Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 0248566150

Nr.....................................

TEMATICA ŞEDINŢELOR / LECTORATELOR CU PĂRINŢII


AN ŞCOLAR 2020– 2021
G.P.N. Valea Pechii
Grupa mijlocie
Prof.înv.preşcolar: Bratu Elena Ramona

Nr. Tema propusă Luna Locul de


crt desfăşurare
SEMESTRUL I
1.  Măsuri organizatorice:
- alegerea comitetului de părinţi pe grupă
- asigurarea materialelor didactice, reguli de igienă și Septembrie
distanțare Sala de grupă
- ordonarea sălii de grupă , evaluare iniţială
 Instruire privind protecţia muncii elevilor
 Alegerea auxiliarelor pentru preşcolari
 Prezentarea ofertei de optional Octombrie
 Prezentarea Regulametul de ordine interioară;
 Regimul zilnic al preşcolarului.
 Lectorat cu părinţii:„Copilul hiperactiv în grădiniţă” Noiembrie Sala de grupă
4.  Propuneri pentru desfășurarea serbării de Crăciun Decembrie
 Analiza situaţiei evaluării proiectelor tematice pe Sala de grupă
semestrul I
SEMESTRUL AL II LEA
5.  Diverse Februarie Sala de grupă
 Probleme administrative
 Chestionare privind relația părinte-copil
6.  Discuţii despre teme propuse pentru programul Martie Sala de grupă
“Şcoala altfel”
 Lectorat cu părinţii: “Cum să comunicăm eficient
cu copiii?”
Aprilie Sala de grupă
 Probleme organizatorice
 Analiza muncii preşcolarilor din săptămâna “Şcoala
altfel”
9.  Probleme de ordin interior Mai Sala de grupă
 Participarea la activități ecologice în curtea grădiniței
 Chestionare feedback
10.  Pregătiri serbare sfârşit de an şcolar Iunie Sala de grupă
 Analiza evaluării finale ale preşcolarilor

Profesor înv.preşc. BRATU ELENA RAMONA

S-ar putea să vă placă și