Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.2.1.

Oferta de opționale (60 min)

La toate clasele de învăţământ primar, curriculumul la decizia școlii este prevăzut în planul-cadru cu 0-1
ore/ săpt. Să presupunem că sunteţi implicat/ă, în ani şcolari succesivi, în propunerea ofertei de discipline
opţionale, astfel: în primul an şcolar, la clasa a IV-a, iar în următorul an şcolar, la clasa pregătitoare.
Presupunem că pentru fiecare clasă, oferta include câte două discipline opționale, care vor fi supuse alegerii
realizate de elevi şi de părinţii acestora.

a. Cum procedați pentru a propune, pentru cele două clase, oferta de discipline opționale?

Argumentați răspunsul dumneavoastră.

Opționalele sunt discipline pe care școala le propune spre studiu elevilor în funcție de necesitățile comunității .
Pentru școală, ca instituție de cultură, opționalele reprezintă posibilitatea conturării identității proprii în raport cu
alte școli. În plus, prin oferta pe care o face, școala contribuie la punerea în aplicare a reformei curriculare însăși.
Pentru cadrele didactice, disciplinele opționale sunt reale provocări prin care își pot dovedi pregătirea
profesională, căci a propune un opțional și a-l implementa cu succes reprezintă o piatră de încercare.
Pentru elevi, opționalele reprezintă posibilitatea ca ei să aleagă ce vor studia în funcție de aptitudinile lor sau de
domeniul în care doresc să-și dezvolte deprinderi și capacități .Asadar, pentru a stabili optionalele la clasa , cadrul
didactic trebuie sa tină cont de : preocupările elevilor, de abilitățile , interesul acestora, dotarea materială a școlii,
particularitățile de vârsta si individuale.
La clasa a IV-a , se stabilesc mult mai usor optionalele , deoarece cadrul didactic îsi cunoaște bine elevii . Eu as
propune la clasa a IV-a două opționale - ,, Curiozități din intreaga lume” , optional ce vine în completarea,
aprofundarea noțiunilor studiate la istorie și geografie, si ,, Matematică distractivă”, opțional care va consolida
cunoștințele ,dobândite la disciplina obligatorie, matematică, prin joc.
La clasa pregătitoare, stabilirea opționalelor este o muncă de echipă, fiind implicați – părinții, educatoarea și
invățătorul. Necunoscându-și elevii , învățătorul , trebuie să cerceteze , să se informeze in legătură cu nivelul
dezvoltare intelectuală , preocupările , abilitățile elevilor.Asadar, eu as propune două opționale -,, Trăistuța cu
povești” ,acest opțional își propune să dea viață poveștilor cunoscute de elevi, prin intermediul teatrului de păpusi,
dramatizărilor, lecturilor, si ,, Micii artiști,,optional care urmăreste să dezvolte motricitatea, creativitatea elevilor.
Părinții sunt cei care decid , in cadrul unei sedințe, ce opțional se va derula in anul scolar respectiv, după ce se vor
prezenta ,pe scurt, punctele tari, scopul si argumentul fiecărui optional. Decizia finală va fi consemnată intr-un
proces verbal.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020