Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA
BUDEASA, Argeş, Strada PRINCIPALĂ, Nr. 68,
Tel./fax 0248236397
E-mail: scoalabudeasa@yahoo.com
CUI: 29509186

Nr. Înreg

Avizat Avizat
Consilier educativ, Director,
Prof. Danescu Iulica Prof. Minca
Luminita

PLANIFICAREA
LECTORATELOR CU PĂRINŢII
Nr. DATA
TEMA RESPONSABIL
crt. ŞI LOCUL
Prezetarea şi discutarea regulamentului de
ordine interioară
Septembrie
-prezentarea şi semnarea regulamentului de ordine
1. Învăţătorul clasei
interioară;
Sala de clasă
- alegerea comitetului de părinţi;
- probleme organizatorice;
Rolul familiei în stabilirea bugetului de timp al
copilului
Octombrie
-discuţii referitoare la activităţile adecvate vârstei, dar şi la Învăţătorul clasei
2.
aptitudinile acestuia – sunt ele valorizate suficient?
Sala de clasă
- prezentarea unor variante de a petrece timpul liber în mod Părinţii elevilor
plăcut şi util;
„Învăţarea învăţării” – implicarea familiei în reuşita
şcolară
Noiembrie Învăţătorul clasei
3. -dezbatere pe tema rolului părinţilor în obţinerea succesului
Sala de clasă Psihologul şcolar
şcolar de către copiii lor;
- prezentarea rezultatelor şcolare.
Aptitudini şi aspiraţii. Atitudinea în faţa unui eşec -
Decembrie Învăţătorul clasei
4. dezbatere în legătură cu tema aleasă; aplicare de
Sala de clasă Părinţii elevilor
chestionar;
Cum a decurs primul semestru ?
Ianuarie
5. -prezentarea situaţiei la învăţătură pe semestrul I; Învăţătorul clasei
Sala de clasă
-măsuri recuperatorii şi amelioratorii;
Pericolul stressului de la o varsta fragedă
- dezbatere şi consiliere despre semnele şi cauzele apariţiei
stressului la copiii, precum şi combaterea ideii preconcepute Februarie Învăţătorul clasei
6. că stresul este o afecţiune care se manifestă doar la o
vârstă mai mare; Sala de clasă Părinţii elevilor
- modalităţi de prevenire a stresului;
– chestionar, referat;
Paza buna trece primejdia rea!
-analiză, dezbatere, prezentare de cazuri concrete şi Martie Învăţătorul clasei
7. consiliere în vederea prevenirii posibilelor situaţii dramatice
din viaţa copiilor; Sala de clasă Părinţii elevilor
– accidente rutiere, incendii, răpiri etc
Recapitulările finale:
- prezentarea importanţei perioadei de recapitulare la sfârşit
Aprilie Învăţătorul clasei
de an şcolar;
8.
- modalităţi de evaluare ce se vor aplica;
Sala de clasă Părinţii elevilor
-indicaţii pentru parcurgerea cu succes a Evaluării Na ționale;
- Stabilirea itinerarului unei excursii .
Vine vacanţa mare!
9. - discutarea pregătirii unui moment artistic pentru serbarea Mai
Învăţătorul clasei
de sfârşit de an şcolar, aprecieri asupra tuturor activităţilor Sala de clasă
desfăşurate, proiecte de vacanţă