Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

TEMA DE STUDIU: ,, Cum este, a fost şi va fi pe pământ?”


PROIECT TEMATIC: ,,Din bătrâni se povesteşte”
SUBTEMA: ,,Am plecat să colindăm, bradului să îi cântăm”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri mici, individual
TIPUL DE ACTIVITATE: Comunicare, însușire de noi cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: povestire, lipire, reconstituire de imagini, dactilopictură
ACTIVITĂȚI DE INVĂȚARE:
ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ,,Ce vrei să îți aducă Moș Crăciun?”
Rutine: ,,Eşti curat şi sănătos!” – igiena personală
Tranzi ţii: ,,Unu, doi, unu, doi, globulețe după voi!”, ,,Ho, Ho, Ho la drum pornim/
Ajutoare vrem să fim!”
ALA I: JOC DE MASĂ ,,Brăduleț, brăduleț”- Din jumătate-întreg
ARTĂ 1 ,,Decorăm bradul”- lipire
ARTĂ 2 ,,Globuri pentru brad” - dactilopictură

ADE: DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- Povestirea educatoarei: ,,Povestea


bradului de Crăciun”
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - Lipire: ,,Decorăm bradul”
ALA II EURITMIE: ,,Dansul globulețelor”

DURATA: O zi
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă
SCOPUL: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și ințelegere a mediului înconjurator, precum și
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia. Aprofundarea cunoștintelor copiilor referitoare
sărbătorilor de Crăciun. Consolidarea deprinderii de a asculta cu atenție o poveste. Stimularea
exprimării orale corecte și coerente. Educarea atenției și a stăpânirii de sine. Dezvoltarea simțului
estetic al copiilor. Formarea si consolidarea tehnicilor specifice lipirii.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să asculte cu atenție conținutul povestirii;
-să răspundă la întrebările adresate de către educatoare, utilizând propoziții clare si corecte din
punct de vedere gramatical;
-să exprime prin cuvinte stările emoționale provocate de întâmplările povestirii;
-să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit;
-să decoreze un glob prin procedeul dactilopicturii;
-să reconstituie imagini reprezentând brazi de Crăciun;
-să participe cu interes la activitate;

STRATEGII DIDACTICE:
a). METODE ȘI PROCEDEE: conversația, expunerea, exercițiul, povestirea, munca în echipă,
problematizarea.
b). MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini din poveste, coli colorate de culoare verde în formă
de brad, pastă de lipit, globuri din hârtie colorată, servetele umede de pânză, hârtie colorată în formă
de glob, acuarele, şerveţele de pânză, borcane cu apă, jetoane cu imagini reprezentând brazi de
Crăciun, coșuleţe, recompense.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE : POVESTIREA EDUCATOAREI: ,,POVESTEA


BRADULUI DE CRĂCIUN”

 Să audieze cu atenţie textul şi să demonstreze că l-a înţeles, răspunzând la întrebări


 Să se exprime în propoziţii simple şi corecte din punct de vedere gramatical
 Să participe cu interes la activitatea desfăşurată

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - LIPIRE: ,,DECORĂM BRADUL”

 Să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească materialele primite


 Să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit şi păstrând acurateţea
lucrării
 Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata desfăşurării activităţii.

Activităţi liber Alese:


ARTĂ 1 ,,DECORĂM BRADUL”- LIPIRE

 Să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească materialele primite


 Să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit

ARTĂ 2 ,,GLOBURI PENTRU BRAD” - DACTILOPICTURĂ

 Să decoreze un glob din hârtie prin procedeul dactilopicturii;


 Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata activităţii.

JOC DE MASĂ: ,,BRĂDULEȚ, BRĂDULEȚ”- DIN JUMĂTATE-ÎNTREG


 Să mânuiască materialele puse la dispoziţie
 Să reconstituie imaginile date, din jumătate - întreg
 Să colaboreze cu colegii

EURITMIE: ,,DANSUL GLOBURILOR”


 Să execute mişcările adecvate
 Să manifeste bună dispoziţie în grupul de copii
 Să participe activ la dans

SCENARIUL ZILEI

Dimineaţă la sosirea copiilor în sala de grupă, aceştia vor descoperi la ,,Centrul Tematic” un
brad şi pe Zâna Iarnă.
Programul zilei a început cu întâlnirea de dimineaţă. În timpul acestei activităţi, copiii intră
în sala de grupă şi se aşează pe scăunele aflate în semicerc pentru a relaţiona în bune condiţii şi
pentru a se vedea mai bine.
Întâlnirea de dimineaţă a debutat cu salutul ,,Bună dimineaţa, globușoare!”. Copilul ales
preşedintele întâlnirii, cu o zi înainte începe salutul. Copiii se salută reciproc. Se completează
,,Calendarul naturii”, se stabileşte cum este vremea şi se aşează la panou simbolurile
corespunzătoare.
Etapa următoare a întâlnirii de dimineaţă - ,,Împărtăşirea cu ceilalţi”, unul dintre copii
ocupă scaunul povestitorului şi relatează o povestioară în legătură cu tema propusă pentru ziua
respectivă: ................................................ În povestire sunt antrenaţi şi alţi copii.
Activitatea de grup: joc de atenţie
Copiii stau pe scăunele. Conducătorul grupului (educatoarea) se mişcă în cerc, trece prin faţa
copiilor şi spune: ,,Aş dori să mă joc cu globul Alexandra”. Copilul care acest prenume porneşte
după conducătorul jocului care-şi continuă permanent mersul în cerc. Jocul continuă astfel până
când se ridică toţi copiii. Conducătorul exclamă: ,,Să ne odihnim!”. La auzul acestor cuvinte, fiecare
copil, inclusiv conducătorul jocului, se repede să ocupe un scaun.
Noutăţile zilei:
Se anunţă ştirea zilei, copiii sunt anunţaţi că astăzi au oaspeţi în sala de grupă şi sunt
prezentate activităţile care urmează să fie desfăşurate în ziua respectivă.
În încheierea întâlnirii de dimineaţă se introduce un moment de tranziţie. Copiii vor
cânta ,,BRĂDUȚUL”.
Când intră în sala de grupă, copiii au descoperit la centrul tematic: un brad împodobit, Zâna
Iarna, cadouri. Educatoarea poartă o discuție cu copiii, întrebându-i dacă vor să asculte povestea
bradului de Crăciun. Astfel, captată atenția, educatoarea începe povestirea ,,Povestea bradului de
Crăciun”. Educatoarea are grijă ca toți copiii să fie în jurul ei, atrăgându-i prin mimică, gestică și
modulația vocii. Va prezenta imaginile și le va adresa întrebări copiilor pentru fixarea conținutului
povestirii. Apoi va lăsa imaginile unde copiii le vor privi în voie. Copiii vor decora cu degețelele
,,Globuri pentru brad” şi vor ,,Decora bradul” cu globuri din hârtie pe o suprafaţă dată, utilizând
pasta de lipit, la sectorul Artă. La sectorul Joc de masă, copiii vor reconstitui imagini reprezentând
brazi de Crăciun. Educatoarea face aprecieri asupra modului în care au lucrat, iar apoi Zâna Iarnă
oferă copiilor recompense. La final, copiii împreună cu educatoarea vor executa mişcări în ritm de
dans: ,,Dansul globulețelor”

BIBLIOGRAFIE:
-Noul Curriculum pentru Învățământul Preșcolar.
-Revista Învățământului Preșcolar, Ministerul Educației,Cercetării si Inovării,1-2/2009
-Ghid Pentru Proiecte Didactice, Ed. Didactica 2008
-Ghid De Bune Practici
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
EVENIMENTUL CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC ȘTIINȚIFIC METODE MIJLOACE DE
(Instrumente si
SI PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT indicatori)
ORGANIZAREA -aerisirea sălii de grupă;
ACTIVITĂȚII -aranjarea mobilierului Instructajul
pentru munca pe grupuri;
-pregătirea materialului
didactic

CAPTAREA O voi realiza prin Expunerea Brad Observarea


ATENȚIEI prezentarea bradului de impodobit comparativă a
Crăciun şi a Zânei Iarna de Zâna Iarnă copiilor
la centrul tematic.Voi purta
o scurtă conversatie cu
copiii despre sărbătoarea
de Crăciun.
ANUNȚAREA Astăzi copii, am să vă Conversația Observarea
TEMEI SI spun o poveste despre un Explicația comparativă a
ENUNȚAREA brad. Zâna Iarnă m-a rugat copiilor
OBIECTIVE-LOR să vă relatez o întamplare
trăită de o pasăre. Povestea
se numeste ,,Povestea
bradului de Crăciun”.
DIRIJAREA Voi expune conținutul Expunerea
ÎNVĂȚĂRII PRIN povestirii folosind gestica,
REDAREA mimica și inflexiunea
INTEGRATĂ A vocii.
CONȚINUTURI- 1.Vrăbiuţa rămase în
LOR pădure peste iarnă şi nu
avea unde să se
adăpostească;
2.Cere găzduire la toţi
copacii pădurii; la stejar, la
fag, nimeni nu o primeşte;
3.Bradul îi oferă găzduire
pe timpul iernii;
4.Noaptea a fost furtună,
iar vântul a scuturat toate
frunzele celorlalţi copaci,
doar a bradului nu;
5. Vântul i-a cerut
explicaţii lui Dumnezeu;
6.Dumnezeu a poruncit ca
bradul să fie veşnic verde
pentru bunătatea lui
7.În fiecare iarnă în
casele oamenilor este
împodobit.
FIXAREA Se va folosi metoda Conversația Planșe Aprecieri
CONȚINUTULUI Explozia Stelara.Copiilor Explozia reprezentând pozitive la
li se vor adresa stelară imagini din răspunsurile
urmatoarele întrebari: poveste copiilor
Cum s-a numit povestea
noastră?
Cine a hotărât ca bradul să
rămână mereu verde?
Când încep frunzele
copacilor să cadă?
Unde și-a făcut culcușul
pasărea ?
De ce nu l-a lasat
Dumnezeu pe Vânt să
sufle spre brad?

OBȚINEREA ALA: Voi prezenta Munca în Jetoane cu Aprecieri


PERFORMANȚE- copiilor centrele deschise echipă brazi de verbale
LOR ȘI si obiectivele de realizat. Crăciun
REALIZAREA Fiecare copil iși va alege Coşuleţ
FEEDBACK- centrul la care va lucra. Exercițiul Cutii
ULUI JOC DE Acuarele
MASĂ ,,Brăduleț, Borcănele cu
brăduleț”-Din jumătate- apă
întreg- Copiii vor Şerveţele de
reconstitui imagini cu pânză
brazi de Crăciun Hârtie
. ARTĂ- colorată
Dactilopictură: ,,Globuri Globuri din
pentru brad”- Copiii vor hârtie colorată
decora globuri din hârtie Pastă de lipit
colorată prin tehnica Şerveţele
dactilopicturii umede de
DOS-Lipire: ,,Decorăm pânză
bradul”- Copiii vor aplica Cd-player, Cd
diferite globuri din hârtie,
folosind tehnici deja
cunoscute.
EVALUAREA Copiii se vor ridica de la Conversația Lucrările Aprecieri
PERFORMANTE- măsuțe și vor merge pe la copiilor verbale
LOR, A fiecare sector împreună cu Explicația Cd-player
RETENTIEI SI A educatoarea, să vadă ce au Exercițiul
TRANSFERULUI lucrat colegii. În final
lucrările vor fi expuse pe
panou.
Voi face aprecieri la
fiecare sector.
Voi propune copiilor să
redea prin mişcare
,,Dansul globulețelor”.
ÎNCHEIEREA Voi face aprecieri Conversația Recompense, Aprecieri
ACTIVITĂȚII generale asupra modului în Zâna Iarnă verbale
care au participat la
activitate. Zâna Iarnă
oferă recompense copiilor.

S-ar putea să vă placă și