Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

CLASA : a IV-a
DATA :
OBIECTUL : Educaţie fizică
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport
TEME : 1. Exerciții de dezvoltarea fizică generală cu obiecte portative.
2. Aruncarea și prinderea obiectelor portative.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 2.2.să execute un complex de dezvoltare fizică cu obiecte specifice;


2.3.să execute corect mişcările comandate/ solicitate în ritm susţinut, impus prin
semnale vizuale, auditive;
3.1.să-şi perfecţioneze deprinderile motrice utilitar- aplicative ;
3.3.să-şi perfecţioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport
pentru a le aplica;
5.2.să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: -sa execute corect principalele exercitii de dezvoltare fizica a segmentelor corpului ;
-sa aplice in intreceri deprinderile motrice corect insusite ( aruncare – prindere )
specifice ramurilor de sport predate ;
-să-şi perfecţioneze viteza de reacţie şi de execuţie, la stimuli auditivi şi vizuali, în
acţiuni motrice complexe;
-să execute cu rapiditate şi corectitudine acţiunile comandate sau necesare la semnale
vizuale şi auditive;
-să manifeste corectitudine în desfăşurarea competiţiilor, în relaţie cu partenerii şi cu
adversarii; dorinţa de perfecţionare şi de auto depăşire;
- să respecte deliberat regulile jocului stabilite in desfasurarea intrecerilor ;
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea, jocul dinamic, concursul.
MATERIALE FOLOSITE: steguleţe, greutăţi, obstacole, fluier.
DURATA 45 minute.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
NR. VERIGI CONŢINUT FORMAŢII INDICAŢII
CRT. (ETAPELE -MIJLOACE DE REALIZARE- DOZAR DE METODICE EVALUARE
LECŢIEI) E LUCRU
ŞI DURATĂ
1. Organizarea -alinierea; -20’’ -
colectivului de elevi -raportul; -20’’ Receptivitatea
(3 minute) -salutul; -10’’ -în linie pe un -„Drepţi!” şi interesul
-controlul echipamentului şi -10’’ rând elevilor.
verificarea stării de sănătate; -Răspunsul adecvat
-anunţarea temelor şi a obiectivelor; -20’’ -„La stân-ga!” la comenzi.
-exerciţii de întoarceri de pe loc la -40’’ -„La dreap-ta!”
stânga şi la dreapta.
2. Pregătirea a). Mers şi variante de mers: -„Cu stângul înainte,
organismului pentru -mers normal; MARŞ!”
efort -„Nu tropăiţi! Spatele -Corectitudinea
(5 minute) drept! Mişcă braţele!” execuţiei variantelor
-mers pe vârfuri cu braţele întinse -„Sus braţele!” de mers şi de
sus; a). 2 min. -în coloană alergare.
-mers pe călcâie cu braţele câte unul -„Îndreaptă spatele!” -Observarea
încrucişate la spate; sistematică.
-mers ghemuit cu palmele pe -„Genunchii apropiaţi! -Frecvenţa de
genunchi; Palmele se sprijină pe execuţie a mişcărilor.
genunchi!” -Amplitudinea
-mers cu mişcări de relaxare; -„Trageţi aerul pe nas şi actului respirator,
îl daţi afară pe gură! La coordonarea lui cu
un pas inspirăm, la mişcarea braţelor şi
următorul expirăm!” păşirea picioarelor.
b). Alergare şi variante de alergare:
-alergare uşoară; -„Nu tropăiţi! Păstrează
-alergare de viteză; distanţa!” -Aprecieri
-alergare cu genunchii sus; b).2 min. -în coloană -„Sus genunchii! Mişcă individuale şi
câte unul braţele! Gura închisă!” colective.
-alergare cu pendularea gambei -„Călcâiele la şezută! -Răspunsul adecvat
înapoi; Gura închisă!” la comenzi.
-alergare cu schimbare de direcţie; -„Din alergare uşoară, la -Amplitudinea
semnalul fluierului actului respirator,
schimbăm direcţia de coordonarea lui cu
alergare. Ultimul devine mişcarea braţelor şi
primul!” păşirea picioarelor.
-alergare cu pas adăugat; -„Mişcă braţele! Păstrează
distanţa!” -Încadrarea în ritmul
*Variantele de alergare se impus. Amplitudinea
alternează cu mersul mişcării braţelor şi
normal. oprirea la comandă.
-exerciţii de respiraţie; -„Trageţi aerul pe nas şi
îl daţi afară pe gură! La
un pas inspirăm, la
următorul expirăm!”
-mers în cadenţă şi formarea coloanei 1 min. -în coloană -„Menţine cadenţa!
de gimnastică. câte trei Spatele drept! Nu tropăiţi!
-„Prin centru, câte trei,
MARŞ!”
-„Atenţie! Stai!”
*Se ia distanţă în lungime
şi în adâncime.
*Întoarceri pe lungimea
coloanei de gimnastică
pentru formarea formaţiei
de lucru 3 x 5.
3. Influenţarea selectivă Complex de exerciţii cu steguleţe:
a aparatului I : P.I. -stând depărtat, cu câte un -„Prin săritură, depărtat,
locomotor -în coloană LUAT!”
(8 minute) steguleţ în fiecare mână: câte cinci
*Tempoul de execuţie -Corectitudinea
3x 8t este lent. execuţiilor.
T- aplecarea capului spre stânga;
-Localizarea mişcării
T-revenire la P.I.;
la nivelul articulaţiei,
T-aplecarea capului spre dreapta; cap-gât, amplitudinea
T-revenire la P.I.; mişcării.
T-aplecarea capului înapoi;
T-revenire la P.I.;
T-aplecarea capului înainte; -Coordonarea
T-revenire la P.I. 3x 8 t -„Prin săritură, picioarele mişcărilor la întregul
apropiate, LUAT!” colectiv şi echilibrul.
II: P.I. -stând , cu câte un steguleţ în -„Privirea înainte! Braţele
întinse! Vârful apăsat!” -Observarea
fiecare mână: *Contactul cu solul pe sistematică.
toată talpa.
T-ridicarea braţelor spre înainte sus,
ridicare pe vârfuri; -Aprecieri
T-braţele sus, revenire pe toată individuale şi
talpa; -„Prin săritură, depărtat, colective.
T- repetare T1 LUAT!”
T-revenire la P.I. 3x 8 t
T-T = T- T
III: P.I.- prin saritura apropiem

picioarele , steagurile în mâini pe

lângă corp: -„Prin săritură, picioarele -Coordonarea


apropiate, LUAT!” mişcărilor la întregul
T- ducerea piciorului stang in lateral colectiv.
si desfacerea mainilor la nivelul
umerilor ; 3x 8 t
T- ridicarea mainilor pe langa
urechi si a picioarelor pe varfuri ; - „ Spatele drept „
T-coborarea mainilor la nivelul
-Situarea
umerilor si revenirea pe talpa
segmentelor în
piciorului
planurile indicate,
T-revenirea la pozitia initiala
amplitudinea
T5 – ducerea picioruli drept lateral
3x 8 t mişcării.
si desfacerea mainilor la nivelul
umerilor ;
T6- ridicarea mainilor pe langa
- „ Palmele fata-n fata ! „
urechi si a picioarelor pe varfuri ;
T7- coborarea mainilor la nivelul
umerilor si revenirea pe talpa
piciorului ;
T8 – revenirea la pozitia initiala ; -Localizarea mişcării
3x 8 t la nivelul taliei,
IV: – Stând cu braţele îndoite la situarea segmentelor
piept , steguletele in maini în planurile indicate.
T1 – T2 – două arcuiri înapoi cu
braţele îndoite -Desprindere înaltă,
T3 – T4 – două arcuiri înapoi cu elastică, mişcările
braţele întinse lateral braţelor.
T5 - T6 – două arcuiri cu braţul stâng -Amplitudinea
întins în sus, iar braţul drept în jos actului respirator.
T7 - T8 – două arcuiri cu braţul drept

întins în sus, iar braţul stâng în jos

V: P.I. -stând , cu câte un steguleţ în


3x 8 t
fiecare mână:

T-ducerea braţului drept înainte, a


braţului stâng lateral;
T-T-răsucire spre stânga, braţele
lateral;
T-revenire , steagurile jos;
T-T (ducerea braţului stâng 3x 8 t
înainte, dreptul –lateral) = T -T. -„Fără zgomot! Gura
închisa „
VI: P.I. -stând , cu câte un steguleţ :

T-ducerea braţelor în faţă;


T2-aplecare în faţă cu atingerea
vârfurilor picioarelor;
T3- ridicarea bratelor la nivelul
umerilor in fata
T4 – revenirea la pozitai initiala 3x 8 t
VII: P.I.- stând , cu câte un steguleţ:
4. Realizarea temelor Tema nr.1: joc : „ Mingea la capitan
(15 minute) „
- copii sunt impartiti in doua echipe
asezate pe siruri . La cativa metri -Corectitudinea şi
inaintea lor se plaseaza cate un copil respectarea regulilor
– capitanul – cu fata spre jucatori . - 2 ori ;
La comanda de incepere , capitanul
arunca mingea primului jucator din -coloană câte
sir , acesta o prinde si o arunca inapoi unul *Se explică elevilor -Respectarea tehnicii
la capitan , apoi se aseaza ghemuit . tehnicile de execuţie, cu de execuţie.
Capitanul arunca mingea urmatorului demonstraţie, pentru
s.a.m.d. fiecare etapă

Tema nr.2. : aruncare si prindere de


pe loc si din deplasare ( aruncari
lansate , azvarlite , la distanta , la
partener ) ;
Joc : „Mingea la perete „
- in fata peretelui la 3-4 metri se
traseaza o linie de aruncare pentru -coloană câte
fiecare echipa . - 2 ori ; unul
Jocul incepe la semnal , primii
elevi din fiecare echipa arunca
mingea in perete in asa fel ca acesta
sa ricoseze inpoi peste linia de
aruncare . Al doilea elev o -Răspuns prompt la
urmareste , o prinde si procedeaza la comenzi, viteza de
fel pana cand arunca si prind toti reacţie şi de execuţie.
elevi . -în coloană
Stafta : Intreg colectivul de elevi - 2 ori ; cate unul
este impartit in echipe de cate 7 elevi
, asezati in sir cate unul in fata
liniilor de aruncare ;
Jocul incepe la semnal : - primii
elevi din fiecare echipa trece prin
jaloane , arunca mingea in perete ,
apoi se intoarce si o preda
urmatorului elev din echipa .
5. Dezvoltarea Joc dinamic : „Cursa pe
calităţilor motrice de numere”
bază Clasa este împărţită pe două şiruri
(7 minute) paralele la intervale de două lungimi -Păstrarea
de braţ unul de celălalt. Componenţii intervalului.
echipelor vor fi numerotaţi de la 1 la -de trei -în coloană -Se explică, cu
7. La semnalul: „ Avem cursă pentru ori câte doi demonstraţie regulile -Respectare regulilor
numărul…”, numărul strigat din pentru jocului. jocului.
fiecare echipă iese prin dreapta fiecare
şirului, ocolindu-l apoi pe ultimul şi număr -„Avem cursă pentru -Alergare corectă,
se întorc la locul lor, reluându-şi numărul…!” promptitudinea
poziţia iniţială. Jucătorul care ajunge răspunsului la
primul va acumula un punct pentru semnal.
echipa lui. Câştigă echipa care a
strâns cele mai multe puncte.
6. Revenirea -mers cu mişcări de relaxare a -Testarea capacităţii
organismului după membrelor inferioare şi -2-3 ture -în coloană -„Inspiră pe nas! Expiră de revenire a
efort(reducerea de teren câte unul pe gură!” elevilor.
superioare;
marilor funcţiuni) -„Scutură braţele!”
-alergare uşoară;
(4 minute)
-mers cu exerciţii de respiraţie;
7. Aprecieri şi -aprecieri asupra desfăşurării
recomandări orei; -în linie pe un
(3 minute) -evidenţieri pozitive şi deficienţe; rând
-recomandări pentru elevii care nu
execută corect;
-aprecieri asupra comportamentului
elevilor; -în coloană
-alinierea, salutul şi părăsirea câte unul
terenului de sport în mod disciplinat.

S-ar putea să vă placă și