Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIVITATEA METODICA SAPTAMANALA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ORASENI-VALE

DOMENIUL DE UNITATI NR CONTINUTURI


COMPETENTA ORE
COMUNICARE 1. Comunicarea -expunere Rolul si functiile
(2 saptamani , luna X) interpersonala 3 comunicarii
educatoare-copil -aplicatii practice: comunicarea
2. Comunicarea intre 3 si tipurile de comunicare
cadrele didactice) -evaluarea activitatii
RELATIA 1. Cultivarea relatiei -expunere: Rolul familiei in
GRADINITA-FAMILIE familie-unitate scolara 3 unitatea prescolara
(3 saptamani,luna X, XI) 2. Implicarea familiei in -aplicatii practice: invitati,
activitati formativ- 3 parinti, chestionare pentru
educative parinti, activitati demonstrative
3. Coordonarea 3 cu implicarea parintilor
activitatilor extrascolare -evaluarea activitatii
COOPERARE SI 1. Activitatea si lucrul in 6 -demonstrarea unor tehnici de
CONTRIBUTIE INTR- echipa lucru in echipa; exersarea unor
UN GRUP tehnici de munca in echipa, pe
(2 saptamani, luna XI) teme si centre de interes diferite
CURRICULUM 1. Proiectarea anuala a -analiza continuturilor adaptate
( proiectare didactica) continuturilor de invatare 3 generale ale invatarii la ciclul
(12 saptamani, luna XII, 2. Elaborarea planificarii prescolar, modalitati de de
I , II, III) anuale si a planificarilor 6 elaborare a planificarilor anuale;
calendaristice pe proiecte -modele de elaborare a
tematice proiectelor didactice;
3. Elaborarea proiectului 9 -materiale didactice create de
de activitate educatoare, cu aplicabilitate in
4. Elaborarea 9 procesul invatarii; demonstratii
materialului didactic practice; analize de pret; utilitate
5. Organizarea si 9 si eficienta
amenajarea spatiului de
joc si de invatare 9
FORMAREA 1. Coordonarea jocurilor 3 -antrenamentul creativ al
COPIILOR liber-creattive prescolarilor si participarea
(7 saptamani, luna III, 2. Coordonarea jocurilor 6 educatoarei la coordonarea
IV, V) didactice jocurilor
3. Desfasurarea 6 -noi dimensiuni ale activitatii de
activitatilor de predare- predare-invatare in gradinite
invatare -cum si ce deprinderi esentiale
4. Formarea deprinderilor 6 sunt necesare
EVALUAREA 1. Metode si procedee de -teste psihologice aplicate
COPIILOR evaluare a prescolarilor 6 copiilor; analiza produselor lor
(2 saptamani,luna V, VI)
DEZVOLTARE 1. Directii de dezvoltare -noi tehnologii ale informatiei si
PROFESIONALA profesionala a 3 alternative ale formarii
(1 saptamana, luna VI) educatoarei profesionale continue