Sunteți pe pagina 1din 15

Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a

Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015


Prof. înv. primar: Neagu Marieta

PROIECT DIDACTIC
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
DATA: 23 martie 2015
TEMA: Printre stele
SUBIECTUL LECŢIEI: Planeta Respectului
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: predare, consolidare și sistematizare
DOMENII INTEGRATE: Dezvoltare personală
Comunicare în limba română
Matematică și explorarea mediului
Arte vizuale și abilități practice
Muzică și mișcare
SCOPURI:
 Dezvoltarea capacităților de interacțiune dintre copil și lumea înconjurătoare;
 Formarea unei atitudini pozitive şi respect faţă de cei din jur;
 Dezvoltarea personală (emoțională și socială) prin descoperirea abilităților empatice;
 Promovarea jocului didactic în diverse contexte educaționale.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

COMPETENTE SPECIFICE:
Dezvoltare personală
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

Comunicare în limba română


2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;

Matematică și explorarea mediului


6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor evenimente variate;

Arte vizuale și abilități practice


2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;

Muzică și mișcare
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să explice înţelesul cuvântului „respect” ;
O2 - să răspundă corect la întrebările legate de filmul prezentat;
O3 - să identifice persoanele faţă de care trebuie să manifeste respect;
O4 - să identifice formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei înşişi;
O5 - să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic.

STRATEGIA DIDACTICA:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
 Sistemul metodologic: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul de rol, jocul didactic (metode didactice).
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în perechi, în grup.

 RESURSE:
 Umane: 26 elevi;
 Materiale: Calendarul naturii, mesajul zilei, Steaua Laurei, calculator, videoproiector, film de animație, tabla, clopoței emoticoane, carioci, creioane
colorate, steluțe, Planeta Respectului, fișe, postituri, caiet auxiliar.

 Spațiale: sala de clasă;


 Temporale: 45 minute;
 Bibliografice:
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
1. Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului
Nr. 3418/19.03.2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV,
program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
3. Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010;
4. Adina Grigore, Cristina Ipatie-Toma, Dezvoltere personală pentru clasa a II-a, Caiet da lucru, Ed. Ars Libri, Costești, jud. Argeș, 2014;
5. http://www.cutiutafermecata.ro/100007698-Tatiana-Donciu-Buna-dimineata-clopotel-cantece-in-limba-romana
6. http://www.trilulilu.ro/steaua-laurei-dublat-romana-p2-dublat-in-romana-ex
7. http://www.trilulilu.ro/video-animatie/steaua-laurei-1-2

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


NR. MOMENTELE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI
RESURSE RESURSE FORME DE
CRT. LECTIEI DEMERSUL DIDACTIC EVALUARE
PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE

1. Moment  Se creează condiţiile optime pentru buna Instructajul Materiale Frontal Observarea
desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu verbal necesare comportamentului
organizatori
educaţional, materiale didactice, climat activităţii elevilor
c
psihoafectiv).
4 min.  Întâlnirea de dimineaţă debutează prin Conversaţia Frontal Observarea
intonarea cântecului Bună dimineața, clopoțel! Individual sistematică
Se realizează salutul şi prezenţa elevilor.
 Încadrarea temporală a zilei are loc prin
completarea calendarului naturii. Calendarul
 Mesajul zilei: O zi frumoasă plină de Conversaţia naturii Frontal Aprecieri verbale
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
respect! (Anexa 1) Mesajul zilei
Captarea  Ştirea zilei: Prezenţa la activitate a unei Conversaţia Mascotă

2. atenţiei stele căzătoare, Steaua Laurei. Steaua Laurei Frontal Observarea


http://www.trilulilu.ro/video-animatie/steaua- Film de sistematică
2 min.
laurei-1-2 min 16,32 animație
 Steaua Laurei îi invită pe copii să

3. Anunţarea petreacă împreună o zi frumoasă plină de Explicaţia Planșa-suport Frontal Observarea


respect. sistematică
temei
 Se anunță tema zilei – Printre stele
3 min.
 La prima oprire, Planeta Respectului, pe Conversația Mesajul În perechi Aprecieri verbale

elevi îi așteaptă un mesaj (titlul): Respectul în despre

relațiile cu ceilalți (Slide 1). Copiii se respect

îmbrățișează reciproc, planeta deschizându-se


doar dacă îmbrățișările lor au fost sincere.
4. Dirijarea  Indiferent ce facem, transmitem respect

învăţării celor din jurul nostru și simțim respect din Explicația Frontal Observarea
partea lor. sistematică
20min Respect = stimă, cinste, prețuire (Slide 2)
 Se vizionează un fragment din filmulețul
Steaua Laurei. http://www.trilulilu.ro/steaua-
laurei-dublat-romana-p2-dublat-in-romana-ex Observația Film de
până la min. 5,24. animație
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
 Acest moment ilustrează stima, cinstea,
prietenia și prețuirea dintre Laura, steluță și
băiețel, care s-a dovedit a fi un prieten adevărat.
 Elevii discută despre cele audiate, văzute
şi enumeră posibile feluri de a arăta respectul. Conversația Frontal Aprecierea
Ce personaje apar în episodul vizionat? Problematizarea răspunsurilor
Ce credeți că s-a întâmplat? elevilor
Care ar putea fi motivele pentru care Laura
plânge?
Ce face prietenul său ca să-o înveselească?
Cum își arată respectul fașă de Laura?
Respectul ne ajută să fim fericiți?
Cum își arată Laura respectul față de steluță?
Prietenia este o formă de respect?
Respectul înseamnă să iei în considerare
nevoile, ideile, dorințele și preferințele cuiva
(Slide 4)
 Steaua Laurei este curioasă ce aveți în Conversația Caiet de Frontal Observare
caiet. Elevii rezolvă exercițiul 1 și scriu cum ar Observația lucru sistematică
trebui să se comporte persoanele din imagini, iar
la exercițiul 2 de la pagina 34 vor scrie Exercițiul Individual
sinonimele cuvântului respect.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
 Exerciţiu: Bifează pătrățelele din
dreptul enunțurilor ce ne indică un Problematizarea Caiet de Individual Aprecieri verbale
comportament de respect. Exercițiul 3/pag 34, Exercițiul lucru
Caietul de lucru
Dacă lovesc pe cineva cu mingea, la joacă,
îmi cer scuze.
Nu salut toți cunoscuții.
Nu ridic tonul față de nici o persoană.
Ascult pe celălalt fără să-l întrerup.
Vorbesc cuviincios cu toată lumea.
Nu ascult cu atenție atunci când mi se Clopoței
vorbește. emoticoane
Îmi țin promisiunile întotdeauna. Pe grupe
Joc didactic: Se fac patru grupe: Grupa
Pământenilor, Grupa Marțienilor, Grupa Joc didactic
Cosmonauților și Grupa Stelelor.
 Un reprezentant de la fiecare grupă
citește răvașul. Explicația Atunci Frontal Analiza produselor
 Pe tablă sunt afișați clopoței emoticoane, Exercițiul când…
elevii având sarcina de a alege emoția
corespunzătoare Laurei Atunci când… (Anexa
2) Frontal
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
 A găsit steluța. Conversația Evaluarea globală
 Steluța nu mai avea strălucire;
 A sosit prietenul ei;
 A primit piciorul steluței;
 S-a întâlnit cu Soarele. Conversația Aprecieri verbale
 Dorința i s-a îndeplinit.
 Se discută despre modul în care putem
depăși momentele când nu suntem respectați. -
Ce putem face atunci când nu suntem
respectați?

5. Obţinerea  Se explică elevilor că Orice persoană Conversația Frontal Observarea


trebuie să-i respecte pe cei din jur şi să se sistematică
performanţ
străduiască să câştige respectul celorlalţi.
ei şi
(Slide 6) Autoevaluare
asigurarea Se completează fișele:
feed-back- Pe cine respect? (Anexa 3)/(Slide 10) Problematizarea Fișe Perechi
ului Cum ne manifestăm respectul?(Anexa 4)/ Exercițiul

10 min. (Slide 12) Postit-uri


 Pornind de la întrebarea Cum îți manifești Jocul didactic Creioane Individual
respectul față de ceilalți?, elevii vor desena și colorate Grup
vor colora cele mai potrivite imagini pentru a Balon
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
realiza Planetă Respectului. Analiza produselor

Activitate
6. recreativă  Joc de mișcare: Complimente! Joc didactic Grup Aprecieri verbale

5 min.

Încheierea  Cu ajutorul elevilor se evidențiază cât de Conversația Stele Frontal Aprecieri verbale
7.
important este să respectăm și să fim respectați,
şi evaluarea
să denumim și să exprimăm propriile trăiri
activităţii
sufletești, pentru a comunica cât mai profund cu
1 min. ceilalți, pentru a înțelege și pentru a fi înțeleși.
(Slide 14)
 Se apreciază și se recompensează
participarea elevilor la activitate printr-o stea..
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

Anexa 1

O ZI FRUMOASĂ PLINĂ DE
RESPECT !
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
Anexa 2
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
Anexa 3

MANIFEST

RESPECT
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta
Anexa 4

CUM ARĂTĂM

RESPECTUL
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească Clasa a II-a
Școala Gimnazială Rachieri – structură Anul școlar 2014-2015
Prof. înv. primar: Neagu Marieta

Dacă timpul ne permite…

CITATE

1. „În căminul familiei, tinerii să respecte pe părinţii lor, în afară de cămin pe toată lumea, în singurătate pe ei înşişi.“
2. „Adu-ţi aminte de mama ta şi de tatăl tău când şezi în mijlocul oamenilor.“
3. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să - ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi .“
4. „Dascălul este părintele meu de suflet.“
5. „Scoateţi respectul din prietenie şi îi veţi lua cea mai frumoasă podoabă.“

De micuţ am învăţat Că strădania dă roadă.


Cum e să fii respectat. BUNA DIMINEAȚA!
Am plăcere foarte mare
Bună dimineața, stelelor!
Să-l salut pe fiecare,
Buna dimineața, planetelor!
Chiar şi pe colegii mei,
Să înveţe-astfel şi ei. Buna dimineața, soare luminos!
Când suntem respectuoşi, Buna dimineața, coleg frumos!
Cei din jur sunt bucuroşi;
Buna dimineața, stea căzătoare!
Ei se bucură să vadă
Buna dimineața, d-na învățătoare!