JOC DE MASA: “Aşează-mă la cuibul meu!”; STIINTA: curiozităţi din
14.03.2012 lumea păsărilor
ADE: Activitate integrată – “Păsările călătoare” – DS+DEC
DS: “ A câta barză a zburat?” – joc didactic (numeralul ordinal)
ALA 2: ,,Fulgi și pene ‘’ -joc senzorial
ADP: ID – “Cum îmi ajut prietenele necuvântătoare?”;
RUTINE:”Si pasarelele stau de vorba”-deprinderea de a se exprima in enunturi
complete
JOI TRANZITII:Barza, barza ce-ai in cioc?joc distractiv
15.03.2012 ALA1:; CONSTRUCTII: “Cuiburi pentru păsărele” – cu materiale din natură
Joc de rol : ,,De-a rândunica și puii ei’’
ADE: DEC”Berze si randunele”-pictura
DPM: “Barza duce mâncare la pui” – predarea mersului în echilibru cu transport de
greutăţi
ALA 2: ,,Pisica și rândunica’’ - joc distractiv
ADP: ID – “Dacă aş fi o pasăre aş fi...”; calendarul naturii, prezenţa;
VINERI RUTINE:”Si pasarelele stau de vorba”
16.03.2012 TRANZITII: “Barza şi broaştele” joc de miscare
ALA1:BIBLIOTECA: “Ghici, ghicitoarea mea!”; ARTA modelaj – “Berze,
rândunele şi alte păsărele”; JOC DE ROL: “De-a veterinarul”
ADE: DOS “Pasarile cerului”-lipire
ALA2:,,Zboară iute, este mică și se cheamă....’’-dezlegare de ghicitori

“MICII GRĂDINARI”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP: ID – “Bună dimineaţa, mici grădinari!”; calendarul naturii, prezenţa;
RUTINE“Ne pregătim pentru activităţi”;
TRANZITII- joc de mişcare: “Cursa micilor grădinari”
ALA1: BIBLIOTECA: “Munca oamenilor în parcuri, livezi şi-n grădina de
19.03.2012 legume – citire de imagini din albume, cărţi
JOC DE ROL: “De-a grădinarii”;
ADE: Activitate integrată: “Primăvara în grădină” – DȘ+DOS
DS: “Ridichea şi salata verde” - observare
DOS: “Salata de legume” – activitate practică
ALA 2:,,Cursa grădinarilor ‘’- joc de mișcare
ADP: ID – “Sunt ridiche roşioară, azi voi lucra pe-afară”; calendarul naturii,
prezenţa;
RUTINE:Mie-mi pasa!-deprinderea dea avea o atitudine pozitiva fata de mediul
inconjurator
20.03.2012 TRANZITII:Cate unul pe carare-joc cu text si cant
ALA1: STIINTA: “Punem seminţe la încolţit” – experiment;
ARTA: “Colorăm legume de primăvară ”;
ADE: DLC-“Ridichea uriasa”-lectura dupa imagini
ALA 2:,,Dansul legumelor’’-euritmie
ADP: ID – “Cum ararăta grădina îngrijită de tine?”; calendarul naturii, prezenţa;
RUTINE:Mie-mi pasa!
TRANZITII joc de mişcare: “Cursa printre copaci”
ALA: CONSTRUCTII: “Gardul pentru grădină”;
21.03.2012 JOC DE MASA: “Sortează legumele”
ADE :DS“Coloreaza tot atatea legume cât arata cifra”-raportarea cantitatii la
numar
ALA2:,,Lanțul legumelor’’-joc de mișcare
ADP: ID – “Tu eşti harnic?”;
RUTINE:Mie-mi pasa!
TRANZITII:”Stropitoarea”-joc distractiv
22.03.2012 ALA: CONSTRUCTII: “Lădiţe pentru răsaduri”;
JOC DE ROL:”Dialog între legume”
ADE:DEC “Uneltele gradinarului”-pictura
DEC: “Primăvara e frumoasă” – cântec
ALA2:,,Coșul rupt’’-joc distractiv
ADP: ID – “Udăm florile din clasă”; calendarul naturii; prezenţa;
RUTINE:Si eu pot fi ecologist-deprinderea de a proteja natura
TRANZITII:Cursa printer obstacole-joc distractiv
23.03.2012 ALA: BIBLIOTECA”Legume de primavara”-fisa de lucru
JOC DE ROL”Ridichea uriasa”-dramatizare
ADE:
DPM: “Suntem mici, dar voinici” – transport de greutăţi
ALA 2 ,,Legumele și vântul -joc distractiv

SĂPTĂMÂNA 04.04. – 08.04.2011

“PALETA DE CULORI A PRIMĂVERII”-EVALUARE PROIECT TEMATIC

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


ADP: ID – “Luni,îin grădinița mea,/S-a ivit o viorea! ”; Calendarul naturii,
prezenţa;
TRANZITII- joc de mişcare: “Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!”;
LUNI ALA: JOC DE ROL: “Imităm glasul păsărelelor și al insectelor”; BIBLIOTECA:
23.04.2012 “Poenița cu insect și flori” – citire de imagini;
ADE: DS: “Ce ştim despre primăvară?” – convorbire cu suport intuitive
DOS
ALA 2 ,,De e ploae,de e soare,hai să mergem la plimbare!’’
ADP: ID – ,,Marți a răsărit bujorul /Căruia-i dusesem dorul’’
RUTINE:”Ma pregatesc pentru activitati”
TRANZITII:”Fluturasul meu”-joc cu text si cant
MARȚI ALA:JOC DE MASA-“Alege și grupează ”-jetoane cu insecte;
24.04.2012 ARTA: “Buburuze,fluturasi pentru copii dragalasi”-pictura siluete din ipsos ;
CONSTRUCȚII : ,,Stupul’’
ADE: DLC- Cărăbușul cu aripile de aur”,de Fl. Mugur-povestea educatoarei
DEC: “Suntem cantăreţi vestiţi” – repetarea cantecelor învăţate
ALA 2 ,,Cine întrece albinuța’’-joc de mișcare
ADP: ID – “Cine-i harnic primăvara are ce culege toamna”; calendarul naturii,
RUTINE:”Si eu pot sa fac!”-deprinderea de a contribui la realizara unei sarcini
MIERCURI TRANZITII:E primavara si in suflet !-joc cu text si cant
25.04.2012 ALA: CONSTRUCTIIi: “Grădina de legume”; JOC DE ROL: “De-a grădinarii”
ADE: DS: “Să măsurăm pasul berzei” – joc didactic (măsurarea lungimilor)
ALA 2: ,,Cine face și cum face?’’-joc pentru exersarea vorbirii
ADP: ID – “Primăvara –anotimpul veseliei
RUTINE:”Si eu pot sa fac!”
JOI TRANZITII:Cioc, cioc, cioc, fii atent si stai pe loc-joc de atentie
26.04.2012 ALA :STIINTA-Cum ne imbracam primavara?; ARTA: “Fluturi multicolori” –
aplicaţie;
ADE: DEC”Cel mai mult mi-a placut....”-pictura la alegere (flori,pasari...)
ALA2 ,,Jocuri in aer liber’’
ADP: ID – “Primăvara, copiii şi florile ne aduc bucurie”; calendarul naturii;
RUTINE:”Si ele sunt vii”-depriderea de a proteja si ocroti plantele
TRANZITII“Cine face înviorare creşte sănătos şi mare”; Joc cu text şi cant: “Barza
VINERI şi broaştele”
27.04.2012 ALA: JOC DE ROL: “Gospodinele în grădina de legume”;
JOC DE MASA: “Unde este umbra?”;
ADE: DOS: Cum ne comportăm în parc?-convorbire
DPM: “Fii atent să nu mă calci!” – mers şi alergare cu păşire peste obstacole
Joc de mişcare: “Culegem flori”
ALA 2 : ,,Barza și broscuțele ‘’ -joc de mișcare

S-ar putea să vă placă și