Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA 1)

”POVESTE DE TOAMNĂ…”

Prof. Înv. Preșc. JIGĂ RALUCA IONELA


GRUPA MICĂ 2

1
PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița ”Brândușa”

DATA: 23.10.2020
POVESTE DE
PROFESOR: Jigă Raluca Ionela
TOAMNĂ...
NIVELUL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: I (3-4 ani)/ Grupa Mică 2

TEMA ANUALĂ: Când/ cum și de ce se întâmplă?

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Poveste de Toamnă…”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Toamna cea ghidușă , ne-a bătut la ușă!”

DOMENIUL DE DEZVOLTARE: Capacități și atitudini în învățare

CATEGORIA ACTIVITĂȚII: Activități liber- alese (ALA 1)

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Poveste de Toamnă”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formarea priceperilor și deprinderilor

MIJLOCUL DE REALIZARE: Activități pe centre de interes

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderilor şi a tehnicilor de lucru în cadrul Activităţilor liber alese

2
CENTRE DE INTERES:

• Joc de masă: ”Poveste de Toamnă” – Sortare materiale din natură


• Artă : ”Frunze în ploaie ”- Modelaj

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:

Pe parcursul și la finalul activității , copiii vor fi capabili :

O1- Să recunoaască materialele din natură specifice anotimpului toamna;

O2- Să sorteze materialele din natură puse la dispozitie ( castane, ghinde,frunze,conuri);

O3- Să modeleze plastilina folosind tehnici adecvate , în vederea realizării frunzei;


O4- Să manifeste implicare afectivă în realizerea sarcinilor de lucru.

STRATEGII DIDACTICE:

-METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: surpriza, conversatia,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.

-MATERIALE DIDACTICE:mese, scaune. material din natură(castane, ghinde,conuri,frunze), cosulete, plastilina, planșetă
suport, servetele umede ,fișă-frunză, fisa model, videoproiector.

FORME DE ORGANIZARE: Activitate frontală, individuală, pe grupe;

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă;

DURATA: DURATA: 15- 20 min.

3
BIBLIOGRAFIE

*** Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019;


*** Suport Curriculum pentru educația timpurie,2019;

Anghelache Valerica, Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2017.
Antonovici Ştefania, Paula Neaţu- Jocuri şi activităţi alese, Editura Aramis Print, 2008;

Berbeceanu G., Cioflica S., Lazăr C., Mignea-Guga, Ilie E., Marta, C., Ziua bună începe de dimineaţă, Editura Tehno-Art, Petroşani,
2009.

Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela - Ghid metodic: Metode interactive de grup, Editura Arves, 2012.

4
DEMERSUL DIDACTIC

ETAPELE CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1. Moment Pentru o bună desfășurare a activității se:
- aerisește sala de grupă
organizatoric
-se pregătesc materialele didactice necesare
-se organizează mobilierul pe sectoare
-se împart copiii pe sectoare

2. Captarea și Se va realiza prin descoperirea de către copii a Surpriza Observarea


materialelor cu care vor lucra la cele 2 centre: Joc de
orientarea comporta-
masa, Artă.
atenției mentului
copiiilor
3. Desfășurarea Se vor anunța jocurile și activitățile ce urmează a fi Observarea
desfășurate în fiecare centru de interes. Se vor intui
activității Conversatia Ecuson comporta-
materialele, iar copiii vor merge la centrul ales.
Pentru fiecare centru se vor purta discuții referitoare la mentului
ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la
Explicația copiiilor
dispoziție și modul de utilizare a ustensilelor.
Se reamintește copiilor comportamentul pe care Materiale din
trebuie să îl aibă în cadrul acestor activități: natură ( castane,
-vorbim în șoaptă penru a nu-i deranja pe ceilalti; ghinde ,
-lucrăm frumos, curat; Demonstratia conuri,frunze,
-apreciem și protejăm lucrările făcute de colegi. etc)
Copiii se organizează în centrul dorit și intuiesc
materialele pregătite. Coșulețe
La sectorul Artă, copiii vor modela în contur
Exercițiul
frunzele de toamnă ce vor fi folosite pentru a completa Plastilină
tabloul ”Călătoriei lui Picuraș”.

5
La sectorul Joc de masă, copiii vor sorta material din Servetele umede
natură care vor fi adăugate tot în decorul poveștii.
Pe tot parcursul activității, se vor asigura condițiile Frunză –fisă
optime pentru realizarea sarcinilor propuse.
Va fi urmărită activitatea copiilor pe centre și se va Planse suport
interveni ori de câte ori va fi nevoie. În timp ce copiii
lucrează, se va trece pe la fiecare centru și vor fi ajutați
cei care nu se descurcă.

4. Evaluarea Copiii își vor păstra fiecare centrul tematic, în Turul galeriei Tablă magnetică Observarea
conformitate cu normele sanitare.
activității comporta-
Se cere copiiilor să facă aprecieri și autoaprecieri,
exprimând opinii referitoare la modul în care s-a lucrat mentuluicopiii
și la rezultatele pe care le-au obținut.
lor
5. Încheierea Se vor face aprecieri generale și individuale de către Conversația Observarea
educatoare cu referire la fiecare grup în parte asupra
activității comportament
modului în care s-a lucrat la activitate si , impreună cu
copiii se va întregi decorul poveștii cu materialele ului copiiilor
realizate/sortate , pe fundalul cântecului ”Azi
plouă..”.

S-ar putea să vă placă și