Sunteți pe pagina 1din 23

INSPE

CȚIE
CURE
,,Iubiți poveștile

NTĂ I
copii,
Ele ne învață
Cum să ne

DEFINI
purtăm in viață!,,

TIVAT

EDUCATOARE: Prof. : MOCAN RAMONA-TEODORA

G.P.P. NR.41- ORADEA

METODIST: Insp.Prof. : CACIORA LUCIA

DIRECTOR: Prof. : NEGREAN NICOLETA

1
,,TRĂIS
TUȚA
CU
POVEȘ
TI,,

SCENARIUL ZILEI

Programul zilei va debuta cu Întâlnirea de


Dimineaţă, în cadrul cărei salutul nostru va fi
legat de tema săptămânii în care ne aflăm,(de
exemplu: Bună dimineaţa dragi povestitori!)

2
Vom face prezenţa copiilor, vom completa împreună calendarul naturii şi
vom purta o scurtă discuţie despre poveștile știute.
Noutatea zilei constă în faptul că, în drum spre grădiniţă, m-am întâlnit cu
Zâna Poveștilor.Vorbisem cu ea să vină la noi, dar fiindcă este foarte ocupată
tocmai din această cauză, mi-a spus că nu va putea ajunge.Mi-a lăsat o trăistuță
în care ea mi-a spus că vom găsii indicații pentru a rezolva mai multe sarcini
prin care să dovedim că suntem foarte isteți și pricepuți. Cu toate acestea, ea m-
a rugat să vă transmit că pe parcursul zilei ne va trimite o surpriză, dar şi un
juriu care ne va urmări şi analiza prestaţia şi care apoi îi va comunica cum ne-
am descurcat şi comportat pe parcursul întregi zile.
Educatoarea anunţă copii că vom avea o zi plină de surprize, cu activităţi
interesante şi cu recompense pe măsură. Pentru aceasta va trebui să lucrăm mai
întâi la sectoarele pregătite, în cadrul activităţilor liber alese (ALA1).
La sectorul Artă vom desena”Personaje din povești”.

La sectorul Bibliotecă vom răsfoi cărți cu povești,vom ordona imaginile


date,respectând succesiunea evenimentelor și vor rezolva fișa de lucru(labirint).

La sectorul Joc de masă vom reconstitui imagini din piesele date.

La sectorul Joc de rol vom reproduce scene din povești cu ajutorul


materialelor pregatite.

Îi vom arăta mai târziu Zânei Poveștilor, în cadrul activităţilor pe domenii


experienţiale (ADE), cât de isteţi şi bine pregătiţi suntem noi la activitatea
integrată „Trăistuța cu povești”demonstrând astfel că în cadrul jocului
„Recunoaște și așează personajul!”știm personajele din povești,din ce povești
fac parte, daca este personaj pozitiv sau negativ, și îl vom așeza pe machetă la
povestea corespunzătoare.(DLC-Educarea Limbajului),răspunsurile corecte

3
ajutându-ne să realizăm „Cartea cu povești” (DOS-
Activitate practică).
După toate aceste activităţi interesante ne vom juca
mai multe jocuri (ALA2) pentru a ne relaxa şi pentru a face
puţină mişcare : ”Cursa cărților cu povești”,și”Personaje
plimbăreţe” .

La sfârşitul zilei, copiii vor fi recompensaţi din partea Zânei Poveștilor


pentru modul în care au răspuns şi s-au comportat în timpul activităţilor.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

DATA: 15.03.2016
GRĂDINIŢA: Nr.41- Oradea
GRUPA: „MARE”
EDUCATOARE: Prof.: MOCAN RAMONA-TEODORA
SCOPUL ACTIVITĂŢII:

4
 Crearea unităţii colectivului de copii;
 Stabilirea unor relaţii care să dea naştere unui sentiment de
apartenenţă fiecărui membru al grupului;
 Crearea unei atmosfere potrivite în grupă, pe tot parcursul zilei –
stimulare afectivă;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să salute răspunzând la salut;


- să asculte când cineva vorbeşte;
- să aibă o atitudine de respect faţă de toţi membrii grupului;
- să participe activ şi afectiv la activitatea de grup;

METODE şi PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, pozele copiilor;

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Collen,B.,(2004),Bună dimineaţa! Mă bucur


că eşti aici!,ed.Ro Media,Bucureşti.

DURATA: 15 min

DESFĂŞUAREA ACTIVITĂŢII:

1.SALUTUL
Copiii se aşează în semicerc pe covor.Educatoarea îi salută:
-Bună dimineaţa, dragi povestitori!
Copii vor răspunde salutului:
-Bună dimineaţa d-na Ramona!
După acestea fiecare îşi va saluta colegul din partea dreaptă folosind
formulele cunoscute, după care vor saluta şi musafirii prezenţi în sala de grupă.

5
,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?,,
Prezenţa grupei se va realiza prin așezarea pozelor copiilor pe panou.Copiii
abordează întâlnirea de dimineaţă într-o atmosferă optimistă şi plină de energie.

2.CALENDARUL NATURII
Se lucrează cu copiii la panou.
Azi este marți, 15 martie. Este a doua zi a săptămânii.
Se aşează semnele specificii vremii.
-Cum este vremea astăzi ? Se discută cu copiii caracteristicile vremii din
anotimpul primăvara. La panou vom alege imagini cu îmbrăcămintea
corespunzătoare vremii de afară, după care o vom afişa.

3.ŞTIREA ZILEI
-Ştirea zilei este că azi este o zi specială pentru că le avem invitate pe d-
na metodistă Insp.prof.: CACIORA LUCIA şi pe d-na directoare prof.:
NEGREAN NICOLETA. Pe parcursul zilei de azi vom desfăşura activităţi şi
jocuri interesante şi frumoase sugerate de Zâna Poveștilor.

4.ACTIVITATEA DE GRUP
Joc cu text şi cânt:”În pădurea cu alune”

5.ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII
-Sunteţi nişte copiii minunaţi!
Obs:Momentul”Împărtăşirii”se va realiza într-un alt moment al zilei.

6
PROIECT DIDACTIC

DATA: 15.03.2016
GRĂDINIŢA: Nr.41- Oradea
GRUPA: „MARE”
EDUCATOARE: Prof.: MOCAN RAMONA-TEODORA
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

7
SUBTEMA: „ÎN LUMEA POVEȘTILOR”
ACTIVITATEA: ALA 1(activităţi didactice liber alese)
TEMA:
1.Artă- desen- „Personaje din povești”;
2.Bibliotecă-răsfoim cărți,ordonăm imagini,fișă- „Cărți fermecate de povești”;
3.Joc de masă-puzzle- „Imagini din povești”;
3.Joc de creaţie- „Scene din povești”

TIPUL DE ACTIVITATE:Consolidare de priceperi şi deprinderi


SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea și verificarea cunoștințelor despre poveștile cunoscute.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-Să-şi exprime dorinţa de a participa la activitate optând pentru unul din
sectoare;
O2- Să deseneze „personaje din povești”;
O3-Să rezolve fișa de lucru;
O4-Să îmbine piesele puse la dispoziţie pentru a obţine „Scene din povești” ;
O5-Să comunice pe tot parcursul jocului folosind convorbirea dialogată;
O6-Să participe cu interes, într-o atmosferă distinsă, plăcută.

STRATEGII DIDACTICE:

A.METODE ŞI PROCEDEE:

Conversaţia,Observaţia, Explicaţia,Demonstraţia,Exerciţiul,Jocul.

B.MATERIALE DIDACTICE: creioane colorate,foi de lucru


pentru”personaje din povești”,fișe de lucru-labirint,cărți cu povești,planșe
povești,puzzle,costume, recompense;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Ezechil,L.Lăzărescu,M.,P.,(2011) Laborator preşcolar, editura V&I Integral,
Bucureşti;
- (2009), Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactică
Publising Huose, Bucureşti.

8
DURATA: 30 minute

DESFĂ
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII
DIDACTIC DIDACTICE
ŞURAR
1.MOMENT
ORGANIZATORIC
-Voi asigura condiţiile necesare
unei bune desfăşurări a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
EA -aranjarea mobilierului pe
sectoare;
-distribuirea materialului
ACTIV
2.CAPTAREA
didactic.
Le spun copiilor că azi le-am
ATENŢIEI pregătit mai multe sectoare la care
ITĂŢII vom lucra.

3.ANUNŢAREA ...La primul sector vom desena


TEMEI ŞI A personaje din povești,la al doilea conversaţia
OBIECTIVELOR
sector vom răsfoi cărți cu

9
povești,vom ordona imaginile și
vom rezolva fișa-labirint.
La sectorul al treilea vom
reconstitui imagini din piesele
date,iar la ultimul sector vom
reproduce scene din povești.
4.DESFĂŞURAREA 1.ARTĂ (desen)-„Personaje din
ACTIVITĂŢII povești”
-Ce aveţi pe măsuţe?
-fişe de lucru,creioane colorate.Pe explicaţia
foaia de lucru veti desena
personaje din povești folosind -fişe de lucru,creioane
culorile corespunzătoare.Vom colorate.
lucra curat şi îngrijit, păstrând
ordine pe masa de lucru.
2.BIBLIOTECĂ -„Cărți
fermecate cu povești”
Se vor intui materialele puse la observaţia
dispoziţia copiilor şi la acest
sector.Rezolvăm fișa-
labirint,răsfoim cărțile cu
povești,ordonăm imaginile. explicaţia
Explic şi demonstrez modul de
lucru: exerciţiul
-Cu creionul grafic în mâna
dreaptă vom trasa o linie de la -fişe de lucru,creioane
Zâna Poveștilor pentru a o ajuta să grafice
ajungă la cărțile cu povești.
3.JOC DE MASĂ-,,Imagini din
povești,,
Pe aceste măsuţe ce
avem?...puzzle. puzzle
Cei care vor alege acest sector
vor realiza imagini din povești.
Copiii urmăresc explicaţiile date
şi modul de realizare a temei, demonstraţia
după care se apucă de lucru.
4.JOC DE CREAŢIE-,,Scene
din povești,,
Educatoarea va oferi un model costume
pentru jocul de creaţie cu
indicaţiile necesare desfăşurării demonstraţia
acestui tip de joc.

10
-În cadrul jocului de creaţie copiii
vor imita personaje din povești şi
vor folosi expresii din povești.
Copiii urmăresc explicaţiile date
după care încep jocul. Jocul

5.OBŢINEREA Voi urmări activitatea copiilor


PERFORMANŢEI dând indicaţii celor care întâmpină demonstraţia
greutăţi la modul de lucru şi
realizarea temei.
Educatoarea va trece pe la fiecare explicaţia
sector şi va da îndrumările
necesare, sprijinindu-i acolo unde
este nevoie.
6.ASIGURAREA Vom repeta temele realizate la
RETENŢIEI ŞI A fiecare sector în parte, reguluie pe
TRANSFERULUI
care a trebuit să le respectăm în
cadrul fiecărui sector (Artă, Conversaţia
Bibliotecă,Joc de masă şi Joc de
creaţie) pentru a îndeplini corect
sarcinile de lucru.
7.FIXAREA Voi face aprecieri generale şi
CUNOŞTINŢELOR ŞI individuale asupra
APRECIEREA
comportamentului copiilor în
ACTIVITĂŢII
cadrul activităţii şi a modului în
care au dus la bun sfârşit sarcinile
propuse.
Copii vor fi recompensaţi, iar
lucrările vor fi expuse.

11
PROIECT DIDACTIC

DATA:15.03.2016
GRUPA: ”MARE”
EDUCATOARE: Prof: MOCAN RAMONA-TEODORA
GRĂDINIŢA: G.P.P. NR 41

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


TEMA ACTIVITĂŢII ”TRĂISTUȚA CU POVEȘTI”
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ
TIPUL ACTIVITĂŢII: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
COMPONENTA: DLC-Educarea limbajului- joc didactic
DOS- Acivitate practica-lipire și șnuruire
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea și verificarea cunoștințelor despre poveștile cunoscute

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să recunoască personajele din povești scoase din trăistuță ;
O2-să precizeze din ce povești fac parte personajele;
O3-să precizeze dacă sunt personaje pozitive sau negative;
O4-să precizeze faptele bune sau rele ale personajelor;

12
O5-să așeze personajele pe machetă la povestea potrivită;
O6-să lipească corect personajele decupate în cartea lor cu povești și să
șnuruiască coperta cărții.

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoașterea personajelor,să precizeze din ce


povești fac parte personajele,precizarea faptelor bune sau rele ale
personajelor,așezarea personajelor pe machetă la povestea potrivită.

REGULILE JOCULUI: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa


scufițelor și echipa iezișorilor. Câte un copil din fiecare echipă va avea câte o
sarcină de îndeplinit. Răspunsurile corecte vor fi răsplătite cu personaje
decupate din povești(Scufița Roșie,Capra,Purceluș,Vulpea)pentru cartea tuturor
copiilor din acea echipă.
ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauzele, mânuirea materialului,
recompensa.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:Jocul,Conversaţia,Observaţia,Explicaţia,
Demonstraţia,Exerciţiul,Problematizarea.

MATERIAL DIDACTIC:

Trăistuța cu personaje,machete, plic cu sarcini ,scrisoare de la Zâna


Poveștilor,tablă magnetică,planșe cu personaje din povești,lipici,șnur,cartea de
povești.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1)Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii - Bucureşti
2000
2)Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Publishing House,
Buc.2009
3)Ezechil, Liliana, Păişi-Lăzărescu, Mihaela-Laborator preşcolar, Editura
V&I Integral, Bucureşti2011

DURATA:50minute

13
DESFĂ
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII
DIDACTIC DIDACTICE

ŞURAR
1.MOMENT Voi asigura condiţiile necesare unei
ORGANIZATORIC desfăşurări optime a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
EA -aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului didactic;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de
ACTIV grupă,cântând cântecelul”Vine,vine
primăvara”.
2.CAPTAREA Odată intraţi în sala de grupă şi aşezaţi pe
ITĂŢII
ATENŢIEI scăunele, le voi arăta copiilor că cineva ne-
a lăsat în sala de grupă un cufăr.O fi oare
una dintre suprizele Zânei? Intuiesc
împreună cu copiii materialele de pe -material de lucru
măsuță:o trăistuță cu personaje din pentru copii
povești,un plic cu sarcini,cărțile cu povești
pentru copii,machetele cu povești, şi o conversaţia
scrisoare. Vezi anexa pagina 19. observaţia

3.ANUNŢAREA -Aşadar, azi ca să o bucurăm şi să o


TEMEI ŞI A ajutăm pe Zâna Poveștilor,cu toate aceste
OBIECTIVELOR
materiale o să ne vom jucăm împreună un
joc.
Acesta se numeşte ,,Recunoaște și așează
personajul!”. Ne vom împarţi în două

14
echipe, echipa scufițelor şi echipa
iezișorilor şi vom face un concurs. În cadrul conversaţia
concursului vom avea de rezolvat mai
multe sarcini.Voi va trebui să recunoaşteţi
personajul scos din trăistuță,din ce poveste
face parte personajul,să precizeze faptele explicaţia
personajelor(bune-rele),să așeze pe machetă
personajul la povestea potrivită.
-Cum se numeşte jocul nostru de azi?
(2 copii repetă tema pentru fixare) conversaţia
-Haideţi să-i demonstrăm Zânei ce copii
deştepţi şi buni suntem noi!
4.DESFĂŞURARE Explicarea şi demonstrarea jocului.
A ACTIVITĂŢII Suntem împărţiţi în cele două echipe: demonstraţia
echipa scufițelor şi echipa iezișorilor. În
trăistuța trimisă de Zâna Poveștilor avem explicaţia
mai multe personaje. Copilul numit de mine
va veni la trăistuță şi va scoate din ea un -personaje povești
personaj pe care va trebui să-l recunoască,și
să spună din ce poveste in face parte.Alt
copil din echipă adversă va trebui să spună
dacă personajul este pozitiv -negativ,și ce
fapte bune sau rele a făcut acel personaj și
să-l așeze pe machetă la povestea potrivită.
(DLC).În cazul în care copilul numit nu
răspunde corect voi numi un alt copil din
aceeaşi echipă ca să-l ajute. Răspunsurile
corecte vor fi răsplătite cu aplauze şi cu -material de lucru
personaje decupate din povești pe care le pentru copii
vor lipi în cartea cu povești pe care o are
fiecare copil (DOS). Câştigă echipa care
lipește toate personajele lipsă din cartea cu
povești.
Jocul de probă
Se va executa un joc de probă pentru a
vedea în ce măsură copiii au înţeles regulile
jocului.

5.OBŢINEREA Executarea jocului propriu-zis. Pe rând, din Jocul


PERFORMANŢEI fiecare echipă un copil numit de mine, va
veni şi va rezolva sarcinile date.
1) Recunoaște personajul scos din trăistuță;
2) Precizează din ce poveste face parte

15
personajul ; exerciţiul
3) Precizează dacă este personaj pozitiv sau
negativ ;
4)Precizează ce fapte bune sau rele a facut
acel personaj în poveste și așează
personajul pe machetă la povestea potrivită;
După fiecare două sarcini rezolvate corect
răspunsurile copiilor vor fi recompensate cu
aplauze şi cu personaje
decupate(Capra,Lupul,Vulpea,Purcelusul)
pe care copiii le vor lipi în cartea lor de
povești.Dar înainte vor executa câteva
exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
mâinii:închidem şi deschidem exerciţiul
pumnii,spargem nuci,aruncăm
cojile,plouă,cântăm la pian.
6.ASIGURAREA Complicarea jocului
RETENŢIEI ŞI A Voi spune o ghicitoare pentru fiecare Problematizarea
TRANSFERULUI
personaj din poveștile studiate.
Copiii din ambele echipe vor trebui să
recunoască personajul.
1. Un cântec i-a învăţat/ Dar ei nu au
ascultat/ Şi drumul la uşă au dat!/ Ghici,
ghici cine este? (Capra)
2. Tare-i greu să fii ca ea/ Că toţi o vorbesc
de rău:/ Spun că-i hoaţă, că-i vicleană/ Ori
că minte…şi-i pare rău!/ Ghici, ghici cine
este? (Vulpea)
3. Pe cărare tot mergând/ A-ntâlnit lupul
flămând./ De sfatul mamei a uitat/ Şi
greşeala a costat!/ Ghici, ghici cine este?
(Scufiţa Roşie)
4. Doi s-au zbenguit și au construit
Case Numai unul a muncit,
Casa bună și-a clădit.
Și a lui fără var,case vai și-amar!
a rezistat
Lupul nu l-a înfășcat(Purcelușul)
După această ultimă sarcină de rezolvat
copiii vor șnurui ”Cartea cu povești”.
7.FIXAREA Voi adresa copiilor întebări în legătura cu
CUNOŞTINŢELOR ceea ce am făcut noi astăzi în cadrul acestei
ŞI APRECIEREA
activităţi.
16
ACTIVITĂŢII DIAGRAMA VENN-metodă interactivă -explicația
În cele două cercuri,copii vor așeza
personajele specifice fiecărei povești,iar în
arealul în care se suprapun cele două
cercuri vor plasa personajele comune.
Voi face aprecieri generale şi individuale
pe baza obiectivelor propuse:
-au recunoscut personajele scoase din
trăistuță;
-au așezat personajele pe machetă la
povestea corespunzătoare;
-au precizat dacă sunt personaje pozitive și
negative;
-au lipit corect personajele decupate în
cartea de povești și au șnuruit corect
coperta cărții.

17
DRAGI COPII,

Ştiu că sunteţi curioşi să descoperiţi ce o


sa faceţi cu toate lucrurile pe care vi le-am transmis!
Ei, pentru asta vă invit la joacă ! Jocul se numeşte”Recunoaște și așează
personajul!”. În cadrul acestui joc vreau să văd dacă recunoaşteţi personajele
din povești,dacă ştiți să așezați personajele la poveștile corespunzătoare.
Sarcinile de lucru vi le-am lăsat în plic.
Atenţie! Pe parcursul jocului ,trebuie să fiţi cuminţi, atenţi şi să
răspundeţi doar în momentul în care aţi fost aleşi de d-na educatoare. În caz
contrar, echipa voastră va pierde puncte!

Semnează,
ZÂNA POVEȘTILOR.

18
PROIECT DIDACTIC

DATA:15.03.2016
GRĂDINIŢA: G.P.P. NR 41-Oradea
GRUPA: ”MARE”
EDUCATOARE: Prof:MOCAN RAMONA-TEODORA
ACTIVITATEA: ALA2 (jocuri şi activităţi didactice alese)
TEMA:
1.”Cursa cărților cu povești”
2.”Personaje plimbărețe”
FORMA DE REALIZARE: jocuri distractive şi concurs
TIPUL DE ACTIVITATE: formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-Recreerea şi destinderea copiilor după efortul din timpul zilei;
-Dezvoltarea spiritului de orientare, de competiţie, obişnuirea cu situaţii de
întrecere

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-Să respecte regulile jocului;


O2-Să execute acţiunile cerute corect şi într-un timp cât mai scurt;
O3-Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare,spirit de echipă, de
competiţie şi de fair-play;
O4-Să participe activ şi afectiv la desfăşurarea jocurilor;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:
Conversaţia,Explicaţia,Demonstraţia,Jocul.

MATERIAL DIDACTIC:
-personaje (capra,lupul,vulpea,purcelus),recompense.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
19
Rodica Cormoş:”Călătorind cu trenul copilăriei”ED. TREIRA (2003)

DURATA: 30 minute

DESFĂ
ŞURAR
EA
ACTIV 20

ITĂŢII
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII
DIDACTIC DIDACTICE
1.MOMENT Voi asigura condiţiile
ORGANIZATORIC necesare desfăşurării activită-
ţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialului
didactic necesar;
-copiii intră ordonat în sala de
grupă;

2.CAPTAREA O voi realiza prin Observaţia


ATENŢIEI descoperirea materialelor:
cărți cu povești,personaje din
povești.
3.ANUNŢAREA -Astăzi ne vom juca două
TEMEI ŞI A jocuri:
OBIECTIVELOR
1.”Cursa cărților cu povești”
2.”Personaje plimbărețe”
Vreau să văd cine este cel mai
atent, cel mai rapid, cine Conversaţia
câştigă.
-Copiii ascultă cu atenţie şi
repetă titlul jocurilor.
4.DESFĂŞURAREA Joc1.”Cursa cărților cu
ACTIVITĂŢII povești”Explicarea şi
demonstrarea jocului. explicaţia
-copiii sunt împărţiţi în două
echipe: echipa scufițelor şi
echipa iezișorilor.Câte un
copil din fiecare echipă va
alerga până la masa unde sunt -material de lucru pentru copii
aşezate cărțile,de unde trebuie
să i-a o carte şi să o aşeze în
coș,după care se întoarce
înapoi la capătul şirului.Odată
ajuns la echipă,următorul
copil intră în cursă. Jocul
continuă până când toate
cărțile au fost aşezate în
coș.Echipa care a terminat
prima este cea câştigătoare.

21
Jocul de probă
-se execută un joc de probă demonstraţia
pentru a vedea în ce măsură s-
au înţeles regulile.
Executarea jocului propriu- jocul
zis:
-copiii execută jocul propriu-
zis, respectând regulile date.
Joc 2: ”Personaje
plimbărețe”
Explicarea şi demonstrarea
jocului. explicaţia
Copiii stau aşezaţi în cerc pe
covor,dând din mână în mână
o carte de povești.Când vor
auzi semnalul „Stop”! copilul
care are în mână cartea va
trebui să recunoască titulu
cărții cu povești pe care o are
în mână.
Jocul de probă
Se execută un joc de probă demonstraţia
pentru a vedea în ce măsură s-
au înţeles regulile. explicaţia
5.OBŢINEREA -Copiii se joacă cele două
PERFORMANŢEI jocuri respectând regulile jocul
date. Acolo unde este nevoie
îi ajut sau le dau indicaţii
suplimentare individual sau
colective după cum este cazul.
7.FIXAREA Voi adresa copiilor întrebări
CUNOŞTINŢELOR în legătură cu ceea ce am conversaţia
ŞI APRECIEREA
desfăşurat în cadrul acestor
ACTIVITĂŢII
jocuri.
Voi face aprecieri cu privire la
felul în care copiii au
participat la activitate şi în ce
măsură au respectat regulile
jocurilor.Echipele câştigătoare
sunt recompensate.

A fost o zi minunata ! Felicitari copiilor grupei Mare !


22
23