Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 30.09.

2019
Instituția: Grădinița- Creșă nr.1 ”Ciocîrlia”
Adaptat: Ivas Inga
Grupa : medie (3-4 ani)
Tema globală: EU ȘI CELALȚI
Tema proiectului:Cu trenuțul la povești
Tema zilei: Povestea lui Cerculeț și a prietenei sale Gogoașa
Domeniul de activitate: Științe și tehnologii
Unitatea de competență:
4.1 Recunoașterea figurilor geometrice(cer,pătrat,triunghi)
Domeniul de activitate: Limbaj și comunicare
Unitatea de competență:
3.3 Caracterizarea personajelor preferate și aprecierea faptelor lor.
Dimensiunile:
Formarea reprezentărilor elementare matematice
Educația pentru limbaj și comunicare
Obiective operaționale
La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:
a) Cognitive:
O1- să recunoască diferite figuri geometrice:cerc,pătrat,triunghi.
O2- să găsească în mediul grupei,obiecte de formă rotundă.
O3- să descrie personajele din poveste.
b) Psihomotorii:
O4- să construiască forme.
O5- să respecte regulile jocului.
c)Socio-afective
O6- să manifeste curiozitate față de informația nouă.
O7- să reacționeze adecvat la mesajul transmis prin povestire.
Strategii didactice:
 Metode și procedee didactice: explicația,momentul de surpriză,joc didactic „Grupează cercurile”,,ghicirea
ghicitorii,povestirea,conversația,dramatizarea, metoda „ Veniți,povestiți,aplaudați!”.
 Mijloace de învățământ:planșe cu imagini din poveste,personaje-păpuși,diverse obiecte de formă rotundă,figuri
geometrice de diferite forme și culori,foi,clei,fișe,plastilină,creioane.
Bibliografie :
1. Curriculum pentru Educațíe Timpurie, Chișinău, 2019
2. Standard de Învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Chișinău, 2019
3. 1001 de idei pentru o educație timpurie de calitate: Ghid pentru educatori, de Vrânceanu M., Chișinău, Centrul educațional
Pro Didactica, 2010
4. Organizarea procesului educațional în instituțiile preșcolare, de Vrânceaunu M.,Pelivan V. Scrisoare metodică, Ministerul
Educației, 2014- 2015.
5. Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la
naștere până la 7 ani din perspective Cadrului de referință pentru educație timpurie, Chișinău, 2019.
Etapele ale Conținutul activității
activității Strategii didactice Evaluare

Metode și Mijloace de Forme de


procedee învățământ organizare
didactice
Evocare Crearea condițiilor necesare pentru Scaune pentru DLC
desfășurarea unei activități: fiecare copil Frontală Standard 1
 Aerisirea sălii de grupă; Materiale Indicatori
 Aranjarea materialelor necesare pentru 379
activitate;
 Așezarea scaunelor pentru întâlnirea de
dimineață;
Se va realiza în cadrul Întâlnirii de dimineață Conversația Panoul întâlnirii Frontal
prin prezentarea Salutului și completarea de dimineață Individual
Calendarului naturii.
Descoperirea temei.Moment de surpriză.În
grupă ,apare o persoană,având în piept un
ecuson cu figura geometrică-cercul.
«Povestea cerculețului» (se povestește și se Explicația
explică).
Realizarea Jocul ”Grupează cerculețele”:copii sunt grupați 4 plicuri cu
sensului în 4 grupuri și se dau sarcini de lucru Joc didactic cerculețe mari
Pentru fiecare dintre ele: și mici,roșii și Grupuri mici DC
I grup-alegeți cerculețe mici; albastre Standard8
II grup-alegeți cerculețele roșii; Indicatorii
III grup-alegeți cerculețele mari; 628,629
IV grup-alegeți cerculețele albastre.
Apoi se propune copiilor o ghicitoare:
“Din făină plămădită, Ghicitoare
În untișor prăjită Frontal
Pe fereastră răcorită,
Mă numesc eu.....Gogoșica”
Astăzi vom povesti peripeția Gogoașei.
Tranziție:În trenuț noi să urcăm și povestea s-
ascultăm(copii se prind cu mâinele unul de
altul,merg prin sala de grupă imitând
trenuțul,apoi se așează pe scăunele aranjate
în semicerc).
“ Trenulețul muzical
S-a oprit în gară
Și pe toți ne ia cu el
Pentru prima oară
Așezațivă în rând
Să pornim la drum.” Dramatizarea Carte de
Relatarea poveștii “Gogoașa”de către edu- poveștii povești DLC
cător. Standard 5
Convorbire în baza textului: Indicatorii
Cum se numește povestea? Conversația Întrebări în 468
Care sunt personajele poveștii? baza poveștii Frontal 469
Unde a plecat Gogoașa? Standard 7
Cu cine s-a întâlnit? Idicatorii
Cine a mâncat Gogoașa? 501
A procedat corect Gogoașa plecând de acasă
fără voie?
Cum noi trebuie să procedăm?
Reflecția Tranziție
Batem tare palmele
Scuturăm picioarele,
Și în pas vioi,
Unu-doi,unu-doi DC
Spre centre pornim și noi. Standard5
Științe Indicatori
 Identifică obiectele din cutie și alegeți-le Grupuri mici 591,592
pe cele care seamană la formă cu cercul. Observarea Obiecte de
 Pe fișă, încercuiți doar cercurile mici și formă rotudă Individual
roșii. Fișe de lucru
Alfabetizare DLC
 Alcătuiți o carte ,în care ve-ți aranza Lucrul practic Imagini din Grupuri mici Standard 5
imaginile în ordinea delurării poveștii. Conversația poveste,imagini Indicatorii
 Numiți animalele din poveste. cu animale 468
sălbatice,clei,foi DC
Standard 10
Indicatori
660
Artă Modelajul Plastilină Individual DFFS
 Modelați din plastilină gogoașa. Standard 3
Desenul
Creioane,foi Indicatori
 Desenați gogoașa și animale sălbatice. colorate 83
DFFS
Evaluarea Frontal Standard 3
La sfârșit ,Cerculeț,prin metoda Indcatori
“Veniți,povestiți,aplaudați!”,va realiza 76
evaluarea activităților pe centre. 81,82

Extinderea Acum Cerculeț a obosit.Va merge la culcare. Convorbirea Frontal DC


Este foarte mulțumit de tot ceea a văzut,ce a Standard 8
constatat. Indicatori
Se propune copiilor să observe,în timpul 628
plimbării,obiecte de formă rotundă.