Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA: G.P.N.

Rotari
NIVELUL II
EDUCATOARE: Buligã Florina-Cãtãlina
TEMA ANUALÃ DE STUDIU: “Ce şi cum vreau sã fiu?”
SUBTEMA: ”Meseria, brãţarã de aur”
TEMA ZILEI: “Meserii îndrãgite de copii”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integratã (DLC+DOS)
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi verificare de cunoştinţe şi
deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
DURATA: o zi
CATEGORIILE DE ACTIVITATE:

ADP-Activitãţi de dezvoltare personalã:


Întâlnirea de dimineaţã: ”Bunã dimineaţa, meşteri mici!”
Rutine: sosirea copiilor, salutul, prezenţa, calendarul naturii, gustarea,
deprinderi de ordine şi disciplinã
Activitatea de grup: “Ghiceşte meseria!”

ALA I -Activitãţi liber alese:


Artã: “Meseria preferatã” –colorare
Joc de masã: “Meserii îndrãgite de copii”-puzzle
Ştiinţã: “Meserii”- fişã de lucru- labirint
TRANZIŢIE: “Brutarii”- cântec

ADE-Activitãţi pe domenii experenţiale: activitate


integratã(DLC+DOS):
DLC- Educarea limbajului: “Comorile din cuvinte”- joc didactic

TRANZIŢIE: “1-2, 1-2 mergem toţi în pas vioi! / Ne-nvârtim, ne


rãsucim şi spre baie o pornim…”
DOS-Activitatea practic-gospodãreascã: “Astãzi noi suntem brutari”

ALA II-Jocuri şi activitãţi recreative: “Cursa cu covrigei”-


joc distractiv
SCENARIUL ZILEI

Aşezaţi în semicerc, pe covor, vom face întâlnirea de dimineaţã:


“Bunã dimineaţa, meşteri mici!”

Salutul: “Dimineaţa a sosit, 1,2,3….meşterii au sosit/ În cerc ne-am


aşezat şi cu toţi am salutat. “

Calendarul naturii: “Ce zi este astãzi? Cum este vremea?”

Activitatea de grup: Copiii vor gãsi rãspunsurile ghicitorilor


prezentate de educatoare. (ANEXA 1 )

Noutatea zilei: ” Astãzi, vom porni într-o aventurã printre meserii şi


uneltele acestora. Ne vom costuma şi vom lucra ca brutarii.”

ALA I –Activitãţi liber alese:

Centru de interes- ARTÃ


Tema: “Meseria preferatã”- colorare
Obiective operaţionale:
-sã selecteze imaginea cu meseria doritã;
-sã coloreze adecvat, respectând acurateţea lucrãrii.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia
Mijloace didactice: fişe, creioane colorate (ANEXA 2)
Centru de interes- JOC DE MASÃ
Tema: ”Meserii îndrãgite de copii”- puzzle
Obiectice operaţionale:
-sã recunoascã meseriile reprezentate în imagini şi obiectele
corespunzãtoare acestora;
-sã potriveascã corespunzãtor piesele.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea,
exerciţiul
Mijloace didactice: puzzle-uri ( ANEXA 3 )

Centru de interes- ŞTIINŢÃ


Tema: “Meserii”- fişã de lucru- labirint
Obiective operaţionale:
-sã identifice traseul parcurs de poliţist, pompier şi doctor pentru a
ajunge la maşina utilitarã corespunzãtoare;
-sã traseze, cu creioane colorate diferite, traseul fiecãruia.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea,
exerciţiul.
Mijloace didactice: creioane colorate, fişe ( ANEXA 4 )
PROIECT DIDACTIC

TEMA ACTIVITÃŢII: “Comorile din cuvinte”


DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul limbã şi comunicare
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi verificare de cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITÃŢII:
- dezvoltarea capacitãţii de exprimare oralã, de înţelegere şi utilizare corectã a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
- educarea unei exprimãri verbale corecte, din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- sã recunoascã şi sã denumeascã meseriile prezentate în imagini şi obiectele
corespunzãtoare, pe care le vor aşeza la locul potrivit;
- sã despartã cuvintele în silabe şi sã precizeze numãrul silabelor;
- sã precizeze sunetul iniţial al cuvintelor şi sã gãseascã cuvinte care încep cu acelaşi
sunet;
- sã asocieze sunetul cu litera;
- sã alcãtuiascã propoziţii cu denumirea unor obiecte;
- sã sesizeze erorile de pe panou.
SARCINA DIDACTICÃ: sã rãspundã corect, denumind meseriile şi obiectele
corespunzãtoare acestora, despãrţind corect cuvintele în silabe, precizând sunetul iniţial
al cuvintelor şi formulând corect propoziţii.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense
REGULI DE JOC: copiii trebuie sã rezolve sarcinile primite; rãspunsurile corecte vor fi
aplaudate şi recompensate.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea
MIJLOACE DIDACTICE: planşe cu imagini specifice temei, obiecte folosite în
diferite domenii de activitate, disc cu imagini reprezentative, recompense.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
DURATA: 25 min-35 min
EVENIMEN CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI EVALUARE
TUL PROCEDEE
DIDACTIC
Moment -aerisirea sãlii de grupã; Observarea
organizatoric -amenajarea spaţiului educaţional; comporta-
-pregãtirea materialului didactic mentului
necesar iniţial

Captarea Descoperirea surprizei Expunerea


atenţiei Educatoarea descoperã discul cu Conversaţia
imagini , aflat pe o mãsuţã.

Anunţarea Copiii sunt anunţati cã vor discuta Conversaţia Copiii repetã


temei şi a despre meserii şi unelte prin jocul Explicaţia tema
obiectivelor numit “Comorile din cuvinte”. Se
precizeazã faptul cã vor fi verificate şi
consolidate cunoştintele despre sunete,
silabe, cuvinte, propoziţii şi litere.

Explicarea Se explicã regulile jocului: Explicaţia Ascultã cu


sarcinilor şi Problemati- atenţie modul
fixarea Varianta 1: zarea de desfãşurare
regulilor Pe un disc sunt afişate imagini ale Conversaţia al jocului
jocului mai multor profesii. Un copil va roti
discul, va denumi profesia. Altul va
preciza sunetul iniţial al cuvântului şi
va aşeza imaginea în dreptul literei
potrivite. Vor fi alcãtuite propoziţii,
utilizând denumirea meseriei( ANEXA
5)

Jocul de Exemplu: Exerciţiul Aprecieri


probã Discul se opreşte la bucãtar. Jocul verbale, indi-
Cuvântul începe cu sunetul “b”. viduale
Imaginea va fi aşezatã sub litera B.
Alcãtuiesc propoziţii. (Bucãtarul
pregãteşte cina).

Varianta2:
Educatoarea prezintã cutia care
conţine obiecte folosite în anumite
meserii. Un copil extrage un obiect , îl
denumeşte şi îl aşazã în coşuleţul
cu imaginea persoanei care utilizeazã
acel obiect. Un alt copil desparte
cuvântul în silabe şi precizeazã
numãrul acestora(6 obiecte). Celelalte
obiecte vor fi extrase si vor fi
denumite.Va fi solicitat un copil care
va spune cu ce sunet începe cuvântul,
iar colegii vor gãsi alte cuvinte care au
acelaşi sunet iniţial(6 obiecte).
Exemplu:
Copilul alege din cutie
stropitoarea. Denumeşte obiectul,
desparte în silabe, precizând numãrul
acestora şi îl aşazã în coşuleţul pe
care se aflã imaginea grãdinarului.
Cuvântul care denumeşte obiectul
începe cu sunetul “s”. Copiii gãsesc
alte cuvinte care au acest sunet iniţial:
soare, sãrbãtoare, scarã.
Obţinerea Complicarea jocului: Problemati Aplauze
performanţei Educatoarea va cere copiilor sã-şi zarea
acopere ochii. În acest timp, literele de
pe panou vor fi amestecate.
Exemplu: Se va schimba locul
literelor “D”şi “C”.
Copiii vor descoperi erorile
apãrute şi le vor corecta.
Exemplu: Litera “D” trebuie
aşezatã sub imaginea doctorului
deoarece cuvântul “doctor” începe cu
sunetul “d”. Litera “C” trebuie
aşezatã sub imaginea croitoresei
deoarece cuvântul “croitoreasã”
începe cu sunetul “c”.
Încheierea Aprecieri asupra modului în care au Conversaţia
activitãţii participat la activitate . Copiii vor fi
recompensaţi, primind medalioane,
reprezentând meserii.
TRANZIŢIE : “1-2, 1-2 mergem toţi în pas vioi! / Ne-nvârtim, ne rãsucim şi
spre baie o pornim…”

PROIECT DIDACTIC

TEMA ACTIVITÃŢII: “Astãzi noi suntem brutari”


DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul om şi societate
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practic- gospodãreascã

SCOPUL ACTIVITÃŢII:
- formarea deprinderilor practic- gospodãreşti;
- utilizarea vocabularului specific;
- îmbogãţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor , precum şi despre
tehnici de lucru necesare prelucrãrii acestora, în scopul realizãrii unor produse simple.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- sã recunoascã şi sã denumeascã unelte simple de lucru şi ingrediente folosite pentru
realizarea activitãţii;
- sã modeleze covrigi din aluat;
- sã ungã covrigeii cu ou;
- sã presare seminţe de mac şi susan;
- sã pãstreze ordinea şi curãţenia la locul de muncã.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia , exerciţiul, turul


galeriei

MIJLOACE DIDACTICE: şorţuri de bucãtãrie, bonete, aluat, ingrediente pentru aluat


(apã caldã, fãinã, drojdie, sare, ouã) , seminţe de mac şi susan, cupor electric, pensule.

FORME DE ORGANIZARE: individual


DURATA: 25 min
EVENIMEN CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI EVALUARE
TUL PROCEDEE
DIDACTIC
Moment -aerisirea sãlii de grupã; Observarea
organizatoric -amenajarea spaţiului educaţional; comporta-
-pregãtirea materialului didactic mentului
necesar iniţial

Captarea Descoperirea surprizei Conversaţia


atenţiei Va fi descoperit un coş cu covrigi.
Copiii vor preciza cum se numeşte
persoana care pregãteşte covrigi şi vor
enumera şi alte produse pe care le
realizeazã brutarul.

Anunţarea Educatoarea anunţã copiii cã vor fi Explicaţia


temei şi a mici brutari şi vor modela aluatul ,
obiectivelor astfel încât sã obţinã cei mai frumoşi
şi mai gustoşi covrigei.

Prezentarea Educatoarea va prezenta Conversaţia


conţinutului ingredientele folosite pentru aluat (apã Explicaţia
şi dirijarea caldã, drojdie, sare, fãinã). Cu ajutorul Observarea
învãţãrii acestor ingrediente realizeazã,
demonstrativ, aluatul.
Având alt aluat, deja pregãtit, li se
explicã şi li se demonstreazã copiilor
modul de lucru: modelarea şi
decorarea covrigilor.

Obţinerea Se executã exerciţii pentru Exerciţiul Originalita-


performan- încãlzirea muşchilor mici ai mâinii tea produ-
ţei (“Eu am zece degeţele”) . selor

Copiii vor realiza din aluat o micã


sferã, apoi, prin aplatizare, vor realiza
un baton, cãruia îi va uni capetele.
Covrigeii astfel modelaţi, vor fi unşi
cu pensula, cu ou şi se vor presãra
seminţe de mac şi susan. Dupã aceea,
vor fi aşezaţi în tavã şi vor fi introduşi
la cuptor.
În timpul realizãrii propriu-zise a
covrigilor de cãtre copii, aceştia vor fi
supravegheaţi şi ajutaţi, acolo unde
este cazul.

Asigurarea Se poartã o scurtã conversaţie: Conversaţia Aprecieri


retenţiei şi a -Ce am realizat astãzi? verbale
transferului -Ce ingrediente am folosit?
-Cum se numeşte persoana care
face pâine şi covrigi?

Încheierea Copiii vor face turul galeriei şi vor Conversaţia Turul galeriei
activitãţii face aprecieri asupra produselor Aprecieri
obţinute. verbale
Se fac aprecieri generale şi Aprecierea
individuale asupra modului de lucru şi produselor
asupra comportamentului copiilor pe muncii.
parcursul activitãţii.
Se atribuie recompense: covrigii
fãcuţi de ei.

TRANZIŢIE: “Coace prãjitura…”- cântec


ALA II- “Cursa cu covrigei”- joc distractiv
Obiective operaţionale:
- sã respecte regulile jocului;
- sã se orienteze în spaţiu/ sã se raporteze la un spaţiu dat;
- sã colaboreze cu colegii din echipã.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Material didactic: cutie cu covrigei, cosuleţe
Explicarea şi desfãşurarea jocului:
Copiii sunt împãrţiţi în douã echipe, aşezate pe douã şiruri. În faţa fiecãrei echipe,la
distanţã, va fi aşezatã o cutie cu covrigei. Primul copil din fiecare echipã va avea câte un
coşuleţ .La semnalul educatoarei, aceştia vor alerga, vor pune în coşuleţ câte un covrig
din cutie , se întorc şi preadau coşuleţul urmãtorilor coechipieri. Câştigã echipa care
strânge cei mai mulţi covrigi, în 3 minute.
Va fi executat jocul de probã, apoi se va desfãşura întrecerea.
Bibliografie:
~ “Curriculum pentru învãţãmânt preşcolar”, Editura DIANA, 2009;
~ Ghid pentru învãţãmânt preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I., Bucureşti, 2008.
~ “Metodica activitãţilor instructive-educative în grãdiniţa de copii”, Editura
GHEORGHE-CÃRŢU ALEXANDRU, 2009;
~ ”Revista Învãţãmântul preşcolar nr.3-4/2009”, EdituraARLEQUIN, 2009;
ANEXA 1
- GHICITORI –
Cu arome îmbietoare Ciorbe, supe, sărmăluţe,
Pâinea rumenă apare. Sosuri calde, chifteluţe
Din cuptorul dogorit Pregăteşte iscusit
El o scoate mulţumit. Că e meşter la gătit.

(Brutarul) (Bucătarul)

Foloseşte ac şi aţă, Dimineaţa îţi zâmbeşte


Foloseşte foarfece, Când la grădiniţă vii
Face totul cu măsură, Pentru şcoală pregăteşte
Despre cine este vorba? Grupa-ntreagă de copii.

(Croitorul) (Educatoarea)

Tunde cu îndemânare Alb halat îmbracă tata


Şi îţi face şi cărare La spital când vine
O frizură să-ţi stea bine Spune-i ce te doare,
Nu-l întrece orişicine. El te face bine.

(Frizerul) (Medicul)

Cine zboară făr’ să zboare Când te duci la magazin


Si ne poartă peste mare, Se uită în coșul plin,
Peste munţi, peste oceane Își spune cât să plătești
Aţi ghicit? Cine e oare? Și ce rest ai să primești.

(Pilot) (Vânzătoare)

Cine isi câştiga banul Case- nalţã cu mistria,


Mânuind atent volanul? Îşi aratã mãiestria.
Gata- i casa! Ia, ghiceşte!
(Şoferul) Acest om… cum se numeşte?

(Zidar)
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și