Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Gimnaziala Kids Palace

Str. Obolului , nr.10


Sector 4, Bucuresti
Tel: 0722612031
Web: www.kidspalace.ro

PROIECT DIDACTIC
ALA I

PROIECT DIDACTIC
1
HAI CU MINE LA PLIMBARE!

DATA:12.05.2021
UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala Kids Palace
PROF.INV.PRESCOLAR: Aldulea M. Elena Georgiana
TEMA ANUALĂ : Cine și cum planifică/ organizează o activitate?”
SĂPTĂMÂNĂ INDEPENDENTĂ: “Hai cu mine la plimbare“
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri si actvitati la libera alegere I
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi
SUBIECTUL: BIBLIOTECA: “Multe am invatat si stim”
STIINTA: “Rezolva corect” – fisa de lucru
ARTĂ: “Barca” - colorare.
SCOPUl :
 Consolidarea unor abilități și capacități instrumentale specifice activităților copiilor pe microgrupuri, educarea relațiilor de colaborare ;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

Pe parcursul si la sfarsitul activității copiii vor fi capabili:

BIBLIOTECĂ:
 să încercuiască imaginile prezentate care încep cu sunetul “B”;
 să despartă cuvintele in silabe pe baza metodei analitico-sintetica;

STIINTĂ:
 să formeze o grupa cu tot atâtea elemente cate silabe are cuvântul masină;
2
 să formeze o grupa cu un element mai mult decât numărul de silabe ale cuvântului rachetă
 să stabilească vecinii numerelor ;
 să rezolve problema matematica dupa desenul dat.

ARTĂ:
 Să denumească materialele și instrumentele de lucru primite ;
 Să foloseasca culorile specifice mijloacelor de transport prezentate.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, explicația, observația, exercițiul, turul galeriei.
MATERIAL DIDACTIC: instrumente de scris, jetoane, tabla, fise de lucru, recompense.
BIBLIOGRAFIE:

 Ștefania Antonovici, Paula Neațu - “ Jocuri și activități alese “, Editura Aramis, 2008.
 Curriculum pentru educație timpurie, 2019
 SUPORT pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019.
 Tǎtaru, L., Glava, A., Chiş, O. (coord), Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar, Editura: Diamant,
Piteşti, 2014.
DURATA :25 / 30 minute

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONȚINUTUL
EVALUARE
ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV – EDUCATIV METODE ȘI MATERIAL
PROCEDEE DIDACTIC
Moment Asigurarea ambientului necesar unei bune desfășurări a
3
activității:
- Se aerisește sala de grupă ;
organizatoric
- Așezarea materialului didactic. ;
- Intrarea copiilor în sala de grupă.
Se va realiza prin prezentarea unui balon care contine un
Captarea Balon Frontală
mesaj inauntru, dar pentru a-l afla, trebuie sa spargem Conversația
atenției Hartia cu mesaj Orală
balonul.
Se anunță tema pentru fiecare sector și apoi sunt explicate
Anunțarea Observarea
sarcinile pe care copiii trebuie să le îndeplinească. Conversația
temelor și a comportamentului
Sunt orientați copiii către aceste sectoare prin extragerea Explicația
obiectivelor copiilor
unei imagini reprezentative unui sector.
Fiecare grupă de copii va duce la îndeplinire sarcinile
primite, respectând indicațiile date:

 La sectorul Biblioteca copiii trebuie sa


Fise de lucru Individuală
denumeasca imagini, sa desparta in silabe si sa
Conversația
precizeze care este sunetul inițial;
Explicația
Desfășurarea  La sectorul Stiinta, copiii vor lucra individual,
propriu – zisă a rezolvand o fișă de lucru, fiind foarte atenţi la
activității cerinţele si indicaţiile educatoare
Exercițiul Planse, fise de lucru
 La sectorul Artă vor avea de decorat barca din
hartie.
Observația
În timp ce preșcolarii lucreaza se va trece pe la fiecare
Barcute, creioane
sector, se va urmări comportamentul copiilor și vor fi
Exercițiul colorate
ajutați cei care au nevoie de sprijin.
Obținerea După terminarea lucrului, se face rotatia centrelor si
performanței fiecare copil își va alege un nou centru unde va realiza Pe grupuri
sarcina specifica Conversația Materiale specifice Individuală
Explicația fiecărui sector
4
Exercițiul Acțional –
practică
Orală

Se vor lua în considerație capacitatea imaginativă a Pe grupuri


fiecăruia, cooperarea între copii, motivația alegerii unui Observatia Individuală
anumit sector și satisfacția muncii în grup. Conversația
Evaluarea Lucrările realizate
Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri,
activității de copii
exprimând opinii referitoare la modul cum s-a lucrat,
la şi la rezultatele pe care le-au obţinut, plimbandu-se Turul galeriei Frontala
de la un centru la altul. Individuala
Se vor face aprecieri generale și individuale asupra
Aprecieri verbale
Încheierea modului de comportare și cooperare a copiilor pe
Conversația colective si
activității parcursul activității.
individuale

ANEXA FIŞĂ DE LUCRU


DLC-Bibliotecă

1. Desparte în silabe cuvintele ce denumesc urmatoarele mijloace de transport. Reprezintă grafic silabele.

5
2. Denumește mijloacele de transport și încercuiește doar pe cele care încep cu sunetul “B”.

3. Denumește imaginea, desparte în silabe cuvintele care denumesc mijloace de transport și unește cu cifra corespunzatoare numarului de
silabe:

3 7 5 4 2
FIŞĂ DE LUCRU

1. Formează prin încercuire o grupă cu tot atâtea elemente câte silabe are cuvântul mașina și scrie cifră corespunzatoare numarului de
elemente.

6
2. Formează o grupă cu un element mai mult decât numarul de silabe al cuvântului racheta și scrie cifra corespunzatoare numarului de
elemente.

3. Scrie vecinii numerelor:

4 5 7

4. Compune și rezolvă problema:

+ =

S-ar putea să vă placă și