Sunteți pe pagina 1din 6

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport oraşul Făleşti

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” oraşul Făleşti

Învăţătoare: Ţîbuleac Elena


2013
Data: 27 februarie 2013
Clasa: a II-a ,,B”
Disciplina: Ştiinţe
Subiectul lecţiei: Anotimpul iarna
Tipul lecţiei: De formarea a capacităţilor şi de dobîndire a cunoştinţelor

Subcompetenţe:
4.1 Achiziţionarea şi utilizarea în comunicarea ştiinţifică a termenilor-cheie: mişcare, anotimp;
timp, trecut-prezent-viitor, calendar, ceas, planificare a timpului.
4.2 Argumentarea importanţei mişcării pentru vieţuit.
4.3 Ordonarea unor fenomene, evenimente pe baza unor criterii date.
4.4 Utilizarea instrumentelor de măsurare(citirea unui termometru, folosirea unui calendar, a
ceasului)
4.5 Comunicarea sub diferite aspecte a observaţiilor efectuate.
4.6 Aprecierea importanţei protejării mediului înconjurător

Obiectivele:
O1 – să numească anotimpurile şi lunile lor;
O2 – să descrie anotimpul iarna;
O3 – să relateze despre schimbările sezoniere în natură;
O4 – să descrie localitatea natală în anotimpul iarna;
O5 – să perceapă influienţa schimbărilor sezoniere asupra vieţuitoarelor;
O6 – să denumească activităţile oamenilor în anotimpul iarna;
O7 – să compare două anotimpuri;
O8 – să demonstreze că zăpada şi gheaţa nu sînt altceva decît apă;
O9 – să participe cu plăcere la lecţie

metode şi procedee: brainstorming-ul, conversaţia, Pro-contra, diamantul, lucrul în grup, cubul,


învăţarea reciprocă, jocul didactic, proces judiciar, experimentul,
exerciţiul, diagrama Venn

forme de organizare: frontal, individual, în grup

materiale: fise de lucru, material Pawer-point

Etapele Obiec Activitatea învăţătorului şi a elevilor Tehnici şi Moduri de


lecţiei tivele metode de organizare
lucru
Captarea Gicirea ghicitorii:
atenţiei Are anul patru fete,
Ce mereu vor să se certe,
Care este mai bogată frontal
Şi de oameni admirată?
(Anotimpurile)
Reactualizarea Anunţarea obiectivelor lecţiei. conversaţia
cunoştinţelor  Cîte anotimpuri sunt în ţara
şi capacităţilor noastră?
 Care sunt ele?

2
 Lămuriţi datorită cărui fapt se
succed anotimpurile.
Petrecerea jocului ,,Roata anotimpurilor” jocul didactic
Fiecare centru alege o fişă unde este
scrisă denumirea anotimpului. Ei trebuie
să povestească despre anotimp în 2-3
propoziţii fără a-l numi.
Ceilalţi elevi trebuie să spună despre care
anotimp este vorba.
V grup: Uniţi lunile cu anotimpul care îl
reprezintă
Predarea – Povestirea de către elevi a Legendei povestirea
învăţarea anotimpurilor.
materiei noi Rezolvarea careului:
F R I G
S A N I A
U R S U L
N E A
A L B Ă
1.Antonim la cuvîntul cald.
2. Alunecăm pe derdeluş cu ....
3. Hibernează iarna în bîrlog.
4. Zăpadă sau ... în echipă
5. Zăpada este ... ca făina.
Predarea temei se face prin metoda Învăţarea
Învăţarea reciprocă. reciprocă
a) Fiecare echipă lecturează fragmentul, îl
analizează şi găseşte modalităţi de
prezentare a acestuia.
b) Echipa expune informaţia celorlalte
echipe şi concomitent primeşte informaţie
de la acestea.
I grup – informaţia 1
II grup – informaţia 2
Consolidarea III grup – informaţia 3
materiei şi IV grup – informaţia 4
formarea V grup – află mai mult
capacităţilor  Cum este timpul iarna? conversaţie
 Cum este cerul?
 Cu ce este acoperit pămîntul iarna?
 Ce este zăpada? brainstorming
 Care sunt semnele iernii?
 Cu ce se ocupă oamenii iarna?
 Care sînt ocupaţiile copiilor în
timpul iernii? lucrul în
Generalizarea achiziţiilor utilizînd grup
tehnica Cubul tehnica
I – Descrieţi anotimpul iarna Cubul
II – Comparaţi iarna cu primăvara exerciţiul
III – Asociaţi cuvinte pentru termenul diagrama Venn
iarnă. Formaţi diamantul cuvîntului exerciţiul
iarna.

3
IV- Analizaţi influienţa perioadei reci
asupra activităţii oamenilor, plantelor, problematizare
animalelor.
V – Demonstraţi că zăpada şi gheaţa
nu sunt altceva decît apă.Completaţi experimentul
tabelul:
zăpada gheaţa
culoare
gust
miros
tare/moale
rece/caldă
lucrul în 2
VI – Argumentaţi de ce vă place/nu argumente echipe
vă place anotimpul iarna. pro/contra

Proces judiciar:
Nicu a ieşit afară. El a luat un băţ şi a dat 2 echipe:
jos cel mai mare ţurţure de pe acoperiş. A proces avocaţii şi
muşcat cu poftă o bucată de ţurţure şi judiciar procurorii
striveşte cu dinţii. Apoi a plecat la
deredluş. A smuncit sania de la Măriuca şi
s-a urcat cu picioarele pe sanie. Aşa se
cobora la vale.
A aruncat sania şi a plecat supărat.

Evaluarea Evalurea se face pe baza materialului frontal


Pawer-point ,,Iarna”

Completrea fişelor de evaluare: (pe fulgi) evaluare individual


formativă
1.Scrie 3 semne ale iernii.
2. Taie fenomenele ce nu au loc iarna:
viscoleşte fulgeră
plouă tună
spulberă zăpada ninge

Fiecare copil îşi pune fulgul pe colajul de individual


pe tablă în locul unde consideră el că a
lucrat pe parcursul lecţiei.

Bilanţul Scrieţi o propoziţie pe o foaie de hîrtie.


lecţiei Aruncaţi altui elev, citiţi ce a scris el şi
aruncaţi din nou altui elev.

Intrepretarea cîntecului ,,Iarna e vecina colectiv


noastră”

Tema pentru De confecţionat o ospătărie pentru păsări;


acasă de învăţat tema ,,Iarna” p.71-72.

4
Uniţi lunile cu anotimpul care îl reprezintă

decembrie
ianuarie vara
februarie

septembrie
octombrie
noiembrie iarna

martie
aprilie toamna
mai

iunie
iulie primăvara
august

I – Descrieţi anotimpul iarna


_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

II - Asociaţi cuvinte pentru termenul iarnă.


_________________________________________________
_________________________________________________
III- Analizează influienţa perioadei reci asupra
activităţii oamenilor, plantelor, animalelor.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
5
V – Demonstraţi că zăpada şi gheaţa nu sunt
altceva decȃt apă.Completaţi tabelul:

zăpada gheaţa
culoare
gust
miros
tare/moale
rece/caldă

VI – Argumentaţi de ce vă place/nu vă place anotimpul iarna.