Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN PERSONALIZAT DE DEZVOLTARE A LITERAȚIEI TIMPURII

Nume cadru didactic: Maria Victor

Şcoala (incl. localitatea, judeţul): Liceul Teoretic G.S., Cluj-Napoca, jud. Cluj

Inițiale/ pseudonim elev(ă): M.R.

Clasa: 1 (an școlar 2020-2021)

Interpretarea rezultatelor evaluării: M.R. stăpânește majoritatea noțiunilor despre textul tipărit, nu
înțelege încă „semne de punctuație”. Recunoaște 5 litere mici și scrie 4 litere (parțial diferite); numește
literele greșit de multe ori fără să stea pe gânduri. Nu înțelege ce înseamnă să rostești un cuvânt și să
indici imaginea aceluiași cuvânt scris. Are dificultăți de segmentare fonemică, a segmentat corect
cuvintele de tipul consoană-vocală-consoană. Nu recunoaște nici instantaneu, nici nu buchisește niciun
cuvânt.

Evaluată în 30 oct 2020 cu instrumentul de evaluare a literației timpurii, a obţinut un total de 19 puncte:
5 din 6 la noțiuni despre textul tipărit, 9 din 93 la alfabet, 0 puncte la noțiunea de cuvânt, 5 la
segmentare fonemică și 0 la recunoaşterea cuvintelor izolate.

Drept urmare, s-a decis intervenția în sprijinul ei pe baza unui plan personalizat, cu insistare pe exerciții
care s-o ajute să înţeleagă ce este un cuvânt și să identifice cuvinte, precum şi exerciții de dezvoltare a
auzului fonematic. În paralel, se va acorda atenție identificării literelor.

Obiective urmărite:

să indice cuvinte, separându-le din context, cu ajutorul cartonașelor

să asocieze cuvinte cu imagini

să asocieze sunete și litere cu imagini

să formeze cuvinte din litere separate

să scrie cuvinte simple

să pronunțe corect cuvintele

să separe fonemele dintr-un cuvânt

să citească propoziții simple

Perioada de implementare a planului și durata estimată în ore: intervenţia se va realiza de trei ori pe
săptămână, în sesiuni de câte 30 de minute, pe parcursul a 8 săptămâni (feb-mar 2021).
Săpt. Activități de învățare Materiale necesare Comentarii/
(individual/ în grup, față-în- documentare (se
față/online) completează pe parcurs)
1 Citirea împreună (învățătorul Carte aleasă împreună cu
citește arătând cartea și M.R. din Biblioteca cu
ilustrațiile) Sclipici, nivel 1 sau altă
carte din biblioteca clasei
ABEL (1) – text construit pornind Recipient pentru banca de
de la cartea citită. cuvinte (cutiuță, borcan
Banca de cuvinte – introducere și 800 ml cu capac, plic cu
personalizarea recipientului, 2-3 capsă)
cuvinte noi din textul scris 2 coli de hârtie de flipchart,
marker, foarfeci, bandă de
lipit
Cca 10 cartonașe de cca
3cm*10cm
2 Citirea împreună Carte nouă aleasă
împreună cu M.R. din
ABEL (2) / Scrierea în comun Biblioteca cu Sclipici, nivel
1 sau altă carte din
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi biblioteca clasei
din textul scris 2 coli de hârtie de flipchart,
marker, foarfeci, bandă de
Jocuri cu sunete şi litere: alcătuire lipit
de cuvinte din 3 litere, Cca 10 cartonașe de cca
segmentare, amestecarea literelor 3cm*10cm
şi reconstituire, substituirea, Alfabetar magnetic sau
eliminarea sau adăugarea unor litere pe cartonașe de cca
litere 3cm*4 cm
3 Citirea împreună Carte nouă aleasă
împreună cu M.R. din
ABEL (3) Biblioteca cu Sclipici, nivel
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi; 1 sau altă carte din
dacă cele vechi nu sunt biblioteca clasei
recunoscute, pe verso se va 2 coli de hârtie de flipchart,
desena un indiciu marker, foarfeci, bandă de
lipit
Pipăim literele, silabele (se repetă Cca 10 cartonașe de cca
activitatea și în următoarele 3cm*10cm
săptămâni cât timp se dovedește Cuvinte care denumesc
necesară) obiecte din casă tipărite/
scrise pe autocolant pentru
etichetarea obiectelor
acasă (colaborare cu
părinții)

Carton, plastilină, sârmă


plușată pentru litere/ silabe
4 Citirea împreună Carte nouă aleasă
împreună cu M.R. din
ABEL (4) / Scrierea în comun Biblioteca cu Sclipici, nivel
1 sau altă carte din
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi biblioteca clasei
2 coli de hârtie de flipchart,
Sortează cuvinte: gruparea marker, foarfeci, bandă de
cuvintelor funcție de structură lipit
Cca 10 cartonașe de cca
3cm*10cm
Cartonașe cu cuvinte
cunoscute cu structură
asemănătoare: încep cu
aceeaşi literă – sar/sat;
încep cu aceeaşi silabă –
casă/cană, mamă/ masă; se
termină cu aceeaşi silabă –
casă/ masă)
5 Citirea împreună Carte nouă aleasă
împreună cu M.R. din
ABEL (5) Biblioteca cu Sclipici, nivel
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi. 1 sau altă carte din
Dacă cele vechi nu sunt biblioteca clasei
recunoscute, pe verso eleva va 2 coli de hârtie de flipchart,
desena un indiciu. marker, foarfeci, bandă de
lipit
Cutiile Elkonin (exersare cuvinte Cca 10 cartonașe de cca
cunoscute din 3 și 4 foneme) 3cm*10cm
Conturul cutiilor Elkonin
pentru cuvinte din 3 și 4
foneme, 4 obiecte mici
(capac de plastic, jeton,
mașinuță, pion etc.)

6 Citirea împreună: elevul citeşte Carte nouă aleasă


împreună cu învăţătorul sau cu un împreună cu M.R. din
voluntar o carte de nivel 1 din Biblioteca cu Sclipici, nivel
Biblioteca cu Sclipici (eleva alege 1 sau altă carte din
cartea pe baza copertei.) biblioteca clasei
2 coli de hârtie de flipchart,
ABEL (6) / Scrierea în comun marker, foarfeci, bandă de
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi. lipit
Cca 10 cartonașe de cca
Cutiile Elkonin (exersare cuvinte 3cm*10cm
cunoscute din 3-5 foneme) Conturul cutiilor Elkonin
pentru cuvinte din 3, 4 și 5
foneme, 5 obiecte mici
(capac de plastic, jeton,
mașinuță, pion etc.)
7 Citirea împreună Carte nouă aleasă
împreună cu M.R. din
ABEL (7) Biblioteca cu Sclipici, nivel
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi 1 sau altă carte din
biblioteca clasei
Citirea repetată a unui text 2 coli de hârtie de flipchart,
construit împreună în săptămânile marker, foarfeci, bandă de
precedente SAU se recitesc toate lipit
cuvintele din Banca de cuvinte. Cca 10 cartonașe de cca
3cm*10cm
Textele ABEL din
săptămânile precedente
Banca de cuvinte a elevei
8 Citirea împreună Carte nouă aleasă
împreună cu M.R. din
Scrierea în comun Biblioteca cu Sclipici, nivel
1 sau altă carte din
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi biblioteca clasei
Joc de cuvinte: se realizează cât Toate cărțile citite
mai multe cuvinte dintr-un set de împreună
litere ale unui cuvânt lung din Alfabetar
textele citite împreună (de
exemplu, toate literele din
extraterestu – ea, ar, sar, tare, tu,
tur, ture, tura, astru, rate, sate,
sar, sare, rar, rare, ura etc.)

Pe baza rezultatelor re-evaluării la capătul perioadei de 8 săptămâni, se va decide continuarea sau


suspendarea intervenției personalizate.