Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic al activității integrate Focul

Instituția: Instituția de educație timpurie Guguță St.Floreni


Propunător: Boinițchi Maia
Grupa: mare (5-6 ani)
Tema globală: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Proiect thematic: Calamități natural
Subtema: Focul
Tema zilei: Flacăra focului
Domenii de activitate:
 Științe și tehnologii
Dimensiuni ale domeniilor de activitate:
 Formarea reprezentărilor elementare matematice
 Educație pentru mediu
Unități de competență;
(EM) 1.1. Distingerea și descrierea fenomenelor naturii specific celor patru anotimpuri.
(FREM) 6.3. Argumentarea acțiunilor și a deciziilor.
Obiective operaționale
La sfîrșitul activității, copii vor fi capabili:
a) Cognitive:
O1-să analizeze efectele focului asupra diferitor mereriale;
O2-să identifice caracteristicile focului(formă, culoare, căldură, fum emanate), observând flacăra focului;
b) Socioafective:
O3-să participle active și cu interes la activitate, folosind spiritual creative;
O4-să demonstreze curiozitate in fața unei situații noi.
c) Psihomotorii:
O5-să exprime descoperirile facute în cadrul activității în centre, utilizând un limbaj adecvat;
O6-să manipuleze cu ustensilele puse la dispoziție.
Strategii didactice:
a) Metode și procedee didactice:conversația, problematizarea, predicția, întrebări-răspunsuri, indicații verbale, traseu aplicativ, exercițiul, Diagrama Venn,
Diamantul, Ciorchinele, jocul energizant, experimental, algoritmizarea, explicația, observarea, demonstrația.
b) Resurse material:furtun, panglici, imagini colorate cu situații de pericol, carioca, clei, foi de hârtie mari, gogoașă.
Bibliografie:
1. Curriculum pentru Educație Timpuri. Chișinău,2019.â
2. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la șapte ani. Chișinău,2019.
3. Vrânceanu M. ș.a. 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate: Ghid pentru educatori. Chișinău:Centru Educațional Pro Didactica 2010.
4. www.didactic.ro, www.educatoarea.ro .
5. Enciclopedia Știi de ce focul este viață? Editura PRUT, București, România, 2008.
Strategii didactice
Etape ale Conținutul activității Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
activității procedee învățământ organizare
didactice
Salutul de dimineață: Jocul de În grup DLC
Soarele a răsărit, socializare mare Standard 1
Vai, ce dimineață! Indicator:382.
Toată lumea s-a trezit, Standard 2
Scoală-te, dulceață! Indicatori:
Cocoșelul pintenat, 405,570.
Mai încet, dar a cântat! Standard 4
Bună-I dimineața!!! Indicatori:449.
Standard 5
Joc de socializare ”Eu îmi transmit căldura…” Indicator:473.
Standard 8
Întălnirea de dimineață: Lucru la Panoul IIndicator:528
 Copii lucrează la panoul Calendarul zilei panouri Calendarul Standard 9
 Indică ziua, data, numarul de băieți, numărul de fete, zilei Individual Indicatori:
numărul total de copii; Problematizare 535,537.
 Numără bețișoare, formând zeci și unități; Panoul
 Lucrează cu panoul Calendarul naturii Calendarul DPES
 Identifică ziua săptămânii; naturii Standard 1
 Numără a câta zi din săptămână este; Indicatori:38,
 Numesc luna în care se află și amintesc cum se numește ea în 39,47.
popor; Standard 2
 Observa cene sunt mai mulți: băieți sau fete. Indicator:96.
Evocare Rezolvarea unui rebus: Întrebări- În grup Standard 4
1. Cum este acum afara? răspunsuri mare Indicator:107.
2. Ce purtăm la gât iarna?
3. Cu ce este acoperit pământul iarna? Problematizare
4. Ce purtăm pe cap irna?
5. Acum în loc de zăpadă e …. Standard 7
6. Ce sărbătoare sărbătorim iarna? Indicatori:160,
7. Cu ce ne plimbăm iarna? 161.
Copiii au descoperit cuvântul flacără. Standard 8
După aceasta, preșcolarii au observant mai multe Indicatori:
experimente:educatoarea, respectând regulile de securitate, a 315,319.
demonstrat copiiilor cum au loc mai multe acțiuni: Experimentul Standard 8
 O lumânare aprinsă; Lumânare, Indicator:334.
 O lingură cu spirt aprinsă; spirt, hârtie, Standard 10
 Cum arde hârtia; Predicția stofă, plumb, Indicator:347.
 Cum arde stofa; lingură, Stabdard 11
 Cum se topește plumbul; chibrituri, Indicator:364.
 Ce se întâmplă când ținem deasupra focului un obiect de borcănaș de
metal (se va încălzi); metal, sticlă. DC
 Ce se va întâmpla dacă vom pune la foc un obiect de sticlă va Standard 1
crăpa); Indicatori:
Copiii au remarcat și au analizat împreună cu educatoarea: 558,559.
 De ce culoare este flacăra lumânării (roșie); Observarea Standard 4
 De ce culoare este flacăra spirtului (albastră); Conversația Indicatori:
 Ce s-a întâmplat cu hârtia (a ars); 583,584.
 Ce s-a întâmplat cu stofa (s-a topit); Standard 5
 Ce s-a întâmplat cu plumbul (s-a topit). Indicatori:
Cadrul didactic a inițiat o discuție despre regulile de securitate cu 597,598.
privire la aprinderea focului: Standard 11
 Să nu se joace cu chibriturile; Indicatori:
 Să nu umble la aragaz fără voie; 691,692.
 Să nu facă singuri focul.
Rutine:
La solicitare, copiii beau apă, merg la WC.

Realizarea Tranziție:
sensului 1-2, 1-2, vino să te prinzi cu noi, În grup
Vino-ncoa nu mai sta, mare
Hai la joacă-uite-așa,
Cine joacă-n rând cu noi
E, de viner până joi,
Cumințel și sănătos,
Bate talpa jos!
Stai mai drept, scoate piept,
Că doar ești copil deștept,
1, 2, 3 mărunței, Panglici de
Doar la joacă se fac zmei. culoare roșie,
oranj, galben
Jocul ”Focul și apa”
La cuvântul foc, copiii, pe fundl musical, flutură din panglicile roșii, la Furtun, scară,
cuvântul apă, lasă panglicile jos și le ascund, așezânduse în pirostrii. bancă de
Traseu aplicativ ”De-a pompierii” gomnastică
Copiii, ținându-se de un furtun, urmează traseul dat:
 Au urcat pe scară;
 Apoi au urcat pe banca de gimnastică; Imagini
 Au sărit de la înălțime; colorate
 Au mers șerpuit până la centre.
Repartizarea în centre: Shema
După acest traseu, copiii s-au repartizat în centrele de interes, pe metodei
care și le-au ales dimineața. ”Ciorchinele”
Centrul Științe
Sarcini: Schema
 Să descopere inventarul pompierului prin metoda ”Diamantului
”Ciorchinele”; ”
 Să selecteze imagini-color;
 Să realizeze un ”diamante” la tema ”Focul”;
 (a urma sarcinile pentru metoda „Diamant”);
 Când focul nu se stinge nici o dată?; Schema
 Când focul bucură ochii?; „Graficului”
 Unde se utilizează focul?;
 Care sunt cele patru elemente din inventarul pompierilor?;
 Numiți cinci elemente din echipamentul pompierilor;
 Enumerați patru reguli de pritecție împotriva incendiilor; Flacăra
 De unde s-a luat focul?; decupată
 De ce culoare poate fi flacăra?;
 Ce faci î caz de incendiu?; Imagini
 Să selecteze obiectele care nu se supun procesului arderii; colorate cu
 Să completeze graficul în care: situații de
 Dintr-o mulțime de obiecte să selecteze obiectele pericol
confecționate din:lemn, stofă, metal, sticlă, hârtie;
 Să le numere aplicând cifra sau punctele; Cuvinte
 Să explice din ce sunt confecționate și dacă se supun decupate
procesului ardetii sau nu. Vreascuri,
Centrul Alfabetizare pietre, nisip,
Sarcini: flăcări,
decupate
 Să restabilească mesajul de pe flacără, conform modelului
propus;
Fișe cu
 Să confecționeze o carte din imagini cu situații de pericol în
imaginea
caz de incendiu.
flăcării pentru
Centrul Apă și Nisip
decupat
Sarcini:
 Să construiască un rug de tabără;
Cuburi,
 Să aplice flacăra.
mașinuțe,
Central Arte
figurine,
Sarcini:
constructor,
 Să obțină culoarea oranj prin amestec;
LEGO
 Să modeleze o lumânare din material reciclabile;
SISTEM
 Să decupeze flacăra
Centrul Blocuri
Sarcini:
 Să contruiască un garaj pentru mașina de pompieri; Costume de
 Să construiască o scară pentru pompieri. pompier, de
Centrul Joc de rol medic,
Sarcini: stingător,
Organizați jocul „De-a pompierii” în care: trusă
 Să înscenați o situație de pericol; medicală
 Să imitați stingerea focului;
 Să imitați acordarea primului ajutor.

Reflecție Tranziție
1-2, 1-2, să nu facem tărăboi,
3-4-5, am să mă așez aici,
6-7-8, am să vă arăt ce pot,
9-10, nimeni nu mă-ntrece!
Educatoarea propune copiilor să participle la jocul „Gogoașa Jocul Jucărie În grup
fierbinte”, cu condiția de a povesti laconic, atât timp cât țin energizant Gogoașă mare
„gogoașa fierbinte” în mână,ce au realizat în centrele de activitate.
Extindere Educatoarea propune copiilor să citească împreună cu părinții,
povestea „Soldățelul de plumb” și să deseneze un dragon și flacăra
lui, așa cum Anul Nou urmează a fi anul Dragonului.