Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Domeniul experențial:Om și societate-Abilități practice

Tema anuală de studiu:Ce și cum vreau să fiu?

Proiect:TEHNICI ȘI TEHNOLOGII

Tema săptămânii:Planeta albastră

Tema zilei:„Planeta albastră”-colaj

Tipul activității:consolidare de priceperi și deprinderi

Mod de realizare:colaj

Durată:25-30 de minute

Scop: Consolidarea unor deprinderi practice de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică

Obiective operaționale:

O1- să denumească materialele si ustensilele puse la dispoziţie ,mânuindu-le cu atenţie şi


combinându-le în vederea realizării temei propuse;

O2-să decupeze după contur silueta copacilor

O3-să lipească corect hârtia creponată pe suprafața corespunzătoare;

O4- să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente,

respectând modelul

Strategii didactice:

 Metode și procedee:conversația, explicația, demonstrația, exercițiul

 Mijloace didactice:hârtie creponată, foarfecă, glob pământesc, lipici, carton

 Forma de organizare:frontal, individual, pe grupe


Etapele lecției Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare

Metode și Mijloace Forma de


procedee didactice organizare

1.Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii: frontal


organizatoric
-aerisirea sălii de grupă;

-aranjarea măsuţelor in sistem sala de clasa;

-pregătirea materialului didactic.

2.Captarea atenției Se realizează cua jutorul globului pământesc. Conversația Globul frontal Observarea
pământesc sistematică
Se inițiază o discuție pe baza acestuia. apreșcolarilor

3.Anunțarea temei Astăzi ,vom realiza împreună un colaj, folosind materialele pe Conversația frontal Observarea
și a obiectivelor care le avem pe măsuță. Colajul reprezintă Planeta albastră sistematică
apreșcolarilor

4.Dirijarea învățării Desfăşurarea activităţii debuteză cu intuirea materialului Conversația Hârtie Frontal Observarea
didactic. creponată, sistematică
foarfecă apreșcolarilor
Se împart copiii în 2 grupe.
lipici
Explic si le demonstrez copiilor tehnica de lucru şi le atrag
atenţia să lucreze curat,să nu folosească prea mult aracet ,să Explicația Pe grupe
decupeze corespunzător .

Înainte de trecerea la executarea lucrării le cer copiilor să


efectueze câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai Aprecieri
mâinii: "cântăm la pian" ,"închidem-deschidem pumnii" ,"ne Demonstrația verbale
spălăm pe mâinii" , "morişca".După efectuarea acestor exerciţii
,le urez copiilor " spor la lucru". individual

Voi supraveghea modul de lucru al copiilor şi voi interveni cu exercițiul


explicaţii acolo unde este nevoie şi voi urmări ca toţi copiii să-şi
finalizeze lucrarea.

5.Obținerea Un reprezentant de la fiecare grupă va trece şi va analiza modul conversația frontal Observarea
performanței de lucru al celorlalte grupe , observând dacă s-au respectat sistematică a
etapele de lucru, dacă s-a lucrat îngrijit, s-a lipit corect şi estetic. copiilor

6.Concluzii și Se fac aprecieri asupra comportamentului şi modului în care au conversația frontal Aprecieri
aprecieri lucrat. verbale

S-ar putea să vă placă și