Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE AUTOEVALUARE ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE

IN ANUL SCOLAR 2019- 2020

Numele şi prenumele:
Specialitatea: PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRESCOLAR
Unitatea de învăţământ:
Perioada evaluată: 02.09.2019- 31.08.2020

Prin prezentul RAPORT DE AUTOEVALUARE, doresc sǎ evidenţiez activitatea instructiv-


educativǎ şi metodico-ştiinţificǎ din anul școlar 2019- 2020, cu scopul de a justifica punctajul acordat
pentru obținerea calificativului anual.
În elaborarea acestui raport am urmărit prezentarea a cât mai multor aspecte cuprinse în cele șapte
criterii din fişa de autoevaluare.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu
posibilitatile copiilor din grupa mica pe care am condus-o.
Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu
mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1. PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1 Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei.
 In cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al invatamantului prescolar dupa care m-am
ghidat atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitatii de la clasa.
 De asemenea in portofoliul personal detin si alte documente ajutatoare necesare proiectarii
activitatilor saptamanale, zilnice (ghiduri de aplicare ale programei elaborate de edituri precum
Delta/ Diana Paralela 45 ect.).
 Planificarea activitatilor anuale si saptamanale am efectuat-o in termenele stabilite.
 Proiectarea am realizat-o in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili temele
deficitare in a fi cunoscute dar si dorintele copiilor de a cunoaste anumite tematici.
 Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, in special in functie de particularitatile de varsta dar si a
specificului cunoasterii fiecarui prescolar, testele, intrebarile fiind in conformitate cu nivelul de
invatare al fiecaruia.
 Am folosit la lectii in special materiale didactice personale, desene, planse realizate personal care
ne-au ajutat sa invatam eficient, imaginile fiind sugestive in cadrul invatarii la aceasta varsta.

1.2 Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii


 Proiectarea activitatilor am realizat-o tinand cont de curriculum prescolar, si am realizat
planificarea calendaristica situand copilul in centrul procesului de predare-invatare.
 In cadrul primei sedinte cu parintii am prezentat acestora oferta gradinitei din care parintii au ales
optionalul dorit.

1
1.3 Folosirea TIC in activitatea de proiectare
 Proiectarea activitatiilor atat celor de la clasa cat si cele de parteneriat si extrascolare am realizat-o
pe calculator .

1.4 Proiectarea activitatilor- suport pentru invatarea in mediul online si a instrumentelor de


evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactica.
 Pe parcursul acestei perioade am desfasurat online toate activitatile din procesul instructiv-
educativ.Resursele digitale folosite provin de pe twinkl, pinterest, didactic. ro si youtube. Datorita
faptului ca micutii prescolari si-au desfasurat activitatea de acasa si foarte multi dintre ei nu au avut
necesarul pentru astfel de activitati, majoritatea activitatilor au fost de colorare in chenar, desen
liber pe caiete sau foi albe, mototolire hartie, taiere pe contur si lipire. Am lucrat cu teme si fise
reprezentative activitatilor de lucru din acea zi. Am recapitulat impreuna cantecelele de primavara
invatate pana in prezent. Am consolidat cunostiintele privind cantecele invatate pana in prezent,
postandu-le pe grupul de whatsapp, sub forma de filmulete de pe youtube.com

1.5 Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si


interesele educabililor, palnul managerial al unitatii.
 Am realizat proiectarea intalnitilor cu parintii, tematicile fiecarei intalniri saptamanale precum si
procesele verbale ale acestor intalniri, la care parintii au participat in proportie de 80% de fiecare
data, ceilalti lipsind motivat (fiind la serviciu).
In planificarea activitatilor extrascolare si perteneriate de la clasa am tinut cont de nevoile copiilor,
de activitatile realizate la nivel national.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea
competentelor specifice.
.
 Am conceput lectiile in concordanta cu achizitiile pe care le detineau de acasa si am stabilit astfel
si modul diferentiat de predare deoarece anumiti prescolari detineau mai multe informatii de acasa
si a trebuit sa-i aduc si pe ceilalti prescolari la nivelul lor fara sa-i tin pe loc pe ceilalti.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei
zile cât şi în timpul unei săptămâni – şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor,
atunci cand timpul ne-a permis.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor
artistico-plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.
 Mi-am propus si am realizat lectiile urmarind sa existe o concordanta intre obiectivele specifice-
operationale-continuturile invatarii-metode si mijloace didactice, am urmarit sa realizez activitati
integrate cat mai diverse in care metodele noi-activ/participative-sa fie incluse.

2
 De asemenea in cadrul activitatilor integrate am incercat sa realizez activitati din perspectiva
transdisciplinara.

2.2 Utilizarea eficienta a resusrelor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii
activitatilor didactice, inclusiv resurse TIC.
 In ceea ce priveste materialul folosit la lectii am fost interesata de confectionarea de material
didactic in functie de varietatea tematicilor si continuturilor de invatare si a particularitatilor de
varsta a copiilor; am folosit atat material existent in gradinita cat si confectionat de mine sau
procurat prin eforturi proprii, sau din sponsorizari ale parintilor.
 Pentru ca „ambianta” salii de grupa sa fie placuta si convingatoare, declansatoare de bucurii, de
dorinta arzatoare a copilului de a reveni cu placere, am fost interesata in primul rand de
confectionarea/procurarea de imagini expuse in interiorul grupei mele, in asa fel incat sa incante
copilului privirea si sa doreasca reintoarcerea la gradinita.
 Folosesc cu cea mai mare placere calculatorul, TV- UL si DVD-ul la orele de curs pentru
prezentarea imaginilor, povestilor, a predarii noilor cunostinte, softuri EDU sau Pitic-clic, deoarece
invatarea se face mult mai usor.

2.3 Utilizarea de resurse educationale deschise, aplicatii online, crearea si sustinerea sesiunilor
de invatare pe platforme educationale.
 Am utilizat resurse educationale deschise, aplicatii online, precum mail, whatsapp, google
classroom.

2.4 Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate


 Am sustinut referate si lectii demonstrative in cadrul comisiei metodice .
 Am realizat activitati comune parinti-copii-educatoare in cadrul carora parintii au putut vedea cum
se desfasoara o ora de curs in gradinita.
 Fiecare lucrare practica/plastica realizata a fost expusa si vizualizata de catre parinti, si toate
acestea precum si alte fise de lucru sunt stocate in portofoliile copiilor.
 Am dat parintilor chestionare pentru realizarea unui studiu in ceea ce priveste activitatile pe care si-
ar dori sa le desfasor la clasă.

2.5 Organizarea si desfasurarea activitatilor didactice, curriculare si extracurriculare in mediul


scolar, extrascolar si in mediul online.
 Am organizat activitati didactice, curriculare, extracurriculare la nivelul gradinitei si in
mediul online, urmand a intocmi documentatia specifica organizarii si desfasurarii acestor
activitati didactice ( procese verbale/ rapoarte/ analize).

2.6 Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii


competentei de “a invata sa inveti”
 Mi-am innoit cunostintele despre traditii, management, educatie fizica, literatura, proiecte
educationale etc prin studiu individual (materialele de studiu regasindu-se o parte in portofoliu
personal, alta parte in referatele pe care le-am sustinut in cadrul orelor de consiliere).

3
 In cadrul intalnirilor cu parintii pe tematica de psihologie m-am consultat cu colega si am realizat
studiu in echipa pentru a putea prezenta parintilor modele de comportamenete ale copiilor, moduri
de dezvoltare la aceasta varsta etc.

2.7 Organizarea si desfasurarea de activitati prin participare la actiuni de voluntariat.


 Fiecare activitate desfasurata in cadrul activitatilor extracurriculare a fost finalizata cu proces
verbal.

3. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII


3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor
activitatilor de evaluare.
 Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodice–la activitati, semestriale si
finale consemnand datele in planificarea activitatilor instructiv educative dar si in fisele de
observatie existente la grupa.
 Evaluarea initiala am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a identifica
nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul
grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea săptămânală,
semestrială si anuala;
 Evaluarea formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru,
autoevaluare, teste cu imagini etc.;
 Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor tematice, semestrelor şi al anului şcolar;

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor.


 In ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare activitate proiectata, acestea au urmarit
dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuala a acestora, tinand cont ca fiecare
activitate desfasurata a fost integrata si am considerat ca, fiecare informatie insusita este mai bine
retinuta daca se finalizeaza cu o activitate practica/plastica (sa redea el insusi prin desen, pictura,
colaj imaginea formata despre informatia primita).
 Abordând la modul cel mai serios şi responsabil actul educaţional, rezultatele deosebite obţinute în
pregătirea copiilor preşcolari nu au întârziat să apară, aşa cum reiese şi din centralizatoarele
evaluărilor finale în comparaţie cu cele ale evaluărilor iniţiale.
 Făcând comparație între evaluarea inițiala și finala se poate observa progresul copiilor, rezultate ce
reies și din fișa de apreciere a progresului preșcolarilor.
 De fiecare data mi-am propus obiective specifice varstei prescolarilor pe care-i pregatesc si in
conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuala al acestora.
 Progresul/regresul (nu este cazul) fiecarui copil a fost consemnat semestrial prin completarea
fiselor de evaluare a fiecarui prescolar.
 Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Câteva lucruri esenţiale îi
fac pe toţi să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire, de exerciţiu şi de
încurajare.

4
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online.
 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: fise de lucru/ chestionare ( inclusiv a celor
online), lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea,
afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii etc.
 Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor, inclusiv online şi am acordat
atenţie implicării copiilor în procesul evaluării.
 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de lucru de
la grupa.
 Evaluarea am realizat-o si online prin intermediul unor jocuri pe calculator destinate lor de tipul
soft-urilor Pitic-clic sau EDU.

3.4. Promovarea autoevaluarii si interevaluarii.


 Am promovat in cadrul activitatilor desfasurate atat autoevaluarea copiilor cat si evaluarea
colegilor, realizand astfel o apreciere obiectiva si din perspectiva copilului, dar si din partea
cadrului didactic;
 Autoevaluarea a fost promovata si prin folosirea caietelor de lucru in cadrul carora este prevazuta
autoevaluarea.
 Interevaluarea la nivelul grupei am realizat-o pentru activitatile desfasurate oral dar si pentru cele
practice – aici identificand modul de lucru, acuratetea lucrarilor realizate, curatenia lucrarilor si a
locului de lucru.

3.5. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali.


 Am aplicat parintilor diverse chestionare pentru cunoasterea situatiilor familiale, a
comportamentului acestora cu copii dar si pentru a cunoaste cum considera ei activitatea de la
grupa cu copiii a cadrelor didactice.
 Cursurile optionale, precum si caietele de lucru ale copiilor au fost alese de catre parinti la
inceputul anului scolar, noi prezentandu-le diferite oferte.
 De asemenea am realizat intalniri periodice, pe langa cele zilnice prin care am informat parintii
despre demersul copiilor, cu ocazia diferitelor actiuni organizate.

3.6. Coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al evaluarii


rezultatelor invatarii.
 In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui prescolar acesta a fost prezent la grupa si a
inregistrat toata activitatea desfasurata de catre copil.
 La finalul anului scolar a fost inmanat parintilor.

3.7 Realizarea si aplicarea unor instrumente de evaluare a activitatii online, valorizarea


rezultatelor evaluarii si oferirea de feedback fiecarui elev.

5
4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru desfasurarea
activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi
 Regulile stabilite a fi respectate in sala de grupa au fost prezentate copiilor si vizualizate prin
imaginile postate pe peretele clasei.
 Am incercat sa creez un ambient placut in clasa, peretii incercand sa-i decorez mai bine cu picturi
sau imagini specifice lipite pe pereti.
 Activitatile zilnice au fost desfasurate in conformitate cu particularitatile de varsta ale grupei de
prescolari.

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale.


 Deoarece in grupa sunt si fete si baieti, fiecare provenind din familii diferite si avand
comportamentul sau de acasa, au existat la inceput diferite situatii conflictuale intre copii. Din
fericire, prin masurile luate, am reusit sa ameliorez aceste situatii conflictuale, unele chiar le-am
stopat, asa ca foarte putini copii mai creeaza asemenea situatii.
 Ameliorarea, stoparea situatiilor conflictiuale a fost posibila si datorita activitatilor saptamanale de
consiliere ale parintilor prin care acestia au fost informati de comportamentul copiilor si au
contribuit eficent.

4.3 Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor


 Un efect benefic in consilierea copiilor l-a avut desfasurarea activitatilor de dimineata ADP – in
care am discutat permanent despre comportamentul bun/rau pe care-l pot avea in contact cu colegii,
parintii, educatoarea, cu cei din jur.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului
acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea
de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie).
 Am situat copilul in centrul procesului de predare –invatare.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei
zile cât şi în timpul unei săptămâni – şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor,
atunci cand timpul ne-a permis, chiar daca numarul mare de prescolari si grupa mica a fost un
impediment.
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor
artistico-plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.
 Menţionez că prin întregul demers instructiv-educativ desfăşurat, am promovat principiile
educaţiei incluzive, precum acceptarea, valorizarea fiecăruia, integrarea, relaţiile armonioase,
solidaritatea, respectul, implicarea.Copii au beneficiat de toată atenţia mea şi în această direcţie am
elaborat Planuri suplimentare de sprijin în cazul copiilor cu dificultăţi de adaptare şi învăţare.
În urma acestor intervenţii copiii au înregistrat un real progres favorabil unei integrări în etapa
următoare a ciclului curricular.Prin întreaga activitate, am vizat iniţierea şi desfăşurarea de
activităţi care să determine tratarea diferențiată în rândul preşcolarilor.

6
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica.
 In activitatile pe care le-am propus, atat in cadrul parteneriatelor cat si in cadrul activitatilor de la
grupa, am urmarit dezvoltarea comunicarii profesor- copil, copil- copil, copil- grupa, am implicat
prescolarii in realizarea unor activitati de buna practica precum: donarea de haine, jucarii,
realizarea de planse practice, plastice etc.
 Cu acest prilej am reusit sa responsabilizez copiii si au invatat ce inseamna sa iubesti si sa ocrotesti
natura, sa-ti iubesti semenii etc.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE


5.1 Participarea la programele de formare continua/perfectionare si valorificarea competentelor
stiintifice, didactice si metodice.
 Am participat la programe de formare profesională, atât în management cât și în specialitate:
Tot ce am invatat am pus in practica in desfasurarea proiectelor la care am participat.

5.2 Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului.

 In cursul anului scolar 2019-2020 am sustinut in cadrul comisiei metodice a educatoarelor


referate si lectii demonstrative la grupa.

5.3 Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional si a dosarul personal.


 Am actualizat protofoliul personal cu noul curriculum, proiecte didactice noi, legile necesare,
metodologii folositoare grupei, curriculum vitae.

54 Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii (cu


elevii, , personalul scolii, echiapa manageriala si cu beneficiarii din cadrul comunitatii-
familiile elevilor).
 Am sustinut permanent legatura cu colegele pentru orice activitate desfasurata in scoala, cu
conducerea unitatii.
 Responsabilitatile mi le-am indeplinit in termene, asta si datorita comunicarii permanente cu
colegele.
 Nu am avut conflicte cu colegele si am respectat intocmai regulamentul de ordine interioara,
normele de organizare si functionare ale institutiei; acestea fiind expuse si parintilor in cadrul
sedintelor de consiliere/lunare.

6. CONTRIBUITIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII


UNITATII SCOLARE.

6.1 Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale in vederea dezvoltarii institutionale


 Am realizat parteneriate educationale cu : Familia, Scoala, Biserica, Politia.

7
6.2 Promovarea ofertei educationale
 Am promovat oferta educationala a gradinitei prin intermediul parintilor ce recomanda unitatea
datorita modului (bun) in care sunt tratati copiii in gradinita.

6.4 Realizarea/participarea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei si


bullyingului in mediul scolar si/ sau in mediul online.
 Am promovat in cadrul activitatilor de la grupa/ online sau in cele desfasurate cu parintii
comportamente sanatoase, activitati de combatere a discriminarii si a vilolentei in gradinita si in
afara ei.

6.5 Respectarea normelor, a procedurilor de sanatate si securitate a muncii, de prevenire si


stingere a incendiilor si de situatii de urgenta pentru toate tipurile de activitati desfasurate in
cadrul unitatii de invatamant precum si a sarcinilor suplimentare.
 Am desfasurat activitati despre sanatatea copiilor, protectia sanatatii atat la grupa cat si in cadrul
activitatilor de consiliere. Prin întreaga activitate desfăşurată , am promovat o educaţie de calitate,
pentru toţi copiii, am participat activ, permanent și constant la creșterea prestigiului unității de
învățământ în care lucrez.

6.6 Implicarea activa in crearea unei culturi a calitatii la nivelul organizatiei.


 Am raportat corect si la termen datele si informatiile solicitate de comisiile din scoala si m- am
implicat in realizarea bazei de date care permite evaluarea interna.

6.7 Promovarea de activitati de invatare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu
ajutorul tehnologiei.

 M- am autoperfectionat in ceea ce priveste utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul


tehnologiei si am desfasurat activitati de invatare interactive, utilizand instrumente realizate cu
ajutorul tehnologiei.

7. CONDUITA PROFESIONALA.

7.1 Manifestarea atitudinii morale si civice ( limbaj, tinuta, respect, comportament).

 Consider ca atitudinea morala pe care mi-am format-o ca și cadru didactic in unitate, este una de
respect atat a mea fata de colege si personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, fata de parinti, cat si
invers.Manifest atitudini moral-civice – cooperare, civice (limbaj, ţinută, respect, flexibilitate,
colegialitate, toleranţă, receptivitate, promptitudine, corectitudine, seriozitate, conştiinciozitate,
spirit de observaţie şi iniţiativă. Limbajul folosit în relațiile cu beneficiarii educaționali, părinții
preșcolarilor, personalul grădiniței și comunitatea este decent.

8
7.2 Respectarea si promovarea deontologiei didactice ( normelor deontologice).

 Am capacitatea de a exercita sarcinile de serviciu în condiții de cinste și probitate morală și


profesională, discreție profesională cu privire la informațiile de care iau cunoștință în
exercițiul funcției.

Intocmit,

P.I.P. Stefan Tatiana

S-ar putea să vă placă și