Sunteți pe pagina 1din 18

PROIEC

DATA: 25.11.2020
T PROPUNĂTOR: Munteanu Maria-Mădălina
DISCIPLINA DE
PROFESOR METODIST:
DIDACTI ÎNVĂȚĂMÂNT: Istorie
Hrușcovschi Elena
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: C „Epoci, evenimente și personalități” PROFESOR
COORDONATOR: Micu Florin
TEMA LECȚIEI:„Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani” PROF. ÎNV. PRIMAR: Trifan Viorel
TIPUL LECȚIEI: comunicare și însușire de noi cunoștințe
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național Pedagogic” Spiru Haret”, Focșani
CLASA: a IV- a

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice;
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu;
3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile;
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să precizeze care sunt sursele istorice scrise, nescrise, cine au fost strămoșii noștri;
O2- Să înțeleagă fragmentele din lucrările unor scriitori antici;
O3- Să prezinte despre ce este vorba în fragmentele date;
O6- Să analizeze harta alcătuită prin rezolvarea puzzle-ului;
O5- Să producă răspunsuri pentru întrebările scrise pe roata aleatorie.
METODE , PROCEDEE ȘI TEHNICI DIDACTICE: conversația, explicația, observația, exercițiul, puzzle.

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manualul de istorie, caietele elevilor, calculator, imagini, puzzle (hartă), prezentare PowerPoint, prezentări
video ale textelor, roată aleatorie digitală.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
Programa școlară pentru disciplina „Istorie”, clasa a IV-a, București, 2014
Manualul de istorie, clasa a IV-a

DURATA: 40 de minute
Desfășurarea
lecției
Eșalonarea conținutului Strategia didactică
Nr . Etapele Ob.
crt. lecției op. Metode, procedee Mijloace Forme de Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor și tehnici de organizare
didactice învățământ
1.. Momentul Crearea climatului optim pentru buna Elevii se pregătesc Conversația Caiete Frontal Obs.
organizatoric desfășurare a lecției: așezarea pentru începerea Sist.
1 minut mobilierului, pregătirea materialului lecției. Manual Individual
didactic. digital

2. Reactualizarea Îi voi întreba pe elevi despre ce au făcut Conversația Frontal Obs.


cunoștințelor ora trecută la istorie. Sist.
4 minute Ora trecută la istorie Explicația Individual
-Cum se numește lecția pe care ați făcut-o am făcut recapitulare.
ora trecută la istorie?
Surse istorice nescrise
O1 -Dați exemple de surse istorice nescrise! sunt: ruinele,
podoabele, uneltele și
monedele.

Două surse istorice


-Cine îmi poate spune două surse istorice scrise sunt hărțile și
scrise? documente.
(inscripții, cărți,
scrieri)

Strămoșii poporului
-Ce popoare antice sunt considerate român sunt dacii și
strămoșii poporului român? romanii.

Spațiul istorico-
-Care este spațiul istorico-geografic de geografic de formare
formare a poporului român? a poporului român
este spațiul carpato-
danubiano-pontic.

-De unde credeți voi că știm noi astăzi Știm aceste informații
aceste informații? datorită izvoarelor
istorice.
Captarea Elevii ascultă cu Conversația Frontal
3. atenției -Documente și hărți vechi de sute de ani, atenție.
2 minute ruine de cetăți, arme și podoabe, toate ne Explicația Individual
dau informații despre trecut, iar astăzi
urmează să ne întălnim cu unele dintre
ele!
-Dacă sunteți atenți la ceea ce o să facem
astăzi, vom rezolva împreună un puzzle la
finalul orei! (Anexa 3 – puzzle)

4. Anunțarea Voi anunța subiectul lecției: Conversația Frontal


temei și a
obiectivelor -Astăzi la ora de istorie vom afla Elevii notează în Explicația Individual
2 minute informații despre “Legende și scrieri ale caiete.
anticilor despre daci și romani”.

-Notați data și titlul lecției. (Data:


25.11.2020 , titlul: “Legende și scrieri ale
anticilor despre daci și romani”)
5. Dirijarea Le voi prezenta elevilor materiale video Elevii ascultă primul Conversația Material Frontal Obs.
învățării pe care le-am realizat, materiale în care fragment și răspund la video Sist.
25 de minute am citit fiecare text. întrebări: Explicația Individual
Materialele video (pentru audiția mai cu Caiete
interes a textelor) au fost realizate cu Observația
aplicația Chatter Kid și aplicația Video Manual
maker.
(Anexa 1-textele) PowerPoint

Cine a scris acest text? Acest text a fost scris


O2 de Herodot.

Despre cine a scris? Despre Darius, regele


perșilor, și despre daci
și geți

Ce a spus depre acel neam? Herodot a spus că Conversația Manual Frontal Obs.
geții sunt cei mai Sist.
viteji dintre traci și că Explicația Caiete Individual
tracii sunt un neam
foarte numeros, dar nu Observația Material
sunt uniți. video

Le voi prezenta în PowerPoint Elevii scriu PowerPoint


informațiile pe care trebuie să le scrie pe informațiile despre
caiete, alături de imagini reprezentative. primul text și privesc
O să le dictez informațiile afișate. imaginile.
(Anexa 2 – Power Point)

După ce termină de scris, o o să le spun că


Herodot a trăit între anii 484 î. H. și 425 î.
H. (Aproximativ 60 de ani)

Le voi prezenta materialele video pentru


următorul text, apoi o să îi întreb:

Cine a scris acest text? Acest text a fost scris


de Diodor din Sicilia.

Despre ce este vorba? Relatarea lui Diodor


din Sicilia se referă la
relația lui Dromihete
cu regele macedonean
Lisimah
După ce răspund la întrebări, le prezint in
PowerPoint informațiile esențiale pentru Elevii scriu
acest text, elevii le vor scrie pe caiete, informațiile despre
informațiile vor fi dictate de către mine. textul respectiv și
Alături de informații vor fi prezentate și privesc imaginile.
imagini.

O să le spun că Diodor din Sicilia a trăit


între anii 80 î. H. și 21 d. H. Conversația Manual Frontal Obs.
Sist.
Explicația Caiete Individual
Le voi prezenta materialele video pentru
următorul text, apoi o să îi întreb: Observația Material
video
Cine a scris acest text? Acest text a fost scris
de Strabon. PowerPoint

Despre ce este vorba? În acest text este


vorba despre
Burebista.

După ce răspund la întrebări, le prezint in Elevii scriu în caiete


PowerPoint informațiile esențiale pentru Informațiile și privesc
acest text, elevii le vor în caiete. Alături imaginile.
de informații vor fi prezentate și imagini.

Le voi spune că Strabon a trăit între anii


63 î. H. și 23 d. H. (86 de ani)

Le voi prezenta materialele video pentru


următorul text, apoi o să îi întreb:

Cine a scris ultimul text? Ultimul text a fost


scris de către Dio
Cassius.
Despre ce este vorba? În ultimul text este
vorba despre
războaiele daco-
romane.

După ce răspund la întrebări, le prezint in Elevii scriu


PowerPoint informațiile esențiale pentru informațiile prezentate
acest text, elevii le vor în caiete. Alături și analizează imaginile
de informații vor fi prezentate și imagini. prezentate.
Manual Frontal Obs.
O să le spun elevilor că Dio Cassius a a Conversația Sist.
trăit între anii 155 d. H. și 235 d. H. Caiete Individual
(80 de ani) Explicația

Observația

Exercițiul
O3 Le voi spune elevilor că vor construi o Elevii construiesc o
povestire a întâmplărilor descrise în povestire a
fragmentele pe care le-am discutat astăzi. întâmplărilor descrise
în fragmentele pe care
le-am învățat.

-Darius, regele
perșilor, îi învinge mai
întâi pe geți, care s-au
purtat nechibzuit, dar
au fost viteji. Dacii de
la sud de Dunăre s-au
predat fără luptă.

-Regele macedonean,
Lisimah, a fost învins,
luat prizonier și i-a
fost cruțată viața de
către regele
Dromihete, care l-a
invitat la un ospăț.
Lisimah a promis că îi
va fi prieten și aliat
regelui.

-Burebista a reușit să
făurească un stat
puternic prin exerciții,
războaie dese, Conversația Frontal Obs.
abținerea de la vin și Sist.
ascultarea de porunci Individual
de către geți. Explicația

Cel mai însemnat


război al romanilor a Observația
fost împotriva dacilor,
asupra cărora domnea
în vremea aceea Exercițiul
Decebal. Acesta a
pierdut primul război
cu romanii și a fost
obligat să accepte
condițiile de pace. În
momentul în care
Decebal a sesizat
faptul că Traian e cât
pe ce să îi ia locul și
să îl ia prizonier,
acesta își curmă zilele.
Capul lui a fost dus în
Roma, Dacia a ajuns
sub ascultarea lui
Traian, care a stabilit
orașe de coloniști.

Bravo, dragii mei! Am reușit să aflăm


informații interesante despre lecția Conversația Puzzle Frontal Obs.
O4 noastră, acum o să completăm acest Elevii sunt atenți. (harta) Sist.
puzzle! (Anexa 3) Explicația Individual

Rezolv puzzle-ul împreună cu elevii și Puzzle


alcătuiesc imaginea hărții după al doilea Rezolvă puzzle-ul
război daco-roman. împreună cu mine. Observația

Vom localiza pe această hartă capitala


Daciei, Sarmizegetusa, și vom urmări Copiii localizează pe
înaintarea armatei romane. hartă capitala Daciei și
urmăresc înaintarea
armatei romane.

7. Asigurarea O5 Roată aleatorie Conversația Roată Frontal Obs.


retenției și aleatorie Sist.
transferului Pe o roată aleatorie vor fi mai multe Elevii răspund la Explicația Individual
5 minute întrebări, roata trebuie învârtită, apoi se va întrebări pe rând, eu o
opri la o întrebare. să învârt acea roată Exercițiul
(Roata va fi realizată printr-un program pentru ei.
online, ca și puzzle-ul și celelalte
materiale)
(Anexa 4- Roată aleatorie)

Întrebările sunt: Traian a fost


conducătorul
Cine a fost Traian? Imperiului Roman.

Traian a construit un
De ce a construit Traian un pod peste pod peste Dunăre
Dunăre? pentru o nouă
înfruntare cu dacii,
biruind după lungi
strădanii.

Cine a fost Decebal? Decebal a fost regele


dacilor.

Menționează o cauză a sinuciderii regelui O cauză a sinuciderii


dacilor! regelui dacilor a fost
faptul că nu voia să fie
luat prizonier.

Ce text ți-a atras atenția mai mult din cele Variante diverse de
citite? De ce? răspuns.
Elevii răspund după
cum consideră.
Conversația Roată Frontal
De exemplu: aleatorie
Mie mi s-a părut Explicația Individual
interesant primul text,
deoarece am aflat Exercițiul
informații despre
regele perșilor,
Darius.

Eu consider că al
doilea text este mai
captivant, pentru că
regelui macedonean,
Lisimah, i-a fost
cruțată viața de carte
regele Dromihete.

Mi-a plăcut al treilea


text, „Geografia”, de
Strabon, pentru că
aflat cum a făurit
Burebista un stat
puternic.

Mi-a plăcut ultimul


text pentru că am aflat
mai multe detalii
despre daci și romani,
despre Decebal și
Traian.

Cum se numea capitala Daciei? Capitala Daciei se


numea Sarmizegetusa.

Cine a vorbit despre Burebista? Despre Burebista a


vorbit Strabon.

Cine a scris despre geții care erau cei mai Herodot a scris despre
viteji dintre traci? geții care erau cei mai
viteji dintre traci.

8. Aprecieri si Voi face aprecieri verbale referitoare la Elevii ascultă Conversația Frontal
recomandări modul în care s-a desfășurat lecția și la aprecierile.
1 minute participarea elevilor.
Anexa 1
Textele din carte (acestea au fost folosite și pentru crearea materialelor video, materiale pentru audiția textelor):
Anexa 2

Power Point cu informații și imagini :

https://1drv.ms/p/s!AhNOrYyU7zDFcMjKtF_UIfmMWfg
Anexa 3

Link pentru jocul puzzle: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23fd92aba149


Anexa 4

Link pentru jocul cu roata aleatorie: https://wordwall.net/resource/6637142


Anexa 5

Herodot Diodor din Sicilia


Anexa 6

Strabon Dio Cassius