Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala
Data:
Învățător:
Clasa: a II-a A
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: Prin toate colțurile lumii
Subiectul activităţii: Programul meu de astăzi
Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și Abilități practice
Competențe specifice vizate:
Dezvoltare personală:
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
3.1. Realizarea unui program zilnic de activități, cu sprijinul adulților
Comunicare în limba română:
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes și încredere în sine
Muzică şi mişcare:
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv;
3.2. Executarea unui dans/joc pe muzică, inițiat și organizat în colectiv;
Arte vizuale și Abilități practice:
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile
Scopul lecției: consolidarea cunoștințelor în ceea ce privește importanța respectării unui program zilnic.
Obiective operaţionale:
O1 - să recunoască aspectele corecte şi cele incorecte ce se găsesc în activitatea zilnică a şcolarului;
O2 - să recunoască momentele unei zile și activităţile specifice pentru fiecare moment;
O3 - să alcătuiască programul zilnic personal cu cuvinte proprii;
O4 - să argumenteze importanţa respectării programului zilnic;
Strategia didactică:
a) Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, brainstormingul, exercițiul, dezbaterea,
reflecţia personală, jocul didactic;
b) Resurse materiale: planşă reprezentând un ceas, jetoane, fişe, caietele elevilor, laptop, videoproiector,
fişă de lucru, markere, imagini, creioane colorate, hârtie colorată, flipchart;
c). Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.
Bibliografie:
 Programa şcolară pentru disciplina dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Mădălina Radu, Ioana Andreea Ciocâlteu, Robert Florin Florea, Aurelia Stănculescu – Dezvoltare
personală, auxiliar pentru clasa a II a, Ed. Paralela 45, Pitești, 2015
 Sursă imagini: google.com

1
DEMERSUL DIDACTIC
Conţinutul informaţional al receptării Strategii de predare - învăţare
Momentele
O.op. Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor
procedee învăţământ organizare
1. Moment Pregătesc materialele necesare Îşi pregătesc cele necesare conversaţia frontal
organizatoric pentru lecţie. pentru lecţie.
Întâlnirea de dimineaţă:
-salutul, prezenţa, completarea
calendarului, discuţii despre
starea vremii, cum ne îmbrăcăm;
2. Verificarea Se reactualizează tema Răspund la întrebările conversaţia
cunoştinţelor precedentă: „Copacul prieteniei” adresate. frontal verificarea
anterioare - Completarea unui ciorchine cu ciorchine orală
tema „Prietenia”.
3. Captarea Voi citi o povestire al cărei
atenţiei personaj este Ionel (Anexa 1). Ascultă povestirea și
O1 Sarcina de rezolvat este ca elevii identifică elementele
să identifice aspectele pozitive și pozitive și pe cele negative povestirea povestirea frontal frontal
pe cele negative din povestea din povestire. conversația învățătorului
prezentată.
Concluzia: E bine să avem un
program de activități pe care să-l
O4 respectăm în fiecare zi?
4. Anunţarea Astăzi vom încerca să întocmim Recepţionează mesajul explicaţia caietele frontal
subiectului lecţiei un program pe care să-l urmaţi privitor la tema lecţiei noi. exerciţiul elevilor
noi şi a în fiecare zi şi să stabilim reguli Notează pe caiete titlul
obiectivelor care, dacă vor fi respectate de lecţiei.Programul meu de
operaţionale către voi, vă vor ajuta să creşteţi astăzi
sănătoşi, voioşi şi să aveţi
rezultate bune la învăţătura.
Notez titlul lecţiei.
5.Dirijarea Pentru a putea stabili un program Schema lecției:
învăţării zilnic al şcolarului trebuie să Principalele activități făcute
cunoaştem momentele unei zile. de copii într-o zi sunt:

2
Care sunt acestea?(dimineaţa, - igiena personală; observarea
amiaza/după-amiaza, seara şi - servitul mesei (mic-dejun, explicaţia frontal sistematică
O2 noaptea). prânz, cină); conversaţia
- De unde ne dăm seama că este - activități de învățare (la
dimineaţă/amiaza/seara/noaptea? școală, acasă-temele);
- La ce oră ne trezim dimineaţa? - activități recreative;
Cine ne trezeşte dimineaţa? Ce - activități gospodărești;
facem după ce ne-am trezit?
-Voi citi, pe rând, versuri din caietele
care elevii vor desprinde reguli Notează pe caiet. elevilor aprecierea
specifice fiecărui moment al verbală
zilei.
Când te scoli de dimineaţă autoevaluarea
Trei prieteni te răsfață:
Apa, peria, săpunul, frontal
Ți-s prieteni toți ca unul.
Zilnic de te îngrijești, explicaţia
N-ai să te îmbolnăvești! conversaţia

O3 Mergi la şcoală şi învaţă!


Este important în viaţă frontal
Să ştii carte, să-nţelegi individual
Munca să o prețuiești. explicaţia aprecierea
conversaţia verbală
 Când e prânzul, stai la masă
Şi în linişte mănâncă! autoevaluarea
Tot ce mama pregătește frontal
Și cu drag ea îți servește. individual

 Joacă-te în timpul liber!


Mergi, aleargă, fă mişcare!
Plimbă-te în aer liber
Să ai poftă de mâncare!
 Nu uita nicicând de şcoală
Şi de lecţii, de ghiozdan.

3
Noaptea nu e să faci teme
Ci să dormi, atâta doar.
6. Fixarea a)„Eu spun greşit, spune tu Spun soluţiile corecte. Frontal aprecierea
cunoştinţelor bine!” verbală
Îmi fac lecţiile noaptea.
Mă uit la televizor în timp ce îmi
scriu temele.
Mă culc îmbrăcat cu hainele de autoevaluarea
O2 zi.
Îmi pregătesc ghiozdanul conversaţia
dimineaţa, în grabă.
O3 Ţin cărţile şi caietele sub pat.
Dacă nu ştiu ceva, nu cer fişe
nimănui ajutorul. Rezolvă sarcinile. jetoane
O4 Mă uit seara la televizor până la
ora 23.00. planşă Pe grupe autoevaluarea
Mă spăl pe dinți doar dimineața.
b) Împart elevilor plicuri cu
jetoane. Jetoanele prezintă
imagini cu diverse activități, iar
elevii trebuie să le ordoneze în
funcție de momentele zilei.
Acestea se colorează și se lipesc
pe o foaie A4, urmând să fie
realizat un colaj cu „Programul
zilnic de activitate”.
7.Evaluarea finală O3 Realizez aprecieri generale şi explicaţia frontal Aprecierea
O4 individuale referitoare la verbală
participarea elevilor la lecţie.
8. Tema pentru Temă: de respectat regulile Notează tema. explicaţia caietele frontal Tema pentru
acasă stabilite în cadrul acestei lecţii, elevilor acasă
să alcătuiască un program pentru
timpul liber.

4
ANEXA 1

Programul lui Ionel

„Este dimineaţă. Ionel se trezeşte singur la ora 7.00. Aleargă la baie,


îşi spală faţa cu apă rece şi se repede în bucătărie. În timp ce îşi îmbracă
uniforma, mănâncă grăbit o felie de pâine cu unt. Punându-şi ghiozdanul
în spate, ia câteva guri de ceai fierbinte.
La ora 8.00 este în sala de clasă. E foarte atent la ore şi ia note bune.
La ora 12.00 se termină cursurile şi băiatul se îndreaptă spre casă. Îşi
pune uniforma pe umeraş, îşi spală mâinile cu apă şi săpun, apoi se aşază
la masă. După ce ia prânzul, îşi face în grabă temele deoarece prietenii îl
aşteaptă la joacă.
Se întoarce în casă seara, foarte obosit. Se aşază direct la masă şi-i cere
mamei sale de mâncare. După cină se pregăteşte de culcare, se spală foarte
bine şi-şi îmbracă pijamaua. Înainte să adoarmă, se uită la televizor. Vede
un film cu stafii, îi e frică şi nici nu-şi dă seama că s-a făcut ora 23.00.
A stins lumina şi s-a culcat. A visat urât şi, când a sunat ceasul la ora
7.00, şi-ar fi dorit mult să mai doarmă...”.

5
6
ANEXA 2

7
8
9
10
11
1. Moment Pregătesc materialele necesare pentru lecţie.
organizatoric Întâlnirea de dimineaţă: -salutul, prezenţa, completarea calendarului, discuţii despre
starea vremii, cum ne îmbrăcăm;
2. Verificarea Se reactualizează tema precedentă:”Copacul prieteniei”
cunoştinţelor - Completarea unui ciorchine cu tema „Prietenia”.
3. Captarea Voi citi o povestire al cărei personaj este Ionel (Anexa 1).
atenţiei Sarcina de rezolvat este ca elevii să identifice aspectele pozitive și pe cele negative din
povestea prezentată.
Concluzia: E bine să avem un program de activități pe care să-l respectăm în fiecare zi?
4. Anunţarea Astăzi vom încerca să întocmim un program pe care să-l urmaţi în fiecare zi şi să
subiectului stabilim reguli care, dacă vor fi respectate de către voi, vă vor ajuta să creşteţi sănătoşi,
lecţiei şi a voioşi şi să aveţi rezultate bune la învăţătura.
ob.ope. Notez titlul lecţiei. Programul meu de astăzi

12
5.Dirijarea Pentru a putea stabili un program zilnic al şcolarului trebuie să cunoaştem momentele
învăţării unei zile. Care sunt acestea?(dimineaţa, amiaza, seara şi noaptea).
- De unde ne dăm seama că este dimineaţă/amiaza/seara/noaptea?
- La ce oră ne trezim dimineaţa? Cine ne trezeşte dimineaţa? Ce facem după ce ne-am
trezit?
-Voi citi, pe rând, versuri din care elevii vor desprinde reguli specifice fiecărui moment
al zilei.
Când te scoli de dimineaţă Mergi la şcoală şi învaţă!
Trei prieteni te răsfață: Este important în viaţă
Apa, peria, săpunul, Să ştii carte, să-nţelegi
Ți-s prieteni toți ca unul. Munca să o prețuiești.
Zilnic de te îngrijești,
N-ai să te îmbolnăvești!
 Când e prânzul, stai la masă  Joacă-te în timpul liber!
Şi în linişte mănâncă! Mergi, aleargă, fă mişcare!
Tot ce mama pregătește Plimbă-te în aer liber
Și cu drag ea îți servește. Să ai poftă de mâncare!
 Nu uita nicicând de şcoală 
Şi de lecţii, de ghiozdan.
Noaptea nu e să faci teme
 Ci să dormi, atâta doar.
6. Fixarea a). „Eu spun greşit, spune tu bine!”
cunoştinţelor Îmi fac lecţiile noaptea.
Mă uit la televizor în timp ce îmi scriu temele.
Mă culc îmbrăcat cu hainele de zi.
Îmi pregătesc ghiozdanul dimineaţa, în grabă.
Ţin cărţile şi caietele sub pat.
Dacă nu ştiu ceva, nu cer nimănui ajutorul.
b) Împart elevilor plicuri cu jetoane. Jetoanele prezintă imagini cu diverse activități, iar
elevii trebuie să le ordoneze în funcție de momentele zilei. Acestea se colorează și se
lipesc pe o foaie A4, urmând să fie realizat un colaj cu „Programul zilnic de activitate”.
7.Evaluarea Realizez aprecieri generale şi individuale referitoare la participarea elevilor la lecţie.
finală
8. Tema Temă: de respectat regulile stabilite în cadrul acestei lecţii, să alcătuiască un program
pentru acasă pentru timpul liber.

Programul lui Ionel

„Este dimineaţă. Ionel se trezeşte singur la ora 7.00. Aleargă la baie, îşi spală faţa cu apă
rece şi se repede în bucătărie. În timp ce îşi îmbracă uniforma, mănâncă grăbit o felie de pâine cu
unt. Punându-şi ghiozdanul în spate, ia câteva guri de ceai fierbinte.
La ora 8.00 este în sala de clasă. E foarte atent la ore şi ia note bune.
La ora 12.00 se termină cursurile şi băiatul se îndreaptă spre casă. Îşi pune uniforma pe umeraş, îşi
spală mâinile cu apă şi săpun, apoi se aşază la masă. După ce ia prânzul, îşi face în grabă temele
deoarece prietenii îl aşteaptă la joacă.
Se întoarce în casă seara, foarte obosit. Se aşază direct la masă şi-i cere mamei sale de mâncare.
După cină se pregăteşte de culcare, se spală foarte bine şi-şi îmbracă pijamaua. Înainte să adoarmă,
se uită la televizor. Vede un film cu stafii, îi e frică şi nici nu-şi dă seama că s-a făcut ora 23.00.
A stins lumina şi s-a culcat. A visat urât şi, când a sunat ceasul la ora 7.00, şi-ar fi dorit mult să
mai doarmă...”.

13
GÂNDUL BUN Schema lecției:
În fiecare dimineaţă Principalele activități făcute de copii într-o zi sunt:
S-avem gândul bun pe faţă! - igiena personală;
Către soare să privim, - servitul mesei (mic-dejun, prânz, cină);
Iubire să dăruim, - activități de învățare (la școală, acasă-efectuarea temelor);
De gândul rău să ne ferim! - activități recreative;
- activități gospodărești;
Să adunăm doar fericire
În lume să o răspândim.
Și-atunci, orice copil,
În fiecare dimineaţă,
Are gândul bun pe faţă.

14
15
Schema momentelor zilei: Reguli desprinse:
Dimineața: Aeriseşte camera
Trezirea, igiena personală, micul dejun, plecarea la școală. Fă gimnastica de înviorare!
Amiaza: Spală-te pe faţă, pe dinţi în fiecare dimineaţă!
Prânzul, igiena personală, odihna, efectuarea temelor, Fii atent în clasă!
joaca Mănâncă încet şi în linişte!
Seara: Odihneşte-te după – amiaza!
Cina, igiena personală, program recreativ Fă mişcare în aer liber!
Noaptea: Învăţaţi în linişte!
Culcarea înainte de ora 22:00 Nu lăsaţi scrisul temelor pentru seară!
Culcă-te devreme!
Nu te uita la emisiuni şi la filme care te înfricoşează!
Dormi într-un pat curat şi aerisit!

16
1. Denumire perioadă:
Dimineață devreme. Interval orar: 00:01 – 05:59.
Formulă salut: Bună dimineața.
Formulă rămas bun: La revedere sau Noapte bună.

2. Denumire perioadă:
Dimineață. Interval orar: 06:00 – 10:00.
Formulă salut: Bună dimineața. Formulă rămas bun: La revedere.

3. Denumire perioadă:
Zi. Interval orar: 10:00 – 12:00.
Formulă salut: Bună ziua. Formulă rămas bun: Bună ziua sau La revedere.

4. Denumire perioadă: Amiază.


Oră: 12:00.
Formulă salut: Bună ziua.Formulă rămas bun: Bună ziua sau La revedere.

5. Denumire perioadă: După-amiază.


Interval orar: 12:00 – 14:00. Formulă salut: Bună ziua. Formulă rămas bun: Bună ziua sau La
revedere.

6. Denumire perioadă: Zi.


Interval orar: 14:00 – 18:00.
Formulă salut: Bună ziua. Formulă rămas bun: Bună ziua sau La revedere.

7. Denumire perioadă: Seară.


Interval orar: 18:00 – 20:00. Formulă salut: Bună seara. Formulă rămas bun: Bună seara sau La
revedere.
8. Denumire perioadă: Noapte.
Interval orar: 20:00 – 23:59.
Formulă salut: Bună seara. Formulă rămas bun: Bună seara, Noapte Bună sau La revedere.

9. Denumire perioadă: Miezul nopții.


Oră: 00:00. Formulă salut: Bună seara. Formulă rămas bun: Noapte Bună sau La revedere.

17
18

S-ar putea să vă placă și