Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 14.11.

2018

CLASA: a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Giubega

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Tudor Camelia-Mădălina

ARIA CURRICULARĂ: Educație fizicǎ, sport și sǎnǎtate

DISCIPLINA: JOC ȘI MIȘCARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII: JOCURI DE MIȘCARE ȘI ȘTAFETE CUPRINZÂND


VARIANTE DE SĂRITURI

FORMA DE REALIZARE: lecție integrată

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi

DISCIPLINE INTEGRATE: Educație civică, Matematică , Limba şi literatura română


COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate;


1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de întrecere între echipe;
2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în cadrul
grupului, în activitățile de joc și mișcare
COMPETENȚE INTEGRATE:

 Educaţie civică:
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
Matematică:
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente diverse
Limba şi literatura română
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau
de grup
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

 să efectueze corect sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare, în


lungime, înălțime și adâncime, cu coardă;
 sǎ execute corect, exerciţiile de dezvoltare fizicǎ, conform comenzilor şi în
sincronizare cu ceilalţi parteneri ;
 să respecte etapele jocului, pentru a putea fi executat corect pe echipe;
 să mânuiască , în mod corespunzător, mijloacele didactice necesare pe parcursul orei ;
 să coopereze pentru a duce la bun sfârșit sarcinile impuse de joc.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a﴿Resurse procedurale: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația,


jocul didactic;

b﴿Resurse materiale: mingi, jaloane, cercuri, elastic, coarde, fluier, recompense

c﴿ Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe;

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:observarea sistematică, proba practică,


autoevaluarea

RESURSE UMANE: 15 elevi

RESURSE TEMPORALE: 45 minute

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de sport

BIBLIOGRAFIE:

1. Programa şcolară pentru disciplina Joc şi mişcare, clasele a III-a – a IV-a. Anexa nr.2 la
ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014

2. Ailincăi, E. ﴾2015﴿ -,, Joc și mișcare” -culegere de jocuri, Galați


STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC Resurse Resurse Forme de Evaluare
LECȚIEI procedurale materiale organizare
1.Organizarea Se organizeazǎ sala pentru începerea orei de Joc Conversația fluier Frontal Observarea
colectivului de și mișcare. sistematică a
elevi Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil Linie pe un elevilor
2 min. bunei desfăşurări a lecției: rând.
-alinierea
-verificarea stării de sănătate și a ținutei;
- exerciții de atenție;
2. Încǎlzirea Încǎlzirea organismului pentru efort este realizatǎ Conversația
organismului prin exerciții de mișcare având în vedere încǎlzirea Frontal
pentru efort fiecarei pǎrți a corpului: Aprecieri verbale
5 min. alergare uşoară Explicația Coloană
mers cu rotirea braţelor înainte şi fluier câte 1
înapoi Exercițiul . Observarea
joc de glezne sistematică
alergare cu pendularea gambelor
înainte
Alergare cu pendularea gambelor
înapoi
Alergare cu genunchii sus
Mers pe vârfuri
Mersul piticului
3. Influenţarea Deplasare în șir, cu oprire la capătul terenului și Conversația
selectivă a grupare în formația de lucru. Frontal
aparatului Elevii se grupează în două coloane pentru a efectua Explicația
locomotor complexul de exerciții
5 min Ex.1. – stând cu mâinile pe șold: Demonstrația
 rotiri ale capului spre dreapta. Individual
 rotiri ale capului spre stânga; Exercițiul
2x4T
Aprecieri verbale
Ex.2. – stând cu mâinile pe șold:
 aplecări ale capului înainte;
 aplecări ale capului pe spate;
 îndoiri ale capului spre stânga;
 îndoiri ale capului spre dreapta;
2x8T
Ex.3. – stând depărtat cu brațele sus:
 rotiri simultan de brațe înainte;
 rotiri simultan de brațe înapoi; Exercițiul
2x 4 T
Ex.4. – stând:
 mâinile pe șold;
 mâinile pe umăr;
 ridicare pe vârfuri cu brațele sus; Observarea
 revenire în poziția inițială sistematică
2x 4 T

Ex.5.– stând depărtat cu mâinile pe șold:


 îndoiri ale trunchiului spre stânga; Demonstrația
 îndoiri ale trunchiului spre dreapta; Frontal
 îndoirea trunchiului înainte, palmele ating
solul;
 extensia trunchiului cu brațele sus.
2x 4 T Aprecieri verbale

Ex.6..-stând, ușor depărtat, brațele pe lângă corp


 fandare laterală spre dreapta, brațul drept
sus cel stâng pe lângă corp
 revenire în stând, brațele pe lângă corp,
 fandare laterală spre stânga, brațul stâng sus
cel drept pe lângă corp 2x4T
 revenire în poziția inițială
Ex.7. –stând, în pozitie de drepți
T1-T8-sărituri depărtat-apropiat cu ducerea
pamelor deasupra capului 2x8T
4. Repetarea Se grupeazǎ elevii în două echipe. Conversația
jocurilor 1. „Calculatoarele” Flipchart Pe echipe
învǎțate Învățătoarea reamintește regulile jocului: Exercițiul marker Aprecieri verbale
5 min. Elevii fiind împărţiţi în 2 echipe, fiecare echipă se Jaloane
așază în coloană câte unul în spatele unei linii de Minge
plecare-sosire. În faţa fiecărei echipe se aşază un Joc didactic
reper (jalon) care să poată fi ocolit. Copiii din
fiecare echipă numără în continuare, fiecare
component reţinând numărul care îi aparţine. Se
numără din 1 în 1. Elevii din fiecare echipă pornesc
în cursă atunci când profesorul rosteşte o operaţie
matematică din care rezultă numărul copilului.( ex.
jumătatea lui 10, dublul lui 2, sfertul lui 4, cincimea
lui 5, operaţii pe care şi le-au însuşit elevii la lecţiile
de matematică. Copilul care ajunge primul la locul
său după ce porneşte în cursă şi ocoleşte jalonul
aduce un punct echipei sale.
Câştigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de puncte.
5. Anunțarea Elevii sunt anunțați că astǎzi vor învăța jocuri
temei și a noi. Fiecare, în parte, trebuie să își ajute echipa Observarea
obiectivelor pentru a ieși triumfătoare. Se enunță obiectivele Explicația frontal sistematică
1 min. lecției: să execute corect sărituri, să respecte Conversația
regulile jocului, să manifeste fair-play pe parcursul
jocului concurs, să coopereze în interiorul echipe.
6.Dirijarea Se explică elevilor noul joc: ,, Șotron”. Explicația pe echipe
învățării Pe suprafața de joc se trasează 2-3 contururi. Jocul Creta Aprecieri verbale
constă în realizarea de către fiecare elev a unor Jaloane
variante de sărituri (cu desprindere și aterizare de pe
Explicarea și pe unul sau ambele picioare; în depărtat; din Demonstrația
noilor jocuri și depărtat în apropiat; cu întoarcere). Observarea
executarea lor Întrecerea între echipe vizează atât corectitudinea sistematică
18 min execuțiilor (se înregistrează numărul erorilor Exercițiul Fluier
fiecărei echipe) cât și viteza cu care echipa a
realizat, cu toți membrii săi, parcurgerea traseului Observația
respectiv. Flipchart Proba practică
Se execută jocul mai întâi de probă , apoi sub Joc didactic
formă de concurs.Se repetă jocul de 3 ori. Se va carioci
scrie pe flipchart câte un punct în dreptul echipei
câștigătoare.
2.Jocul ”Cercurile zburătoare”
 Organizarea colectivului
Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare fiind
dispusă în formație de cerc, cu fața spre interior.
Fiecare echipă desemnează un elev care se situează
în centrul cercului unde se găsește o coardă. Explicația
 Explicarea jocului
La semnal, copilul din centrul cercului apucă coarda
de capătul liber și o învârte pe sub picioarele Demonstrația
coechipierilor. Cercul (echipa) care stă mai mult în
aer, câștigă un punct.Copilul care a fost atins de
coardă și a întrerupt zborul echipei sale schimbă Exercițiul
rolul cu elevul care învârte coarda.
 Demonstrarea Observația
Se execută o dată, de probă, pentru înțelegerea
jocului. Joc didactic
 Executarea
Jocul se desfășoară de câteva ori
 Evaluarea
Se stabilește scorul final, se desemnează
câștigătorii, care sunt aplaudați. Învinșilor li se dau
unele sfaturi și sunt încurajați.
7.Obținerea Se va efectua jocul Elasticul. Se joaca în trei. Doi Conversația Pe echipe
performanței copii întind elasticul între ei, iar al treilea trebuie să Explicația Observarea
5 min execute, fără greşeală, 6 exerciții. Câştigător este elastic sistematică
cel care executa exercițiile fără să se încurce. Demonstrația
Exercițiul
Aprecieri verbale

8. Revenirea Pași de dans pe muzică :”Statuile” Explicația Tabletă Frontal Observarea


organismului Elevii se vor deplasa în pași de dans, în cerc, pe sistematică
după efort muzică. La oprirea muzicii se opresc și rămân Jocul
3 min nemișcați timp de 5 secunde.
9. Concluzii, Se prezintă clasamentul echipelor.
aprecieri și Cadrul didactic apreciază activitatea elevilor şi îi Conversația Frontal Aprecieri verbale
recomandări recompensează.
2 min Se face alinierea, salutul şi părăsirea terenului de
sport în mod disciplinat.