Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: SUCIU ADRIANA – ROXANA &


NICA FLORICA
MIHALACHE ADRIANA

NIVEL: II (grupa pregătitoare Step by Step)


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa de copii cu program prelungit
Csipike, Sfântu Gheorghe
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: Suciu Adriana - Roxana
TEMA ANUALĂ:Cum este / a fost si va fi aici pe pământ
SUBTEMA:Vieţuitoarele din mări si oceane
TEMA ZILEI: Marea aventură a peştişorului de aur
DURATA: o zi
TIPUL ACTIVITĂŢII:consolidare de priceperi si deprinderi
FORMA DE REALIZARE: ADP + ADE (DS) + ADE(DOS)+ALA1+ALA2
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

ALA1:
 Centrul artă : „Tablouri cu peşti”
 Centrul construcţii: „Acvarii”
 Centrul manipulative: „Ne jucăm cu poveştile”
 Centrul alfabetizare: „Scrie semnele grafice după modelul dat” – fişă
exerciţii grafice
ADE: DS – activitate matematică – joc didactic „Numărăm peştişori”
DOS – activitate practică – „Acvarii”
ALA2: Joc cu text si cânt „Scuturăm mânuţa-n cerc”
Joc de mişcare:” Pescarul şi peştişorii„
OBIECTIVE CADRU:
 Verificarea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor;
 Consolidarea deprinderii de a folosi corect tehnicile şi uneltele de lucru
specifice pentru realizarea lucrărilor propuse;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
ADP:
 Să discute cu educatoarea şi colegii;
 Să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare şi concise;
 Să recunoască cum este vremea de afară prin stabilirea corectă a
jetoanelor specifice;
 Să răspundă adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune;
 Să recite în grup redând mişcări sugerate de text;
ALA:
Centrul artă:
 Să cunoască materialele de lucru puse la dispoziţie: acuarele, pensule
tempera, bucăţi de lemn;
 Să obţină efecte plastic, forme elaborate specifice picturii cu ajutorul
cărora să reprezinte cât mai aproape de realitate un peşte;
 Să compună spaţiul dat în mod original şi personal;
 Să execute individual tema dată;
Centrul construcţii:
 Să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie;
 Să îmbine armonios formele în scopul realizării temei;
 Să colaboreze în realizarea originală a construcţiei.
 Să agaţe peşti în acvariile construite;

Centrul alfabetizare:
 să scrie corect semnele grafice după modelul dat ;
 să utilizeze corect materialele de lucru;
 să aibă o poziţe corectă faţă de suprafaţa de lucru;
ADE:
DS: Activitate matematică:
Sarcina didactică:
 numărarea corectă a peştilor;
 raportarea corectă a cifrelor la cantitatea corespunzătoare;
 dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii;
 dezvoltarea capacităţii copiilor de a rezolva corect problema de adunare
şi scădere în limitele 1-10;
Elemente de joc: aplauze, întrecerea şi aprecierea după calitatea rezolvării
sarcinii (fiecare copil apreciat pozitiv va primi în dar un peşte argintiu);Echipa
care va avea cei mai mulţi peşti va ajunge prima la Peştişorul de aur;
Reguli de joc:
 să se exprime în termeni matematici corespunzători;
 să respecte indicaţiile educatoarei;
 să lucreze în echipă manifestând spirit de colegialitate;
Material didactic:
 55 jetoane cu peşti;
 Jetoane cu cifre (de la 1-10);
 Probleme illustrate, peşti arginti, albaştri, galbeni, roşi, verzi, portocali,
mov, 1 peşte auriu, material albastru, panou;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea;
Obiective de referinţă:
 Să asculte indicaţiile educatoarei;
 Să respecte regulile jocului propus;
 Să se grupeze după culoare;
 Să formeze grupe de peşti cu tot atâtea elemnente câte indică cifra;
 Să recunoască cifra de pe spatele peştilor şi să o raporteze la cantitate;
 Să verbalizeze acţiunile pe care le face;
 Să rezolve problema ilustrată;

DOS – activitate practică

Să denumească materialele de lucru;


Să decupeze în contur materialele puse la dispoziţie;
Să lipească diferite materiale pe suprafaţa dată, realizând un acvariu;
Să folosească în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru
realizarea temei propuse;
 Să lipească vieţuitoarele marine pentru a umple acvariul
 Să lucreze în echipă pentru realizarea lucrării propuse;
 Să-şi analizeze lucrarea;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
problematizarea, munca individuală, jocul, turul galeriei;

RESURSE MATERIALE:

ADP: panou cu catalogul grupei, panou cu calendarul naturii şi jetoane


corespunzătoare;
ADE:
DS:55 jetoane cu peşti;Jetoane cu cifre (de la 1-10);Probleme illustrate, peşti
arginti, albaştri, galbeni, roşi, verzi, portocali, mov, 1 peşte auriu, material
albastru, panou;
DOS:coală de carton sub formă de acvariu, materiale care reprezintă diverse
animale acvatice ce vor fi aşezate în tablou, lipici, foarfece;
ALA1: fişe de exerciţii grafice, tempera, pensule, bucăţi de lemn, cuburi, peşti
prinşi cu aţă de pescuit, creioane grafice;

SCENARIUL ZILEI:

Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre copii şi educatoare prin


intermediul salutului de dimineaţă.
Salutul se va realiza prin aşezarea copiilor în cerc, ţinându-se de mâini,
fiecare salutându-şi colegul din dreapta.
Educatoarea salută copiii”Bună dimineaţa copii”. Copiii răspund, apoi încep
să se salute.
Prezenţa: catalogul grupei
Copiii se ridică şi recită două strofe dintr-o poezie cunoscută realizând mişcări
sugerate de text:
„În fiecare dimineaţă s-avem gândul bun pe faţă (copiii îşi şterg faţa cu palmele)
Către soare să privim (mâinile deasupra capului, privirea sus)
Iubire să dăruim (mâinile la piept şi la faţă)
De gând rău să ne ferim (alungăm cu o mână)
S-adunăm doar bucurie (aducem mâinile la piept)
Şi-n lume s-o răspândim (mâinile în faţă)
Şi-atunci, orişice copil, în fiecare dimineaţă
Are gândul bun pe faţă! (arătăm spre fiecare copil din grupă)
Completarea calendarului naturii.
Se anunţă ştirea zilei: Astăzi vom porni în marea aventură a găsirii peştişorului
de aur.
Vreţi să pornim într-o aventură de neuitat? Dacă da atunci aşezaţi-vă pe
covor, ţineţi-vă bine că începe aventura noastră.
Se va trece la activitatea pe domenii experenţiale.
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment Voi asigura condiţiile optime
organizatoric pentru desfăşurarea
activităţilor:
 Aerisirea sălii de grupă;
 Pregătirea materialului
necesar pentru activităţi

2. Captarea Copii sunt aşezaţi în cerc pe


atenţiei covor.
La indicaţiile educatoarei
copii vor închide ochii şi îşi
vor pune mâna pe inimă.
 Ce aţi simţit? conversaţia
3-4 copii vor explica senzaţia
avută
Pe jos voi întinde o bucată de
material albastru în formă de
cerc
 Ce credeţi că am putea
spune că este acest
material?
 Cerul albastru
 O baltă
 Un lac
 Marea albastră
 Ei, haideţi să ne
imaginăm că suntem pe
tărmul mării albastre.
 Închdem ochii şi ne
imaginăm cum valurile
se sparg de ţărm, cum
pescăruşii zboară
deasupra capului
nostru.
Se va pune în fundal
ambiental: marea
3. Anunţarea  Voi aţi auzit de
temei şi a Peştişorul de aur?
obiectivelor  Aţi vrea să-l
cunoaşteţi? El
locuieşte chiar în
mijlocul mării albastre.
Ca să ajungem la el
trebuie să rezolvăm
câteva sarcini.
 Mai întâi va trebui să
prindem toţi peştii din
mare să rezolvăm
sarcinile pe care ni le
cer , apoi vom trece la
cel de-al doilea
obstacol, vom realiza
nişte acvarii pentru
vieţuitoarele din mări.
 Ne vom grupa în
funcţie de culorile explicaţia
peştilor de pe
ecusoanele pe care le
aveţi în piept. Grupa
care adună cei mai
mulţi peştişori va
câştiga Peştişorul de
aur.
- Mai întâi ne vom juca
împreună jocuri
minunate, apoi fiecare
va putea să
călătorească spre
diferitele centre pe
care doresc să le
exploreze.

Se vor prezenta ofertele din


centrele deschise pentru
acestă zi.
Pe materialul aşezat pe covor
sunt peşti de aceeaşi culoare
ca şi peştii de pe ecusoanele
copiilor. În mijloc se alflă
Peştişorul de aur.
 Vedeţi că fiecare aveţi
în piept peşti de
diferite culori. Haideţi
să vă grupaţi după
culoarea peştilor.

4. Prezentarea  Copiii se grupeză după


noului culoarea peştilor din
conţinut şi piept.
dirijarea Se vor prezenta regulile
învăţării jocului.
Se va realiza jocul de probă Demonstraţia
după care se va trece la jocul Explicaţia
propriu-zis.
Pe spatele peştilor sunt
scrise sarcinile pe care copiii
vor trebui să le îndeplinească.
Dacă răspunsul grupei va fi
corect vor primi drept
recompensă un peşte
argintiu.
Va câştiga, Peştişorul de aur,
grupa care va aduna cei mai
mulţi peşti arginti, la
sfârşitul jocului.
Varianta1:
Peştii roşi: pe spatele Exerciţiul
acestora sunt scrise cifrele Jocul
1, 10
Sarcină: formează o grupă cu
tot atâţia peşti cât indică
cifra.
Peştii galbeni: pe spatele
acestora sunt scrie
cifrele:2,9
Peşti albaştri: pe spatele
acestora sunt scrise cifrele
3,8
Peştii verzi: cifrele 4,7
Peştii portocali: cifrele 5,6
Sarcină: formează o grupă cu
tot atâţia peşti cât indică
cifra. Participă la
Exerciţiul jocul iniţiat
Varianta 2: de
Srcina: Pune cifra în dreptul educatoare
grupei care corespunde
numărului.
Peştii roşi:5,6
Peştii galbeni:4,7
Peşti albaştri:3,8
Peştii verzi:2,9
Peştii portocali:1,10
Varianta3:
 Mai avem un peşte
acesta ce culoare are?
 Mov
 De data aceasta veţi
avea sarcina comună
aşa că fiţi atenţi cine
cunoaşte răspunsul va
aduce echipei din care problematizarea
face parte un alt
peştişor argintiu.
 Pe spatele peştelui
mov sunt enunţate
două probleme
ilustrate .
 Aproape am ajuns la
Peştişorul de aur.
Primul obstacol a fost
trecut mai avem incă
unul.
Fiecare echipă va primi o
planşă pe care sunt desenate
acvarii.
Fiecare echipă se aşează la
câte o măsuţă.
Pe măsuţe sunt bucăţi de
hârtie colorată ce au ca
reprezentări diferite vietăţi
marine, lipici, foarfece.
Fiecare echipă are câte o
sarcină distinctă:
Peştii roşi:Decupează şi
lipeşte 5 peşti roşii şi 5 peşti
albaştri
Peştii galbeni:decupează şi
aplică 2 scoici şi 8 plante
marine;
Peşti albaştri:decupează şi Munca
lipeşte 7 steluţe de mare şi 3 individuală;
peşti albaştri; Munca în echipă
Peştii verzi:decupează 9
broaşte ţestoase şi 1 căluţ
de mare;
Peştii portocali:decupează şi
lipeşte 4 peşti verzi şi 6 raci;
După ce fiecare echipă a
terminat, acvariile se lipesc
pe perete, se trece prin
dreptul fiecărui acvariu şi se
fac aprecieri.
 Fiecare echipă care a Turul galeriei
realizat corect cerinţa
va mai primi un peşte
de argint drept
recompensă.
 Acum să vedem care
echipă are cei mai
mulţi peşti arginti .
 Echipa cu cei mai mulţi
peşti arginti va fi
câştigătoarea
Peştişorului de aur.
 Câştigătorii vor lasa
peştele în mijocul mării
albastre .
Tranziţie: ascultăm o
melodie de basm şi visăm.
Se va pune un fundal muzical Jocul
din Frumoasa din Pădurea
Adormită.
Vom vizita centrele. Fiecare
copil îşi va alege centrul în
care va lucra.

5. Asigurarea  Centrul Artă vom Explicaţia Utilizează


retenţiei şi a picta “Tablouri cu Demonstraţia corect şi
transferului peşti” Munca ordonat
Pictură pe lemn individuală materialele;
Încălzirea muşchilor mici ai Respectă
mâinii. cerinţele
Executarea lucrării de către Exerciţiul
copii. Demonstraţia

6. Obţinerea Desfăşurarea ALA1: Munca Îşi respectă


performanţei Centrul construcţii: „Acvarii” individuală colegii
Centrul alfabetizare: „Scrie
semnele grafice după modelul
dat” – fişă exerciţii grafice

7. Evaluarea Se realizează o expoziţie cu Turul galeriei. Aprecierea


lucrările copiilor. verbala.
Copiii vor fi solicitaţi să
aprecieze critic lucrările
colegilor lor.
Se fac aprecieri asupra Conversaţia Recompensa
modului în care s-a
desfăşurat activitatea.
8. Încheierea Desfăşurarea ALA2 Jocul
activităţii Joc de mişcare:” Pescarul şi
peştişorii„

S-ar putea să vă placă și