Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL ,

Încheiat astăzi , 05.02.2021 , în cadrul şedinţei cu părinţii preșcolarilor


grupei Mici nr. 1, Grupa Floricelelor.
Ordinea de zi cuprinde :

1. Reluarea activităților prin prezență fizică în unitatea de învățământ;


2. Informarea părinților privind noutățile apărute și respectarea normelor
de prevenție a infectării cu virusul Sars – Cov-2
3. Stabilirea unui interval de sosire la grădiniță pentru evitarea aglomerării;
4. Prezentarea procedurilor abordate în cazul în care un preșcolar prezintă
simptomatologia virusului Sars – Cov-2

La şedinţă sunt prezenţi ___ părinţi din totalul de ___ , un număr


de ___ lipsind motivat , iar restul de ____ nemotivat .

Discuţii :
- Părinții vor fi informați de reluarea cursurilor prin prezența în unitate
începând cu data de 08.02.2021;
- În continuare se vor aplica normele de prevenție a infectării cu virusul
Sars- Cov – 2 : sosirea în intervalul orar stabilit, pentru a evita
aglomerarea; dezinfectarea mâinilor la intrarea în grădiniță; accesul
părinților în grădiniță este interzis, cu excepția părinților preșcolarilor
cu CES; în desfășurarea activităților instructiv - educative și a celor
recreative se va păstra distanțarea de 1 metru între preșcolari; fiecare
preșcolar va avea materialele lui proprii, fără a le utiliza în comun cu
alt coleg/ă;
- Accesul copiilor în unitate se va realiza pe la intrarea secundară, și în
intervalul stabilit cu părinții pentru a se evita aglomerarea;
- În cazul în care copilul preșcolar prezintă simptome ale virusului,
acesta va fi izolat până la sosirea părintelui, după care se va urmări
procedura stabilită la nivel de unitate.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .


Întocmit ,

Voiculeț Raluca Mădălina


Ochiroși Cristina Alexandra
Participanţii la şedinţa cu părinţii grupei Mică nr.1 din data de
05.02.2021:

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

S-ar putea să vă placă și