Sunteți pe pagina 1din 13

Elaborat:Stoleru Doiniţa, gr.

PP41-Z
Demers al orei de clasă tematice cu subiectul:
,,Ce stim despre meserii?”
Clasa: a II-a
Data: 22.10.2014
Disciplina: Dirigenţie
Forma de realizare: lecţie-concurs
Scopul:Familiarizarea copiilor cu diversitatea meseriilor şi stabilirea unor caracteristici specifice fiecărei meserii.
Conştientizarea importanţei fiecărei meserii în viaţa omului.
Obiective operaţionale:
a. Cognitive
O1-să formuleze răspunsuri la ghicitori.
O2-să caracterizeze meseria extrasă conform algoritmului propus.
O3-să alcătuiască piramida meseriilor ţinînd cont de cerinţele înaintate de către pedagog.
O4-să răspundă corect la întrebările adresate de către pedagog.
O5- să alcătuiască un catren despre meseria propusă.
b. psihomotorii
O5-să mînuiască materialul intuitiv.
O6-să realizeze un puzzle din piesele primite.
c. afective
 să participe activ şi cu interes în cadrul activităţilor propuse.
 să manifeste spirit de competiţie.
 Să conştientizeze care este importanţa şi rolul fiecărei meserii în viaţa omului.

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, metoda Piramida, Reflecţia zilei,puzzle, descoperirea,
lectura, etc.
b) Mijloace de învăţământ : „căsuţa cu surprize”, imagini reprezentînd meserii, ghicitori despre meserii,fişe de lucru, carioci, piese
pentru puzzle, lipici ;
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individual.
Bibliografie:
1.Curriculum şcolar pentru clasele 1-4.
2. http://www.scoalapentrutoti.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=119:ghicitori-despre-
meserii&catid=34:gradinita&Itemid=53
3. http://www.universdecopil.ro/ghicitori-despre-meserii-profesii.html
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea pedagogului şi activitatea Strategii didactice Evaluare
activităţii elevilor Metode Mijloace Forme
de
organizare

Evocarea Creez climatul optim desfăşurării activităţilor propuse.


Realizez captarea atenţiei elevilor prin intermediul
poeziei: Toate meseriile, de E.Căldăraru
(fragment)
Eu pe tata azi l-am întrebat: Lectura Observarea
Care meserie e mai bună? Conversaţia Frontal comportamen -
El a rîs şi mi-a răspuns-îndată tului verbal şi
Asta nimeni nu ştie să-ţi spună! nonverbal
Adresez copiilor un şir de întrebări cu referire la
conţinutul poeziei.
-Elevi, ce impresii v-a trezit audierea acestei frumoase
poezii? Descoperirea
-Cum credeţi care este mesajul transmis de către căsuta cu
autoare? surprize
Propun copiilor ca în căsuţa cu surprize să descopere
materialele necesare desfăşurării activităţilor din ziua
respectivă: plicuri Frontal
-plicuri numerotate , avînd mesaje diferite: numerotate
1.MESERIE
2.BANI scrisoarea
3.HĂRNICIE
4.RĂSPLATĂ
- Copii primesc o scrisoare de la Regina meseriilor prin
care sunt invitaţi toţi să participe la un concurs: „Suntem
Realizarea harnici, pricepuţi, la muncă neîntrecuţi!” Explicaţia Frontal Observarea
sensului Conversaţia măsurii în care
Astăzi vom accepta provocarea si vom participa la sunt înţelese şi
concurs. Deschizînd plicurile în ordinea în care sunt respectate
numerotate vom rezolva sarcinile concursului. Explicaţia regulile
Primul plic : MESERIE Conversaţia
– reactualizarea cunoştinţelor despre meserii;
- intuiesc, după mesajul scris pe plic şi după materialele
descoperite, tema abordată.
-Completarea schemei:
Frontal

Meserie
Aprecieri
verbale
Proba nr.1: jocul „Ghiceşte si potriveşte!” Exerciţiu de imagini cu
 Prezint copiilor succesiunea regulilor : identificare meserii
1. Descifrarea ghicitorilor propuse.
2. Alegerea imaginii ce reprezintă profesia
descoperită prin intermediul ghicitorii .

Proba nr.2: Panorama meseriilor. Panorama


 Fiecare copil din clasă prezintă o mseriilor ghicitori Individual
meserie,extrasă din coşul Reginei meseriilor ,
după algoritmul:
-Denumirea meseriei.
-Specificul ei(prin ce se deosebeşte de alte meserii,
profesii).
-Folosul pe care îl aduce societăţii.
-Poezii despre meseria selectată(dacă le cunosc).

Proba nr.3:Piramida meseriilor


 Se propune copiilor să alcătuiască piramida Piramida
meseriilor, ţinînd cont că aceasta trebuie să meseriilor În grup Evaluarea
cuprindă meserii care: reciprocă
-meserii care oferă servicii oamenilor Conversaţia
-meserii care asigură hrana oamenilor
- meserii care asigură educaţia oamenilor
- meserii care asigură asistenţa medicală Explicaţia
Pentru urmatoarea probă ,copiii vor merge la mese.
Grupaţi în perechi vor rezolva sarcinile unei fişe.
Proba nr. 4 - Fişă de lucru
Sarcinile fişei: fişe
1. Rezolvaţi puzzle-lul prin lipirea bucăţelelor primite. Puzzle În perechi
2. Uniţi cuvântul cu imaginea corespunzătoare. Conversaţia puzzle
Dupa rezolvarea sarcinilor, copiii vor expune fişele,
pentru a putea fi vizualizate de colegi. Vor explica, în
perechi, modul cum au rezolvat sarcinile fişei. carioci
Are loc o scurtă conversaţie despre importanţa fiecărei
meserii. În grup
Proba nr.5:Atelierul scriitorului Atelierul lipici
 Eleviilor li se propune ca în grup să alcătuiască scriitorului
o poezie de cel puţin 4 versuri despre una din
meseriile despre care s-a discutat sau despre o
meserie pe care ar vrea să o îmbrăţişeze.
Concluzie: Este bine ca fiecare om să se pregăteasca
pentru o meserie care il va ajuta să ducă o viaţă
decentă.

Reflecţii Se vor face aprecieri generale si individuale asupra


participării elevilor la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.
Reflectia zilei Reflecţia zilei Frontal
Astăzi am învățat . . . Explicaţia
Astăzi mi-am reamintit . . .
Astăzi am descoperit . . . Aprecierea
Astăzi m-a surprins . . .
Astăzi eu…
Vor audia cîntecul „Sunt atîtea meserii”, prezentat pe calculator
calculator.
Concluzie: Dragi elevi, astăzi Regina meseriilor este
foarte încîntată şi mulţumită de faptul cum aţi activat voi
la ore, de aceea ea v-a pregătit cîte o surpriză dulce
preparată de bunul ei prieten Cofetarul, şi vă urează ca
pe viitor să fiţi la fel de activi şi curioşi!
Pentru acasă aveţi de realizat un desen la tema: Meseria
preferată.
ANEXE: fişe, piramida meseriilor

1. Rezolvaţi
puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor
primite.

2. Uniţi cuvântul
cu imaginea
corespunzătoare.

Î N V Ă Ţ Ă T O A R E
Doamna este............................................................................................

cretă tablă stilou cărţi


1. Rezolvaţi puzzle-
lul prin lipirea
bucăţelelor primite.

2. Uniţi cuvântul cu
imaginea
corespunzătoare.

ME D I C
Doamna este............................................................................................

stetoscop seringă ambulanţă faşă


1. Rezolvaţi puzzle-
lul prin lipirea
bucăţelelor primite.

2. Uniţi cuvântul
cu imaginea
corespunzătoare.

M U Z I C I A N
Domnul este............................................................................................

vioară pian acordeon trompetă


1. Rezolvaţi
puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor
primite.
2. Uniţi cuvîntul
cu imaginea
corespunzătoare.

P I C T O R

Domnul este............................................................................................

acuarele pensule şevalet creioane


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor primite.
2. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.

M E C A N I C
Domnul este............................................................................................

roată ulei şuruburi patent


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta
cifra corespunzătoare numărului
de litere din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvîntul.

C O F E T A R
Domnul este............................................................................................

ca-nă mi-xer a-ra-gaz cân-tar


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta
cifra corespunzătoare numărului
de litere din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale cîte silabe are cuvîntul.

C R O I T O R E A S Ă
Doamna este............................................................................................

ac me-tru foar-fe-că a-ţă


PIRAMIDA MESERIILOR

SĂNĂTATE

EDUCAŢIE

Î E

HRANĂ

B P B

SERVICII

V F O P