Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituţia de învăţământ : Școala Primară ,,S.Vangheli’’,nr.21


Învăţător Ozerova Olga
Clasa III F
Disciplina Limba și literatura română
Data 04.12.19
Subiectul Textul ”Decembrie ” după George Coșbuc
Tipul lecţiei (1) Lecţie de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor
Unități de competență: 2.1, 2.5, 2.6
Obiective :
Elevul va fi capabil la sfârșitul lecției să:
O1: Să descrie aspectele generale ale iernii: fenomenele specific lunilor de iarnă;
O2: Să identifice sărbătorile de iarnă;
O3: Să aprecieze care sunt dorințele ce vor să fie îndeplinite de Sfântul Nicolae;
O4:Să resolve correct exercițiile de pe ghețuța moșului;
O5: Să citească textul cu intonația cerută, fuid, îndeplinind toate cerințele înaintate la text;

Strategii didactice:

Metode si procedee: conversaţia , salutul, intuiția, conversația, situația de problem,lectura, lectura în lanț, selectarea,
povestirea.
Mijloace de învăţământ: manual, caietele elevilor, fișe de lucru, planșe
Forme de organizare: frontal, individual.
Scenariul lecţiei

№ Secvenţele Activitatea învăţător - elev Obiectiv Strategii


lecţiei realizat didactice
1 Organizarea Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa educaţională favorabilă desfăşurării în bune conversaţia
clasei condiţii a lecţiei.
1. Salutul . Elevii se salută cu colegul din stânda, dreapta, față, spate cu un Bun venit ! O6
Se verifică tema din punct de vedere cantitativ.

2. Ghici ghicitoarea mea. exerciţiu


A venit baba din munți
Peste râuri făcând punți
Și a prins spunând povești
Flori d gheață la ferești. (iarna )
Verifica rea Discuți în baza anotimpilui. explicaţia
2 temei pentru 3. Intuiți subiectu lecției de astăzi.
acasă 4. Moșul ne-a lăsat două cerculețe : unul de culoarea roz și altul de culoarea verde. O1
Cuvântul învațătorului .

5. Numiți câte mai multe cuvinte / îmbinări de cuvinte ce vă vin în gând atunci când rostiți
cuvântul Iarna.
Problematizar
Începeți cu : când aud cuvântu iarna , mă gândesc la ….. ea

iarna O1

Observaţia
6. Numiți care este importanța zăpezii atât în viața copiilor cât și pentru agricultori.
3 Reactuali 7. Lectura textului ca model de către învățător.
zarea Ce sentimente v-a inspirit textul?
cunoștințelor Când/ unde se desfășoară întâmplarea din text?
și a capacități- Ce ați aflat nou din acest text?
8. Lectura în lanț al textului de către copii.
lor
O3
9. Răspunde la întrebări.
 Ce zic oamenii cînd ninge puternic la începutul lui decembrie? munca
independentă
 De ce haina albă a zăpezii umple de speranţă inimile plugarilor?
 Din ce cauză gerul este considerat o binecuvîntare a lui Dumnezeu? 4
 Cum sînt ferite de gerul cumplit al iernii vietăţile din ape?
Consoli darea  Despre ce păsări sedentare este vorba în text? O2
materiei şi  Cum înfruntă ele frigul iernii?
formarea  Ce sărbători minunate ne aduce anotimpul fulgilor de nea?
capacită ţilor
10. Ordonaţi ideile principale ale textului.
o Vietăţile apelor în timpul iernii activitate pe
o Prietenii noştri înaripaţi grupe si
echipe
o Bucuria adusă de prima ninsoare
a)la nivel de
o Regina fulgilor de nea
reproducere O3
o Gerul – o binecuvîntare a lui Dumnezeu
b)la nivel 11. Transcrieți din text adjectivele pentru următoarele substantive.
productiv

• fulgi • zăpadă • ger O2


• boltă ; • cioc ; jocul
didactic;
• veşmînt

• vreme • insecte • mantie


Evaluarea • haină ; • rîuri ; • sărbători
curentă 12. Găsiţi cîte un sinonim și cîte un antonim pentru cuvintele: liniştit, senin, bucurie, a
venit, pur, a zice, puternic.
Scrieţi-le pe caiete într-un tabel, după modelul dat:

Bilanţul lecţiei cuvîntul sinonimul antonimul


multe nenumărate puţine
12. Alcătuiţi familia lexicală a cuvîntului „gheaţă”. Construiţi propoziţii cu patru dintre
cuvintele familiei alcătuite.

13. Complectați diamantul cuvântului fulgi.

Anunţa rea
temei pentru
acasă
14. Tema de acasa: de povestit textul Decembrie . Ex. 1-6 pag.