Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.05.2018
UNITATEA: Gradinița Art&Play
EDUCATOARE: Trifu Ștefania Claudia
NIVELUL II: Grupa mare „Albinuțe”
Tema anuală: Ce şi cum vreau să fiu?
Subtema: Aș vrea sa fiu ca ei
Tema activităţii: Ce ştim despre meserii?
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe
Durata: o zi
Forma de realizare: Activitate integrată (DŞ (cunoașterea mediului, DOS, ALA)
Obiectiv de referinţă: - să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate în mediul
apropiat (să discute despre profesii, instrumente şi unelte utilizate)
Scopurile activităţii:
 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse
 activizarea vocabularului cu cuvinte care denumesc meserii şi unelte.
 educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic.

Activităţi liber alese: - Bibliotecă: „Ce meserie este?” – lectură de imagini


- Joc de masă: „Găsește și potrivește” – puzzle
- Artă: „Cartea mea cu meserii” – confecționare din desene
Obiective operaţionale:
Biblioteca:
 să identifice elemente specifice unei anumite meserii;
 să alcătuiască propoziţii pe baza imaginilor observate;
 să recunoască și să denumească uneltele specifice unei meserii.
Joc de masă:
 să reconstituie imaginea dată;
 să denumească meseriile descoperite;
 să asocieze jetoanele cu unelte cu meseriile specifice.

1
Artă:
 să coloreze imaginile cu meserii, respectând codul culorilor;
 să păstreze acurateţea lucrărilor;
 să utilizeze corect instrumentele de lucru (creioane, foarfeca, lipici)

Activităţi integrate:
Domeniul experenţial: Ştiinţe – Convorbire: Ce ştim despre meserii?
Obiective operaţionale:
 să recunoască şi să denumească meseriile și uneltele pe baza unei imagini;
 să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
 să înțeleagă importanța fiecărei meserii;
 să taie din fişa de lucru uneltele care nu se potrivesc meseriei prezentate.

Sarcini didactică:
 formularea unor propoziții pe baza imaginilor observate;
 descrierea imaginilor;
 ghicirea răspunsului corect;
 eliminarea desenului greşit.

Elemente de joc: mânuirea materialului, ghicirea.


Material folosite: imagini, jetoane cu unelte şi produse, fişe de lucru.

Domeniul experienţial: - Om şi societate – „Poștașul are o scrisoare pentru fiecare”


(confecționare – activitate practică )
Obiectivele operaţionale:
 să plieze corect hârtia;
 să lipească pe porțiunile indicate;
 să deseneze o scrisoare.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, munca în echipă/individuală, turul


galeriei.
2
Material didactic folosit: coli colorate, creioane colorate, foarfece, lipici, fișe de colorat

SCENARIUL ZILEI
La întâlnirea de dimineaţă, după salut şi completarea panoului de prezenţă şi a calendarului
naturii, copiii sunt invitaţi să formeze cercul în care se realizează întâlnirea de grup. Este adresată
întrebarea zilei: Ce meserie vei avea cand vei fi mare? Copiii răspund pe rând la această întrebare,
argumentând alegerea făcută.
La finalul întâlnirii de dimineață, copiii vor fi anunţaţi că ziua va fi dedicată unor activităţi în
care ei vor descoperi noi lucruri despre meseriile cunoscute, prin care vor înțelege mai bine alegerile
facute.Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face prin jocul de mimă
„Spune, ce fac?”
În cadrul jocurilor şi activităţilor alese, copiii vor fi grupaţi pe trei arii de stimulare. La sectorul
Bibliotecă, vor fi puse la dispoziţia copiilor imagini ilustrate cu meserii, unelte, locuri de muncă
specifice fiecărei meserii prezentate. Vor avea de identificat imaginile corecte ca răspuns la cateva
ghicitori.
La sectorul Joc de masă, copiii vor primi mai multe puzzle-uri la alegere, care constituie
imagini cu meserii și jetoane pe care le vor atribui imaginilor corespunzătoare.
La sectorul Artă, copiii vor fi îndrumaţi să coloreze imagini ale unor meserii, din care vor
confecționa o carte de meserii.
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a vedea şi aprecia lucrările colegilor.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE: DŞ, DOS)
Ce ştim despre meserii? este prima activitate pe domenii experienţiale, care aparţine
domeniului Ştiinţe şi care va fi realizată sub forma unei conversații pornind de la imagini
reprezentative pentru tema desfășurată. La finalul activității se va aprecia cine a reținut cele mai multe
lucruri despre o anumită meserie si câștigătorii vor primi câte o medalie.
Tranziţia de la prima la a doua activitate se va face prin jocul muzical „Tot ce e pe lume”.
Poștașul are o scrisoare pentru fiecare este a doua activitate pe domenii experienţiale, care
aparţine domeniului Om şi societate şi care constă în realizarea unei scrisori si a unui plic. Copiii vor
alege o persoană căreia dorește sa îi trimită o scrisoare și scrie sau desenează ce dorește să îi transmită
și va confecționa un plic pentru scrisoare.

3
Activitatea complementară (ALA 2), va consta in jocul de rol De-a poștașii, în care vor utiliza
scrisorile pregătite la activitatea anterioară.
La finalul activităților, preșcolarii vor primi stickere decorative cu unelte sau intrumente
necesare meseriei pe care o dorește.

4
Desfăşurarea activităţii:
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE EVALUARE
RESURSE METODE ŞI
MATERIALE PROCEDEE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a
organizatoric activităţii:
 aerisirea clasei;
 pregătirea materialului didactic;
 aranjarea mobilierului;
 intrarea copiilor în clasă.
2. Captarea atenţiei În cadrul întâlnirii de dimineaţă se va face: prezenţa Panoul întâlnirii de Conversaţia Participarea activă
copiilor, stabilirea anotimpului, a zilei, completarea dimineaţă Explicaţia la discuţii,
calendarului naturii, discuţii referitoare la tema Frontal completarea corectă
abordată în această săptămână, pornind de la a calendarului
întrebarea Ce meserie vrei sa ai cand vei fi mare? naturii, a prezenţei
În urma răspunsurilor, copiii sunt anunțați că pe
parcursul activităților vor avea parte de surprize, iar
la sfârşitul zilei, cei mai buni dintre ei vor primi un
premiu.
Tranziţie: Copiii desfășoară jocul de mimă Spune, ce Stimularea
fac? interesului pentru
activităţi
3. Anunţarea temei Se va realiza în mod direct prin prezentarea centrelor Expunerea
şi a obiectivelor de interes deschise. Explicaţia

5
Conversaţia
Frontal

4. Reactualizarea ALA 1 Explicaţia Intuirea


cunoştinţelor Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, Demonstraţia materialelor cu care
ascultă cerinţele educatoarei şi îşi aleg centrul la care Exerciţiul urmează să lucreze.
vor să lucreze. Munca in echipă
 La centrul Biblioteca, copiii răsfoiesc imagini Planșe cu meserii Realizarea
cu diverse meserii, poartă conversații pe baza sarcinilor de lucru
lor, aleg imaginea corectă ca răspuns la primite în funcţie
ghicitori. Jetoane cu unelte şi de profilul centrului
 La centrul Joc de masă, copiii rezolvă instrumente ales
puzzle-uri și asociaza jetoane cu unelte și Puzzle
instrumente imaginilor descoperite.
 La centrul Artă, copiii colorează imaginile Imagini alb-negru ale unor
unor meserii folosind codul culorilor, apoi le meserii
asamblează sub forma unei cărți cu meserii. Creioane colorate
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a Lipici, coli colorate Evaluare globală
vedea şi aprecia lucrările colegilor. (pentru copertă) Evaluare
individuală
4. Prezentarea noului ADE Conversaţia
conţinut şi dirijarea DŞ – Cunoaşterea mediului Explicaţia
învăţării În sala de grupă îşi face apariţia un poştaş ce aduce Plic cu scrisori
un plic mare trimis pe adresa grădiniţei. Plicul se
deschide şi se descoperă în el o scrisoare şi mai multe
plicuri mici. Educatoare citeşte această scri
6
Se prezintă regulile şi sarcinile jocului: jocul este un
concurs între două echipe, are patru probe, fiecare Panou de punctaj
răspuns corect din cadrul probelor va fi răsplătit cu Însemnele echipelor
aplauze şi recompensă pe panoul de punctaj. Câştigă
echipa cu cele mai multe recompense. Cele două
echipe se vor forma prin metoda Mâna oarbă şi se
vor numi Echipa iscusiţilor şi Echipa descurcăreţilor. Mâna oarbă
 Explicarea şi demonstrarea probelor din
concurs Demonstraţia
Întrucât fiecare probă din concurs va fi introdusă
printr-o scrisoare surpriză, fiecare dintre cele patru
probe ale concursului va fi explicată pe parcursul
desfăşurării acestuia.
După ce se formează cele două echipe, educatoarea
deschide cel de-al doilea plic şi citeşte cea de a doua
scrisoare (Anexa 1)
Proba 1: Piramida meseriilor
Educatoarea explică în ce constă această probă: pe
ecranul unui televizor de jucărie vor fi afişate pe rând
planşe cu diverse meserii. Copilul atins cu bagheta
magică va denumi meseria şi va vorbi în câteva
cuvine despre aceasta. Copiii vor fi aleşi pe rând din
fiecare echipă. După această prezentare ei vor trebui
să aşeze meseriile pe panoul piramidei cu patru
nivele, respectând criteriile enunţate de educatoare
7
(meserii care asigură oamenilor tot felul de servicii –
cizmar, frizer, croitor, zidar; meserii care asigură
hrana oamenilor – brutar, bucătar, grădinar; meseri

Planşe cu meserii Metoda piramidei


Piramida

8
4. Obţinerea  Desfăşurarea concursului Jocul Observarea curentă
performanţei La începutul fiecărei probe se va executa jocul de a comportamentului
probă, apoi se trece la executarea lui propriu- Analiza
zisă.Răspunsurile corecte ale fiecarei echipe vor fi răspunsurilor
recompensate cu câte o bulină pe panoul de scor. Se
va avea în vedere ca răspunsurile copiilor să fie
corect formulate din punct de vedere gramatical.
Concursul se încheie prin numărarea bulinelor
acordate fiecărei echipe şi declararea echipei Medalii
câştigătoare care va primi medalii.
Tranziţie: Trecerea la cea de a doua activitate pe
domenii experienţiale se face prin interpretarea unui
cântecel despre meserii (Anexa 2)
5.Asigurarea feed- DOS – Activitate practică Conversaţia
back-ului Educatoarea deschide şi ultimul plic şi citeşte cea de Explicaţia
a şasea scrisoare. (Anexa 1)
Activitatea practică va consta în realizarea unei Siluete ale unor meserii Demonstraţia
machete folosind siluete ale unor persoane ce Role de carton Munca în echipă
reprezintă diverse meserii, realizate pe role de carton Maşini şi clădiri realizate
şi clădiri sau maşini tridimensionale realizate din din cutii de carton
cutii de carton. Copiii se vor grupa câte 3-4, după Lipici
preferinţă, vor lipi elementele componente, iar apoi Placă de polistiren
vor asambla toate piesele obţinute pe o placă de
9
polistiren pe care au fost fixate fâşii de hârtie de
culoare gri, care sugerează străzile unui oraş.
După asamblarea machetei, se face turul galeriei, Turul galeriei Evaluarea lucrărilor
timp de 5 minute, ocazie cu care se vor identifica realizate
elementele lucrate necorespunzător. După încheierea
turului galeriei, grupurile remediază greşelile
constatate.
6.Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, Analiza
activităţii dacă sarcinile de lucru au fost corect rezolvate.
ALA 2
În încheierea activităţii, copiii aşezaţi in semicerc Elemente sugestive ale Interpretarea
interpretează jocul muzical Sunt atâtea meserii unor meserii jocului muzical
îndrăgite de copii, folosind un minim de recuzită,
sugerată de versurile cântecului. (Anexa 4)
Copiilor li se oferă recompensele promise (prăjituri şi
suc).

10
ANEXA 1
SCRISORI – SURPRIZĂ
1. “Dragi copii, am aflat că în grădiniţa voastră învaţă copii deştepţi şi că în această săptămână aţi
discutat foarte multe lucruri despre meserii. Ne-am gândit să vă propunem un joc care se numeşte Ce ştim
despre meserii? V-am pregătit nişte sarcini surpriză. Fiecare plic conţine o sarcină creată de un profesor de la
şcoala noastră. Doamna educatoare va deschide următorul plic doar dacă rezolvaţi corect sarcinile create de
fiecare dintre noi. Câştigătorii vor avea parte de recompense.
Semnează: Profesorii de la Şcoala ursuleţilor isteţi”

2. “Dragi copii, eu am fost ales să vă dau prima sarcină, aşa că am încercat să nu fie prea grea pentru a
putea deschide şi plicul următor. Sunt sigur că piramida pe care am desenat-o pentru voi o să vă placă şi că
veţi trece cu bine peste această probă.
Semnează: Ursuleţul Tedi, profesor de desen”

3. “Dragi copii, sunt sigur că Tedi v-a dat sarcini uşoare pentru că aşa face el de obicei. Ei bine, eu nu
sunt atât de drăguţ şi vreau să vă încurc planul de a deschide următorul plic. Sigur voi reuşi! Doamna
educatoare vă va explica ce trebuie să faceţi.
Semnează: Ursuleţul Mor-Mor, cel mai bun profesor de limba română”

4. “Dragi copii, în primul rând vreau să vă felicit. Dacă aţi reuşit să ajungeţi până aici, înseamnă că
sunteţi isteţi. Sarcina pe care v-o propun acum este să răspundeţi la nişte ghicitori create de mine, special
pentru voi. Sper să vă placă.
Semnează: Ursuleţul Martinică, profesor de vorbit şi creator de ghicitori”

5. “Dragi copii, eu sunt ursuleţul Fram, profesorul trăsnit care încurcă tot. Colegii mi-au spus că sunteţi
tare isteţi, aşa că m-am gândit să apelez la ajutorul vostru. Veţi primi nişte fişe, pe care eu le-am făcut pentru
elevii mei. Dar, din neatenţie am încurcat uneltele. Vă rog mult să mă ajutaţi. Mult succes!”

6. “Dragi copii, dacă aţi deschis şi plicul acesta înseamnă că aţi rezolvat cu succes toate sarcinile
propuse de colegii mei. Felicitări! Aceasta este cea din urmă sarcină, pe care trebuie să o rezolvaţi şi dacă
treceţi cu bine de ea, veţi primi recompensa – surpriză pregătită de noi. Doamna educatoare vă va explica ce
trebuie să faceţi pentru rezolvarea sarcinii.
Semnează: Ursulică, profesor de activităţi practice”

11
ANEXA 2

Ce miros au meseriile?

de Gianni Rodari

Oricare meserie Veveriţa, uite, coase


Are un miros, copii, Plăpumioară de mătase,
A pâine şi plăcinte Hai şi noi să-i ajutăm,
Miroase-n brutării. Ac şi aţă să luăm.
Fâş, fâş, fâş şi iar fâş, fâş,
În orice tâmplărie Plăpumioara-i gata acuş.
În sat sau în oraş,
A scânduri noi miroase, Nea Arici face târlici
A vrafuri de talaş. Şi-o pereche de opinci,
Hai şi noi să-i ajutăm,
Un vopsitor miroase Pe cei mici să-i încălţăm.
A lacuri de vopsit, Uite-aşa şi iar aşa,
Geamgiu-ntotdeauna Pe cei mici i-om încălţa.
Va mirosi a chit.
Nea Martin este tâmplar,
Şoferul are-n haină Face uşă de stejar,
Mirosul de benzină. Hai şi noi să-i ajutăm,
Un muncitor, mirosul Mici unelte să luăm.
De uleiuri de maşină. Hârş, hârş, hârş şi poc, poc, poc,
Uşa o punem în toc.
Miroase cofetarul
A nuci şi scorţişoară, Iepuraşi şi iepurici,
Iar un halat de medic Toţi fac tumbe pe aici,
A doctorie-amară. Hai în horă să-i luăm
Şi un joc să-i învăţăm.
A brazdă afânată, Înainte şi înapoi,
A câmp şi spic bogat, Bateţi talpa, iepuroi!
Va mirosi ţăranul,
Când merge la arat.

Va mirosi a peşte,
Pescarul cel vânjos
Şi numai trândăvia
Nu are un miros.

12
ANEXA 3

GHICITORI

La şcoală, în orice zi, Cu ciocan şi cleştişor


Desenează-ntruna Victor, Face mobila de zor,
Ştiţi voi, dragi copii, Ne repară uşi, ferestre,
Ce vrea să fie el? Hai, ghiceşte, cine este?
(Pictor) (Tâmplar)

Cu undiţa stă să prindă Multe prăjituri gustoase,


Peştişorul năzdrăvan, Cu pricepere le face,
Care vrea să se ascundă Când mergem la cofetărie,
Iute, sub un bolovan. Avem o mare bucurie.
(Pescar) (Cofetar)

Cine îţi spune să zâmbeşti, Când maşina s-a stricat,


Din ochi să nu mai clipeşti, O ducem la reparat,
Pe buton apasă o dată Cu unelte potrivite,
Şi poza-i gata îndată? O repară iute, iute.
(Fotograf) (Mecanic)

13
ANEXA 4

TAIE CE NU SE POTRIVEŞTE

14
ANEXA 5

Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii

Refren: Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii,


Vrem să fim mai curând mari,
Să fim harnici făurari.
Nicio muncă, nicio muncă, nicio muncă nu e grea,
Dacă vesel şti lucra.
Noi visăm, noi visăm, noi visăm să creştem mari,
Să fim meşteri făurari.

E strungar tăticul meu,


Vreau să fiu strungar şi eu,
Să fac piese lucitoare,
De maşini şi de tractoare.

Iată-mă, pe câmp pornesc,


Pân’ s-arată soarele,
Cu tractorul românesc,
Voi brăzda ogoarele.

Refren.......................................................................

Tare-s vesel şi ghiduş,


Însă ştiu să fac şi eu,
Mobilă pentru păpuşi,
Sunt tâmplar ca tatăl meu.

Eu constructor mă visez,
Noi oraşe-ntemeiez,
Cu şcoli mari şi grădiniţe,
Pentru voi, băieţi, fetiţe!

Refren.......................................................................

Eu din munte scot voios


Minereul preţios,
Şi cu drag, minerii-mi spun:
“Frăţioare, noroc bun!”

Alb halat peste rochiţă,


Eu sunt astăzi doctoriţă,
Într-un ceas te scol voios,
Odihnit şi sănătos.

Refren.......................................................................

15
Albă-i pâinea şi gustoasă,
Că-i din grâu de Bărăgan,
Iese rumenă, pufoasă,
Că-i făcută de brutar.

Ciocolată ştiu să fac,


Prăjituri şi cozonac,
Pentru voi, iubiţi copii,
Cofetar vestit voi fi.

Refren.......................................................................

Tare aş vrea şi eu să cos,


Însă acul e ... ţepos,
Uite-mi pun şi degetar,
Însă totul e-n zadar.

Draga mea prietenă,


Acul nu-i greu, crede-mă,
Ţine-l frumuşel aşa
Şi-mpreună vom broda.

Refren.......................................................................

16
PIRAMIDA MESERIILOR

ROATA MESERIILOR
17