Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnici de Invatare Eficienta Referat:

Elev:

Cotan Mihail

Învățarea nu are scopul doar de a ne conduce undeva, ea trebuie să ne permită să continuăm mai ușor în etapa următoare. (J.S. Bruner)

Învățarea este o activitate de însemnătate fundamentală pentru adaptarea la mediu și dezvoltarea psihocomportamentală. De aceea e bine ca fiecare om să cunoască și să pună în aplicare câteva tehnici de învățare eficientă. Există patru mari teorii despre învăţare

Exista patru mari teorii despre invatare:

Behaviorismul

Cognitivismul

Constructivismul

Antrenamentul intelectual

Etapele parcurse cand invatam

1)ACHIZIŢIA

2) INTERIORIZAREA 3) MODIFICAREA 4) REZULTATUL

Caracteristicile invatarii eficiente Este active; Este orientate catre scop; Duce la rezultate masurabile

Pentru formarea unui om care să se profesionalizeze rapid se impune însușirea rapidă și eficientă a noutăţilor, care presupune cunoașterea unor metode de învăţare eficientă. REZUMATUL

CONSPECTUL

PLANUL DE IDEI

REZUMATUL Cea mai importantă caracteristică a unui rezumat este fidelitatea; Evitati:

1)

Deformările de sens

2)

Ierarhizarea inadecvată a noţiunilor sau a tematicii

3)

Subiectivitatea

CONSPECTUL Spre deosebire de rezumat, în conspect putem introduce:

- puncte de vedere personale, critice, apreciative; - observaţii, completări, dezvoltări de idei; trimiteri referenţiale.

PLANUL DE IDEI

Presupune:

a) Realizarea a cel puţin două lecturi ale textului;

b) Identificarea ideilor pe gradele lor de generalitate (fundamentale,

principale, secundare);

c) Secvenţionarea textelor lungi în fragmente

d) Clasarea, ordonarea şi includerea într-o schemă a ideilor după gradul lor

de generalitate.

e) Verificarea fidelităţii extragerii ideilor prin reveniri asupra mesajului de bază

al textului

Atunci când avem de realizat o lucrare, să evităm:

Absenta planului.

Lipsa retoricii.

Nerespectarea subiectului

Absenţa originalităţii.

Parafrazarea textului.

CONCLUZII!!!

O bună cunoaştere a procesului învăţării este necesară atât pentru elevi și studenți, cât și pentru cadrele didactice. Pentru formarea unui om care să se profesionalizeze rapid se impune însușirea rapidă și eficientă a noutăţilor, care presupune cunoașterea unor metode de învăţare eficientă.