Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21 aprilie 2010


CLASA: I
SCOALA Specială Paşcani
PROFESOR: Huştiuc Daniela
DISCIPLINA: Omul-prietenul animalelor
ARIA CURRICULARA: Limbă şi comunicare.Matematicã şi ştiinţe ale naturii.
SUBIECTUL: Lumea animalelor
TIPUL LECTIEI: Consolidare
SCOP :Consolidarea deprinderii de a recunoaşte animalele din mediul înconjurãtor.
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O1-să numească animalele sălbatice;
O2- să numească animalele domestice:
O3-să recunoască animalele din imagini;
O4-să enumere caracteristici ale animalelor;
O5-sã enumere foloase ale animalelor;
O6-să rezolve corect sarcinile.
b) psiho- motorii:
O7-să pronunţe corect propoziţii simple exersând aparatul fono-articulator..
c) afective:
O8-să relaţioneze pozitiv cu colegii de echipă.

Strategii didactice:
a) Metode si procedee: povestirea, explicaţia, conversaţia; exerciţiul, jocul didactic, lucrul în echipă.
b) Material didactic: carte de colorat, planşe cu animale, imagini cu animale, lipici, fişă ghicitori.
Desfăşurarea activităţii
Nr. Secvenţele lecţiei/ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Evaluare
Crt. Obiectivele lecţiei procedee
1. Moment - Crearea condiţiilor optime pentru - Elevii se pregătesc pentru - Conversaţia Pronunţarea
organizatoric desfăşurarea activităţii. Pregăteşte activitate. Elevii vor repeta exerciţiul corectă a
O1, O3, O8 materialul didactic. Exerciţiu de după profesor diferite sunete sunetelor
stimulare cognitivă. scoase de animale.
2. Captarea atenţiei şi - Audierea unor ghicitori despre Evaluare
verificarea animale : Elevii vor asculta ghicitorile sumativă
cunoştinţelor Are două mici corniţe, şi vor da răspunsurile: Vor fi apreciate
anterioare Coadă scurtă şi bărbiţă, 1. capra Conversaţia, cu calificative
Bea întruna multă apă 2. lupul jocul didactic, răspunsurile
Oare cum se cheamă? 3. vulpea explicaţia corecte la
O1, O3, O8 (capra) 4. ursul ghicitori
Noaptea ochii îi stecleşte, 5. calul
Si când urla te-ngrozeşte. 6. vaca
(lupul)
Are-o coada înfoiată,
Hoaţa este si şireată
Dar e vai de coada ei
Când da peste ea căţei.
(vulpea)
Mormăind morocănos,
Umblă pustnic prin pădure Conversaţia,
După miere, după mure. jocul didactic, Evaluare
(ursul) povestirea, sumativă
Cine e cel ce necheaza explicaţia

E mare si fioros, Vor fi apreciate


Ziua in amiaza? cu calificative
O1, O2, O3, O4, O8 răspunsurile
Cu coarne si cu bot gros, corecte la
Liber vrea sa fie întrebările puse

Dar sare ca un cocos


Alergand peste campie.

Daca vede ceva ros !


(calul) Elevii vor da răspunsuri
Este mare, coarne are, la întrebări:
Hranita bine e-n stare 1. Douã feluri
Sa-ti dea lapte si smantana, 2. animale
Branza proaspata si buna. domestice
-animale sãlbatice
(Vaca)
3.animale domestice sunt
prietenii omului şi trãiesc pe
- Profesorul adresează întrebări :
lângã casa omului.
1.Câte feluri de animale cunoaşteţi?
-animalele sãlbatice sunt
2.Care sunt cele douã feluri de
duşmanii oamenilor şi trãiesc
animale?
în pãdure\junglã.
3.Ce sunt animalele domestice?
Unde trăiesc?

-Ce sunt animalele sãlbatice? Unde


trăiesc?
3. Anunţarea temei - Profesorul anunţă scopul lecţiei şi Elevii ascultă indicaţiile -Conversaţia
obiectivele propuse:”Astăzi voi va profesorului, referitoare la - Explicaţia
trebui să-mi spuneţi care sunt sarcinile pe care vor trebui să
animalele sălbatice şi care sunt le rezolve pe parcursul
animalele domestice, ce mãnâcã activităţii.
fiecare animal, să-mi spuneţi care
foloasele animalelor, să recunoaşteţi
din imagini animale”
4. Desfăşurarea - Profesorul prezintă imagini cu -Elevii sunt atenţi la imagini.
activităţii diferite animale apoi adresează - Elevii răspund la întrebări: -Conversaţia
elevilor întrebări: 1.porc,lup,vacã, cal, -Explicaţia
1.Ce animal este în imagini? oaie,elefant....etc
2. Ce fel de animal este?domestic 2.animal domestic sau
O1, O2, O3, O4, O8 sau sãlbatic? sãlbatic(în funcţie de Evaluare
3.Unde trãieşte? imaginea arãtatã de profesor) sumativă
4.Ce mãnâncã? 3.în pãdure sau pe lângã casa Vor fi apreciate
5.Ce foloase avem de la animalul....? omului. cu calificative
4.iarbã,porumb,carne,peşte... răspunsurile
etc corecte la
5.carne,lapte,blanã...etc întrebările puse

-Profesorul anuţã un joc”Ghiceşte ce -Elevii ascultã indicaţiile


animal îmi este prieten” în cadrul profesorului şi recunosc
O1, O2, O3, O4, O8 cãruia elevii trebuie sã ghiceascã animalul pe baza
despre ce animal este vorba caracteristicilor prezentate de
deducând din caracteristici. profesor.
-Profesorul invitã în faţa clasei pe -elevii ies pe rând în faţa
fiecare elev în parte şi ceilalţi trebuie clasei şi prezintã
sã recunoascã animalul din caracteristicile animalului
caracteristicile pe care le prezintã preferat.
elevul.

5. Realizarea feed- - Profesorul face 2 echipe şi oferă - Elevii se aşează în funcţie Lucrul în
backului blazon: echipa “steluţelor” şi echipa de apropierea în băncii în echipă.
O1, O2, O3, O4, O5, “floricelelor”, diferenţiază pe tablă. echipe de câte 3. jocul didactic
O6, O7, O8, O9 - Profesorul împarte decupaje cu - Elevii aleg imaginea care Conversaţia,
animale ,oferă ca recompensă steluţe reprezintă animalul potrivit Explicaţia
şi floricele. categoriei din care face exerciţiul
parte,lipesc figurina (cu
ajutor) pe planşa care
reprezintã mediul lor de Evaluare
viatã. sumativă
Vor fi apreciate
cu blazoane
animalele alese
corect

6. Evaluarea - Profesorul cere elevilor să - Elevii vor încercui - Conversaţia Evaluare


performanţei recunoscã animalele domestice din animalele domestice din exerciţiul individual se va
O3, O4, O5, O6, O7, fişa pe care o împarte fiecãrui elev. fişã.. evalua folosirea
O8, elementelor din
poveşti
7. Asigurarea retenţiei şi Ce au păţit lupul şi ursul? Lupul a ars în foc şi ursul a -Conversaţia Evaluare
a transferului rămas fără coadă. exerciţiul individuală
O6, O7, O8, Se va evalua
răspunsul
corect
Ghicitori
Cine e cel ce necheaza
Ziua in amiaza?
Liber vrea sa fie
Alergand peste campie.
(calul)
Este mare, coarne are,
Hranita bine e-n stare
Sa-ti dea lapte si smantana,
Branza proaspata si buna.
(Vaca)
Are două mici corniţe,
Coadă scurtă şi bărbiţă,
Bea întruna multă apă
Oare cum se cheamă?
(capra)
Noaptea ochii îi stecleşte,
Si când urla te-ngrozeşte.
(lupul)
Are-o coada înfoiată,
Hoaţa este şi şireată
Dar e vai de coada ei
Când da peste ea caţei.
(vulpea)
În cojoc întors pe dos
Mormăind morocănos,
Umblă pustnic prin pădure
După miere, după mure.
(ursul)