Sunteți pe pagina 1din 12

CALENDARUL

mobilitii personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2017 2018
I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic de predare din nvmntul
preuniversitar pentru anul colar 2017-2018 este urmtoarea:
1) Constituirea comisiei judeene/a municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic, prin
decizia inspectorului colar general:
Termen 11 ianuarie 2017
2) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de
pensionare la 1 septembrie 2017, pe baza cererilor nregistrate la secretariatele unitilor, de
nvmnt de ctre unitile de nvmnt i comunicarea acestora la inspectoratul colar:
a) pentru limit de vrst;
b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial.
Termen: 27 ianuarie 2017
3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea
cererilor de ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de
nvmnt a personalului didactic titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la
art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul colar 2017-2018:
a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie i
a cererilor de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare la secretariatele unitilor de
nvmnt;
Pn la 27 ianuarie 2017
b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice
titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru ntregirea normei didactice de
predare-nvare-evaluare;
Termen: 30 ianuarie 2017
c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice
prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acord transferul;
Termen: 31 ianuarie 2017
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare;
Perioada: 27 ianuarie-7 februarie 2017
e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar;
Perioada: 7-17 februarie 2017
a) emiterea i comunicarea deciziilor de transfer/ntregire de norm.
Perioada: 17 februarie 3 martie 2017
4) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1
septembrie 2017 i se menine n activitate ca titular n anul colar 2017-2018, n funcia didactic, pn
la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2017:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt;
Pn la 27 ianuarie 2017
b) aprobarea cererilor privind meninerea n activitate ca titular n funcia didactic peste vrsta de
pensionare la nivelul unitilor de nvmnt;
Perioada: 30-31 ianuarie 2017
c) comunicarea situaiei prevzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele colare i

cadrelor didactice;
Termen: 1 februarie 2017
d) ntocmirea, la nivelul inspectoratelor colare, a listelor finale cuprinznd cadrele didactice care
ndeplinesc condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 i au solicitat meninerea n
activitate ca titular n anul colar 2017-2018, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de
pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2017, prezentarea acestora spre validare consiliului de
administraie al inspectoratului colar i afiarea listelor finale la inspectoratele colare;
Perioada: 2-3 februarie 2017
e) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare;
Perioada: 6-7 februarie 2017
f) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 8 februarie 2017
5) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul
inspectoratului colar:
a) afiarea la inspectoratele colare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete;
Termen: 22 februarie 2017
b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar;
Perioada: 23-24 februarie 2017
c) organizarea probelor practice/orale n profilul postului pentru completrile i ntregirile de norm
didactic;
Termen: 27 februarie 2017
d) edin de reparizare organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 28 februarie 2017
e) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer.
Perioada: 28 februarie-3 martie 2017
6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin
restructurarea reelei colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete;
Termen: 2 martie 2017
b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate,
ncepnd cu data de 1 septembrie 2017;
Termen: 2 martie 2017
c) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice i a grilelor de evaluare aferente
acestora (dac este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin
transfer/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de inspectoratele colare;
Termen: 2 martie 2017
d) nregistrarea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, cadrelor didactice aflate n
restrngere de activitate, la inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul
inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 3-7 martie 2017
e) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele
cadrelor didactice care solicit soluionarea restrngerii de activitate;
Termen: 9 martie 2017
f) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 9-10 martie 2017

g) organizarea probelor practice/orale de profil;


Termen: 10 martie 2017
h) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor
finale la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 13 martie 2017
i) depunerea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, de ctre cadrele didactice aflate n
restrngere de activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate la
unitile de nvmnt, CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 13-15 martie 2017
j) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii
cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 16 martie 2017
k) depunerea i nregistrarea contestaiilor privind acordurile emise de unitile de nvmnt, de ctre
personalul didactic titular care solicit transfer consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 16-17 martie 2017
l) soluionarea contestaiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitile de nvmnt;
Termen: 20 martie 2017
m) depunerea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul
inspectoratului colar;
Perioada: 16-21 martie 2017
n) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin de repartizare;
Termen: 22 martie 2017
o) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor;
Perioada: 22-23 martie 2017
p) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 24 martie 2017
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 24-31 martie 2017
7) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic
titular:
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete;
Termen: 27 martie 2017
b) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice i a grilelor de evaluare aferente
acestora (dac este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de inspectoratele colare (pentru unittile de nvmnt
care nu au avut conditii specifice pentru etapa de transfer);
Termen: 27 martie 2017
c) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care
solicit pretransfer prin schimb de posturi/catedre n baza consimmntului scris, respectiv pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse
de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la
nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 28-31 martie 2017
d) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele
cadrelor didactice nscrise la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cu precizarea
unitilor de nvmnt la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;

Termen: 4 aprilie 2017


e) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Zilele: 4-5 aprilie 2017
f) desfurarea probelor practice/orale de profil, afiarea rezultatelor la sediul inspectoratului colar i
pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 5 aprilie 2017
g) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar, afiarea punctajelor
finale la sediul inspectoratului colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 6 aprilie 2017
h) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care
solicit pretransfer la unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru
obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum i la unitile de nvmnt la care
sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obinerea acordului de principiu
pentru pretransfer;
Perioada: 4-7 aprilie 2017
i) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele
didactice titulare i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de
principiu pentru pretransfer ctre solicitant/inspectoratul colar;
Termen: 11 aprilie 2017
j) depunerea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt, de
ctre personalul didactic titular care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul
inspectoratului colar;
Perioada: 12-13 aprilie 2017
k) soluionarea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt;
Perioada: 19-25 aprilie 2017
a) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin de repartizare;
Termen: 26 aprilie 2017
b) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de
pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 26-27 aprilie 2017
c) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 28 aprilie 2017
d) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate i afiarea acesteia la sediile
inspectoratelor colare;
Termen: 3 mai 2017
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 28 aprilie 5 mai 2017
8) Repartizarea, n edin organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat, a cadrelor
didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza
prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor de nscriere la inspectoratele colare;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) verificarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Zilele: 5 i 8 mai 2017
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i

completrile ulterioare, n edin organizat de inspectoratul colar;


Termen: 9 mai 2017
d) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 9-10 mai 2017
e) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 11 mai 2017
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 11-12 mai 2017
9) Rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea
de titular n nvmntul preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la
data de 1 septembrie 2017, n anul colar 2017-2018 :
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt;
Perioada: 3-4 mai 2017
b) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor
depuse;
Termen: 5 mai 2017
d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i
cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind rencadrarea n funcia de personal didactic a
personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de
pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2017, n anul colar 2017-2018;
Termen: 8 mai 2017
e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd
personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar, care
nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare raportat la data de 1 septembrie 2017 i care a solicitat
rencadrarea n funcia de personal didactic;
Termen: 10 mai 2017
f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Termen: 10 mai 2017
g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 11 mai 2017
h) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 11-12 mai 2017
10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2017-2018, pentru
cadrele didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care au dobndit
cel puin definitivarea n nvmnt, n baza mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2014 i/sau 2013 pentru nvtori/institutori/profesori
pentru nvmnt primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi, conform
prevederilor art. 60 din Metodologie:
a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic
angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, n vederea prelungirii duratei
contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2017-2018, conform
prevederilor art. 60 din Metodologie;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i
cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului
individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din

Metodologie;
Termen: 8 mai 2017
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele colare, a cadrelor didactice care au primit
acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea
dosarelor i a situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar.
Perioada: 10-11 mai 2017
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 11-16 mai 2017
11) Ocuparea prin concurs naional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n
nvmntul preuniversitar:
a) nregistrarea, analizarea i soluionarea cererilor de concediu fr plat n consiliile de administraie
ale unitilor de nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare;
Pn la 28 aprilie 2017
b) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de
activitate, a soluionrii cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, a cererilor de
rencadrare n anul colar 2017-2018 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular i
care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la 1 septembrie 2017, a cererilor cadrelor
didactice netitulare care au solicitat repartizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc,
n anul colar 2017-2018, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe
perioad determinat, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Termen: 11 mai 2017
c) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
pentru concurs;
Termen: 15 mai 2017
d) nregistrarea dosarelor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2017, la inspectoratele
colare;
Perioada: 16-22 mai 2017
e) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de
organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2017
f) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur
notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului;
neprezentarea la validare a absolvenilor din promoiile anterioare, atrage dup sine anularea nscrierii
la concurs.
Perioadele: 23-26 mai 2017; 6-7 iulie 2017 pentru absolvenii promoiei 2017/
absolvenii 2017 ai programelor de pregtire psihopedagogic
oferite de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
Not. n mod excepional, absolvenii promoiei 2017 (studiilor medii/postliceale/universitare de
licen/universitare de masterat/departamentelor pentru pregtirea personalului
didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot s prezinte adeverina de
absolvire a studiilor/programului de pregtire psihopedagogic i s valideze fia de nscriere n data de
12 iulie 2017. Absolvenii promoiei 2017 pot participa la proba scris n cadrul concursului naional

pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup prezentarea


adeverinei de absolvire a studiilor/programului de pregtire psihopedagogic.
g) Afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a
inspeciilor speciale la clas;
Termen: 29 mai 2017
h) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas;
Perioada: 30 mai-30 iunie 2017
i) desfurarea probei scrise;
Termen: 12 iulie 2017
j) afiarea rezultatelor;
Termen: 18 iulie 2017
k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 18-19 iulie 2017
l) rezolvarea contestaiilor;
Perioada: 20-24 iulie 2017
m) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 25 iulie 2017
n) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 61 alin. (8), pe
posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munc pe
perioad nedeterminat, la nivelul judeului n care au susinut proba practic sau inspecia special la
clas n profilul postului, indiferent de judeul n care au susinut proba scris, ierarhizai pe o list
unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
Termen: 26 iulie 2017
o) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase
neocupate, n posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat i
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad determinat;
Termen: 28 iulie 2017
p) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 26-28 iulie 2017
12) Detaarea n interesul nvmntului:
a) nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat
prin transfer, pentru cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, precum i a
acordurilor pentru detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele colare i la unitile de
nvmnt;
Termen: 21 august 2017
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 22 august 2017
c) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control
neocupate prin concurs;
Perioada: 21-23 august 2017
d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de
administraie ale unitilor de nvmnt, transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul
nvmntului nsoite de acordurile acestora la inspectoratele colare pentru eliberarea deciziilor;
Perioada: 21-24 august 2017
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor
n interesul nvmntului;
Termen: 25 august 2017

f) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului.


Perioada: 25-30 august 2017
13) Soluionarea n edin de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, n alte uniti
de nvmnt i de detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat
a) depunerea i nregistrarea cererilor la inspectoratele colare;
Perioada: 21-22 august 2017
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 22 august 2017
c) soluionarea n edin de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, n alte uniti de
nvmnt i de detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat.
Termen: 28 august 2017
Not. Cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluionat se soluioneaz cu prioritate n
toate edinele de repartizare, ncepnd cu data de 28 august 2017.
14) Detaarea la cerere:
a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele
didactice titulare care solicit continuitate pentru detaare la cerere n anul colar 2017-2018;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i
cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaare la
cerere n anul colar 2017-2018 ;
Termen: 8 mai 2017
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a dosarelor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n
acestea, pentru continuitate la detaarea la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau
concurs specific;
Perioada: 16-22 mai 2017
Not. n mod excepional, cadrele didactice care nu au depus cereri de nscriere pentru detaare la
cerere, n perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri de nscriere pentru detaare la cerere, prin
concurs specific, n perioada 21-22 august 2017.
d) verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2017
e) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 6 iunie 2017
f) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 6-7 iunie 2017
g) soluionarea contestaiilor
Termen: 8 iunie 2017
h) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Perioada: 30 mai - 30 iunie 2017
i) repartizarea, n edin de repartizare, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere prin
continuitate i detaarea la cerere n ordinea descresctoare a mediilor;
Termen: 28 august 2017
j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii
detarilor la cerere;
Termen: 28 august 2017

k) repartizarea, n edin, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere prin concurs specific n
ordinea descresctoare a punctajelor.
Termen: 29 august 2017
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii
detarilor la cerere;
Perioada: 29-30 august 2017
15) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2017-2018, pentru
cadrele didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza mediei de
repartizare minimum 5 (cinci) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2016 i/sau 2015, respectiv 2016, 2015,
2014 i/sau 2013 pentru nvtori/institutori/profesori pentru nvmnt primar, pentru finalizarea
ciclului primar la aceeai clas de elevi, conform prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie:
a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic
angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, n vederea prelungirii duratei
contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2017-2018, conform
prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie;
Perioada: 3-5 mai 2017
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i
cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor
individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 i
85 din Metodologie;
Termen: 8 mai 2017
c) nregistrarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc pe perioad
determinat n anul colar 2017-2018, conform prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie;
Perioada: 16-22 mai 2017
Not. n mod excepional, cadrele didactice care nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor
individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2017-2018, n perioada 16-22 mai 2017,
mai pot depune cereri n perioada 21-22 august 2017.
d) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de
organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2017
e) repartizarea candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 7 (apte) la concursul naional
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea
2017, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, avnd prioritate candidaii care beneficiaz i
de prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul colar 2017-2018 n baza mediei de
repartizare minimum 7 (apte) la concursurile naionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2016 i/sau 2015, respectiv 2016, 2015,
2014 i/sau 2013 pentru nvtori/institutori/profesori pentru nvmnt primar, n condiiile din
Metodologie;
Termen: 28 august 2017
f) repartizarea cadrelor didactice care ndeplinesc condiiile privind prelungirea duratei contractelor
individuale de munc, n anul colar 2017-2018, conform 85 din Metodologie.
Termen: 29 august 2017
16) Repartizarea i ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioad determinat:
a) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n
acestea, a candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad

determinat n anul colar 2017-2018 i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza
mediilor de repartizare/notelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013,
2012 sau 2011;
Perioada: 16-22 mai 2017
Not. n mod excepional, candidaii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioad determinat
n anul colar 2017-2018, n perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri n perioada 21-22 august
2017.
b) verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2017
c) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Perioada: 30 mai - 30 iunie 2017
d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
colar, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea 2017,
conform art. 61 alin. (9) din Metodologie;
Termen: 28 august 2017
e) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
colar, conform art. 90 din Metodologie;
Perioada: 30-31 august 2017
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 30-31 august 2017
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate n regim de cumul/plata cu
ora:
a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de cumul/plat cu ora la unitile de nvmnt i la
inspectoratele colare;
Zilele: 1 i 4 septembrie 2017
b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la
nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului
pentru ncadrare n regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte uniti de
nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic pensionat;
Termen: 5 septembrie 2017
c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
complete i incomplete rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de
plata cu ora/cumul i a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete
ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor repartizai n etapele anterioare;
acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat n alt unitate de nvmnt; reactualizarea listei
posturilor didactice rmase vacante/rezervate; reactualizarea listei posturilor didactice rmase
vacante/rezervate;
Termen: 6 septembrie 2017
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Perioada: 6-8 septembrie 2017
f) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract
individual de munc pe perioad determinat, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i
transmiterea situaiei la inspectoratele colare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase
vacante/rezervate.

Termen: 11 septembrie 2017


18) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor, validarea i revalidarea fielor de nscriere;
Zilele: 1 i 4 septembrie 2017
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 5 septembrie 2017
c) desfurarea probei scrise i afiarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2017
d) depunerea contestaiilor, analizarea, rezolvarea acestora i afiarea rezultatelor finale.
Termen: 7 septembrie 2017
19) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a testrii pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor de nscriere;
Zilele: 1 i 4 septembrie 2017
b) desfurarea probei scrise, a interviului n cadrul testrii i afiarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2017
c) depunerea contestaiilor, analizarea, rezolvarea acestora i afiarea rezultatelor finale
Termen: 7 septembrie 2017
20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
colar, n edin de repartizare:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor candidailor prevzui la art. 84 alin. (13) care solicit detaare
la cerere n baza punctajului i a candidailor care nu au depus dosare n etapele anterioare;
Zilele: 1 i 4 septembrie 2017
b) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 5 septembrie 2017
c) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Termen: 5 septembrie 2017
d) soluionarea contestaiilor, afiarea punctajelor finale la inspectoratele colare;
Termen: 6 septembrie 2017
e) repartizarea candidailor conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie;
f) repartizarea candidailor conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie;
g) repartizarea candidailor conform art. 102 alin. (1) i (2) din Metodologie;
h) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din
Metodologie;
Termen: 8 septembrie 2017
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 8-11 septembrie 2017
Not: n perioada 31 august-8 septembrie 2017 se pot efectua detari n interesul nvmntului,
conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului
naional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
nvmntul preuniversitar, sesiunea 2017, precum i pentru cadrele didactice debutante repartizate pe
posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie
2012, 2013, 2014, 2015 sau 2016, care au promovat examenul naional pentru obinerea definitivrii n
nvmnt, sesiunea 2017. Aceste detari nu se consider n afara Calendarului i nu se analizeaz
n cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor colare, iar pentru aceste detari nu

este necesar avizul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.


II. Transmiterea la Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice a situaiei statistice globale
privind repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

29 sept 2017