Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea pedagogica DE STAT ,,Ion CreangĂ,,

PROIECT Didactic

Studenta: Nița Andriana


Grupa: 204PP /fr

Chișinău, 2020
Data: 09.06.2020
Grupa: ( 6-7ani)
Instituția preșcolară de învățămînt : Nr 25. ,, Floricica,,

1
Tema Globala: Eu și lumea înconjurătoare
Tema săptămînală: Timpul
Subtema: ,,Timpul, prieten neprețuit,,
Tema activitatii: „Tic-tac, tic-tac, bate ceasul neincetat!”
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul activitatii: dobandire de noi cunostinte
Durata: 35-45 min
Domeniul de activitate: Științe și tehnologii
Limbaj și comunicare
Arte

Competența specifică: Determinarea și localizarea în spațiu și timp a obiectelor, evenimentelor, manifestând interes și perseverență
Dimensiunea: Formarea reprezentărilor elementare matematice
Unități de competență: Utilizarea instrumentelor și unităților de măsură a timpului (ziuă, săptămână, lună, anotimp, oră, minut) pentru a
stabili durata unor acțiuni/evenimente
Competența specifică: Identificarea relațiilor cu adulții și semenii, manifestând politețe în familie și societate
Dimensiunea: Dezvoltarea a limajului și a comunicării
Unități de competență: 1.1. Descrierea unor situații reale privind inițierea interacţiunilor pozitive cu membrii familiei, cu adulții și
semenii, în diverse context (p43)
Competența specifică: Recunoașterea elementelor de limbaj plastic în natură, în imagini și compoziții plastice, manifestând interes și
curiozitate în perceperea estetică a acestora
Dimensiuea: Educația plastică
Unitatea de competență: 1.2. Determinarea particularităților specifice (formă, mărime) unor obiecte din artă sau realitate, propuse pentru
examinare.(p98)

Scopul activitatii: Dezvoltarea capacităţii de a utiliza corect unităţile de măsură a timpului, întrebuinţând un vocabular adecvat şi
exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;

2
Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: sa numeasca rolul acelor ceasului, pe baza explicatiilor primite;
O2: sa recunoasca pe ceas ora fixa;
O3: sa aseze acele ceasului, astfel incat sa indice ora fixa;
O4: sa asocieze ora cu diferite momente din viata de zi cu zi (dimineata, pranz, seara, noapte etc.)

Socio-afective:
O.A.1- • Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea,
denumirea obiectelor,
O.A.2- să manifeste spirit cooperant și buna dispoziție
O.A.3- să-și exprime propriile opinii, sentimente și atitudine

Psiho-motorii:
O.PM1-să-și coordoneze mișcările oculo-motorii în vederea realizării temei
O.PM2- Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare şi realizare de experimente
O.PM3-să rezolve în situații noi sarcinile fișei de lucru

Metode şi procedee:

 Jocul
 Conversatia
 Explicatia
 Demonstratia
 Exercitiul
 Problematizarea
-Metoda „Cubul”,

3
-Metoda,,Turul galeriei”;

Forme de organizare:
- Frontal
- Individual
- De grup

Materiale didactice:
- Expozitie cu ceasuri (de perete, de mana etc.)
- Ceasuri confectionate pentru fiecare copil
- Fise de lucru

: jocuri şi puzzle-uri, farfurii din carton, arătătoare pentru ceas din carton, jetoane cu imagini şi cifre, albume, diferite modele de
instrumente de măsurare a timpului, castelul lui Moş Timp, Spiriduşul, tablă magnetică cu ceas încorporat, jetoane, plicuri, bileţele cu
sarcini, afişe cu probleme ilustrate, cubul, cheia sub formă de puzzle, bagheta magică;

Vocabular: orologiu, cadran


Bibliografie:

1. Stela Berciu, “Indrumator pentru invatamantul prescolar”, Editura Petrion, Bucuresti, 1998;

2. Magdalena Dumitrana, “ Activitatile matematice in gradinita- ghid practic insotit de 105 sugestii de activitati”, Editura
Compania, Bucuresti, 2002;

3. Viorica Preda, “Educatia pentru stiinta in gradinita”, Editura Compania, Bucuresti, 2000.

4. Curriculum pentru educație timpurie, Chișinău,2019

5. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani, ediție revăzută, Chișinău,2019

4
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE:
EVENIMENTUL Mijloace şi INSTRUMENTE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Forme de
DIDACTIC materiale ŞI INDICI DE
procedee organizare
didactice PERFORMANŢĂ
1.Momentul • Se va asigura climatul favorabil Cadran mare pe
organizatoric desfășurării activității: aerisirea sălii de grupă conversația tablă frontal
aranjarea mobilierului în careu deschis;
distribuirea materialului individual la mese, Frontal
pregătirea cadranului mare pe tablă;

2. Introducerea în Întâlnirea de dimineaţă va cuprinde Evaluare globală


activitate momentele următoare: Frontal prin observarea
Salutul: Bună dimineaţa, bine aţi venit! Conversaţia comportamentului
 Prezenţa: educatoarea face prezenţa şi copiilor
Calendarul naturii:
În ce anotimp ne aflăm? (vara) 643. Identifică
Cum este afară?(este soare și cald) părțile
Cum ne-am îmbrăcat azi?(rochițe, maiou, zilei și succesiunea
pantaloni scurți) Jetoane cu starea zilelor, în baza
Se va purta o discuție cu copiii pentru a-i Conversaţia vremii. Frontal, activităților zilnice
face să înțeleagă cât de important este să Ceas deșteptător individual și a
cunoască să citească ceasul. Copiii vor fi Orologiu schimbărilor
puși să denumească aparatele care măsoară Cronometru existente

5
timpul. Se va arăta copiilor ceasul clepsidra în natură.
deșteptător, ceasul de mână, orologiul,
cronometrul, clepsidra și calendarul grupei
care ne arată zilele, săptămânile, lunile,
anotimpurile și anul.
3. Captarea atenţiei • Se va realiza printr-o expozitie de . 193. Manifestă
ceasuri - “Muzeul Ceasurilor” - si o scurta Conversaţia Spiriduș deprinderi de
conversatie despre aparitia instrumentelor de Ghicitoarea Frontal autodirijare în
masurare a timpului si necesitatea acestora, activităţi
precum si despre personajul imaginar Moş
Timp el domnește peste Împărăţia Timpului.
Aţi auzit de el? El îndrăgește foarte mult
copiii şi îi pare rău că nu a reuşit să ajungă
astăzi în vizită la grupa noastră, deşi este
foarte punctual de obicei, dar l-a trimis pe
Spiriduşul cel mai isteţ care va adus cel mai 219. Manifestă
bun prieten al său cu el. emoţii şi plăcere în
Dacă veţi fi isteţi, şi sunt sigur că veţi fi, executarea
şi veţi rezolva toate sarcinile date veţi mişcărilor conform
descoperi cheia cu care veţi deschide uşa conţinutului
palatului meu şi-l veţi elibera pe Spiriduş care muzical.
a fost închis acolo de Vrăjitoarea
Întunericului pentru a fi veşnic noapte.
Unde este ascuns Spiriduşul veţi afla dacă 374. Participă la
6
găsiţi răspunsul la următoarea ghicitoare: jocuri/cântece/poezii
"N-are mâini şi totuşi bate, însoţite, iniţial, de
Bate-ntr-una zi şi noapte. gesturi.
Şade oriunde l-ai pune
De-l priveşti- timpul ţi-l spune."
Cine este? Aţi ghicit? (Ceasul)”

4. Anunţarea temei „Vă anunţ cu bucurie


şi a obiectivelor Că azi veţi face o călătorie. Expunerea Frontal I: copiii manifestă
Azi veţi călători
interes faţă de
În lumea minunată a timpului.
Vă veţi juca, vă veţi distra, activităţile propuse
Dar sigur veţi şi învăţa!”
Se anunţă jocul: „ Ceasul meu cel
fermecat, ora cât a arătat?”
Educatoarea le explică faptul că a recunoaşte
anotimpurile, lunile anului, zilele săptămânii,
ceasul este un lucru important în viaţa de zi cu
zi, şi azi prin acest joc ei vor demonstra că
ştiu şi recunosc ora şi ştiu să se joace
împreună cu orele de pe cadranul ceasului.
Educatoarea prezintă modul de desfăşurare a
jocului precizând că acesta se va realiza sub
forma unei întreceri între copii pe grupe.
Tranziţie:,,O zi în care n-ai făcut nimic e-o
zi pierdută”
5. Dirijarea 559. Argumentează
învăţării Prin metoda Mâna oarbă fiecare copil îşi alege din ce cauză se

7
un jeton cu ceasuri de diferite culori şi astfel Ceasuri Frontal, produc anumite
se formează 3 grupe. Imagini individual evenimente.
Explicarea jocului
conversația
- Se anunţă că jocul este compus din mai
multe probe. Explicația,
- probele se vor extrage cu Roata timpului; demonstrația
- Un copil din fiecare echipă numit: ,,Cu
bagheta fermecată, eu te voi numi îndată”, va
rezolva sarcina propusă de educatoare;
- La ultima probă un copil din fiecare echipă
va arunca cubul şi va răspunde la întrebări sau
va rezolva sarcina indicată pe cub.
- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate şi
recompensate cu o piesă de puzzle care va
face parte din cheia care va deschide uşa
palatului lui Moş Timp.
- Va câştiga echipa care va da cele mai multe
răspunsuri corecte.
Jocul de probă
,,Ghici, ghicitoarea mea!”
Un copil din fiecare echipă va fi provocat să
răspundă la o ghicitoare: 569. Identifică
De-l primeşti din întâmplare importanța unor
Este o ruşine mare
acțiuni, evenimente
Chiar de nu poţi sta pe el
Zici că e un scăunel. pentru societate,
(patru) om/copil.
Câte degete am oare
La o mână sau picioare
Sigur ştie fiecare
Care-i cifra asta oare?
8
(cinci)
 E un nouă răsturnat
Şi de şapte e urmat
E o mică ghicitoare
Care-i cifra asta oare?
(şase)
Câţi pitici sunt în poveste
Câte zile-n săptămână
După şase poposeşte
Sigur ştiţi ce cifră este.
(şapte)
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului :
Proba nr. 1
,,Adevărat sau fals”- copiii vor spune dacă 583. Lucrează în
propoziţia citită de educatoare este adevărată grup pentru
sau falsă iar dacă este falsă vor reformula
corect propoziţia. soluţionarea unei
Suntem în anotimpul vara – F probleme,
Săptămâna are 7 zile – A manifestând
Iarna soarele încălzeşte foarte tare – F
inițiativă proprie.
O oră are 60 de minute – A
Suntem în anul 2010 – F
Vara trebuie să ne îmbrăcăm cu haine foarte
groase – F
Fiecare anotimp are câte 3 luni – A
Zilele săptămânii sunt :primăvara, vara,
toamna şi iarna - F
Luna străluceşte pe cer ziua - F
648. Folosește
Proba nr. 2
,,Dimineaţa – dupa-amiaza- seara” corect unitățile de
Aranjează activităţile din imagini în ordinea măsură a timpului
9
cronologică în care se desfăşoară zilnic. (zilele săptămânii,
( momentele zilei – dimineaţa , amiază , lunile anului,
seara).
Se pune la dispoziţia copiilor tabla magnetică,
cartonaşe magnetice cu imagini reprezentând
diverse momente ale zilei. Un copil va extrage
un jeton în funcţie de momentul zilei, va
formula o propoziţie pornind de la imaginea
din jeton şi va număra cuvintele din
propoziţie.
Proba nr. 3
,,Probleme răzleţe pentu minţi isteţe”
Copiii vor rezolva probleme ilustrate, vor
muta manual ora pe ceasul magnetic şi vor
spune cu voce tare cât e ceasul. Vor pune
jetonul cu ceasul care indică ora cerută pe
tabla magnetică;

6. Asigurarea - Acul scurt arata ORA. exercițiul Frontal 649. Utilizează


feedback-ului - Acul lung arata MINUTELE. individual instrumentele de
- Acul subtire arata SECUNDELE. măsurare a timpului
- Atunci cand acul se afla in aceasta pentru a stabili
pozitie, inseamna ca este ora durata unor acțiuni/
fixa/exacta. evenimente.
7. Obţinerea Proba nr. 4 682. Formulează
performanţei ,,Cubul” Expunerea, Frontal, întrebări simple
Copiii sunt anunţaţi că se vor juca cu un cub
demonstrația, Cub individual, despre lumea vie în
fermecat. Se va prezenta cubul care are pe
10
fiecare faţă câte o culoare. Copilul ales aruncă exercițiul, turul pe grupe urma unor observări.
cubul iar educatoarea va citi sarcina de pe faţa galeriei mici
respectivă. Un copil din aceeaşi echipă va da
răspunsul formulând propoziţii cât mai corecte
din punct de vedere gramatical.
Descrie – Spune ce ştii despre anotimpul ......,
clepsidră.., ce tipuri de ceasuri cunoşti;
fișe matematice,
Compară – Spune de ce nu seamănă........ziua
cu noaptea; iarna cu vara; ora 7 cu ora 12; creioane, lego
Asociază – cuvântul timp cu alt cuvânt (cu ce mari și mici 632. Identifică figuri
măsurăm timpul?); numărul 5 cu un lucru; În
și corpuri
ce îşi măsoară oamenii viaţa?
Analizează – Spune cum devin copiii în timp; geometrice:
cum aflăm cât este ora; câte zile are triunghi, cerc, pătrat,
săptămâna; câte luni are anul; d
Aplică – imită ceasul; imită ceasul cu
pendulă; ce formă geometrică poate avea
ceasul? Din ce putem asambla o clepsidră?
Argumentează – De ce avem nevoie de
soare? De ce nu trebuie să pierdem timpul?
La finalul jocului didactic, deoarece au
rezolvat corect toate sarcinile au reuşit să
refacă puzzle-ul reprezentând cheia care îl va
elibera pe Spiriduş şi se va face din nou
lumină în împărăţia lui Moş Timp.
8.Evaluarea Se vor face aprecieri asupra modului de Frontal Evaluarea orală și
activității desfășurare a întregii activități. Se va încuraja Turul galeriei individual autoevaluarea
copiii pentru faptul că au învățat să citească explicația ecuson lucrărilor
ceasul și pentru că pot spune acum când este
11
ora exactă sau jumătatea de oră. Se comunică
copiilor că-n alte activități vor învăța și alte
secrete ale ceasului, iar atunci când vor merge
la școală, ceasul o să le devină un prieten de
ajutor.. Toți copiii vor primi ecusoane cu
emoticon vesel
Încheierea activității conversația frontal Observarea
comportamentelor
• Cu ajutorul tranziţiei ,,Ceasul ”- cântec copiilor
copiii sunt invitaţi la centre, unde le sunt
I: Copiii sunt
prezentate toate sectoarele şi apoi, în funcţie
de grupa din care fac parte se aşează la încântați de oferirea
sectorul corespunzător. Facem exerciţii de
unui cadou.
încălzire a muşchilor mâinilor:
Mâna lebădă o fac
Care dă mereu din cap.
Lebedele în jur privesc
Mâinile eu le rotesc.
Degetele-mi sunt petale
Le desfac ca pe o floare
Ploaia cade ne-ncetat,
Vârful degetelor bat
Iar apoi le răsfirăm
Și la pian noi cântăm.
  Copiii se apucă de lucru după tranziţia:
,,Tic-tac, tic-tac,
Bate ceasul ne-ncetat,
Tic-tac, tic-tac,
De lucru noi ne-am apucat”.

Sectoarele pregătite vor fi:


12
Joc manipulativ: ,,Ceasuri şi
ore”- joc şi puzzle; (copiii vor asambla
puzzle-uri şi se vor juca cu jocuri ,,Învăţăm cât
e ceasul”
Artă: ,,Ceasul”- asamblare ceas din
farfurie de carton;
Bibliotecă: ,,Albumul
anotimpurilor”- fiecare copil va
primi câte un album cu simboluri ale celor
patru luni ale anului în partea de sus a fiecărei
pagini; de asemenea, vor primi jetoane cu
imagini corespunzătoare celor patru
anotimpuri; Copiii vor realiza ,,Albumul
anotimpurilor” prin lipire de imagini;

O zi în care n-ai făcut nimic

O zi în care n-ai făcut nimic


E-o zi pierdută.

13
O zi în care n-ai făcut nimic
E ca o plută.
Ca o plută fără apă,
Ca pianul fără clapă
Ca vioara făr` arcuș
Oul fără gălbenuș
E ca mărul fără mere
E ca părul fără pere
Bicicleta fără roți
Un bunic fără nepoți.

O zi în care n-ai făcut nimic


..........................................

E ca pluta fără apă


Trandafirul fără țeapă
E ca iarna fără nea
Cerul fără nici o stea
E ca mâța fără gheare
E ca o masă fără picioare
Ca albina fără flori
Un pirat fără comori.

Învăţăm ceasul!
14
Pentru a construi un ceas avem nevoie de o farfurie de carton sau un cerc de carton. Din hârtie colorată, carton sau plastilină realizăm
cifrele şi două săgeţi. La început lipim cifrele în ordine crescătoare pentru a-i ajuta pe copii să-ţi amintească cifrele de la 1 la 12. Când am
terminat de lipit cifrele, punem şi cele două săgeţi cu ajutorul unei pioneze pentru ca să se poate mişca pe ceas. Îndoim pioneza la spate şi
o acoperim cu un carton. Acum cel mic are propriul său ceas cu care îl putem învăţa orele.
Model ceas

15