Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” VASLUI

PROF. ÎNV. PRIMAR: TOMA ALEXANDRA-ELENA


DATA: 21.05.2019
ARIA CURRICULARĂ : Consiliere și orientare
CLASA: a II-a B
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Tărâmul meseriilor
SUBIECTUL: Vrăjitoarea Uită-Tot
TIPUL LECŢIEI: predare-învățare
SCOPUL LECŢIEI : Familiarizarea copiilor cu diversitatea meseriilor şi stabilirea unor caracteristici specifice fiecărei meserii.
Conştientizarea importanţei fiecărei meserii în viaţa omului.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să răspundă la întrebări privind conținutul poveștii;
O2- să mimeze meseria corespunzătoare jetonului extras;
O3- să asocieze prin săgeți, denumirea unor meserii cu activitatea lor specifică;
O4-să coloreze în careu doar cuvintele ascunse care exprimă meserii;
O5- să încercuiască prima literă a fiecărui cuvânt ce denumește o meserie, pentru a descoperi denumirea ,,prafului magic”.
STRATEGII DIDACTICE
1.METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea.
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PowerPoint, tablă, Fișă de lucru.
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală

BIBLIOGRAFIE:
 Bărbulescu, Gabriela, Sima, Angelica, Sima, Cristina, Ștefan, Claudia, Dezvoltare personală – clasa a II-a, Editura Litera, București,
2015;
Strategia didactică
Momentele lecţiei Ob. Conţinut şi sarcini de învăţare Metode şi Mijloace Moduri de Evaluare
op. procedee didactic organizare
1. Moment Pentru buna desfăşurare a lecţiei se au în vedere
organizatoric următoarele aspecte:
1 min. o Stabilirea ordinii;
o Asigurarea/ pregătirea celor necesare pentru
desfăşurarea activităţii;
o Adoptarea unei poziţii corecte în bancă;
2. Reactualizarea Se realizeaza prin adresare de întrebări referitoare la Conversația Imagini pe Frontal
cunoștințelor lecția învățată anterior. euristică TV
- Despre ce am învățat ora trecută la Dezvoltare
7 min. personală?
- Unde învățați lucruri noi? Credeți că există un
anumit moment când învățăm? Când?
- Cum învățați la Comunicare în limba română?
- Cum învățați la Matematică și explorarea mediului?
- Cum învățați la Muzică și mișcare?
- Cum învățați la Dezvoltare personală?
- Cum învățați la Educație fizică?
După ce elevii răspund la întrebări, voi pune pe TV
imagini cu modalități de a învăța la fiecare disciplină.

3. Captarea Se realizează cu ajutorul unor ghicitori despre Conversația Ghicitori Frontal


atenţiei meserii.
2 min. ,,În clasă, pe oricine
Îl învață ce e bine!”
(învățătoarea)
,,Dinții el îi îngrijește
Cariile nimicește,
De durere el ne scapă
Toată dantura îndată.”
(stomatologul)
,,Animalele îngrijește
Și de boli el le ferește.
Cu-o injecție îndată
Le-a luat durerea toată”
(medicul veterinar)
,,Cine este-acela care
Are chipul ars de soare
Și muncește pe ogoare
Spune, îl ghicești tu oare?”
(agricultorul)
,,Cine-i cel ce construiește case
Cocoțat pe schele
Și cu fruntea lui ajunge
Până sus, la stele?”
(constructorul)
-Ce reprezintă toate aceste cuvinte?
4. Anunţarea Se anunţă tema lecţiei şi obiectivele pe înțelesul lor, Conversația Frontal
apoi voi scrie la tablă data şi titlul.
temei şi a Explicația
După cum ați observat, astăzi am ajuns pe Tărâmul
Meseriilor!
obiectivelor lecției Vom asculta o poveste, vom răspunde la întrebări
referitoare la conținutul acesteia, vom juca ,,Mima”,
1 min.
vom asocia meserii cu acțiunea persoanei care face acea
meserie, vom căuta într-un careu de cuvinte ascunse
denumirea unor meserii
5. Dirijarea O1  În prima parte a dirijării învățării Conversația TV Frontal -evaluez
Le voi spune elevilor că o vrăjitoare foarte rea, pe Poveste capacitatea
învățării Explicația
nume ,,Vrăjitoarea Uită-Tot”, a vrăjit Tărâmul Meseriilor elevilor de
25 min. cu bagheta ei fermecată. Conversația a răspunde
Le voi pune de pe laptop povestea ei. corect la
euristică
Le voi adresa elevilor niște întrebări pe baza întrebări
poveștii:
-Cum era în acest tărâm în urmă cu mulți ani?
-Cine și-a făcut apariția?
-Ce auzise Vrăjitoarea Uită-Tot?
-Ce s-a întâmplat când s-a oprit să ceară o pâine
caldă și îmbietoare, un suc, o carte sau chiar un adăpost?
-Cum se comportau toți cu ea?
-Ce a făcut vrăjitoarea în acest caz?
-Ce s-a întâmplat cu meseriile?
-Ce au uitat oamenii de atunci?
-Vreți să îi ajutăm noi să își aducă aminte cum să
își facă meseriile?
-evaluez
capacitatea
O2  În a doua parte a dirijării învățării Joc didactic Frontal
Jetoane elevilor de
Elevii vor juca ,,Ghicește meseria!”.
Conversația Individual a citi
Le voi explica elevilor etapele jocului, făcând și o
corect
demonstrație. Demonstrația
cuvintele
Fiecare elev va extrage câte un jeton, va citi
Observația de pe
cuvintele scheie scrise pe acesta și numește un alt coleg
jeton;
care să îi răspundă. După identificarea meseriei, elevul Explicația
întoarce jetonul către clasă pentru a vedea imaginea.
-evaluez
Colegul care va ghici, va extrage un alt jeton,
capacitatea
procedând în același mod.
elevilor de
a identifica
meseriile

6. Fixarea O3 Se realizează prin Fișa nr. 1 ce conține o coloană cu Explicația Individual Individual -evaluez
propoziții lacunare și o a doua coloană cu meserii. capacitatea
cunoștințelor Conversația Frontal
Elevii trebuie să asocieze meseria cu acțiunea persoanei elevilor de
asimilate în etapa care face acea meserie, trasând săgeți. Exercițiul a asocia
meseria cu
anterioară Frontal
,,Cine...?” acțiunea
5 min. .....................croiește haine. Aviatorul persoanei
.....................vindecă bolnavii. Brutarul care face
.....................face pâine și cornuri. Croitorul acea
.....................vinde medicamente. Minerul meserie
.....................zidește case. Medicul
.....................pilotează avionul. Zidarul
.....................lucrează în mină. Farmacistul
.....................repară încălțămintea. Cizmarul

7. Obţinerea O4 Fișa nr. 2 Conversația Fișa nr. 2 Individual -evaluez


capacitatea
performanţei Descoperă numele meseriilor scrise pe orizontală! Explicația
elevilor de
min. O5 Colorează-le folosind creioane colorate diferite. Exercițiul Frontal a colora
doar
8 min Încercuiește prima literă din fiecare cuvânt găsit.
literele
Aceste litere formează trei cuvinte. care
compun
Vei afla astfel denumirea prafului magic ce îi va
denumirea
ajuta pe toți locuitorii din Tărâmul Meseriilor să își unei
meserii
aducă aminte cum să își facă meseriile.
-evaluez
capacitatea
elevilor de
a identifica
prin
colorare,
denumirile
meseriilor

Î M I A M I N T E S C T O T
8. Asigurarea  Voi face aprecieri verbale asupra modului de Apreciez
desfăşurare a lecţiei, voi evidenţia elevii care au răspuns verbal
retenției şi a Conversația Frontal
foarte bine, dar îi voi încuraja şi pe ceilalţi, pentru elevii care
transferului obţinerea în viitor a unor rezultate mai bune. Individual s-au
remarcat la
1 min.
lecție.
,,În clasă, pe oricine
Îl învață ce e bine!”
(învățătoarea)

,,Dinții el îi îngrijește
Cariile nimicește,
De durere el ne scapă
Toată dantura îndată.”
(stomatologul)
,,Animalele le îngrijește
Și de boli el îi ferește.
Cu-o injecție îndată
Le-a luat durerea toată”
(medicul veterinar)
,,Cine este-acela care
Are chipul ars de soare
Și muncește pe ogoare
Spune, îl ghicești tu oare?”
(agricultorul)
,,Cine-i cel ce construiește case
Cocoțat pe schele
Și cu fruntea lui ajunge
Până sus, la stele?”
(constructorul)
BRUTAR PROFESOR AGRICULTOR

CROITOREASĂ FOTOGRAF POLIȚIST

GRĂDINAR POȘTAȘ POMPIER

COAFEZĂ SOLDAT INSTALATOR


BUCĂTAR MEDIC OSPĂTAR

CIZMAR ZIDAR PICTOR

PILOT/ AVIATOR BRUTAR PREOT

TAXIMETRIST FOTBALIST CÂNTĂREȚ

S-ar putea să vă placă și