Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC LA ȘTIINȚE

Instituţia: Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”


Data: 27.11.2019
Clasa: a II-a „D”
Învăţătoare: Dogoter Luminița, grad didactic doi
Subiectul lecţiei: Păsări călătoare. Păsări sedentare.
Tipul lecţiei: Lecție de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor
Unități de Obiective Produsele lecţiei Criterii de evaluare
competențe operaţionale
2.3.Clasificarea O1: să recunoască  Comunicare 1. Expune informația.
păsărilor: călătoare pǎsǎrile pe baza orală a 2. Respectă succesiunea ideilor.
și sedentare. unor planşe sau informației 3. Utilizează limbajul științific.
desene; științifice;
O2: sǎ rǎspundǎ
2.5.Explorarea unor corect la ghicitorile 1. Stabilește criteriul pentru
modalităţi și şi jocurile propuse;
instrumente de
 Clasificarea clasificare.
O3: să clasifice 2. Triază/ordonaeză/grupează
elementelor
colectare și de păsările în călătoare elementele propuse.
naturii;
organizare a și sedentare; 3. Denumește clasa obținută.
rezultatelor în cadrul O4: să prezinte
unor curiozităţi din lumea 1. Identifică acţiunile/
observaţii/investigaţi pǎsǎrilor; schimbările/ consecinţele/
i simple. O5:să participe în  Analiza unor efectele.
mod activ şi eficient schimbări, 2. Formulează clar
în activitatea de acțiuni, opinia/poziţia proprie.
rezolvare a sarcinilor schimbări, 3. Argumentează coerent.
individuale, în consecințe, 4. Respectă succesiunea
perechi şi pe grupe. logică.
5. Utilizează limbajul ştiinţific.

Strategii didactice:
 Forme: frontală, individuală, în perechi, în grupe.
 Metode, tehnici şi procedee: explicaţia, observaţia, conversaţia, jurnalul cu dublă
intrare, ghicitoarea, jocul didactic, banca cu informații, careu cu cuvinte,
fotoinstantaneu, mesajul, adevărat sau fals, explozia stelară, ș.a.
 Mijloace: laptop, proiector, postere, fișe.
 Strategii de ECD: evaluarea formativă interactivă.

Bibliografie:
 Curriculum national. Învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018. 2.
 Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC,
2018.
 Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar,
clasele I-IV. Chișinău: MECC, IȘE, 2019.
T Strategii didactice
Elemente de conținut
Metode Forme Mijloace

ORGANIZAREA CLASEI

Asigurarea condițiilor și climatului favorabil începerii organizate a lectiei.

EVOCARE

Printr-un cântec vesel descoperim mascota lecției de științe. Kemy Curiosul. 5 Film PPT
Mesajul lui Kemy:
Salut, dragi copii!Eu sunt Kemy Curiosul.Va propun să călătoriţi astăzi
împreună cu mine prin anotimpul toamna. Pentru ca această călătorie să fie Mesajul
interesantă, trebuie să daţi dovadă de cunoştinţele acumulate la acest modul.
Verificarea temei pentru acasă.
1. În Republica Moldova plantațiile de viță-de-vie ocupă o suprafață:
• destul de mare Test-grilă Individual Fișe
• mare
• mică
2. Plantațiile de viță-de-vie se numesc:
• livezi
• podgorii
• grădini
3. Viță-de-vie este o plantă iubitoare de:
• căldură și lumină
• căldură și întuneric
• frig și întuneric
4. Oamenii care se ocupă cu cultivarea viței-de-vie se numesc:
• pomicultori
• agricultori
• viticultori
5. Totalitatea bobițelor de pe un ciorchine formează:
• strugure
• buchet
• mănunchi
6. Pentru claritatea vederii oamenii folosesc:
• frunză de viță
• lacrimă de viță
• floare de viță

Elevii verifică răspunsurile corecte cu cele de pe ecran. 5


Careu cu cuvinte.

1. Fructul viței- de- vie Auto-


2. Grâul, secara, orzul sunt …. evaluarea Frontal PPT
3. Oamenii care cultivă pomii fructiferi se Careul
numesc pomicultori sau…..
4. Fructele și legumele sunt bogate în ….
5. Crengile și frunzele copacului formează…
6. Tulpina copacului se mai numește…
7. Coaja groasă a trunchiului se numește…
8. Ce apare mai întâi primăvara la măr?
9. Merele, perele, caisele și prunele sunt ….

- Ce cuvânt s-a obținut pe verticală?


- Care este opusul cuvântului sedentare?

Anunțarea subiectului, produselor şi obiectivelor lecţiei.


REALIZAREA SENSULUI
Timp de 30 secunde elevii memorază păsările de pe ecran. 5 Fotoinstan- Frontal Postere
taneu

Apoi elevii le clasifică în 2 grupe, argumentând alegerea:


2 Clasificarea Frontal PPT
8 Jurnalul cu În perechi Fișe
dublă
intrare

Ghicitoarea Frontal PPT


Lucru în perechi

8 Joc didactic Frontal Planșe


Banca cu
informații
Copiii completează informația. Fac concluzii.
Propun elevilor jocul didactic Banca cu informații.

REFLECȚIE
Lucru în echipe de experți. 10 Dialogul În grupuri Fișe
1. Corespondenții

2. Poeții Rima PPT


Adevărat Fișe
sau fals

3. Judecătorii

Cauza și
efect

4. Pictorii.
5. Constructorii
Vor confecționa o hrănitoare pentru păsări și vor argumenta de ce este necesar
să le confecționăm. Cum le mai putem ajuta?
Evaluarea lecției. Generalizare și autoevaluare. 2

Frontal PPT

Tema pentru acasă


INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC
,, Mircea Eliade”

Comisia metodică Învăţămînt primar

PROIECT DIDACTIC
la științe, clasa a II-a
,, Păsări călătoare. Păsări sedentare.”

ÎNVĂȚĂTOR : Dogoter Luminița,


grad didactic II

Chişinău 2019

S-ar putea să vă placă și