Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ INTEGRATĂ

INSTITUŢIA: Grădinița „ Codrișor” ELEVĂ PRACTICANTĂ / CLASA:


Grama Ioana Alexandra, a XII-a B
DATA: 17 aprilie 2019 PROF. COORDONATOR DE PRACTICĂ: Moldovan Oana
GRUPA: Mare- Greierașii PROF. METODIST: Fejer Zoltan, Trozner Erzsebet, Matache Daniela
ORA: 9 - 11 EDUCATOARE: Năsălean Sorina

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”


TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “La Paşti”
TEMA INTEGRATOARE: “Cu sfială-n ochi şi-n paşi
Va veni un iepuraş”
TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE: Activitate integrată cu durată de o zi
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ADP+ALA+ADE (DEC+DLC)
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare-învăţare-evaluare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacităţilor de comunicare orală şi a exprimării emoţiilor prin intermediul muzicii, în contexte educaţionale
stimulative
INVENTARUL ACTIVITĂŢIILOR:
ETAPA 1: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
Întâlnirea de dimineaţă: „Oul roşu şi frumos
De Învierea lui Hristos”
Rutine: mersul la baie, servirea micului dejun, gimnastica de înviorare.
Tranziţii: „Vine, vine primăvara”-cântec, „Cu sfială-n ochi şi-n paşi/Va veni un iepuraş/Îmbrăcat în haină nouă/Şi pe braţ c-un coş cu ouă!”-recitativ
ritmic

ETAPA 2: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):


Artă 1: „Iepuraşul de Paşti”-pictură pe sticlă
Artă 2: „Încondeiem ouă”-pictură prin tehnica ştampilării
Artă3: „Coşuleţul meu cu ouă”-modelaj

1
ETAPA 3: ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: (ADE)
Activitate integrată: DEC+DLC „Iepuraşul de Paşti”-predare cântec+povestirea educatoarei
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
ALA:
O1 – Să utilizeze în mod creativ materialele didactice puse la dispoziţie, realizând tema plastică propusă.
O2 – Să realizeze lucrări originale, folosind tehnici de lucru învăţate anterior.
ADE: A.I: DEC+DLC
O1 – Să execute corect exerciţiile de respiraţie şi cele pentru dicţie în vederea încălzirii vocii.
O2 – Să interpreteze cu dezinvoltură, cântecul “Iepuraş de Paşti” respectând linia melodică şi pronunţia corectă a textului.
O3- Să enumere personajele şi faptele săvârşite, respectând ordinea cronologică a întâmplării evenimentelor în baza povestirii educatoarei.
O4- Să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza construcţilor gramaticale: Ce? Cine? Unde? De ce? Când?. având ca suport „Povestea iepraşului de
Paşti”

DOMENII DE DEZVOLTARE VIZATE:


 Dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi
exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare;
 Dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii logice;
 Dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse;
 Dezvoltarea socio-emoţională: dezvoltarea competenţelor comunicative, în vederea stabilirii unor relaţii armonioase cu cei din jur, creşterea
stimei de sine, prin implicare în rezolvarea sarcinilor individuale şi de grup.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală şi pe grupuri
STRATEGII DIDACTICE:
1.Tipurile de experienţe de învăţare vizate: activă, creativă;

2.Sistemul metodologic: observaţia, conversaţia, explicaţia, expunerea, povestirea, învăţarea prin cooperare, munca în grup, metoda „explozia
stelara”, metoda „Turul galeriei”, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, jocul, descoperirea, audiţia muzicală.

2
3.Sistemul resurselor curriculare:
 Modele obiectuale(ouă colorate, iepuraş de pluş, planşe din poveste, sticlă, acuarele, pensule, beţişoare de urechi,
 Mijloace de comunicare audio-vizuale: boxă audio
4.Resurse:
 Umane: preşcolarii grupei mari
 Spaţiale: sala de grupă
 Temporale: o zi
 Bibliografice: *** „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (3-6/7 ani), M.E.C.I., Bucureşti, 2008
*** „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”- vol.I, Ed.DPH., Bucureşti, 2009
***Revista „Învăţământul Preşcolar”-Nr. 3-4/2010, Ed.Arlechin, Bucureşti, 2010
***Revista „Învăţământul Preşcolar”-Nr.3-4/2014, Ed.Arlechin, Bucureşti, 2014
*** „Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar”-vol.I, Ed.Didactica Nova, Craiova 2007

STRATEGII, METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE:


 Frontală: realizată pe parcursul activităţii
 Continuă: realizată prin observarea sistematică a comportamentului, observarea limbajului non-verbal, aprecierea pozitivă;
 Individuală: realizată prin rezultatele de la centrele de lucru;
 Finală: obţinută prin aprecieri verbale asupra activităţii şi a comportamentului individual şi colectiv, recompense;

3
SCENARIUL ZILEI

Copiii intră în sala de grupă intonând cântecelul „Vine, vine primăvara” şi se aşază pe covor, în formă de semicerc.
Întâlnirea de dimineaţă se realizează prin următoarele momente: salutul, gimnastica de înviorare, noutatea zilei, calendarul naturii
şi prezenţa.
Propunătoarea prezintă copiilor un bun prieten, Iepuraşul Ţup, care îi va sta alături pe parcursul întregii zile pentru a-şi găsi noi
parteneri de joacă.
Descoperirea obiectului din „cutia cu surprize” conduce copiii spre desfăşurarea activităţilor liber alese unde, la centrul artă 1,
preşcolarii vor picta pe sticlă alţi prieteni ai Iepuraşului Ţup, la centrul artă 2, vor „încondeia” ouă prin tehnica ştampilării cu beţişoare de
urechi, iar la centrul artă 3, vor modela coşuleţe cu ouă colorate.
Cu ajutorul tranziţiei „Vine iepuraşul” (recitativ ritmic), vom trece la activităţile pe domeniile experienţiale: Domeniul Estetic şi
Creativ şi Domeniul Limbă şi Comunicare, în cadrul cărora vor învăţa cântecul „ Iepuraş de Paşti ” şi vor audia „ Povestea iepuraşului de
Paşti”.
Produsele realizate la centre, vor fi aşezate într-o mini-expoziţie, pentru a fi apreciate de colegii din întreaga grădiniţă.
Pe parcursul întregii zile voi avea în vedere dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi a exprimării emoţiilor prin intermediul
muzicii.

4
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

- TRANZIŢII: „Vine, vine primăvara”- cântec


- RUTINE: Salutul, gimnastica de înviorare, noutatea zilei, calendarul naturii şi prezenţa.
Întâlnirea de dimineaţă: „Oul roşu şi frumos
De Învierea lui Hristos”

Copiii intră în sala de grupă interpretând cântecul „Vine, vine primăvara”(Anexă)


Urmează momentul salutului de dimineaţă şi exerciţiile de înviorare efectuate pe cântecul „Clap, clap song”, coordonându-şi mişcările pentru gât,
membre superioare, trunchi, membre inferioare, cu ritmul melodiei, creând astfel, un moment de bună dispoziţie.Copiii se aşază în semicerc pe
covor, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei.
Noutatea zilei constă în prezentarea Iepuraşului Ţup, care doreşte sa-şi facă noi prieteni. Deoarece acesta obişnuieşte să noteze, într-un jurnal,
impresii despre copiii pe care îi întâlneşte, va trebui să-l ajutăm completând o filă din jurnal, realizând în acest mod calendarul naturii şi prezenţa.
(Anexă)

5
SCENARIUL DIDACTIC
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA)

Profesor coordonator – Fejer Zoltan


Obiective operaționale:
O1 – Să utilizeze în mod creativ materialele didactice puse la dispoziţie, realizând tema plastică propusă.
O2 – Să realizeze lucrări originale, folosind tehnici de lucru învăţate anterior.

Strategia didactică
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, metoda ştampilării, metoda “Turul galeriei”
Mijloace didactice: Iepuraşul Ţup, acuarele, pensule, beţişoare de urechi, plastilină, sticlă, folii transparente, ouă cartonate

STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE OB.
TIMPUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC EVALUAREA
ACTIVITĂŢII OP.
METODE ȘI
MIJLOACE
PROCEDEE
DIDACTICE
DIDACTICE

1. Moment 2 min Voi pregăti materialele necesare fiecărui grup, iar Conversația
organizatoric copiii se vor așeza la măsuțe.

3 min Cutie cu surprize


2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza cu ajutorul „cutiei Ou roşu
atenției cu surprize”, în interiorul căruia se află un ou roşu Conversaţia

6
3. Anunțarea Pentru ai demonstra Iepuraşului Ţup cât de Conversaţia Sticlă
Pensule
temei și a talentaţi sunt copiii la care a poposit îi voi invita să Explicaţia
Acuarele
obiectivelor 2 min se aşeze la cele trei centre pregătite. Demonstraţia Plastilină
„La centrul artă 1 trebuie să pictaţi pe sticlă alţi Ouă cartonate
prieteni ai Iepuraşului Ţup, la centrul artă 2, veţi Beţişoare de
„încondeia” ouă prin tehnica ştampilării cu urechi
beţişoare de urechi, iar la centrul artă 3, veţi
modela coşuleţe cu ouă colorate.”
O1
20 min Înainte de a începe să muncim vom face câteva Conversaţia
4. Dirijarea exerciții pentru încălzirea mâinilor (ex. ne spălăm Exerciţiul Observarea
activității pe mânuțe, ștergem fiecare degețel, scuturăm - sistematică a
mâinile etc), urându-le apoi „spor la treabă”. activităţii şi
Voi interveni ori de câte ori îmi va fi cerut Explicaţia comportamentului
ajutorul, încurajându-i cu vorbe calde:( „bravo” ; elevilor
„îmi place că lucrezi îngrijit”)
La sfârșitul timpului alocat pentru aceste sarcini,
voi trece pe la fiecare centru pentru a vedea câți
dintre copii au reușit să termine lucrarea propusă.

2 min
După ce copiii au reușit să termine lucrările, vom
Metoda „Turul
5. Obținerea face „Turul galeriei” pentru a admira și eventual Conversaţia galeriei”
performanței completa lucrările celorlalți colegi.

1 min Voi aprecia lucrările atât în mod colectiv, cât și Aprecieri verbale

7
6. Concluzii și individual pentru cele mai reușite. De asemenea Conversaţia
aprecieri voi menționa și aspectele care ar putea fi
îmbunătățite pe viitor.

8
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

-DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC)


Profesor coordonator – Trozner Erzsebet
Obiective operaționale:
O1 – Să execute corect exerciţiile de respiraţie şi cele pentru dicţie în vederea încălzirii vocii.
O2 – Să interpreteze cu dezinvoltură, cântecul “Iepuraş de Paşti” respectând linia melodică şi pronunţia corectă a textului.

Strategie didactică
Metode și procedee – Conversația, Demonstrația, Exercițiul
Mijloace didactice- boxă audio, Iepuraşul Ţup

STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE OB.
TIMPUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC EVALUAREA
ACTIVITĂŢII OP.
METODE ȘI
MIJLOACE
PROCEDEE
DIDACTICE
DIDACTICE
1. Moment 1 min Voi așeza scăunelele în formă de semicerc. Se
organizatoric va aerisi sala de grupă și se vor pregăti
materialele necesare pentru activitate.

2. Captarea atenției „De dimineaţă când m-am întâlnit cu Iepuraşul Conversaţia Jucărie
2 min
Ţup, avea în mână o jucărie pe care mi-a dat-o
sa v-o arăt şi vouă...mi se pare că se aude ceva

9
din interiorul ei, oare ce o fi?Sunteţi curioşi?”

3. Anunțarea temei Vom afla că în interiorul jucăriei se află un -


1 min
și a obiectivelor cântecel pe care Iepuraşul Ţup ar vrea să-l
învăţăm. Conversaţia
Cântecul Iepuraşului se numește „Iepuraş de
Paşti”deoarece se apropie sărbătoarea Paştelui.

4. Reactualizarea Vom repeta cântecul „Sosirea Rândunicii” sub


cunoștiintelor 5 min forma unui joc muzical. Copiii se vor prinde de Conversaţia
mânuțe și ne vom învârti în timp ce cântăm
cântecelul.

Pe linia melodică a cântecului ce urmează a fi Conversaţia Planșa


5. Dirijarea 20 min învăţat, vom efectua câteva vocalize (la la...ma Exerciţiul Boxa audio
activității O1 ma...te te...tu tu...uu...) Demonstraţia Observarea
Predarea cântecului „Iepuraş de Paşti” se va sistematică a
face astfel: activităţii şi
 Prezentarea versurilor cântecului şi comportamentului
explicarea cuvintelor necunoscute;
 Memorarea versurilor refrenului;
 Interpretarea refrenului cu melodie;
 Memorarea versurilor strofei I;
 Interpretarea refrenului şi a primei
strofe;
O2  Interpretarea refrenului şi a primei strofe
pe melodie;
 Memorarea versurilor strofei II;
 Interpretarea refrenului şi strofei II;

10
 Interpretarea refrenului şi a strofei II pe
melodie

Pentru a se familiariza cu textul, voi explica


copiilor versurile și mesajul cântecului.Le voi
prezenta planșa pregătită pe care se află diferite
elemente specifice Paştelui.
Voi interpreta cântecul, fiind demonstrație
model, iar apoi vom audia împreună cântecelul
original pentru a auzi și varianta cântată cu
negativ a piesei.
După parcurgerea acestor etape, copiii, vor
interpreta cântecul în intregime, alături de
educatoare, acompaniaţi de negativul piesei.

Voi împărți copiii în două echipe și voi dirija


6. Observarea
performanței 5 min un mic concurs între cele două pentru a vedea Conversaţia
care echipă reușește să-l impresioneze pe Orală
Iepuraşul Ţup.

7. Concluzii și Voi aprecia colectiv și individual modul în care Aprecieri verbale


Conversaţia
aprecieri copiii au lucrat în timpul activității.
1 min

11
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Profesor metodist- Matache Daniela
Obiective operaționale:
O3- Să enumere personajele şi faptele săvârşite, respectând ordinea cronologică a întâmplării evenimentelor în baza povestirii educatoarei.
O4- Să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza construcţilor gramaticale: Ce? Cine? Unde? De ce? Când?. având ca suport „Povestea iepraşului de
Paşti”
Stategia didactică
Metode și procedee - Conversația, Explicația, Exercițiul, Demonstrația, Explozia stelară
Mijloace didactice – Iepuraşul Ţup, imagini, urechiuşe de iepuraş, ouă,

STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE OB.
TIMPUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC EVALUAREA
ACTIVITĂŢII OP.
METODE ȘI
MIJLOACE
PROCEDEE
DIDACTICE
DIDACTICE
1. Moment 1 min Se creează condițiile psihopedagogice optime
organizatoric necesare desfășurării activității.

2. Captarea atenției Le voi aduce copiilor un coşuleţ cu ouă pe baza


2 min
căruia vom începe o discuţie legată de Paşti.Îi Conversația
Coşuleţ cu ouă
voi întreba dacă ştiu cum a apărut Iepuraşul de
Paşti.
3. Anunțarea temei 1 min
și a obiectivelor „Astăzi am să vă spun „Povestea Iepuraşului de Conversaţia
Paşti”, sunteţi curioşi?”

12
Le voi cere copiilor să spună ce poveşti sau
4. Reactualizarea poezii cu tema Paştelui cunosc ei sau personaje
2 min
cunoştinţelor asociate cu tema Paştelui.
„Ce sărbătorim de Paşti?” Iepuraşul
„Cine ne aduce cadouri?” Conversaţia Coşuleţ cu ouă Evaluare
„Cum sărbătorim Paştele?” Urechiuşe de Orală
20 min iepuraş
5. Dirijarea Voi spune copiilor păţania Iepuraşului Ţup Imagini
activităţii povestind cu ajutorul iepuraşului, a coşuleţului
cu ouă, a urechiuşelor de iepuraş şi a imaginilor
„Povestea Iepuraşului de Paşti” (Anexă).
Dupa fiecare idee principală din poveste se va Conversția Observarea
Explicaţia
afişa câte o planşă cu imaginea sistematică a
corespunzătoare. activităţii şi
Le voi explica cuvintele necunoscute din comportamentului
poveste, de exemplu: elevilor
O3 coţofană= pasăre cu aripi scurte şi coadă lungă,
foarte gălăgioasă
zburda=sărea
Voi expune conţinutul povestirii clar, corect şi
expresiv.Îi voi pune să enumere personajele şi
faptele săvârşite, respectând ordinea
Metoda „explozia
cronologică a întâmplării evenimentelor. Conversaţia stelară”
Explicaţia Steluţe
6. Observarea Pentru a vedea că preşcolarii au înţeles Exerciţiul
performanței O4 „povestea Iepurasului de Paşti”, voi aplica
metoda „explozia stelară” , îi voi împărţii în

13
cinci echipe, fiecare având ca cerinţă să
formuleze întrebări pe baza poveştii „ce?”
/ „cine?” „unde?” „de ce?” „cand?”.
Exemple de întrebări?
5 min  Ce probă au avut iepuraşii de parcurs
pentru a fi unul dintre ei considerat
„Iepuraşul de Paşti”?
 Cine dorea să ştie care este adevăratul Observaţia curentă
„Iepuraş de Paşti”?
 Unde trebuiau duse ouăle din coşuleţ?
 De ce au spart ouăle ceilalţi iepuraşi?
 Când s-a aflat cine va fi „Iepuraşul de
Paşti”?

1 min Voi face aprecieri generale şi individuale.


7. Încheierea „Cu toţi aţi fost activi şi aţi răspuns frumos în Conversaţia
activităţii propoziţii, în special...(rostesc numele copiilor Aprecieri verbale
care au fost cei mai activi)

14

S-ar putea să vă placă și