Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV


ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ

” PRIETENII LUI PICURAȘ”


PICTURĂ- AMPRENTARE

Prof. Înv. Preșc. JIGĂ RALUCA IONELA


GRUPA MICĂ 2

1
PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița ”Brândușa”

DATA: 23.10.2020

PROFESOR: Jigă Raluca Ionela

NIVELUL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: I (3-4 ani)/ Grupa Mică 2

TEMA ANUALĂ: Când/ cum și de ce se întâmplă?

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Poveste de Toamnă…”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Toamna cea ghidușă , ne-a bătut la ușă!”

DOMENIUL DE DEZVOLTARE: Capacități și atitudini în învățare

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic și Creativ

CATEGORIA ACTIVITĂȚII: Activitate artistico-plastică

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Prietenii lui Picuraș”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formarea priceperilor și deprinderilor

MIJLOCUL DE REALIZARE: picture-amprentare

2
SCOPUL ACTIVITĂȚII: formarea tehnicilor de lucru specifice activitatii artistico-plastice, spre dezvoltarea independenţei în acţiune
și a gustului pentru frumos

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:

Pe parcursul și la finalul activității , copiii vor fi capabili :

O1- sa denumească materialele si instrumentele de lucru puse la dispozitie în vederea realizarii compozitiei;

O2- sa aplice culoarea pe suprafata de lucru fară să depăsească conturul dat;

O3- Să aprecieze lucrările realizate, pe baza criteriilor date (aplicarea tehnicii de lucru, aspectul îngrijit al lucrării, finalitatea lucrării);

STRATEGII DIDACTICE:

-METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, observarea, demonstratia, exerciţiul, Turul galeriei

-MATERIALE DIDACTICE: acuarele, imagini contur picătură de ploaie, paleta de culori, dopuri de plută, lucrare model, Picuraș,
fundal muzical, servetele umede.

FORME DE ORGANIZARE: Activitate frontală și individuală;

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă;

DURATA: 15-20 min.

3
BIBLIOGRAFIE

*** Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019;


*** Suport Curriculum pentru educația timpurie 2019;

Botez Georgeta, Solovăstru, Atlas cu elemente de limbaj plastic- Îndrumător pentru educatoare, Editura Aramis, 2007.

Anghelache Valerica, Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2017.

4
DEMERSUL DIDACTIC
ETAPELE CONTINUTUL ACTIVITATII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITATII Metode și Mijloace de
procedee invatamant
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfasurarea
activităţii, pregătirea materialului didactic necesar
organizatoric pentru desfăşurarea activităţii instructiv-educative.

2. Captarea și După ce au integrat în tabloul povestirii materialele Surpriza Observarea


realizate la centrele de activitate copiii rămân lângă Conversația Cosulet cu comporta-
orientarea decorul de poveste , unde observă într-un coşuleţ siluete-picături de mentului
siluete de picături de ploaie- prietenii lui Picuraș. ploaie copiiilor
atenției Picuraș

3. Anunțarea Se anunta tema activitatii plastice: „Prietenii lui


Picuraș”( pictură- amprentare). Conversația
temei și a Se explică obiectivele și conținutul activității în
termeni accesibili copiilor.
obiectivelor ,, Copiii, acum vom ajuta picăturile jucăușe să ajungă
langă Picuraș și le vom picta straie albastre , cu Explicația
ajutorul dopurilor de plută(pictură prin amprentare cu
dopuri de plută).’’

4. Dirijarea Se prezinta tehnica picturii prin amprentare. Conversatia Observarea


,,Vom picta doar dopul de plută, acest procedeu Acuarele comporta-
învățării
numindu-se amprentare. Explicația mentului
Se introduce dopul de plută în culoare, apoi se așează Planșetă copiiilor
pe picătura de ploaie, obținându-se astfel o bulină.
Se repetă același lucru, obținându-se alte buline pentru Dopuri de plută
a împodobi picătura de ploaie. Exercițiul
Picături de ploaie-
siluete

5
Exercitiile de incalzire a muschilor mici ai mainilor
se vor realiza prin câteva mișcări de încălzire a Șervețele
musculaturii mâinii.
”Ploua : pi,pic,pic ( mișcări din degete)
Tună : bum,bum,bum ( închidem și batem/rotim
pumnii)
Fulgeră:fâș,fâș,fâș (deschidem pumnii și mișcăm
palmele)
A ieșit soarele ,ura !”( deschidem plamele alternativ).
Executarea lucrării de către copii are loc sub
îndrumarea educatoarei.
Activitatea se va desfășura pe un fond muzical
,,Toamna-Vivaldi’’.
Pe parcursul lucrului copiii sunt supravegheați de
educatoare și acolo unde este cazul se dau indicații
suplimentare.
Educatoarea supraveghează, de asemenea, poziția
corectă a corpului în timpul lucrului.

5. Evaluarea La sfârșitul activității se va completa decorul cu Conversația Decorul povestirii Observarea


picăturile jucăușe (se expun toate lucrările în Turul galeriei Lucrările copiilor comporta-
activității
decorul/tabloul povestirii) și se realizează analiza lor mentuluicopiii
prin metoda ,,turul galeriei’’.Se urmărește gradul de lor
finalizare și acuratețea.
6. Încheierea În încheierea activității se fac aprecieri globale și Conversația Observarea
individuale asupra modului în care copiii au participat Aprecieri comporta-
activității
la activitate și primesc recompense. verbale mentului
copiiilor

S-ar putea să vă placă și