Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Scenariul zilei
GRUPA: Mijlocie C
TEMA ANUALĂ: Cum este,a fost şi va fi aici pe Pământ?
PROIECTUL: Prietenii fără grai
SUBTEMA: Animale mari şi mici
TEMA ZILEI: In lumea animalelor domestice !
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
ADP+ALA I+ADE (DŞ+DEC)+ALA II
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic/activitate artistico-plastică/jocuri liber-alese
TIPUL ACTIVITATII: verificare si consolidare
SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea, sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor copiilor
referitoare la animalele domestice.
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI
I. ADP (Activităţi de dezvoltare personală)
Î.D. Prietenii fără grai
RUTINE :Salutul,prezenta,calendarul naturii,activitatea de grup, regula/ mesajul
zilei, noutatea zilei
TRANZIŢII : Cantec de organizare ,,Bat din palme.. ! 

II. ALA I (Activităţi liber – alese)


BIBLIOTECĂ : “Animale domestice.”
JOC DE MASĂ: “Puzzle cu animale domestice ”
ŞTIINŢĂ: “Ajută animalele sa-si gaseasca umbra”
CONSTRUCŢII: “Ferma cu animale “
“Adăposturi pentru animalele”
III. ADE (Activităţi pe domenii experenţiale)
DŞ -Cunoaşterea mediului: Ce stim despre animalele domestice? -joc didactic
DEC-Activitate artistico-plastică: Tablouri cu animale colorate –pictură
IV: ALA II (Activităţi liber – alese)
Joc de mişcare : ,,Pe urmele lui Grivei!”
,,Animale colorate”

DURATA: 1 zi

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
GRUPA: Mijlocie C
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Cum este,a fost si va fi aici pe Pământ?
PROIECTUL: Prietenii fără grai
SUBTEMA: Animale mari şi mici
TEMA ZILEI: In lumea animalelor domestice .
MIJLOC DE REALIZARE : Activităţi de dezvoltare personală
SCOP: Participarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi şi
formării comportamentului empatic la preşcolari
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ;
să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg ,cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp
numele;
să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia,
marcându-le prin simbolul adecvat;
să schimbe impresii, opinii, păreri transmiţând cu sinceritate experienţele, părerile despre
un anumit evenimen t(animalele domestice);
să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie
SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,explicaţia, problematizarea;
o ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor;
o RESURSE MATERIALE: coş cu jetoane de iarnă,calendarul naturii, panou pentru
prezenta,mini-rame cu fotografiile copiilor,catalogul grupei,regula zilei,calculator,CD-uri
o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
DURATA: 15-20 minute;
BIBLIOGRAFIE:
- ,,Curriculum pentru invatamantul prescolar” M.E.C.I. 2008
-Revista învâţământului preşcolar,NR.1-2/2009,,Curriculum 2008”
- Revista învâţământului preşcolar,NR. 3-4/2009 ,,Proiectare”

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SCENARIU
I.SALUTUL
E zi de sărbătoare. Sala de grupă e pregătită să-şi aştepte copiii grupei mijlocii care s-au
îmbrăcat frumos şi au venit la grădiniţă curioşi să vadă ce surprize le mai oferă şi această zi, dar
poate şi emoţionaţi ştiind că vor avea mulţi musafiri.
Când toţi copiii au sosit, cu zâmbetul pe buze, cu privirea curioasă, vor intra în sala de
grupă cântând cântecul ,,Buna dimineata!”(tranziţie).Apoi se vor opri în locul destinat întâlnirii
de dimineaţă în semicerc.
Educatoarea recită versurile:“Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit,/A-nceput o nouă
zi,/Bună dimineaţa strumfilor!”, după care salută copilul de pe primul scăunel, iar apoi se salută
copiii între ei ,,Buna dimineata,strumf Alex!”, ,,Buna dimineata, strumfita Rania!”
II.PREZENŢA
Se realizează cu ajutorul ,,casuţei strumfilor” si al jetoanelor în formă de rama pe care este
lipita poza cu numele copiilor; copiii prezenţi îşi iau poza şi o aşază pe panou, în interiorul
„casutei strumfilor”; ramele copiilor absenţi le aşezăm pe marginea casutei.
Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului, eventualii
absenţi; ei pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate
prin care se consolidează relaţiile în cadrul grupului.
III.CALENDARUL NATURII
Se analizează mai întâi,cu ajutorul copiilor imaginea reprezentativă a anotimpului
existent.Copiii denumesc ziua săptămânii, luna şi anul, iar educatoarea indică jetonul pe care este
scrisă denumirea acestora.În continuare, copiii sunt îndemnaţi să spună ce au observat ei
dimineaţă când au veni la grădiniţă pentru a stabili cum este vremea şi cum ne îmbrăcăm în acest
anotimp si vor alege din mai multe imagini pe cele specifice vremii de afara.Strumful de serviciu
va aseza imaginile pe panoul cu Calendarul naturii.
IV.ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI
Prezint copiilor ( cu ajutorul unui CD şi a calculatorului ) pe fond muzical,câteva imagini
depre animale si mediul lor de viaţă.Fiecare copil pe rand ne va impărtăşi ce animal preferă şi
dacă are un animăluţ acasă.
V.ACTIVITATEA DE GRUP
Această secvenţă se desfăşoară în formaţie de cerc .Copiii se ridica de pe covor si se
prind de mana si impreuna vom canta un cantecel vesel ,,Am un căteluş pe nume
Aiurel !”.Cantecul va fi insotit de miscari executate spontan de catre copii.
VI.NOUTATEA ZILEI
Educatoarea va îndrepta atenţia spre musafirii din sala de grupă, doamnele profesoare ,
care au venit la ei sa îi vadă cât sunt de cuminţi şi cât de multe lucruri ştiu ei despre animale.
VII.MESAJUL ZILEI
“Noi iubim animalele pamântului !”
VIII.REGULA ZILEI
,,Sa fim politicosi si prietenosi!,,
IX.TRANZIŢIA
Educatoarea accentuează ideea că va fi o zi cu multe surprize ,o zi in care vor dovedi ca
sunt copii isteţi si ştiu multe lucruri despre animale.Apoi recita prima strofa a cantecului:
,,Bat din palme Trap,trap,trap
Clap,clap,clap, Ne-nvartim,ne răsucim
Din picioare Si la centre noi pornim!”
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA)
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Cum este,a fost si va fi aici pe Pământ?
PROIECTUL: Prietenii fără grai
SUBTEMA: Vieţuitoarele pământului
TEMA ZILEI: In lumea animalelor domestice .
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixt
FORMA DE REALIZARE: frontală ,pe grupuri, individual
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Dezvoltarea unor deprinderi de conduită civilizată care să permită desfăşurarea
simultană a unor activităţi preferate de copii, individuale sau colective fără să se stingherească
unii pe alţii.

I. BIBLIOTECA : ,,Animale domestice” –citim imagini


Obiective operaţionale:
- să sorteze imaginile în funcţie de mediul din care face parte animalul;
-să formuleze propozitii pe baza imaginilor;
II. JOC DE MASA : ,,Puzzle cu animale domestice ”
Obiective operaţionale:
-să recostituie imaginile din piesele date;
-să accepte si să ofere sprijin atunci cand este nevoie;
III. CONSTRUCŢII : ,,Adăposturi pentru animale”
Obiective operaţionale:
– să redea cu ajutorul construcţiei modele apropiate de realitatea înconjurătoare în plan
tridimensional;
– să interacţioneze cu partenerii de joc;
– să descrie verbal modelele create;
IV. ŞTIINŢĂ: ,,Ajută animalele să-şi găsească umbra”
Obiective operationale:
- să identifice animalele domestice ;
-să găsească umbra animalelor;
DURATA: 20-25 min.
STRATEGII DIDACTICE :
METODE: conversaţia, explicaţia, lucrul individual, problematizarea, observaţia, exerciţiul,
instructajul verbal.
MATERIALE DIDACTICE: scene cu animale,puzzle ,diferite truse existente : lego,
arco,piese de construcţii mari si mici de lemn, piese de constructii din plastic, truse cu animale
domestice si sălbatice fişă de lucru, ştampile animale .
BIBLIOGRAFIE :
 ,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 – 6/7 ani,,, M.E.C.T, septembrie 2008 ,
Bucureşti ;
 ,, Tradiţional şi modern în învăţământul românesc ,,
 ,,Ghid pentru priecte tematice ,, - Viorica Preda ,Editura Humanita

Evenimentul CONŢINUTUL Strategii Evaluare


didactic ŞTIINŢIFIC didactice

Momentul Se vor pregăti sala de grupă şi


organizatoric materialele necesare pentru
fiecare centru de interes

Se va realiza prin prezentarea conversaţia Verificare orală


Captarea atenţiei centrelor de interes şi a
materialelor didactice specifice
fiecărui centru.Aceştia recunosc şi
denumesc materialele de pe
măsuţe.

Copii sunt anunţaţi că astăzi se


Anunţarea temei şi vor juca în mai multe feluri la
enunţarea diferite centre. Observă că aceste conversaţia,
obiectivelor centre au legătură cu discuţia
anterioară purtată la Întâlnirea de
dimineaţă pentru că:vor citi si
observa imagini despre
animale,vor identifica animalele
domestice de pe jetoane,vor aşeza explicaţia Observarea curentă
corect animalele găsindu-le urma
potrivită,vor reintregi imaginile cu
ajutorul pieselor puzzle.
observarea
comportamentului
Copiii îşi aleg centrul unde vor să copiilor
îşi desfăşoare activitatea.voi trece
pe la fiecare sector şi le voi da
indicaţii cu privire la ceea ce au
Dirijarea învăţării de făcut. exerciţiul
Analiza lucrărilor
Copiii îşi desfăşoară activitatea copiilor
colaborând,comunicând
liber,exersând deprinderile de
lucru învăţate pentru a duce la bun
sfârşit sarcina specifică centrului
ales..
Obţinerea
performanţei După ce copiii au îndeplinit
sarcinile, voi face împreună cu ei
o scurtă evaluare a activitătii.Vom
trece pe la fiecare centru, cei care
au lucrat acolo ne vor explica ce
au avut de făcut,iar restul
preşcolarilor vor aprecia în ce
măsură au realizat sarcina de lucru
.

Vor fi apreciaţi copiii pentru


modul în care şi-au desfăşurat
activitatea.

Îcheierea
activităţii

Proiect didactic

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Ştiinţă


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului;
TEMA: In lumea animalelor
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe
SCOPUL:
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să recunoască şi să denumească animalele domestice;
-să recunoască modul de hrănire;
-să enumere ce foloase are omul de la ele;
-să denumească adăposturile animalelor;
-să respecte regulile şi sarcinile date;
-să coopereze in formularea conţinuturilor cu membrii echipei ;
STRATEGII DIDACTICE:
 metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia,
problematizarea, povestirea, metoda Cubului;
 mijloace de învăţământ: Jetoane cu animale, ecusoane cu animale ,săculeţ magic, cub
cu animale,siluete de animale din plastic, abţipilduri cu animale,machete,ţarcuri;
 forme de organizare: frontal,pe grupuri, individual;
 forme şi metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor,
analiza răspunsurilor copiilor;
DURATA:20-25 min
SARCINA JOCULUI: exersarea achizitiilor dobandite pana in prezent despre animalele
domestce;
REGULILE JOCULUI: Să respecte echipa din care fac parte, să colaboreze cu membrii
echipei, să respecte ordinea solicitărilor;
ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, mimica, limitarea timpului,
aplauze, recompense

BIBLIOGRAFIE:
1. Ezechil Liliana, Păişi Lăzărescu Mihaela, „Laborator preşcolar”- ghid metodologic
(ediţia a-II-a revizuită), Editura Integral, Bucureşti, 2002.
2. I. Cerghit, I.T. Radu, E. Popescu, L. Vlăsceanu, „Didactica”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1993.

SCENARIUL DIDACTIC
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
organizatoric activităţii: aranjarea scăunelelor, pregătirea materialelor
didactice pentru activitate.
Captarea atenţiei În clasă intră Călutul Magic care are pe spate o desaga
plină cu surprize pentru Ştrumfii din grupa mijlocie . Conversaţia
Anunţarea temei şi Astăzi, la activitatea de Cunoasterea mediului vom intra
a obiectivelor în lumea animalelor domestice şi-i vom demonstra
Călutului Magic că ştim multe despre ele. Voi va trebui Explicaţia frontală
să recunoaşteţi animalele ,sa raspundeti la ghicitori
despre acestea,sa-mi spuneti ce mănânca, unde traiesc?

Reactualizarea Se va face prin lecturarea unei planse in care apar Conversaţia frontală
cunoştinţelor animalele domestice invatate.
-Ce observaţi in imagine?

Desfăşurarea A. Explicarea jocului


activităţii Ne vom împărţi în două grupe: grupa catelusilor şi
grupa pisicutelor. Fiecare grupă va avea câte un set de
probe pe care va trebui să le rezolve. Aici pe tablă vom Exerciţiul
afişa scorul concursului şi la final vom vedea care
echipă va fi câştigătoare.
B. Jocul de probă
Se va realiza jocul de probă, oferindu-se indicaţii
suplimentare.
 Atent dacă vei fi, animalul vei ghici!
1. „ E fricos nevoie mare
Si de o frunza el tresare Exerciţiul
Este mic si dragalas
Si se cheama ,,iepuras’’ frontală
2. Ea este buna la toate,
Ne da carne, ne da lapte,
Iar vitei mititei
Se numesc copiii ei. (vaca)

C. Desfăşurarea jocului
1. Recunoaşte animalul si spune unde trăieşte ?
Din Săculeţul fermecat fiecare copil va scoate câte un
animal şi va spune ce animal este şi unde trăieşte ?
2. Cine sunt si cu ce mă hrănesc? Individuală
Aşez pe masă patru coşuleţe cu mâncare pentru animale Exerciţiul
şi alături vor fi aşezate animale din plastic.Copiii vor
veni pe rând şi vor aşeza animalul in faţa coşuleţului cu
mâncarea corespunzătoare şi vor explica de ce?
-Pentru că vaca mănâncă iarbă!
3. Eu sunt puiul ,care este mama mea?
Dintr-un plic scot câteva jetoane cu animale pe care
le aşez pe covor,apoi dintr-un cos copiii pe rând vor
extrage un alt jeton pe care va fi un pui de animal.Va
trebui să-l recunoască şi să-l ducă la mama lui.
4. Adevărat sau fals
- Pisica prinde purceluşi! Fals
- Câinele trage la căruţă! Fals
- Vaca ne dă lapte! Adevărat
- Oaia este acoperită cu lână! Adevărat Exerciţiul
- Capra avea iezi! Adevărat
- Calul paşte iarbă! Adevărat

5. Spune-mi te rog ,la ce sunt folositor?


Copiii vor rostogoli Cubul şi vor spune in functie de
Obţinerea animalul care cade ce foloase avem de la el:
performanţei Vaca ne da lapte ,branză,carne!
Calul trage la căruţă .
Oaia ne da branza ,lapte,carne.

Conversaţia Individuală

Exerciţiul

Asigurarea retenţiei D. Complicarea jocului


şi transferului 6. Aşază-mă la căsuţa mea!
Pe o machetă ,unde se vor afla adăposturi pentru Metoda
animale ,copiii vor aşeza animalele corespunzător fiecare Cubului Frontală
la adăpostul lui spunând cum se numeşte acesta. Exerciţiul
-Aşezăm calul in grajd!

Pentru că este iarnă şi este frig noi trebuie să


protejăm animalele având grijă de ele!

Încheierea Se fac aprecieri individuale şi colective asupra modului Aprecieri


activităţii de participare la activitate. individuale şi
colective
stimulente
Proiect didactic
DOMENIUL EXPERIENŢIAL :Domeniul Estetic Creativ
CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate artistico-plastică
TEMA ACTIVITĂŢII: „Tablouri cu animale colorate”
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: pictură
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Verificarea şi consolidarea deprinderilor de organizare a compoziţiei plastice prin tehnica
picturii .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice animalele din tablouri şi culorile specifice acestora;
O2 – să utilizeze un limbaj plastic adecvat :penson,pânza.tablou,acuarele, pictură;
O3 – să compună ȋn mod original şi personal spaţiul plastic;
O4 – să-şi exprime opinia faţă de lucrările celorlalţi , motivându-şi părerea;
O5 – să adopte o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare
oculo-motorie.

STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, turul galeriei
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: pânze, acuarele, apă, şervetele,
planşete,pensoane,sevalete.
3. FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal.
Resurse:
 oficiale:Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă;
 pedagogice: Prof. Dr. Elena Joiţa, 1994, Didactica aplicată ;
 temporale:20-25 minute.

Etapele Metode şi
Conţinutul activităţii Evaluare
activităţii procedee
Moment Voi crea condiţiile necesare pentru buna
organizatoric desfăşurare a activităţii: Observarea
- aerisirea sălii de grupă; comportament
- aranjarea materialelor necesare pentru ului
activitate; copiilor

Captarea atenţiei Căluţul Magic ne-a adus multe surprise


şi incă mai are câteva pentru noi dar
vrea şi el să duca prietenilor lui din Conversaţia
ogradă câte o surpriză facută de voi.Si
s-a gândit să le duca nişte tablouri
pictate cu chipurile lor,insă nu a reuşit Observarea
să picteze decât câteva şi ar vrea ca voi comportament
să-l ajutaţi.Ce spuneţi? ului
copiilor

Enunţarea temei Se anunţă tema activităţii artistico-


plastice şi a plastice:
obiectivelor - Astăzi, la activitatea artistico-plastică,
vom picta tablourile aduse de Calutl
nostru cu ajutorul pensonului fermecat
si al culorilor. El va fi foarte fericit dacă
voi veți lucra cu atenție și îngrijit. Explicaţia Aprecieri
pozitive asupra
răspunsurilor
Prezentarea Intuirea materialului distribuit: Conversația
conţinuturilor şi Ce materiale ați primit pe masă? (pânze
dirijarea de pictură, acuarele, pahare cu apă,
învăţării șervețele.)
Se prezintă și se analizează modele
realizate de Căluţul magic:
-Ce a pictat aici oare? (o vaca,un cal,o
pisică...)
Conversaţia
Explicarea și demonstrarea tehnicii
de lucru.
Se atrage atenția copiilor că este foarte Aprecieri
important să realizeze tema, să verbale
folosească culoarea în cantitatea Explicația
potrivită și să se aștepte să se usuce
lucrarea înainte de a o expune.
Se amintește copiilor câteva reguli de Observaţia
păstrarea acurateții, atât în realizarea Aprecieri
lucrării, cât și în spatiul de lucru. asupra
Se realizează exerciţii pentru Demonstraţia executarii
încălzirea mâinilor. miscarilor
 Mişcăm degetele.
 Morişca.
 Plouă. Descrierea
 Cântăm la pian.
 Se urează Spor la lucru!
Exerciţiul

Executarea temei de către copii.


Se asigură un cadru afectiv potrivit cu
ajutorul unui fond muzical.
Obținerea În timp ce copiii pictează, voi observa Observarea
performanței și dacă aplică corect tehnica de lucru, dacă comportanentu
asigurarea întâmpină greutăţi în utilizarea Exerciţiul lui copiilor în
transferului materialelor de lucru, în alegerea timpul lucrului
culorilor, voi da indicaţii individuale şi
colective dacă este cazul şi-i voi
încuraja permanent pentru finalizarea Aprecieri
lucrărilor. verba
Voi corecta poziţia copiilor în timpul
lucrului. Chestionarea
orală
Se evaluează lucrările artistico-plastice
realizate de către copii și se organizează
o expoziție.
Aprecieri
Evaluarea și Se face analiza şi aprecierea lucrărilor. asupra
retenția Educatoarea apreciază lucrările, modul lucrărilor
cum s-au comportat şi cum au respectat
ordinea şi acurateţea spaţiului de lucru.
Oferă recompense.
Se dă posibilitatea copiilor de a privi şi Turul galeriei
comenta în voie lucrările expuse. Conversaţia
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA II )
CATEGORIA DE ACTIVITATE :Jocuri de mişcare (ALA II)
TEMA:,,Pe urmele lui Grivei!” „Animale colorate”
FORMA DE REALIZARE: Joc distractiv
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Formarea deprinderii de a relaţiona cu ceilalţi copii, de a recepta ritmul unei melodii
executând mişcările impuse de aceasta.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-să execute mişcări de bază asociate cu gestică şi muzică;
-să manifeste spirit de colaborare în relaţiile cu colegii;
-să respecte regulile jocului;
-să se integreze activ și afectiv în activitate;

STRAtEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul, dans tematic;

Mijloace de realizare: masti de carnaval, calculator, C.D, covor cu urme de căţel;


Forma de organizare: frontal, individual;
Durata: 15 -20 minute.
BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C.I.- ,,Curriculum pentru învățământ preșcolar” (3-6/7 ani), 2008;
 ,,Planificarea tematică și proiectarea didactică a activităților de învățare din grădiniță”
nivel II, Editura Diana;
 wwwdidactic.ro învățământ preșcolar.

DESFĂȘURAREA JOCULUI
1. „Pe urmele lui Grivei!”

Se aşează covoraşul cu labuţele lui Grivei explicandu-le copiilor că ,Grivei a plecat din cuşca sa
şi noi trebuie să-l gasim.Cum îl vom găsi?Vom merge pe urmele lăsate de lăbuţe pe zapada.
Fiecare dintre noi vom merge si vom vedea care il va gasi pe Grivei.Trebuie sa fim atenti si să nu
ratăm nici o urma caci altfel nu vom reuşi!
Jocul de probă: se desfășoară o singură data;
Jocul propriu-zis: se desfășoară de către toți copiii, aceștea respectând regulile impuse;
Incheierea jocului: jocul se termina atunci când ultimul copil va termina traseul ;
2. ,,Animale colorate!”

Copiii se vor aşeza in coloană de gimnastică si pe ritmul muzicii ,,Animale colorate “ vor
executa miscari impuse de linia melodica a cantecului precum si miscari spontane.Vom
canta,vom dansa si ne vom bucura dupa o activitate interesanta ,plina de surprize.

S-ar putea să vă placă și